ဒန ၉: ေပါ႒ပါဒသုတ္

ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ

၄ဝ၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္ (သူေဌး)၏ အရံ (ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္) ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။

ထိုစဥ္အခါ၌ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ သံုးရာမွ်ေသာ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ႏွင့္အတူ တည္ပင္စည္းတန္းရွိေသာ ‘ဧကသာလက’ မည္ေသာ အယူေဟာေျပာပြဲဲ က်င္းပရာ မလႅိကာ၏ အရံ၌ ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ (သကၤန္းကို) ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။

၄ဝ၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ ”သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္ရန္ ေစာလြန္းေသး၏၊ ငါသည္ တည္ပင္စည္းတန္းရွိေသာ ‘ဧကသာလက’ မည္ေသာ မလိႅကာ၏ အရံ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟုအၾကံျဖစ္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တည္ပင္စည္းတန္းရွိေသာ ‘ဧကသာလက’ မည္ေသာ အယူ ေဟာ ေျပာပြဲဲက်င္းပရာ မလႅိကာ၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။

၄ဝ၈။ ထိုစဥ္အခါ၌ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ မ်ားျပားေသာ ဖီလာစကားကို ျပင္းျပက်ယ္ေလာင္ေသာအသံျဖင့္ ပဲ့တင္ထပ္မွ် ေျပာဆိုေနၾကေသာ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ႏွင့္အတူ ထိုင္ေနလ်က္ ရွိ၏။ဤဖီလာစကားတို႔ကား အဘယ္နည္း –

မင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အိပ္ရာႏွင့္ စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႔သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ိဳးႏွင့္စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကား နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကား ေယာက်္ားႏွင့္စပ္ေသာစကား သူရဲေကာင္းႏွင့္ စပ္ေသာစကား လမ္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသလြန္သူႏွင့္ စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကား ေလာက (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား သမုဒၵရာအေၾကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ႀကီးပြားျခင္း ဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကားတို႔တည္း။

၄ဝ၉။ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ ႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အေဝးမွပင္ ျမင္လတ္ေသာ္ ”အသွ်င္တို႔တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကပါကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္တို႔ အသံမျပဳပါကုန္လင့္၊ ဤရဟန္းေဂါတမသည္ ႂကြလာေန၏၊ ထိုအသွ်င္ (ေဂါတမ) သည္ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို အလိုရွိ၏၊ တိတ္ဆိတ္ျခင္း၏ဂုဏ္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ပရိသတ္အသံ တိတ္ဆိတ္ေနသည္ကိုသိလွ်င္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္ဟု ေအာက္ေမ့တန္ရာ၏” ဟူ၍ မိမိပရိသတ္ကို ေသဝပ္စြာေနရန္ ေျပာဆို၏၊ ဤသို႔ဆိုေသာ္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္၏။

၄၁ဝ။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ ”ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာေတာ္မူပါ အသွ်င္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ႂကြလာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ႂကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအရပ္သို႔ ႂကြလာေတာ္မူရန္ အလွည့္ကို ၾကာျမင့္မွ ေပးေတာ္မူဘိ၏ အသွ်င္ဘုရား၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုင္ေတာ္မူပါ၊ ဤေနရာကိုျပင္ထားပါသည္ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျပင္ထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏၊ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္လည္း နိမ့္ေသာထိုင္စရာ တစ္ခုကို ယူ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္ အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

”ေပါ႒ပါဒ ယခုအခါ အဘယ္စကားျဖင့္ စုေဝးေနထိုင္ကုန္သနည္း၊ သင္တို႔၏ မၿပီးေသးေသာ အၾကားစကား၁သည္ကား အဘယ္နည္း”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁။ ငါမလာမီအၾကား၌ ျဖစ္ေသာစကား (အ႒ကထာ)

 

သညာ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းကို ျပဆိုရာ

၄၁၁။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ စုေဝးေနထိုင္လ်က္ ေျပာဆိုေနၾကေသာ စကားကို ထားပါဦး၊ အသွ်င္ဘုရား ဤစကားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ေနာင္အခါ၌လည္း ၾကားနာရန္ ခဲဲယဥ္းမည္ မဟုတ္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခင့္ယခင္ေန႔တို႔၌ စကား အသစ္အဆန္း ေထာက္လွမ္း နာၾကားရာဇရပ္၌ အထူးထူးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ စုေဝးေနထိုင္ၾကရာတြင္ ‘အခ်င္းတု႔ိ သညာ၏ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သနည္း’ဟု သညာခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္ေသာ စကားသည္ ျဖစ္ေပၚပါ၏။

ထိုသူတို႔တြင္ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုပါကုန္၏ –

‘အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ မရွိကုန္ဘဲဲ သတၱဝါ၏ သညာတို႔သည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္လည္းခ်ဳပ္ကုန္၏၊ အၾကင္အခါ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ သညာရွိ၏၊ အၾကင္ အခါ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ သညာမရွိ’ဟု ဆိုပါကုန္၏။

ဤအျခင္းအရာျဖင့္ အခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ သညာခ်ဳပ္ျခင္းကို ျပပါကုန္၏။

ထိုသူ႔ကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆိုပါ၏ –

‘ဤ (သညာခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ ဤသို႔ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ၊ အခ်င္း သညာသည္ သတၱဝါ၏ အတၱတည္း၊ ထို (သညာ) သည္ ကပ္လည္း ကပ္၏၊ ခြါလည္း ခြါ၏၊ အၾကင္အခါ ကပ္၏၊ ထိုအခါ သညာ ရွိ၏၊ အၾကင္အခါ ခြါ၏၊ ထိုအခါ သညာမရွိ’ဟု ဆိုပါ၏။

ဤအျခင္းအရာျဖင့္ အခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ သညာခ်ဳပ္ျခင္းကို ျပပါကုန္၏။

ထိုသူ႔ကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆိုျပန္ပါ၏ –

‘ဤ (သညာခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ ဤသို႔ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ၊ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထို (သမဏျဗာဟၼဏ) တို႔သည္ ဤသတၱဝါ၏ သညာကို ငင္၍လည္း သြင္းကုန္၏၊ ငင္၍လည္း ထုတ္ကုန္၏၊ အၾကင္အခါ ငင္၍ သြင္းကုန္၏၊ ထိုအခါ သညာရွိ၏၊ အၾကင္အခါ ငင္၍ ထုတ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ သညာမရွိ’ဟု ဆိုျပန္ပါ၏။

ဤအျခင္းအရာျဖင့္ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ သညာခ်ဳပ္ျခင္းကို ျပပါကုန္၏။

ထိုသူ႔ကို အျခားသူက ဤသို႔ ဆိုျပန္ပါ၏ –

‘အခ်င္း ဤ (သညာ ခ်ဳပ္ျခင္း) သည္ ဤသို႔ ျဖစ္မည္ မဟုတ္ပါ၊ အခ်င္း တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုနတ္တို႔သည္ ဤသတၱဝါ၏ သညာကို ငင္၍လည္း သြင္း ကုန္၏၊ ငင္၍လည္းထုတ္ကုန္၏၊ အၾကင္အခါ ငင္၍ သြင္းကုန္၏၊ ထိုအခါ သညာရွိ၏၊ အၾကင္ အခါ ငင္၍ ထုတ္ကုန္၏၊ ထိုအခါ သညာမရွိ’ဟု ဆိုျပန္ပါ၏။

ဤအျခင္းအရာျဖင့္ အခ်ိဳ႕သူတို႔သည္ သညာခ်ဳပ္ျခင္းကို ျပပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထို (စကားတို႔ကို ၾကားရေသာ) အကြၽႏု္ပ္အား ျမတ္စြာဘုရားကိုသာ အာ႐ံုျပဳ၍ ‘ေၾသာ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွိပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ေၾသာ္ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားရွိပါမူ ေကာင္းေလစြ၊ ယင္း (ျမတ္စြာဘုရား) သည္ ဤတရားတို႔၌ ေကာင္းစြာ ကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူပါေပ၏’ဟု ေအာက္ေမ့တမ္းတျခင္း ျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ သညာခ်ဳပ္ျခင္း၌ ကြၽမ္းက်င္ေတာ္မူပါ၏၊ သေဘာကို သိေတာ္မူပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား သညာခ်ဳပ္ျခင္းသည္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

 

အေၾကာင္းရွိ၍ သညာျဖစ္ျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းကို ျပဆိုရာ

