မန ၁၁၁: အႏုပဒသုတ္

၉၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ (အေၾကာင္းဟုတ္ မဟုတ္ကို) သိေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္ေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ေျမႀကီးကဲ့သို႔ ႀကီးေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ရႊင္ေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ လ်င္ျမန္ေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ထက္ျမက္ေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ကိေလသာကို ေဖာက္ခဲြႏိုင္ေသာ ပညာ႐ိွ၏၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ လခဲြမွ်ျဖင့္ အစဥ္အတိုင္းျဖစ္ေသာ ႐ႈဖြယ္ သေဘာတရားကို ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအစဥ္အတိုင္းျဖစ္ေသာ ႐ႈဖြယ္သေဘာတရားတို႔ကို ႐ႈျခင္း၌ ဤ ဆိုလတၱံ႕သည္ကား သာရိပုၾတာ၏ ႐ႈျခင္းတည္း။

၉၄။ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္ တကြ ျဖစ္ေသာ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ႐ိွေသာ ပဌမ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပဌမစ်ာန္သမာပတ္အတြင္း၌ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း’ပီတိ’၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း ‘ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကို သိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလိုျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ အာ႐ံုကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို သာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထိုသေဘာတရားတို႔သည္ ထိုသာရိပုၾတာမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွား ရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ”ဤသေဘာတရားတို႔သည့္ေရွးက ထင္ရွား မရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိပုၾတာ သည္ ဤသို႔ သိ၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုသေဘာတရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္ ) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂျဖင့္ ) မဖြဲ႕၊ (ကာမရာဂမွ ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္)မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာအပိုင္းအျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ထိုသာရိပုၾတာ သည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ သည္ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ႐ိွသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကို ျဖစ္ပြါး ေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’မ႐ိွေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’မ႐ိွေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’႐ိွေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဒုတိယစ်ာန္သမာပတ္အတြင္း၌ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ ‘သဒၶါ’၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း’ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း’ေဝဒနာ’၊ မွတ္သား ျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း’ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကို သိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလိုျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ အာ႐ံုကိုဆံုးျဖတ္ ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ႏွလံုး သြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို သာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထို သာရိပုၾတာအား ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ”ဤသေဘာတရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိပုၾတာသည္ သိ၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္ ) ကပ္ေရာက္ ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂျဖင့္ ) မဖြဲ႕၊ (ကာမရာဂမွ ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာအပိုင္းအျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ထို သာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ ႐ိွသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ သတိ, သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာသုခကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏။ အၾကင္ (တတိယစ်ာန္) ေၾကာင့္ ထိုတတိယစ်ာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိ႐ိွသူ ခ်မ္းသာ စြာေနေလ့႐ိွသူ”ဟု အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ တတိယစ်ာန္သမာပတ္အတြင္း၌ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ အျပားအားျဖင့္သိျခင္း ‘ပညာ’၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း ‘ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကိုသိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလိုျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ အာ႐ံုကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ႏွလံုးသြင္း ျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို ထိုသာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထို သေဘာတရားတို႔သည္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏။ ”ဤသေဘာတရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာ ကုန္၏၊ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိပုၾတာသည္ သိ၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထို တရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္ ) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ) မမွီ၊ (ဆႏၵ ရာဂ ျဖင့္ ) မဖြဲ႕၊ (ကာမရာဂမွ ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္း့အျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ ႐ိွသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၃)

ရဟန္တို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုတၱရာသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္းကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမ႐ိွေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္း႐ိွေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ စတုတၳ စ်ာန္သမာပတ္အတြင္း၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ ဒုကၡလည္းမဟုတ္ သုခလည္းမဟုတ္ ေသာ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ စိတ္ၿငိမ္းေအးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးမသြင္းျခင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာ သတိ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း ‘ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကိုသိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလိုျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ အာ႐ံုကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ပါရိသုဒၶဳေပကၡာ’ ႏွင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို ထိုသာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထိုသေဘာ တရားတို႔သည္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ”ဤသေဘာတရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏၊ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိပုၾတာသည္ သိ၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရား တို႔၌ (ရာဂျဖင့္ ) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂျဖင့္ ) မဖြဲ႕၊ (ကာမရာဂမွ ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္းအျခား မရွိ ေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ႐ိွသည္သာ တည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ ႐ူပသညာတို႔ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာတို႔ လံုးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာတို႔ကို လံုးဝႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုး သြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာကာသာနၪၥာယတနသမာပတ္အတြင္း၌ အာကာသာနၪၥာယတနသညာ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း ‘ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကိုသိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလိုျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ အာ႐ံုကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို ထိုသာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထိုသေဘာတရားတို႔သည္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ”ဤသေဘာ တရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိပုၾတာသည္ သိ၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါ ျခင္းမရွိ၊ (တဏွာ ဒိ႒ိျဖင့္) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂ) ျဖင့္ မဖဲြ႕၊ (ကာမရာဂမွ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္ အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ ရွိသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ပဌမာ႐ုပၸဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိညာဏၪၥာယတနသမာပတ္အတြင္း၌ ဝိညာဏၪၥာယတနသညာ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊့ေတြ႕ထိျခင္း’ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း ‘ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကို သိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလိုျခင္း ‘ဆႏၵ’ အာ႐ံုကိုဆံုးျဖတ္ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ႏွင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို ထို သာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထိုသေဘာတရားတို႔သည္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထင္ထင္ ရွားရွား ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ”ဤသေဘာတရား တို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိ ပုၾတာသည္ သိ၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရားတို႔ ၌ (ရာဂျဖင့္) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသ ျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂျဖင့္) မဖဲြ႕၊ (ကာမရာဂမွ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထို သာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ ရွိသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံု တစ္ခုမွ် မရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ အာကိၪၥညာယတန သမာပတ္အတြင္း၌ အာကိၪၥညာယတနသညာ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘ဧကဂၢတာ’၊ ေတြ႕ထိျခင္း ‘ဖႆ’၊ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’၊ မွတ္သားျခင္း ‘သညာ’၊ တိုက္တြန္းျခင္း ‘ေစတနာ’၊ အာ႐ံုကို သိျခင္း ‘စိတ္’၊ ျပဳလို ျခင္း ‘ဆႏၵ’၊ အာ႐ံုကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း ‘အဓိေမာကၡ’၊ လုံ႔လျပဳျခင္း ‘ဝီရိယ’၊ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’၊ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈျခင္း ‘ဥေပကၡာ’ ႏွင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္း ‘မနသိကာရ’၊ ထိုသေဘာတရားတို႔ကို ထိုသာရိပုၾတာသည္ အစဥ္အတိုင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏၊ ထိုသေဘာတရားတို႔သည္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေပၚ ကုန္၏။ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ကုန္၏၊ ထင္ထင္ရွားရွား ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ ”ဤသေဘာတရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု သာရိပုၾတာသည္ သိ၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂ) ျဖင့္ မဖဲြ႕၊ (ကာမရာဂမွ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ ရွိသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၇)

