မန ၂၆: ပါသရာသိသုတ္

၂၇၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ကာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ ဝင္ေတာ္မူေသာအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ အသွ်င္အာနႏၵာကို-

”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို နာၾကားခဲ့ရသည္ကား ၾကာျမင့္လွပါၿပီ၊ ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို နာၾကားလိုၾကပါကုန္၏” ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

အသွ်င္တို႔ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို နာၾကားၾကရကုန္တန္ရာ၏ဟု ေျပာဆို၏။

ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါလ်က္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အာနႏၵာ လာသြားၾကကုန္အံ့၊ ေန႔သန္႔ျခင္းငွါ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းမိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါ၏ ျပသာဒ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္အသွ်င္ အာနႏၵာႏွင့္အတူ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ‘ဝိသာခါ’၏ ျပာသာဒ္သို႔ေန႔သန္႔ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္ ကိန္းေအာင္းရာမွထေတာ္မူကာ အသွ်င္အာနႏၵာကို ”အာနႏၵာ လာ,သြားၾကကုန္အံ့၊ အေရွ႕တံခါးမုခ္ ေရခ်ဳိးဆိပ္သို႔ေရခ်ဳိးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္အံ့” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ” ဟု အသွ်င္အာနႏၵာသည္ျမတ္စြာဘုရား အား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။

၂၇၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ အတူ အေရွ႕တံခါးမုခ္ ေရခ်ဳိးဆိပ္သို႔ ေရခ်ဳိးရန္ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏၊ အေရွ႕တံခါးမုခ္ ေရခ်ဳိးဆိပ္၌ ကိုယ္တို႔ကို ေရသြန္းေလာင္းၿပီး ျပန္တက္၍တစ္ထည္တည္းေသာ သကၤန္းရွိလ်က္ ကိုယ္တို႔ကို ေရွးပကတိအတိုင္း ေျခာက္ေစကာ ရပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား ရမၼကပုဏၰား၏ဤသခၤမ္း (ေက်ာင္း) သည္ မေဝးလြန္းပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္းသည္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္းသည္ ၾကည္ႏူးဖြယ္လည္း ရွိပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္းသို႔ သနားျခင္းကိုစြဲ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ” ဟု ေလွ်ာက္ၾကား၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္လက္ခံေတာ္မူ၏။ ။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါမ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္း၌ တရားစကားေဆြးေႏြးလ်က္ အညီ့အၫြတ္ စည္းေဝးထိုင္ေနကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တံခါးမုခ္အျပင္၌ စကားၿပီးဆံုးျခင္းကိုငံ့လင့္ကာ ရပ္ေတာ္မူလ်က္ စကားၿပီးဆံုးျခင္းကို သိသျဖင့္ ေခ်ာင္းဟန္႔ကာ တံခါးရြက္ကို ေခါက္ေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား တံခါးကို ဖြင့္ေပးကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ရမၼကပုဏၰား၏ သခၤမ္းေက်ာင္းသို႔ ဝင္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေနာက္ ရဟန္းတို႔ကို-

”ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌ အဘယ္စကားကို ေဆြးေႏြးလ်က္ အညီအၫြတ္ (စည္းေဝး) ထိုင္ေနၾကကုန္သနည္း၊ သင္တို႔၏ မၿပီးေသးေသာ အၾကားစကားသည္ အဘယ္နည္း” ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေသာ တရားစကားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၏မၿပီးေသးေသာ အၾကားစကားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ႂကြေတာ္မူလာပါသည္ဟုေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းေပ၏၊ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ တရားစကားေဆြးေႏြးလ်က္ အညီအၫြတ္စည္းေဝးထိုင္ေနၾကကုန္ရာ၏၊ ထိုတရားစကားေဆြးေႏြးလ်က္ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးထိုင္ေနျခင္းသည္ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ကပ္ေရာက္ကုန္ေသာ သင္အမ်ဳိးသားတို႔အားသင့္ေလ်ာ္ေပ၏။ ရဟန္းတို႔ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ တရားစကားေဆြးေႏြးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ကင္းေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကိုျဖစ္ေစ ဤႏွစ္မ်ဳိးကို ျပဳအပ္၏။

၂၇၄။ ရဟန္းတို႔ ရွာမွီးျခင္းတို႔သည္ ျမတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္း၊ မျမတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းအားျဖင့္ႏွစ္မ်ဳိးရွိကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ မျမတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏၊ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏၊ ကိုယ္တိုင္နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ရွာမွီး၏၊ ကိုယ္တိုင္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာအရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏၊ ကိုယ္တိုင္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိ သည္ျဖစ္လ်က္ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏၊ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာဟူ၍ ဆိုရကုန္မည္နည္း။

ရဟန္းတို႔ သားမယားသည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆိတ္ႏွင့္သိုးသည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ၾကက္ ဝက္သည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းသည္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ေရႊေငြသည္ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔သည္ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတို႔တည္း၊ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔၌ ဤသူသည္တပ္မက္မိန္းေမာ သက္ဝင္လ်က္ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာဟူ၍ ဆိုရကုန္မည္နည္း။

ရဟန္းတို႔ သားမယားသည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆိတ္ႏွင့္သိုးသည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ၾကက္ ဝက္သည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ့ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းသည္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ေရႊေငြသည္ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔သည္ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔၌ ဤသူသည္ တပ္မက္ မိန္းေမာသက္ဝင္လ်က္ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာ ရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာဟူ၍ ဆိုရကုန္မည္နည္း။

ရဟန္းတို႔ သားမယားသည္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးသည္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ၾကက္ ဝက္သည္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းသည္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔သည္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာတို႔တည္း။ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔၌ ဤသူသည္ တပ္မက္ မိန္းေမာ သက္ဝင္ လ်က္ ကိုယ္တိုင္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာအရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာဟူ၍ ဆိုရကုန္မည္နည္း။

ရဟန္းတို႔ သားမယားသည္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆိတ္ႏွင့္သိုးသည္ ေသျခင္း ‘မရဏ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ၾကက္ ဝက္သည္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆင္ ႏြားျမင္း ျမည္းသည္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔သည္ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာတို႔တည္း။ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔၌ ဤသူသည္ တပ္မက္မိန္းေမာ သက္ဝင္လ်က္ ကိုယ္တိုင္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာဟူ၍ ဆိုရကုန္မည္နည္း။

ရဟန္းတို႔ သားမယားသည္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ကြၽန္မိန္းမ ကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးသည္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ၾကက္ ဝက္သည္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာအရာတည္း၊ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းသည္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း။ ရဟန္းတို႔ဤအထည္ ဝတၳဳျဒဗ္တို႔သည္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာတို႔တည္း။ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔၌ ဤသူ သည္ တက္မက္ မိန္းေမာ သက္ဝင္လ်က္ ကိုယ္တိုင္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္ကို ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာဟူ၍ ဆိုရကုန္မည္နည္း။