၄၁၂။ ေပါ႒ပါဒ ထိုသူတို႔တြင္ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ မရွိကုန္ဘဲဲသတၱဝါ၏ သညာတို႔သည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္လည္း ခ်ဳပ္ကုန္၏”ဟု ဆိုကုန္၏၊ ထိုသူတို႔၏ (စကားသည္) အစကပင္ ခြၽတ္ယြင္းလ်က္ ရွိ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ –

ေပါ႒ပါဒ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ ရွိကုန္၍သာလွ်င္ သတၱဝါ၏ သညာတို႔သည္ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ကုန္၏။ ခ်ဳပ္လည္း ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕သညာသည္အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏။

၄၁၃။ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ သည္ အဘယ္နည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ကိုယ္တိုင္ပင္) ေမးေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ။ပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ [သာမညဖလသုတ္၌ကဲဲ့သို႔ နည္းတူ ခ်ဲဲ႔အပ္၏။]

ေပါ႒ပါဒ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေပ၏။

။ပ။ မိမိ၌ ဤအပိတ္အပင္ ‘နီဝရဏ’ တရားငါးပါး ပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ေသာ ထိုရဟန္းအား ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာ ရဟန္းအား ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သိမ့္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္း၏ ကိုယ္သည္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ၿငိမ္းေအးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ခ်မ္းသာကို ခံစား၏၊ ခ်မ္းသာေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏။

ထို (ရဟန္း) သည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍ သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (စ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ ျဖစ္ေသာ ကာမသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာစင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ့ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္း အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္ကား အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ထိုရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (ဒုတိယစ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ ျဖစ္ေသာ ‘နီဝရဏ’ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာသညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္းအခ်ဳိ႕ သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္လည္း အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာ ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္ တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူ႔ကို ‘လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ’ဟု အရိယာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ (ရဟန္းသည္) ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (တတိယစ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာသညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာစင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာသိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္း အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္လည္း အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (စတုတၳစ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ ျဖစ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာစင္စစ္ ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္း အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္လည္း အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟ ု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႐ူပသညာ၁တို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာ၂ တို႔လံုးဝ ခ်ဳပ္သည့္အျပင္ နာနတၱသညာ၃တို႔ကို လံုးဝႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတန (စ်ာန္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (အာကာသာနၪၥာ ယတနစ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ ျဖစ္ေသာ သညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ့အာကာသာနၪၥာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါအာကာသာနၪၥာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္း အခ်ဳိ႕ သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္လည္း အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အာ ကာ သ ာ န ၪၥ ာ ယ တ န (စ်ာန္) ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဥ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ျဖစ္ေသာ အာကာသာနၪၥာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ ဝိညာဏၪၥာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ ရွိေသာ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ဝိညာဏၪၥာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ ယွဥ္ေသာသိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္း အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္လည္း အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေပါ႒ပါဒ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ဝိညာဏၪၥာယတန (စ်ာန္) ကို လံုးဝ လြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံု တစ္ခုမွ်မရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတန (စ်ာန္) သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) အား (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္မရမီ) ေရွးအဖို႔၌ ျဖစ္ေသာ ဝိညာဏၪၥာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ယွဥ္ေသာသိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ခ်ဳပ္၏၊ ထိုအခါ အာကိၪၥညာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ယွဥ္ေသာသိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အာကိၪၥညာယတန (စ်ာန္) ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သိမ္ေမြ႕ေသာ စင္စစ္ရွိေသာ သညာရွိသည္သာ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔လည္း အခ်ဳိ႕သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ သညာသည္ အက်င့္ ‘သိကၡာ’ ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္၏၊ ဤသည္လည္း အက်င့္ ‘သိကၡာ’တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

၄၁၄။ ေပါ႒ပါဒ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ (ပဌမစ်ာန္) သညာရွိ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ထို (ပဌမစ်ာန္သညာ) မွ ဤ (ဒုတိယစ်ာန္သညာ) သို႔ ထို (ဒုတိယစ်ာန္သညာ) မွ ဤ (တတိယစ်ာန္သညာ) သို႔ ဤသို႔စေသာ အစဥ္ျဖင့္ အျမတ္ဆံုး (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာသို႔ေရာက္၏၊ အျမတ္ဆံုး (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာ၌ တည္ေသာ ထို (ရဟန္း) အား ဤသို႔အၾကံျဖစ္၏ –

”ေစ့ေဆာ္ေနေသာ္၄ ငါ့အား မသင့္ျမတ္၊ မေစ့ေဆာ္ဘဲေနေသာ္သာ ငါ့အား သင့္ျမတ္၏၊ အကယ္၍ငါသည္ ေစ့ေဆာ္ျငားအံ၊ အားထုတ္ျငားအံ့၅၊ ငါ၏ ဤ (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာတို႔သည္လည္းခ်ဳပ္ကုန္ရာ၏၊ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အျခားသညာတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေပၚကုန္ရာ၏၊ ငါသည္မေစ့ေဆာ္ဘဲ ေနရမူ၊ အားမထုတ္ဘဲ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထို (ရဟန္း) သည္ ေစ့ေဆာ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ အားထုတ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ ေစ့ေဆာ္အား ထုတ္ျခင္းမျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား ထို (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာတို႔သည္လည္း ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အျခားသညာတို႔သည္လည္း မျဖစ္ေပၚကုန္၊ ထို (ရဟန္း) သည္ သညာ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ေရာက္၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤသို႔လွ်င္ သိလ်က္ အစဥ္အတိုင္း သညာခ်ဳပ္ရာသမာပတ္သည္ ျဖစ္ ေပ၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ သင္သည္ ဤမွ ေရွးအခါက ဤသို႔သေဘာရွိေသာသိလ်က္ အစဥ္အတိုင္း သညာခ်ဳပ္ရာသမာပတ္ကို ၾကားဖူးပါ၏ေလာ။

မၾကားဖူးပါ အသွ်င္ဘုရား။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ သိနားလည္ပါ၏ –

ေပါ႒ပါဒ ဤ (သာသနာေတာ္) ၌ ရဟန္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ (ပဌမစ်ာန္) သညာရွိ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ထို (ပဌမစ်ာန္သညာ) မွ ဤ (ဒုတိယစ်ာန္သညာ) သို႔ ထို (ဒုတိယစ်ာန္သညာ) မွ ဤ (တတိယစ်ာန္သညာ) သို႔ ဤသို႔ စေသာ အစဥ္ျဖင့္ အျမတ္ဆံုး (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာသို႔ ေရာက္၏၊ အျမတ္ဆံုး (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာ၌ တည္ေသာ ထိုရဟန္းအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏ –

‘ေစ့ေဆာ္ေနေသာ္ ငါ့အား မသင့္ျမတ္၊ မေစ့ေဆာ္ဘဲ ေနေသာ္သာ ငါ့အား သင့္ျမတ္၏၊ အကယ္၍ငါသည္ ေစ့ေဆာ္ျငားအံ၊ အားထုတ္ျငားအံ၊ ငါ၏ ဤ (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာတို႔သည္လည္းခ်ဳပ္ကုန္ရာ၏၊ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အျခားသညာတို႔သည္လည္း ျဖစ္ေပၚကုန္ ရာ၏၊ ငါသည္မေစ့ေဆာ္ဘဲ ေနရမူ၊ အားမထုတ္ဘဲ ေနရမူ ေကာင္းေလစြ’ဟု အၾကံျဖစ္၏။ထို (ရဟန္း) သည္ ေစ့ေဆာ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ အားထုတ္ျခင္းကိုလည္း မျပဳ၊ ေစ့ေဆာ္အားထုတ္ျခင္းမျပဳေသာ ထို (ရဟန္း) အား ထို (အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္) သညာတို႔သည္လည္း ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ၾကမ္းတမ္း ထင္ရွားေသာ အျခားသညာတို႔သည္လည္း မျဖစ္ေပၚကုန္၊ ထို (ရဟန္း) သည္ (သညာ ေဝဒနာ) ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤသို႔လွ်င္ သိလ်က္ အစဥ္အတိုင္း သညာခ်ဳပ္ရာသမာပတ္သည္ ျဖစ္၏”ဟု သိနားလည္ပါ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ေပ၏။

၄၁၅။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးသညာ တစ္ပါးတည္းကိုသာ ပညတ္ပါ သေလာ့၊ သို႔မဟုတ္ အျမတ္ဆံုး သညာ မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ပညတ္ပါသေလာ။

