ဒန ၁၂: ေလာဟိစၥသုတ္

ေလာဟိစၥပုဏၰားဝတၳဳ

၅ဝ၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါးရာမွ်ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ ေကာသလတိုင္း၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ သာလဝတိကာ (ရြာ) သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ၌ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ လူစည္ကား၍ ကြၽဲဲႏြားစသည္ ေပါမ်ားေသာ ျမက္ ထင္း ေရတို႔ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ မင္းမွ ရသည့္ စည္းစိမ္ျဖစ္ေသာ ပေသနဒီေကာသလ မင္းသည္အပိုင္စား ေပးထားေသာ သာလဝတိကာ (ရြာ) ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေန၏။

၅ဝ၂။ ထိုစဥ္အခါ၌ ေလာဟိစၥပုဏၰားအား ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူသည္ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ၏။ ”ဤ (ေလာက) ၌ သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ ကုသိုလ္တရားကို ရႏိုင္ပါ၏၊ (သို႔ေသာ္) ကုသိုလ္တရားကို ရၿပီးလွ်င္ တစ္ပါးေသာ သူအား မေဟာေျပာသင့္ေပ၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း၊ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႔အေဟာင္းကို ျဖတ္၍အျခားအေႏွာင္ အဖြဲဲ႔သစ္ကို ျပဳသည္ႏွင့္ တူ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤေဟာေျပာျခင္းကို ယုတ္မာေသာ ေလာဘတရားဟု (ငါ) ဆို၏၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း”ဟုျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ၏။

၅ဝ၃။ (ထိုအခါ) ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ (ဤသို႔) ၾကားသိေလ၏ –

”အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳေသာ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါးရာမွ် ေသာမ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္း၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူရာသာလဝတိကာ (ရြာ) သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္၏ –

‘ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလုံးစုံေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆုံးမထိုက္သူကို ဆုံးမတတ္သည့္ အတုမဲဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼ သာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏’ဟု ပ်ံ႕ႏွံ႔၍ ထြက္၏။ထို (ျမတ္စြာဘုရား) သည္ နတ္ႏွင့္တကြေသာ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြေသာ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏႏွင့့္္တကြေသာ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ သတၱဝါအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစ၏ ေကာင္းျခင္း၊ အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း၊ အဆုံး၏ ေကာင္းျခင္းရွိေသာအနက္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလုံးစုံ ျပည့္စုံေသာစင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ရဟႏၲာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔ကိုဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ ေကာင္းသည္သာတည္း”ဟု ၾကားသိေလ၏။

၅ဝ၄။ ထိုအခါ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္ကို (ဤသို႔) မိန္႔ဆို၏ –

”အခ်င္း ေရာသိကာ လာေလာ့၊ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ့စကားျဖင့္ ရဟန္းေဂါတမအား အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္းေၾကာင္း က်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာ စြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးေလွ်ာက္ေလေလာ။ ‘အသွ်င္ေဂါတမ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ အသွ်င္ေဂါတမအား အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္း ေၾကာင္းက်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးလိုက္ပါ၏’ဟုေလွ်ာက္ေလေလာ။ (ထို႔ျပင္) အသွ်င္ေဂါတမသည္ နက္ျဖန္အဖို႔ ေလာဟိစၥပုဏၰား၏ ဆြမ္းကို ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ့လက္ခံေတာ္မူပါဟူ၍လည္း ေလွ်ာက္ထားေလေလာ့”ဟု မိန္႔ဆို၏။

၅ဝ၅။ ”အသွ်င္ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္သည္ ေလာဟိစၥပုဏၰားအားဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါကင္း ေၾကာင္းက်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးလိုက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (ထို႔ျပင္) ျမတ္စြာဘုရားသည္ နက္ျဖန္အဖို႔ ေလာဟိစၥပုဏၰား၏ ဆြမ္းကို ရဟန္း သံဃာႏွင့္အတူလက္ခံေတာ္မူပါ ဟူ၍လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

၅ဝ၆။ ထို႔ေနာက္ ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္ခံေတာ္မူျခင္းကို သိ၍ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ေလာဟိစၥပုဏၰား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ေလာဟိစၥပုဏၰား အား ဤစကားကို ဆို၏ –