ရဟန္းတို႔ သားမယားသည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ကြၽန္မိန္းမကြၽန္ေယာက်္ားသည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆိတ္ႏွင့္ သိုးသည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ၾကက္ ဝက္သည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’သေဘာရွိေသာ အရာတည္း၊ ဆင္ ႏြား ျမင္း ျမည္းသည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာအရာတည္း၊ ေရႊေငြသည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔သည္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာတို႔တည္း။ ဤအထည္ဝတၳဳျဒဗ္တို႔၌ ဤသူသည္ တက္မက္ မိန္းေမာ သက္ဝင္လ်က္ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’,သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ မျမတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။

၂၇၅။ ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ပြါးျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာနိဗၺာန္ကို ရွာမွီး၏။ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာ၌အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ေဆြးေျမ႕ျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီး၏။ ကိုယ္တိုင္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္နာျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီး၏။ ကိုယ္တိုင္ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ေသျခင္းမရွိေသာအတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီး၏။ ကိုယ္တိုင္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ ရွိသည္ျဖစ္၍ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ပူေဆြးျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာနိဗၺာန္ကို ရွာမွီး၏။ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ညစ္ညဴးျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာနိဗၺာန္ကို ရွာမွီး၏။

ရဟန္းတို႔ ျမတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းဟူသည္ ဤသည္ပင္တည္း။

၂၇၆။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္လည္း အရိယမဂ္ကို မရေသးမီ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ မသိေသးေသာ ဘုရားေလာင္းမွ်သာ ျဖစ္ေနစဥ္က ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးခဲ့၏၊ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’သေဘာရွိ သည္ျဖစ္လ်က္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးခဲ့၏၊ ကိုယ္တိုင္နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးခဲ့၏၊ ကိုယ္တိုင္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ရွာမွီးခဲ့၏၊ ကိုယ္တိုင္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးခဲ့၏၊ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ရွာမွီးခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံအစည္သည္ ျဖစ္၏။ ”အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိေသာ အရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးခဲ့ရသနည္း၊ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္၊ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္၊ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိေသာအရာကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးခဲ့ရသနည္း။ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ပြါးျခင္း မရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာနိဗၺာန္ကို ရွာမွီးရမူ၊ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိသည္ ျဖစ္၍ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာ၌အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ေဆြးေျမ႕ျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီးရမူ၊ ကိုယ္တိုင္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္နာျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီးရမူ၊ ကိုယ္တိုင္ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ ျဖစ္၍ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ေသျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီး ရမူ၊ ကိုယ္တိုင္ ပူေဆြးျခင္း့ ‘ေသာက’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ပူေဆြးျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီးရမူ၊ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီး လွ်င္ ”ညစ္ညဴးျခင္းမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာမွီးရမူ ေကာင္းေပ မည္” ဟု (အၾကံအစည္ျဖစ္၏)။

၂၇၇။ ရဟန္းတို႔ ေနာက္အခါ၌ ပ်ဳိမ်စ္သည္သာလွ်င္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ ရွိေသာပဌမအရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ အရြယ္ေကာင္းေသာ ထိုငါသည္ မလိုလားကုန္ေသာ မိဘမ်ား မ်က္ရည္ယိုစီးလ်က္ ငိုေႂကြးကုန္စဥ္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုး အဝတ္တို႔ကို ဝတ္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခဲ့၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။ ထိုငါသည္ ဤဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ရဟန္းျဖစ္ၿပီးလ်က္သာလွ်င္အဘယ္အရာသည္ အျပစ္ကင္းေသာ တရားေပနည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ အဘယ္အရာသည္ (အတုမရွိ) ျမတ္ေသာၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္နည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ ကာလာမအႏြယ္ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ကာလာမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာဠာရကို ”ငါ့သွ်င္ ကာလာမ ငါသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္လို၏” ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ကာလာမအႏြယ္၌ ျဖစ္ေသာ အာဠာရက ”အသွ်င္သည္ ေနပါေလာ့၊ ဤတရားကားပညာရွိေယာက်္ားသည္ မၾကာမီပင္ မိမိ၏ ဆရာ့ အယူကို ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္ရာေသာ သေဘာရွိပါ၏” ဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။ ရဟန္းတို႔ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ထိုတရားကို သင္ယူ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္႐ံုမွ်ဆိုျပသည္ကို လိုက္ဆို႐ံုမွ် ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္ သိၿပီဟူေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း၊ ခိုင္ျမဲၿပီဟူေသာစကားကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္၏၊ ငါ့ကိုယ္တိုင္ကလည္း သိ၏၊ ျမင္၏ဟု ဝန္ခံ၏။ သူတစ္ပါးတို႔ကလည္း ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္၏၊ ”ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ဤတရားကို ‘ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏’ဟု ယံုၾကည္မႈသက္သက္မွ်ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္ မဟုတ္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ဤတရားကို သိျမင္လ်က္ ေန၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါသည္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္ကာလာမ အဘယ္မွ်ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ေန၏ဟူ၍ ေျပာၾကားသနည္း” ဟု ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရကို ေျပာဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏။

”ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္းယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိသည္မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ရွိသည္မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ရွိ၏။ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအားသာလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း အသိဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိ၏။ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ေန၏ဟု ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရ ေျပာၾကားထားေသာ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ ငါအားထုတ္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ထိုတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါသည္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ကာလာမ အႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရအား ”ငါ့သွ်င္ ကာလာမ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေျပာၾကားပါသေလာ” ဟု ေျပာဆို၏။

ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကားပါ၏ဟု (ဝန္ခံ၏)။

ငါ့သွ်င္ ငါသည္လည္း ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ကာျပည့္စံုေစ၍ ေနပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ သင္ကဲ့သို႔ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္အသွ်င္ကို ငါတို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကရျခင္းသည္ ငါတို႔မွာ အရေတာ္ေလစြ၊ ငါတို႔မွာ အလြန္အရေတာ္ေလစြ။ ဤသို႔ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကားေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍သင္သည္ ေန၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ သင္ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကား၏။ ဤသို႔ ငါသိေသာတရားကို သင္သိ၏၊ သင္သိ ေသာတရားကို ငါသိ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ငါကဲ့သို႔ပင္ သင္လည္း ျဖစ္၏၊ သင္ကဲ့သို႔ပင္ ငါလည္း ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ လာေလာ့၊ ယခုအခါ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေသာငါတို႔ႏွစ္ဦးလံုးပင္ ဤဂိုဏ္းကို (ေရွ႕) ေဆာင္ၾကကုန္အံ့ဟု (ေျပာဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ကာလာမအႏြယ္၌ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ငါ၏ဆရာျဖစ္လ်က္ မိမိ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ငါ့ကို မိမိႏွင့္အညီအမွ် ထား၏၊ ငါ့ကို မြန္ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္း ပူေဇာ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ ”ဤတရားသည္ၿငီးေငြ႕ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ တက္မက္ျခင္း ကင္းရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (သစၥာေလပါးကို) သိရန္အလို႔ငွါမျဖစ္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ အာကိၪၥညာယတနဘံု၌ ျဖစ္႐ံုမွ်အက်ဳိးငွါသာလွ်င္ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ ထိုတရားကို တန္ဆာမဆင္ဘဲ ထိုတရားမွၿငီးေငြ႕၍ဖဲခြါခဲ့၏။