ေပါ႒ပါဒ ငါသည္ အျမတ္ဆံုးသညာ တစ္ပါးတည္းကိုလည္း ပညတ္၏၊ အျမတ္ဆံုးသညာ မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ပညတ္၏။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အျမတ္ဆံုးသညာ တစ္ပါးတည္းကိုလည္းပညတ္ပါသနည္း၊ အျမတ္ဆံုးသညာ မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ပညတ္ပါသနည္း။

ေပါ႒ပါဒ အၾကင္ အၾကင္ အျခင္းအရာျဖင့္ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုထို အျခင္းအရာျဖင့္ ငါသည္အျမတ္ဆံုးသညာကို ပညတ္၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ အျမတ္ဆံုးသညာ တစ္ပါးတည္းကိုလည္းပညတ္၏၊ အျမတ္ဆံုးသညာ မ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ပညတ္၏။

၄၁၆။ အသွ်င္ဘုရား သညာသည္ ေရွးဦးျဖစ္၍ ဉာဏ္သည္ ေနာက္မွ ျဖစ္ပါသေလာ့၊ သို႔မဟုတ္ဉာဏ္သည္ ေရွးဦးျဖစ္၍ သညာသည္ ေနာက္မွ ျဖစ္ပါသေလာ့၊ သို႔မဟုတ္ သညာႏွင့္ ပညာတို႔သည္မေရွးမေႏွာင္း (တစ္ၿပိဳင္တည္း) ျဖစ္ပါကုန္သေလာ။

ေပါ႒ပါဒ သညာသည္ ေရွးဦး ျဖစ္ေပၚ၏၊ ဉာဏ္သည္ ေနာက္မွ ျဖစ္၏၊ သညာျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚရ၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ”ဤ (သညာျဖစ္ေပၚျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ ငါ့အား ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚ၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ”သညာသည္ ေရွးဦး ျဖစ္၏၊ ဉာဏ္သည္ေနာက္မွ ျဖစ္၏၊ သညာျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ဉာဏ္ျဖစ္ေပၚရ၏” ဟူေသာ ဤအခ်က္ကို ဤ (ဆိုခဲ့ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္ သိအပ္၏။

၁။ ႐ူပသညာ = ႐ူပစ်ာန္၌ ျဖစ္ေသာ သညာ။

၂။ ပဋိဃသညာ = စကၡဳစေသာ ဝတၳဳ႐ုပ္ငါးပါး၌ ႐ူပါ႐ံုစေသာ အာ႐ံုငါးပါးတို႔ ထိခိုက္ေသာအခါ ျဖစ္ေပၚေသာ ပၪၥဝိညာဥ္သညာ။

၃။ နာနတၱသညာ = ပဋိဃသညာမွ တစ္ပါးေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကာမာဝစရသညာ။

၄။ စ်ာန္ဝင္စားရန္ ၾကံစည္ေနျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

၅။ အထက္စ်ာန္အလို႔ငွါ အားထုတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

 

သညာသည္ အတၱ ဟုတ္ မဟုတ္ ျပဆိုရာ

၄၁၇။ အသွ်င္ဘုရား သညာသည္ သတၱဝါ၏ အတၱေလာ့၊ သို႔မဟုတ္ သညာတျခား အတၱတျခား ေလာ။

ေပါ႒ပါဒ သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ အတၱကို ယံုၾကည္သနည္း။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မဟာဘုတ္ေလးပါးအစုအေဝးျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရ စားေသာက္ ေသာ႐ုပ္ရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱကို ယံုၾကည္ပါ၏။

ေပါ႒ပါဒ သင္၏ (အယူ၌) အတၱသည္ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရစားေသာက္ေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အရာျဖစ္ျငားအံ၊ ေပါ႒ပါဒ ဤသို႔ ျဖစ္လွ်င္သင္၏ (အယူ၌) သညာတျခား အတၱတျခား ျဖစ္ရာ၏၊ ေပါ႒ပါဒ သညာတျခား အတၱတျခားျဖစ္ေသာထိုအခ်က္ ကို ဤ (ဆိုလတၱံ႕ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိအပ္၏။

ေပါ႒ပါဒ သင္၏ (အယူ၌) မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရ စားေသာက္ေသာ႐ုပ္ရွိေသာ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ ထိုအတၱသည္ တည္ျမဲတည္ေနသည္သာ ျဖစ္ပါလ်က္ ဤသတၱဝါ၏အျခားသညာတို႔သည္ကား ျဖစ္ကုန္၏၊ အျခားသညာတို႔သည္ကား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ေပါ႒ပါဒ သညာတျခားအတၱတျခားျဖစ္ရာေသာ ထိုအခ်က္ကို ဤ (ဆိုခဲ့ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္ သိအပ္၏။

၄၁၈။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အဂၤါႀကီးငယ္ အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵမခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱကို ယံုၾကည္ပါ၏။

ေပါ႒ပါဒ သင္၏ (အယူ၌) အတၱသည္ အဂၤါႀကီးငယ္ အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵမခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အရာ ျဖစ္ျငားအံ၊ ေပါ႒ပါဒ ဤသို႔ ျဖစ္လွ်င္လည္း သင္၏ (အယူ၌) သညာတျခားအတၱတျခား ျဖစ္လတၱံ႕၊ ေပါ႒ပါဒ သညာတျခား အတၱတျခားျဖစ္ရာေသာ ထို (အခ်က္) ကို ဤ (ဆိုလတၱံ႕ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္ လည္း သိအပ္၏။

ေပါ႒ပါဒ သင္၏ (အယူ၌) အဂၤါႀကီးငယ္ အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵမခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာထိုအတၱသည္ တည္ျမဲတည္ေနသည္သာ ျဖစ္ပါလ်က္ ဤသတၱဝါအား အျခားသညာတို႔သည္ကားျဖစ္ကုန္၏၊ အျခားသညာတို႔သည္ကား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ေပါ႒ပါဒ သညာတျခား အတၱတျခားျဖစ္ရာေသာထိုအခ်က္ကို ဤ (ဆိုခဲ့ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိအပ္၏။

၄၁၉။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ႐ုပ္မရွိေသာ သညာျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱကို ယံုၾကည္ပါ၏။

ေပါ႒ပါဒ သင္၏ (အယူ၌) အတၱသည္ ႐ုပ္မရွိေသာ သညာျဖင့္ ၿပီးေသာ အရာ ျဖစ္ျငားအံ၊ ေပါ႒ပါဒဤသို႔ ျဖစ္လွ်င္လည္း သင္၏ (အယူ၌) သညာတျခား အတၱတျခား ျဖစ္ရာ၏၊ ေပါ႒ပါဒ သညာ တျခားအတၱတျခားျဖစ္ရာေသာ ထိုအခ်က္ကို ဤ (ဆိုလတၱံ႕ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိအပ္၏။

ေပါ႒ပါဒ သင္၏ (အယူ၌) ႐ုပ္မရွိေသာ သညာျဖင့္ ၿပီးေသာ ထိုအတၱသည္ တည္ျမဲတည္ေနသည္သာျဖစ္ပါလ်က္ ဤသတၱဝါအား တျခား သညာတို႔သည္ကား ျဖစ္ကုန္၏၊ တျခား သညာတို႔သည္ကားခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ေပါ႒ပါဒ သညာတျခား အတၱတျခားျဖစ္ရာေသာ ထိုအခ်က္ကို ဤ (ဆိုခဲ့ေသာ) အေၾကာင္းျဖင့္ လည္း သိအပ္၏။

၄၂ဝ။ အသွ်င္ဘုရား ”သညာသည္ သတၱဝါ၏ အတၱ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”သညာတျခား အတၱတျခား” ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤအရာကို အကြၽႏု္ပ္ သိႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ေပါ႒ပါဒ သင္သည္ တစ္ပါးေသာ အယူရွိသူ၊ တစ္ပါးေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိသူ၊ တစ္ပါးေသာ အလိုရွိသူ၊ တစ္ပါး (ေသာ အက်င့္) ၌ အားထုတ္ျခင္းရွိသူ၊ တစ္ပါး (ေသာ သာသနာ) ၌ ဆရာရွိသူ ျဖစ္၍ ”သညာသည္သတၱဝါ၏ အတၱ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”သညာတျခား အတၱတျခား” ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤအရာကို့သိႏိုင္ခဲ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ တစ္ပါးေသာ အယူရွိသူ၊ တစ္ပါးေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိသူ၊ တစ္ပါး ေသာအလိုရွိသူ၊ တစ္ပါး (ေသာ အက်င့္) ၌ အားထုတ္ျခင္းရွိသူ၊ တစ္ပါး (ေသာ သာသနာ) ၌ ဆရာရွိသူ ျဖစ္၍ ”သညာသည္ သတၱဝါ၏ အတၱ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”သညာတျခား အတၱတျခား” ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤအရာကို အကယ္၍ သိႏိုင္ခဲျငားအံ၊ အသွ်င္ဘုရား ေလာကသည္ ျမဲပါသေလာ့၊ (ေလာကသည္ ျမဲ၏ဆိုေသာ) ဤ (အယူ) သည္သာလွ်င္ မွန္၍ တစ္ပါး (ေသာ အယူ) သည္ မွားပါသေလာ။

ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ ျမဲ၏ ဆိုေသာ ဤ (အယူ) သည္သာလွ်င္ မွန္၍ တစ္ပါး (ေသာ အယူ) သည္မွား၏ ဟူေသာ ဤအရာကို ငါ မေျဖၾကား။

အသွ်င္ဘုရား ေလာကသည္ မျမဲပါသေလာ့၊ (ေလာကသည္ မျမဲဆိုေသာ) ဤ (အယူ) သည္သာလွ်င္မွန္၍ တစ္ပါး (ေသာ အယူ) သည္ မွားပါသေလာ။

ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ မျမဲဆိုေသာ ဤ (အယူ) သည္သာလွ်င္ မွန္၍ တစ္ပါး (ေသာ အယူ) သည္မွား၏ ဟူေသာ ဤအရာကိုလည္း ငါ မေျဖၾကား။

အသွ်င္ဘုရား ေလာကသည္ အဆံုးရွိပါသေလာ။ပ။ ေလာကသည္ အဆံုးမရွိပါသေလာ။ ထို (ကိုယ္) သည္ပင္ အသက္၊ ထို (အသက္) သည္ပင္ ကိုယ္ပါေလာ။ အသက္သည္ တျခား၊ ကိုယ္သည္ တျခားပါေလာ။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိပါသေလာ။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌မရွိပါသေလာ။ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္းမရွိပါသေလာ။ သတၱဝါသည္ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္ လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ပါသေလာ။ (သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ဟု ဆိုေသာ) ဤ (အယူ) သည္သာလွ်င္ မွန္၍ တစ္ပါး (ေသာ အယူ) သည္ မွားပါသေလာ။

ေပါ႒ပါဒ ”သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္”ဟု ဆိုေသာဤ (အယူ) သည္သာလွ်င္ မွန္၍ တစ္ပါး (ေသာ အယူ) သည္ မွား၏ ဟူေသာ ဤအရာကိုလည္းငါ မေျဖၾကား။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအရာစုကို မေျဖၾကားပါသနည္း။

ေပါ႒ပါဒ ဤအရာစုသည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ မစပ္၊ အက်င့္ ျမတ္၏အစမွ်ပင္ မဟုတ္၊ ၿငီးေငြ ႔ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ နိဗၺာန္ (ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္) အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ထိုအရာစုကို ငါ မေျဖၾကား။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္အရာကို ေျဖၾကားပါသနည္း။

ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲတည္းဟု ငါ ေျဖၾကား၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္းတည္းဟု ငါ ေျဖၾကား၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)တည္းဟု ငါ ေျဖၾကား၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္းဟု ငါ ေျဖၾကား၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအရာစုကို ေျဖၾကားပါသနည္း။

ေပါ႒ပါဒ ဤအရာစုသည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္၏၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ စပ္၏၊ အက်င့္ ျမတ္၏အစ ျဖစ္၏၊ ၿငီးေငြ ႔ရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ နိဗၺာန္ (ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္) အလို႔ငွါ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ဤအရာစုကို ငါ ေျဖၾကား၏။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဤ (စကား) သည္ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏။ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဤ (စကား) သည္ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ၌ ႂကြရန္ အခ်ိန္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူပါ၏ (ႂကြရန္မွာ အသွ်င္ဘုရား၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္)ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနရာမွ ထကာ ဖဲခြါႂကြသြားေတာ္မူေလ၏။

၄၂၁။ ထိုအခါ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ဖဲခြါႂကြသြား၍ မၾကာျမင့္မီ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္ကိုထက္ဝန္းက်င္မွ ႏႈတ္ႏွင္တံျဖင့္ ဝိုင္းအံု၍ ထိုးဆြကုန္၏ (ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုၾကကုန္၏) –

”ဤအသွ်င္ေပါ႒ပါဒသည္ ထိုရဟန္းေဂါတမ ဆိုတိုင္းဆိုတိုင္းေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ‘ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာျမတ္စြာဘုရား ဤ (စကား) သည္ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤ (စကား) သည္ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏’ဟု ဤသို႔ခ်ည္းေကာင္းခ်ီးေခၚဘိ၏။သို႔ရာတြင္ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္ မျမဲ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္ အဆံုးမရွိ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ထို (ကိုယ္) သည္ပင္ အသက္၊ ထို (အသက္) သည္ပင္ ကိုယ္မည္၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘အသက္သည္တျခား ကိုယ္သည္တျခား’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ မရွိ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္းမရွိ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ရဟန္းေဂါတမ ေဟာၾကားေသာ ဧကန္ျဖစ္ေသာ တရားတစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် အကြၽႏု္ပ္တို႔ မသိရပါကုန္”ဟု ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ကုန္၏။

ဤသို႔ဆိုေသာ္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤစကားကို ဆို၏ –

”အခ်င္းတို႔ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္ မျမဲ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္းရဟန္းေဂါတမ ေဟာၾကားေသာ ဧကန္ျဖစ္ေသာ တရား တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ငါသည္လည္း မသိရ ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း ရဟန္းေဂါတမသည္ဟုတ္ေသာ မွန္ေသာ မေဖာက္ျပန္ေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼ၌တည္ေသာ သေဘာရွိေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼနိယာမအားျဖင့္ ျမဲေသာ အက်င့္ကို ေဟာျပ ေပ၏၊ဟုတ္ေသာ မွန္ေသာ မေဖာက္ျပန္ေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼ၌တည္ေသာ သေဘာရွိေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼနိယာမအားျဖင့္ ျမဲေသာ အက်င့္ကို ေဟာျပေသာ ရဟန္းေဂါတမ၏ ေကာင္း ေသာ စကားကိုေကာင္းေသာ စကားအေနျဖင့္ ငါသို႔ေသာ သိတတ္သူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းခ်ီး မေခၚဘဲရွိအံ့နည္း”ဟု ဆို၏။

 

ဆင္ဆရာ့သားစိတၱ ႏွင့္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္ဝတၳဳ

၄၂၂။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ လြန္ေသာအခါ ဆင္ဆရာ့သားစိတၱႏွင့္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္တို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ဆင္ဆရာ့သားစိတၱသည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏၊ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ကား ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏႈတ္ဆက္) ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား ႂကြသြား၍ မၾကာျမင့္မီ ထိုအခါ၌ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို့ထက္ဝန္းက်င္မွ ႏႈတ္ႏွင္တံျဖင့္ ဝိုင္းအံု၍ ထိုးဆြၾကပါကုန္၏ (ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏)။ ”ဤအသွ်င္ေပါ႒ပါဒသည္ ထိုရဟန္းေဂါတမ ဆိုတိုင္း ဆိုတိုင္းေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ‘ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ဤ (စကား) သည္ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏။ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ဤ (စကား) သည္ ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါေပ၏’ဟုဤသို႔ ခ်ည္း ေကာင္းခ်ီးေခၚဘိ၏၊ သို႔ရာတြင္ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္မျမဲ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္ အဆံုးရွိ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ ေလာကသည္အဆံုးမရွိ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ထို (ကိုယ္) သည္ပင္ အသက္၊ ထို (အသက္) သည္ပင္ ကိုယ္မည္၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘အသက္သည္ တျခား၊ ကိုယ္သည္ တျခား’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌မရွိ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္းမရွိ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္းရဟန္းေဂါတမ ေဟာၾကားေသာ ဧကန္ျဖစ္ေသာ တရား တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ် ငါတို႔ မသိရကုန္”ဟုပုတ္ခတ္ေျပာဆိုၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုၾကေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤသို႔ ေျဖရွင္းခဲ့ပါ၏။

