ခပ ၇: တိေရာကုဋ္

၁။ (ၿပိတၱာတို႔သည္) မိမိအိမ္သို႔ လာၾက၍ နံရံျပင္ဘက္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ လမ္းဆံု လမ္းခြ အိမ္ျခံစပ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ တံခါးဝ တံခါးေပါင္တို႔၌လည္းေကာင္း ရပ္တည္ကုန္၏။

၂။ မ်ားစြာေသာ ထမင္းအေဖ်ာ္ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို (လွဴဒါန္းရန္) ျပဳစီရင္ေသာ္လည္း ထို (ၿပိတၱာ) သတၱဝါတို႔၏ ကံအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုၿပိတၱာသတၱဝါတို႔ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူ ကမွ် အမွတ္မရ။

၃။ သနားတတ္ေသာ အၾကင္သူတို႔သည္ ေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာတို႔ ကပ္ေရာက္လာေသာအခါ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္၍ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေဖ်ာ္ေဘာဇဥ္ကို ဤအလွဴဝတၳဳသည္ သင္ (ၿပိတၱာ) ေဆြမ်ဳိးတို႔အား ျဖစ္ေစသတည္း။ (ၿပိတၱာ) ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ ခ်မ္းသာၾကေစကုန္သတည္းဟု မိတ္ေဆြ အမ်ဳိးၿပိတၱာတို႔အတြက္ ရည္ၫႊန္း၍ ေပးလွဴကုန္၏။

၄။ ထိုေဆြမ်ဳိးၿပိတၱာတို႔သည္ ထိုအရပ္သို႔ ညီၫြတ္ေပါင္းဆံု၍ လာေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာေသာ ထမင္းအေဖ်ာ္ကို (မိမိတို႔အား ရည္ၫႊန္း၍ ေပးလွဴအပ္သည္ရွိေသာ္) ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ အႏုေမာဒနာ ျပဳၾကကုန္၏။

၅။ အၾကင္ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ (ေပးလွဴျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ (စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို) ငါတို႔ရၾကကုန္၏။ ငါတို႔၏ အက်ဳိးငွါလည္း ပူေဇာ္မႈကို ျပဳၾကကုန္၏။ ေပးလွဴသူေဆြမ်ဳိးတို႔ သည္လည္း အက်ဳိးမ်ားကုန္၏။ ထိုငါတို႔၏ ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ ၾကာျမင့္စြာ အသက္ရွည္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။

၆။ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ လယ္ထြန္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ႏြားေက်ာင္းျခင္းလည္း မရွိ၊ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ စည္းစိမ္ရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈလည္း မရွိ၊ ေရႊေငြျဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈလည္း မရွိ၊ ဤလူ႕ဘံုမွ (ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြတို႔) ေပးေဝအပ္ေသာ ကုသိုလ္အဖို႔ျဖင့္ ထိုၿပိတၱာဘံု၌ တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြားကုန္ေသာ ၿပိတၱာတို႔သည္ မွ်တကုန္၏။

၇။ ကုန္းျမင့္ရာအရပ္၌ ရြာေသာ မိုးေရသည္ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာအရပ္သို႔ စီးသြားသကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤလူ႕ဘံုမွ ေပးေဝအပ္ေသာ ကုသိုလ္အဖို႔သည္ ၿပိတၱာတို႔ထံသို႔ ကပ္ေရာက္၏။

၈။ ေရျပည့္ေသာ ျမစ္တို႔သည္ သမုဒၵရာကို ျပည့္ေစကုန္သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤလူ႕ဘံုမွ ေပးေဝအပ္ေသာ ကုသိုလ္အဖို႔သည္ ၿပိတၱာတို႔ထံသို႔ ကပ္ေရာက္၏။

၉။ ဤသူကား ငါ့အား (ဥစၥာကို) ေပးဖူးၿပီ၊ ငါ၏ (ကိစၥကို) ျပဳဖူးၿပီ၊ ငါ၏ ေဆြမ်ဳိးတည္း၊ ငါ၏မိတ္ေဆြတည္း၊ ငါ၏ ခင္ပြန္းတည္းဟု ေရွးဘဝ၌ ျပဳခဲ့ဖူးသည္ကို ေအာက္ေမ့သူသည္ ၿပိတၱာတို႔အက်ဳိးငွါ ျမတ္ေသာ အလွဴေရစက္ကို ေပးလွဴရာ၏။

၁ဝ။ ငိုေႂကြးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ပါး ေျပာဆိုျမည္တမ္းျခင္းသည္လည္းေကာင္း ၿပိတၱာတို႔၏ အက်ဳိးငွါ မဟုတ္၊ (သို႔ေသာ္) ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ကား ငိုေႂကြးေနၾကကုန္၏။

၁၁။ (တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြားသူကို ရည္စူး၍) ေပးလွဴအပ္ေသာ ဤအလွဴသည္ သံဃာ၌ ေကာင္းစြာတည္သည္ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာ စီးပြါးခ်မ္းသာ ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ ထိုၿပိတၱာထံသို႔ တစ္ခဏခ်င္း ကပ္ေရာက္၏။

၁၂။ တမလြန္ဘဝသို႔ ေျပာင္းသြားသူကို ရည္စူး၍ ေပးလွဴျခင္းဟူေသာ ဤသေဘာကို ေဆြမ်ဳိးတို႔၌ ျပဳေသာ ဝတၱရားဟူ၍ ျပအပ္၏။ ၿပိတၱာတို႔အား ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းကို ျပဳအပ္သည္လည္း မည္၏။ ရဟန္းတို႔အား ခြန္အားကို ေပးအပ္သည္လည္း မည္၏။ သင္တို႔သည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ကုသိုလ္ကို ပြါးမ်ားဆည္းပူးအပ္သည္လည္း မည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တိေရာကု႗သုတ္ ၿပီး၏။