၂၇၈။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ အဘယ္အရာသည္ အျပစ္ကင္းေသာ တရားေပနည္းဟု ရွာေဖြ လ်က္,အဘယ္အရာသည္ အတုမရွိျမတ္ေသာၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္နည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ ရာမသား ဥဒက ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ ရာမသား ဥဒကအား ”ငါ့သွ်င္ ငါသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္လို၏” ဟု ဤစကားကို ေျပာဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ရာမသား ဥဒကက ”အသွ်င္သည္ ေနပါေလာ့၊ ဤတရားကား ပညာရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ မၾကာမီပင္ မိမိ၏ဆရာ့အယူကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနႏိုင္ရာေသာသေဘာရွိပါ၏” ဟု ငါ့အား ေျပာဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ထိုတရားကိုသင္ယူ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ သည္ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္႐ံုမွ် ဆိုျပသည္ကို လိုက္ဆို႐ံုမွ် ေလာက္ျဖင့္သာလွ်င္သိၿပီဟူေသာ စကားကိုလည္း ေကာင္း၊ ခိုင္ျမဲၿပီဟူေသာ စကားကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆိုႏိုင္၏၊ ငါကိုယ္တိုင္ကလည္း သိ၏ ျမင္၏ဟု ဝန္ခံ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ကလည္း ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ထိုငါ့အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္၏၊ ”ရာမ သည္ ဤတရားကို ‘ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေနရာ၏’ဟု ယံုၾကည္မႈသက္သက္မွ်ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မဟုတ္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ရာမသည္ ဤတရားကို သိျမင္လ်က္ ေန၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ရဟန္းတို႔့ထိုအခါ ငါသည္ ရာမသား ဥဒကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္ ရာမ အဘယ္မွ်ေလာက္ျဖင့္ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေန၏” ဟူ၍ေျပာၾကားသနည္းဟု ရာမသား ဥဒကကို ေျပာဆို၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ ရာမသားဥဒကသည္ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို ေျပာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာအၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ရာမအားသာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္းယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ အားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္းအားထုတ္မႈ ‘ဝီရိယ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္းေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ရွိ၏။ ရာမအားသာလွ်င္ အသိဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိသည္ မဟုတ္၊ ငါ့အားလည္း အသိဉာဏ္ ‘ပညာ’ ရွိ၏။ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ငါေန၏ဟု ရာမေျပာၾကားထား ေသာ တရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းငွါ ငါ အားထုတ္ရမူေကာင္းေပမည္” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ မၾကာမီ လ်င္ျမန္စြာသာလွ်င္ ထိုတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါသည္ ရာမသား ဥဒကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရာမသား ဥဒကအား ”ငါ့သွ်င္ ရာမဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေျပာၾကားပါသေလာ” ဟု ေျပာဆို၏။

ငါ့သွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ငါေျပာၾကားပါ၏ဟု (ဝန္ခံ၏)။

ငါ့သွ်င္ ငါသည္လည္း ဤမွ်ေလာက္ျဖင့္ ဤတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ေနပါ၏ဟု (ေျပာဆို၏)။

ငါ့သွ်င္ သင္ကဲ့သို႔ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္ အသွ်င္ကို ငါတို႔ ေတြ႕ျမင္ၾကရျခင္းသည္ ငါတို႔မွာ အရေတာ္ေလစြ၊ ငါတို႔မွာ အလြန္အရေတာ္ေလစြ။ ဤသို႔ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳကာျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကားေသာ တရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍သင္သည္ ေန၏၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ သင္ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာတရားကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ငါေျပာၾကား၏။ ဤသို႔ငါသိေသာ တရားကို သင္သိ၏၊ သင္သိေသာတရားကို ငါသိ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ငါကဲ့သို႔ပင္ သင္လည္းျဖစ္၏၊ သင္ကဲ့ သို႔ပင္ ငါလည္း ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္ လာေလာ့၊ ယခုအခါ သင္သည္ ဤဂိုဏ္းကိုေရွ႕ေဆာင္ပါေလာ့ဟု (ေျပာ ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရာမ၏သား ဥဒကသည္ ငါ၏ သီတင္းသံုးေဖာ္ျဖစ္လ်က္ ငါ့ကို ဆရာ့အရာ၌ထား၏၊ ငါ့ကို မြန္ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္း ပူေဇာ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ဤတရားသည္ၿငီးေငြ႕ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ တပ္မက္ျခင္း ကင္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ဝဋ္ဆင္းရဲ) ခ်ဳပ္ရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိရန္ အလို႔ငွါမျဖစ္၊ (သစၥာေလးပါးကို) သိရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အလို႔ငွါ မျဖစ္၊ ေနဝသညာနာသညာယတနဘံု၌ ျဖစ္႐ံုမွ် အက်ဳိးငွါသာလွ်င္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ထိုတရားကို တန္ဆာမဆင္ဘဲ ထိုတရားမွၿငီးေငြ႕၍ ဖဲခြါခဲ့၏။

၂၇၉။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ အဘယ္အရာသည္ အျပစ္ကင္းေသာ တရားေပနည္းဟု ရွာေဖြလ်က္,အဘယ္အရာသည္ အတုမရွိျမတ္ေသာၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္နည္းဟု ရွာေဖြလ်က္ မဂဓတိုင္းတို႔၌ အစဥ့္အတိုင္း ေဒသစာရီလွည့္လည္ေသာ္ ဥ႐ုေဝလေတာ ေသနာနိဂံုးသို႔ ေရာက္၏။ ထိုအရပ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ေျမအဖို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းေသာ ေတာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီးဆင္းေနေသာျမစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ဆိပ္ကမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အနီးအနားမွဆြမ္းခံရြာကိုလည္းေကာင္း ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ျဖစ္၏။ ”အခ်င္းတို႔ေျမအဖို႔သည္ စင္စစ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိလွေပ၏၊ ေတာအုပ္သည္လည္း ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္း လွေပ၏၊ ျမစ္သည္လည္း တသြင္သြင္ စီးဆင္းေန၏၊ ဆိပ္ကမ္းသည္လည္း သန္႔ရွင္း၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေပ၏။ ဆြမ္းခံရြာသည္လည္း နီးနားလွေပ၏၊ ဤအရပ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္လိုေသာအမ်ိဳးသားအား ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ရာ၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။ ရဟန္းတို႔ဤအရပ္သည္ ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လွေပ၏” ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ထိုအရပ္၌ပင္ငါေနခဲ့ေပ၏။