”အသွ်င္အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္၏ စကားျဖင့္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ဤသို႔ ေလွ်ာက္ခဲဲ့ပါ ကုန္ၿပီ- ‘အသွ်င္ဘုရား ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား အနာကင္းေၾကာင္း ေရာဂါ ကင္းေၾကာင္းက်န္းမာေၾကာင္း သန္စြမ္းေၾကာင္း ခ်မ္းသာစြာ ေနရေၾကာင္းမ်ားကို ေမးလိုက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (ထို႔ျပင္) ျမတ္စြာဘုရားသည္ နက္ျဖန္အဖို႔ ေလာဟိစၥပုဏၰား၏ ဆြမ္းကို ရဟန္း သံဃာႏွင့္အတူလက္ခံေတာ္မူပါဟူ၍လည္း ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ၏’ဟု ေလွ်ာက္ခဲဲ့ပါကုန္ၿပီ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း လက္ခံေတာ္မူလိုက္ပါၿပီ”ဟု ဆို၏။

၅ဝ၇။ ထိုအခါ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ ထိုညဥ့္လြန္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ မိမိေနအိမ္၌ မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို စီရင္ေစ၍ ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္ကို (ဤသို႔) မိန္႔ဆို၏ –

”အခ်င္း ေရာသိကာ လာေလာ့၊ သင္သည္ ရဟန္းေဂါတမထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ‘ အသွ်င္ေဂါတမအခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီ’ဟု ရဟန္းေဂါတမအား အခ်ိန္ (တန္ေၾကာင္း) ကို ေလွ်ာက္ေလာ့” ဟူ၍မိန္႔ဆို၏။ ”အသွ်င္ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္သည္ ေလာဟိစၥပုဏၰားအား ဝန္ခံၿပီး လွ်င္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီး ေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား အခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီ”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား အခ်ိန္ (တန္ေၾကာင္း) ကိုေလွ်ာက္၏။

၅ဝ၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ (သကၤန္းကို) ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိ္တ္ သကၤန္းကိုယူလ်က္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ သာလဝတိကာ (ရြာ) သို႔ ကပ္ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ၌ ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ပါလာ၏။

ထိုအခါ ေရာသိကာမည္ေသာ ဆတၱာသည္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ‘ဤ (ေလာက) ၌သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ ကုသိုလ္တရားကို ရႏိုင္ပါ၏၊ (သို႔ေသာ္) ကုသိုလ္တရားကို ရၿပီးလွ်င္ တစ္ပါးေသာ သူအား မေဟာေျပာသင့္ေပ၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း၊ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႔ အေဟာင္းကိုျဖတ္၍ အျခားအေႏွာင္အဖြဲဲ႔သစ္ကို ျပဳသည္ႏွင့္တူ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤေဟာေျပာျခင္းကို ယုတ္မာေသာေလာဘတရားဟု (ငါ) ဆို၏၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း’ဟု့ေလာဟိစၥပုဏၰားအား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူသည္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာဟိစၥပုဏၰားကို ထိုယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူမွလြတ္ေစပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

”ေရာသိကာ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းပါ၏၊ ေရာသိကာ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းပါ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာဟိစၥပုဏၰား၏ အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျပင္ထားေသာ ေနရာ၌ထိုင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား အမွဴးရွိေသာ ရဟန္းသံဃာကို မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲဲသည္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽး၏။

ေလာဟိစၥပုဏၰားအား ေမးျမန္းစိစစ္ျခင္း

၅ဝ၉။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ေတာ္ကို ဖယ္ၿပီးေသာအခါ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ နိမ့္ေသာ ထိုင္စရာတစ္ခုကို ယူ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ထိုင္ေနေသာ ေလာဟိစၥပုဏၰားအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ေလာဟိစၥ ‘ဤ (ေလာက) ၌သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ ကုသိုလ္တရားကို ရႏိုင္ပါ၏၊ (သို႔ ေသာ္) ကုသိုလ္တရားကို ရၿပီးလွ်င္ တစ္ပါးေသာ သူအား မေဟာေျပာသင့္ေပ၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္တစ္ပါးေသာသူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း၊ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႔ အေဟာင္း ကို ျဖတ္၍အျခား အေႏွာင္အဖြဲဲ႔သစ္ကို ျပဳသည္ႏွင့္ တူ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤေဟာေျပာျခင္းကို ယုတ္မာေသာေလာဘတရားဟု (ငါ) ဆို၏၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း’ဟု သင့္အား ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ယုတ္မာေသာ မိစၧာအယူ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ၏ ဟူသည္မွာမွန္သေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”အသွ်င္ေဂါတမ မွန္ပါ၏”။