”အခ်င္းတို႔ ‘ေလာကသည္ ျမဲ၏’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘ေလာကသည္ မျမဲ’ ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ‘သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္းမဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းေဂါတမ ေဟာၾကားေသာ ဧကန္ျဖစ္ေသာ တရား တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်ငါသည္လည္း မသိရပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း ရဟန္းေဂါတမသည္ဟုတ္ေသာ မွန္ေသာ မေဖာက္ျပန္ ေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼ၌ တည္ေသာ သေဘာရွိေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼနိယာမအားျဖင့္ ျမဲေသာ အက်င့္ကိုေဟာျပေပ၏၊ဟုတ္ေသာ မွန္ေသာ မေဖာက္ျပန္ေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼ၌ တည္ေသာ သေဘာရွိေသာ (ေလာကုတၱရာ) ဓမၼနိယာမအားျဖင့္ ျမဲေသာ အက်င့္ကို ေဟာျပေသာ ရဟန္းေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာစကားကို ေကာင္းေသာ စကားအေနျဖင့္ ငါသို႔ေသာ သိတတ္ သူသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းခ်ီးမေခၚဘဲ ရွိအံ့နည္း”ဟု ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္ ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။

၄၂၃။ ေပါ႒ပါဒ ထိုပရိဗိုဇ္အားလံုးတို႔သည္ (ပညာ) မ်က္စိ ကန္းကုန္၏၊ (ပညာ) မ်က္စိ မရွိကုန္၊ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔တြင္ သင္တစ္ေယာက္တည္းသာ (ပညာ) မ်က္စိ ရွိ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားတို႔ကိုလည္း ငါသည္ (ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားတို႔ဟု) ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားတို႔ကိုလည္း ငါသည္ (ဧကန္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း မဟုတ္ေသာ တရားတို႔ဟု) ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားတို႔ဟု ငါ ေဟာၾကားေဖာ္ျပေသာထိုတရားတို႔ကား အဘယ္နည္း။

 

ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားမ်ား

ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ ျမဲ၏ ဟူသည္ကိုလည္း ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားဟုငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ မျမဲဟူသည္ကိုလည္း ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္အဆံုးရွိ၏ ဟူသည္ကိုလည္း။ပ။ ေပါ႒ပါဒ ေလာကသည္ အဆံုးမရွိဟူသည္ကိုလည္း။ ေပါ႒ပါဒထို (ကိုယ္) သည္ပင္ အသက္၊ ထို (အသက္) သည္ပင္ ကိုယ္ဟူသည္ကိုလည္း။ ေပါ႒ပါဒ အသက္သည့္တျခား၊ ကိုယ္သည္ တျခား ဟူသည္ကိုလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ရွိ၏ဟူသည္ကိုလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ ေနာက္၌ မရွိဟူသည္ကိုလည္း။ ေပါ႒ပါဒသတၱဝါသည္ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိလည္းရွိ မရွိလည္း မရွိ ဟူသည္ကိုလည္း။ ေပါ႒ပါဒ သတၱဝါသည္ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ရွိသည္လည္း မဟုတ္ မရွိသည္လည္းမဟုတ္ ဟူသည္ကိုလည္းဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏။

ေပါ႒ပါဒ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုတရားတို႔ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာတရားတို႔ဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပသနည္း။

ေပါ႒ပါဒ ထို (တရား) တို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မစပ္ကုန္၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ မစပ္ကုန္၊ အက်င့္ျမတ္၏ အစမွ်ပင္ မဟုတ္ကုန္၊ ၿငီးေငြ ႔ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းရန္အလို႔ငွါမျဖစ္ကုန္၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊ (သစၥာေလးပါး) ကို သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊ နိဗၺာန္ (ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္) အလို႔ငွါ မျဖစ္ကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားတို႔ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) မဟုတ္ေသာ တရားတို႔ဟု ငါသည္ ေဟာၾကား ေဖာ္ျပေပ၏။
ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားမ်ား

၄၂၄။ ေပါ႒ပါဒ ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားတို႔ဟု ငါေဟာၾကား ေဖာ္ျပေသာ ထိုတရားတို႔ကား အဘယ္နည္း။

ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲတည္း ဟူသည္ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းတည္း ဟူသည္ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္)တည္း ဟူသည္ကိုဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏၊ ေပါ႒ပါဒ ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္တည္း ဟူသည္ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားဟု ငါသည္ေဟာၾကားေဖာ္ျပ၏။

ေပါ႒ပါဒ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုတရားတို႔ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပသနည္း။

ေပါ႒ပါဒ ဤတရားတို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ စပ္ကုန္၏၊ (ေလာကုတၱရာ) တရားႏွင့္ စပ္ကုန္၏၊ အက်င့္ျမတ္၏ အစျဖစ္ကုန္၏၊ ၿငီးေငြ ႔ရန္ အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ နိဗၺာန္ကို (မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္) အလို႔ငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုတရားတို႔ကို ဧကန္ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) တရားတို႔ဟု ငါသည္ ေဟာၾကားေဖာ္ျပေပ၏။

၄၂၅။ ေပါ႒ပါဒ ”အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာ၏၊ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ပ်က္စီးျခင္းမရွိဟု ဤသို႔ဆိုေလ့ ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔အထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤသို႔ ေမး၏ –

”အသွ်င္တို႔ အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာ၏၊ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ပ်က္စီးျခင္းမရွိဟု သင္တို႔သည္ဤသို႔ ဆိုေလ့ယူေလ့ရွိကုန္၏ ဟူသည္မွာ မွန္သေလာ”။

ဤသို႔ ငါေမးေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ ”မွန္ပါ၏”ဟု ဝန္ခံကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို သင္တို႔ သိျမင္၍ ေနကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ေမးေသာ္ ”သိျမင္၍ မေနပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ တစ္ညဥ့္ျဖစ္ေစ တစ္ေန႔ျဖစ္ေစ ညဥ့္ဝက္ျဖစ္ေစ ေန႔ဝက္ျဖစ္ေစ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ အတၱကို သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕သိေနကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ေမးေသာ္ ”ေတြ႕သိ မေနပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဤကား လမ္းတည္းဤကား အက်င့္တည္းဟု သင္တို႔ သိကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ေမးေသာ္ ”မသိပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ ‘အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ေကာင္းစြာက်င့္ကုန္ေလာ့၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ကုန္ေလာ့၊ အခ်င္းတို႔ ငါတို႔သည္လည္း ဤသို႔က်င့္ကုန္ေသာ ေၾကာင့္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရကုန္၏’ဟု စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာေလာကသို႔ ေရာက္ေနေသာ နတ္တို႔၏ ေျပာဆိုသံကို သင္တို႔ ၾကားရကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ငါေမးေသာ္ ”မၾကားရပါကုန္”ဟု ဆိုကုန္၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသာမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္၁မရွိေသာစကား ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေသာစကားမခြၽတ္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

၄၂၆။ ေပါ႒ပါဒ ဥပမာေသာ္ကား ”ငါသည္ ဤႏိုင္ငံတြင္ အလွမယ္ (ဇနပဒကလ်ာဏီ) ကို လိုခ်င္၏၊ ခ်စ္ႀကိဳက္၏”ဟု ဆိုေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားကို ဤသို႔ ေမးကုန္ရာ၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား သင္လိုခ်င္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာ အလွမယ္ (ဇနပဒကလ်ာဏီ) ကို မင္းအမ်ဳိးသမီးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားအမ်ဳိးသမီး ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္အမ်ဳိးသမီး ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ သားအမ်ဳိးသမီးဟူ၍လည္းေကာင္း သိပါ၏ေလာ”။

ဤသို႔ေမးေသာ္ ”မသိပါ”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ထိုေယာက်္ားကို ဤသို႔ ေမးကုန္ျပန္ရာ၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား သင္လိုခ်င္ခ်စ္ႀကိဳက္ေသာ အလွမယ္ (ဇနပဒကလ်ာဏီ) ကို ဤအမည္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤအမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အရပ္) ျမင့္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အရပ္) နိမ့္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အလတ္စား (မျမင့္မနိမ့္) ျဖစ္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အသား) မည္း၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အသား) ဝါ၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အသား) ညိဳ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤ (မည္ေသာ) ရြာ၌ ေန၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤ (မည္ေသာ) နိဂံုး၌ေန၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤ (မည္ေသာ) ၿမိဳ႕၌ေန၏ဟူ၍လည္းေကာင္း သိပါ၏ေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”မသိပါ”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ထိုေယာက်္ားကို ဤသို႔ ေမးကုန္ျပန္ရာ၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ မသိမျမင္ဖူးသူကို လိုခ်င္ခ်စ္ႀကိဳက္ေနသေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”ဟုတ္ပါ၏”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုေယာက်္ား၏ စကားသည္အေျခအျမစ္မရွိေသာစကား ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုိုေယာက်္ား၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေသာစကား မခြၽတ္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအတူပင္ ေပါ႒ပါဒ ”အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာ၏၊ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ”ဟု ဤသို႔ ဆိုေလ့ ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ငါသည္ ဤသို႔ ေမး၏ –

