မန ၅၃: ေသခသုတ္

၂၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသာတို႔မွာ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ၊ လူျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မသံုးေဆာင္ရဖူးေသးေသာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစ မင္းကြန္းသစ္သည္ ရွိေလ၏။ ထိုအခါ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ၾကၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔မွာ ရဟန္းျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားျဖစ္ေစ၊ လူျဖစ္ေစတစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မသံုးေဆာင္ရဖူးေသးေသာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစ မင္းကြန္းသစ္သည္ ရွိပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုမင္းကြန္းကို ေရွးဦးစြာ သံုးေဆာင္ေတာ္မူပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရွးဦးစြာ သံုးေဆာင္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္မွ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔သံုးေဆာင္ၾကပါကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသို႔ ျမတ္စြာဘုရား ေရွးဦးစြာ သံုးေဆာင္ေတာ္မူျခင္းသည္ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးျဖစ္ျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါျဖစ္ရာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေတာ္မူျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ကပိလဝတ္ျပည္သားသာကီဝင္မင္းသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ခံေတာ္မူျခင္းကို သိသျဖင့္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳကာ မင္းကြန္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီး၍ မင္းကြန္း၌ ခင္းႏွီးအျပည့္ခင္းျခင္း ထိုင္ေနစရာတို႔ကို ျပင္ထားျခင္း ေရျပည့္အိုးႀကီးကို တည္ထားျခင္း ဆီမီးထြန္းထားျခင္းတို႔ကိုျပဳၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကျပန္ကုန္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးေသာ္ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား-

”အသွ်င္ဘုရား မင္းကြန္း၌ ခင္းႏွီးအျပည့္ ခင္းၿပီးပါၿပီ၊ ထိုင္ေနစရာတို႔ကိုလည္း ျပင္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ေရျပည့္အိုးႀကီးကိုလည္း တည္ထားၿပီးပါၿပီ၊ ဆီမီးကိုလည္း ထြန္းထားၿပီးပါၿပီ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါႂကြေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ကို ျမတ္စြာဘုရား သိေတာ္မူပါသည္ (ႂကြရန္မွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလိုအတိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္)”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူလ်က္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ မင္းကြန္းဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေျခေဆးေတာ္မူ၍ မင္းကြန္းသို႔ ဝင္ၿပီးေသာ္အလယ္တိုင္ကို မွီလ်က္ အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ထိုင္ေနေတာ္မူ၏။

ရဟန္းသံဃာသည္လည္း ေျခေဆး၍ မင္းကြန္းသို႔ ဝင္ၿပီးေသာ္ အေနာက္ဘက္နံရံကို မွီလ်က္အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေရွ႕ထား၍ ထိုင္ေန၏။

ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔သည္လည္း ေျခေဆးကုန္၍ မင္းကြန္းသို႔ ဝင္ကုန္ၿပီးေသာ္အေရွ႕ဘက္နံရံကို မွီလ်က္ အေနာက္အရပ္သို႔ မ်က္ႏွာမူကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုသာလွ်င္ ေရွ႕ထား၍ထိုင္ေနကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔ကို ၾကာျမင့္စြာ ညဥ့္အခ်ိန္ပတ္လံုး တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြါးကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ေစေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အသွ်င္အာနႏၵာအား-”အာနႏၵာ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔အား ေသကၡတို႔၏ အက်င့္ကို ထင္ရွားေစေလာ့၊ ငါဘုရား ေက်ာေညာင္းေတာ္မူ၏၊ ငါသည္ေက်ာဆန္႔ဦးအံ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

”ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟူ၍ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးထပ္ေခါက္ထားေသာ သကၤန္းႀကီးကို ခင္းၿပီးလွ်င္ လက်္ာနံေတာင္းျဖင့္ (လက်္ာ) ေျခေတာ္၌ (လက္ဝဲ) ေျခေတာ္ကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍ ေအာက္ေမ့ျခင္း’သတိ’ ဆင္ျခင္ျခင္း ‘သမၸဇဥ္’ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထအံ့ဟု အမွတ္သညာကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ျမတ္ေသာအိပ္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူ၏။

