မန ၁၂: မဟာသီဟနာဒသုတ္

၁၄၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္၏အျပင္ ေဝသာလီျပည္၏ အေနာက္မ်က္ႏွာအရပ္တြင္ရွိေသာ အပရပူရေတာအုပ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုစဥ္အခါ၌ ဤသာသနာေတာ္မွဖဲသြား၍ မၾကာေသးေသာ လိစၧဝီမင္းသား သုနကၡတ္သည္ ေဝသာလီျပည္ ပရိသတ္အလယ္၌ ဤသို႔ေသာစကားကို ေျပာဆို၏-

”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာ ျဖစ္ရန္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူး မရွိ၊ ရဟန္း ေဂါတမသည္ၾကံစည္ ယူဆလ်က္ စူးစမ္း ေလ့လာကာအလိုလို ထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏။ ထိုရဟန္း ေဂါတမ ေဟာၾကား ထားေသာတရားသည္ ထိုသိုေဟာတိုင္း ျပဳက်င့္သူအား ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ျခင္း အက်ိဳးငွါ ေကာင္းစြာ ထုတ္ေဆာင္၏” ဟု (ေျပာဆို၏)။

ထိုအခါ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာ ေဝသာလီျပည္သို႔ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ေဝသာလီပရိသတ္ အလယ္၌-

”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူး မရွိ၊ ရဟန္း ေဂါတမသည္ၾကံစည္ ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာအလိုလို ထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏။ ထိုရဟန္းေဂါတမ ေဟာၾကားထားေသာတရားသည္ ထိုသို႔ ေဟာတိုင္း ျပဳက်င့္သူအား ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ျခင္း အက်ိဳးငွါ ေကာင္းစြာထုတ္ေဆာင္၏” ဟု ေျပာဆိုေနေသာ လိစၧဝီမင္းသား သုနကၡတ္၏ စကားကို ၾကားေလ၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ေဝသာလီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါလ်က့္ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားရွိေတာ္မူရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍တစ္ခုေသာ အရပ္၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား ဤသာသနာေတာ္မွ ဖဲခြါသြား၍ မၾကာေသးေသာ လိစၧဝီမင္းသား သုနကၡတ္ သည္ေဝသသလီပရိသတ္အလယ္၌ ‘ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူး မရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကံစည္ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာ အလိုလို ထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏၊ ထိုရဟန္း ေဂါတမေဟာထားေသာ တရားသည္ ထိုသို႔ ေဟာတိုင္း ျပဳက်င့္သူအား ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ျခင္း အက်ဳိးငွါ ေကာင္းစြာထုတ္ေဆာင္၏’ဟူ၍ ေျပာဆိုပါသည္” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၁၄၇။ သာရိပုၾတာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သုနကၡတ္သည္ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိ၏၊ ထိုသုနကၡတ္သည္ ဤစကားကို အမ်က္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ေျပာဆို၏၊ သာရိပုၾတာ (မဂ္ဖိုလ္ မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သုနကၡတ္သည္ ”ေက်းဇူးမဲ့ကို ေျပာဆိုမည္” ဟု (ရည္ရြယ္ လ်က္) ငါဘုရား၏ ေက်းဇူးကိုသာလွ်င္ ေျပာဆို၏။ သာရိပုၾတာ ”ရဟန္းေဂါတမေဟာထားေသာ တရားသည္ ထိုသို႔ေဟာတိုင္း ျပဳက်င့္သူအား ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ျခင္းအက်ဳိးငွါ ေကာင္းစြာထုတ္ေဆာင္၏” ဟု ေျပာဆိုေသာ သူသည္ ငါဘုရား၏ ေက်းဇူးကိုသာ ေျပာဆိုေပ၏။

သာရိပုၾတာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သုနကၡတ္အား ”ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အရဟံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သမၼာသမၺဳဒၶမည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷမည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သုဂတမည္ေတာ္ မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းသတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းဘဂဝါ မည္ေတာ္မူ၏” ဟူ၍ ငါဘုရားအေပၚ၌ တရားသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္းမျဖစ္ရွာပေလ။

သာရိပုၾတာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သုနကၡတ္အား ”ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကိုၿပီးေစ၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္သြားေစႏိုင္၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လာေစႏိုင္၏၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေစႏိုင္၏၊ ကိုယ္ေပ်ာက္ေစႏိုင္၏၊ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔သြားေတာ္မူႏိုင္၏၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္း ေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳေတာ္မူႏိုင္၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲေျမ၌ကဲ့သို႔ သြားႏိုင္၏။ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြားႏိုင္၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ ဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤလေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္၏၊ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစႏိုင္၏ ဟူ၍ငါဘုရားအေပၚ၌ တရားသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္း မျဖစ္ရွာပေလ။

သာရိပုၾတာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သုနကၡတ္အား ”ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺေသာတ’ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ လူ၌လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္း ျဖစ္ကုန့္ေသာ နီးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားႏိုင္၏” ဟူ၍ ငါဘုရားအေပၚ၌ တရားသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ သိတတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္း မျဖစ္ရွာပေလ။

သာရိပုၾတာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) အခ်ည္းႏွီးေသာ ေယာက္်ားျဖစ္ေသာ သုနကၡတ္အား ”ထိုျမတ္စြာဘုရား သည္တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တစ္ပါးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို မိမိစိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိေတာ္မူ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း တပ္မက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာစိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာစိတ္ဟုသိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟုသိ၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိ၏၊ က်ဳံ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ကိုလည္း က်ဳံ႕ေသာ ‘သံခိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ကိုလည္းပ်ံ႕ေသာ ‘ဝိကၡိတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္းျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္း ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ ‘အမဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ ‘သဥတၱရ’စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ ‘သဥတၱရ’ စိတ္ဟုသိ၏၊ သာလြန္ေသာ တရား မရွိေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ကိုလည္း သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ ‘အႏုတၱရ’ စိတ္ဟု သိ၏။ တည္ၾကည္ ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း တည္ၾကည္ေသာ ‘သမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ကိုလည္း မတည္ၾကည္ေသာ ‘အသမာဟိတ’ စိတ္ဟု သိ၏။ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘ဝိမုတၱ’ စိတ္ဟု သိ၏၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’ စိတ္ကိုလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အဝိမုတၱ’စိတ္ဟု သိ၏” ဟူ၍ ငါဘုရားအေပၚ၌ တရားသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ သိ တတ္ေသာ ဉာဏ္မွ်လည္းမျဖစ္ရွာပေလ။

 

ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္ဆယ္ပါး

၁၄၈။ သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အားေတာ္တို႔သည္ ဆယ္ပါးတို႔တည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ယင္းအားေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကိုႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။

