မန ၁၃၈: ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတ္

၃၁၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ –

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟူ၍ မိန္႔ ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား အက်ဥ္းေဒသနာ အက်ယ္ေဒသနာကို ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္း ကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု ဤစကားကို့မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

”ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ သေဘာရွိေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္း အား အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစြဲလမ္း မတပ္ မက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ အပအာ႐ံု တို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစြဲလမ္းမတပ္ မက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၍ ေနရာမွ ထေတာ္မူလ်က္ ေက်ာင္း တြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။

၃၁၄။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားႂကြသြားေတာ္မူ၍ မၾကာမီ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္းအား အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစြဲလမ္းမူ၍ မတပ္မက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွား ေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစြဲလမ္းဘဲ မတပ္မက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ’ ဟူ၍ ဤတရားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၫႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝဖန္ဘဲ ေနရာမွ ထေတာ္မူကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူခဲ့၏၊ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၫႊန္ျပလ်က္ အက်ယ္မေဝဖန္ခဲ့ေသာ ဤအက်ဥ္းတရား၏ အနက္သေဘာကို အဘယ္သူသည္ ေဝဖန္ႏိုင္ရာအံ့နည္း”ဟု (အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏)။

ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔အား ”ဤအသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အခ်ီးမြမ္းကို ခံရ၏၊ ပညာရွိသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏ အေျမႇာက္အစားကိုလည္း ခံရ၏၊ အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၫႊန္ျပလ်က္ အက်ယ္မေဝဖန္ခဲ့ေသာ ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာကို အက်ယ္ေဝဖန္ရန္ စြမ္းလည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ ငါတို႔သည္ အသွ်င္မဟာကစၥာနထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္မဟာ ကစၥာနအား ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာကို ေမးျမန္းၾကရမူ ေကာင္းေပမည္”ဟု အၾကံ သည္ ျဖစ္ေပၚလာျပန္၏။

ထို႔ေနာက္ ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္မဟာကစၥာနထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္မဟာကစၥာနႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို (ေျပာဆို) ၿပီးဆံုး ေစကာ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ထိုင္ေနကုန္လ်က္ အသွ်င္မဟာကစၥာနအား ဤဆိုမည့္စကားကို ေျပာဆို ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ငါတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္းအား ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္း အာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစြဲလမ္းမူ၍ မတပ္မက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္း ဆင္ျခင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစြဲလမ္းဘဲ မတပ္မက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟူေသာ ဤဥေဒၵသကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၫႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝဖန္ဘဲ ေနရာ မွထေတာ္မူကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူခဲ့၏၊ ငါ့သွ်င္ကစၥာန့ျမတ္စြာဘုရား ဖဲႂကြသြားေတာ္မူ၍ မၾကာျမင့္မီ ငါတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚလာျပန္၏ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔အား ‘ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ေသာ ထိုရဟန္းအား အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစြဲလမ္းမူ၍ မတပ္မက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစြဲလမ္းဘဲ မတပ္မက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္း တို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ’ဟူေသာ ဤဥေဒၵသကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝ ဖန္ဘဲ ေနရာမွထကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူခဲ့၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၫႊန္ျပ၍ အက်ယ္အားျဖင့္ အနက္သေဘာကို မေဝဖန္ေသာ ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာ ကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္ႏိုင္ရာအံ့နည္း”ဟု (အၾကံျဖစ္ေပၚျပန္၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန ထိုငါတို႔အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ေပၚျပန္ပါ၏ ”ဤအသွ်င္ကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အခ်ီးမြမ္းကို ခံရ၏၊ ပညာရွိသီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏ အေျမႇာက္အစားကိုလည္း ခံရ၏၊ အသွ်င္မဟာ ကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အက်ယ္မေဝဖန္ခဲ့ေသာ ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္ရန္ စြမ္းလည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ ငါတို႔သည္ အသွ်င္မဟာကစၥာန ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍ အနက္သေဘာကို ေမျမန္းၾကရမူ ေကာင္းေပမည္”ဟု (အၾကံျဖစ္ေပၚလာျပန္၏ )။ အသွ်င္ကစၥာနသည္ ေဝဖန္ေတာ္မူပါေလာ့ဟု (ေျပာဆိုေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏)။