၂၃။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ မဟာနာမ္သာကီဝင္မင္းသားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာတံခါးရွိ၏၊ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အထူးစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္၌ အပါအဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငိဳမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူျဖစ္၏။

၂၄။ မဟာနာမ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စံုသနည္း- မဟာနာမ္ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကိုေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ေန၏၊ အာစာရသီလ, ေဂါစရသီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ သိကၡာပုဒ္တို႔၌ ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍က်င့္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သီလႏွင့္ျပည့္စံု၏။ (၁)

မဟာနာမ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္သူသည္ ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာတံခါးရွိသနည္း- မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ မ်က္စိျဖင့္ အဆင္း’႐ူပါ႐ံု’ကို ျမင္ေသာ္ (မိန္းမေယာက်္ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ (လက္ ေျခစေသာအဂၤါ, ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ (အကယ္၍) စကၡဳေႁႏၵကိုမေစာင့္စည္းဘဲေနလွ်င္ ယင္း (စကၡဳေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သည္ထိုမေစာင့္စည္း သူကို လိုက္၍ႏွိပ္စက္ကုန္ရာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ထိုစကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း ျခင္းငွါ က်င့္၏၊ စကၡဳေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ စကၡဳေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ေရာက္၏။ နားျဖင့္ အသံ ‘သဒၵါ႐ံု’ကို ၾကားေသာ္။ပ။ ႏွာေခါင္းျဖင့္ အနံ႕ ‘ဂႏၶာ႐ံု’ ကို နမ္းေသာ္။ပ။ လွ်ာျဖင့္ အရသာ ‘ရသာ႐ံု’ ကို လ်က္ေသာ္။ပ။ ကိုယ္ျဖင့္ အေတြ႕အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ ကို ထိေသာ္။ပ။ စိတ္ျဖင့္ သေဘာ ‘ဓမၼာ႐ံု’ ကို သိေသာ္ (မိန္းမ ေယာက်္ားစေသာ) သဏၭာန္နိမိတ္ကို စြဲယူေလ့ မရွိ၊ (လက္ ေျခစေသာ အဂၤါ, ျပံဳးဟန္ ရယ္ဟန္စေသာ အမူအရာ) အမွတ္လကၡဏာကို စြဲယူေလ့မရွိ၊ (အကယ္၍) မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းဘဲ ေနလွ်င္ ယင္း (မနိေႁႏၵကို မေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုး မသာျခင္း ‘ေဒါမနႆ’ ဟူေသာ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သည္ ထိုမေစာင့္စည္းသူကို လိုက္၍ ႏွိပ္စက္ကုန္ ရာ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္) ထိုမနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းငွါ က်င့္၏၊ မနိေႁႏၵကို ေစာင့္စည္း၏၊ မနိေႁႏၵ၌ ေစာင့္စည္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္သူသည္ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ တံခါးရွိ၏။ (၂)

မဟာနာမ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိသနည္း-မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္း အားျဖင့္ဆင္ျခင္၍ အာဟာရကို သံုးေဆာင္၏။ ျမဴးထူးရန္ မဟုတ္၊ မာန္ယစ္ရန္ မဟုတ္၊ (အသား) ျပည့္ၿဖိဳးရန္မဟုတ္၊ (အေရအဆင္း) ၾကည္လင္ရန္ မဟုတ္။ ဤကိုယ္သည္ တည္တံ့ရန္မွ်သာ မွ်တရန္မွ်သာဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္မွ်သာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို အားထုတ္ရန္မွ်သာ အာဟာရကိုသံုးေဆာင္၏၊ ဤသို႔ မွီဝဲျခင္းျဖင့္ ေဝဒနာေဟာင္းကိုလည္း ပယ္ေဖ်ာက္အံ့၊ ေဝဒနာသစ္ကို လည္းမျဖစ္ေစအံ့၊ ငါ့အား မွ်တျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္မရွိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းသည္လည္းေကာင္း ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (ဆင္ျခင္၍) အာဟာရကို သံုးေဆာင္၏။ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏။ (၃)

မဟာနာမ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ႏိုးၾကားျခင္းကို အားထုတ္သနည္း-မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ေန႔အခါ၌ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီဝရဏတရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္၏၊ ညဥ့္ဦးယံ၌ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီဝရဏတရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္၏၊ သန္းေခါင္ယံ၌ လက္ယာနံေတာင္းျဖင့္ (လက္ယာ) ေျခ၌ (လက္ဝဲ) ေျခကို စဥ္းငယ္လြန္ကာ တင္ထား၍သတိ, ဆင္ျခင္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထအံ့ဟု အမွတ္သညာကို ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ျမတ္ေသာအိပ္ျခင္းကို ျပဳ၏၊ မိုးေသာက္ယံ၌ ေစာေစာထ၍ စႀကႍသြားျခင္း ထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကိုပိတ္ပင္တတ္ေသာ နီဝရဏတရားတို႔မွ စိတ္ကို သုတ္သင္၏၊ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ ႏိုးၾကားျခင္းကို အားထုတ္၏။ (၄)

၂၅။ မဟာနာမ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါး တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုသနည္း- မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္-

(၁) ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ တရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကိုဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ လြန္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္ မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္သိ၍ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္းသိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ယံုၾကည္၏။

(၂) ရွက္တတ္သူျဖစ္၏၊ ကာယဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း ရွက္တတ္၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းမွရွက္တတ္၏။

(၃) ေၾကာက္လန္႔တတ္သူ ျဖစ္၏၊ ကာယဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ကိုလည္းေကာင္း ေၾကာက္လန္႔တတ္၏၊ ယုတ္ညံ့ေသာအကုသိုလ္တရားတို႔သို႔ ေရာက္ျခင္းမွ ေၾကာက္လန္႔တတ္၏။

(၄) အၾကား အျမင္မ်ား၏၊ အၾကားအျမင္ကို ေဆာင္၏၊ အၾကားအျမင္ကို စုေဆာင္း၏၊ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္း ရွိကုန္ေသာ အနက္, သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ထက္ဝန္းက်င္ ျပည့္စံုလ်က္ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပတတ္ကုန္ေသာ တရားတို႔ကိုမ်ားစြာၾကားနာဖူးကုန္၏၊ ႏႈတ္ျဖင့္ ေဆာင္ဖူးကုန္၏၊ ေလ့က်က္ဖူးကုန္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ဖူးကုန္၏၊ ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိဖူးကုန္၏။

(၅) အကုသိုလ္ တရားတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွါ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို ျပည့္စံုေစျခင္းငွါ လုံ႔လအားထုတ္သည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ အားထုတ္ႏိုင္စြမ္း၏၊ ျမဲၿမံေသာ လုံ႔လရွိ၏၊ ဝန္ကိုမခ်ထား။

(၆) ေအာက္ေမ့ျခင္း သတိရွိ၏၊ ျမတ္ေသာ ရင့္က်က္သည့္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ၾကာျမင့္စြာကျပဳလုပ္ေျပာဆိုဖူးသည္ကိုလည္း ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။

(၇) ပညာရွိ၏၊ ျဖစ္ ပ်က္ကို သိစြမ္းႏိုင္ေသာ, ျမတ္ေသာ, ေဖာက္ထြင္းႏိုင္ေသာ, ဒုကၡကင္းရာနိဗၺာန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရား ခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ (၅-၁၁)

၂၆။ မဟာနာမ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အထူးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္၌ အပါ အဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငိဳမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူ ျဖစ္သနည္း –

မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္။ပ။ ပဌမစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ဝိတက္ဝိစာရၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ။ပ။ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္။ပ။ တတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏။ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင္လွ်င္ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ပ။ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ေန၏။ မဟာနာမ္ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အထူးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္၌ အပါအဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာမ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငိဳမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူ ျဖစ္၏။ (၁၂-၁၅)