အားေတာ္ဆယ္ပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း ဟူမူ-

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ကိုလည္း အေၾကာင္းဟုတ္ေသာအားျဖင့္, အေၾကာင္းမဟုတ္သည္ကိုလည္း အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍သိ၏၊ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ကိုလည္း အေၾကာင္းဟုတ္ေသာအားျဖင့္, အေၾကာင္းမဟုတ္သည္ကိုလည္း အေၾကာင္းမဟုတ္ေသာအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကိုဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၁)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္သည့္ ေဆာက္တည္၍ျပဳအပ္ေသာ ကံတို႔၏ အက်ဳိးကို အေထာက္အပံ့အားျဖင့္ အေၾကာင္းအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အတိတ္အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္သည့္ ေဆာက္တည္၍ ျပဳအပ္ေသာ ကံတို႔၏အက်ဳိးကို အေထာက္ အပံ့အားျဖင့္ အေၾကာင္းအားျဖင့္ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည့္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကိုလည္ေစ၏။ (၂)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ ဂတိငါးတန္ႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏၊ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အလံုးစံု ေသာဂတိငါးတန္ႏွင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကိုလည္ေစ၏။ (၃)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားျပားေသာဓာတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဓာတ္တို႔ရွိေသာေလာကကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ မ်ားျပားေသာ ဓာတ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဓာတ္တို႔ရွိေသာ ေလာကကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္းျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔ ၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၄)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ထား အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာခြဲျခား၍ သိ၏၊ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ထားအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔ ၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာတရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၅)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အယုတ္ အျမတ္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတို႔၏ဣေႁႏၵအႏု အရင့္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲဲျခား၍ သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ အယုတ္ အျမတ္ျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတို႔၏ ဣေႁႏၵအႏု အရင့္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္းျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၆)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ စ်ာန္ ဝိေမာကၡ သမာဓိ သမာပတ္တို႔၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ျဖဴစင္ေၾကာင္း ထေျမာက္ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ခြဲျခား၍ သိ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔စ်ာန္ ဝိေမာကၡ သမာဓိ သမာပတ္တို႔၏ ညစ္ညဴးေၾကာင္း ျဖဴစင္ေၾကာင္း ထေျမာက္ေၾကာင္းကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခြဲျခား၍ သိျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကိုစြဲ၍ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၇)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း။ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ဤမည္ေသာဘဝ၌ ”(ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထို့ဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကိုခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏” ဟု ဤသို႔ေသာ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ပ။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်ားျပားေသာေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကိုစြဲဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၈)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္ႏိုင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာသတၱဝါတို႔ကို သိႏိုင္၏၊ ”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယ ဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာကံ ရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ)တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ျဖစ္ေသာ ငရဲဲ၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကားကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျပဳေသာေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲဲကုန္၊ မွန္ေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာကံ ရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ)တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာ လားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏” ဟု ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ေသဆဲဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာ သတၱဝါ ျမတ္ေသာ သတၱဝါ အဆင္း လွေသာ သတၱဝါအဆင္းမလွေသာ သတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ပ။

သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ သိႏိုင္ျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဲဝံ့ေသာစကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၉)

သာရိပုၾတာ ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါတရားကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကိုယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနေတာ္မူ၏။ သာရိပုၾတာ ယင္းသို႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါတရားကင္းေသာ လြတ္ ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္၍ ေနေတာ္မူျခင္းသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အားမည္၏၊ ယင္းအားကို စြဲ၍့ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။ (၁ဝ)

သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အားတို႔သည္ ဤဆယ္ပါးတို႔တည္း။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယင္းအားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။

၁၄၉။ သာရိပုၾတာ ဤသို႔ သိျမင္ေသာ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားဆယ္ပါးထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူးမရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမ သည္ၾကံစည္ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာ အလိုလိုထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏” ဟုေျပာဆိုေသာ သူသည္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႔။ သာရိပုၾတာ သီလ သမာဓိပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂၢ႒) ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရာသကဲ့သို႔ဤအတူ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕ဟူေသာ ဤဥပမာကို ငါေဟာ၏။

 

ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဲရင့္ျခင္း (ေဝသာရဇၨ) ဉာဏ္ေတာ္ေလးပါး

၁၅ဝ။ သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဲရင့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဉာဏ္တို႔သည္ ေလးပါးတို႔တည္း။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ယင္းရဲရင့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကိုဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏။ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။

အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ –

”(အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိ၏ဟု ဝန္ခံေသာ သင္သည္ ဤတရားတို႔ကိုထိုးထြင္း၍ မသိေသး” ဟု ငါ့ကို ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ၊ ျဗဟၼာျဖစ္ေစမည္သူမဆို ထိုအရာ၌ အေၾကာင္းယုတၱိႏွင့္တကြ ေစာဒနာမည့္ အရိပ္နိမိတ္ကို ေလာက၌ ငါမျမင္၊ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဤအရိပ္နိမိတ္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးမရွိျခင္း ရဲရင့္ျခင္းသို႔ေရာက္လ်က္ ေန၏။ (၁)

”အာသေဝါတရားမ်ား ကုန္ၿပီဟု ဝန္ခံေသာ သင့္အား ဤအာသေဝါတရားတို႔သည္ မကုန္ေသး ကုန္” ဟုငါ့ကို ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ၊ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ၊ မည္သူမဆို ထို အရာ၌အေၾကာင္း ယုတၱိႏွင့္တကြ ေစာဒနာမည့္ အရိပ္နိမိတ္ကို ေလာက၌ ငါမျမင္၊ သာရိပုၾတာ ငါသည္ဤအရိပ္နိမိတ္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးမရွိျခင္း ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ (၂)

”(မဂ္ဖိုလ္၏) အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္ကုန္၏ဟု သင္ေဟာၾကားထားေသာ တရားတို႔သည္ မွီဝဲလြန္က်ဴးသူအား အႏၲရာယ္ျပဳရန္ မစြမ္းႏိုင္” ဟု ငါ့ကို ရဟန္းျဖစ္ေစ ပုဏၰားျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ၊ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ မည္သူ မဆို ထိုအရာ၌ အေၾကာင္းယုတၱိႏွင့္တကြ ေစာဒနာမည့္ အရိပ္နိမိတ္ကိုေလာက၌ ငါမျမင္၊ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဤအရိပ္နိမိတ္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္းေဘးမရွိျခင္း ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ (၃)

”ဝဋ္ဆင္းရဲဲကုန္ျခင္းငွါ သင္ေဟာၾကားထားေသာတရားသည္ ေဟာတိုင္းက်င့္သူအား ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ျခင္းအက်ိဳးငွါ ေကာင္းစြာ မထုတ္ေဆာင္ႏိုင္” ဟု ငါ့ကို ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ၊ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ထိုအရာ၌ အေၾကာင္းယုတၱိႏွင့္တကြ ေစာဒနာမည့္ အရိပ္နိမိတ္ကို ေလာက၌ ငါမျမင္။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဤအရိပ္နိမိတ္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးမရွိျခင္း ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။ (၄)

သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရဲရင့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဉာဏ္တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ ျမတ္စြာ့ဘုရားသည္ ယင္းရဲရင့္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဉာဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို ဝန္ခံ၏၊ ပရိသတ္တို႔၌ ရဲဝံ့ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆို၏၊ ျမတ္ေသာ တရားစၾကာကို လည္ေစ၏။

သာရိပုၾတာ ဤသို႔ သိျမင္ေသာ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရား ထက္သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူး မရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ၾကံစည္ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာ အလိုလို ထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏” ဟု ေျပာဆိုေသာသူသည္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္ သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႔။

သာရိပုၾတာ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂၢ႒) ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕ဟူေသာ ဤဥပမာကို ငါေဟာ၏။

 

ပရိသတ္ရွစ္မ်ဳိး

၁၅၁။ သာရိပုၾတာ ပရိသတ္တို႔သည္ ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- မင္းပရိသတ္၊ ပုဏၰားပရိသတ္၊ သူႂကြယ္ပရိသတ္၊ ရဟန္းပရိသတ္၊ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ပရိသတ္၊ တာဝတႎသာနတ္ပရိသတ္၊ မာရ္နတ္ပရိသတ္၊ ျဗဟၼာပရိသတ္တို႔တည္း။ သာရိပုၾတာ ပရိသတ္တို႔သည္ ဤရွစ္မ်ဳိးတို႔ပင္တည္း။

သာရိပုၾတာ ဤေဝသာရဇၨဉာဏ္ေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤပရိသတ္ ရွစ္မ်ဳိးသို႔ခ်ဥ္းကပ္သက္ဝင္၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ အရာမက မ်ားျပားေသာ မင္းပရိသတ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုပရိသတ္တို႔၌ အညီအၫႊတ္ေနထိုင္ဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာဆိုဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တရားေဆြးေႏြးဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း အမွတ္ရ၏၊ ထိုပရိသတ္၌ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္းရြံ႕ျခင္းသို႔ သက္ဝင္ျဖစ္ေပၚမည့္ အရိပ္နိမိတ္ကို ငါမျမင္၊ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဤအရိပ္နိမိတ္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးမရွိျခင္း ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ အရာမက မ်ားျပားေသာ ပုဏၰားပရိသတ္သို႔။ပ။ သူႂကြယ္ပရိသတ္သို႔။ပ။ ရဟန္းပရိသတ္သို႔။ပ။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္ပရိသတ္သို႔။ပ။ တာဝတႎသာနတ္ပရိသတ္သို႔။ပ။ မာရ္နတ္ပရိသတ္သို႔။ပ။ ျဗဟၼာပရိသတ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုပရိတ္သတ္၌ အညီအၫြတ္ေနထိုင္ဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စကားေျပာဆိုဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ တရားေဆြးေႏြးဖူးသည္ကိုလည္းေကာင္း အမွတ္ရ၏၊ ထိုပရိသတ္၌ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္းရြံ႕ျခင္းသို႔ သက္ဝင္ျဖစ္ေပၚမည့္ အရိပ္နိမိတ္ကိုငါမျမင္၊ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဤအရိပ္နိမိတ္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးမရွိျခင္း ရဲရင့္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ေန၏။