၃၁၅။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာအားျဖင့္ အႏွစ္ကို အလိုရွိေသာ အႏွစ္ကို ရွာမွီးေသာ ေယာက်္ားသည္ အႏွစ္ရွာ လွည့္လည္ေသာ္ တည္ေနဆဲျဖစ္ေသာ အႏွစ္ျပည့္ေသာ သစ္ပင္ႀကီး၏ အျမစ္အရင္းကိုလည္း ေကာင္း၊ ပင္စည္ကိုလည္းေကာင္း ေက်ာ္လြန္၍သာလွ်င္ အခက္အရြက္၌ အႏွစ္ကို ရွာသင့္၏ဟု ထင္မွတ္ ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ဤဥပမာ၏ ျပည့္စံုျခင္းကို သိအပ္၏၊ အသွ်င္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ပါလ်က္ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ေက်ာ္လြန္၍ ငါတို႔အား အက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာကို ေမးျမန္းသင့္၏ဟု ထင္မွတ္ၾကကုန္ ဘိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္ပါသည္၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သိသင့္သည္ကို သိေတာ္မူ၏၊ ျမင္သင့္သည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၏၊ မ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ တရားသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္ေသာ မဂ္သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးကို) ေဟာၾကား ေတာ္မူတတ္၏၊ ျဖစ္ေစေတာ္မူတတ္၏၊ အနက္ကို ထုတ္ေဆာင္ျပေတာ္မူတတ္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို ေပးေတာ္မူတတ္၏၊ တရားအရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ေရွးဘုရားမ်ား အတူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဤအနက္သေဘာ ကို ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေမးျမန္းရန္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူသည့္ အတိုင္း ထိုအနက္ကို မွတ္ၾကကုန္ရာ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ကစၥာန စင္စစ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သိသင့္သည္ကို သိေတာ္မူ၏၊ ျမင္သင့္သည္ကို ျမင္ေတာ္ မူ၏၊ မ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဉာဏ္သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ တရားသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္ ေသာမဂ္သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးကို) ေဟာၾကားေတာ္မူတတ္၏၊ ျဖစ္ေစေတာ္မူတတ္၏၊ အနက္ကို ထုတ္ေဆာင္ျပေတာ္မူတတ္၏၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို ေပးေတာ္မူတတ္၏၊ တရားအရွင္ ျဖစ္ေတာ္ မူ၏၊ ေရွးဘုရားမ်ား အတူျဖစ္ေတာ္မူ၏၊ ဤအနက္သေဘာကို ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေမးျမန္းရန္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါ၏၊ ငါတို႔သည္ ေျဖၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုအနက္ကို မွတ္ၾကကုန္ရာ၏၊ သို႔ပါေသာ္လည္း အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အခ်ီးမြမ္းကို ခံရ၏၊ ပညာရွိ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၏ အေျမႇာက္အစားကိုလည္း ခံရ၏၊ အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အက်ယ္ မေဝဖန္ခဲ့ေသာ ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာကို့အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္ရန္ စြမ္းလည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ဝန္မေလးသည္ကို ျပဳ၍ ေဝဖန္ပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုသို႔ တာဝန္ထား၍ နာၾကားလိုၾကမူ နာၾကားၾကကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကကုန္ ေလာ့၊ ေဟာၾကားေပအံ့ဟု (ေျပာဆို၏)။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္မဟာ ကစၥာနအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္း၏။ အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စကားကို ေျပာဆို၏ –

ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္းအား အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစြဲလမ္းမူ၍ မတပ္မက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္း ဆင္ျခင္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစြဲလမ္းဘဲ မတပ္မက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟူေသာ ဥေဒၵသကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၫႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝဖန္ဘဲ ေနရာမွ ထေတာ္မူကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူခဲ့၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အက်ယ္မေဝဖန္ခဲ့ေသာ ဤအက်ဥ္းျဖစ္ေသာ တရား၏ အနက္သေဘာကို ဤသို႔ အက်ယ္အားျဖင့္ ငါနားလည္ပါ၏။