”အသွ်င္တို႔ အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာ၏၊ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ပ်က္စီးျခင္းမရွိဟု သင္တို႔သည္ဤသို႔ ဆိုေလ့ ယူေလ့ရွိကုန္၏ ဟူသည္မွာ မွန္ပါသေလာ”။

ဤသို႔ ငါေမးေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ ”မွန္ပါ၏”ဟု ဝန္ခံကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို သင္တို႔ သိျမင္၍ ေနကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”သိျမင္၍ မေနကုန္ပါ”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ တစ္ညဥ့္ျဖစ္ေစ တစ္ေန႔ျဖစ္ေစ ညဥ့္ဝက္ျဖစ္ေစ ေန႔ဝက္ျဖစ္ေစ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ အတၱကို သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕သိေနကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”ေတြ႕သိမေနပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဤကား လမ္းတည္း၊ ဤကား အက်င့္တည္းဟု သင္တို႔ သိကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”မသိပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏။ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ ‘အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ေကာင္းစြာက်င့္ကုန္ေလာ့၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ကုန္ေလာ့၊ အခ်င္းတို႔ ငါတို႔သည္လည္း ဤသို႔ က်င့္ကုန္ေသာ ေၾကာင့္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရကုန္၏’ဟု စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ေရာက္၍ေနေသာ နတ္တို႔၏ ေျပာဆိုသံကို သင္တို႔ ၾကားရကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”မၾကားရပါကုန္”ဟု ဆိုကုန္၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္အေျခအျမစ္မရွိေသာစကား ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေသာစကားမခြၽတ္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

၄၂၇။ ေပါ႒ပါဒ ဥပမာေသာ္ကား လမ္းမေလးခုဆံုရာ၌ ျပာသာဒ္ (ထက္) သို႔ တက္ရန္ ေလွကားကိုျပဳလုပ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထို (ေယာက်္ား) ကို ဤသို႔ ေမးကုန္ရာ၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား ျပာသာဒ္ (ထက္) သို႔ တက္ရန္ ေလွကားကို ျပဳလုပ္ေသာ သင္သည္ ထို ျပာသာဒ္ကိုအေရွ႕အရပ္၌ (ရွိ၏ ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အရပ္၌ (ရွိ၏ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ အရပ္၌ (ရွိ၏ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္အရပ္၌ (ရွိ၏ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ ျမင့္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နိမ့္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အလတ္စား (မနိမ့္မျမင့္) ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း သိပါ၏ေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”မသိပါ”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။ ထိုေယာက်္ားကို ဤသို႔ ေမးျမန္းကုန္ရာ၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား သင္သည္ မသိမျမင္ရေသာ ျပာသာဒ္ (ထက္) သို႔ တက္ရန္ ေလွကားကို ျပဳဘိသေလာ”။

ဤသို႔ ေမးကုန္ေသာ ္ ”ဟုတ္ပါ၏”ဟု ေျဖဆိုရာ၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုေယာက်္ား၏ စကားသည္အေျခအျမစ္မရွိေသာစကား ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုေယာက်္ား၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေသာစကား မခြၽတ္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။

ဤအတူပင္ ေပါ႒ပါဒ ”အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာ၏၊ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ပ်က္စီးျခင္းမရွိ”ဟုဤသို႔ ဆိုေလ့ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔ အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါသည္ ဤသို႔ေမး၏ –

”အသွ်င္တို႔ အတၱသည္ စင္စစ္ ခ်မ္းသာ၏၊ ေသၿပီးသည့္ေနာက္၌ ပ်က္စီးျခင္းမရွိဟု သင္တို႔သည္ဤသို႔ ဆိုေလ့ယူေလ့ရွိကုန္၏ ဟူသည္မွာ မွန္သေလာ”။

ဤသို႔ ငါေမးေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ ”မွန္ပါ၏”ဟု ဝန္ခံကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ သင္တို႔သည္ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို သိျမင္၍ ေနကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”သိျမင္၍ မေနပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ တစ္ညဥ့္ျဖစ္ေစ တစ္ေန႔ျဖစ္ေစ ညဥ့္ဝက္ျဖစ္ေစ ေန႔ဝက္ျဖစ္ေစ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို သင္တို႔ ေတြ႕သိေနကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”ေတြ႕သိမေနပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ဤကား လမ္းတည္း, ဤကား အက်င့္တည္းဟု သင္တို႔ သိကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ငါေမးေသာ္ ”မသိပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုသူတို႔ကို ဤသို႔ ေမးျပန္၏ –

”အသွ်င္တို႔ ထိုသို႔ျဖစ္မူ ‘အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ ေကာင္းစြာက်င့္ကုန္ေလာ့၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ က်င့္ကုန္ေလာ့၊ အခ်င္းတို႔ ငါတို႔သည္လည္း ဤသို႔က်င့္ကုန္ေသာ ေၾကာင့္ စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ရကုန္၏’ဟု စင္စစ္ခ်မ္းသာေသာေလာကသို႔ ေရာက္ေနေသာ နတ္တို႔၏ ေျပာဆိုသံကို သင္တို႔ ၾကားရကုန္သေလာ”။

ဤသို႔ ေမးေသာ္ ”မၾကားရပါကုန္”ဟု ေျဖဆိုကုန္၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္အေျခအျမစ္မရွိေသာ စကား ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္မရွိေသာစကားမခြၽတ္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

၁။ အပၸါဋိဟီရကတႏိ ၱ အနိယ်ာနိကံ အမူလကံ နိရတၳကံ သမၸဇၨတိ။

(မဇၥ်ိမပဏၰာသ အ႒ကထာ စူဠသကုလုဒါယီသုတ္အဖြင့္)

 

အတၱေဘာရျခင္း သံုးမ်ိဳး

၄၂၈။ ေပါ႒ပါဒ အတၱေဘာကို ရျခင္းတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကိုရျခင္း၁၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကိုရျခင္း၊ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကိုရျခင္း ဤသံုးပါးတို႔တည္း။

ေပါ႒ပါဒ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကိုရျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း –

မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရ စားေသာက္ေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱေဘာသည္ ရွိ၏၊ ဤ (အတၱေဘာကို ရျခင္း) သည္ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းေပတည္း။

(စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကိုရျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း –

အဂၤါႀကီးငယ္ အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵ မခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱေဘာသည္ရွိ၏၊ ဤ (အတၱေဘာကို ရျခင္း) သည္ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းေပတည္း။

႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကိုရျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း –

႐ုပ္မရွိေသာ သညာျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာသည္ ရွိ၏၊ ဤ (အတၱေဘာကို ရျခင္း) သည္ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းေပတည္း။

၄၂၉။ ေပါ႒ပါဒ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းကိုလည္း ပယ္ရန္ ငါသည္ တရားကို ေဟာ၏။

”(ငါေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္) သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕”ဟု ငါေဟာ၏။ေပါ႒ပါဒ သင့္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏ – ”(ေဟာသည့္အတိုင္းက်င့္လတ္ေသာ္) ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခု ဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕၊ သို႔ရာတြင္ ေနရျခင္းသည္ကား ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ျဖစ္ရာ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဤအရာကို ဤသို႔ မမွတ္အပ္၊ ထိုသို႔က်င့္လတ္ေသာ္ ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္လည္း ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္လည္းတိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ပါေမာဇၨ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း ‘ပႆဒၶိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း ‘သုခ’ သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႕။

၄၃ဝ။ ေပါ႒ပါဒ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းကိုလည္း ပယ္ရန္ ငါသည္ တရားကိုေဟာ၏။

”(ငါေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္) သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕”ဟု ငါေဟာ၏။

ေပါ႒ပါဒ သင့္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏ –

”(ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္) ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕၊ သို႔ရာတြင္ ေနရျခင္းသည္ကား ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္လတၱံ ႔”ဟု ျဖစ္ရာ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဤအရာကို ဤသို႔ မမွတ္အပ္၊ ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္လည္းကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္လည္း တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ပါေမာဇၨ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း ‘ပႆဒၶိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း ‘သုခ’ သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႕။