သာရိပုၾတာ ဤသို႔ သိျမင္ေသာ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားဆယ္ပါးထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူးမရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ၾကံစည္ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာ အလိုလိုထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏” ဟု ေျပာဆိုေသာသူသည္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္ သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႔။ သာရိပုၾတာ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂၢ႒) ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ထိုစကားကိုမပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕ ဟူေသာ ဤဥပမာကို ငါေဟာ၏။

 

သတၱဝါေလးမ်ဳိး

၁၅၂။ သာရိပုၾတာ သတၱဝါတို႔သည္ ေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ ေလးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ဥ၌ျဖစ္ေသာသတၱဝါ၊ သားအိမ္၌ျဖစ္ေသာသတၱဝါ၊ အၫွိ၌ျဖစ္ေသာသတၱဝါ၊ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေပၚေသာသတၱဝါတို႔ တည္း။

သာရိပုၾတာ ဥ၌ျဖစ္ေသာ သတၱဝါဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သာရိပုၾတာ ဥခြံကို ခြဲထြက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဤသတၱဝါကို ဥ၌ျဖစ္ေသာသတၱဝါဟူ၍ ဆိုရ၏။

သာရိပုၾတာ သားအိမ္၌ျဖစ္ေသာ သတၱဝါဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သာရိပုၾတာ သားအိမ္ကို ခြဲထြက္ ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာသတၱဝါကို သားအိမ္၌ျဖစ္ေသာသတၱဝါဟူ၍ ဆိုရ၏။

သာရိပုၾတာ အညႇိ၌ျဖစ္ေသာ သတၱဝါဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သာရိပုၾတာ ငါးပုပ္ အေသေကာင္ပုပ္မုေယာမုန္႔ပုပ္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ရာအရပ္ အညစ္အေၾကးစီးဆင္းရာအရပ္တို႔၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာသတၱဝါကို အညႇိ၌ျဖစ္ေသာ သတၱဝါဟူ၍ ဆိုရ၏။

သာရိပုၾတာ ကိုယ္ထင္ရွားျဖစ္ေသာ သတၱဝါဟူသည္ အဘယ္နည္း။ နတ္ ငရဲသား အခ်ဳိ႕ေသာလူအခ်ဳိေသာ ဝိနိပါတိကအသူရာကို ကိုယ္ထင္ရွားျပစ္ေသာ သတၱဝါဟူ၍ ဆိုရ၏။ သာရိပုၾတာ သတၱဝါတို႔သည္ ဤေလးမ်ဳိးတို႔တည္း။

သာရိပုၾတာ ဤသို႔ သိျမင္ေသာ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားဆယ္ပါးထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူးမရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ၾကံစည္ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာ အလိုလို ထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏” ဟုေျပာဆိုေသာ သူသည္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႔။

သာရိပုၾတာ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂၢ႒) ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရာသကဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕ဟူေသာဤဥပမာကို ငါ ေဟာ၏။

 

ဂတိငါးမ်ဳိး

၁၅၃။ သာရိပုၾတာ လားရာ ‘ဂတိ’တို႔သည္ ငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ငရဲဘံု၊ တိရစၧာန္ဘံု၊ ၿပိတၱာဘံု၊ လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံုတို႔တည္း။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ ငရဲဘံုကိုလည္းေကာင္း ငရဲဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္း ငရဲဲဘံု သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ခြဲဲျခား၍ သိ၏၊ အၾကင္ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူသည္ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထိုအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ တိရစၧာန္ဘံုကိုလည္းေကာင္း တိရစၧာန္ဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္း တိရစၧာန္ဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ခြဲဲျခား၍ သိ၏၊ အၾကင္ အက်င့္ကိုက်င့္ေသာ သူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တိရစၧာန္ဘံုသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ၿပိတၱာဘံုကိုလည္းေကာင္းၿပိတၱာဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္းၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ခြဲဲျခား၍ သိ၏၊ အၾကင္အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္၏၊ ထိုအက်င့္ကိုလည္းခြဲျခား၍ သိ၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ လူ႕ဘံုကိုလည္းေကာင္း၊ လူ႕ဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ လူ႕ဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အၾကင္အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူသည္ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ လူ႕ဘံု၌ ျဖစ္၏၊ ထိုအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ နတ္ဘံုကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ဘံုသို႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္ဘံုသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အၾကင္အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းသူတို႔ လားရာ နတ္ဘံုသို႔ ေရာက္ရ၏၊ ထို အက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။

သာရိပုၾတာ ငါသည္ နိဗၺာန္ကိုလည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ခြဲျခား၍ သိ၏၊ အၾကင္ အက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူသည္အာသေဝါ တရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုအက်င့္ကိုလည္း ခြဲျခား၍ သိ၏။

၁၅၄။ သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ငါသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ေရာက္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟုစိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာ ကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ေရာက္ကာ စင္စစ္ ဆင္းရဲလွစြာ ထက္ျမက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ေနပူတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ႏွိပ္စက္ခံရ၍ အစာေရစာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ သျဖင့္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ ခရီးျဖင့္ မီးက်ီးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာတသူ (ငါးေတာင္) ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ အခိုးအလွ်ံကင္းေသာ မီးက်ီးတြင္းသို႔ ရည္ၫႊန္း၍ လာရာ၏၊ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ျမင္၍ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ ဤမီးက်ီး တြင္းသို႔သာလွ်င္ ေရာက္လာမည့္ လမ္းအတိုင္း သြား၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္းတက္၏” ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ ထိုမီးက်ီးတြင္း၌ က်လ်က္ စင္စစ္ ဆင္းရဲလွစြာထက္ျမက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေဝဒနာ ခံစားေနရသည္ကို ျမင္ရာ၏။

သာရိပုၾတာ ဤ ဥပမာအတူပင္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ေရာက္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟုစိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းသူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ကာစင္စစ္ ဆင္းရဲလွစြာ ထက္ျမက္ ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။ (၁)

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ငါသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တိရစၧာန္ဘံုသို႔ ေရာက္မည့္အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တိရစၧာန္ဘံုသို႔ ေရာက္ကာ ဆင္းရဲဲလွစြာ ထက့္ျမက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ေႏြေနပူတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ႏွိပ္စက္ခံရ၍ အစာေရစာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းခရီးျဖင့္ မစင္ျဖင့္ ျပည့္ေသာ တသူ (ငါးေတာင္) ထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ မစင္တြင္းကိုသာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍ လာရာ၏၊ ထိုသူကိုမ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယက်္ားသည္ ျမင္၍ ”ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ မစင္တြင္းသို႔သာလွ်င္ ေရာက္မည့္လမ္းအတိုင္း သြား၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟုေျပာဆိုရာ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ ထိုမစင္တြင္း၌ က်လ်က္ ဆင္းရဲဲလွစြာထက္ျမက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေဝဒနာ ခံစားေနရသည္ကို ျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဤဥပမာအတူပင္ ငါသည္ ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တိရစၧာန္ဘံုသို႔ ေရာက္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္ အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာနတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ တိရစၧာန္ဘံုသို႔ေရာက္ကာ ဆင္းရဲဲလွစြာ ထက္ျမက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။ (၂)

သာရိပုၾတာ ငါသည္ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္မည့္အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္းတက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္ကာ ဆင္းရဲဲမ်ားသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကိုျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ေႏြေနပူတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ႏွိပ္စက္ခံရ၍ အစာေရစာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းခရီးျဖင့္ မညီမၫြတ္ေသာေျမအဖို႔၌ အခက္အရြက္နည္းပါးသျဖင့္ အရိပ္က်ဲဲေသာ သစ္ပင္ကိုသာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍ လာရာ၏။ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယက်္ားသည္ ျမင္၍ ”ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ ဤသစ္ပင္သို႔သာလွ်င္ေရာက္လာမည့္ လမ္းအတိုင္း သြား၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟုေျပာဆိုရာ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ ထိုသစ္ပင္၏ အရိပ္၌ ထိုင္လ်က္လည္းေကာင္း အိပ္လ်က္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲဲမ်ားသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရာ၏။

