၁၁ – ဇရာဝဂ္

၁-ဝိသာခါယ သဟာယိကာ (ပၪၥသတဥပါသိကာ) ဝတၳဳ

၁၄၆။ (လူအေပါင္း၌) အျမဲ (ကိေလသာမီး) ေတာက္ေလာင္ေနပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေပ်ာ္ျမဴး ရယ္ရႊင္ဘိသနည္း? အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဝမ္းသာျခင္း ျဖစ္ဘိသနည္း? အဝိဇၨာမိုက္ေမွာင္ႀကီးျဖင့္ ပိတ္ဆီး (ေျမႇးယွက္) အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္ပါလ်က္ (သင္တို႔သည္) အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညာဆီမီးကို မရွာဘဲ ေနၾကကုန္သနည္း။

၂-သိရိမာဝတၳဳ

၁၄၇။ အဆန္းတၾကယ္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အ႐ုပ္ႏွင့္တူေသာ (အ႐ိုးစုသံုးရာတို႔ျဖင့္) ေထာက္ထားအပ္ေသာ နာက်င္တတ္ေသာ မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ ၾကံစည္အပ္ေသာ (ကိုးေပါက္ဒြါရ) အမာဝရွိေသာ ကိုယ္ကို ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ယင္းကိုယ္၏ အျမဲအရွည္ တည္ျခင္းသည္ မရွိေခ်တကား။

၃-ဥတၱရာေထရီဝတၳဳ

၁၄၈။ ဤ႐ူပကာယသည္ ေဆြးေျမ႕ အိုမင္းတတ္၏။ အနာေရာဂါတို႔၏ တည္ေနရာလည္း ျဖစ္၏။ ယိုယြင္းပ်က္စီးတတ္၏။ အသက္ရွင္ေနရျခင္းသည္ ေသျခင္းလွ်င္ အဆံုးရွိရကား ထိုကိုယ္သည္ ပုပ္သည္ျဖစ္၍ ပ်က္စီးရလတၱံ႕။

၄-သမၺဟုလအဓိမာနိကဘိကၡဳဝတၳဳ

၁၄၉။ တန္ေဆာင္မုန္းအခါ၌ စြန္႔ပစ္ထားေသာ ဘူးသီးေျခာက္ကဲ့သို႔ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ ခိုအဆင္းကဲ့သို႔ ျဖဴမြဲေသာ အ႐ိုးတို႔ကို ျမင္ရ၍ အဘယ္မွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိႏိုင္အံ့နည္း။

၅- (ဇနပဒကလ်ာဏီ) ႐ူပနႏၵာေထရီဝတၳဳ

၁၅ဝ။ အ႐ိုးတို႔ကို (စိုက္ထူ၍) အသားအေသြးတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံလ်က္ အတၱေဘာတည္း ဟူေသာ ၿမိဳ႕ ကို (တဏွာလက္သမားသည္) ေဆာက္လုပ္အပ္၏။ ယင္းၿမိဳ႕၌ အိုျခင္း ေသျခင္း မာနေထာင္လႊားျခင္း သူ႕ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ျခင္းသည္သာ တည္ရွိေလ၏။

၆-မလႅိကာေဒဝီဝတၳဳ

၁၅၁။ (ရတနာတို႔ျဖင့္) ေကာင္းစြာ ဆန္းၾကယ္ေသာ မင္း၏ရထားတို႔သည္ ေဆြးေျမ႕အိုမင္းၾကကုန္ေသး၏။ ခႏၶာကိုယ္သည္လည္း ထို႔အတူပင္ ေဆြးေျမ႕ အိုမင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရေသး၏။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားေတာ္သည္ကား ေဆြးေျမ႕ အိုမင္းျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ဟု သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားၾကကုန္၏။

၇-လာလုဒါယီေထရဝတၳဳ

၁၅၂။ အၾကားအျမင္နည္းေသာ ဤေယာက်္ားသည္ ႏြားလားကဲ့သို႔ အခ်ည္းႏွီး ႀကီးထြားလာ၏။ ထိုေယာက်္ားအား အသားတို႔သာ တိုးပြါးကုန္၏။ ပညာမူကား မတိုးပြါး။

၈-ဥဒါနဝတၳဳ

၁၅၃။ အဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွစြာေသာေၾကာင့္ ခႏၶာအိမ္ကို ေဆာက္လုပ္တတ္သူ (တဏွာလက္သမား) ကို ရွာေသာ ငါသည္ (ထိုတဏွာ လက္သမားကို ျမင္ႏိုင္ေသာဉာဏ္) မရေသးသျဖင့္ ဘဝမ်ားစြာ သံသရာပတ္လံုး က်င္လည္ခဲ့ရေလၿပီ။

၁၅၄။ ခႏၶာအိမ္ကို ေဆာက္လုပ္တတ္ေသာ ဟယ္ တဏွာလက္သမား၊ ငါသည္ သင့္ကို (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ယခုျမင္အပ္ၿပီ။ ခႏၶာအိမ္ကို ေနာင္တစ္ဖန္ သင္ေဆာက္လုပ္ရေတာ့မည္ မဟုတ္၊ သင္၏ ကိေလသာတည္းဟူေသာ အျခင္ရနယ္အားလံုးတို႔ကို (ငါ) ခ်ဳိးဖ်က္အပ္ၿပီ။ အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ အိမ္အထြတ္ကို ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီ။ (ငါ၏) စိတ္သည္ ျပဳျပင္ျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီ။ တဏွာကုန္ရာကုန္ေၾကာင္း အရဟတၱဖိုလ္ကို ရၿပီ။

၉-မဟာဓနေသ႒ိဝတၳဳ

၁၅၅။ (သူမိုက္တို႔သည္) အရြယ္ရွိခိုက္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္လိုက္မိ၊ ဥစၥာကိုလည္း မရလိုက္မိေသာေၾကာင့္ ငါးကုန္ခန္းေသာ ၫြန္အိုင္၌ အေတာင္ကြၽတ္ေသာ ႀကိဳးၾကာအိုတို႔ကဲ့သို႔ (အရြယ္လြန္ေသာအခါ) ၾကံမႈိင္၍သာ ေနၾကရကုန္၏။

၁၅၆။ (သူမိုက္တို႔သည္) အရြယ္ရွိခိုက္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္လိုက္မိ၊ ဥစၥာကိုလည္း မရလိုက္မိေသာေၾကာင့္ ေလးမွလြတ္ၿပီးေနာက္ အရွိန္ကုန္ေသာ ျမားတို႔ကဲ့သို႔ ေရွးျဖစ္ေဟာင္း (သုခ) တို႔ကို ညည္းတြားေအာက္ေမ့၍သာ ေနၾကရကုန္၏။

တစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ ဇရာဝဂ္ ၿပီး၏။