မန ၂၈: မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတ္

၃ဝဝ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။

”ငါ့သွ်င္” ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားၾကကုန္၏၊

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေလ၏ –
ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာေသာ္ကား ကုန္းျပင္၌ သြားကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေျခရာအားလံုးတို႔သည္ဆင္ေျခရာ၌ အတြင္းဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ႀကီးသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ ဆင္ေျခရာကို ထိုေျခရာတို႔ထက္ျမတ္၏ဟု ေျဖၾကားရသကဲ့သို႔ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ကုသိုလ္တရားအားလံုးတို႔သည္ ေလးပါးေသာအရိယသစၥာတို႔၌ အက်ဥ္းခ်ဳံးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔၌ ေပါင္းဆံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္သနည္း၊ ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာ၊ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာ၊ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာအရိယသစၥာ၊ ဒုကၡခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာတို႔၌ ေပါင္းဆံုျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

၃ဝ၁။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ (ပဋိသေႏၶတည္ေန) ျဖစ္ပြါးျခင္း ‘ဇာတိ’သည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ အိုမင္းေဆြးေျမ႕ျခင္း ‘ဇရာ’သည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ ေသျခင္း ‘မရဏ’သည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ ပူေဆြးျခင္း ‘ေသာက’ ငိုေႂကြးျခင္း ‘ပရိေဒဝ’ (ကိုယ္) ဆင္းရဲျခင္း ‘ဒုကၡ’ စိတ္ဆင္း ရဲျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း ‘ဥပါယာသ’တို႔သည္လည္း ဒုကၡတို႔တည္း၊ အလိုရွိ ေသာအရာကို မရျခင္းသည္လည္း ဒုကၡတည္း၊ အက်ဥ္းအားျဖင့္ စြဲယူအပ္ေသာခႏၶာငါးပါးတို႔သည္လည္း ဒုကၡတို႔တည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ႐ုပ္ဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ ခံစားျခင္းဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ မွတ္သားျခင္းဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ ျပဳျပင္စီရင္ျခင္းဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၊ အထူးသိျခင္းဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာတို႔တည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ႐ုပ္ဟူေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔လည္းေကာင္း၊ မဟာ ဘုတ္ေလးပါးတို႔ကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ႐ုပ္တို႔လည္းေကာင္းတည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ မဟာဘုတ္ေလးပါးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ေျမဓာတ္ ေရဓာတ္ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ ေလဓာတ္တို႔တည္း။

 

ေျမဓာတ္

၃ဝ၂။ ငါ့သွ်င္တို႔ ေျမဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ေျမဓာတ္သည္ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္သည္ရွိ၏၊ အပျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္သည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ ခက္မာၾကမ္းတမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ စြဲဲယူအပ္ေသာ ႐ုပ္တည္း။ ဤ႐ုပ္တို႔ ဟူသည္အဘယ္နည္း၊ ဆံပင္, ေမြးညင္း, ေျခသည္းလက္သည္း, သြား, အေရ၊ အသား, အေၾကာ, အ႐ိုး,႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ, အၫို႔၊ ႏွလံုး, အသည္း, အေျမႇး, အဖ်င္း, အဆုတ္၊ အူမ, အူသိမ္, အစာသစ္,အစာေဟာင္း၊ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုစြဲ၍့ျဖစ္ေသာ ခက္မာၾကမ္းတမ္းျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ႐ုပ္ကိုအတြင္းျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္ဟူ၍ ဆိုရ၏။ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ေျမဓာတ္သာတည္း။

ထိုေျမဓာတ္ကို ”ဤေျမဓာတ္သည္ ငါပိုင္မဟုတ္၊ ဤေျမဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေျမဓာတ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ ေျမဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏၊ ဤသို႔ ဤေျမဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္လတ္ေသာ္ ေျမဓာတ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ေျမဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အပျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္ ပ်က္စီး၏၊ ထိုေရဓာတ္ ပ်က္စီးေသာအခါအပျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္သည္ ကြယ္ေပ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုသို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ထိုမွ်ေလာက္ ႀကီးေသာ အပျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္၏ မျမဲသည့္အျဖစ္သည္ ထင္ရွားလတၱံ႕၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္ရွားလတၱံ႕၊ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္ရွားလတၱံ႕၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္ရွားလတၱံ႕၊ (အခ်ိန္) အနည္းငယ္သာ တည္တံ့ျခင္းရွိသည့္တဏွာက စြဲယူအပ္ေသာ ဤကိုယ္ခႏၶာအား ”ငါဟုလည္းေကာင္း ငါပိုင္ဟုလည္းေကာင္း ငါျဖစ္၏” ဟုလည္းေကာင္း အဘယ္မွာ စြဲယူသင့္မည္နည္း။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းအား ဤအတြင္းျဖစ္ေသာ ေျမဓာတ္၌စြဲယူျခင္းသည္ မျဖစ္သည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းကို သူတစ္ပါးတို႔က အကယ္၍ ဆဲေရးကုန္ျငားအံ့၊ ေရရြတ္ကုန္ျငားအံ့၊ ျခဳတ္ျခယ္ကုန္ျငားအံ့၊ ညႇဥ္းဆဲကုန္ျငားအံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏၊ ငါ့မွာ နား၌ ေပါင္းဆံုေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဤဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္ ျဖစ္သည္သာတည္း၊ ထိုဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္လည္းအေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္၏၊ အေၾကာင္းကို မစြဲဘဲ မျဖစ္ႏိုင္၊ အဘယ္ကို စြဲဲ၍ ျဖစ္သနည္း၊ ေတြ႕ထိျခင္းကိုစြဲ၍ ျဖစ္၏။ ထိုဟန္းသည္ ”ေတြ႕ထိျခင္းသည္ အျမဲမရွိ” ဟု ႐ႈျမင္၏၊ ”ခံစားျခင္းသည္ အျမဲမရွိ” ဟု႐ႈျမင္၏၊ ”မွတ္သားျခင္းသည္ အျမဲ မရွိ” ဟု ႐ႈျမင္၏၊ ”ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္” ဟု ႐ႈျမင္၏၊ ”အထူးသိမႈစိတ္သည္ အျမဲမရွိ” ဟု ႐ႈျမင္၏၊ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ဓာတ္အာ႐ံုသို႔သာလွ်င္ သက္ဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာတည္၏၊ ဆံုးျဖတ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းကို သူတစ္ပါးတို႔က အနိ႒ာ႐ံုျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႏွလံုးကိုမပြါးေစတတ္ေသာ လက္အေတြ႕အထိ ခဲအေတြ႕အထိ တုတ္အေတြ႕အထိ ဓားလက္နက္အေတြ႕အထိတို႔ျဖင့္အကယ္၍ လံု႕လျပဳကုန္ျငားအံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ အျပားအားျဖင့္ သိ၏၊ ”ဤကိုယ္သည္ လက္အေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာ ခဲအေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာ တုတ္အေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာ ဓားလက္နက္အေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာသေဘာ ရွိ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လႊဥပမာရွိေသာ အဆံုးအမ၌ ‘ရဟန္းတို႔ လူသတ္ ခိုးသူတို႔သည္ ႏွစ္ဖက္႐ိုးရွိေသာ လႊျဖင့္ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ကို အကယ္၍လည္း တိုက္ျဖတ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔တိုက္ျဖတ္ရာ၌လည္း အၾကင္သူသည္ စိတ္ျပစ္ မွားျငားအံ့၊ ထိုသူသည္ ထိုစိတ္ျပစ္မွားျခင္းျဖင့္ ငါ၏အဆံုးအမကို ျပဳက်င့္သူမဟုတ္’ ဟူေသာ စကားကို ေဟာထားေတာ္မူ၏။

ငါသည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာ လံု႕လကို အားထုတ္အံ့၊ ငါ့မွာ မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ သတိ သည္ေရွး႐ႈထင္လာ၏၊ (ငါ၏) ကိုယ္ခႏၶာသည္ ပူပန္ျခင္းမရွိၿငိမ္းေအး၏၊ (ငါ၏) စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုဟူေသာ အဖို႔အစုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာ တည္ၿငိမ္၏။ ယခု ဤကိုယ္၌ လက္အေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ, ခဲအေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ, တုတ္အေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ, ဓားလက္နက္အေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ ဤအဆံုးအမကို လိုက္နာ ျပဳသင့္သည္သာတည္း” ဟု (ဤသို႔ အျပားအားျဖင့္သိ၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကိုေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္အကယ္၍ ေကာင္းစြာ မတည္အံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ”ငါသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ေကာင္းစြာမတည္၊ ငါ့မွာ အရမေတာ္ေလစြတကား၊ ငါ့မွာ အရေတာ္သည္ မဟုတ္ေလစြတကား၊ ငါသည္ မေကာင္းသျဖင့္ ရေလစြတကား၊ ငါသည္ေကာင္းစြာ ရသည္ မဟုတ္ေလစြတကား” ဟု ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေခြၽးမသည္ ေယာကၡမကို ျမင္၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္အကယ္၍ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ အကယ္၍ေကာင္းစြာ မတည္အံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ”ငါသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကိုေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ မတည္၊ ငါ့မွာ အရမေတာ္ေလစြတကား၊ ငါ့မွာအရ ေတာ္သည္ မဟုတ္ေလစြတကား၊ ငါသည္ မေကာင္းသျဖင့္ ရေလစြတကား၊ ငါသည္ ေကာင္းစြာရသည္ မဟုတ္ေလစြ တကား” ဟု ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္အကယ္၍ ေကာင္းစြာ တည္အံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ရဟန္းသည္ (အဆံုးအမကို) မ်ားစြာလိုက္နာ၏။

 

ေရဓာတ္

၃ဝ၃။ ငါ့သွ်င္တို႔ ေရဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ ေရဓာတ္သည္ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္ ရွိ၏၊ အပျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုစြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ ေရ, ေရအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စြဲဲယူအပ္ေသာ ႐ုပ္သည္ ရွိ၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း၊ သည္းေျခ, သလိပ္, ျပည္, ေသြး, ေခြၽး, အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္, ဆီၾကည္, တံေတြး, ႏွပ္, အေစး, က်င္ငယ္၊ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ အလံုးစံုေသာ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုစြဲ၍ျဖစ္ေသာ ေရ,ေရအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စြဲယူအပ္ေသာ႐ုပ္ (သည္ ရွိ၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ႐ုပ္ကို အတြင္းျဖစ္ေသာေရဓာတ္ဟု ဆိုရ၏။ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ေရဓာတ္သာတည္း။

ထိုေရဓာတ္ကို ”ဤေရဓာတ္သည္ ငါပိုင္မဟုတ္၊ ဤေရဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေရဓာတ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ ဤေရဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏၊ ဤသို႔ဤေရဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္လတ္ေသာ္ ေရဓာတ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ေရဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အပျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္သည္ ပ်က္စီး၏၊ ထိုေရဓာတ္သည္ ရြာကိုလည္းေမွ်ာ၏၊ နိဂံုးကိုလည္း ေမွ်ာ၏၊ ။ မဳိ႕ကိုလည္း ေမွ်ာ၏၊ ဇနပုဒ္ကိုလည္း ေမွ်ာ၏၊ ဇနပုဒ္တစ္စိတ္ကိုလည္း ေမွ်ာ၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ မဟာသမုဒၵရာ၌ ယူဇနာတစ္ရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ယူဇနာႏွစ္ရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ယူဇနာသံုးရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန့္ခန္းကုန္၏၊ ယူဇနာေလးရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ယူဇနာငါးရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ယူဇနာေျခာက္ရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ယူဇနာခုနစ္ရာရွိေသာ ေရတို႔သည္လည္း ကုန္ခန္းကုန္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ မဟာသမုဒၵရာ၌ ထန္းခုနစ္ဆင့္ရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထန္းေျခာက္ဆင့္ရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထန္းငါးဆင့္ရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထန္းေလးဆင့္ ရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထန္းသံုးဆင့္ရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထန္းႏွစ္ဆင့္ရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထန္းပင္မွ်ေလာက္ေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာ တည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ မဟာသမုဒၵရာ၌ ခုနစ္သူရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ေျခာက္သူရွိေသာေရသည္လည္း တည္၏၊ ငါးသူရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ေလးသူရွိေသာ ေရသည္လည္းတည္၏၊ သံုးသူရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ႏွစ္သူရွိေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ တစ္သူမွ်ေလာက္ေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ မဟာသမုဒၵရာ၌ တစ္သူဝက္ေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ခါးမွ်ေလာက္ ေသာေရသည္လည္း တည္၏၊ ဒူးဆစ္မွ်ေလာက္ေသာ ေရသည္လည္း တည္၏၊ ေျခမ်က္စိမွ်ေလာက္ေသာေရသည္လည္း တည္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ မဟာသမုဒၵရာ၌ လက္တစ္ဆစ္စြတ္႐ံုမွ်လည္း ေရသည္ မရွိ၊ ထိုအခါသည္ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထို (သို႔ မရွိေသာ) ေၾကာင့္သာလွ်င္ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ အပျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္၏မျမဲသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိသည္၏အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိသည္၏အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိသည္၏အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕။ (အခ်ိန္) အနည္းငယ္သာ တည္တံ့ျခင္းရွိသည့္ တဏွာက စြဲယူအပ္ေသာ ဤကိုယ္ခႏၶာအား ”ငါဟုလည္းေကာင္း၊ ငါပိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ ငါျဖစ္၏” ဟုလည္းေကာင္း အဘယ္မွာ စြဲယူသင့္မည္နည္း။ ထိုအခါထိုရဟန္းအား ဤအတြင္းျဖစ္ေသာ ေရဓာတ္၌ (စြဲယူျခင္းသည္) မျဖစ္သည္သာတည္း။ပ။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္အကယ္၍ ေကာင္းစြာ တည္အံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ရဟန္းသည္ (အဆံုးအမကို) မ်ားစြာ လိုက္နာ၏။

 

မီးဓာတ္

၃ဝ၄။ ငါ့သွ်င္တို႔ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္အတြင္ျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ရွိ၏၊ အပျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုစြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး), အပူအေအး (မီး) အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စြဲဲယူအပ္ေသာ ႐ုပ္သည္ရွိ၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း၊ အၾကင္ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ျဖင့္လည္း ျပင္းစြာ ပူ၏။ အၾကင္အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ျဖင့္လည္း ေဆြးေျမ႕ရင့္က်က္၏၊ အၾကင္ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ျဖင့္လည္း ထက္ဝန္းက်င္ ေလာင္၏၊ အၾကင္ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ျဖင့္လည္း စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္လ်က္အပ္ေသာ အစာသည္ ေကာင္းစြာ ေက်က်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ တစ္ပါးလည္းျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ (အလံုးစံု) ေသာ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ မိမိ ကိုယ္ကိုစြဲ၍ျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး),အပူအေအး (မီး) အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ စြဲယူအပ္ေသာ ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ႐ုပ္ကိုအတြင္းျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ဟု ဆိုအပ္၏။ အတြင္းျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အပျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သာတည္း။

ထိုအပူအေအး (မီး) ဓာတ္ကို ”ဤအပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ငါပိုင္မဟုတ္၊ ဤအပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤအပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟု ဤသို႔အပူအေအး (မီး) ဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏၊ ဤသို႔ဤအပူအေအး (မီး) ဓာတ္ကို အမွန္ အတိုင္း ေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အပျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ပ်က္စီး၏၊ ထိုအပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ ရြာကိုလည္း ေလာင္၏၊ နိဂံုးကိုလည္း ေလာင္၏၊ ။ မဳိ႕ကိုလည္း ေလာင္၏၊ ဇနပုဒ္ကိုလည္း ေလာင္၏၊ ဇနပုဒ္တစ္စိတ္ကိုလည္း ေလာင္၏၊ ထိုအပူအေအး (မီး) ဓာတ္သည္ စိမ္းစိုေသာ အရာဝတၳဳကိုလည္းေကာင္း၊ လမ္းခရီး (ႀကီး) ကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ေတာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရကိုလည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ ေျမအဖို႔ကိုလည္းေကာင္း အေၾကာင္းျပဳကာ မီးစာမရွိ၍ၿငိမ္း၏၊ ထိုအခါသည္ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ ၾကက္ေတာင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သားေရမွ်င္ျဖင့္လည္းေကာင္း မီးကို ရွာမွီးကုန္၏။ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုသို႔ရွာမွီးရေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ အပျဖစ္ေသာ အပူအေအး (မီး) ဓာတ္၏ မျမဲသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိသည့္အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ပ်က္ျခင္းသေဘာရွိသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိသည့္အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕။ (အခ်ိန္) အနည္းငယ္သာတည္ တံ့ျခင္းရွိသည့္ တဏွာသည္ စြဲယူအပ္ေသာ ဤကိုယ္ခႏၶာအား ”ငါဟုလည္းေကာင္း၊ ငါပိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ ငါ ျဖစ္၏” ဟုလည္းေကာင္း အဘယ္မွာ စြဲယူသင့္မည္နည္း။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းအား ဤအတြင္းျဖစ္ေသာ အပူ အေအး (မီး) ဓာတ္၌ စြဲယူျခင္းသည္ မျဖစ္သည္သာတည္း။ပ။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကိုေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္အကယ္၍ ေကာင္းစြာ တည္အံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ေသာ အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ရဟန္းသည္ (အဆံုးအမကို) မ်ားစြာ လိုက္နာ၏။

 

ေလဓာတ္

၃ဝ၅။ ငါ့သွ်င္တို႔ ေလဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ ေလဓာတ္သည္ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္ရွိ၏၊ အပျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္ အဘယ္နည္း။ မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ ေလ, ေလအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စြဲဲယူအပ္ေသာ ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ဤ႐ုပ္သည္ အဘယ္နည္း၊ အထက္သို႔ တက္ေသာ ေလ၊ ေအာက္သို႔ သက္ေသာ ေလ၊ ဝမ္း၌ တည္ေသာ ေလ၊ အူအတြင္း၌တည္ေသာ ေလ၊ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔သို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္ေသာ ေလ၊ ဝင္သက္ ထြက္သက္ေလ၊ ဤေလတို႔တည္း။ တစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေသာ အမွတ္မရွိ (အလံုးစံု) ေသာ မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုစြဲ၍ျဖစ္ေသာ ေလ, ေလအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စြဲယူ အပ္ေသာ႐ုပ္သည္ ရွိ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤ႐ုပ္ကို အတြင္းျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္ဟု ဆိုအပ္၏။အတြင္းျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အပျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္လည္းေကာင္းေလဓာတ္သာတည္း။

ထိုေလဓာတ္ကို ”ဤေလဓာတ္သည္ ငါပိုင္မဟုတ္၊ ဤေလဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤေလဓာတ္သည္ငါ့ကိုယ္ ”အတၱ” မဟုတ္” ဟု ဤသို႔ ဤေလဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈသင့္၏၊ ့ဤသို႔ ဤေလဓာတ္ကို အမွန္အတိုင္း ေကာင္းေသာပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္လတ္ေသာ္ ေလဓာတ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ စိတ္သည္ ေလဓာတ္၌ တပ္ျခင္းကင္း၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ အပျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္သည္ ပ်က္စီး၏၊ ထိုေလဓာတ္သည္ ရြာကိုလည္းတိုက္လႊင့္၏၊ နိဂံုးကိုလည္း တိုက္လႊင့္၏၊ ။ မဳိ႕ကိုလည္း တိုက္လႊင့္၏၊ ဇနပုဒ္ကိုလည္း တိုက္လႊင့္၏၊ ဇနပုဒ္ တစ္စိတ္ကိုလည္း တိုက္လႊင့္၏၊ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ၌ ေႏြဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆံုးလ၌ ထန္းရြက္ယပ္ဝန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မီးခပ္ယပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေလကို ရွာကုန္၏။ ေရစီးက်ရာ တံစက္ၿမိတ္၌လည္း ျမက္သက္ငယ္တို႔သည္မလႈပ္ရွားကုန္။ ထိုအခါသည္ ရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထို (သို႔ျဖစ္ေသာ) ေၾကာင့္သာလွ်င္ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ အပျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္၏မျမဲသည့္ အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ကုန္ျခင္းသေဘာရွိသည့္အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိသည့္အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိသည့္အျဖစ္သည္ ထင္လတၱံ႕။ (အခ်ိန္) အနည္းငယ္ သာ တည္တန္႔ျခင္းရွိသည့္ တဏွာသည္ စြဲယူအပ္ေသာ ဤကိုယ္ခႏၶာအား ”ငါဟုလည္းေကာင္း၊ ငါပိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ ငါျဖစ္၏” ဟုလည္းေကာင္း အဘယ္မွာစြဲယူသင့္မည္နည္း။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းအား ဤ အတြင္းျဖစ္ေသာ ေလဓာတ္၌ စြဲယူျခင္းသည္မျဖစ္သည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းကို သူတစ္ပါးတို႔က အကယ္၍ ဆဲေရးကုန္ျငားအံ့၊ ေရရြတ္ကုန္ျငား အံ့၊ ျခဳတ္ျခယ္ကုန္ျငားအံ့၊ ညႇဥ္းဆဲကုန္ျငားအံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ငါ့အား နား၌ ေပါင္းဆံုေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဤဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္ ျဖစ္သည္သာတည္း၊ ထိုဆင္းရဲခံစားျခင္းသည္လည္း စြဲဲ၍ ျဖစ္၏၊ မစြဲဲဘဲ မျဖစ္၊ အဘယ္ကို စြဲဲ၍ ျဖစ္သနည္း၊ ေတြ႕ထိျခင္းကို စြဲဲ၍ ျဖစ္၏။ ထိုေတြ႕ထိျခင္းသည္လည္းအျမဲမရွိဟု ႐ႈျမင္၏။ ခံစားျခင္းသည္ အျမဲမရွိဟု ႐ႈျမင္၏။ မွတ္သားျခင္းသည္ အျမဲမရွိဟု ႐ႈျမင္၏။ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္ဟု ႐ႈျမင္၏၊ အထူးသိမႈစိတ္သည္ အျမဲမရွိဟု ႐ႈျမင္၏။ ထိုရဟန္း၏စိတ္သည္ ဓာတ္အာ႐ံု၌သာလွ်င္ သက္ဝင္၏၊ ၾကည္လင္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ဆံုးျဖတ္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းကို သူတစ္ပါးတို႔က အနိ႒ာ႐ံုျဖစ္ေသာ မႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ႏွလံုးကို မပြါးမ်ားေစတတ္ေသာ လက္အေတြ႕အထိ ခဲအေတြ႕အထိ တုတ္အေတြ႕အထိ ဓားလက္နက္အေတြ႕အထိတို႔ျဖင့္အကယ္၍ လံု႕လျပဳကုန္အံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ အျပားအားျဖင့္ သိ၏။ ”ဤကိုယ္သည္ လက္အေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာ ခဲအေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာ တုတ္အေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာ ဓားလက္နက္အေတြ႕အထိမ်ားျဖစ္ရာသေဘာ ရွိ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လႊဥပမာရွိေသာ အဆံုးအမ၌ ‘ရဟန္းတို႔ လူသတ္ ခိုးသူတို႔သည္ႏွစ္ဖက္႐ိုးရွိေသာလႊျဖင့္ အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ကို အကယ္၍လည္း တိုက္ျဖတ္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ တိုက္ျဖတ္ရာ၌လည္း အၾကင္သူသည္ စိတ္ျပစ္မွားျငားအံ့၊ ထိုသူသည္ ထိုစိတ္ျပစ္မွားျခင္းျဖင့္ ငါ၏အဆံုးအမကိုျပဳက်င့္သူမဟုတ္’ဟူေသာစကားကို ေဟာထားေတာ္မူ၏။ ငါသည္ တြန္႔တိုဆုတ္နစ္ျခင္းမရွိေသာ လံု႕လကိုအားထုတ္အံ့၊ ငါ့မွာ မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ သတိသည္ ေရွး႐ႈထင္လာ၏၊ ငါ၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ပူပန္ျခင္းမရွိၿငိမ္းေအး၏၊ ငါ၏ စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုဟူ ေသာအဖို႔အစုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာတည္ၿငိမ္၏။ ယခု ဤကိုယ္၌ လက္အေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ, ခဲအေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ, တုတ္အေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ, ဓား လက္နက္အေတြ႕အထိတို႔သည္လည္း ျဖစ္မူျဖစ္ကုန္ေစ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ ဤအဆံုးအမကို လိုက္နာျပဳသင့္သည္ သာတည္း” ဟု (ဤသို႔ အျပားအားျဖင့္ သိ၏)။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကိုေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည့္အကယ္၍ ေကာင္းစြာ မတည္အံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ထို (သို႔မတည္ျခင္း) ေၾကာင့္ ”ငါသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ေကာင္းစြာမတည္၊ ငါ့မွာ အရမေတာ္ေလစြတကား၊ ငါ့မွာ အရေတာ္သည္ မဟုတ္ေလစြတကား၊ ငါသည္ မေကာင္းသျဖင့္ ရေလစြတကား၊ ငါသည္ေကာင္းစြာရ သည္ မဟုတ္ေလစြတကား” ဟု ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ငါ့သွ်င္သို႔ ေခြၽးမသည္ ေယာကၡမကို ျမင္၍ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲ့သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ အကယ္၍ ေကာင္းစြာ မတည္အံ့။ ထိုရဟန္းသည္ ထို (သို႔မတည္ျခင္း) ေၾကာင့္ ”ငါသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာလ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ မတည္၊ ငါ့မွာ အရမေတာ္ေလစြတကား၊ ငါ့မွာ အရေတာ္သည္ မဟုတ္ေလစြတကား၊ ငါသည္ မေကာင္းသျဖင့္ ရေလစြတကား၊ ငါသည္ ေကာင္းစြာရသည္ မဟုတ္ေလစြတကား” ဟု ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ဤသို႔ သံဃာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာ္ ကုသိုလ္ႏွင့္စပ္ေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ေကာင္းစြာ တည္အံ့၊ ထိုရဟန္းသည္ ထိုသို႔တည္ျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ေသာ အတိုင္း အရွည္ျဖင့္လည္း ရဟန္းသည္ (အဆုံးအမကို) မ်ားစြာလိုက္နာ၏။