သာရိပုၾတာ ဤဥပမာအတူပင္ ငါသည္ ဤ ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္မည့္အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္းအားထုတ္ ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ၿပိတၱာဘံုသို႔ ေရာက္ကာ ဆင္းရဲဲမ်ားသည့္ေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။ (၃)

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ငါသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ လူတို႔ဘံု၌ျဖစ္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ လူတို႔ဘံု၌ျဖစ္ကာ ခ်မ္းသာမ်ားသည့္ ေဝဒနာခံစားေနသည္ကို့ျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ေႏြေနပူတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ႏွိပ္စက္ခံရ၍ အစာေရစာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းခရီးျဖင့္ ညီၫြတ္ေသာေျမအဖို႔၌ ေပါက္သည့္ အရြက္စိပ္သျဖင့္ အရိပ္ေကာင္းေသာ သစ္ပင္ကိုသာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍ လာရာ၏။ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယက်္ားသည္ ျမင္၍ ”ဤအသွ်င္ ေယာက်္ားသည္ ဤသစ္ပင္သို႔သာလွ်င္ေရာက္မည့္လမ္းအတိုင္း သြား၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ ထိုသစ္ပင္၏ အရိပ္၌ ထိုင္လ်က္လည္းေကာင္း၊ အိပ္လ်က္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာမ်ားသည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနရသည္ကို ျမင္ရာ၏။

သာရိပုၾတာ ဤဥပမာအတူပင္ ငါသည္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ လူတို႔ဘံု၌ျဖစ္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္းအားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ လူတို႔ဘံု၌ျဖစ္ကာ ခ်မ္းသာမ်ားသည့္ေဝဒနာ ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။ (၄)

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ငါသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းသူတို႔လားရာ နတ္ဘံုသို႔ေရာက္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းသူတို႔လားရာ နတ္ဘံုသို႔ေရာက္ ကာ စင္စစ္ ခ်မ္းသာသည့္ သုခေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ျပာသာဒ္တစ္ခု ရွိရာ၏၊ ထိုျပာသာဒ္၌ အတြင္းအျပင္ ေဆးသုတ္ထားၿပီးလွ်င္ ေလမိုးလံုၿခံဳလ်က္ တံခါးမ, ေလသာျပတင္းတို႔ကို ပိတ္ထားအပ္သည့္ အထြတ္တပ္ေသာ ခန္းမေဆာင္ ရွိရာ၏၊ ထိုခန္းမေဆာင္၌ ေမြးရွည္ေကာ္ေဇာႀကီး၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ သားေမြးအခင္း၊ ျဖဴေသာသားေမြးအခင္း၊ ပန္းေျပာက္ျခယ္ထားေသာ သားေမြးအခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝံပိုင့္ေရအခင္း၊ မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္တကြ နီျမန္းေသာ ေျခအံုး၊ ေခါင္းအံုးတို႔ျဖင့္ ခင္းက်င္းထားအပ္သည့္ ပလႅင္လည္း ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ ေႏြေနပူတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ႏွိပ္စက္ခံရ၍ အစာေရစာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ ခရီးျဖင့္ ပလႅင္ႏွင့္တကြ ခန္းမေဆာင္ရွိေနေသာ ထိုျပာသာဒ္ကိုသာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍ လာရာ၏၊ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ ဤျပာသာဒ္သို႔သာလွ်င္ ေရာက္လာမည့္ လမ္းအတိုင္း သြား၏၊ ထိုအတိုင္းလည္းအားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ ထိုျပာသာဒ္ထိုအထြတ္တပ္ေသာ ခန္းမေဆာင္ ထိုပလႅင္၌ ထိုင္လ်က္လည္းေကာင္း၊ အိပ္လ်က္လည္းေကာင္း စင္စစ္ခ်မ္းသာသည့္ သုခေဝဒနာကို ခံစားေနရသည္ကို ျမင္ရာ၏။

သာရိပုၾတာ ဤဥပမာအတူပင္ ငါသည္ ဤ ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ကိုယ္ခႏၶာ ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းသူတို႔လားေရာက္ရာ နတ္ဘံုသို႔ေရာက္မည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကိုပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ေကာင္းသူတို႔လားရာ နတ္ဘံုသို႔ ေရာက္ကာ စင္စစ္ ခ်မ္းသာသည့္ သုခေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို့ျမင္ရ၏။ (၅)

သာရိပုၾတာ ဤေလာက၌ ငါသည္ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနမည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္း တက္၏” ဟုစိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခု ဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနကာ စင္စစ္ခ်မ္းသာသည့္ သုခေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကည္လင္ခ်ဳိေအး ျဖဴေဖြးေသာေရႏွင့္ ေကာင္းေသာေရဆိပ္ရွိသျဖင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေရကန္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေရကန္၏အနီး၌လည္း ႀကီးမားသည့္ ေတာအုပ္ရွိရာ၏၊ ထိုအခါ ေႏြေနပူတို႔ျဖင့္ ပူေလာင္ႏွိပ္စက္ခံရ၍ အစာေရစာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ ေယာက်္ားသည္ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းခရီးျဖင့္ ထိုေရကန္သို႔သာလွ်င္ ရည္ၫႊန္း၍လာရာ၏၊ ထိုသူကို မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ျမင္၍ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ ဤေရကန္သို႔သာ ေရာက္မည့္လမ္းအတိုင္း သြား၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္းတက္၏” ဟု ေျပာဆိုရာ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ ထိုေရကန္သို႔ ဆင္းသက္ ခ်ဳိးေသာက္၍ပူေလာင္ျခင္း ပင္ပန္းျခင္း အိုက္စပ္ျခင္းအားလံုးကိုၿငိမ္းေအးေစၿပီးလွ်င္ ျပန္တက္၍ ထိုေတာအုပ္၌ထိုင္လ်က္လည္းေကာင္း၊ အိပ္လ်က္လည္းေကာင္း စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ သုခေဝဒနာကိုခံစားေနရသည္ကို ျမင္ရာ၏။

သာရိပုၾတာ ဤဥပမာအတူပင္ ငါသည္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ”ဤပုဂၢိဳလ္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနမည့္ အက်င့္အတိုင္း က်င့္၏၊ ထိုအတိုင္းလည္း အားထုတ္၏၊ ထိုလမ္းသို႔လည္းတက္၏” ဟု စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ေနာက္အခါ၌ ထိုသူကိုပင္ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ေနကာ စင္စစ္ ခ်မ္းသာေသာ သုခေဝဒနာကို ခံစားေနသည္ကို ျမင္ရ၏။ သာရိပုၾတာ လားေရာက္ရာဂတိတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ပင္တည္း။

သာရိပုၾတာ ဤသို႔ သိျမင္ေသာ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမအား လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရား ထက္သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူး မရွိ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ၾကံစည္ယူဆလ်က္ စူးစမ္းေလ့လာကာ အလိုလို ထင္ျမင္လာေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏” ဟု ေျပာဆိုေသာသူသည္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ ေဆာင္ယူလာေသာဝန္ထုပ္ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕။ သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂၢ႒) ရဟန္းသည္ ယခုဘဝ၌ပင္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ရာသကဲဲ့သို႔၊ ဤအတူပင္ ထိုစကားကို မပယ္ေသာ္ ထိုစိတ္ထားကို မပယ္ေသာ္ ထိုအယူကို မစြန္႔ေသာ္ေဆာင္ယူလာေသာ ဝန္ထုပ္ ကို ပစ္ခ်လိုက္သကဲ့သို႔ ငရဲဲ၌ အခ်ခံရလတၱံ႕ ဟူေသာ ဤဥပမာကို ငါေဟာ၏။

 

အဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္

၁၅၅။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ဖူးသည္ကိုအမွတ္ရ၏။ ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ အျခားသူတို႔ထက္ လြန္ကဲသည့္ ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ ေခါင္း့ပါးေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ အျခားသူတို႔ထက္ လြန္ကဲသည့္ ေခါင္းပါးေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ စက္ဆုပ္တတ္ေသာအက်င့္ရွိ၏။ အျခားသူတို႔ထက္ လြန္ကဲသည့္ စက္ဆုပ္တတ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏။ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏၊ အျခားသူတို႔ထက္ လြန္ကဲသည့္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အက်င့္ရွိ၏။

သာရိပုၾတာ ထိုအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ငါ၏ ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ေပတည္း။

အဝတ္မဝတ္ဘဲ ေန၏၊ လြတ္လပ္စြာ က်င့္၏၁၊ လက္ျဖင့္ မစင္ကို သုတ္၏၊ အသွ်င္လာေလာ့ဆိုသူ၏ ဆြမ္းကို မခံ၊ အသွ်င္ရပ္ေလာ့ဆိုသူ၏ ဆြမ္းကို မခံ၊ မိမိမကပ္ေရာက္မီ ယူေဆာင္လာေသာဆြမ္းကို မခံ၊ ရည္စူး၍ျပဳေသာ ဆြမ္းကိုမခံ ပင့္ဖိတ္ဆြမ္းကို မခံ၊ အိုးဝမွေကာ္၍ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ေတာင္းဝမွေကာ္၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံ၊ တံခါးခံုျခား၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံ၊ တုတ္ျခား၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံ၊ က်ည္ေပြ႕ျခား၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံ၊ ႏွစ္ေယာက္စားစဥ္ ထ၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းမ၏ ဆြမ္းကို မခံ၊ ႏို႔တိုက္ဆဲဲမိန္းမ၏ ဆြမ္းကို မခံ၊ ေယာက်္ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေနေသာ မိန္းမ၏ ဆြမ္းကို မခံ၊ ေဆာ္ၾသ၍စုေဆာင္းေလာင္းေသာ ဆြမ္းကို မခံ၊ ေခြးေမွ်ာ္ရာမွ ဆြမ္းကို မခံ၊ ယင္အံုရာမွဆြမ္းကို မခံ၊ ငါး မစား၊ အမဲ မစား၊ ေသမေသာက္၊ အရက္မေသာက္၊ ဖြဲ၌ျမႇဳပ္ေသာ ေဆးရည္ကို မေသာက္၊ တစ္အိမ္၌သာဆြမ္းခံ၏၊ တစ္လုတ္သာ စား၏၊ ႏွစ္အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၏၊ ႏွစ္လုတ္သာ စား၏။ပ။ ခုနစ္အိမ္၌သာဆြမ္းခံ၏၊ ခုနစ္လုတ္သာ စား၏၊ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ တစ္ခုစာျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲ၏၊ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ ႏွစ္ခုစာတို႔ျဖင့္လည္း ေရာင့္ ရဲ၏။ပ။ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ ခုနစ္ခုစာတို႔ျဖင့္လည္းေရာင့္ရဲ၏။ တစ္ရက္ျခားလည္း အစာစား၏၊ ႏွစ္ရက္ျခားလည္း အစာစား၏။ပ။ ခုနစ္ရက္ျခားလည္း အစာစား၏။ ဤနည္းျဖင့္ လခြဲတစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္လည္း ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ရက္ပိုင္းျခား၍ အစာစားျခင္း အက်င့္ကို က်င့္လ်က္ ေန၏။

ထိုငါသည္ ဟင္းရြက္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ေျပာင္းဆန္၂ ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ က်ိတ္သီးဆန္၃ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ သားေရဖတ္အစအနကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ေမွာ္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ဖြဲဲႏု၄ ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ထမင္းေရ၅ ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ႏွမ္းမႈန္႔ညက္ ကိုေသာ္လည္းစားေန၏၊ ျမက္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ႏြားေခ်းကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ေတာသစ္ျမစ္ သစ္သီးကိုစားလ်က္ မွ်တ၏၊ ေႂကြက်ေသာ သစ္သီးကို စားလ်က္ မွ်တ၏။

ထိုငါသည္ ပိုက္ဆံေလ်ာ္အဝတ္တို႔ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္ႏွင့္ ေရာေႏွာရက္ေသာအဝတ္တို႔ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သူေသေကာင္မွ အဝတ္တို႔ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ပံ့သကူအဝတ္တို႔ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သစ္ေခါက္အဝတ္တို႔ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သစ္နက္ေရကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သစ္နက္ေရမွ်င္ အဝတ္ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သမန္းျမက္အဝတ္ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ပ်ဥ္ခ်ပ္ အဝတ္ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ဆံျခည္ကမၺလာကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သားၿမီးကမၺလာကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ခင္ပုပ္ငွက္ေတာင္အဝတ္ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ေသာ္လည္း ႏုတ္၏၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ႏုတ္ျခင္းအမႈကိုေသာ္လည္း ျပဳေန၏၊ ထိုင္ရန္ ေနရာကို ပယ္၍ ရပ္ လ်က္ေသာ္လည္းေန၏၊ ေဆာင့္ေၾကာင့္ေသာ္လည္း ထိုင္၏၊ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ျခင္းအမႈကိုေသာ္လည္း အားထုတ္၏၊ ဆူးအခင္းအေပၚ၌ေသာ္လည္း ေန၏၊ ဆူးအခင္းေပၚ၌ေသာ္လည္း အိပ္၏၊ ညေနခ်မ္းလွ်င္သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေရသို႔ သက္ဆင္းျခင္းအမႈကိုေသာ္လည္း အားထုတ္၏၊ ဤသို႔လွ်င္ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကိုယ္ကို လြန္မင္းစြာ ပူပန္ေစေသာအက်င့္ကို မျပတ္အားထုတ္လ်က္ ေန၏၊ ။ သာရိပုၾတာ ဤကား ငါ၏ ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ေပတည္း။

၁၅၆။ သာရိပုၾတာ ထိုအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ျမတ္၌ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ငါ၏ေခါင္းပါးေသာ အက်င့္ေပတည္း။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ေနေသာ ျမဴမႈန္အညစ္အေၾကးသည္ ကိုယ္၌ စုေဝးလ်က္ အေပြးတက္သကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ေနေသာ တည္ပင္ငုတ္သည္ စုေဝးလ်က္အေပြးတက္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ငါ၏ ကိုယ္၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ေနေသာ ျမဴမႈန္အညစ္အေၾကးသည္ စုေဝးလ်က္ အေပြးတက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ သာရိပုၾတာ ထိုငါ့အား ငါသည္ ဤျမဴမႈန္အညစ္အေၾကးကို လက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္ရမူ၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ျခားသူတို႔က လက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္ေပးၾကကုန္မူေကာင္း ေလစြဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံမွ်ပင္ မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ သာရိပုၾတာ ဤကား ငါ၏ေခါင္းပါးေသာအက်င့္ ေပတည္း။ (၁)

သာရိပုၾတာ ထိုအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ငါ၏စက္ဆုပ္တတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ေရေပါက္မွ်၌ေသာ္လည္း ငါ့အား သနားျခင္းက႐ုဏာ ျဖစ္ေပၚခဲ့၏၊ ”ငါသည္မညီမၫြတ္အရပ္၌ တည္ကုန္ေသာ (ေရေပါက္တည္းဟူေသာ) သတၱဝါငယ္တို႔ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းသို႔မေရာက္ပါေစလင့္” ဟု ႏွလံုးသြင္းကာ သတိရွိလ်က္ ေရွ႕သို႔ တက္၏၊ သတိရွိလ်က္သာ ေနာက္သို႔ဆုတ္၏၊ သာရိပုၾတာ ဤကား ငါ၏ စက္ဆုပ္တတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။ (၂)

သာရိပုၾတာ ထိုအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ဤဆိုလတၱံ႕သည္ကား ငါ၏ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ေတာတြင္းသို႔ သက္ဝင္၍ ေန၏၊ ။ အၾကင္အခါငါသည္ ႏြားေက်ာင္းသားကိုလည္းေကာင္း သား (သိုး ဆိတ္စသည္) ေက်ာင္းသားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမက္ထမ္းသမားကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းေခြသမားကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာအမႈလုပ္ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္၏၊ ထိုအခါ ငါသည္ တစ္ေတာမွ တစ္ေတာသို႔ တစ္ခ်ဳံမွ တစ္ခ်ဳံသို႔ တစ္ခ်ဳိင့္မွ တစ္ခ်ဳိင့္သို႔ တစ္ကုန္းမွတစ္ကုန္းသို႔ သြား၏။ ထိုသို႔ သြားျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ငါ့ကို မေတြ႕ျမင္ၾကပါေစကုန္လင့္၊ ငါသည္လည္း ထိုသူတို႔ကို မေတြ႕ျမင္ရပါေစလင့္ဟု ႏွလံုးသြင္းထားေသာေၾကာင့္တည္း။

သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ ေတာ၌ ေပါက္ပြားေသာ သားေကာင္ (သားသမင္) သည္ လူတို႔ကို ျမင္လွ်င္တစ္ေတာမွ တစ္ေတာသို႔ တစ္ခ်ဳံမွ တစ္ခ်ဳံသို႔ တစ္ခ်ဳိင့္မွ တစ္ခ်ဳိင့္သို႔ တစ္ကုန္းမွ တစ္ကုန္းသို႔သြားသကဲ့သို႔ သာရိပုၾတာ ဤအတူပင္ အၾကင္အခါ ငါသည္ ႏြားေက်ာင္းသားကိုလည္းေကာင္း၊ သား (သိုးဆိတ္စသည္) ေက်ာင္းသားကိုလည္းေကာင္း၊ ျမက္ထမ္းသမားကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္းေခြသမားကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာအမႈလုပ္ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္၏၊ ထိုအခါ ငါသည္ တစ္ေတာမွ တစ္ေတာသို႔တစ္ခ်ဳံမွ တစ္ခ်ဳံသို႔ တစ္ခ်ဳိင့္မွ တစ္ခ်ဳိင့္သို႔ တစ္ကုန္းမွ တစ္ကုန္းသို႔ သြား၏။ ထိုသို႔ သြားျခင္းသည္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုသူတို႔သည္ ငါ့ကို မေတြ႕ျမင္ၾကပါေစကုန္လင့္၊ ငါသည္လည္း ထိုသူတို႔ကိုမေတြ႕ ျမင္ရပါေစလင့္ဟု ႏွလံုးသြင္းထားေသာေၾကာင့္တည္း။ သာရိပုၾတာ ဤကား ငါ၏ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာအက်င့္ ေပတည္း။ (၃)

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ႏြားတို႔ ထြက္သြားၾကကုန္၍ ႏြားေက်ာင္းသားတို႔မွ ကင္းကုန္ေသာ ႏြားၿခံတို႔သို႔ေလးဘက္ေထာက္သြားကာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႏို႔စို႔ႏြားငယ္တို႔၏ ႏြားေခ်းတို႔ကို စားမ်ဳိခဲ့၏။ သာရိပုၾတာမိမိက်င္ငယ္ က်င္ႀကီးမကုန္ေသးသမွ် မိမိက်င္ငယ္ က်င္ႀကီးကိုသာ ငါစားမ်ဳိခဲ့၏၊ သာရိပုၾတာ ဤကားငါ၏ စား႐ိုးမဟုတ္ေသာ အစာကို စားျခင္းအက်င့္ေပတည္း။ (၄)

၁၅၇။ သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေတာအုပ္တစ္ခုသို႔ သက္ဝင္၍ ေန၏။ သာရိပုၾတာေၾကာက္မက္ဖြယ္ေတာအုပ္၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အျခင္းအရာကား မည္သူမဆို ရာဂမကင္း ေသးသူသည့္ထိုေတာအုပ္သို႔ ဝင္အံ့၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဆီးႏွင္းက်ခ်ိန္ ေအးျမသည့္ ေဆာင္းဥတု ၾကားရွစ္ရက္တို႔တြင္ ညဥ့္အခါ လြင္တီးေခါင္ ‘လဟာျပင္’ ၌ ေန၍ေန႔အခါ ေတာအုပ္၌ ေန၏။ ေႏြဥတု ေနာက္ဆံုးလတြင္ ေန႔အခါ လြင္တီးေခါင္၌ ေန၍ ညအခါေတာအုပ္ ၌ ေန၏။ သာရိပုၾတာ စင္စစ္ ေရွးက မၾကားဖူးသည့္ အထူးအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာဤဂါထာသည္ ငါ့အား ထင္လာ၏။

”ရဟန္းသည္ တစ္ကိုယ္တည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေတာႀကီး၌ အဝတ္မဆီးဘဲဲ မီးသို႔လည္း မကပ္ဘဲဲအလြန္အပူခံ၍လည္းေကာင္း၊ အလြန္အေအးခံ၍လည္း ေကာင္း နိဗၺာန္ကို ႀကိဳးစားရွာမွီး ေန၏” ဟု (ထင္လာ၏)။

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ သူေသအ႐ိုးတို႔ကို ေခါင္းအံုး၍ သုသာန္၌ အိပ္၏။ သာရိပုၾတာ ႏြားေက်ာင္းသား သူငယ္တို႔သည္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ တံေတြးျဖင့္လည္း ေထြးၾကကုန္၏၊ က်င္ငယ္ျဖင့္လည္း ပန္းၾကကုန္၏၊ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လည္း။ ကဲခ်ၾကကုန္၏၊ နားေပါက္တို႔၌လည္း တုတ္ေခ်ာင္းကို ထိုးသြင္းၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ထိုသူတို႔၌ စိတ္ျပစ္မွားမိသည္ကိုမွ် အမွတ္မရ။ သာရိပုၾတာဤကား ငါ၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနမႈ အက်င့္ေပတည္း။

၁၅၈။ သာရိပုၾတာ အစာအာဟာရျဖင့္ စင္ၾကယ္ႏိုင္၏ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾက ဤသို႔ အယူရွိၾကကုန္ေသာ သမဏ ျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဆီးသီးတို႔ျဖင့္ မွ်တၾကကုန္၏ဟုေျပာဆိုၾကကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ ဆီးသီးကိုလည္း စားၾကကုန္၏၊ ဆီးသီးမႈန္႔ကိုလည္း စားၾကကုန္၏၊ ဆီးသီးေဖ်ာ္ရည္ကိုလည္း ေသာက္ၾကကုန္၏၊ ဆီးသီးျဖင့္ အထူးျပဳထားသည့္အရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္းသံုးေဆာင္ၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ငါကား ဆီးသီးတစ္လံုးသာျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရကို စားမ်ဳိသည္ကိုအမွတ္ရ၏။ သာရိပုၾတာ ”ထိုစဥ္အခါက ဆီးသီးသည္ ႀကီးမားေလသေလာ” ဟု သင့္အား စိတ္အၾကံျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ရာ၏။ သာရိပုၾတာ ဤသို႔ မမွတ္သင့္၊ ယခုအခါ၌ကဲ့သို႔ပင္ ထိုစဥ္အခါ၌လည္း ဆီးသီးသည္ ဤပမာဏမွ်ပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ သာရိပုၾတာ ဆီးသီးတစ္လံုးသာျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရကို စားမ်ဳိေသာ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ အလြန္ပိန္ၾကံဳျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့၏၊ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ကစြန္းႏြယ္၏ အဆစ္တို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ႏြယ္ပုပ္ ႏြယ္ငန္း၏ အဆစ္တို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ငါ၏အဂၤါႀကီးငယ္တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ကုလားအုတ္ေျခရာကဲ့သို႔ ငါ၏ တင္ပါးဆံုသားသည္ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ပုတီးကံုးကဲ့သို႔ ငါ၏ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးသည္ အျမင့္အနိမ့္ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ဇရပ္ေဆြး၏အျခင္တို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲ အထက္တင္ ေအာက္က် ပ်က္စီးေနကုန္သကဲ့သို႔ ငါ၏ နံ႐ိုးတို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲအထက္တင္ ေအာက္ က်ျဖစ္ေနကုန္၏။ နက္ေသာ ေရတြင္း၌ နက္႐ိႈင္း၍ ေအာက္သို႔ ဝင္ေနေသာေရဝန္းကို ျမင္ရသကဲ့သို႔ ငါ၏ မ်က္တြင္းတို႔၌ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ နက္႐ိႈင္း၍ေအာက္သို႔ ဝင္ေနေသာ မ်က္လံုးဝန္းတို႔ကို ျမင္ရ၏။ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္အစိမ္းႏုႏုဆြတ္ခူးထားေသာ ဘူးခါး သီးသည္ ေလေနပူေၾကာင့္ ႐ံႈ႕တြၫိႈးေခ်ာက္ေနသကဲ့သို႔ ငါ၏ဦးေခါင္းေရသည္ ႐ံႈ႕တြၫိႈးေခ်ာက္ေန၏။