၂၈ဝ။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါသည္ ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ပြါးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကိုရွာေဖြေသာ္ ျဖစ္ပြါးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရ၏၊ ကိုယ္တိုင္ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ေဆြးေျမ႕ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြေသာ္ေဆြးေျမ႕ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရ၏၊ ကိုယ္တိုင္နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္နာျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြေသာ္ နာျခင္းသေဘာမရွိေသာအတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရ၏၊ ကိုယ္တိုင္ေသျခင္း ‘မရဏ’သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ေသျခင္း သေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာနိဗၺာန္ကို ရွာေဖြေသာ္ ေသျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္း ရာ နိဗၺာန္ကို ရ၏၊ ကိုယ္တိုင္ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာ၌ အျပစ္ကိုသိၿပီးလွ်င္ ပူေဆြးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရ၏၊ ကိုယ္တိုင္ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကိုသိၿပီးလွ်င္ ညစ္ညဴးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြေသာ္ ညစ္ညဴးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရ၏၊ ငါ့အား (တရားအားလံုးကို) ႏွံ႕စပ္သိျမင္ႏိုင္ေသာ (သဗၺညဳတ) ဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏၊ ငါ့အား လြတ္ေျမာက္ျခင္း (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္သည္ မပ်က္စီးေတာ့ေပ၊ ဤကား ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရေသာ ဇာတိသေဘာ ေပတည္း၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိေတာ့ေပဟု (ငါ့မွာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္သည္လည္း ျဖစ္၏)။

၂၈၁။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါအား ဤသို႔ေသာအၾကံသည္ ျဖစ္၏- ”ငါသိထားေသာ ဤတရားကားနက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ သိ္ႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ တကၠီပုဂၢဳိလ္တို႔၏ က်က္စားရာမဟုတ္၊ သိမ္ေမြ႕၏။ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္၏။ ဤသတၱဝါမ်ားကား ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္ႏွစ္ၿခဳိက္ေနကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပိုက္အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ေနၾကေသာ ဤသတၱဝါမ်ားသည္ အက်ဳိးတရားတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ ျပဳျပင္မႈ အားလံုး၏ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုးကို ပယ္စြန္႔ရာ တဏွာ၏ကုန္ရာရာဂ၏ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ ဤ (နိဗၺာန္) တရားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ ငါသည္ တရားကိုေဟာျငားအံ့၊ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ငါ၏ တရားကို မသိ နားမလည္ႏိုင္ကုန္ရာ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထို (တရားေဟာမႈ) သည္ ငါ့အား ပင္ပန္း႐ံုသာ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကိုယ္ (ငါ) ညႇဥ္းဆဲ႐ုံသာ ျဖစ္ရာ၏” ဟု (စိတ္အၾကံ့ျဖစ္ခဲ့၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ျပင္ အလြန္အံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤဂါထာတို႔သည္လည္း ငါ့မွာ ေရွးက မၾကားဖူး ဘဲစိတ္ထဲ၌ ထင္လာျပန္ကုန္၏။

”ငါသည္ ခဲယဥ္းစြာက်င့္သျဖင့္ သိထားေသာ တရားကို ယခုအခါ ေဟာျပျခင္းငွါ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ရာဂေဒါသႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ သူတို႔သည္ ဤတရားကို လြယ္ကူ စြာ သိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

အဝိဇၨာေမွာင္ထုဖံုးလႊမ္းလ်က္ ရာဂတပ္စြဲေနေသာ သူတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ အဏုျမဴသဖြယ္ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ (သံသရာ့) အဆန္တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ ေခ်” ဟု (စိတ္ထဲ၌ထင္လာျပန္ကုန္၏)။

၂၈၂။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ဆင္ျခင္ေသာ ငါ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ တရားေဟာရန္ မၫြတ္ဘဲ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနရန္ ၫြတ္ခဲ့၏။ ထိုအခါ ငါ၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္ သိ၍ သဟံပတိျဗဟၼာအား ဤသို႔အၾကံျဖစ္ ေပၚလာ၏။ ”အခ်င္းတို႔ ေလာကသည္ ပ်က္စီးေတာ့မည္တကား၊ အခ်င္းတို႔ ေလာကသည္ပ်က္စီးေတာ့ မည္တကား၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ႏွလံုးေတာ္သည္ တရားေဟာရန္ ၫြတ္ေတာ္မမူဘဲေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနရန္ ၫြတ္ေတာ္မူဘိ၏” ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေနာက္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္ေမာင္းကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္ေမာင္းကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထိုသဟံပတိျဗဟၼာသည္ ျဗဟၼာ့ဘံုမွ ကြယ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ငါ၏ေရွ႕၌ ထင္ရွားေပၚလာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုသဟံပတိျဗဟၼာသည္ အေပၚ႐ံုကို ပုခံုးတစ္ဖက္၌ တင္၍ လက္ယာဒူးကို ေျမ၌ ေထာက္လ်က္ ငါ့ဆီသို႔လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

”ျမတ္စြာဘုရား ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္း ေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ တရားကို မနာရေသာေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးေနပါကုန္၏။ တရားကို သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱ႕ံ” ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္းတို႔ သဟံပတိျဗဟၼာသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ ထိုမွတစ္ပါး ဤစကားကိုေလွ်ာက္ၿပန္၏ –

ေရွးအခါ မဂဓတိုင္းတို႔၌ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကးရွိသူ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔သည္ ၾကံဆအပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာအယူတရားသည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္၏ တံခါးကိုဖြင့္လွစ္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အညစ္အေၾကး ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဘာဝႏွင့္အေလ်ာ္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားကို (သတၱဝါအမ်ား) နာၾကားၾကပါေစ။

ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထက္ဝန္းက်င္ (ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္) မ်က္စိရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာင္ ထိပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ ထက္ဝန္းက်င္ လူအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔၊ ထို႔အတူ စိုးရိမ္ပူေဆြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ပညာ (ဓမၼ) ျဖင့္ၿပီးေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းတို႔၏ အႏွိပ္စက္ခံေနရသျဖင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသို႔ သက္ဆင္း က်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါအေပါင္းကိုၾကည့္႐ႈေတာ္မူပါေလာ့။