ေလာဟိစၥ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ သင္သည္ သာလဝတိကာ (ရြာ) ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေနသည္မဟုတ္ေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမဟုတ္ပါ၏”။

ေလာဟိစၥ အၾကင္သူသည္ ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့ –

”ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ သာလဝတိကာ (ရြာ) ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေန၏၊ သာလဝတိကာ (ရြာ) မွ (ထြက္ေသာ) အခြန္အတုတ္အေပါင္းကို ေလာဟိစၥပုဏၰား တစ္ေယာက္တည္းသာ ခံစားပါေစ၊ အျခားသူ တို႔အားမေပးပါေစလင့္”ဟု ဆိုျငားအံ။

ဤသို႔ ဆိုေသာ္ ထိုသူသည္ သင့္ကို မွီ၍ အသက္ေမြးေနေသာ သူတို႔၏ (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကိုျပဳသူ ျဖစ္သေလာ့၊ မျဖစ္သေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူ ျဖစ္ပါ၏”။

အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူ ျဖစ္ခဲဲ့ေသာ္ ထိုသူတို႔၏ အစီးအပြားကို လိုလားသူ ျဖစ္သေလာ့၊ အစီးအပြားကိုမလိုလားသူ ျဖစ္သေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ အစီးအပြားကို မလိုလားသူ ျဖစ္ပါ၏”။

အစီးအပြားကို မလိုလားသူအား ထိုသူတို႔အေပၚ၌ ေမတၱာစိတ္ ျဖစ္ေပၚသေလာ့၊ ရန္သူစိတ္ျဖစ္ေပၚသေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚပါ၏”။

ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ခဲဲ့ေသာ္ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္သေလာ့၊ မွန္ေသာ အယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္ သေလာ။ ”အသွ်င္ေဂါတမ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္ပါ၏”။

ေလာဟိစၥ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ရွိသူအား ငရဲဲႏွင့္ တိရစၧာန္ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာလားရာရွိ၏ဟု ငါ ေဟာေပ၏။

၅၁ဝ။ ေလာဟိစၥ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ကာသိတိုင္းေကာသလတိုင္းကို အုပ္စိုး၍ ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမဟုတ္ပါ၏”။

ေလာဟိစၥ အၾကင္သူသည္ ဤသို႔ ဆိုျငားအံ့ –

”ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္းကို အုပ္စိုးေန၏၊ ကာသိတိုင္းေကာသလတိုင္းမွ (ထြက္ေသာ) အခြန္အတုတ္အေပါင္းကို ပေသနဒီေကာသလမင္း တစ္ေယာက္တည္းသာ ခံစားပါေစ၊ တစ္ပါးသူတို႔အား မေပးပါေစလင့္”ဟု ဆိုျငားအံ။

ဤသို႔ဆိုေသာ္ ထိုသူသည္ ပေသနဒီေကာသလမင္းကို မွီ၍ အသက္ေမြးေသာ သင္တို႔၏လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ သူတို႔၏လည္းေကာင္း (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူ ျဖစ္သေလာ့၊ မျဖစ္သ ေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူ ျဖစ္ပါ၏”။

အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူျဖစ္ခဲဲ့ေသာ္ ထိုသူတို႔၏ အစီးအပြားကို လိုလားသူ ျဖစ္သေလာ့၊ အစီးအပြားကိုမလိုလားသူ ျဖစ္သေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ အစီးအပြားကို မလိုလားသူ ျဖစ္ပါ၏”။

အစီးအပြားကို မလိုလားေသာသူအား ထိုသူတို႔အေပၚ၌ ေမတၱာစိတ္ ျဖစ္ေပၚသေလာ့၊ ရန္သူစိတ္ျဖစ္ေပၚသေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚပါ၏”။

ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚခဲဲ့ေသာ္ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္သေလာ့၊ မွန္ေသာအယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ျဖစ္သ ေလာ။

”အသွ်င္ေဂါတမ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္ပါ၏”။

ေလာဟိစၥ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ရွိသူအား ငရဲဲႏွင့္ တိရစၧာန္ ႏွစ္ပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာလားရာရွိ၏ဟု ငါ ေဟာေပ၏။