၄၃၁။ ေပါ႒ပါဒ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱၱေဘာကို ရျခင္းကိုလည္း ပယ္ရန္ ငါသည္ တရားကို ေဟာ၏။

”(ငါေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္) သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕”ဟု ငါေဟာ၏။

ေပါ႒ပါဒ သင့္အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏ –

”(ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္) ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕၊ သို႔ရာတြင္ ေနရျခင္းသည္ကား ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ျဖစ္ရာ၏။

ေပါ႒ပါဒ ဤအရာကို ဤသို႔ မမွတ္အပ္၊ ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္လည္းကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္လည္း တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရလတၱံ႕၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ပါေမာဇၨ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းေအးျခင္း ‘ပႆဒၶိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္း ‘သုခ’ သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႕။

၄၃၂။ ေပါ႒ပါဒ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) အသွ်င္တို႔သည္ ၾကမ္းတမ္း ထင္ရွား ေသာအၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ၾကမ္းတမ္း ထင္ရွားေသာ ထိုအတၱေဘာရျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

ဤသို႔ေမးခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို႔အား ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္ေသာ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) ငါတို႔သည္ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာအၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၂ ထင္ရွားေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္း ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း”ဟု ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏။

၄၃၃။ ေပါ႒ပါဒ တစ္ပါးေသာသူတို႔သည္ ငါတို႔ကို အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) အသွ်င္တို႔သည္ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီး ေသာအၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာထိုအတၱေဘာကို ရျခင္း ဟူသည္ အဘယ္နည္း”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

ဤသို႔ေမးခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို႔အား ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြား ကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) ငါတို႔သည္ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာအၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္း၃ ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း”ဟု ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏။

၄၃၄။ ေပါ႒ပါဒ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ငါတို႔ကို အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) အသွ်င္တို႔သည္ ႐ုပ္မရွိေသာအၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ႐ုပ္မရွိေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

ဤသို႔ေမးခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို႔အား ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) ငါတို႔သည္ ႐ုပ္မရွိေသာ အၾကင္အတၱေဘာရျခင္းကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ႐ုပ္မရွိေသာ ထိုအတၱေဘာကိုရျခင္း၄ဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း”ဟု ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ (ငါတို႔၏) စကားသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာစကား ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ (အသွ်င္တို႔၏) စကားသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာစကား မခြၽတ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

၄၃၅။ ေပါ႒ပါဒ ဥပမာေသာ္ကား ျပာသာဒ္ (ထက္) သို႔ တက္ရန္ ထိုျပာသာဒ္ေအာက္၌ပင္ ေလွကားကိုျပဳလုပ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားကို ဤသို႔ ေမးကုန္ရာ၏ –

”အခ်င္းေယာက်္ား ျပာသာဒ္ (ထက္) သို႔ တက္ရန္ ေလွကားကို ျပဳလုပ္ေသာ သင္သည္ ထိုျပာသာဒ္ကိုအေရွ႕အရပ္၌ (ရွိ၏ ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ ေတာင္အရပ္၌ (ရွိ၏ ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ အရပ္၌ (ရွိ၏ ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္အရပ္၌ (ရွိ၏ ဟူ၍)လည္းေကာင္း၊ ျမင့္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ နိမ့္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း အလတ္စား (မျမင့္မနိမ့္) ျဖစ္၏ဟူ၍လည္းေကာင္း သိပါ၏ ေလာ”ဟုေမးကုန္ရာ၏၊

ထို (အေမးခံရေသာ) ေယာက်္ားသည္ ဤသို႔ ေျဖဆိုရာ၏ –

”အခ်င္းတို႔ ထိုျပာသာဒ္ကား ဤသည္ပင္တည္း၊ ထိုျပာသာဒ္ (ထက္) သို႔တက္ရန္ ထိုိုျပာသာဒ္၏ေအာက္၌ပင္ ငါသည္ ေလွကားကို ျပဳလုပ္ေနပါ၏ဟု” ေျဖဆိုရာ၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုေယာက်္ား၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာစကား ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုေယာက်္ား၏ စကားသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာစကား မခြၽတ္ပင္ျဖစ္ပါ၏။

၄၃၆။ ဤအတူပင္ ေပါ႒ပါဒ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ငါတို႔ကို အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ ျငားအံ့ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။ပ။ ငါ့သွ်င္တို႔ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းဟူသည္ အဘယ္ပါနည္း။ပ။ ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) အသွ်င္တို႔သည္ ႐ုပ္မရွိေသာ အၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ႐ုပ္မရွိေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္း ဟူသည္အဘယ္ပါနည္း”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

ဤသို႔ ေမးခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို႔အား ငါတို႔သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏ –

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေဟာသည့္အတိုင္း က်င့္လတ္ေသာ္ သင္တို႔အား ညစ္ညဴးေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရားတို႔သည္ ကင္းကုန္လတၱံ႕၊ ျဖဴစင္ေစတတ္ေသာ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ တိုးပြားကုန္လတၱံ႕၊ ပညာ၏ ျပည့္စံုျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကိုလည္း ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရကုန္လတၱံ႕ဟု (ဝန္ခံ၍) ငါတို႔သည္ ႐ုပ္မရွိေသာ အၾကင္ (အတၱေဘာရျခင္း) ကို ပယ္ရန္ တရားကို ေဟာကုန္၏၊ ႐ုပ္မရွိေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္း ဟူသည္ဤသည္ပင္တည္း”ဟု ေျဖၾကားႏိုင္ပါကုန္၏။

ေပါ႒ပါဒ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ (ငါတို႔၏) စကားသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာစကား ျဖစ္သည္ မဟုတ္ေလာ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ (အသွ်င္တို႔၏) စကားသည္ အေျခအျမစ္ရွိေသာစကား မခြၽတ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

၄၃၇။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ဆင္ဆရာ့သားစိတၱသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊ ၅ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာစင္စစ္ ရွိ၏။အသွ်င္ဘုရား (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာ စင္စစ္ရွိ၏။အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ၾကမ္းတမ္း ထင္ရွားေသာအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာ စင္စစ္ရွိ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

စိတၱ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကိုရ၏ဟု မေခၚဆိုအပ္၊ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုလည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

စိတၱ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကိုရ၏ဟု မေခၚဆိုအပ္၊ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုလည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

စိတၱ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟု မေခၚဆိုအပ္၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုလည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

၄၃၈။ စိတၱ သင့္ကို အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”သင္သည္ ေရွး (အတိတ္) အခါ၌ မျဖစ္ခဲဲ့သည္ကား မဟုတ္၊ ျဖစ္ခဲဲ့သည္သာ မဟုတ္ပါေလာ။ သင္သည္ေနာင္ (အနာဂတ္) အခါ၌ မျဖစ္လတၱံ႕သည္ကား မဟုတ္၊ ျဖစ္လတၱံ႕သည္သာ မဟုတ္ပါ ေလာ။သင္သည္ ယခု (ပစၥဳပၸန္) အခါ၌ ျဖစ္မေနသည္ကား မဟုတ္၊ ျဖစ္ေနသည္သာ မဟုတ္ပါေလာ”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

စိတၱ ဤသို႔ ေမးခဲဲ့ေသာ္ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားမည္နည္း။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”သင္သည္ ေရွး (အတိတ္) အခါ၌ မျဖစ္ခဲဲ့သည္ကား မဟုတ္၊ ျဖစ္ခဲဲ့သည္သာ မဟုတ္ပါေလာ။ သင္သည္ေနာင္ (အနာဂတ္) အခါ၌ မျဖစ္လတၱံ႕သည္ကား မဟုတ္၊ ျဖစ္လတၱံ႕သည္သာ မဟုတ္ပါ ေလာ။ သင္သည္ယခု (ပစၥဳပၸန္) အခါ၌ ျဖစ္မေနသည္ကား မဟုတ္၊ ျဖစ္ေနသည္သာ မဟုတ္ပါ ေလာ”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေမးေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားပါအံ့ –

