မန ၄: ဘယေဘရဝသုတ္

၃၄။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဇာဏုေႆာဏိပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ (ႏွဳတ္ဆက္) ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ေဂါတမ အၾကင္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ရည္မွန္း၍ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ထိုအမ်ဳိးသားတို႔၏ ေရွ႕သြား (ေခါင္းေဆာင္) ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ထိုအမ်ဳိးသားတို႔အား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳ ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ထိုအမ်ဳိးသားတို႔အား (အဓိသီလစသည္တို႔ကို) ေကာင္းစြာ ေဆာက္ တည္ေစပါ၏၊ ထိုအမ်ဳိး သားအေပါင္းသည္ အသွ်င္ေဂါတမ၏ အယူကို အတုလိုက္၍ က်င့္ၾကပါ ကုန္၏” ဟု ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰား သင္ေလွ်ာက္သည့္အတိုင္းဟုတ္ေပ၏၊ သင္ေလွ်ာက္သည့္အတိုင္း မွန္ေပ၏၊ ပုဏၰားအၾကင္အမ်ဳိး သားတို႔သည္ ငါ့ကို ရည္မွန္း၍ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ကုန္၏၊ ငါသည္ ထိုအမ်ဳိးသားတို႔၏ ေရွ႕သြား (ေခါင္းေဆာင္) ျဖစ္၏၊ ငါသည္ ထိုအမ်ဳိးသားတို႔အားမ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳ၏၊ ငါသည္ ထိုအမ်ဳိးသားတို႔အား (အဓိသီလစသည္တို႔ကို) ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ေစ၏၊ ထိုအမ်ဳိးသား အေပါင္းသည္ ငါ၏ အယူကို အတုလိုက္၍ က်င့္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔သည္ သက္ဝင္ေနႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းကုန္၏၊ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနႏိုင္ျခင္းကား ခဲယဥ္းလွ၏၊ တစ္ကိုယ္တည္း ေနျခင္း၌လည္း ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ခဲ၏၊ သမာဓိမရေသာ ရဟန္း၏ စိတ္ကို ေတာတို႔ကေဆာင္ ယူသြားသကဲ႕သို႔ ထင္ရ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား သင္ေလွ်ာက္သည့္အတိုင္းဟုတ္ေပ၏၊ သင္ေလွ်ာက္သည့္အတိုင္း မွန္ေပ၏၊ ပုဏၰား ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔သည္သက္ဝင္ေနႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းကုန္၏၊ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနႏိုင္ျခင္းကား ခဲယဥ္းလွ၏၊ တစ္ကိုယ္တည္းေနျခင္း၌လည္း ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ခဲ၏၊ သမာဓိမရေသာ ရဟန္း၏ စိတ္ကို ေတာတို႔ကေဆာင္ယူသြားသကဲ့သို႔ ထင္ရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃၅။ ပုဏၰား ငါ့အားလည္း အရိယာမဂ္ကို မရေသးမီ (သစၥာေလးပါးတရားကို) ထိုးထြင္း၍ မသိေသးေသာ ဘုရားေလာင္းမွ် ျဖစ္စဥ္ကပင္ ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့၏။

”ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာေတာ စြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔သည္သက္ဝင္ေနႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းကုန္၏၊ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနႏိုင္ျခင္းကား ခဲယဥ္းလွ၏၊ တစ္ကိုယ္တည္းေနျခင္း၌လည္း ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ခဲ၏၊ သမာဓိမရေသာ ရဟန္း၏ စိတ္ကို ေတာတို႔က ေဆာင္ယူသြားသကဲ႕သို႔ထင္ရ၏ဟု (အၾကံျဖစ္ေပၚခဲ့၏)။

ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကာယကံ မစင္ၾကယ္ကုန္ဘဲ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထို အသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မစင္ၾကယ္ေသာ ကာယကံအျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား ကာယကံမစင္ၾကယ္ဘဲလ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား စင္ၾကယ္ေသာ ကာယကံသာ ရွိ၏။ မွန္လွ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ ကာယကံ ရွိသည္ျဖစ္၍ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကိုမွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤစင္ၾကယ္ေသာ ကာယကံရွိသည့္ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာ ျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ (၁)

၃၆။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဝစီကံ မစင္ၾကယ္ကုန္ဘဲ။ပ။ မေနာကံ မစင္ၾကယ္ ကုန္ဘဲ။ပ။ အသက္ေမြးမႈမစင္ၾကယ္ကုန္ဘဲ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိတို႔၏ မစင္ၾကယ္ေသာအသက္ ေမြးမႈအျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား အသက္ေမြးမႈ မစင္ၾကယ္ဘဲလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီး မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈသာ ရွိ၏။ မွန္လွ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသည္ျဖစ္၍ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာအရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤစင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈရွိသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၂- ၃- ၄)

၃၇။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ မ်ားကုန္လ်က္ကာမဂုဏ္တို႔၌ ျပင္းထန္စြာ တပ္မက္ကုန္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္သူတစ္ပါး စည္းစိမ္ကို ေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’မ်ားကုန္လ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ျပင္းထန္စြာ တပ္မက္ျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကိုေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’မ်ားျပားလ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ျပင္းထန္စြာ တပ္မက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကိုေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ မမ်ားသူသာ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကိုေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ မမ်ားဘဲ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤသူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ေရွး႐ႈၾကံျခင္း ‘အဘိဇၩ ာ’ မမ်ားသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၅)

၃၈။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ေသာစိတ္ ျပစ္မွားေသာစိတ္ အၾကံရွိကုန္လ်က္ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကိုမွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ေသာစိတ္ ျပစ္မွားေသာ စိတ္အၾကံရွိျခင္း အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚ ကုန္၏၊ ငါသည္ကား ေဖာက္ျပန္ေသာစိတ္ ျပစ္မွားေသာစိတ္ အၾကံရွိလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ ေသာေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ေမတၱာ စိတ္ရွိသူသာျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ေမတၱာစိတ္ရွိကုန္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤေမတၱာစိတ္ရွိသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၆)

၃၉။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရကုန္ လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံ ေနရျခင္း တည္းဟူေသာမိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံေနရလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ကင္းသူ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ ကင္းလ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာအရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤထိုင္းမွိဳင္းျခင္း ‘ထိနမိဒၶ’ ကင္းသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၇)

၄ဝ။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ မေအးျမေသာစိတ္ရွိလ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲ ကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ မေအးျမေသာ စိတ္ရွိျခင္းတည္းဟူ ေသာ မိမိတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကားပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ မေအးျမေသာစိတ္ရွိလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ေအးျမေသာ စိတ္ရွိသူ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ေအးျမေသာ စိတ္ရွိလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤေအးျမေသာစိတ္ရွိသည့္ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၈)

၄၁။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုမွားျခင္း ‘ကခၤါ’ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ရွိလ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကိုမွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ယံုမွားျခင္း ‘ကခၤါ’ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ရွိျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား ယံုမွားျခင္း ‘ကခၤါ’ မဆံုး ျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ရွိလ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ယံုမွားျခင္း ‘ကခၤါ’ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ေျမာက္သူ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ယံုမွားျခင္း ‘ကခၤါ’ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ေျမာက္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ယံုမွားျခင္း ‘ကခၤါ’ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း ‘ဝိစိကိစၧာ’ ကို လြန္ေျမာက္ျခင္းရွိသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၉)

၄၂။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္ကာ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်သူျဖစ္ လ်က္ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကိုမွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္ကာ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာ႐ံုကိုေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား မိမိကိုယ္ကို ျမႇင့္တင္ကာ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ့္ခ်သူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီ ဝဲေပ၊ ့ငါသည္ကား မိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္, သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်သူ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ မိမိ ကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္,သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်ဘဲလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤမိမိကိုယ္ကို မျမႇင့္တင္ျခင္း သူတစ္ပါးကို မႏွိမ့္ခ်ျခင္း ရွိသည့္ အျဖစ္ကိုေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၁ဝ)

၄၃။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသူ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းရွိသူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ကိုယ္ထိတ္လန္႔ျခင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာရွိျခင္းတည္းဟူေသာမိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား ကိုယ္ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသူ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာရွိသူ ျဖစ္ လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းမွ ကင္းသူသာ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထျခင္းကင္းလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါး အပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းမွ ကင္းသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ႕၏။ (၁၁)

၄၄။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာအေက်ာ္အေစာကို လိုလားသူျဖစ္ လ်က္ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကိုမွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာအေက်ာ္အေစာကို လိုလားျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္အာ႐ံုကိုေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာကို လိုလားသူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား အလိုနည္းသူသာ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ အလိုနည္းသူမ်ား ျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲေသာအရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤအလိုနည္းသည့္အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ (၁၂)

၄၅။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်င္းရိ ေရာ့ရည္း ဝီရိယနည္းသူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပ်င္းရိေရာ့ရည္း ဝီရိယနည္းသူျဖစ္ျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါ သည္ကားပ်င္းရိေရာ့ရည္း ဝီရိယနည္းသူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား လံု႕လစိုက္ထုတ္ သူသာ့ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ လံု႕လစိုက္ထုတ္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤလံု႕လစိုက္ထုတ္သည့္ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ (၁၃)

၄၆။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လြတ္ေသာသတိ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိကုန္ဘဲလ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ လြတ္ေသာသတိ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကားလြတ္ေသာ သတိဆင္ျခင္ဉာဏ္မရွိဘဲလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ထင္ေသာ သတိရွိသူသာျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ထင္ေသာ သတိရွိလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤထင္ေသာသတိရွိသည့္ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ (၁၄)

၄၇။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မတည္ၾကည္ တုန္လွဳပ္ေသာစိတ္ရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ မတည္မၾကည္ တုန္လွဳပ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္းတည္း ဟူေသာ မိမိတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္ မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကားမတည္ၾကည္သူ တုန္လွဳပ္ေသာစိတ္ရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား ၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ ကား သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုသူသာျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္ ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤတည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ (၁၅)

၄၈။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပညာမရွိသူ ထိုင္းအသူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ပညာမဲ့ျခင္း ထိုင္းအျခင္းတည္းဟူေသာ မိမိတို႔၏ အျပစ္ေၾကာင့္ စင္စစ္မေကာင္းေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာ႐ံုကို ေခၚကုန္၏၊ ငါသည္ကား ပညာမဲ႕သူ ထိုင္းအသူျဖစ္လ်က္ ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မမွီဝဲေပ၊ ငါသည္ကား ပညာႏွင့္ျပည့္စံုသူသာ ျဖစ္၏။ မွန္လွ၏၊ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ေတာအုပ္ ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကိုမွီဝဲကုန္ေသာ အရိယာတို႔တြင္ ငါသည္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္၏” ဟု (အၾကံျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၌ ဤပညာ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အျဖစ္ကို ေကာင္းစြာျမင္၍ ေတာ၌ေနရန္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့၏။ (၁၆)

ပရိယာယ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္မ်ဳိးၿပီး၏။

၄၉။ ပုဏၰား ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏-

”ငါသည္ (လျပည့္ျခင္း လကုန္ျခင္းစသည့္) အမွတ္အသားတို႔ျဖင့္ သိမွတ္အပ္ေသာ ဆန္း ဆုတ္ပကၡ၏တစ္ဆယ့္ေလးရက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ ရွစ္ရက္ ညဥ့္မ်ဳိးတို႔တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ၾကက္သီးေမြးညင္းထဖြယ္ေကာင္းေသာ ေစတီျဖစ္ေသာအရံ, ေစတီျဖစ္ေသာေတာအုပ္, ေစတီျဖစ္ ေသာ သစ္ပင္ဟူေသာေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာမ်ဳိးတို႔၌ ေနရမူ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာ႐ံုကို ျမင္ႏိုင္ေကာင္းတန္ရာ၏” ဟု (အၾကံသည္ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏)။

ပုဏၰား ထိုငါသည္ အခါတစ္ပါး၌ (လျပည့္ျခင္း လကုန္ျခင္းစသည့္) အမွတ္အသားတို႔ျဖင့္သိမွတ္အပ္ေသာ ဆန္းဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ ရွစ္ရက္ ညဥ္႕မ်ဳိးတို႔တြင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထဖြယ္ေကာင္းေသာ ေစတီျဖစ္ေသာအရံ, ေစတီျဖစ္ေသာေတာအုပ္, ေစတီျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ဟူေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာမ်ဳိးတို႔၌ ေနစဥ္ စိုင္,ၾကံ့, သစ္,ေတာဝက္စေသာ သားေကာင္သည္လည္း လာ၏၊ ဥေဒါင္း (ႏွင့္အျခားငွက္မ်ား) သည္လည္း သစ္ခက္ေျခာက္ကို က်ေစ၏၊ ေလသည္လည္း သစ္ရြက္မႈိက္ကို တိုက္ခတ္၏၊ ပုဏၰား ”ဤအရာစု သည္ပင္ေရာက္လာေသာ ေဘးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေပေလာ” ဟု ထိုငါ့အား အၾကံျဖစ္မိ၏။

ပုဏၰား ထိုငါ့အား ”ငါသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ကို ေတာင့္တလ်က္ေနသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ဣရိယာပုထ္အလိုက္ေနေသာ ငါ၏ထံသို႔ ေရာက္လာေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ကို ထိုဣရိယာပုထ္အလိုက္ပင္ ငါပယ္ေဖ်ာက္ရမူ ေကာင္းေပမည္” ဟု ဤအၾကံ ျဖစ္ေပၚခဲ့၏။

ပုဏၰား ထိုငါသည္ စႀကႍသြားေနစဥ္ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္သည္ ေပၚေပါက္လာအံ့၊ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ကို မရပ္ မထိုင္ မအိပ္ဘဲ စႀကႍသြားလ်က္သာ ပယ္ေဖ်ာက္၏။

ပုဏၰား ထိုငါသည္ ရပ္ေနစဥ္ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္သည္ ေပၚေပါက္လာအံ့၊ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ကိုစႀကႍ မသြား မထိုင္ မအိပ္ဘဲ ရပ္လ်က္သာ ပယ္ေဖ်ာက္၏။

ပုဏၰား ထိုငါသည္ ထိုင္ေနစဥ္ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္သည္ ေပၚေပါက္လာအံ့၊ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ကိုမအိပ္ မရပ္ စႀကႍမသြားဘဲ ထိုင္လ်က္ပင္ ပယ္ေဖ်ာက္၏။

ပုဏၰား ထိုငါသည္ အိပ္ေနစဥ္ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္သည္ ေပၚေပါက္လာအံ့၊ ထိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ကိုမထိုင္ မရပ္ စႀကႍမသြားဘဲ အိပ္လ်က္ပင္ ပယ္ေဖ်ာက္၏။

၅ဝ။ ပုဏၰား အခ်ဳိ႕ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ညဥ့္ျဖစ္ပါလ်က္ ေန႔ဟူ၍ သိမွတ္ၾကကုန္၏၊ ေန႔ျဖစ္ပါလ်က္ ညဥ့္ဟူ၍ သိမွတ္ၾကကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔၏ ဤသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းကို ေတြေတြေဝေဝေနျခင္းဟု ငါဆို၏။ ပုဏၰား ငါမူကား ညဥ့္ျဖစ္လွ်င္ ညဥ့္ဟု သိမွတ္၏။ ေန႔ျဖစ္လွ်င္ ေန႔ဟုသိမွတ္၏။ ပုဏၰား ”မ်ားစြာေသာ လူတို႔၏ စီးပြားခ်မ္းသာႏွင့္ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္နတ္လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ခ်မ္းသာသုခအတြက္ မေတြေဝေသာ သေဘာရွိေသာ သတၱဝါသည္လူ႕ေလာက၌ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ခဲ့၏” ဟူေသာ စကားကို အမွန္အတိုင္း ေျပာဆိုလိုေသာသူသည္ ငါဘုရားကိုသာလွ်င္ ေျပာဆိုရာ၏။

၅၁။ ပုဏၰား ငါသည္ မတြန္႔တိုေသာ လံု႕လကို အားထုတ္ၿပီးၿပီ၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိေသာသတိသည္ ထင္ၿပီ၊ (ငါ၏) ကိုယ္သည္ ပူပန္ျခင္းမရွိၿငိမ္းေအးၿပီ၊ (ငါ၏) စိတ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာအာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းစြာတည္ၿပီ။

ပုဏၰား ထိုငါ (ဘုရား) သည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ရွိေသာပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ဝိတက္ ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူ႕ကို ”လ်စ္လ်ဴသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ” ဟု အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ေျပာၾကားကုန္၏၊ (ထိုငါသည္) ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။

၅၂။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုငါ (ဘုရား) သည္ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၍ သိေသာ ‘ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ’ဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏။

ထိုငါ (ဘုရား) သည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏၊ ဤသည္ကားအဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ”ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာအမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအႏြယ္ရွိခဲ႕၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ႕၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္း (ငါသည္) ဤသို႔ေသာအမည္ ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအႏြယ္ရွိခဲ႕၏၊ ဤသို႔ေသာအဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာအစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏” ဟု ဤသို႔အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။

ပုဏၰား ငါသည္ ညဥ့္ဦး ‘ပဌမ’ ယာမ္၌ ဤပဌမျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ရခဲ့ၿပီ၊ မေမ့မေလ်ာ့ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ (ငါ႕အား) မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ အမိုက္ေမွာင္ ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚသကဲ့သို႔ (ငါ့အား) အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။

၅၃။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတို္င္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုငါ (ဘုရား) သည္ သတၱဝါတို႔၏ ေသျခင္း ျဖစ္ေပၚျခင္းကို သိႏိုင္ေသာစုတူပပါတဉာဏ္ အလို႔ငွါ စိတ္ကို ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏။

ထို ငါ (ဘုရား) သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိ ႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါအဆင္း လွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏၊ ”အခ်င္းတို႔ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယဒုစ႐ိုက္’ ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ မေကာင္းေသာအက်င့္ ‘မေနာဒုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ)တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ ခ်မ္းသာျခင္းကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာျဖစ္ေသာ ငရဲ၌ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကိုယ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ကာယသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏။ ႏွဳတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘ဝစီသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ျပဳေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ‘မေနာသုစ႐ိုက္’ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ)တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ လူ႕ျပည္ နတ္ျပည္ သုဂတိ၌ ျဖစ္ကုန္၏” ဟု သိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါအဆင္းလွေသာ သတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာ လားရာရွိေသာ သတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။

ပုဏၰား ငါသည္ သန္းေခါင္ ‘မဇၩိမ’ ယာမ္၌ ဒုတိယျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ရခ့ဲၿပီ၊ မေမ့ မေလ်ာ့ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား မသိ မႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲ႕သို႔ (ငါ့အား) မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ အမိုက္ေမွာင္ ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚသကဲ႕သို႔ ငါ့အားအမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။

၅၄။ ဤသို႔ တည္ၾကည္ေသာစိတ္သည္ စင္ၾကယ္လတ္ေသာ္ ျဖဴစင္လတ္ေသာ္ ညစ္ေၾကးမရွိလတ္ ေသာ္ညစ္ညဴးျခင္းကင္းလတ္ေသာ္ ႏူးညံ့လတ္ေသာ္ ျပဳတိုင္းရလတ္ေသာ္ တည္တံ့လတ္ေသာ္ မတုန္လွဳပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုငါသည္ အာသေဝါတရားတို႔ကို ကုန္ေစေသာ ‘အာသဝကၡယ’ ဉာဏ္အလို႔ငွါစိတ္ကို ေရွး႐ႈၫြတ္ေစ၏။

ထိုငါသည္ ”ဤကား ဆင္းရဲဒုကၡ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္း ဒုကၡသမုဒယ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) ဒုကၡနိေရာဓ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းက်င့္စဥ္ ဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤသည္တို႔ကား ယိုစီးျခင္းအာသဝတို႔” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ယိုစီးျခင္း အာသဝတို႔၏ ျဖစ္ေပၚျခင္း၏အေၾကာင္း အာသဝသမုဒယ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား ယိုစီးျခင္းအာသဝတို႔၏ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) အာသဝနိေရာဓ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ”ဤကား အာသဝတို႔ခ်ဳပ္ရာ့ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းက်င့္စဥ္ အာသဝနိေရာဓဂါမိနီ ပဋိပဒါ” ဟုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္း သိခဲ့ၿပီ၊ ဤသို႔ သိေသာ္ ဤသို႔ ျမင္ေသာ္ ထိုငါ (ဘုရား)၏ စိတ္သည္ ကာမာသဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ ဘဝါသဝမွလည္း လြတ္ ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ အဝိဇၨာဘဝမွလည္း လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ လြတ္ေျမာက္ၿပီးလတ္ေသာ္ ”လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ” ဟု အသိဉာဏ္ျဖစ္ေပၚၿပီ၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ” ဟု သိခဲ့ၿပီ။

ပုဏၰား ငါသည္ မိုးေသာက္ ‘ပစၧိမ’ ယာမ္၌ ဤတတိယျဖစ္ေသာ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ကို ရခဲ။

ပီ၊ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာသူအား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚသကဲ႕သို႔ ငါ့အား မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ ေပ်ာက္၍အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ၊ အမိုက္ေမွာင္ ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚသကဲ႕သို႔ (ငါ့အား) အမိုက္ေမွာင္ေပ်ာက္၍ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီ။

၅၅။ ပုဏၰား ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ပင္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ မကင္းေသးေသာ ေၾကာင့္ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာတို႔ကိုမွီဝဲေန၏” ဟု သင့္အား စိတ္အၾကံျဖစ္ေပၚတန္ရာ၏၊ ပုဏၰား ဤသို႔ မမွတ္သင့္၊ ပုဏၰား ငါသည္ မိမိ၏မ်က္ေမွာက္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားကို အစဥ္သနားျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းႏွစ္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္၍ ေတာအုပ္ေတာနက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ား၌ျဖစ္ေသာေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာတို႔ကို မွီဝဲ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅၆။ ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္မူေသာ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ေနာက္လူအေပါင္းကို အစဥ္သနား အက်ဳိးလိုလားေသာ သေဘာရွိပါေပသည္တကား၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ ဥပမာေသာ္ကား ေမွာက္ထားသည္ကိုလွန္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဖံုးလႊမ္းထားသည္ကို ဖြင့္လွစ္ဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ မ်က္စိလည္ေသာသူအား လမ္းမွန္ကို ေျပာၾကားဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ”မ်က္စိအျမင္ရွိေသာသူတို႔သည္ အဆင္းတို႔ကိုျမင္ၾကလိမ့္မည္” ဟု အမိုက္ေမွာင္၌ ဆီမီးတန္ေဆာင္ကို ေဆာင္ျပဘိသကဲ႕သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ တရားေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါေပ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမထိုအကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္ေဂါတမကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္အကြၽႏု္ပ္ကို ယေန႔မွစ၍ အသက္ထက္ဆံုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ ဥပါသကာဟု မွတ္ေတာ္မူပါဟူ၍ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ေလးခုေျမာက္ ဘယေဘရဝသုတ္ၿပီး၏