ရဲရင့္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေအာင္ပြဲယင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထေတာ္မူပါေလာ့။ ယာဥ္မွဴးႏွင့္ တူေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ (ကိေလသာ) ေႂကြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားေလာက၌ လွည့္လည္ေတာ္မူပါေလာ့။ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ (တရားကို) သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၈၃။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါဘုရားသည္ ျဗဟၼာ၏ ေတာင္းပန္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးလွ်င္ သတၱဝါတို႔၏ သနားျခင္းကိုလည္း အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္၁ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးသူ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴမ်ားျပားသူ၊ ဣေႁႏၵရင့္က်က္ၿပီးသူ ဣေႁႏၵႏုေသးေသာသူ၊ ေကာင္းေသာအျခင္းအရာရွိသူ မေကာင္းေသာအျခင္းအရာရွိသူ၂၊ သိေစရန္လြယ္ကူသူ သိေစရန္ခက္ခဲသူ၊ တမလြန္ေလာကအျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု ႐ႈလ်က္ ေနေလ့ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တမလြန္ေလာကအျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု႐ႈလ်က္ ေနေလ့မရွိသူ အခ်ဳိ႕တို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလၾကာ၃ေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ ပဒုမၼာၾကာပု႑ရိက္ ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲ၌ျမဳပ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရႏွင့္အညီ တည္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရေပၚသို႔ တက္၍တည္ကုန္၏၊ ေရႏွင့္ မလိမ္းကပ္ကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ငါဘုရားသည္ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူ လတ္ေသာ္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးသူ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ မ်ားျပားသူ၊ ဣေႁႏၵရင့္က်က္သူ ဣေႁႏၵႏုေသးသူ၊ ေကာင္းေသာအျခင္းအရာရွိသူမေကာင္းေသာအျခင္းအရာ ရွိသူ၊ သိေစ ရန္လြယ္ကူသူ သိေစရန္ခက္ခဲသူ၊ တမလြန္ေလာကအျပစ္တို႔ကိုေဘးဟု႐ႈေလ့ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တမလြန္ ေလာကအျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု မ႐ႈဘဲေနေလ့ရွိသူ အခ်ဳိ႕တို႔ကိုျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါသည္ သဟံပတိ ျဗဟၼာအား ဂါထာျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ျဗဟၼာ ေလ့လာၿပီးေသာတရားျမတ္ကို ပင္ပန္း႐ံုသာဟု အမွတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ လူတို႔အား မေဟာခဲ့ၿပီ (မေဟာဘဲေနရန္ အၾကံျဖစ္ခဲ့ၿပီ)။ (ပညာ) တည္းဟူေသာ နားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါတရား’ကို ေစလႊတ္ၾကကုန္ ေလာ့၊ ထိုသူတို႔အတြက္ နိဗၺာန္ တံခါးကို ငါဖြင့္ထားၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ သဟံပတိျဗဟၼာသည္ ”ငါဘုရား တရားေဟာရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူလိုက္ၿပီ” ဟု (သိသျဖင့္) ငါ့ကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ထိုေနရာ၌ပင္ ကြယ္သြားေလ၏။

၂၈၄။ ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ အဘယ္သူအား ေရွးဦးစြာ တရားေဟာရပါအံ့နည္း၊ အဘယ္သူသည္ဤတရားကို လ်င္ျမန္စြာ သိႏိုင္လတၱံ႕နည္း” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”ဤကာလာမအႏြယ္ ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ပညာရွိ၏၊ လိမၼာ၏၊ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ရွိ၏၊ ကာလရွည္ျမင့္စြာကပင္ ပညာမ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးေန၏၊ ငါသည္ ကာလာမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာဠာရအား တရားကို ေရွးဦးစြာ ေဟာရမူ ေကာင္းေပမည္၊ ထိုအာဠာရသည္ ဤတရားကို လ်င္စြာပင္ သိႏိုင္လတၱံ႕” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ နတ္သားသည္ ငါ့အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ကာလာမအႏြယ္ ျဖစ္ေသာအာဠာရသည္ ေသၿပီး၍ ခုနစ္ရက္ရွိပါၿပီ” ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့အားလည္း ”ကာလာမအႏြယ္ ျဖစ္ေသာအာဠာရသည္ ေသၿပီး၍ ခုနစ္ရက္ရွိၿပီ” ဟု ဉာဏ္အျမင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုငါ့အား ”ကာလာမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အာဠာရသည္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းႀကီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီ၊ အကယ္၍ ထိုအာဠာရသည္ဤတရားကို နာရပါမူ လ်င္စြာပင္ သိႏိုင္ရာ၏” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ အဘယ္သူအား ေရွးဦးစြာ တရားေဟာရပါအံ့နည္း၊ အဘယ္သူသည္ ဤတရားေတာ္ကို လ်င္စြာ သိႏိုင္လတၱံ႕နည္း” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္ျပန္၏။ ”ရာမ၏သား ဥဒကရေသ့သည့္ပညာရွိ၏၊ လိမၼာ၏၊ ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ရွိ၏၊ ကာလရွည္ျမင့္စြာကပင္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴ နည္းပါးေန၏၊ ငါသည္ ရာမ၏သား ဥဒကရေသ့အား တရားကို ေရွးဦးစြာ ေဟာရမူ ေကာင္းေပမည္၊ ထို (ဥဒကရေသ့) သည္ ဤတရားကို လ်င္စြာပင္ သိႏိုင္လတၱံ႕” ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံျဖစ္၏။

ထိုအခါ နတ္သားသည္ ငါ့အထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ရာမ၏သား ဥဒကရေသ့သည္ယမန္ေန႔က ေသဆံုးခဲ့ပါၿပီ” ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့အားလည္း ”ရာမ၏သား ဥဒကရေသ့သည္ ယမန္ေန႔ကေသဆံုးခဲ့ၿပီ” ဟု ဉာဏ္ျမင္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ ရဟန္းတို႔ ငါ့အား ”ရာမ၏သား ဥဒကရေသ့သည္ ဆံုး႐ံႈးျခင္းႀကီး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီ၊ အကယ္၍ ထို႔ဒကရေသ့သည္ ဤတရားကို နာရပါမူ လ်င္စြာပင္ သိႏိုင္ရာ၏” ဟု အၾကံျဖစ္ျပန္၏။

ရဟန္းတို႔ ”ငါသည္ အဘယ္သူအား ေရွးဦးစြာ တရားေဟာရပါအံ့နည္း၊ အဘယ္သူသည္ ဤတရားေတာ္ကို လ်င္ျမန္စြာ သိႏိုင္လတၱံ႕နည္း” ဟု ငါ့အား အၾကံျဖစ္ျပန္၏။

ထိုငါ့အား ”(ငါးေယာက္အစုရွိေသာ) ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ငါ့အား ေက်းဇူးမ်ားကုန္၏၊ ယင္း ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ပဓာနအလုပ္ကို အားထုတ္ေနေသာငါ့ကို လုပ္ေကြၽးဖူးကုန္၏၊ ငါသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား တရားကို ေရွးဦးစြာ ေဟာရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု အၾကံျဖစ္ၿပီးေနာက္ ”ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ယခုအခါ အဘယ္အရပ္၌ ေနၾကကုန္သနည္း” ဟု အၾကံျဖစ္ျပန္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ အထူးသျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ မ်က္စိ ‘ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္’ ျဖင့္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ေနကုန္ေသာ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ကို ျမင္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါဘုရားသည္ ဥ႐ုေဝလေတာ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသေရြ႕ ေနၿပီးလွ်င္ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ခဲ့၏။