၅၁၁။ ေလာဟိစၥ ”ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ သာလဝတိကာ (ရြာ) ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေန၏၊ သာလဝတိကာ (ရြာ) မွ (ထြက္ေသာ) အခြန္အတုတ္အေပါင္းကို ေလာဟိစၥပုဏၰား တစ္ေယာက္တည္းသာ ခံစားပါေစ၊ အျခားသူ တို႔အား မေပးပါေစလင့္”ဟု ဆိုေသာ ထိုသူသည္ သင့္ကိုမွီ၍ အသက္ေမြးေသာ သူတို႔၏ (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူ ျဖစ္၏။ အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစီးအပြားကို မလိုလားသူျဖစ္၏၊ အစီးအပြားကို မလိုလားသူအား ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚလတ္ ေသာ္မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။

ေလာဟိစၥ ဤနည္းတူပင္ ”ဤ (ေလာက) ၌သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ ကုသိုလ္တရားကိုရႏိုင္ပါ၏၊ ကုသိုလ္တရားကို ရၿပီးလွ်င္ တစ္ပါးေသာ သူအား မေဟာေျပာသင့္ေပ၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း၊ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႔အေဟာင္းကို ျဖတ္၍အျခား အေႏွာင္အဖြဲဲ႔သစ္ကို ျပဳသည္ႏွင့္တူ၏။ပ။ တစ္ပါးေသာသူသည္ တစ္ပါးေသာသူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း”ဟု ဆိုေသာ ထိုသူသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ ဓမၼဝိနယကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အနာဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အရဟတၱဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳကုန္လ်က္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာ တရားထူးကိုရကုန္အံ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏လည္းေကာင္း၊ နတ္ဘဝခႏၶာတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ နတ္ျပည္မ်ဳိးေစ့ေကာင္းမႈတို႔ကို ရင့္က်က္ေစကုန္အံ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏လည္းေကာင္း (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကို့ျပဳသူ ျဖစ္၏၊ အႏၲရာယ္ကို ျပဳေသာေၾကာင့္ အစီးအပြားကို မလိုလားသူ ျဖစ္၏၊ အစီးအပြားကိုမလိုလားသူအား ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ရန္သူစိတ္ျဖစ္လတ္ေသာ္ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏၊ ေလာဟိစၥ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ရွိသူအား ငရဲဲႏွင့္တိရစၧာန္ ႏွစ္ပါးေသာလားရာတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာလားရာ ရွိ၏ဟု ငါေဟာေပ၏။

၅၁၂။ ေလာဟိစၥ ”ပေသနဒီေကာသလမင္းသည္ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္း ကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေန၏၊ ကာသိတိုင္း ေကာသလတိုင္း မွ (ထြက္ေသာ) အခြန္အတုတ္အေပါင္းကို ပေသနဒီေကာသလမင္းတစ္ေယာက္တည္းသာ ခံစားပါေစ၊ တစ္ပါးသူတို႔အား မေပးပါေစလင့္”ဟု ဆိုေသာ ထိုသူသည္ပေသနဒီ ေကာသလမင္းကို မွီ၍ အသက္ေမြးေသာ သင္တို႔၏လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာသူတို႔၏လည္းေကာင္း၊ (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူ ျဖစ္၏။ အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္အစီးအပြားကို မလိုလားသူ ျဖစ္၏၊ အစီးအပြားကို မလိုလားသူအား ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ရန္သူစိတ္ျဖစ္ေပၚလတ္ေသာ္ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏။