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ဝမ္းေရကို သံုးသပ္အံ့ဟု သံုးသပ္ေသာ္ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကိုသာလွ်င္ ကိုင္မိ၏။ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကို သံုးသပ္အံ့ဟု သံုးသပ္ေသာ္ ဝမ္းေရကိုသာလွ်င္ ကိုင္မိ၏။ သာရိပုၾတာ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ ဝမ္းေရသည္ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးသို႔ ကပ္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚေန၏။ သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ က်င္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ က်င္ငယ္ကိုလည္းေကာင္း စြန္႔အံ့ဟု ထသြားေသာ္ထိုေနရာ၌ပင္ ေမွာက္ခံုလဲက်၏။ သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ကိုယ္ကို သက္သာေစလို၍ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တို႔ကို ပြတ္သပ္၏၊ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တို႔ကို ပြတ္သပ္ေသာ္ အျမစ္ေဆြးေနေသာ အေမြးတို႔သည္ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ကိုယ္မွ ကြၽတ္က်ကုန္၏။

၁၅၉။ သာရိပုၾတာ အစာအာဟာရျဖင့္ စင္ၾကယ္ႏိုင္၏ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုၾက ဤသို႔အယူရွိၾကကုန္ ေသာသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ပဲဲေနာက္တို႔ျဖင့္ မွ်တၾကကုန္အံ့။ပ။ ႏွမ္းတို႔ျဖင့္ မွ်တၾကကုန္အံ့။ပ။ ဆန္တို႔ျဖင့္ မွ်တၾကကုန္အံ့ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ဆန္ကိုလည္း စားၾကကုန္၏၊ ဆန္မႈန္႔ကိုလည္း စားၾကကုန္၏၊ ဆန္ေဆးေရကိုလည္း ေသာက္ၾကကုန္၏၊ ဆန္ျဖင့္ အထူးျပဳထားသည့္အရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္း သံုးေဆာင္ၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ ဆန္တစ္ေစ့မွ်သာျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရ စားမ်ဳိသည္ကို အမွတ္ရ၏။ သာရိပုၾတာ သင့္အား ”ထိုစဥ္အခါကဆန္သည္ ႀကီးမားေလသေလာ” ဟု စိတ္အၾကံ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ရာ၏။ သာရိပုၾတာ ဤသို႔ မမွတ္သင့္၊ ယခုအခါ၌ကဲ့သို႔ပင္ ထိုစဥ္အခါ၌လည္း ဆန္သည္ ဤပမာဏမွ်ပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ သာရိပုၾတာ ဆန္တစ္ေစ့သာျဖစ္ေသာ အစာအာဟာရကို စားမ်ဳိခဲ့ေသာ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ အလြန္ပိန္ၾကံဳျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့၏၊ ထိုအစာအာဟာရနည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ကစြန္းႏြယ္၏ အဆစ္တို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ႏြယ္ပုပ္ႏြယ္ငန္း၏အဆစ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ငါ၏ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔သည္ ျဖစ္ေပၚေနကုန္၏။ ကုလားအုတ္ေျခရာကဲ့သို႔ ငါ၏တင္ပါးဆံုသားသည္ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ပုတီးကံုးကဲ့သို႔ ငါ၏ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးသည္ အျမင့္အနိမ့္ ျဖစ္ေပၚေန၏။ ဇရပ္ေဆြး၏ အျခင္တို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲ အထက္တင္ ေအာက္က် ပ်က္စီးေနကုန္သကဲ့သို႔ ငါ၏ နံ႐ိုးတို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲ အထက္တင္ေအာက္က် ျဖစ္ေနကုန္၏။ နက္ေသာ ေရတြင္း၌ နက္႐ိႈင္း၍ ေအာက္သို႔ဝင္ေနေသာ ေရအဝန္းကို ျမင္ရသကဲ့သို႔ ငါ၏ မ်က္တြင္းတို႔၌ နက္႐ိႈင္း၍ ေအာက္သို႔ ဝင္ေနေသာ မ်က္လံုးဝန္းတို႔ကို ျမင္ရ၏။ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ အစိမ္းႏုႏု ဆြတ္ခူးထားေသာ ဘူးခါးသီးသည္ ေလေနပူေၾကာင့္ ႐ံႈ႕တြၫိႈးေခ်ာက္ေနသကဲ့သို႔ ငါ၏ ဦးေခါင္းေရသည္ ႐ံႈ႕တြၫိႈးေခ်ာက္ေန၏။

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ဝမ္းေရကို သံုးသပ္အံ့ဟု သံုးသပ္ေသာ္ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကိုသာလွ်င္ ကိုင္ မိ၏။ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးကို သံုးသပ္အံ့ဟု သံုးသပ္ေသာ္ ဝမ္းေရကိုသာလွ်င္ ကိုင္မိ၏။ သာရိပုၾတာ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ငါ၏ ဝမ္းေရသည္ ေက်ာက္ကုန္း႐ိုးသို႔ ကပ္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚေန၏။ သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ က်င္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ က်င္ငယ္ကိုလည္းေကာင္း စြန္႔အံ့ဟုထသြားေသာ္ ထိုေနရာ၌ပင္ ေမွာက္ခံုလဲက်၏။ သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ကိုယ္ကို သက္သာေစလို၍လက္ျဖင့္ ကိုယ္ကို ပြတ္သပ္၏။ လက္ျဖင့္ ကိုယ္တို႔ကို ပြတ္သပ္ေသာ္ အျမစ္ေဆြးေနေသာအေမြးတို႔သည္ ထိုအစာအာဟာရ နည္းပါးမႈေၾကာင့္ပင္ ကိုယ္မွ ကြၽတ္က်ကုန္၏။

သာရိပုၾတာ ထိုငါသည္ ထိုလံု႕လ ထိုအက်င့္ ထိုခဲခဲယဥ္းယဥ္းျပဳက်င့္ျခင္းျဖင့္ လူတို႔၏ (ကုသိုလ္ကမၼပထ) တရားထက္ သာလြန္ေသာ အရိယာျဖစ္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ထူးကို မရခဲ့။ ထိုသို႔မရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ထိုအတိုင္း က်င့္ေသာသူအား ဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ျခင္းအက်ဳိးငွါ ေကာင္းစြာထုတ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရိယာပညာကို မရခဲ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

၁၆ဝ။ သာရိပုၾတာ ”(မ်ားစြာ) က်င္လည္ျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏” ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾက ဤသို႔ အယူရွိၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာတို႔ကို ခ်န္ထား၍ ရွည္ၾကာလွစြာေသာ ဤသံသရာအဓြန္႔မွစ၍ ငါမက်င္လည္ဖူးေသာ သံသရာကို လြယ္ကူစြာ မရႏိုင္။ သာရိပုၾတာ ငါသည္ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ့ဘံု၌ က်င္လည္ျငားအံ့၊ ဤ (လူ႕) ေလာကသို႔ တစ္ဖန္ မေရာက္လာရာ။

သာရိပုၾတာ ”(မ်ားစြာ) ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏” ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾက ဤသို႔ အယူရွိၾကကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာတို႔ကို ခ်န္ထား၍ ရွည္ၾကာလွစြာေသာ ဤသံသရာအဓြန္႔၌ ငါမျဖစ္ဖူးေသာ ျဖစ္ရာဘဝကို လြယ္ကူစြာ မရႏိုင္။ သာရိပုၾတာ ငါသည္သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ့ဘံု၌ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤ (လူ႕) ေလာကသို႔ တစ္ဖန္ မေရာက္လာရာ။

သာရိပုၾတာ ”(မ်ားစြာ) ေနျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏” ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾက ဤသို႔ အယူရွိ္ၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ သုဒၶါဝါသျဗဟၼာတို႔ကို ခ်န္ထား၍ ရွည္ၾကာလွစြာေသာ ဤသံသရာအဓြန္႔၌ ငါမေနဖူးေသာ ေနရာကို လြယ္ကူစြာ မရႏိုင္။ သာရိပုၾတာ ငါသည္သုဒၶါဝါသျဗဟၼာ့ဘံု၌ ေနျငားအံ့၊ ဤ (လူ႕) ေလာကသို႔ တစ္ဖန္ မေရာက္လာရာ။

