မန ၂၀: ဝိတကၠသဏၭာနသုတ္

၂၁၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ လြန္ကဲဲေသာ (ဝိပႆနာအေျခခံျဖစ္ေသာ သမာပတ္) စိတ္ကို အားထုတ္ေသာ ရဟန္းသည္ အေၾကာင္းငါးပါးတို႔ကို ရံဖန္ရံခါ ႏွလုံးသြင္းရမည္။ အေၾကာင္းငါးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အေၾကာင္းတစ္ခုခုကို စြဲဲယူႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ထိုရဟန္းသည္ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ထိုရဟန္းအားရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံ အစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ေကာင္း စြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား လိမၼာေသာ လက္သမားသည္လည္းေကာင္း၊ လက္သမား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေသးငယ္ေသာ သပ္ (စို႔) ျဖင့္ ႀကီးေသာ သပ္ (စို႔) ကို ႐ိုက္ရာ၏၊ ထုတ္ေဆာင္ရာ၏၊ လႈပ္ခြၽတ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုကို စြဲဲ၍ ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ရာဂေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ထိုရဟန္းသည္ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ ႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ထိုရဟန္းအားရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္ အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။ (၁)

၂၁၇။ ရဟန္းတို႔ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ထိုရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ သာလွ်င္ အကယ္၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါ၏ အၾကံအစည္တို႔ သည္ အကုသိုလ္တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါ၏အၾကံအစည္တို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါ၏အၾကံအစည္တို႔သည္ ဆင္းရဲဲက်ဳိးကို ေပးႏိုင္ကုန္၏” ဟု ထိုအၾကံအစည္တို႔၏အျပစ္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ရမည္။ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ အျပစ္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္စိတ္သည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳ၍ အလွအပျပဳျပင္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ေႁမြေကာင္ပုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခြးေကာင္ပုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေကာင္ပုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း လည္ပင္း၌ ဆြဲဲလာမူၿငီးေငြ႕ရွက္ႏိုး စက္ဆုပ္ရာသကဲဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ဤအတူပင္ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ထိုရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္သာလွ်င္ အကယ္၍ ျဖစ္ျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ”ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါ၏ အၾကံအစည္တို႔သည္ အကုသိုလ္တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါ၏ အၾကံအစည္တို႔သည္ အျပစ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ ကုန္၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ငါ၏ အၾကံအစည္တို႔သည္ ဆင္းရဲဲက်ဳိးကို ေပးႏိုင္ကုန္၏” ဟု ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ အျပစ္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ရမည္။ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ အျပစ္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္စိတ္သည္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။ (၂)

၂၁၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ အျပစ္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ပင္လွ်င္ အကယ္၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို မေအာက္ေမ႔ျခင္း ႏွလုံးမသြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရမည္။ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို မေအာက္ေမ႔ျခင္း ႏွလုံးမသြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား မ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထင္လာေသာ အဆင္းတို႔ကိုမျမင္လိုျငားအံ့၊ ထိုေယာက်္ားသည္ မ်က္စိမွိတ္ေသာ္လည္း မွိတ္ထားရာ၏၊ တစ္ပါးသို႔ေသာ္လည္းလႊဲဲဖယ္ ၾကည့္ရာသကဲဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ အျပစ္ကို ဆင္ျခင္ေသာရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ပင္လွ်င္ အကယ္၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့။ ထိုအၾကံအစည္တို႔သည္ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထို အၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။ (၃)

၂၁၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို မေအာက္ေမ့ျခင္း ႏွလုံးမသြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ပင္လွ်င္အကယ္၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ၾကံစည္ေၾကာင္း၏ တည္ရာကိုႏွလုံးသြင္းရမည္။ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ၾကံစည္ေၾကာင္း၏ တည္ရာကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအားရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည့္ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ သြားရာ၏၊ ထိုေယာက်္ားအား ”အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါသည္ လ်င္ျမန္စြာ သြားရအံ့နည္း၊ ငါသည္ ျဖည္းျဖည္း သြားရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟုစိတ္အၾကံျဖစ္လ်က္ ျဖည္းျဖည္း သြားျပန္ရာ၏။ ”အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါသည္ ျဖည္းျဖည္း သြားရအံ့နည္း၊ ငါသည္ ရပ္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္လ်က္ ရပ္ျပန္ရာ၏။ ”အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါသည္ရပ္အံ့နည္း၊ ငါသည္ ထိုင္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္လ်က္ ထိုင္ျပန္ရာ၏။ ”အဘယ့္ေၾကာင့္ငါသည္ ထိုင္ရအံ့နည္း၊ ငါသည္ အိပ္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္လ်က္ ထိုေယာက်္ားသည္အိပ္ျပန္ရာ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ထိုေယာက်္ားသည္ ႐ုန္႔ရင္း႐ုန္႔ရင္းေသာ ဣရိယာပုထ္ကို ၾကဥ္၍ သိမ့္ေမြ႕သိမ္ေမြ႕ေသာ ဣရိယာပုထ္ကို ျပဳရာသကဲဲ့သို႔၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို မေအာက္ေမ့ျခင္း ႏွလုံးမသြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ပင္လွ်င္ အကယ္၍ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။ (၄)