ေလာဟိစၥ ဤနည္းတူပင္ ”ဤ (ေလာက) ၌သမဏျဖစ္ေစ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ ကုသိုလ္တရားကိုရႏိုင္ပါ၏၊ ကုသိုလ္တရားကို ရၿပီးလွ်င္ တစ္ပါးေသာ သူအား မေဟာေျပာသင့္ေပ၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း၊ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႔အေဟာင္းကို ျဖတ္၍အျခား အေႏွာင္အဖြဲဲ႔သစ္ကို ျပဳသည္ႏွင့္တူ၏။ပ။ တစ္ပါးေသာသူသည္ တစ္ပါးေသာသူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း”ဟု ဆိုေသာ ထိုသူသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေသာ ဓမၼဝိနယကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အနာဂါမိဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အရဟတၱဖိုလ္ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာ တရားထူးကိုရကုန္အံ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏လည္းေကာင္း၊ နတ္ဘဝခႏၶာတို႔ ျဖစ္ေပၚေစရန္ နတ္ျပည္မ်ဳိးေစ့ ေကာင္းမႈတို႔ကို ရင့္က်က္ေစကုန္အံ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏လည္းေကာင္း (လာဘ္) အႏၲရာယ္ကိုျပဳသူ ျဖစ္၏၊ အႏၲရာယ္ကို ျပဳသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစီးအပြားကို မလိုလားသူ ျဖစ္၏၊ အစီးအပြားကိုမလိုလားသူအား ရန္သူစိတ္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ရန္သူစိတ္ျဖစ္လတ္ေသာ္ မွားေသာ အယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ျဖစ္၏၊ ေလာဟိစၥ မွားေသာအယူ ‘မိစၧာဒိ႒ိ’ ရွိသူအား ငရဲဲႏွင့္တိရစၧာန္ ႏွစ္ပါးေသာ လားရာတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးေသာလားရာ ရွိ၏ဟု ငါ ေဟာေပ၏။

——

ေစာဒနာထိုက္ေသာ ဆရာသုံးဦး

၅၁၃။ ေလာဟိစၥ ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ထိုက္ကုန္ေသာ ဤဆရာတို႔သည္ သုံးဦးရွိကုန္၏၊ ယင္းဆရာတို႔ကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ ရွိေသာ္ (ထိုသူ၏) ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ဟုတ္မွန္၍ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေပ၏၊ အျပစ္လည္း မရွိေပ။

ဤသုံးဦးတို႔ဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ေလာဟိစၥ ဤ (ေလာက) ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသည္ အၾကင္ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးအလို႔ငွါ လူ႔ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ထို (ဆရာ) သည္ ထိုရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို မရေသးဘဲဲလ်က္ တပည့္တို႔အား ‘ဤကား သင္တို႔၏ အစီးအပြားအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤကား သင္တို႔၏ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟု တရားကို ေဟာ၏၊ ထို (ဆရာ)၏ (တရားကို) တပည့္တို႔သည္ မနာယူကုန္၊ နားမေထာင္ကုန္၊ သိရန္စိတ္မဝင္စားကုန္၊ ဆရာ၏ အဆုံးအမမွ ဖဲဲခြါ၍လည္း က်င့္ကုန္၏။

ထို (ဆရာ) ကို ဤသို႔ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ အပ္၏ –

”အသွ်င္သည္ အၾကင္ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးအလို႔ငွါ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ (ထိုသို႔ဝင္ေရာက္ေသာ) သင္သည္ ထိုရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို မရေသးဘဲဲလ်က္ တပည့္တို႔အား ”ဤကား သင္တို႔၏အစီးအပြားအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤကား သင္တို႔၏ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟု တရားကို ေဟာဘိ၏၊ ထိုသင္၏ (တရားကို) တပည့္တို႔သည္ မနာယူကုန္၊ နားမေထာင္ကုန္၊ သိရန္ စိတ္မဝင္စားကုန္၊ ဆရာ၏အဆုံးအမမွ ဖဲဲခြါ၍လည္း က်င့္ကုန္၏။ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ (အလိုမရွိ၍) ဆုတ္ခြါသြားေသာ လုံမကိုလိုက္၍ ကပ္သည္ႏွင့္လည္း တူ၏၊ (မၾကည့္လို၍) မ်က္ႏွာလႊဲဲေနေသာ လုံမကို (ေနာက္မွ) ေပြ႕ဖက္သည္ႏွင့္လည္း တူ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤေဟာေျပာျခင္းကို ယုတ္မာေသာ ေလာဘတရားဟု (ငါ) ဆို၏၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း”ဟု အျပစ္တင္အပ္၏။

ေလာဟိစၥ ဤသည္ကား ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ထိုက္ေသာ ပဌမဆရာေပတည္း၊ ယင္းဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ဟုတ္မွန္၍ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေပ၏၊ အျပစ္လည္း မရွိေပ။

၅၁၄။ ေလာဟိစၥ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဤ (ေလာက) ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသည္ အၾကင္ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိး အလို႔ငွါ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ထို (ဆရာ) သည္ ထိုရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကိုမရေသးဘဲဲလ်က္ တပည့္တို႔အား ”ဤကား သင္တို႔၏ အစီးအပြားအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤကား သင္တို႔၏ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟု တရားကို ေဟာ၏၊ ထို (ဆရာ)၏ (တရားကို) တပည့္တို႔သည္ နာယူကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ သိရန္ စိတ္ဝင္စားကုန္၏၊ ဆရာ၏ အဆုံးအမမွ မဖဲဲခြါမူ၍လည္း က်င့္ကုန္၏။

