၅ – ဗာလဝဂ္

၁-အညတရပုရိသဝတၳဳ

၆ဝ။ အိပ္မေပ်ာ္ ႏိုးေနေသာသူအား ညဥ့္တာ ရွည္လ်ား၏။ ခရီးပန္းေသာသူအား ယူဇနာခရီးသည္ ရွည္လ်ား၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိေသာ လူမိုက္တို႔အား သံသရာသည္ ရွည္လ်ား၏။

၂-မဟာကႆပသဒၶိဝိဟာရိကဝတၳဳ

၆၁။ လူမိုက္၌ တရားက်င့္ရန္ အေဆြခင္ပြန္းအျဖစ္ မရွိရကား တရားက်င့္သူသည္ မိမိထက္သာလြန္သူ မိမိႏွင့္ တူမွ်သူကို မရႏိုင္ပါမူ တစ္ေယာက္တည္း က်င့္ျခင္းကိုသာလွ်င္ ျမဲျမံစြာ ျပဳက်င့္ရာ၏။

၃-အာနႏၵေသ႒ိဝတၳဳ

၆၂။ လူမိုက္သည္ ငါ့အား သားသမီးတို႔ ရွိကုန္၏။ ဥစၥာတို႔သည္လည္း ရွိကုန္၏ဟု (စြဲလမ္းမႈတဏွာျဖင့္) ဆင္းရဲပင္ပန္းရ၏။ အမွန္ေသာ္ကား မိမိအား အတၱသည္လည္း မရွိပါဘဲလ်က္ အဘယ္မွာ သားသမီးရွိအံ့နည္း? အဘယ္မွာလွ်င္ ဥစၥာ ရွိပါအံ့နည္း။

၄-ဂဏၭိေဘဒကေစာရဝတၳဳ

၆၃။ မိုက္ေသာသူသည္ မိမိမိုက္သည့္ အျဖစ္ကို သိ၏။ ထိုသိမႈေၾကာင့္ ပညာရွိ ျဖစ္ႏိုင္ေသး၏။ မိုက္ေသာသူသည္ ငါပညာရွိဟု မိမိကိုယ္ကို ထင္မွတ္ေနပါမူကား ထိုသူကို စင္စစ္ လူမိုက္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၅-ဥဒါယိေတၳရဝတၳဳ

၆၄။ ေယာက္မသည္ ဟင္း၏ အရသာကို မသိဘိသကဲ့သို႔ မိုက္သူသည္ အသက္ရွည္သမွ် ကာလပတ္လံုး ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ေစကာမူ (သူေတာ္ေကာင္း) တရားကို မသိႏိုင္။

၆-တႎသပါေဝယ်ကဘိကၡဳဝတၳဳ

၆၅။ လွ်ာသည္ ဟင္း၏အရသာကို သိသကဲ့သို႔ သိၾကားလိမၼာသူသည္ တစ္ခဏမွ် ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ရေစကာမူ (သူေတာ္ေကာင္း) တရားကို လ်င္ျမန္စြာ သိႏိုင္၏။

၇-သုပၸဗုဒၶကု႒ိဝတၳဳ

၆၆။ စပ္ရွားခံခက္ေသာ အက်ဳိးရွိသည့္ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကံကို ျပဳၾကကုန္ေသာ ပညာမဲ့ကုန္ေသာ သူမိုက္တို႔သည္ မိမိသည္ပင္ ရန္သူကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ လွည့္လည္ၾကရကုန္၏။

၈-ကႆကဥပါသကဝတၳဳ

၆၇။ အၾကင္ကံကို ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ရ၏။ ထိုကံမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မေကာင္း၊ မ်က္ရည္စက္လက္ ငိုေႂကြးလ်က္ အၾကင္ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။ ထိုကံမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မေကာင္း။

၉-သုမနမာလာကာရဝတၳဳ

၆၈။ အၾကင္ကံကို ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ မပူပန္ရ၊ ထိုကံမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္း၏။ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္လ်က္ အၾကင္ကံ၏ အက်ဳိးကို ခံစားရ၏။ ထိုကံမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္း၏။

