မန ၁၄၁: သစၥဝိဘဂၤသုတ္

၃၇၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ျမတ္စြာဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ( အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ရဟန္းသည္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မာရ္နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ် မေဟာစြမ္းႏိုင္ေသာ ေလးပါးကုန္ေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္းဟူေသာ အတုမဲ့ျမတ္ေသာ ဓမၼစၾကာကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္း။ ဒုကၡ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာ ျပဳျခင္း။ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစ ျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္း။ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအား ျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ငါဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ရဟန္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္သည္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မာရ္နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသာသူမွ် မေဟာစြမ္းႏိုင္ေသာ ဤေလးပါးကုန္ေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာ ျပဳျခင္းဟူေသာ အတုမဲ့ျမတ္ေသာ ဓမၼစၾကာကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာေမာဂၢလာန္တို႔ကို မွီဝဲကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာ ေမာဂၢလာန္တို႔ကို ဆည္းကပ္ကုန္ေလာ့၊ ထိုသာရိပုၾတာ ေမာဂၢလာန္တို႔သည္ ပညာရွိေသာ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ကုန္၍ သီတင္းသံုး ေဖာ္တို႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္တတ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ သာရိပုၾတာသည္ ေမြးေသာ မိခင္ႏွင့္ တူ၏၊ ေမာဂၢလာန္သည္ ေမြးၿပီးသူငယ္ကို ေကြၽးေမြးသူႏွင့္ တူ၏။ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ေသာတာ ပတၱိဖိုလ္သို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ ေမာဂၢလာန္သည္ အထက္ဖိုလ္တို႔ကို ေဆာင္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ သာရိပုၾတာသည္ ေလးပါးေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို အက်ယ္အားျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္းငွါ ေဟာၾကားျခင္းငွါ အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္းငွါ အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ ထားျခင္းငွါ ဖြင့္ျပျခင္းငွါ ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းငွါ ထင္စြာျပဳျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီး၍ ေနရာမွ ထကာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဖဲႂကြေတာ္မူ၏။

၃၇၂။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဖဲႂကြေတာ္မူ၍ မၾကာမီ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔”ဟု ( မိန္႔ဆို၏ )။ ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤစကားကို ေျပာဆို၏ –

ငါ့သွ်င္ရဟန္းတို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ( အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ရဟန္းသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မာရ္နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ် မေဟာ စြမ္းႏိုင္ေသာ ေလးပါးကုန္ေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္းဟူေသာ အတု မဲ့ျမတ္ေသာ ဓမၼစၾကာကို ျဖစ္ေစေတာ္မူခဲ့ၿပီ။

အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာ ျပဳျခင္း။ ဒုကၡ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္း။ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပား အားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္း။ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစ ျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္းတို႔တည္း။

