မန ၃၃: မဟာေဂါပါလကသုတ္

၃၄၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔က ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ –

ရဟန္းတို႔ အဂ,ါတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားအုပ္ကို ေစာင့္ ထိန္းရန္တိုးပြားေအာင္ျပဳရန္ မစြမ္းႏိုင္ေပ။ အဘယ္ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤ ေလာက၌ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႐ုပ္အဆင္းကို မသိေပ၊ အမွတ္လကၡဏာ၌လည္း မလိမၼာေပ၊ အနာ၌ ယင္ေခ်းဥတိုးပြါးသည္ကိုလည္း မပယ္ေဖ်ာက္ေပ၊ အနာကိုလည္း ေဆးထည့္ၿပီး မဖံုးလႊမ္းေပ၊ မီးခိုးကိုလည္းမျပဳေပ၊ ေရဆိပ္ကိုလည္း မသိေပ၊ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကိုလည္း မသိေပ၊ လမ္းခရီးကိုလည္းမသိေပ၊ က်က္စားရာ စားက်က္၌လည္း မလိမၼာေပ၊ ႏို႔ကိုလည္း အႂကြင္းမဲ့ညႇစ္ေပ၏၊ ႏြားတို႔၏ အဖႏြားတို႔၏ ဦးစီးျဖစ္ေသာ ႏြားလားဥသဘတို႔ကို လြန္ကဲေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္း မပူေဇာ္ေပ။ ရဟန္းတို႔ ဤအဂ,ါတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားအုပ္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္တိုးပြားေအာင္ ျပဳရန္ မစြမ္းႏိုင္ေပ။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ တရားတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ႀကီးပြားျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ မစြမ္းႏိုင္ေပ။ အဘယ္တစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္အဆင္းကိုလည္း မသိေပ၊ အမွတ္လကၡဏာ၌လည္း မလိမၼာေပ၊ အနာ၌ ယင္ေခ်းဥ တိုးပြါးသည္ကိုလည္း မပယ္ေဖ်ာက္ေပ၊ အနာကိုလည္း ေဆးထည့္ၿပီး မဖံုးလႊမ္းေပ၊ မီးခိုးကိုလည္း မျပဳေပ၊ ေရဆိပ္ကိုလည္း မသိေပ၊ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကိုလည္း မသိေပ၊ လမ္းခရီးကိုလည္း မသိေပ၊ က်က္စားရာ စားက်က္၌လည္း မလိမၼာေပ၊ ႏို႔ကိုလည္းအႂကြင္းမဲ့ ညႇစ္ေပ၏၊ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကိုလည္း လြန္ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္ေပ။

၃၄၇။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ႐ုပ္အဆင္းကို မသိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”မဟာဘုတ္ေလးပါးႏွင့္ မဟာဘုတ္ေလးပါးကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ‘ဥပါဒါ’ ႐ုပ္ဟူေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို” အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကိုမသိေပ။ (၁)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အမွတ္လကၡဏာ၌ မလိမၼာသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”လူမိုက္ဟူသည္ မေကာင္းမႈသာလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္းရွိ၍ လူလိမၼာဟူသည္ေကာင္းမႈသာလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္းရွိ၏” ဟု အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အမွတ္လကၡဏာ၌ မလိမၼာေပ။ (၂)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အနာ၌ ယင္ေခ်းဥ တိုးပြါးသည္ကို မပယ္ေဖ်ာက္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမဂုဏ္၌ၾကံစည္ျခင္း ‘ကာမဝိတက္’ ကိုလက္ခံ၏၊ မပယ္စြန္႔၊ မပယ္ေဖ်ာက္၊ မပယ္ဖ်က္၊ မရွိျခင္းသို႔ မေရာက္ေစ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးေစရန္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’ ကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညႇဥ္းဆဲရန္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိဟိ ံသာဝိတက္’ကို။ပ။ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ အကုသိုလ္တရားယုတ္တို႔ကို လက္ခံ၏၊ မပယ္စြန္႔၊ မပယ္ေဖ်ာက္၊ မပယ္ ဖ်က္၊ မရွိျခင္းသို႔ မေရာက္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာ၌ ယင္ေခ်းဥတိုးပြါးသည္ကို မပယ္ေဖ်ာက္ေပ။ (၃)

