၁၉ – ဓမၼ႒ဝဂ္

၁-ဝိနိစၧယမဟာမတၱဝတၳဳ

၂၅၆။ ဆံုးျဖတ္အပ္ေသာ (အမႈ) သေဘာကိုႏိုင္ထက္စီးနင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ တရား၌ တည္သူတရားသူႀကီး မဟုတ္၊ ပညာရွိသည္ဟုတ္မွန္ေသာ အေၾကာင္းမဟုတ္ မမွန္ေသာ အေၾကာင္း ႏွစ္ပါးစံုကို (စံုစမ္းေမးျမန္း၍) ဆံုးျဖတ္ ရာ၏။

၂၅၇။ မခြၽတ္မယြင္း တရားႏွင့္အညီ သူတစ္ပါတို႔ကိုႏိုင္ျခင္း ႐ံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစေသာ ပညာရွိကို တရားေစာင့္ေသာတရား၌ တည္သူ တရားသူႀကီးဟု ဆိုအပ္၏။

၂-ဆဗၺဂၢိယဝတၳဳ

၂၅၈။ စကားမ်ားစြာ ေျပာကာမွ်ျဖင့္ ပညာရွိမျဖစ္၊ ေဘးမရွိ ရန္မလာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ကင္းကြာသူကို ပညာရွိဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၃-ဧကုဒါနခီဏာသဝဝတၳဳ

၂၅၉။ စကားမ်ားစြာ ေျပာကာမွ်ျဖင့္ တရားကို ေဆာင္သူ မမည္၊ အၾကင္သူသည္ အနည္းငယ္ေသာတရားစကားကို ၾကားရ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း သစၥာေလးပါး တရားကို မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္၏။ ထိုသစၥာေလးပါးတရား၌ မေမ့မေလ်ာ့သူသည္သာ စင္စစ္ တရားေဆာင္သူ မည္၏။

၄-လကု႑ကဘဒၵိယေတၳရဝတၳဳ

၂၆ဝ။ ထိုရဟန္း၏ ဦးေခါင္းသည္ ေဖြးေဖြးျဖဴ၏။ ထိုဦးေခါင္း ေဖြးေဖြးျဖဴကာမွ်ျဖင့္ ထိုရဟန္းသည္ မေထရ္ မမည္၊ ထိုရဟန္း၏ အရြယ္ရင့္အိုမႈကို အက်ဳိးမဲ့ ရင့္အိုမႈဟု ဆိုအပ္၏။

၂၆၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၌ သစၥာလည္း ရွိ၏။ တရားလည္း ရွိ၏။ ညႇဥ္းဆဲမႈ မရွိ၊ သီလေစာင့္ျခင္းရွိ၏ (ဣေႁႏၵကိုလည္း) ဆံုးမ၏။ ကိေလသာ ပ်ဳိ႕အန္ၿပီးေသာ ထိုပညာရွိ ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ မေထရ္ဟု ဆိုအပ္၏။

၅-သမၺဟုလဘိကၡဳဝတၳဳ

၂၆၂။ ျငဴစူတတ္ေသာ ဝန္တိုေသာ စဥ္းလဲတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းေသာစကားကို ေျပာတတ္ကာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္အဆင္းလွပကာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာင္းေသာ သေဘာရွိသည္ မမည္။

၂၆၃။ အၾကင္သူသည္ ျငဴစူျခင္း ဝန္တိုျခင္း စဥ္းလဲျခင္းဟူေသာ ထိုသေဘာကို အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္၏။ အျမစ္ျပတ္ ပယ္ႏုတ္ၿပီးျဖစ္၏။ ကိေလသာအျပစ္ကို ေထြးအန္ၿပီးေသာ ထိုပညာရွိကို ေကာင္းေသာ သေဘာရွိသူဟု ဆိုအပ္၏။

၆-ဟတၳကဝတၳဳ

၂၆၄။ ဦးျပည္ း ေခါင္းတံုးကာမွ်ျဖင့္ ရဟန္းမည္သည္ မျဖစ္၊ သီလအက်င့္ ဓုတင္အက်င့္လည္း မရွိေသာ ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကိုလည္း ေျပာတတ္ေသာ လိုခ်င္ မက္ေမာမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူသည္ အဘယ္မွာ ရဟန္းဟုတ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။

၂၆၅။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ အေသးအႀကီးျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈတို႔ကို အခ်င္းခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေစ၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မေကာင္းမႈအလံုးစံုကို ၿငိမ္းေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ‘ရဟန္း’ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၇-အညတရျဗာဟၼဏဝတၳဳ

၂၆၆။ သူတစ္ပါးတို႔ထံ ေတာင္းစားကာမွ်ျဖင့္ ရဟန္းမည္သည္ မျဖစ္၊ တရားႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာအက်င့္ကို ယူ၍ က်င့္ကာမွ်ျဖင့္ ရဟန္းမည္သည္ မျဖစ္။

၂၆၇။ ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကင္သူသည္ ျမတ္ေသာအက်င့္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကို ပယ္ႏုတ္လ်က္ ခႏၶာငါးပါးဟူေသာ ေလာကကို ဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ က်င့္၏။ ထိုသူကို ‘ရဟန္း’ဟု ဆိုအပ္၏။

၈-တိတၳိယဝတၳဳ

၂၆၈-၂၆၉။ အသိပညာ မရွိပါဘဲ ေတြေဝေသာ သေဘာရွိေသာသူသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနကာမွ်ျဖင့္ မုနိမမည္၊ အၾကင္ပညာရွိသည္ ခ်ိန္ခြင္ကို ကိုင္၍ ခ်ိန္စက္သကဲ့သို႔ ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ အျမတ္တရားကို ယူ၍ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပညာရွိသည္ မုနိ မည္၏။ အၾကင္ သူသည္ အဇၩတၱဗဟိဒၶ ခႏၶာႏွစ္ပါးတို႔ကို သိ၏။ ထိုသူသည္လည္း မုနိ မည္၏။ ထိုအေၾကာင္းႏွစ္ပါးေၾကာင့္ ‘မုနိ’ဟု ဆိုအပ္၏။

၉-ဗာဠိသိကဝတၳဳ

၂၇ဝ။ အၾကင္ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲ၏။ ထိုညႇဥ္းဆဲျခင္းေၾကာင့္ အရိယာမျဖစ္၊ သတၱဝါတို႔ကို မညႇဥ္းဆဲျခင္းေၾကာင့္ အရိယာဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၁ဝ-သမၺဟုလသီလာဒိသမၸႏၷဘိကၡဳဝတၳဳ

၂၇၁-၂၇၂။ သီလအက်င့္ ရွိကာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကားအျမင္ မ်ားကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိရကာမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနကာမွ်ျဖင့္ လည္းေကာင္း ရဟန္းသည္ အာသေဝါကုန္ခန္းေသာ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် ပုထုဇဥ္တို႔ မမွီဝဲအပ္ေသာ အနာဂါမိဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ရေပ၏ဟူ၍ သက္သာရာ (ရပ္နားျခင္း)သို႔ မေရာက္ပါေစလင့္။

တစ္ဆယ့္ကိုးခုေျမာက္ ဓမၼ႒ဝဂ္ ၿပီး၏။