၁ဝ-ဥပၸလဝဏၰေတၳရီဝတၳဳ

၆၉။ မိုက္ေသာသူသည္ အၾကင္ေရြ႕ေလာက္ မေကာင္းမႈသည္ အက်ဳိးမေပးေသး၊ ထိုေရြ႕ေလာက္မေကာင္းမႈကို ပ်ားသကာကဲ့သို႔မွတ္ထင္၏။ အၾကင္အခါ၌ကား မေကာင္းမႈသည္ အက်ဳိးေပး၏။ ထိုအခါ၌ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

၁၁-ဇမၺဳကေတၳရဝတၳဳ

၇ဝ။ မိုက္ေသာသူသည္ လစဥ္လတိုင္း သမန္းျမက္မ်ားျဖင့္ (အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး ၿခိဳးျခံေသာအက်င့္ကို က်င့္အံ့ဟု) ေဘာဇဥ္ကို စားေစကာမူ ထိုမိုက္သူ၏ အက်င့္သည္ တရားသိၿပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ၿခိဳးျခံေသာအက်င့္ကို တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍ တစ္စိတ္ေလာက္မွ်အဖိုးမထိုက္။

၁၂-အဟိေပတဝတၳဳ

၇၁။ ညႇစ္ၿပီးစ ႏို႔ရည္သည္ ျပကေတ့သေဘာမွ ႐ုတ္တရက္ မေျပာင္းလဲသကဲ့သို႔ ျပဳသစ္စျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈသည္ (႐ုတ္တရက္) အက်ဳိးမေပးေသး၊ (အက်ဳိးေပးေသာအခါ ) ျပာဖံုးေသာ မီးခဲကဲ့သို႔ သူမိုက္ကို ေလာင္ကြၽမ္းေစလ်က္ အစဥ္လိုက္၏။

၁၃-သ႒ိကူဋေပတဝတၳဳ

၇၂။ သူမိုက္၏ အတတ္ပညာသည္ သူမိုက္အား အက်ဳိးမဲ့ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္၏။ ကုသိုလ္အဖို႔အစုကို ဖ်က္ဆီး၏။ ပညာဦးထိပ္ကို ျပတ္၍ က်ေစတတ္၏။

၁၄-စိတၱဂဟပတိဝတၳဳ

၇၃။ မလိမၼာေသာ ရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔၏ အလယ္၌ မိမိတြင္ ထင္ရွားမရွိေသာ ဂုဏ္ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျခံရံလ်က္ မိမိအား ေရွ႕ေဆာင္ျပဳျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာတို႔၌ အစိုးရျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ ဒါယကာတို႔၏ (ပစၥည္းေလးပါးတို႔ျဖင့္) ပူေဇာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း အလိုရွိ၏။

၇၄။ ငါ့ေၾကာင့္ သာ အမႈႀကီးငယ္တို႔ ၿပီးစီးကုန္၏ဟု လူ ရွင္ရဟန္း ႏွစ္ဦးတို႔မွတ္ထင္ေစကုန္သတည္း။ တစ္စံုတစ္ခု အမႈႀကီးငယ္တို႔၌ ငါ့အလိုသို႔ လိုက္ေစၾကကုန္သတည္းဟု မိုက္ေသာရဟန္းအား အၾကံအစည္ အလိုရမၼက္ မာန္မာနသည္ တိုးပြါးေလ၏။

၁၅-ဝနဝါသီတိႆသာမေဏရဝတၳဳ

၇၅။ လာဘ္ရေၾကာင္း အက်င့္သည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း။ နိဗၺာန္ရေၾကာင္း အက်င့္သည္ တစ္မ်ဳိးတျခားတည္း။ ဤသို႔ ဤအက်င့္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားကို ခြဲျခားသိ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားရဟန္းသည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာကို မႏွစ္သက္ရာ။ ဝိေဝကသံုးပါးကိုသာ တိုးပြါးေစရာ၏။

ငါးခုေျမာက္ ဗာလဝဂ္ ၿပီး၏။