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အနာကို ေဆးထည့္ၿပီး မဖံုးလႊမ္းသနည္း။ ရဟန္းတို႔့ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ္ (ေယာက်္ား မိန္းမဟူေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ (လက္ေျခ စေသာ) အမွတ္လကၡဏာငယ္ကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟုဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ မျပဳက်င့္၊ စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္ေရွာက္၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔မေရာက္။

နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္းေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ ရသာ႐ံုကို လ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိေသာ္ (ေယာက်္ား မိန္းမဟူေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ (လက္ေျခစေသာ) အမွတ္လကၡဏာငယ္ကို စြဲယူေလ့ရွိ၏၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ မျပဳက်င့္၊ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္ေရွာက္၊ မနိေႁႏၵ၌ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ မေရာက္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို ေဆးထည့္ၿပီး မဖံုးလႊမ္းေပ။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မီးခိုးကို မျပဳသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ နာၾကားသင္ယူထားသည့္အတိုင္း တရားကို အက်ယ္အားျပင့္ သူတစ္ပါးကို မေဟာၾကား။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (တရားေဟာျခင္းဟူေသာ) မီးခိုးကို မျပဳေပ။ (၅)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရဆိပ္ကို မသိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ေသာ ပါဠိေတာ္ကို ႏွဳတ္ငံုေဆာင္ကုန္ေသာ ဓမၼဝိနယကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရားဤသဒၵါကား အဘယ္သို႔နည္း၊ ဤသဒၵါ၏ အနက္ကား အဘယ္သို႔နည္း” ဟု ပါဠိအ႒ကထာကို မေမးျမန္း။ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္တို႔သည္ မပြင့္ေသာ အရာကိုလည္း မဖြင့္ျပကုန္၊ မေပၚလြင္ေသာအရာကိုလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ မျပဳကုန္၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ယံုမွားရာ (ဌာန) တရားတို႔၌လည္း ယံုမွားမႈကိုမပယ္ေဖ်ာက္ၾကကုန္။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရဆိပ္ကို မသိေပ။ (၆)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကို မသိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ကိုေဟာၾကားေသာ္ (အနက္ အဓိပၸါယ္) အက်ဳိး၌ သိေသာ ဉာဏ္ကို မရ၊ (ပါဠိ သဒၵါ စကား) အေၾကာင္း၌သိေသာ ဉာဏ္ကို မရ၊ တရားႏွင့္စပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို မရ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကို မသိေပ။ (၇)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လမ္းခရီးကို မသိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ျဖဴစင္ေသာ အဂ,ါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကို အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ရဟန္းသည္ လမ္းခရီးကို မသိေပ။ (၈)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ က်က္စားရာ စားက်က္၌ မလိမၼာသနည္း။ ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ မသိ။ ရဟန္းတို႔ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ က်က္စားရာ စားက်က္၌ မလိမၼာေပ။ (၉)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႏို႔ရည္ကို အႂကြင္းမဲ့ ၫွစ္တတ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းကို သဒၶါတရားရွိေသာ ဒါယကာတို႔က ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ၾကားလာေသာသကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတို႔၌ ရဟန္းသည့္ခံယူျခင္းငွါ အတိုင္းအရွည္ကို မသိ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႏို႔ရည္ကို အႂကြင္းမဲ့ၫွစ္တတ္သည္ မည္ေပ၏။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကို လြန္ကဲေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ၾကေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔၌ ကာယကံေမတၱာကို မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစ။ ဝစီကံေမတၱာကိုလည္း မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစ။ မေနာကံေမတၱာကိုလည္း မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း မျဖစ္ေစ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ ရွည္ေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကို လြန္ကဲေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ မပူေဇာ္ေပ။ (၁၁)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ သာသနာေတာ္၌ႀကီးပြားျခင္းစည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ မစြမ္းႏိုင္။

၃၄၈။ ရဟန္းတို႔ အဂ,ါတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏြားအုပ္ကိုေစာင့္ထိန္းရန္ တိုးပြားေအာင္ ျပဳရန္ စြမ္းႏိုင္၏။ အဘယ္ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႐ုပ္အဆင္းကို သိေပ၏၊ အမွတ္လကၡဏာ၌လည္း လိမၼာေပ၏၊ အနာ၌ယင္ေခ်းဥ တိုးပြါးသည္ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေပ၏၊ အနာကိုလည္း ေဆးထည့္ၿပီး ဖံုးလႊမ္းေပ၏၊ မီးခိုးကိုလည္း ျပဳေပ၏၊ ေရဆိပ္ကိုလည္း သိေပ၏၊ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကိုလည္း သိေပ၏၊ လမ္းခရီးဟုတ္ မဟုတ္ကိုလည္း သိေပ၏၊ က်က္စားရာ စားက်က္၌လည္း လိမၼာေပ၏၊ (ႏို႔ရည္ကို) အႂကြင္း ထား၍ ညႇစ္ေပ၏၊ ႏြားတို႔၏အဖ ႏြားတို႔၏ ဦးစီးျဖစ္ေသာ ႏြားလားဥသဘတို႔ကို လြန္ကဲေသာပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္လည္း ပူေဇာ္ေပ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအဂ,ါတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာႏြားေက်ာင္းသား သည္ ႏြားအုပ္ကို ေစာင့္ထိန္းရန္ တိုးပြားေအာင္ျပဳရန္ စြမ္းႏိုင္ေပ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ တရားတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ဤသာသနာေတာ္၌ ႀကီးပြားျခင္း စည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ စြမ္းႏိုင္ေပ၏။ အဘယ္ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္အဆင္းကို သိေပ၏၊ အမွတ္လကၡဏာ၌လည္း လိမၼာ၏၊ အနာ၌ ယင္ေခ်းဥ တိုးပြါးသည္ကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္ေပ၏၊ အနာကိုလည္း ေဆးထည့္ၿပီး ဖံုးလႊမ္းေပ၏၊ မီးခိုးကိုလည္း ျပဳေပ၏၊ ေရဆိပ္ကိုလည္း သိေပ၏၊ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကိုလည္း သိေပ၏၊ လမ္းခရီးဟုတ္မဟုတ္ကိုလည္း သိေပ၏၊ က်က္စားရာ စားက်က္၌လည္းလိမၼာေပ၏၊ ႏို႔ရည္ကိုလည္း အႂကြင္းထား၍ ညႇစ္ေပ၏၊ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ေသာသံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကိုလည္း လြန္ကဲေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ေပ၏။

၃၄၉။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ႐ုပ္အဆင္းကို သိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ ”မဟာဘုတ္ေလးပါးႏွင့္ မဟာဘုတ္ေလးပါးကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ‘ဥပါဒါ႐ုပ္’ဟူေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို” အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္အဆင္းကို သိေပ၏။ (၁)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အမွတ္လကၡဏာ၌ လိမၼာသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”သူမိုက္ဟူသည္ မေကာင္းမႈသာလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္းရွိ၍ လူလိမၼာဟူသည္ေကာင္းမႈသာလွ်င္ မွတ္ေၾကာင္းရွိ၏” ဟု အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အမွတ္လကၡဏာ၌ လိမၼာ၏။ (၂)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာ၌ ယင္ေခ်းဥ တိုးပြါးသည္ကို ပယ္ေဖ်ာက္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမဂုဏ္၌ၾကံစည္ျခင္း့ ‘ကာမဝိတက္’ ကို လက္မခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ပယ္ဖ်က္၏၊ မရွိျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီး ေစရန္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’ကို။ပ။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ညႇဥ္းဆဲရန္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိဟႎသာဝိတက္’ ကို။ပ။ ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တိုင္းေသာ အကုသိုလ္တရားယုတ္တို႔ကို လက္မခံ၊ ပယ္စြန္႔၏၊ ပယ္ေဖ်ာက္၏၊ ပယ္ဖ်က္၏၊ မရွိျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္အနာ၌ ယင္ေခ်းဥ တိုးပြါး သည္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေပ၏။ (၃)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို ေဆးထည့္ၿပီး ဖံုးလႊမ္းသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မ်က္စိျဖင့္ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္ေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမဟူေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကိုစြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ) အမွတ္လကၡဏာငယ္တို႔ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္အစဥ္လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုစကၡဳေႁႏၵ ကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