၂၈၅။ ရဟန္းတို႔ ဥပကအာဇီဝက ‘တကၠတြန္း’ သည္ ဂယာႏွင့္ ေဗာဓိပင္အၾကား ခရီးရွည္သြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ငါဘုရားကို ျမင္၍ ”ငါ့သွ်င္ သင္၏ ဣေႁႏၵတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ ၾကည္လင္ကုန္၏၊ အေရအဆင္းသည္ စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္၏၊ ငါ့သွ်င္ သင္သည္ အဘယ္သူကို ရည္ၫႊန္း၍ ရဟန္းျပဳသနည္း၊ သင္၏ ဆရာကား အဘယ္သူနည္း၊ သင္သည္ အဘယ္သူ၏ တရားကို ႏွစ္သက္သနည္း” ဟုငါ့ကို ေမးလတ္ေသာ္ ငါဘုရားက ဥပကအာဇီဝက ‘တကၠတြန္း’ကို ဂါထာတို႔ျဖင့္ မိန္႔ၾကား၏ – (ဥပက) ငါသည္ အလံုးစံုကို လႊမ္းမိုးႏိုင္၏၊ အလံုးစံုကို သိ၏၊ တရားအားလံုးတို႔၌ (ကိေလသာ) ျဖင့္မလိမ္းက်ံ၊ အလံုးစံုကို စြန္႔အပ္ၿပီ၊ တဏွာ၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳရေသာေၾကာင့္ ကိေလသာမွလြတ္ၿပီ၊ ကိုယ္တိုင္ အထူးသိျမင္ၿပီးျဖစ္၍ အဘယ္သူကို (ဆရာဟူ၍) ၫႊန္းရအံ့နည္း။

(ဥပက) ငါ့အား ဆရာမရွိ၊ ငါႏွင့္တူေသာသူ မရွိ၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာ ေလာက၌ ငါ့အားဖက္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္လည္း မရွိ။

ငါသည္ ေလာက၌ ရဟႏၲာတည္း၊ ငါသည္ အတုမရွိေသာ သူတည္း၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာတည္း၊ (ငါတစ္ေယာက္သာလွ်င္) (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္ တိုင္ မွန္စြာ သိေသာ တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားတည္း၊ ကိေလသာမီးၿငိမ္းသည္ ျဖစ္၍ ခ်မ္းျမ၏။

ငါသည္ ဓမၼစၾကာတရားကို ေဟာျခင္းငွါ ကာသိတိုင္း ဗာရာဏသီျပည္သို႔ သြား အံ့၊ သူကန္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေလာက၌ (တရားတည္းဟူေသာ) အၿမဳိက္စည္ႀကီး ကို တီးခတ္ေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ငါ့သွ်င္ သင္ဝန္ခံသည့္အတိုင္းဆိုလွ်င္ ”အဆံုးမရွိေသာ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ထိုက္ေပ၏” ဟု (ဆို၏)။

ဥပက အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ငါကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သည္ စင္စစ္ဇိနမည္ကုန္၏၊ ငါသည္ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေအာင္အပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ဇိနမည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေသာ္ ဥပကတကၠတြန္းသည္ ”ငါ့သွ်င္ဟုတ္ေပရာ၏” ဟု ဆိုကာ ဦးေခါင္းကို ညိမ့္လ်က္ လမ္းဖယ္၍ သြားေလ၏။

၂၈၆။ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ငါဘုရားသည္ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီ လွည့္လည္ခဲ့ေသာ္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနမည္ေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ငါဘုရား အေဝးမွ ႂကြလာသည္ကို ျမင္ၾက၍ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ဤရဟန္းေဂါတမသည္ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ က်င့္၍ ကမၼ႒ာန္း လုပ္ငန္းမွ ထြက္ကာ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ လွည့္လည္လ်က္ ႂကြလာခဲ့၏၊ ထိုရဟန္းေဂါတမကို ရွိမခိုးရ၊ ခရီးဦးႀကဳိမႈ မျပဳရ၊ ထိုရဟန္းေဂါတမ၏ သပိတ္သကၤန္းကို လွမ္းမယူရ၊ သို႔ရာတြင္ ေနရာကိုကား ခင္းထားထိုက္၏။ ရဟန္းေဂါတမသည္ အကယ္၍အလိုရွိလွ်င္ ထိုင္လိမ့္မည္” ဟု အခ်င္းခ်င္း ကတိကဝတ္ ျပဳကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္မိေသာ္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ မိမိတို႔ကတိကဝတ္၌ မတည္ႏိုင္ကုန္ဘဲ အခ်ဳိ႕က ငါဘုရားကို ခရီးဦးႀကဳိမႈျပဳ၍ သပိတ္သကၤန္းကို လွမ္းယူကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕က ေနရာခင္းကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕က ေျခေဆးေရကို တည္ကုန္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငါဘုရားကိုမူေဂါတမဟူေသာ အမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငါ့သွ်င္ဟူေသာ အေခၚအေဝၚျဖင့္လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚေျပာဆိုကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာဆိုကုန္သည္ရွိေသာ္ ငါဘုရားသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား ”ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားကိုအမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငါ့သွ်င္ဟူေသာ အေခၚအေဝၚျဖင့္လည္းေကာင္း မေခၚမေျပာဆိုၾကကုန္လင့္၊ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေသာသူျဖစ္ေပ၏။ ရဟန္းတို႔ နားေထာင္ကုန္ေလာ့၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္ကို (ငါ) ရၿပီ၊ ငါသည္ ဆံုးမအံ့၊ ငါသည္ တရားေဟာအံ့၊ ငါဆံုးမသည့္အတိုင္း က်င့္သည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္၍ ေနၾကလတၱံ႕” ဟု ေျပာခဲ့၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေျပာေသာ္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ငါဘုရားအား ”ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သင္သည္ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ဣရိယာပုထ္ကို ျပဳသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်င့္ႏိုင္ခဲေသာ အက်င့္ကိုက်င့္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမႈကို ျပဳသျဖင့္လည္းေကာင္း လူတို႔၏ကုသိုလ္ကမၼပထတရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာအျဖစ္ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ အျမင္အထူးကိုမရခဲ့ေပ၊ သင္သည္ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ က်င့္၍ ကမၼ႒ာန္း (လုပ္ငန္း) မွ ထြက္ကာ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါလွည့္လည္ေနခါမွ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာအျဖစ္ကိုျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကို အဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း” ဟု ဆိုကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ဆိုကုန္ေသာ္ ငါဘုရားသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား-

”ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ က်င့္သည္ မဟုတ္ေပ၊ ကမၼ႒ာန္းလုပ္ငန္းမွလည္းထြက္သည္ မဟုတ္ေပ၊ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ လွည့္လည္သည္ မဟုတ္ေပ။ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္သည့္ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိသူ ျဖစ္ေပ၏။ ရဟန္းတို႔နားေထာင္ကုန္ေလာ့၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္ကို ငါရၿပီ၊ ငါသည္ ဆံုးမအံ့၊ ငါသည္ တရားေဟာအံ့၊ ငါဆံုးမသည့္အတိုင္း က်င့္သည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနၾကရလတၱံ႕” ဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ငါဘုရားအား ”ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သင္သည္ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ဣရိယာပုထ္ကို ျပဳသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ က်င့္ႏိုင္ခဲေသာ အက်င့္ကိုက်င့္သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမႈကို ျပဳသျဖင့္လည္းေကာင္း လူတို႔၏ကုသိုလ္ကမၼပထတရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာအျဖစ္ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကိုမရခဲ့ေပ၊ သင္သည္ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ က်င့္၍ ကမၼ႒ာန္း (လုပ္ငန္း) မွ ထြက္ကာ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါလွည့္လည္ေနခါမွ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရား ထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာအျဖစ္ကိုျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကို အဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း” ဟု ဆိုျပန္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ငါဘုရားသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား ”ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါက်င့္သည္ မဟုတ္ေပ။ပ။ ေရာက္၍ ေနၾကရလတၱံ႕” ဟု ဆိုျပန္၏။