သာရိပုၾတာ ”ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏” ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုၾက ဤသို႔အယူရွိၾကကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ရွည္ၾကာလွစြာေသာ ဤသံသရာအဓြန္႔၌ ငါမပူေဇာ္ဖူးေသာ ယဇ္ကို လြယ္ကူစြာ မရႏိုင္။ ထိုယဇ္ကိုလည္း အဘိသိက္ခံ ေရေျမ႕ရွင္မင္းျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာမ်ားစြာရွိေသာ ပုဏၰားျဖစ္၍လည္းေကာင္း ပူေဇာ္ခဲ့၏။

သာရိပုၾတာ ”မီးလုပ္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ စင္ၾကယ္၏” ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုၾက ဤသို႔အယူရွိၾကကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ရွည္ၾကာလွစြာေသာ ဤသံသရာအဓြန္႔၌ ငါမလုပ္ေကြၽးဖူးေသာ မီးကို လြယ္ကူစြာ မရႏိုင္။ ထိုမီးကိုလည္း အဘိသိက္ခံ ေရေျမ႕ရွင္မင္း ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာမ်ားစြာရွိေသာ ပုဏၰားျဖစ္၍လည္းေကာင္း လုပ္ေကြၽးခဲ့၏။

၁၆၁။ သာရိပုၾတာ ”ဤအသွ်င္ေယာက်္ားသည္ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္၍ မည္းနက္ေသာဆံပင္ရွိသည့္ ပဌမအရြယ္ငယ္စဥ္အခါ၌သာ အေၾကာင္းအက်ဳိးကို ေျမာ္ျမင္ႏိုင္သည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံု၍၊ ရက္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ အသက္ရွစ္ဆယ္ ကိုးဆယ္ တစ္ရာရွိ၍၊ အိုမင္းႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္လြန္ေျမာက္ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ၌ကား အေၾကာင္း အက်ဳိးကို ေျမာ္ျမင္ႏိုင္သည့္ ပညာမွယုတ္ေလ်ာ့၏” ဟု ဤသို႔ေျပာဆိုၾက ဤသို႔အယူရွိၾကကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏။ သာရိပုၾတာ ဤသို႔ မမွတ္သင့္၊ သာရိပုၾတာ ငါဘုရားသည္ကား ယခုအခါ၌ အသက္ရွစ္ဆယ္ရွိ၍အိုမင္းႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္လြန္ေျမာက္ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္၏။ သာရိပုၾတာ ဤသာသနာေတာ္၌ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွည္ကုန္လ်က္ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွင္လ်က္ရွိကုန္ေသာလြန္ကဲေသာ သင္ယူႏိုင္ေသာသတိ (ေဆာင္ထားႏိုင္ေသာ) ဂတိ (သရဇၥ်ာယ္ႏိုင္ေသာ) ဓိတိေျမာ္ျမင္ႏိုင္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ တပည့္သာဝက ေလးဦးတို႔သည္ ငါဘုရားအား ရွိကုန္ရာ၏။ သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ၾကားၿပီးေသာ လက္တည့္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားေသာ ျမားပစ္အတတ္၌အစမ္းအသတ္ခံၿပီးေသာ အလြန္သန္မာေသာေလးရွိေသာ ေလးသမားသည္ ေပါ့ပါးေသာျမားျဖင့္မပင္မပန္း ထန္းပင္ရိပ္ကို ကန္႔ လန္႔ေက်ာ္လြန္ေစရာသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ လြန္ကဲေသာ သတိ,လြန္ကဲေသာ ဂတိ, လြန္ကဲေသာ ဓိတိ, လြန္ကဲေသာ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္ေသာ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာတပည့္သာဝက ေလးဦးတို႔သည္ စားေသာအခါ ေသာက္ေသာအခါ ခဲေသာအခါ လ်က္ေသာအခါက်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔ေသာအခါ အိပ္ေသာအခါ ပင္ပန္းျခင္း ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေသာ အခါတို႔မွတစ္ပါးငါ့အား သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ေထာက္၍ ေထာက္၍ ျပႆနာ ေမးေလွ်ာက္ကုန္ျငားအံ့၊ ေမးေလွ်ာက္တိုင္း ေမးေလွ်ာက္တိုင္းပင္ ငါသည္ ထိုတပည့္သာဝက ေလးဦးတို႔အား ေျဖႏိုင္ရာ၏၊ ငါ၏ေျဖၾကားခ်က္ကိုလည္း ေျဖၾကားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ႏိုင္ၾကကုန္ရာ၏၊ ထပ္ ဆင့္၍ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာျပႆနာကိုလည္း ငါ့အား မေမးၾကရာ။ သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရားအား တရားေဟာၾကားျခင္းသည္မကုန္သည္သာတည္း။ ျမတ္စြာဘုရားအား တရားပုဒ္ဗ်ဥ္းသည္ မကုန္သည္ သာတည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပႆနာေျဖၾကားျခင္းသည္ မကုန္သည္သာတည္း၊ စင္စစ္မူ အႏွစ္တစ္ရာအသက္ရွည္ကုန္လ်က္ အႏွစ္တစ္ရာ အသက္ရွည္လ်က္ရွိကုန္ေသာ ငါ၏ ထိုတပည့္သာဝကေလးဦးတို႔သာ အႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ေသဆံုးကုန္ရာ၏။ သာရိပုၾတာ ငါ့ကိုေညာင္ေစာင္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ယူၾက ေစကာမူ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္ေသာ ပညာသည္ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသည္သာတည္း။

သာရိပုၾတာ ”မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ စည္းပြားခ်မ္းသာအလို႔ငွာ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွာ့နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားခ်မ္းသာအလို႔ငွာ မေတြေဝေသာ သေဘာရွိေသာ သတၱဝါသည္ လူ႕ေလာက၌ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ခဲ့၏” ဟူေသာ စကားကို ေျပာဆိုေသာသူသည္ (အကယ္၍) ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုလိုျငားအံ့၊ ငါ့ကိုသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆိုေပရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၁၆၂။ ထိုစဥ္အခါ၌ အသွ်င္နာဂသမာလသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္မွ ျမတ္စြာဘုရားကိုယပ္ေလခပ္လ်က္ တည္ေန၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္နာဂသမာလသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား –

”အသွ်င္ဘုရား အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရား မျဖစ္စဖူးထူးကဲစြာ ျဖစ္ပါေပစြ၊ အသွ်င္ဘုရားဤတရားေဒသနာကို ၾကားနာရ၍ တပည့္ေတာ္အား ၾကက္သီးေမြးညင္း ထလာပါ ကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရားဤတရားေဒသနာသည္ အဘယ္အမည္ရွိပါသနည္း” ဟု ေလွ်ာက္၏။

နာဂသမာလ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ဤတရားေဒသနာကို ”ၾကက္သီးေမြးညင္း ထေစတတ္သည့္ ‘ေလာမဟံသန’ တရားေဒသနာဟူ၍ပင္ သင္မွတ္ထားေလေလာ့” ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္နာဂသမာလသည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္လိုသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလသတည္း။

ႏွစ္ခုေျမာက္ မဟာသီဟနာဒသုတ္ၿပီး၏။

၁။ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔၏ အေလ့အထဟူသမွ်ကို ပယ္၍ ရပ္လ်က္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္စြန္႔ျခင္းစသည္ကို ျပဳျခင္းပင္ တည္း။

၂။ ဂ်ဳံဆန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္စိမ္းဟု အခ်ဳိ႕မူမ်ား၌ ျပန္၏။

၃။ ျမက္သီးဆန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္တစ္မ်ဳိးဟု အခ်ဳိ႕မူမ်ား၌ ျပန္၏။

၄။ ကေဏာပိ တ႑ဳလံ ပရိေယာနႏၶိ၊ ဖြဲဲႏုသည္လည္း ဆန္ကို ေျမႇးရွက္၏၊ (ပါထိကဝဂ္ အဂၢညသုတ္) ႏွင့္အညီ ကဏကို ဖြဲဲႏုဟု ျပန္သည္။

၅။ ထမင္းခ်ဳိးလည္း ဟူ၏။