မန ၁၅၂: ဣျႏၵိယဘာဝနာသုတ္

၄၅၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဂဇဂၤလနိဂံုး သုေဝဠဳေတာအုပ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ပါရာသိဝိယပုဏၰား၏တပည့္ ဥတၱရလုလင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ပါရာသိဝိယပုဏၰား၏တပည့္ ဥတၱရလုလင္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-”ဥတၱရ ပါရာသိဝိယပုဏၰားသည္ တပည့္တို႔အား ဣေႁႏၵတို႔ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာေျပာ၏ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ပါရာသိဝိယပုဏၰား သည္ တပည့္တို႔အား ဣေႁႏၵတို႔ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာေျပာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဥတၱရ အဘယ္သို႔ လွ်င္ ပါရာသိဝိယပုဏၰားသည္ တပည့္တို႔အား ဣေႁႏၵတို႔ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာေျပာသနည္းဟု (ေမး ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤေလာက၌ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို မ႐ႈအပ္၊ နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို မၾကားအပ္။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔လွ်င္ ပါရာသိဝိယပုဏၰားသည္ တပည့္တို႔အား ဣေႁႏၵတို႔ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာ ေျပာ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဥတၱရ ပါရာသိဝိယပုဏၰား၏ စကားသည္ ဤသို႔ျဖစ္ေသာ္ ကန္းေသာသူသည္ ပြါးၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕၊ နားပင္းေသာသူသည္ ပြါးၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ ဥတၱရ ကန္းေသာသူသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို မျမင္။ နားပင္းေသာသူသည္ နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို မၾကားဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ပါရာသိဝိယပုဏၰား၏တပည့္ ဥတၱရလုလင္သည္ ႏႈတ္ ဆိတ္ေနသည္ မ်က္ႏွာမသာဘဲ လည္ပင္းငိုက္ဆိုက္ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မိႈင္ေတြလ်က္ ၾကံ ရာမရဘဲ ထိုင္ေန၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပါရာသိဝိယပုဏၰား၏တပည့္ ဥတၱရလုလင္ကို ႏႈတ္ဆိတ္၍ မ်က္ႏွာ မသာဘဲ လည္ပင္းငိုက္ဆိုက္ျဖစ္ကာ မ်က္ႏွာေအာက္ခ်ၿပီး မိႈင္ေတြလ်က္ ၾကံရာမရသည္ကို သိ၍ အသွ်င္ အာနႏၵာကို ”အာနႏၵာ ပါရာသိဝိယပုဏၰားသည္ တပည့္တို႔အား ဣေႁႏၵတို႔ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို တစ္မ်ဳိးအား ျဖင့္ ေဟာေျပာ၏၊ အာနႏၵာ အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵပြါးမ်ားျခင္းသည္ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာေတာ္မူခ်ိန္ တန္ပါၿပီ၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ့္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာေတာ္မူခ်ိန္ တန္ပါၿပီ၊ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ (တရားေတာ္ကို) ၾကားနာရ၍ ေဆာင္ပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ နားေထာင္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကား ေလွ်ာက္ထား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

၄၅၄။ အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ားျခင္းသည္ ျဖစ္သနည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ္ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါ့အား ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းစသည္မွာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ေပါင္း၍ျပဳျပင္အပ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ဤဝိပႆႏုေပကၡာ သည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ထိုျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ထိုျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ ဖြင့္၍လည္း မွိတ္ရာ၏၊ မွိတ္၍လည္း ဖြင့္ရာ၏၊ အာနႏၵာ ဤအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ မပင္ပန္းဘဲ ျဖစ္ေပၚေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေပၚေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္း သည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ လွ်င္စြာ ဤသို႔ ေဆာစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဤဆိုခဲ့ၿပီးကို အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ားျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

၄၅၅။ အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကား၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါ့အား ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ ႏွစ္ သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းစသည္မွာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ေပါင္း၍ ျပဳျပင္အပ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဝိပႆ ႏုေပကၡာသည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ မပင္ပန္းဘဲသာလွ်င္ လက္ေဖ်ာက္ကို တီးခတ္ရာသကဲ့သို႔ အာနႏၵာ ဤအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ မပင္ပန္းဘဲ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ လွ်င္စြာ ဤသို႔ ေဆာစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဤဆိုခဲ့ၿပီးကို အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ား ျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

၄၅၆။ အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား ႏွာေခါင္းျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္း၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါ့အား ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းစသည္မွာ အေၾကာင္းတရားတို႔့ေပါင္း၍ ျပဳျပင္အပ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ စဥ္းငယ္နိမ့္႐ိႈင္း ေသာ ၾကာဖက္၌ ေရေပါက္တို႔သည္ လိမ့္က်ကုန္သကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာ မတည္ကုန္သကဲ့သို႔ အာနႏၵာ ဤအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ မပင္ပန္းဘဲ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ လွ်င္စြာ ဤသို႔ ေဆာစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဤဆိုခဲ့ၿပီးကို အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ားျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

၄၅၇။ အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား လွ်ာျဖင့္ ရသာ႐ံုကို လ်က္၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါ့အား ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းစသည္မွာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ေပါင္း၍ ျပဳျပင္အပ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ အားရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ လွ်ာဖ်ား၌ တံေတြးေပါက္ကို စု႐ံုး၍ မပင္ပန္းဘဲ ေထြးရာသကဲ့သို႔ အာနႏၵာ ဤအတူသာ လွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ မပင္ပန္းဘဲ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ လွ်င္စြာ ဤသို႔ ေဆာစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဤဆိုခဲ့ၿပီးကို အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ ဇိဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ား ျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