ရဟန္းတို႔ သံုးၾကိမ္ေျမာက္လည္း ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ငါဘုရားအား ”ငါ့သွ်င္ေဂါတမ သင္သည္ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ဣရိယာပုထ္ကို ျပဳသျဖင့္လည္းေကာင္း က်င့္ႏိုင္ခဲေသာ အက်င့္ကို က်င့္သျဖင့္လည္းေကာင္းျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမႈကို ျပဳသျဖင့္လည္းေကာင္း လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာအရိယာအျဖစ္ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကို မရခဲ့ေပ၊ သင္သည္ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ က်င့္၍ကမၼ႒ာန္း (လုပ္ငန္း) မွ ထြက္ကာ လာဘ္မ်ားျခင္းငွါ လွည့္လည္ေနခါမွ လူတို႔၏ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားထက္ လြန္ျမတ္ေသာ အရိယာ အျဖစ္ကို ျပဳစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္အျမင္အထူးကို အဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း” ဟု ေျပာျပန္ကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာကုန္လတ္ေသာ္ ”ရဟန္းတို႔ ဤမွ ေရွးအခါ၌ ဤသို႔ေသာ စကားထူးကို ငါေျပာဖူး သည္ကိုသင္တို႔ မွတ္မိၾကကုန္သေလာ” ဟု ငါဘုရားက ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား မမွတ္မိပါဟု (ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္သည့္ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိသူ ျဖစ္ေပ၏။ ရဟန္းတို႔ နားေထာင္ကုန္ေလာ့၊ အၿမဳိက္နိဗၺာန္ကို ငါရၿပီ၊ ငါသည္ ဆံုးမအံ့၊ ငါသည္ တရားေဟာအံ့၊ ငါဆံုးမသည့္အတိုင္း က်င့္သည္ရွိေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔ လိုလားအပ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အတုမရွိေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ေရာက္၍ ေနၾကလတၱံ႕” ဟု (ဆို၏)။

ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားသည္ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔အား (ဘုရားအျဖစ္ကို) သိေစရန္ စြမ္းႏိုင္ခဲ့ေလၿပီ။

ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကိုလည္း ဆံုးမ၏၊ သံုးပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၾကကုန္၏၊ သံုးပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၾက၍ ေဆာင္ယူလာအပ္ေသာဆြမ္းျဖင့္ ေျခာက္ဦးသားတို႔ မွ်တၾကကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ သံုးပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ကိုလည္း ဆံုးမ၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၾကကုန္၏၊ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၾက၍ ေဆာင္ယူလာအပ္ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေျခာက္ဦးသားတို႔ မွ်တၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ပၪၥဝဂၢီရဟန္းတို႔ကို ငါက ဤသို႔ ဆံုးမသြန္သင္အပ္သည္ရွိေသာ္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္ကုန္၍ ျဖစ္ပြားျခင္း ‘ဇာတိ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ျဖစ္ပြားျခင္းသေဘာ မရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြၾကကုန္ေသာ္ ျဖစ္ပြားျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရၾကကုန္၏။ ကိုယ္တိုင္ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’သေဘာ ရွိသည္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ ေဆြးေျမ႕ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြၾကကုန္ေသာ္ ေဆြးေျမ႕ျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရၾကကုန္၏။ ကိုယ္တိုင္ နာျခင္း ‘ဗ်ာဓိ’့သေဘာရွိသည္ျဖစ္ၾကကုန္၍။ပ။ ကိုယ္တိုင္ ေသျခင္း ‘မရဏ’ သေဘာရွိသည္ ျဖစ္ၾကကုန္၍။ပ။ ကိုယ္တိုင္ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ သေဘာရွိ သည္ျဖစ္ၾကကုန္၍။ပ။ ကိုယ္တိုင္ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာရွိသည္ျဖစ္ၾကကုန္၍ ညစ္ညဴးျခင္း ‘သံကိေလသ’ သေဘာ၌ အျပစ္ကို သိၿပီးလွ်င္ညစ္ညဴးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္း ရာ နိဗၺာန္ကို ရွာေဖြၾကကုန္ေသာ္ညစ္ညဴးျခင္းသေဘာမရွိေသာ အတုမဲ့ျဖစ္ေသာ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ကို ရၾကကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔အားဉာဏ္အျမင္သည္လည္း ထင္ရွားျဖစ္၏။ ”ငါတို႔၏ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္သည္မပ်က္စီးၿပီ၊ ဤျဖစ္ပြါးျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရေသာ ဇာတိတည္း၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ျဖစ္ျခင္းသည္ မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု (ထင္ရွားျဖစ္၏)။