၃၁၆။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ေရြ႕ရွား၏ဟု ဆိုရ သနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ ရဟန္းအား မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကိုျမင္၍ ႐ူပါ႐ုံသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္ေျပး သြားေသာ ႐ူပါ႐ံုကို သာယာမက္ေမာေသာ ႐ူပါ႐ံုကို သာယာျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕ေသာ ႐ူပါ႐ံုကို သာယာျခင္း သံေယာဇဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ (ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းကို) ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ေရြ႕ရွား၏ဟု ဆိုအပ္၏။ နားျဖင့္အသံကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ကို နမ္း၍။ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္၍။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိ၍။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ဓမၼာ႐ံုသို႔ အစဥ္ ေလွ်ာက္ေျပးသြားေသာ ဓမၼာ႐ံုကို သာယာမက္ေမာေသာ ဓမၼာ႐ံုကို သာယာျခင္းျဖင့္ဖြဲ႕ေသာ ဓမၼာ႐ံုကို သာယာျခင္းသံေယာဇဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) ဝိညာဏ္သည္ အပ အာ႐ံုတို႔၌ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ေရြ႕ရွား၏ဟု ဆိုအပ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ ပ်ံ႕လြင့္၏၊ ေရြ႕ရွား၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၃၁၇။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အပအာ႐ံုတို႔၌ ဝိညာဏ္သည္ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွားဟု ဆိုအပ္ သနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ ရဟန္းအား မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကိုျမင္၍ ႐ူပါ႐ုံသို႔ အစဥ္ မေလွ်ာက္ မေျပးသြားေသာ ႐ူပါ႐ံုကို မသာယာ မမက္ေမာေသာ ႐ူပါ႐ံုကို သာယာျခင္းျဖင့္ မဖြဲ႕ေသာ ႐ူပါ႐ံုကိုသာ ယာျခင္းသံေယာဇဥ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ (ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းကို) ဝိညာဏ္ကို အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွားဟု ဆိုအပ္၏၊ နားျဖင့္အသံကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ကို နမ္း၍။ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္၍။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိ၍။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ဓမၼာ႐ံုသို႔ အစဥ္မေလွ်ာက္မေျပးသြားေသာ ဓမၼာ႐ံုကို မသာယာ မမက္ေမာေသာ ဓမၼာ႐ံုကို သာယာျခင္းျဖင့္ မဖြဲ႕ေသာ ဓမၼာ႐ံုကို သာယာျခင္းသံေယာဇဥ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) ဝိညာဏ္ သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွားဟု ဆိုအပ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံု တို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွားဟု ဆိုအပ္၏။

၃၁၈။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ တည္၏ဟူ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာ လွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏ ကင္းဆိတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍့ေန၏။ ထိုရဟန္းအား နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္ေျပးသြား ေသာ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာမက္ေမာေသာ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာျခင္းျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ေသာ နီဝရဏကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိ သုခကို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္ သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ တည္၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရတို႔၏ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ အတြင္းသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္းသမာဓိကို ျဖစ္ပြါးေစတတ္ေသာ ဝိတက္ဝိစာရ မရွိေသာ ပဌမစ်ာန္ သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ အား ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္ေျပးသြားေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာမက္ေမာေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာျခင္း ျဖင့္ ဖြဲ႕ေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ တည္၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ သတိ, သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာသုခကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္တတိယစ်ာန္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုတတိယစ်ာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ”ဟု (အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္) ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ဥေပကၡာသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္ေျပးသြားေသာ ဥေပကၡာကို သာယာမက္ေမာ ေသာ ဥေပကၡာကို သာယာျခင္းျဖင့္ဖြဲ႕ေသာ ဥေပကၡာကို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ တည္၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္အား ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္ေျပးသြားေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို သာယာမက္ေမာေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို သာယာ ျခင္းျဖင့္ဖြဲ႕ေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ တည္၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ တည္၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၃၁၉။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ဟူ၍ ဆိုအပ္သနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္ သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခသို႔ အစဥ္ မေလွ်ာက္ မေျပးသြားေသာ နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို မသာယာ မမက္ ေမာေသာ နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာျခင္းျဖင့္ မဖဲြ႕ေသာ နီဝရဏ တို႔မွ ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ငါ့ သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔့ေရာက္၍ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခသို႔ အစဥ္မေလွ်ာက္ မေျပးသြား ေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို မသာယာ မမက္ေမာေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာျခင္းျဖင့္ မဖဲြ႕ေသာ ပဌမစ်ာန္သမာဓိေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ပီတိသုခကို သာယာ ျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္း အာ႐ံုတို႔၌ မတည္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ပီတိကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယ စ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား ဥေပကၡာသို႔ အစဥ္မေလွ်ာက္ မေျပးသြားေသာ ဥေပကၡာကို မသာယာ မမက္ေမာေသာ ဥေပကၡာကို သာယာျခင္းျဖင့္ မဖဲြ႕ေသာ ဥေပကၡာကိုို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းအား ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာသို႔ အစဥ္မေလွ်ာက္ မေျပးသြားေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကို မသာယာ မမက္ေမာေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ ဥေပကၡာ ေဝဒနာကို သာယာျခင္းျဖင့္ မဖဲြ႕ေသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ ဥေပကၡာေဝဒနာကိုို သာယာျခင္းဟူေသာ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ မယွဥ္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ (ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းကို) စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ စိတ္သည္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၃၂ဝ။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မစဲြလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔၌ တပ္မက္ျခင္းသည္ ျဖစ္သနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိေသာ, အရိယာတရားတို႔၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့မရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရားတို႔၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱ’ကိုယ္’ဟု ႐ႈ၏။ ( ႂကြင္းခႏၶာကို) ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း, အတၱ၌ ႐ုပ္ဟုလည္း ေကာင္း, ႐ုပ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္၏ ထို႐ုပ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏။ တစ္မ်ဳိး တစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္တတ္၏။ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္အား ဤ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္အား ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္၍ျဖစ္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္းတို႔သည္လည္း ေကာင္း၊ အကုသိုလ္တရား ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ တည္ကုန္၏။