နားျဖင့္ သဒၵါ႐ံုကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္းေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ ရသာ႐ံုကိုလ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုကို သိေသာ္ (ေယာက်္ားမိန္းမဟူေသာ) အမွတ္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (လက္ေျခစေသာ) အမွတ္လကၡဏာငယ္ကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းမူ၍ေနေသာ ထိုရဟန္းကို မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ အစဥ္လိုက္၍ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္ေရွာက္၏၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ အနာကို ေဆးထည့္ၿပီး ဖံုးလႊမ္းေပ၏။ (၄)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းတို႔သည္ မီးခိုးကို ျပဳသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ နာၾကားသင္ယူထားသည့္အတိုင္း တရားကို အက်ယ္အားျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔အား ေဟာၾကား၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ (တရားေဟာျခင္းဟူေသာ) မီးခိုးကို ျပဳေပ၏။ (၅)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရဆိပ္ကို သိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ရဟန္းသည္ အၾကားအျမင္မ်ားကုန္ေသာ ပါဠိေတာ္ကို ႏွဳတ္ငံုေဆာင္ကုန္ေသာ ဓမၼဝိနယကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ပါတိေမာက္ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္ဘုရား ဤသဒၵါကား အဘယ္သို႔နည္း၊ ဤသဒၵါ၏ အနက္ကား အဘယ္နည္း” ဟု ပါဠိအ႒ကထာကို ေမးျမန္း၏။ ထိုရဟန္းအား ထိုအသွ်င္တို႔သည္ မပြင့္ေသာ အရာကိုလည္း ဖြင့္ျပကုန္၏၊ မေပၚလြင္ေသာအရာကိုလည္း ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ မ်ားျပားေသာ ယံုမွားရာတရားတို႔၌ ယံုမွားမႈကိုပယ္ေဖ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရဆိပ္ကို သိေပ၏။ (၆)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကို သိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ေသာ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’ ကိုေဟာၾကားေသာ္ (အနက္အဓိပၸါယ္) အက်ဳိး၌ သိေသာ ဉာဏ္ကို ရ၏၊ (ပါဠိ သဒၵါ စကား) အေၾကာင္း၌သိေသာ ဉာဏ္ကို ရ၏၊ တရားႏွင့္စပ္ေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းကို ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ေရေသာက္ၿပီးသည္ မၿပီးသည္ကို သိေပ၏။ (၇)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လမ္းခရီးဟုတ္ မဟုတ္ကို သိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျဖဴစင္ေသာ အဂ,ါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကို အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍ သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ လမ္းခရီးဟုတ္ မဟုတ္ကို သိေပ၏။ (၈) ့ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ က်က္စားရာ စားက်က္၌ လိမၼာသနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို အမွန္အတိုင္း ခြဲျခား၍သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ က်က္စားရာ စားက်က္၌ လိမၼာေပ၏။ (၉)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႏို႔ရည္ကို အႂကြင္းထား၍ ၫွစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းကို သဒၶါတရားရွိေသာ ဒါယကာတို႔က ေရွး႐ႈေဆာင္၍ ဖိတ္ၾကားလာေသာသကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတို႔၌ ရဟန္းသည္ခံယူျခင္းငွါ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ႏို႔ရည္ကို အႂကြင္းထား၍ၫွစ္သည္ မည္ေပ၏။ (၁ဝ)

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကို လြန္ကဲေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီးျဖစ္ေသာေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔၌ ကာယကံေမတၱာကိုလည္း မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္းေရွး႐ႈျဖစ္ေစ၏။ ဝစီကံေမတၱာကိုလည္း မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈျဖစ္ေစ၏။ မေနာကံေမတၱာကိုလည္း မ်က္ေမွာက္၌လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌လည္းေကာင္း ေရွး႐ႈျဖစ္ေစ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ ရဟန္းဝါရင့္၍ ရဟန္းသက္ရွည္ေသာ သံဃာ့အဖ သံဃာ့ဦးစီး ျဖစ္ကုန္ေသာ ေထရ္ႀကီးရဟန္းတို႔ကို လြန္ကဲေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္ေပ၏။ (၁၁)

ရဟန္းတို႔ ဤတရားတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ သာသနာေတာ္၌ ႀကီးပြားျခင္းစည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရန္ စြမ္းႏိုင္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

သံုးခုေျမာက္ မဟာေဂါပါလကသုတ္ၿပီး၏။