၄၅၈။ အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိ၍ ႏွစ္သက္ ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္း သည္ ”ငါ့အား ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤ မည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းစသည္မွာ အေၾကာင္းတရား တို႔ ေပါင္း၍ ျပဳျပင္အပ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္း ေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔ရာသကဲ့သို႔ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးရာသကဲ့သို႔ အာနႏၵာ ဤအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ မပင္ပန္းဘဲ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ လွ်င္စြာ ဤသို႔ ေဆာစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဤဆိုခဲ့ၿပီးကို အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ားျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။

၄၅၉။ အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ငါ့အား ဤမည္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာ ႏွစ္ သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ စင္စစ္ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းစသည္မွာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ေပါင္း၍ ျပဳျပင္အပ္၏၊ ၾကမ္းတမ္း၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ၿငိမ္သက္၏၊ ဝိပႆ ႏုေပကၡာသည္ မြန္ျမတ္၏”ဟု ဤသို႔ သိ၏။ ထိုရဟန္းအား ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ခ်ဳပ္၏။ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဥပမာအားျဖင့္ အားေကာင္းေသာ ေယာက္်ားသည္ တစ္ေန႔လံုး ပူထားေသာ သံအိုးကင္း၌ ႏွစ္ေပါက္သံုးေပါက္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ေရေပါက္တို႔ကို ခ်ရာ၏၊ အာနႏၵာ ေရေပါက္တို႔၏ က်ျခင္းသည္ ေႏွးေသး၏၊ စင္စစ္ ထိုေရေပါက္သည္ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ကုန္ျခင္း ခန္းေျခာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာသကဲ့သို႔ အာနႏၵာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဤသို႔ မပင္ပန္းဘဲ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း ဤသို႔ လ်င္စြာ ဤသို႔ ေဆာစြာ ခ်ဳပ္၏၊ ဝိပႆႏုေပကၡာသည္ ေကာင္းစြာ တည္၏။ အာနႏၵာ ဤ ဆိုခဲ့ၿပီးကို အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ စိတ္ျဖင့္ သိအပ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ား ျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵကို ပြါးမ်ား ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၄၆ဝ။ အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္ရွိသနည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္ သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ျဖစ္ေသာ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ထိုမႏွစ္ သက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ထိုႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ ရွက္ႏိုး၏၊ ၿငီးေငြ႕၏၊ စက္ဆုပ္၏။ နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ကို နံ၍။ လွ်ာျဖင့္ ရသာ႐ံုကို လ်က္၍။ ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိ၍။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ျဖစ္ေသာ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ထိုမႏွစ္သက္ ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ထိုႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ ရွက္ႏိုး၏၊ ၿငီးေငြ႕၏၊ စက္ဆုပ္၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ က်င့္အပ္ေသာ အက်င့္သည္ ရွိ၏။

၄၆၁။ အာနႏၵာ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သနည္း၊ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းအား မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္ သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထို စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္း ေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံုကိုလည္း့ေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း (ဤသို႔) ထိုႏွစ္ပါးစံုေသာ အာ႐ံုကို ၾကဥ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ သတိ, ပညာျဖင့္ ျပည့္စံု၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုအာ႐ံုႏွစ္ပါးစံု၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ သတိ, ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။

၄၆၂။ အာနႏၵာ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအား နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကား၍။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ကို နံ၍။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာကို လ်က္၍။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိ၍။ပ။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သက္ျခင္း မႏွစ္သက္ျခင္း သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုစက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း စက္ဆုပ္ ဖြယ္ဟု အမွတ္ရွိ၍ ေန၏။ ”စက္ဆုပ္ဖြယ္အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း၊ စက္ဆုပ္ဖြယ္မဟုတ္ေသာ အာ႐ံုကိုလည္းေကာင္း (ဤသို႔) ထိုႏွစ္ပါးစံုေသာ အာ႐ံုကို ၾကဥ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ သတိပညာျဖင့္ ျပည့္စံု၍ ေနလိုျငားအံ့”၊ ထိုအာ႐ံုႏွစ္ပါးစံု၌ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ သတိဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤ သို႔လွ်င္ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္သည္ ျဖစ္၏။

၄၆၃။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ငါသည္ အရိယာ၏ အဆံုးအမ၌ အတုမရွိေသာ ဣေႁႏၵပြါးမ်ားျခင္းကို ေဟာ၏၊ က်င့္ဆဲ ‘ေသကၡ’ ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေဟာ၏၊ ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္ကို ေဟာ၏၊ အာနႏၵာ တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို ရွာမွီးလိုလားလ်က္ အစဥ္သနားစိတ္ရွိသည့္ ငါဘုရားသည္ အစဥ္သနားစိတ္ကို အစြဲျပဳ၍ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ တာဝန္ကို သင္တို႔အတြက္ ျပဳၿပီးေပၿပီ။ အာနႏၵာ ဤသည္တို႔ကား သစ္ပင္ရင္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာဌာနတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အာနႏၵာ (တရားကို) ႐ႈဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ့၊ သတိမေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္လင့္၊ ေနာင္အခါမွ ႏွလံုးမသာ မျဖစ္ၾကကုန္လင့္၊ ဤကား သင္တို႔အတြက္ ငါဘုရားတို႔၏ အဆံုးအမေတာ္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေဒသနာေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လြန္စြာ ႏွစ္သက္ေလၿပီ။

ဆယ္ခုေျမာက္ ဣၿႏၵိယဘာဝနာသုတ္ ၿပီး၏။

ငါးခုေျမာက္ သဠာယတနဝဂ္ ၿပီး၏။

ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီးၿပီ။