မန ၄၅: စူဠဓမၼသမာဒါနသုတ္

၄၆၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔” ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား” ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ တရားကို ေဆာက္တည္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ပစၥဳပၸန္၌ ခ်မ္းသာ၍ ေနာင္အခါ၌ ဆင္းရဲက်ဳိးရွိေသာ တရားေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ပစၥဳပၸန္၌လည္း ဆင္းရဲ ေနာင္အခါ၌လည္း ဆင္းရဲက်ဳိးရွိေသာ တရားေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ပစၥဳပၸန္၌ ဆင္းရဲ၍ ေနာင္အခါ၌ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိေသာ တရားေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ ပစၥဳပၸန္၌လည္း ခ်မ္းသာ ေနာင္အခါ၌လည္း ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိေသာ တရားေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ရွိ၏။

၄၆၉။ ရဟန္းတို႔ ပစၥဳပၸန္၌ ခ်မ္းသာ၍ ေနာင္အခါ၌ ဆင္းရဲ က်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းကားအဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ကာမတို႔၌ အျပစ္မရွိ” ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္ ယူေလ့ရွိကုန္ေသာ အခ်ဳိ႕ေသာသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ခံစားကုန္၏။ ဆံထံုးထံုးကုန္ေသာ ရေသ့ပရိဗိုဇ္မတို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးကုန္၏။ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”ကာမတို႔၌အဘယ္မည္ေသာ မေရာက္လာေသးေသာ ေဘးကို ျမင္ကုန္၍ ကာမတို႔ကို ပယ္ျခင္းကို ေျပာဆိုရကုန္ဘိသနည္း၊ ကာမတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ရကုန္ဘိသနည္း၊ ပ်ဳိႏုေသာ ဤပရိဗိုဇ္မ၏ ႏူးညံ့ေသာအေမြးရွိေသာ လက္ေမာင္း၏ အေတြ႕သည္ ခ်မ္းသာ၏” ဟု ထိုသူတို႔ ေျပာဆိုကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားၾကကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာသူတို႔ လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာ ငရဲသို႔ေရာက္ၾကရ ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုငရဲဲ၌ ၾကမ္းတမ္း စပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာကိုခံစားၾကရ ကုန္၏။ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”ကာမတို႔၌ ဤမေရာက္လာ ေသးေသာေဘးကိုျမင္ကုန္၍ ကာမတို႔ကို ပယ္ျခင္းကို ေျပာဆိုကုန္၏၊ ကာမတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ကာမအေထာက္ပံ့ ကာမအရင္းခံေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္မ်က္ေသာဆင္းရဲေဝဒနာကို ခံစား ၾကရကုန္၏ဟု ထိုသူတို႔ ေျပာဆိုကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေႏြဥတုတို႔၏ ေနာက္ဆုံးလ၌ မာေလာႏြယ္သီးမွည့္သည္ ကြဲဲရာ၏၊ ထိုအခါထိုမာေလာႏြယ္ေစ့သည္ တစ္ခုေသာ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ က်ရာ၏။ ထိုအခါ ထိုအင္ၾကင္းပင္၌ေစာင့္ေနေသာ နတ္သည္ ေၾကာက္ရြ႕ံ ထိတ္လန္႔လ်က္ ပူပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။ ထိုအခါ ထိုအင္ၾကင္းပင္ေစာင့္နတ္၏ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ကုန္ေသာ အရံေစာင့္နတ္ ေတာေစာင့္နတ္သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ ေဆးမ်ဳိးပင္ ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ ေစာင့္ေနေသာ နတ္တို႔သည္ ေပါင္းဆုံစု႐ုံးလာၾက၍ ”အသွ်င္သည္ မေၾကာက္ပါလင့္၊ အသွ်င္သည္ မေၾကာက္ပါလင့္၊ ဤမာေလာႏြယ္ေစ့ကို့ဥေဒါင္းေသာ္လည္း မ်ဳိရာ၏၊ သားေကာင္းေသာ္လည္း စားရာ၏၊ ေတာမီးေသာ္လည္း ေလာင္ရာ၏၊ ေတာအလုပ္ သမားတို႔ေသာ္လည္း ေကာက္ယူသြားကုန္ရာ၏၊ ျခတို႔ေသာ္လည္း တက္ကုန္ရာ၏၊ မ်ဳိးမေအာင္ဘဲေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏” ဟု စိတ္သက္သာရာ ရေစကုန္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေနာက္ ထို မာေလာႏြယ္ေစ့ကို ဥေဒါင္းလည္း မမ်ဳိရာ၊ သားေကာင္လည္း မစားရာ၊ ေတာမီးလည္း မေလာင္ရာ၊ ေတာအလုပ္သမားတို႔လည္း ေကာက္ယူ မသြားကုန္ရာ၊ ျခတို႔လည္းမတက္ ကုန္ရာ၊ မ်ဳိးေအာင္သည္လည္း ျဖစ္ရာ၏။ ထိုမာေလာႏြယ္ေစ့သည္ မိုးဦးက် မိုးရြာသြန္းေသာ္ေကာင္းစြာ သာလွ်င္ ေပါက္ရာ၏။ ထိုမာေလာႏြယ္သည္ ပ်ဳိႏု၏၊ ႏူးညံ့၏၊ အေမြးရွိ၏၊ ႏြယ္လက္ေမာင္းရွိ၏၊ ထို မာေလာႏြယ္သည္ ထိုအင္ၾကင္းပင္ကို ကပ္မွီရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုအင္ၾကင္းပင္ေစာင့္နတ္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏-

”မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုအသွ်င္ အရံေစာင့္နတ္ ေတာေစာင့္နတ္သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ ေဆးမ်ဳိးပင္ ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ ေစာင့္ေသာ နတ္တို႔သည္ မာေလာႏြယ္ေစ့၌အဘယ္မည္ေသာ မေရာက္လာေသးသည့္ ေဘးကို ျမင္ကုန္၍ ေပါင္းဆုံစု႐ံုးလာၾကကာ ‘အသွ်င္သည္မေၾကာက္ပါလင့္၊ အသွ်င္သည္ မေၾကာက္ပါလင့္၊ ဤမာေလာႏြယ္ေစ့ကို ဥေဒါင္းေသာ္လည္း မ်ဳိရာ၏၊ သားေကာင္းေသာ္လည္း စားရာ၏၊ ေတာမီးေသာ္လည္း ေလာင္ရာ၏၊ ေတာအလုပ္သမားေသာ္လည္းေကာက္ယူသြားကုန္ရာ၏၊ ျခတို႔ေသာ္လည္း တက္ကုန္ရာ၏၊ မ်ဳိးမေအာင္ဘဲေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏’ဟုဤသို႔ စိတ္သက္သာရာ ရေစကုန္ဘိသနည္း၊ ပ်ဳိႏုေသာ ဤမာေလာႏြယ္၏ ႏူးညံ့ေသာ အေမြးရွိေသာႏြယ္လက္ေမာင္း အေတြ႕သည္ ခ်မ္းသာ၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ရာ၏)။

ထိုမာေလာႏြယ္သည္ ထိုအင္ၾကင္းပင္ကို ရစ္ပတ္ႏြယ္တက္၍ အထက္၌ ခြယွက္ျခင္းကို ျပဳလ်က္ေအာက္သို႔ တြဲၾကၿပီးလွ်င္ ထိုအင္ၾကင္းပင္၏ ႀကီးကုန္ ႀကီးကုန္ေသာ အကိုင္းတို႔ကို ခ်ဳိးဖ်က္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ ထိုအင္ၾကင္းပင္ေစာင့္နတ္အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏-

”မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ေသာ ထိုအသွ်င္ အရံေစာင့္နတ္ ေတာေစာင့္နတ္ သစ္ပင္ေစာင့္နတ္ ေဆးမ်ဳိးပင္ ျမက္ပင္ ေတာစိုးပင္တို႔၌ ေစာင့္ေနရေသာ နတ္တို႔သည္ မာေလာႏြယ္ေစ့၌ ဤမေရာက္ လာေသးေသာ ေဘးကို ျမင္၍ ေပါင္းဆံုစု႐ံုးၾကလ်က္ ‘အသွ်င္သည္ မေၾကာက္လင့္၊ အသွ်င္သည္ မေၾကာက္ပါလင့္’ ဤမာေလာႏြယ္ေစ့ကို ဥေဒါင္းေသာ္လည္း မ်ိဳရာ၏၊ သားေကာင္းေသာ္လည္း စားရာ၏၊ ေတာမီးေသာ္လည္း ေလာင္ရာ၏၊ ေတာအလုပ္သမားတို႔ေသာ္လည္း ေကာက္ယူသြားကုန္ရာ၏၊ ျခတို႔ေသာ္လည္း တက္ကုန္ရာ၏၊ မ်ဳိးမေအာင္ဘဲေသာ္လည္း ျဖစ္ရာ၏’ဟု စိတ္သက္သာရာရေစကုန္ရာ၏။ ငါသည္ မာေလာႏြယ္ေစ့ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာကို ခံစားရ၏” ဟု (အၾကံ ံျဖစ္ရာ၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္လွ်င္ ”ကာမတို႔၌ အျပစ္မရွိ” ဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္ ယူေလ့ရွိကုန္ေသာအခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ခံစားကုန္၏၊ ဆံထံုးထံုးေသာ ရေသ့ပရိဗိုဇ္မတို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးကုန္၏။ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”ကာမတို႔၌အဘယ္မည္ေသာ မေရာက္လာေသးေသာ ေဘးကို ျမင္ကုန္၍ ကာမတို႔ကို ပယ္ျခင္းကို ေျပာဆိုရကုန္ဘိသနည္း၊ ကာမတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ရကုန္ဘိသနည္း၊ ပ်ဳိႏုေသာ ဤပရိႏိုဇ္မ၏ ႏူးညံ့ေသာ အေမြးရွိေသာ လက္ေမာင္းအေတြ႕သည္ ခ်မ္းသာ၏” ဟု ထိုသူတို႔သည္ ေျပာဆိုကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားၾကကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ သူတို႔လားရာ ပ်က္စီး၍ က်ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုငရဲ၌ ၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာကို ခံစားၾကရကုန္၏။ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ”ကာမတို႔၌ ဤမေရာက္လာေသးေသာ ေဘးကို ျမင္ကုန္၍့ကာမတို႔ကို ပယ္ျခင္းကို ေျပာဆိုကုန္ရာ၏၊ ကာမတို႔ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းကို ပညတ္ကုန္ရာ၏၊ ငါတို႔သည္ ကာမအေထာက္အပံ့ ကာမအရင္းခံေၾကာင့္ ဤၾကမ္းတမ္းစပ္ခါး ဆိုးရြားထက္ျမက္ေသာဆင္းရဲေဝဒနာကို ခံစားၾကရကုန္၏” ဟု ထိုသူတို႔ ေျပာဆိုကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ပစၥဳပၸန္၌ခ်မ္းသာ၍ ေနာင္အခါ၌ ဆင္းရဲက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းဟု ဆိုရ၏။