၂၂ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ၾကံစည္ေၾကာင္း၏ တည္ရာကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ပင္လွ်င္ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍ (အံႀကိတ္၍)၊ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကိုထိလ်က္ (ေတာက္ေခါက္လ်က္) စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ရမည္၊ ဖ်စ္ညႇစ္ရမည္၊ ပင္ပန္းေစရမည္။ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍၊ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကိုထိလ်က္ စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ႏွိပ္ေသာ ဖ်စ္ညႇစ္ေသာပင္ပန္းေစေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာအာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ အားနည္းေသာ ေယာက်္ားကို ဦးေခါင္း၌ျဖစ္ေစ၊ လည္မ်ဳိ၌ျဖစ္ေစ၊ ပခုံး၌ျဖစ္ေစ ကိုင္၍ ဖိႏွိပ္ရာ၏၊ ဖ်စ္ညႇစ္ရာ၏၊ ပင္ပန္းေစရာ၏။ ဤအတူပင္ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ၾကံစည္ေၾကာင္း၏ တည္ရာကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ပင္လွ်င္ အကယ္၍ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကို ထိလ်က္ စိတ္ျဖင့္စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ရမည္၊ ဖ်စ္ညႇစ္ရမည္၊ ပင္ပန္းေစရမည္။ သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍၊ လွ်ာျဖင့္အာေစာက္ကို ထိလ်က္ စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ေသာ ဖ်စ္ညႇစ္ေသာ ပင္ပန္းေစေသာ ရဟန္းအား ရာဂေဒါသ ေမာဟ ႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

၂၂၁။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ၌ အေၾကာင္းတစ္ခုခုကို စြဲဲ၍ ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုအေၾကာင္းမွတစ္ပါး အျခားကုသိုလ္ႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအား ရာဂေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ အျပစ္ကို စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္း စြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို မေအာက္ေမ့ျခင္း ႏွလုံးမသြင္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂေဒါသ ေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ထိုအၾကံအစည္တို႔၏ၾကံစည္ေၾကာင္း၏ တည္ရာကို ႏွလုံးသြင္းေသာ ရဟန္းအားလည္း ရာဂ ေဒါသေမာဟႏွင့္ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

သြားတို႔ျဖင့္ သြားကို ႀကိတ္၍ (အံႀကိတ္၍)၊ လွ်ာျဖင့္ အာေစာက္ကို ထိလ်က္ (ေတာက္ေခါက္လ်က္) စိတ္ျဖင့္ စိတ္ကို ဖိႏွိပ္ေသာ ဖ်စ္ညႇစ္ေသာ ပင္ပန္းေစေသာ ရဟန္းအား ရာဂ ေဒါသ ေမာဟႏွင့္ ယွဥ္စပ္ေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ကင္းေပ်ာက္ကုန္၏၊ ခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌သာလွ်င္ စိတ္သည္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာၿငိမ္ဝပ္၏၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ုံရွိ၏၊ တည္တံ့ေလ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို အၾကံအစည္တို႔၏ အလွည့္အားျဖင့္ျဖစ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတို႔၌ ေလ့က်က္ၿပီးေသာ ရဟန္းဟု ေခၚဆိုထိုက္၏၊ အၾကင္အၾကံအစည္ကို အလိုရွိအံ့၊ ထိုအၾကံအစည္ကိုၾကံစည္လတၱံ႕။ အၾကင္ အၾကံအစည္ကို အလိုမရွိအံ့၊ ထိုအၾကံအစည္ကို မၾကံစည္လတၱံ႕။ (ထိုရဟန္းသည္) တပ္မက္ျခင္းကို ျဖတ္ၿပီးၿပီ၊ ေႏွာင္ဖြဲဲ႕ျခင္း ‘သံေယာဇဥ္’ ကို ေျဖၿပီးၿပီ၊ ေကာင္းစြာ မာနကို သိ (ျမင္ပယ္ရွား)ျခင္းေၾကာင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲဲ၏ အဆုံးကို ျပဳၿပီးျဖစ္ေလၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ဆယ္ခုေျမာက္ ဝိတကၠသဏၭာနသုတ္ၿပီး၏။

ႏွစ္ခုေျမာက္ သီဟနာဒဝဂ္ၿပီး၏။