၃၇၃။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာသည္ အဘယ္နည္း။ ပဋိသေႏၶတည္ေနျခင္း ‘ဇာတိ’ သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡတည္း၊ အိုျခင္း’ဇရာ’သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡတည္း၊ ေသျခင္း’မရဏ’သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡတည္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ‘ေသာက’ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ စိတ္ ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’ တို႔သည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡတို႔တည္း၊ အလိုရွိ အပ္သည္ကို မရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡတည္း၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔သည္ ဆင္းရဲဒုကၡတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္း ‘ဇာတိ’ သည္ အဘယ္နည္း။ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုသတၱဝါ အစုအေပါင္း၌ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ျခင္း ျပည့္စံုစြာျဖစ္ျခင္း ( အမိဝမ္းတြင္း ဥခြံတြင္းသို႔ ) သက္ဝင္ျခင္း ကိုယ္ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း ခႏၶာတို႔၏ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း အာယတနတို႔ကို ရျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရား သေဘာကို ပဋိသေႏၶ တည္ေနရျခင္း ‘ဇာတိ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အိုမင္းျခင္း ‘ဇရာ’သည္ အဘယ္နည္း။ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုသတၱဝါအစုအေပါင္း၌ အိုျခင္း အိုေသာအျခင္းအရာ သြားက်ဳိးျခင္း ဆံျဖဴျခင္း အေရတြန္႔ျခင္း အသက္၏ဆုတ္ယုတ္ျခင္း မ်က္စိ စေသာ ဣေႁႏၵတို႔၏ ရင့္ျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသေဘာကို အိုမင္းျခင္း ‘ဇရာ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေသျခင္း’မရဏ’သည္ အဘယ္နည္း။ ထိုထိုသတၱဝါတို႔၏ ထိုထိုသတၱဝါအစုအေပါင္းမွ ေရြ႕ေလ်ာျခင္း ေရြ႕ေလ်ာေသာအျခင္းအရာ ပ်က္စီးျခင္း ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္း သက္ျပတ္ေသဆံုးျခင္း ကြယ္လြန္ ျခင္း ခႏၶာကိုယ္တို႔၏ ပ်က္စီးျခင္း အေကာင္ပုပ္ကို ျပစ္ခ်ျခင္း ဇီဝိတိေႁႏၵ၏ ျပတ္စဲျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသေဘာကို ေသျခင္း’မရဏ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ဆင္းရဲေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ေသာ သတၱဝါ၏ စိုးရိမ္ျခင္း စိုးရိမ္ေသာ အျခင္းအရာ စိုးရိမ္တတ္သူ၏အျဖစ္ အတြင္း၌စိုးရိမ္ျခင္း အတြင္း၌ျပင္းစြာစိုးရိမ္ျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရား သေဘာကို စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ‘ေသာက’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ငိုေႂကြးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ဆင္းရဲေၾကာင္းႏွင့္ေတြ႕ေသာ သတၱဝါ၏ငိုေႂကြးျခင္း ျပင္းစြာ့ငိုေႂကြးျခင္း ငိုေႂကြးေသာအျခင္းအရာ ျပင္းစြာငိုေႂကြးေသာ အျခင္းအရာ ငိုေႂကြးေသာသူ၏အျဖစ္ ျပင္းစြာ ငိုေႂကြးသူ၏အျဖစ္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသေဘာကို ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ကိုယ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ မသာယာျခင္း ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာေသာ ခံစားျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္ တို႔ ဤတရား သေဘာကို ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း စိတ္၌ျဖစ္ေသာ မသာယာျခင္း စိတ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ မသာယာေသာ ခံစားျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသေဘာကို စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ အမွတ္မရွိ တစ္ခုခုေသာ ဆင္းရဲေၾကာင္းႏွင့္ေတြ႕ေသာ သတၱဝါ၏ ပင္ပန္းျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ပင္ပန္းသူ၏အျဖစ္ ျပင္းစြာပင္ပန္းသူ၏အျဖစ္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ တရားသေဘာကို ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အလိုရွိသည္ကို မရ၍ ဆင္းရဲျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ”ငါတို႔သည္ ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္း ‘ဇာတိ’သေဘာ မရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ ပဋိသေႏၶတည္ေနရျခင္း ‘ဇာတိ’သည္ ငါတို႔ထံ မလာေရာက္မူကား ေကာင္း ေလစြ”ဟု ဤသို႔သာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ဤသို႔ေတာင့္တေသာ္လည္း ဤဇာတိမလာျခင္းကို ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္း အလိုရွိအပ္သည္ကို မရ၍ ဆင္းရဲျခင္းမည္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ အိုမင္းျခင္း ‘ဇရာ’သေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား။ပ။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဖ်ားနာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’သေဘာရွိ ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား။ ငါ့သွ်င္တို႔ ေသျခင္း ‘မရဏ’သေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား။ ငါ့သွ်င္တို႔ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ‘ေသာက’ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’ သေဘာရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ”ငါတို႔သည္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ‘ေသာက’ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’ သေဘာမရွိၾကကုန္မူ ေကာင္းေလစြ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း ‘ေသာက’ ငိုေႂကြးျခင္း’ပရိေဒဝ’ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း’ဒုကၡ’ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း’ေဒါမနႆ’ ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္ ငါတို႔ထံ မလာမူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ဤသို႔ေတာင့္တေသာ္လည္း ဤေသာကစသည္တို႔ မလာျခင္းကို ေတာင့္တျခင္းျဖင့္ မရအပ္၊ ဤသည္လည္း အလိုရွိအပ္သည္ကို မရ၍ ဆင္းရဲျခင္းမည္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ငါးပါးေသာဥပါဒါနကၡႏၶာဆင္းရဲတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ဤ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ ေဝဒနာဥပါဒါနကၡႏၶာ သညာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ သခၤါရဥပါဒါနကၡႏၶာ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ေပတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ( ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးပါး ) တို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ငါးပါးေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာဆင္းရဲတို႔ဟု ဆိုအပ္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ တရားသေဘာအလံုးစံုကို ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာဟု ဆိုအပ္၏။

၃၇၄။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဒုကၡ၏ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာသည္ အဘယ္နည္း၊ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ႏွစ္သက္ တပ္မက္ျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ထိုထိုဘဝအာ႐ုံ၌ အလြန္ႏွစ္သက္ျခင္းရွိေသာ တဏွာတည္း။ ဤတဏွာသည္ အဘယ္နည္း၊ ကာမဘံု၌ တပ္မက္ျခင္း ‘ကာမတဏွာ’၊ ႐ူပ, အ႐ူပဘံု တို႔၌ တပ္မက္ျခင္း ‘ဘဝတဏွာ’၊ ဥေစၧဒဒိ႒ိႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ တပ္မက္ျခင္း ‘ဝိဘဝတဏွာ’တို႔တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသေဘာကို ဒုကၡ၏ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာ အရိယသစၥာသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုတဏွာ၏သာလွ်င္ အႂကြင္းမရွိ ကင္း့ခ်ဳပ္ရာ တဏွာကို စြန္႔ရာ တဏွာကို ေဝးစြာစြန္႔ရာ တဏွာမွ လြန္ေျမာက္ရာ တဏွာျဖင့္ မကပ္ၿငိရာ နိဗၺာန္တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤတရားသေဘာကို ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာဟု ဆိုအပ္၏။