 

အာကာသဓာတ္

၃ဝ၆။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာေသာ္ကား သစ္သားကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သက္ငယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမညက္ကိုလည္းေကာင္း စဲြ၍ ဝိုင္းရံထားေသာ ဟင္းလင္းျပင္သည္ အိမ္ဟူ၍သာလွ်င္ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္သကဲဲ့သို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ အ႐ိုးကိုလည္းေကာင္း၊ အေၾကာကိုလည္းေကာင္း၊ အသားကိုလည္းေကာင္း၊ အေရကိုလည္းေကာင္း စြဲဲ၍ ဝိုင္းရံထားေသာ ဟင္းလင္းျပင္သည္ ႐ုပ္ဟူ၍သာလွ်င္ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္သည္လည္း မပ်က္စီး၊ အပျဖစ္ေသာ အဆင္း႐ုပ္သည္လည္း ထင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္၊ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္လည္း မျဖစ္။ ထိုမွ်ေလာက္ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ (စကၡဳဝိညာဏ္) စိတ္အစု၏ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္သည္လည္း မပ်က္စီး၊ အပျဖစ္ေသာ အဆင္း႐ုပ္သည္လည္း ထင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ကား မျဖစ္။ ထိုမွ်ေလာက္ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ (စကၡဳဝိညာဏ္) စိတ္အစု၏ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ အတြင္းျဖစ္ေသာ မ်က္စိအၾကည္႐ုပ္သည္လည္း မပ်က္စီး၊ အပျဖစ္ကုန္ေသာအဆင္း႐ုပ္တို႔သည္လည္း ထင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္လည္းျဖစ္၏။ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ (စကၡဳဝိညာဏ္) စိတ္အစု၏ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ရွိ၏။

ထိုစကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ ႐ုပ္သည္ ႐ုပ္ဟု စြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ေရာက္၏။ ထိုစကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားျခင္းသည္ ခံစားျခင္းဟု စြဲဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၌ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ထိုစကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ မွတ္သားျခင္းသည္ မွတ္သားျခင္းဟု စြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၌့ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုစကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ ျပဳျပင္စီရင္မႈတို႔သည္ ျပဳျပင္စီရင္မႈဟုစြဲဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုစကၡဳဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ အထူးသိမႈသည္ အထူးသိမႈစိတ္ဟု စြဲဲယူ အပ္ေသာခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔သိ၏ – ”ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၏ ဤသို႔ ေပါင္းယူျခင္း စု႐ုံးျခင္း အညီအမွ်ျဖစ္ျခင္းသည္ျဖစ္သတတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘စြဲဲ၍ျဖစ္ရာအေၾကာင္းကို ျမင္ေသာသူသည္ အက်ဳိးတရားကို ျမင္၏၊ အက်ဳိးတရားကို ျမင္ေသာသူသည္ စြဲဲ၍ျဖစ္ရာအေၾကာင္းကို ျမင္၏’ဟု ဤစကားကို ေဟာထားေတာ္မူသည္သာတည္း။ ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ စြဲဲ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးတရားတို႔သာတည္း။ ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ လိုခ်င္မႈ တြယ္တာမႈ တပ္စြန္းမႈ သက္ဝင္ စြဲဲယူမႈတို႔သည္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။ ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ လိုခ်င္တပ္စြန္းမႈကို ေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္စြန္းမႈကိုပယ္ျခင္းသည္ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာတည္း” ဟု (သိ၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ေလာက္ အတိုင္းအရွည္ ျဖင့္လည္းရဟန္းသည္ အဆုံးအမကို မ်ားစြာလိုက္နာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ နားအၾကည္႐ုပ္သည္လည္း မပ်က္စီး။ပ။ ႏွာေခါင္းအၾကည္႐ုပ္သည္လည္းမပ်က္စီး။ လွ်ာအၾကည္႐ုပ္သည္လည္း မပ်က္စီး။ ကိုယ္အၾကည္႐ုပ္သည္လည္း မပ်က္စီး။ပ။ ဘဝင္စိတ္သည္လည္း မပ်က္စီး၊ အပျဖစ္ကုန္ေသာ သဘာဝဓမၼတို႔သည္လည္း ထင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ကုန္၊ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္လည္း မျဖစ္၊ ထိုမွ်ေလာက္ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာအထူးသိမႈ (မေနာဝိညာဏ္) စိတ္ အစု၏ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အတြင္းျဖစ္ေသာ ဘဝင္စိတ္သည္လည္း မပ်က္စီး၊ အပျဖစ္ေသာ သဘာဝဓမၼတို႔သည္လည္းထင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအာ႐ုံကိုစြဲဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္ကား မျဖစ္။ ထိုမွ်ေလာက္ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ (မေနာဝိညာဏ္) စိတ္အစု၏ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ မရွိသည္သာတည္း။

ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အခါ အတြင္းျဖစ္ေသာ ဘဝင္စိတ္သည္လည္း မပ်က္စီး၊ အပျဖစ္ေသာ သဘာဝဓမၼတို႔သည္လည္း ထင္ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုအာ႐ုံကိုစြဲဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဆင္ျခင္ျခင္းသည္လည္း ျဖစ္၏။ ဤသို႔ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ထိုအာ႐ုံကို စြဲဲ၍ျဖစ္ေသာ အထူးသိမႈ (မေနာဝိညာဏ္) စိတ္အစု၏ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ရွိ၏။ ထိုမေနာဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ ႐ုပ္သည္ ႐ုပ္ဟု စြဲဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုမေနာဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားျခင္းသည္ ခံစားျခင္းဟု စြဲဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုမေနာဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ မွတ္သားျခင္းသည္မွတ္သားျခင္းဟု စြဲဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထိုမေနာဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ျပဳစီရင္မႈတို႔သည္ ျပဳစီရင္မႈဟု စြဲဲယူအပ္ေသာခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုမေနာဝိညာဏ္စိတ္ျဖစ္ခိုက္ပုဂၢိဳလ္၏ အထူးသိမႈစိတ္သည္ အထူးသိမႈစိတ္ဟု စြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာ၌ ေရတြက္ျခင္းသို႔ေရာက္၏။

ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ သိ၏- ”ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၏ ဤသို႔ ေပါင္းယူျခင္း စု႐ုံးျခင္းအညီအမွ်ျဖစ္ျခင္းသည္ ျဖစ္သတတ္၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ‘စြဲဲယူ၍ျဖစ္ရာအေၾကာင္းကို ျမင္ေသာသူသည္အက်ဳိးတရားကို ျမင္၏၊ အက်ဳိးတရားကို ျမင္ေသာသူသည္ စြဲဲ၍ျဖစ္ရာအေၾကာင္းကို ျမင္၏’ဟု ဤစကားကို ေဟာထားေတာ္မူသည္သာတည္း။ ဤစြဲဲယူအပ္ကုန္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ စြဲဲ၍ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးတရားတို႔သာတည္း။ ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ လိုခ်င္မႈ တြယ္တာမႈ တပ္စြန္းမႈသက္ဝင္စြဲဲယူမႈတို႔သည္ ဒုကၡျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။ ဤစြဲဲယူအပ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ လိုခ်င္တပ္စြန္းမႈကိုေဖ်ာက္ျခင္း လိုခ်င္တပ္စြန္းမႈကို ပယ္ျခင္းသည္ ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာတည္း” ဟု (သိ၏)။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤမွ်ေသာအတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ရဟန္းသည္ အဆုံးအမကို မ်ားစြာ လိုက္နာ၏ဟု အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤ့တရားကို ေဟာၾကား၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ တရားကို ႏွစ္လိုကုန္သည္ျဖစ္၍ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလကုန္သတည္း။

ရွစ္ခုေျမာက္ မဟာဟတၳိပေဒါပမသုတ္ၿပီး၏။