ကုသိုလ္စိတ္၏ ကုန္ခန္းျခင္းၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း ေကာင္း၊ ကပ္ၿငိျခင္းရွိသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ မစဲြလမ္းမူ၍လည္း တပ္ႏွစ္သက္၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ကို။ပ။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ကို။ ျပဳျပင္စီရင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ကို။ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို အတၱ ‘ကိုယ္’ဟု ႐ႈ၏။ ( ႂကြင္းခႏၶာကို ) ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း, အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟုလည္းေကာင္း, ဝိညာဏ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏၊ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္၏ ထိုဝိညာဏ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏။ တစ္မ်ဳိး တစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္တတ္၏။ ထိုပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္အား ဝိညာဏ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏။ ထိုပုထုဇဥ္ ပုဂၢိဳလ္အား ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္၍ ျဖစ္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ့္သက္ျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္တရား ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္စိတ္ကို ကုန္ ခန္းေစ၍ တည္ကုန္၏။ ကုသိုလ္စိတ္၏ ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ပင္ပန္း ျခင္းရွိသည္လည္းေကာင္း၊ ၿငိကပ္ျခင္းရွိသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္၏၊ မစဲြလမ္းမူ၍လည္း တပ္ႏွစ္သက္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ မစဲြလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔၌ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၃၂၁။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မစဲြလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ ၌ မတပ္ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္သ နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေလာက၌ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, အရိယာတရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ေလ့ရွိေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ, အၾကားအျမင္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ သာဝကသည္ ႐ုပ္ကို အတၱ ‘ကိုယ္’ဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟု မ႐ႈ၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္၏ ထို႐ုပ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ အားျဖင့္ ျဖစ္တတ္၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္အား ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ကား မျဖစ္၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္အား ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္၍ ျဖစ္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္ သက္ျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္တရား ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ မတည္ကုန္၊ ကုသိုလ္စိတ္၏ ကုန္ခန္းျခင္းေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္း ရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ၿငိကပ္တြယ္တာျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ မစဲြလမ္း၍လည္း မတပ္ႏွစ္ သက္။ ေဝဒနာကို မ႐ႈ။ သညာကို မ႐ႈ။ သခၤါရတို႔ကို မ႐ႈ။ ဝိညာဏ္ကို အတၱ ‘ကိုယ္’ဟု မ႐ႈ၊ (ႂကြင္းခႏၶာကို) ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟု မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟု မ႐ႈ၊ ဝိညာဥ္၌ အတၱဟု မ႐ႈ။ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္၏ ထိုဝိညာဏ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္တတ္၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္အား ဝိညာဏ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ကား မျဖစ္၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ အား ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္၍ျဖစ္ေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ တပ္ႏွစ္သက္ျခင္း တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အကုသိုလ္တရား ျဖစ္ျခင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ကုသိုလ္စိတ္ကို ကုန္ခန္းေစ၍ မတည္ကုန္၊ ကုသိုလ္စိတ္၏ ကုန္ခန္းျခင္း ေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ၿငိကပ္တြယ္တာျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ မစဲြလမ္း၍လည္း မတပ္ႏွစ္သက္။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔လွ်င္ မစဲြလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔၌ မတပ္ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္းအား ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစဲြလမ္း၍ မတပ္ႏွစ္သက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစဲြလမ္းဘဲ မတပ္ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ” ဟူေသာ ဥေဒၵသကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝဖန္ဘဲ ေနရာမွ ထကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္း ခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အက်ယ္မေဝဖန္ေသာ ဤဥေဒၵသ၏ အနက္သေဘာကို ဤသို႔ အက်ယ္အားျဖင့္ ငါနား လည္ပါ၏၊ အသွ်င္တို႔ အလိုရွိၾကကုန္ေသာ္ အသွ်င္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔သာလွ်င္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၍ ဤအနက္သေဘာကို တစ္ဖန္ ေမးျမန္းၾကကုန္ရာ၏၊ သင္တို႔အား ျမတ္စြာဘုရား ေျဖၾကားေတာ္မူသည့္ အတိုင္း ထိုအနက္သေဘာကို့မွတ္ကုန္ရာ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၃၂၂။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္မဟာကစၥာန၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္း ေျမာက္ကုန္၍ ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၾက ကုန္လ်က္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္၌ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏- ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္း အရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုရဟန္းအား ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစဲြလမ္း၍ မတပ္ႏွစ္သက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္း သည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစဲြလမ္းမူ၍ မတပ္ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲအေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ”ဟု ဥေဒၵသကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ညႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝဖန္ဘဲ ေနရာမွထေတာ္မူကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႂကြသြားေတာ္မူ၍ မၾကာမီ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘ရဟန္းတို႔ အၾကင္အၾကင္သို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ေသာ ထိုရဟန္းအား ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္၊ မေရြ႕ရွား၊ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္၊ မစဲြလမ္း၍ မတပ္ႏွစ္သက္ရာ၊ ထိုထိုသို႔ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ရဟန္းသည္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္သည္ အပအာ႐ံုတို႔၌ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ္ မေရြ႕ရွားေသာ္ အတြင္းအာ႐ံုတို႔၌ မတည္ေသာ္ မစဲြလမ္းမူ၍ မတပ္ႏွစ္သက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း ဆင္းရဲ အေပါင္းတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိ’ ဟူေသာ ဤဥေဒၵသကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ညႊန္ျပ၍ အနက္သေဘာကို အက်ယ္မေဝဖန္ဘဲ ေနရာမွ ထကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ ခဲ့၏။ အဘယ္သူသည္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၫႊန္ျပ၍ အက်ယ္မေဝဖန္ေသာ ဤဥေဒၵသ၏ အနက္သေဘာကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေဝဖန္ႏိုင္ ရာသနည္း”ဟု ဤသို႔ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္ေပၚပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အား ”ဤအသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အခ်ီးအမြမ္းကို ခံရ၏၊ ပညာရွိသီတင္းသံုးေဖာ္မ်ား အေျမႇာက္အစားကိုလည္း ခံရ၏၊ အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ညႊန္ျပ၍ အက်ယ္မေဝဖန္ေသာ ဤဥေဒၵသ၏ အနက္သေဘာကို အက်ယ္ေဝဖန္ရန္ စြမ္းလည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ ငါတို႔သည္ အသွ်င္မဟာကစၥာနထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤအနက္သေဘာကို ေမးျမန္း ၾကရမူ ေကာင္းေပမည္”ဟု ဤသို႔ေသာ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပန္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္မဟာကစၥာနထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ အသွ်င္မဟာကစၥာနအား ဤအနက္သေဘာ ကို ေမးျမန္းၾကပါကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔အား အသွ်င္မဟာကစၥာနသည္ ဤအျခင္းအရာ ပုဒ္ဝါက်အကၡရာတို႔ျဖင့္ အနက္သေဘာကို ေဝဖန္ျပပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ မဟာကစၥာနသည္ ပညာရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ မဟာကစၥာနသည္ ပညာႀကီး၏၊ ရဟန္းတို႔ ငါ့ကိုလည္း သင္တို႔သည္ ဤအနက္သေဘာကို အကယ္၍ တစ္ဖန္ ေမးျမန္းကုန္ျငားအံ့၊ ငါသည္လည္း ထိုအနက္သေဘာကို မဟာကစၥာန ေျဖၾကားသကဲ့သို႔ပင္ ေျဖၾကားရာ၏၊ ဤဥေဒၵသ၏ အနက္သေဘာသည္ ဤသည္ပင္တည္း။ ဤအတိုင္း ထိုအနက္သေဘာကို မွတ္ၾကကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

ရွစ္ခုေျမာက္ ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတ္ ၿပီး၏။