၃၇၅။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာသည္ အဘယ္နည္း။ ျမတ္ေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဤမဂ္အက်င့္ပင္တည္း။ ဤမဂ္အက်င့္သည္ အဘယ္နည္း၊ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’၊ မွန္စြာၾကံစည္ျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’၊ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’၊ မွန္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’၊ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’၊ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’၊ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’၊ မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’တို႔ေပတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာသိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡသစၥာ၌ သိျမင္ျခင္း၊ ဒုကၡ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာ၌ သိျမင္ျခင္း၊ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္၌ သိျမင္ျခင္း၊ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္၌ သိျမင္ျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသိျမင္ျခင္းကို မွန္စြာ သိျမင္ျခင္း ‘သမၼာဒိ႒ိ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာၾကံစည္ျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’သည္ အဘယ္နည္း။ ကာမအာ႐ံုမွ လြတ္ကင္းေသာ ၾကံျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ လြတ္ကင္းေသာ ၾကံျခင္း၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္းမွ လြတ္ကင္းေသာ ၾကံျခင္းတည္း၊ ငါ့သွ်င္ တို႔ ဤၾကံျခင္းကို မွန္စြာၾကံစည္ျခင္း ‘သမၼာသကၤပၸ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’သည္ အဘယ္နည္း။ မုသားဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို ဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ၿပိန္ဖ်င္း ေသာ စကားကို ဆိုျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းကို မွန္စြာေျပာဆိုျခင္း ‘သမၼာဝါစာ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’သည္ အဘယ္နည္း။ အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ျခင္း၊ မေပးသည္ကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း တည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းကို မွန္စြာျပဳလုပ္ျခင္း ‘သမၼာကမၼႏၲ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ မွားယြင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္းကို ပယ္၍ မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအသက္ေမြးျခင္းကို မွန္စြာ အသက္ေမြးျခင္း ‘သမၼာအာဇီဝ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ေသးေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို မျဖစ္ေပၚေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏၊ မျဖစ္ေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္ျမဲေစရန္ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ တိုးတက္ျဖစ္ပြားေစရန္ ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြားမ်ားမႈ ျပည့္စံုေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ေဆာက္တည္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအားထုတ္ျခင္းကို မွန္စြာ အားထုတ္ျခင္း ‘သမၼာဝါယာမ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ ျဖစ္၍ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’တို႔၌ ခံစားျခင္း’ေဝဒနာ’ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ပ။ စိတ္၌ စိတ္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ျပင္းစြာ အားထုတ့္အပ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ သမၸဇဥ္ဉာဏ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ေလာက ၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ခႏၶာစေသာ သေဘာတရားတို႔၌ ခႏၶာစေသာ သေဘာတရားတို႔ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ကို မွန္စြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သမၼာသတိ’ဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’သည္ အဘယ္နည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ ျခင္း ‘ဝိတက္’ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ နီဝရဏတို႔မွ ကင္းဆိတ္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ဝိတက္ဝိစာရ ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ပြားေစတတ္ေသာ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’မရွိေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’မရွိေသာ တည္ ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ပီတိကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤစတုကၠနည္းစ်ာန္ေလးပါးကို မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာ သမာဓိ’ဟု ဆိုအပ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကို ဆင္းရဲ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာဟု ဆိုအပ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ( အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို ) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ရဟန္းသည္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မာရ္နတ္သည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာသည္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ် မေဟာစြမ္းႏိုင္ေသာ ဤေလးပါးေသာ အရိယသစၥာတို႔ကို ေျပာၾကားျခင္း ေဟာၾကားျခင္း အျပားအားျဖင့္ သိေစျခင္း အျပား အားျဖင့္ သိေအာင္ထားျခင္း ဖြင့္ျပျခင္း ေဝဖန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ထင္စြာျပဳျခင္းဟူေသာ အတုမဲ့ျမတ္ေသာ ဓမၼစၾကာကို ျဖစ္ေစေတာ္မူခဲ့ၿပီဟု ( မိန္႔ဆို၏ )။

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ သာရိပုၾတာ၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာႏွစ္သက္ကုန္ၿပီ။

တစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ သစၥဝိဘဂၤသုတ္ ၿပီး၏။