၂၈၇။ ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္း၊ လိုခ်င္ဖြယ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္အပ္ေသာ သေဘာရွိေသာ, ကာမရာဂႏွင့္စပ္သြယ္ေသာ, တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ, စကၡဳဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အဆင္းတို႔လည္းေကာင္း။ပ။ ေသာတဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာအသံတို႔လည္းေကာင္း။ပ။ ဃာနဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အနံ႕တို႔လည္းေကာင္း။ပ။ ဇီဝွါဝိညာဏ္ျဖင့္သိရေသာ အရသာတို႔လည္းေကာင္း။ပ။ လိုခ်င္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ ခ်စ္အပ္ေသာ သေဘာရွိေသာ, ကာမရာဂႏွင့္စပ္သြယ္ေသာ, တပ္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ, ကာယဝိညာဏ္ျဖင့္ သိရေသာ အေတြ႕အထိတို႔လည္းေကာင္း။ ရဟန္းတို႔ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို႔ကို တပ္မက္ မိန္းေမာ သက္ဝင္ၾကကုန္လ်က္ အျပစ္ကို ႐ႈျမင္ ေလ့မရွိဘဲ ဆင္ျခင္တံုဉာဏ္ ကင္းၾကကုန္လ်က္ သံုးေဆာင္ၾကေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၍ မာရ္ယုတ္အလိုရွိတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းခံၾကရကုန္၏” ဟု သိၾကရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာ၌ ေပါက္ပြါးေသာ သားသမင္သည္ ဖြဲ႕ခ်ည္မိ၍ ေက်ာ့ကြင္းစုကိုဖိအိပ္ျငားအံ့၊ ထိုသားသမင္သည္ ”အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၍ မုဆိုးအလိုရွိတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းခံရမည့္ျပင္ မုဆိုးလာေသာ္လည္း အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ ဖဲခြါသြားႏိုင္မည္မဟုတ္” ဟု သိရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ ဤကာမဂုဏ္ ငါးပါးတို႔ကို တပ္မက္ မိန္းေမာ သက္ဝင္ၾကကုန္လ်က္ အျပစ္ကို ႐ႈျမင္ေလ့မရွိဘဲဆင္ျခင္တံုဉာဏ္ ကင္းၾကကုန္လ်က္ သံုးေဆာင္ၾကေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၍ မာရ္ယုတ္အလိုရွိ တိုင္းျပဳလုပ္ျခင္းခံၾကရကုန္၏” ဟု သိရမည္ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို မတပ္မက္ မမိန္းေမာ မသက္ဝင္ၾကကုန္ဘဲ အျပစ္ကို ႐ႈျမင္ေလ့ရွိကုန္လ်က္ ဆင္ျခင္တံုဉာဏ္ ရွိၾကလ်က္ သံုးေဆာင္ၾကေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ၾကဘဲ မာရ္ယုတ္အလိုရွိတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမခံၾကရကုန္” ဟု သိၾကရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာ၌ ေပါက္ပြါးေသာ သားသမင္သည္ မဖြဲ႕ခ်ည္မိဘဲ ေက်ာ့ကြင္းစုကိုဖိအိပ္ျငားအံ့၊ ထိုသားသမင္သည္ ”အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ဘဲ မုဆိုးအလိုရွိတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမခံရသည့္အျပင္ မုဆိုးလာေသာ္လည္း အလိုရွိရာ အရပ္သို႔ ဖဲခြါသြားႏိုင္လတၱံ႕” ဟု သိရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ဤအတူပင္ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို မတပ္မက္ မမိန္းေမာ မသက္ဝင္ၾကကုန္ဘဲ အျပစ္ကို ႐ႈေလ့ရွိကုန္လ်က္ ဆင္ျခင္တံု ရွိၾကလ်က္ သံုးေဆာင္ၾကေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္ၾကဘဲ မာရ္ယုတ္ အလိုရွိတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္း မခံၾကရကုန္” ဟု သိၾကရမည္ ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာ၌ ေပါက္ပြါးေသာ သားသမင္သည္ ေပါက္ပြါးေနေသာ ေတာႀကီး၌လွည့္လည္ေသာ္ မေၾကာက္မရြံ႕ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္း အိပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳ၏။ ထိုသို႔ မေၾကာက္မရြံ႕ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ မုဆိုးမျမင္ႏိုင္ရာသို႔ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ရဟန္းသည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ့ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ‘မာရ္နတ္ကို ကန္းေအာင္ျပဳ၏၊ မာရ္နတ္မ်က္စိကို တည္ရာအာ႐ံုမရွိေအာင္ ဖ်က္ဆီး၍ မာရ္ယုတ္၏ မျမင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္၏’ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’တို႔၏ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ကိုျဖစ္ပြား ေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ‘။ပ။ မာရ္ယုတ္၏ မျမင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္၏’ဟုဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မစြဲမက္ျခင္းေၾကာင့္လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍သာလွ်င္ ေန၏၊ သတိႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဉာဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ အၾကင္တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ” ဟု ေျပာၾကားကုန္၏။ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို ‘။ပ။ မာရ္ယုတ္၏ မျမင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္၏’ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ ကိုလည္း ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ‘ေသာမနႆ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲလည္းမဟုတ္ ခ်မ္းသာလည္းမဟုတ္ေသာလ်စ္လ်ဴ ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို။ပ။ မာရ္ယုတ္၏ မျမင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္၏’ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ ႐ူပသညာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္း ေၾကာင့္ထိခိုက္မႈ ‘ပဋိဃသညာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သညာ ‘နာနတၱသညာ’တို႔ကိုႏွလံုးမသြင္းျခင္းေၾကာင့္ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ” ဟု (စီးျဖန္းကာ) အာကာသာနၪၥာယတစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ေန၏။ ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို။ပ။ မာရ္ယုတ္၏ မျမင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္၏’ဟုဆိုအ ပ္၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ ”ဝိဉာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ” ဟု (စီးျဖန္းကာ) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္ ၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိ” ဟု (စီးျဖန္းကာ) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ အာကိၪၥာညာယတနစ်ာန္ကို လြန္ေျမာက္၍ [ ”ဤဝိညာဏ္သည္ၿငိမ္သက္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ မြန္ျမတ္၏” ဟု] (စီးျဖန္းကာ) ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ရဟန္းသည္ အလံုးစံုေသာ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကိုလြန္ေျမာက္၍ မွတ္သိျခင္း ‘သညာ’ ခံစားျခင္း ‘ေဝဒနာ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ‘နိေရာဓသမာပတ္’ ကို ျပည့္စံုေစ၍ေန၏။ ထိုရဟန္းအား (မဂ္) ပညာျဖင့္ (သစၥာကို) ျမင္ေသာေၾကာင့္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ‘ဤရဟန္းကို မာရ္ယုတ္ကို ကန္းေအာင္ျပဳ၏၊ မာရ္နတ္မ်က္စိကို တည္ရာ အာ႐ံုမရွိေအာင္ဖ်က္ဆီး၍ မာရ္ယုတ္၏ မျမင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္၏’ဟု ဆိုအပ္၏။

ေလာက၌ အထူးကပ္ၿငိမႈ ‘တဏွာ’ ကို လြန္ေျမာက္၍ မေၾကာက္မရြံ႕ သြားျခင္း ရပ္ျခင္း ထိုင္ျခင္းအိပ္ျခင္းကို ျပဳ၏။ ထိုသို႔ မေၾကာက္မရြံ႕ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ မာရ္ယုတ့္မျမင္ ႏိုင္ရာ (အာ႐ံု) အရပ္သို႔ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္တည္းဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကိုေဟာၾကား ေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကိုႏွစ္သိမ့္ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူၾကေလကုန္သတည္း။

ေျခာက္ခုေျမာက္ ပါသရာသိသုတ္ၿပီး၏။

၁။ သတၱဝါတို႔၏ ဣေႁႏၵအႏုအရင့္ကိုသိေသာ ဣၿႏၵိယပေရာပရိယတၱိဉာဏ္

၂။ သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ ကိန္းဝပ္ရာ အာသယႏွင့္ အႏုသယကိေလသာတို႔ကို သိေသာ အာသယာႏုသယဉာဏ္၊ ဤဉာဏ္ႏွစ္ပါးကို ဗုဒၶစကၡဳဟု ေခၚသည္။ အျခားပါဠိေတာ္မ်ား၌ ဒြါကာေရ ဒုဝိညာပေယ အေပၸကေစၥ နပရေလာကဝဇၨဘယဒႆာဝိေနာ ဝိဟရေႏၲပုဒ္မ်ား မပါ။

၃။ ဥပၸလ = ၾကာျဖဴ၊ ၾကာနီ ၾကာၫို။