ထို (ဆရာ) ကို ဤသို႔ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ အပ္၏ –

”အသွ်င္သည္ အၾကင္ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးအလို႔ငွါ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ (ထိုသို႔ဝင္ေရာက္ေသာ) သင္သည္ ထိုရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို မရေသးဘဲဲလ်က္ တပည့္တို႔အား ”ဤကား သင္တို႔၏အစီးအပြားအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤကား သင္တို႔၏ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟု တရားကို ေဟာဘိ၏၊ ထိုသင္၏ (တရားကို) တပည့္တို႔သည္ နာယူကုန္၏၊ နားေထာင္ကုန္၏၊ သိရန္ စိတ္ဝင္စားကုန္၏၊ ဆရာ၏ အဆုံးအမမွ မဖဲဲခြါမူ၍လည္း က်င့္ကုန္၏။ ဤေဟာေျပာျခင္းသည္ မိမိလယ္ကို စြန္႔၍သူတစ္ပါးလယ္ကို ေပါင္းသင္အပ္သည္ဟု မွတ္ထင္သည္ႏွင့္ တူ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤေဟာေျပာျခင္းကိုယုတ္မာေသာ ေလာဘ တရားဟု (ငါ) ဆို၏၊ တစ္ပါးေသာ သူသည္ တစ္ပါး ေသာ သူအားအဘယ္ျပဳအံ့နည္း”ဟု အျပစ္တင္အပ္၏။ေလာဟိစၥ ဤသည္ကား ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ထိုက္ေသာ ဒုတိယ ဆရာေပတည္း၊ ယင္းဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ဟုတ္မွန္၍ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေပ၏၊ အျပစ္လည္း မရွိေပ။

၅၁၅။ ေလာဟိစၥ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ဤ (ေလာက) ၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ဆရာသည္ အၾကင္ ရဟန္းျဖစ္က်ဳိး အလို႔ငွါ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ ထို ဆရာသည္ ထိုရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကိုရၿပီးလွ်င္ တပည့္တို႔အား ”ဤကား သင္တို႔၏ အစီးအပြားအလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤကား သင္တို႔၏ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏”ဟု တရားကို ေဟာ၏၊ ထို (ဆရာ)၏ (တရားကို) တပည့္တို႔သည္ မနာယူကုန္၊ နားမေထာင္ကုန္၊ သိရန္ စိတ္မဝင္စားကုန္၊ ဆရာ၏ အဆုံးအမမွ ဖဲဲခြါ၍လည္း က်င့္ကုန္၏။

ထို (ဆရာ) ကို ဤသို႔ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ အပ္၏ –

”အသွ်င္သည္ အၾကင္ရဟန္းျဖစ္က်ဳိးအလို႔ငွါ လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏၊ သင္သည္ထိုရဟန္းျဖစ္က်ဳိးကို ရၿပီး၍ တပည့္တို႔အား ‘ဤကား သင္တို႔၏ အစီးအပြား အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ဤကားသင္တို႔၏ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္၏’ဟု တရားကို ေဟာ၏၊ ထို (ဆရာ)၏ (တရားကို) ထိုတပည့္တို႔သည္မနာယူကုန္၊ နားမေထာင္ကုန္၊ သိရန္စိတ္မဝင္စားကုန္၊ ဆရာ၏ အဆုံးအမမွ ဖဲဲခြါ၍လည္း က်င့္ကုန္၏။ဤ ေဟာေျပာျခင္းသည္ အေႏွာင္အဖြဲဲ႔အေဟာင္းကို ျဖတ္၍ အျခားအေႏွာင္အဖြဲဲ႔သစ္ကို ျပဳသည္ႏွင့္ တူ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤေဟာေျပာျခင္းကို ယုတ္မာေသာ ေလာဘတရားဟု (ငါ) ဆို၏၊ တစ္ပါးေသာ သူသည့္တစ္ပါးေသာ သူအား အဘယ္ျပဳအံ့နည္း”ဟု အျပစ္တင္အပ္၏။ေလာဟိစၥ ဤသည္ကား ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ထိုက္ေသာ တတိယ ဆရာေပတည္း၊ ယင္းဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ဟုတ္မွန္၍ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေပ၏၊ အျပစ္လည္း မရွိေပ။ေလာဟိစၥ ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ထိုက္ေသာ ဆရာသုံးဦးတို႔ဟူသည္ ဤသူတို႔ပင္တည္း၊ ယင္းဆရာတို႔ကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ရွိေသာ္ ထိုသူ၏ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ဟုတ္မွန္၍ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေပ၏၊ အျပစ္လည္း မရွိေပဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