”ငါသည္ ေရွး (အတိတ္) အခါ၌ ျဖစ္ခဲ့၏၊ မျဖစ္ခဲ့သည္ကား မဟုတ္ပါ။ ငါသည္ ေနာင္ (အနာဂတ္) အခါ၌ ျဖစ္ပါလတၱံ႕၊ မျဖစ္လတၱံ႕သည္ကား မဟုတ္ပါ။ ငါသည္ ယခု (ပစၥဳပၸန္) အခါ၌ ျဖစ္ေနပါ၏, ျဖစ္မေနသည္ကား မဟုတ္ပါ”ဟု ေျဖၾကားပါအံ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ေမးေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားပါအံ။

စိတၱ သင့္ကို အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”သင့္အား အၾကင္ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ခဲဲ့၏၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာသင့္အား စင္စစ္ ရွိသေလာ့၊ အနာဂတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိသေလာ့၊ ပစၥဳပၸန္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာ။

သင့္အား အၾကင္ အနာဂတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာသင့္အား စင္စစ္ ရွိသေလာ့၊ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိသေလာ့၊ ပစၥဳပၸန္အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာ။

သင့္အား အၾကင္ ပစၥဳပၸန္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ခဲဲ့၏၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာသင့္အား စင္စစ္ ရွိသေလာ့၊ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိသေလာ့၊ အနာဂတ္အတၱေဘာ ကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာ”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

စိတၱ ဤသို႔ ေမးေသာ္ သင္သည္ အဘယ္သို႔ ေျဖၾကားမည္နည္း။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို္ အကယ္၍ ဤသို႔ ေမးကုန္ျငားအံ့ –

”သင့္အား အၾကင္ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ခဲဲ့၏၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာသင့္အား စင္စစ္ ရွိသေလာ့၊ အနာဂတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိသေလာ့၊ ပစၥဳပၸန္အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာ။

သင့္အား အၾကင္ အနာဂတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ သာသင့္အား စင္စစ္ ရွိသေလာ့၊ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိသေလာ့၊ ပစၥဳပၸန္အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာ။

ယခုအခါ သင့္အား အၾကင္ ပစၥဳပၸန္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာ သင့္အား စင္စစ္ ရွိသေလာ့၊ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိသေလာ့၊ အနာဂတ္အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိသေလာ”ဟု ေမးကုန္ျငားအံ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေမးေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားပါအံ့ –

”ငါ့အား အၾကင္ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္ခဲဲ့၏၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာထိုအခါ၌ ငါ့အား စင္စစ္ ရွိခဲဲ့၏၊ အနာဂတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိပါ၊ ပစၥဳပၸန္ အတၱေဘာကိုရျခင္းသည္လည္း မရွိပါ။

ငါ့အား အၾကင္ အနာဂတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာထိုအခါ၌ ငါ့အား စင္စစ္ ရွိလတၱံ႕၊ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိပါ၊ ပစၥဳပၸန္အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္လည္း မရွိပါ။

ယခုအခါ ငါ့အား အၾကင္ ပစၥဳပၸန္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္းသည္သာ ငါ့အား စင္စစ္ ရွိ၏၊ အတိတ္ အတၱေဘာကို ရျခင္းသည္ကား မရွိပါ၊ အနာဂတ္ အတၱေဘာကိုရျခင္းသည္လည္း မရွိပါ”ဟု ေျဖၾကားပါအံ။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ေမးေသာ္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ေျဖၾကားပါအံ။

၄၃၉။ စိတၱ ဤအတူသာလွ်င္ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟု မေခၚဆိုအပ္၊ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုလည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

စိတၱ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ။ပ။

စိတၱ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟု မေခၚဆိုအပ္၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုလည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ႐ုပ္မရွိေသာအတၱေဘာကို ရ၏ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

၄၄ဝ။ စိတၱ ဥပမာေသာ္ကား ႏြားမမွ ႏို႔ရည္, ႏို႔ရည္မွ ႏို႔ဓမ္း, ႏို႔ဓမ္းမွ ဆီဦး, ဆီဦးမွ ေထာပတ္, ေထာပတ္မွ ေထာပတ္ၾကည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုတြင္) ႏို႔ရည္ျဖစ္ေသာအခါ ႏို႔ဓမ္း ဟူ၍ မေခၚဆိုအပ္၊ ဆီဦးဟူ၍လည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ေထာပတ္ ဟူ၍လည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ေထာပတ္ၾကည္ ဟူ၍လည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ႏို႔ရည္ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

ႏို႔ဓမ္းျဖစ္ေသာအခါ။ပ။ ဆီဦးျဖစ္ေသာအခါ။ ေထာပတ္ျဖစ္ေသာအခါ။ ေထာပတ္ၾကည္ျဖစ္ေသာအခါ ႏို႔ရည္ဟူ၍ မေခၚဆိုအပ္၊ ႏို႔ဓမ္းဟူ၍လည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ဆီဦးဟူ၍လည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ေထာပတ္ဟူ၍လည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ေထာပတ္ၾကည္ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

စိတၱ ဤအတူသာလွ်င္ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ။ပ။

စိတၱ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ။ပ။

စိတၱ ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရေသာအခါ ၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုမေခၚဆိုအပ္၊ (စ်ာန္) စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရ၏ဟုလည္း မေခၚဆိုအပ္၊ ထိုအခါ ႐ုပ္မရွိေသာအတၱေဘာကို ရ၏ဟူ၍သာ ေခၚဆိုအပ္၏။

စိတၱ ဤ (အတၱေဘာကို ရျခင္းဟူေသာ) အရာတို႔သည္ ေလာကအမည္မ်ား, ေလာကအဆိုမ်ား, ေလာကအေခၚအေဝၚမ်ား, ေလာကပညတ္မ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ယင္းအမည္ပညတ္တို႔ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မွားယြင္းစြာ မသုံးသပ္မူ၍ ေခၚေဝၚေျပာေဟာေတာ္မူ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၄၁။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ေပါ႒ပါဒပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖုံးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကိုျမင္ၾကလိမ့္မည္ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီး တန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း (အသွ်င္ဘုရား) ဤအတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကိုျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဆည္းကပ္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆုံး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၁။ အတၱေဘာကိုရျခင္း ဟူသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္ကိုရျခင္း, ခႏၶာတို႔၏ အသစ္ျဖစ္ျခင္းပင္တည္း။

၂။ ဤၾကမ္းတမ္းထင္ရွားေသာ ထိုအတၱေဘာကို ရျခင္း၏ သ႐ုပ္ကို အပိုဒ္ (၄၂၇) ၌ ေဝဖန္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ အက်ဥ္းမွ်သာ ျပေတာ္မူသည္။

၃။ ဤစ်ာန္စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္း၏ သ႐ုပ္ကို အပိုဒ္ (၄၂၇) ၌ ေဝဖန္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ အက်ဥ္းမွ်သာ ျပေတာ္မူသည္။

၄။ ဤ႐ုပ္မရွိေသာ အတၱေဘာကို ရျခင္း၏ သ႐ုပ္ကို အပိုဒ္ (၄၂၇) ၌ ေဝဖန္ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ အက်ဥ္းမွ်သာ ျပေတာ္မူသည္။

၅။ ဤအရာတို႔၌ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္၏ ဟူသည္မွာ မရွိဟု ဆိုလိုသည္။

 

ဆင္ဆရာ့သားစိတၱ ရဟန္းအျဖစ္ကို ေတာင္းျခင္း

၄၄၂။ ဆင္ဆရာ့သား စိတၱသည္ကား ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ –

”အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေမွာက္ထားသည္ကို လွန္ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖုံးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကိုေျပာၾကားဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ သူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကို ျမင္ၾကလိမ့္မည္ဟုအမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲဲ့သို႔လည္းေကာင္း အသွ်င္ဘုရား ဤအတူသာလွ်င္ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္းကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရလိုပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။

၄၄၃။ ဆင္ဆရာ့သား စိတၱသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ ရွင္အျဖစ္ကို ရ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရ၏၊ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာေသးမီ ဆင္ဆရာ့သား အသွ်င္စိတၱသည္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) စိတ္ကို ေစလႊတ္၍ ေန၏၊ ထိုသို႔ ေနသည္ရွိေသာ္လူ႔ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေကာင္းစြာ ဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား လိုလားအပ္ေသာ အက်င့္ျမတ္၏အဆုံးျဖစ္ေသာ အတုမရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သုံးၿပီးၿပီ၊ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွာ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ကိစၥ မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏၊ ဆင္ဆရာ့သားအသွ်င္စိတၱသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္ေတာ္မူေလသတည္း။

ကိုးခုေျမာက္ေသာ ေပါ႒ပါဒသုတ္ ၿပီး၏။