၉၅။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုသမာပတ္မွ သတိ (ပညာ)ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ထ၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုသမာပတ္မွ သတိ (ပညာ)ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ထၿပီးလွ်င္ လြန္ကုန္ၿပီး ခ်ဳပ္ကုန္ၿပီး ေဖာက္ျပန္ကုန္ၿပီးေသာ တရားတို႔ကို ”ဤသို႔လွ်င္ ဤသေဘာတရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု အေပါင္း (ကလာပ) အားျဖင့္ ႐ႈ၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသ ျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာဒိ႒ိျဖင့္) မမွီ၊ (ဆႏၵရာဂျဖင့္ ) မဖဲြ႕၊ (ကာမရာဂမွ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္ တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္းအျခား မရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ ရွိ၏”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထို သာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ ရွိသည္သာတည္းဟု ျမဲစြာျဖစ္၏။ (၈)

၉၆။ ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္လည္း သာရိပုၾတာသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန့္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသမာပတ္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုသာရိပုၾတာအား မဂ္ ပညာျဖင့္ (သစၥာေလးပါးတို႔ကို) ျမင္ရျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ထို သာရိပုၾတာသည္ ထိုသမာပတ္မွ သတိ (ပညာ)ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ထ၏၊ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုသမာပတ္မွ သတိ (ပညာ) ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ထၿပီးလွ်င္ လြန္ကုန္ၿပီး ခ်ဳပ္ကုန္ၿပီး ေဖာက္ျပန္ကုန္ၿပီးေသာ တရားတို႔ကို ”ဤသို႔လွ်င္ ဤသေဘာတရားတို႔သည္ ေရွးက ထင္ရွားမရွိဘဲ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာကုန္၏။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ခ်ဳပ္ပ်က္ကုန္၏”ဟု အေပါင္း (ကလာပ) အားျဖင့္ ႐ႈ၏။ ထိုသာရိပုၾတာသည္ ထိုတရားတို႔၌ (ရာဂျဖင့္) ကပ္ေရာက္ျခင္း မရွိ၊ (ေဒါသျဖင့္) ဖဲခြါျခင္း မရွိ၊ (တဏွာ ဒိ႒ိျဖင့္) မမွီ၊ (ကာမရာဂမွ) လြတ္၏၊ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ႏွင့္) မယွဥ္၊ ျပဳအပ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေန၏။ ထို သာရိပုၾတာသည္ ”ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာသည္ မရွိေတာ့”ဟု သိ၏။ ထိုသိျခင္းကို အထပ္ထပ္ ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာရိပုၾတာအား ထို႔ထက္အလြန္ ထြက္ေျမာက္ရာ မရွိေတာ့သည္သာတည္းဟု ျမဲစြာ ျဖစ္၏။ (၉)

၉၇။ ရဟန္းတို႔ ”ျမတ္ေသာ သီလ၌ အေလ့အလာမ်ားသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ, တစ္ဖက္ ကမ္းခပ္ ကူးေျမာက္တတ္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ၊ ျမတ္ေသာသမာဓိ၌ အေလ့အလာမ်ားသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ, တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ ကူးေျမာက္တတ္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ၊ ျမတ္ေသာပညာ၌ အေလ့အလာ မ်ားသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ, တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ ကူးေျမာက္တတ္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ၊ ျမတ္ေသာ ကိေလသာမွလြတ္ၿပီးေသာ အရဟတၱဖိုလ္၌ အေလ့အလာမ်ားသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ, တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ ကူးေျမာက္တတ္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္သူဟူ၍ ေျပာဆိုလိုလွ်င္ သာရိပုၾတာကိုသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေျပာ ဆိုရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္, ရင္ႏွစ္ေတာ္, ခံတြင္းေတာ္မွ ဖြားျမင္သူ, တရား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသူ, တရားျဖင့္ဖန္ဆင္းထားသူ, တရားအေမြခံယူသူ, အာမိသအေမြခံ မဟုတ္သူဟူ၍ ေျပာဆိုလိုလွ်င္ သာရိပုၾတာကိုသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုရာ၏။ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ငါဘုရား ျဖစ္ေစ လည္ေစအပ္ေသာ အတုမဲ့ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို ေကာင္းစြာသာလွ်င္ အတုလိုက္၍ ျဖစ္ေစ လည္ေစႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရား ေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

ေရွးဦးစြာေသာ အႏုပဒသုတ္ ၿပီး၏။