——

မေစာဒနာထိုက္ေသာ ဆရာသုံးဦး

၅၁၆။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေလာဟိစၥပုဏၰားက ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ေဂါတမ ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ ဆရာသည္ ရွိပါေသးသေလာ”ဟုေလွ်ာက္၏။

ေလာဟိစၥ ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ ဆရာသည္ ရွိေသး၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ ထိုဆရာကား အဘယ္နည္း။

ေလာဟိစၥ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။[သာမညဖလသုတ္၌ကဲဲ့သို႔ နည္းတူ ခ်ဲဲ႔အပ္၏။]

ေလာဟိစၥ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စုံေပ၏။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ေလာဟိစၥ အၾကင္ဆရာ့ထံ၌ တပည့္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာ (တရား) အထူးကို ရ၏။ေလာဟိစၥ ဤဆရာသည္လည္း ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ ဆရာေပတည္း၊ ဤသို႔ေသာ ဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ မဟုတ္ မမွန္၍ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေခ်၊ အျပစ္လည္း ရွိေခ်၏။

။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္။ တတိယစ်ာန္။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ေလာဟိစၥ အၾကင္ဆရာ့ထံ၌တပည့္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာ (တရား) အထူးကို ရ၏။ ဤဆရာသည္လည္း ေလာက၌အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ ဆရာေပတည္း၊ ဤသို႔ေသာ ဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ကအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္ မဟုတ္မမွန္၍ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေခ်၊ အျပစ္လည္း ရွိေခ်၏။

။ပ။ (ဝိပႆနာ) ဉာဏ္အျမင္အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈပို႔ေဆာင္၏၊ ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏။ ေလာဟိစၥအၾကင္ဆရာ့ထံ၌ တပည့္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာ (တရား) အထူးကို ရ၏။ ေလာဟိစၥဤဆရာသည္လည္း ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ ဆရာေပတည္း၊ ဤသို႔ေသာဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္မဟုတ္မမွန္၍ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေခ်၊ အျပစ္လည္း ရွိေခ်၏။

။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။ ေလာဟိစၥ အၾကင္ ဆရာ့ထံ၌တပည့္သည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ျမတ္ေသာ (တရား) အထူးကို ရ၏။ ေလာဟိစၥ ဤ ဆရာသည္လည္း ေလာက၌ အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ျခင္းငွါ မထိုက္ေသာ ဆရာေပတည္း၊ ဤသို႔ေသာဆရာကို တစ္စုံတစ္ေယာက္က အျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ သည္ရွိေသာ္ ထိုအျပစ္တင္ ‘ေစာဒနာ’ ခ်က္သည္မဟုတ္မမွန္၍ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေခ်၊ အျပစ္လည္း ရွိေခ်၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅၁၇။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေလာဟိစၥပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ေဂါတမ ေယာက်္ား (တစ္ေယာက္) သည္ နရက္ေခ်ာက္သို႔ က်ေသာ ေယာက်္ားအား ဆံပင္တို႔ကို ဆုပ္ကိုင္လ်က္ ဆြဲဲတင္ကာ ကုန္းေပၚ၌ တည္ေစသကဲဲ့သို႔ ဤနည္းတူပင္ အသွ်င္ေဂါတမသည္နရက္ေခ်ာက္သို႔ က်ေသာ အကြၽႏု္ပ္ကို ဆြဲဲတင္ကာ ကုန္းေပၚ၌ တည္ေစပါေပ၏။ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ေဂါတမ ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖုံးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာ သူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကား ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ‘မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္’ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း အသွ်င္ေဂါတမ ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္သည္အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုယေန႔မွ စ၍ အသက္ထက္ဆုံး ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္ေလသတည္း။

တစ္ဆယ့္ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ ေလာဟိစၥသုတ္ၿပီး၏။