၄၇ဝ။ ရဟန္းတို႔ ပစၥဳပၸန္၌လည္း ဆင္းရဲ ေနာင္အခါ၌လည္း ဆင္းရဲက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ အဝတ္မဝတ္ဘဲ ေန၏၊ လြတ္လပ္စြာက်င့္၏၊ လက္ျဖင့္ (မစင္ကို) သုတ္၏၊ အသွ်င္လာေလာ့ ဆိုသူ၏ ဆြမ္းကိုမခံ၊ အသွ်င္ရပ္ေလာ့ ဆိုသူ၏ ဆြမ္းကိုမခံ၊ မိမိမကပ္ေရာက္မီ ယူေဆာင္လာေသာ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ရည္စူး၍ျပဳေသာ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ပင့္ဖိတ္ဆြမ္းကိုမခံ၊ အိုးဝမွ (ေကာ္၍ ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကိုမခံ၊ ေတာင္းဝမွ (ေကာ္၍ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကိုမခံ၊ တံခါးခံုျခား၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကိုမခံ၊ တုတ္ျခား၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကိုမခံ၊ က်ည္ေပြ႕ျခား၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကိုမခံ၊ ႏွစ္ေယာက္စား ေနစဥ္ ထ၍ (ေလာင္းေသာ) ဆြမ္းကိုမခံ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိန္းမေလာင္းေသာ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ႏို႔တိုက္ဆဲမိန္းမ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ေယာက္်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာေနေသာ မိန္းမေလာင္ေသာ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ေဆာ္ေအာ စုေဆာင္း၍ ေလာင္းေသာ ဆြမ္းတို႔ကိုမခံ၊ ေခြးေမွ်ာ္ရာမွ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ယင္အုံရာမွ ဆြမ္းကိုမခံ၊ ငါးမစား၊ အမဲမစား၊ ေသမေသာက္ အရက္မေသာက္၊ ဖြဲ၌ျမႇဳပ္ေသာ ေဆးရည္ကို မေသာက္၊ တစ္အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၏၊ တစ္လုတ္သာ စား၏၊ ႏွစ္အိမ္၌သာဆြမ္းခံ၏၊ ႏွစ္လုတ္သာ စား၏။ပ။ ခုနစ္အိမ္၌သာ ဆြမ္းခံ၏၊ ခုနစ္လုတ္သာ စား၏၊ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ တစ္ခုစာျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲ၏၊ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ ႏွစ္ခုစာျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲ၏။ပ။ ဆြမ္းေလာင္းခြက္ငယ္ ခုနစ္ခုစာတို႔ျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲ၏၊ တစ္ရက္ျခားလည္း အစာစား၏၊ ႏွစ္ရက္ျခားလည္းအစာစား၏။ပ။ ခုနစ္ရက္ျခားလည္း အစာစား၏။ ဤနည္းျဖင့္ လခြဲဲတစ္ၾကိမ္တိုင္ေအာင္လည္း ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ရက္ပိုင္းျခား၍ အစာစားျခင္းအက်င့္ကို က်င့္လ်က္ ေန၏။

ထိုသူသည္ ဟင္းရြက္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ေျပာင္းဆန္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ က်ိတ္သီးဆန္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ သားေရဖတ္အစအနကိုလည္း စားေန၏၊ ေမွာ္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ဖြဲႏုကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ထမင္းရည္ကိုေသာ္လည္း ေသာက္ေန၏၊ ႏွမ္းမႈန္႔ညက္ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ျမက္ကို ေသာ္လည္း စားေန၏၊ ႏြားေခ်ကိုေသာ္လည္း စားေန၏၊ ေတာသစ္ျမစ္ သစ္သီးကို စားလ်က္ မွ်တ၏၊ ေႂကြက်ေသာ သစ္သီးကိုစားလ်က္ မွ်တ၏။

ထိုသူသည္ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္အဝတ္တို႔ကိုလည္း ဝတ္၏၊ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္ႏွင့္ ေရာေႏွာရက္ေသာ အဝတ္တို႔ကိုလည္း ဝတ္၏၊ လူေသေကာင္မွ အဝတ္တို႔ကိုလည္း ဝတ္၏၊ ပံ့သကူအဝတ္တို႔ကိုလည္း ဝတ္၏၊ သစ္ေခါက္ အဝတ္တို႔ကိုေသာ္လည္း ဝတ္၏၊ သစ္နက္ေရကိုလည္း ဝတ္၏၊ သစ္နက္ေရမွ်င္အဝတ္ကိုလည္း ဝတ္၏၊ သမန္း ျမက္အဝတ္ကိုလည္း ဝတ္၏၊ ေလွ်ာ္ေတအဝတ္ကိုလည္း ဝတ္၏၊ ပ်ဥ္ခ်ပ္အဝတ္ကိုလည္း ဝတ္၏၊ ဆံျခည္ ကမၺလာအဝတ္ကိုလည္း ဝတ္၏၊ သားၿမီးကမၺလာကိုလည္း ဝတ္၏၊ ခင္ပုတ္ငွက္ေတာင္အဝတ္ကိုလည္း ဝတ္၏၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ကိုလည္း ႏုတ္၏၊ ဆံမုတ္ဆိတ္ႏုတ္ျခင္းအမႈကိုအားထုတ္၏၊ ထိုင္ရန္ေနရာကို ပယ္၍ ရပ္လ်က္လည္း ေန၏။ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ေန၏၊ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ေနျခင္း အမႈကိုလည္း အားထုတ္၏၊ ဆူးအခင္းေပၚ၌လည္း ေန၏၊ ဆူးအခင္းေပၚ၌အိပ္၏၊ ညေနခ်မ္းလွ်င္ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ ေရသို႔ သက္ဆင္းျခင္းအမႈကို အားထုတ္ေန၏၊ ဤသို႔လွ်င္ဤသို႔သေဘာရွိသည့္ မ်ား ျပားေသာ ကိုယ္ကို လြန္မင္းစြာ ပူပန္ေစေသာ အက်င့္ကိုမျပတ္အားထုတ္လ်က္ ေန၏။

ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာသူတို႔ လားရာ့ပ်က္စီး၍ က်ရာ ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ပစၥဳပၸန္၌လည္း ဆင္းရဲ ေနာင္အခါ၌လည္း ဆင္းရဲက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းဟု ဆိုရ၏။

၄၇၁။ ရဟန္းတို႔ ပစၥဳပၸန္၌ ဆင္းရဲ၍ ေနာင္အခါ၌ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းကားအဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ျပကေတ့အားျဖင့္ တပ္မက္မႈ ‘ရာဂ’အားႀကီးေသာသေဘာ ရွိ၏။ ထိုသူသည္ တပ္မက္မႈ ‘ရာဂ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲကိုမျပတ္ ခံစားရ၏။ ျပကေတ့ အားျဖင့္ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’ အားႀကီးေသာသေဘာ ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲကို မျပတ္ ခံစားရ၏။ ျပကေတ့အားျဖင့္ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’အားႀကီးေသာသေဘာ ရွိ၏၊ ထိုသူသည္ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ ဆင္းရဲကို မျပတ္ခံစားရ၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲႏွင့္ တကြလည္းမ်က္ရည္စက္လက္ ငိုေႂကြးလ်က္ ျပည့္စံုစင္ၾကယ္စြာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏။ ထိုသူသည္ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္ မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာသူတို႔လားရာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ပစၥဳပၸန္၌ ဆင္းရဲ၍ ေနာင္အခါ၌ ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းဟုဆိုရ၏။

၄၇၂။ ရဟန္းတို႔ ပစၥဳပၸန္၌လည္း ခ်မ္းသာ ေနာင္အခါ၌လည္း ခ်မ္းသာက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းကား အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ျပကေတ့အားျဖင့္တပ္မက္ မႈ ‘ရာဂ’ အားႀကီးေသာသေဘာ မရွိ၊ ထိုသူသည္ တပ္မက္မႈ ‘ရာဂ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဆင္းရဲစိတ္ ဆင္းရဲကို မျပတ္မခံစားရ။ ျပကေတ့အားျဖင့္ ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’အားႀကီးေသာသေဘာ မရွိ၊ ထိုသူသည္ ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲကို မျပတ္ မခံစားရ။ ျပကေတ့အားျဖင့္ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ အားႀကီးေသာသေဘာ မရွိ၊ ထိုသူသည္ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ဆင္း ရဲ စိတ္ဆင္းရဲကို မျပတ္ မခံစားရ။ ထိုသူသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာသံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ႏွင့္ တကြျဖစ္ ေသာ (နီဝရဏ) ကင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ဝိတက္ ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္တည္ ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’မရွိေသာ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏။ ထိုသူသည္ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာသူတို႔လားရာျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ပစၥဳပၸန္၌လည္း ခ်မ္းသာ ေနာင္အခါ၌လည္းခ်မ္းသာက်ဳိးရွိသည့္ တရားေဆာက္တည္ျခင္းဟု ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ တရားေဆာက္တည္ျခင္းတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ပင္တည္းဟု ဤတရားစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားကို ႏွစ္ျခိဳက္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

ငါးခုေျမာက္ေသာ စူဠဓမၼသမာဒါနသုတ္ၿပီး၏။