၂၇။ မဟာနာမ္ အၾကင့္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ဤသို႔ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤသို႔ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ တံခါးရွိ၏၊ ဤသို႔ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ဤသို႔ႏိုးၾကား မႈ၌ အားထုတ္၏၊ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤသို႔့အထူးစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္၌ အပါအဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါး တို႔ကို အလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငိဳမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူ ျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤျမတ္စြာ ဘုရား၏ တပည့္ကို ”ေသခအက်င့္ျမတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ”ဟူ၍ဆိုရ၏။ မပုပ္ေသာ ဥကဲ့သို႔ ကိေလသာ တို႔ျဖင့္ ပုပ္ျခင္းမရွိေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ ဥခြံကို ေဖာက္ခြဲျခင္း ငွါ ထိုက္၏၊ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါထိုက္၏၊ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ရျခင္းငွါ ထိုက္၏။ မဟာနာမ္ ၾကက္မ၌ရွစ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆယ္လံုးေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုး ေသာ္လည္းေကာင္း ဥတို႔သည္ရွိကုန္ရာ၏၊ ထိုဥတို႔ကို ၾကက္မသည္ ေကာင္းစြာ ဝပ္အပ္ကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာအေငြ႕ေပးအပ္ကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေကာင္းစြာ (ၾကက္နံ႕ကို) ထံုေစအပ္ ကုန္၏၊ ထိုၾကက္မအား”ၾကက္ငယ္တို႔သည္ ေျခသည္းဖ်ား ႏႈတ္သည္းဖ်ားျဖင့္ ဥခြံကို ေဖာက္ခြဲ၍ ခ်မ္းသာစြာထြက္ေျမာက္ေပါက္ဖြားလာၾကပါကုန္မူကား ေကာင္းေလစြ”ဟု ဤသို႔ေသာ အလိုဆႏၵသည္မရွိျငားေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္ ထိုၾကက္ငယ္တို႔သည္ ေျခသည္းဖ်ား ႏႈတ္သည္းဖ်ားျဖင့္ ဥခြံကိုေဖာက္ခြဲ၍ ခ်မ္းသာစြာ ထြက္ေျမာက္ေပါက္ဖြားျခင္းငွါ ထိုက္ၾကကုန္သကဲ့သို႔ မဟာနာမ္ ဤအတူသာလွ်င္အၾကင့္ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ဤသို႔ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤသို႔ ဣေႁႏၵတို႔၌ေစာင့္စည္း အပ္ေသာ တံခါးရွိ၏၊ ဤသို႔ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ဤသို႔ ႏိုးၾကားမႈ၌အားထုတ္၏၊ ဤသို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤသို႔ အထူးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္၌အပါအဝင္ျဖစ္ ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါးတို႔ကိုအလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငဳိမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူ ျဖစ္၏။ မဟာနာမ္ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္ကို ”ေသခ အက်င့္ျမတ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူ” ဟူ၍ ဆိုရ၏။ မပုပ္ေသာဥကဲ့သို႔ ကိေလသာတို႔ျဖင့္ပုပ္ျခင္းမရွိေသာ ဝိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ ဥခြံကို ေဖာက္ခြဲျခင္းငွါထိုက္၏၊ သစၥာ ေလးပါးကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းငွါ ထိုက္၏၊ အတုမဲ့ ေယာဂကုန္ရာ နိဗၺာန္ကို ရျခင္းငွါထိုက္၏။

၂၈။ မဟာနာမ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဤ သတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာဘဝကိုေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း-

တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏။ ဤ (ပုေဗၺ နိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္) သည္ကား ၾကက္ငယ္သည္ ဥခြံအတြင္းမွ ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာသကဲ့သို႔ (အဝိဇၨာဥခြံမွ) ထိုသူ၏ ေရွးဦးစြာ (ပဌမ) ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္၏။ (၁)

မဟာနာမ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဤသတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ပ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာသတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ဤ (ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္) သည္ကား ၾကက္ငယ္သည္ ဥခြံတြင္းမွ ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာသကဲ့သို႔ (အဝိဇၨာဥခြံမွ) ထိုသူ၏ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ (ဒုတိယ) ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္၏။ (၂)

မဟာနာမ္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အတုမဲ့ေသာ ဥေပကၡာေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ဤသတိ၏စင္ၾကယ္ျခင္း (စတုတၳစ်ာန္သမာဓိ) ကိုသာလွ်င္ အစြဲျပဳ၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့့္အာသေဝါ ကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခု ဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤ (အာသဝကၡယ ဉာဏ္) သည္ကား ၾကက္ငယ္သည္ ဥခြံအတြင္းမွ ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာသကဲ့သို႔ (အဝိဇၨာဥခြံမွ) ထိုသူ၏ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ (တတိယ) ေဖာက္ခြဲထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္၏။ (၃)

၂၉။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤ (သီလႏွင့္) ျပည့္စံုျခင္းသည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ဣေႁႏၵတို႔၌ ေစာင့္စည္းအပ္ေသာ တံခါးရွိ၏၊ ဤ (ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိ၏၊ ဤ (ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ ႏိုးၾကားမႈ၌ အားထုတ္၏၊ ဤ (ႏိုးၾကားမႈ၌အားထုတ္ျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဤ (သူေတာ္ေကာင္းတရားခုနစ္ပါးတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။ မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သည္ အထူးစင္ၾကယ္ေသာစိတ္၌ အပါအဝင္ျဖစ္ကုန္ေသာ မ်က္ေမွာက္ကိုယ္၌ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာေနမႈျဖစ္ကုန္ေသာ စ်ာန္ေလးပါတို႔ကို အလိုရွိတိုင္းရသူ မၿငဳိမျငင္ရသူ မပင္မပန္းရသူ ျဖစ္၏၊ (ဤစ်ာန္ေလးပါးရျခင္း) သည္လည္း ထိုသူ၏ (နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း) စရဏတည္း။

မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း- တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကိုေအာက္ေမ့၏။ ဤ (ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္) သည္လည္း ထိုသူ၏ ဝိဇၨာျဖစ္၏။

မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏။ပ။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေသာ သတၱဝါတို႔ကိုသိ၏၊ ဤ (ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္) သည္လည္း ထိုသူ၏ ဝိဇၨာျဖစ္၏။

မဟာနာမ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သည္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္း ေသာလြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္လွ်င္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေန၏။ ဤ (အာသဝကၡယဉာဏ္) သည္လည္း ထိုသူ၏ ဝိဇၨာျဖစ္၏။

မဟာနာမ္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ကို ဝိဇၨာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ စရဏႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဝိဇၨာစရဏႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုရ၏။

၃ဝ။ မဟာနာမ္ သနကၤုမာရျဗဟၼာသည္လည္း ဤဂါထာကို ဆို၏-

လူအေပါင္း၌ အၾကင္သူတို႔သည္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကို အားကိုးေလ့ရွိကုန္၏၊ (ထိုသူ တို႔တြင္) မင္းမ်ဳိးသည္ျမတ္၏၊ နတ္လူအေပါင္း၌ (အၾကင္သူသည္) အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထိုသူသည္ ျမတ္၏ဟု (ဆို၏)။

မဟာနာမ္ သနကၤုမာရျဗဟၼာသည္ ထိုဂါထာကို ေကာင္းစြာ သီဆိုေပ၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ သီဆိုသည္မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းစြာ ရြတ္ဆိုေပ၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ရြတ္ဆိုသည္ မဟုတ္ေပ။ အက်ဳိးႏွင့္ စပ္ေပ၏၊ အက်ဳိးႏွင့္ မစပ္သည္ မဟုတ္ေပ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သေဘာတူေတာ္မူ၏ဟု (ဆို၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထေတာ္မူ၍ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အာနႏၵာ ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္း ေပစြ၊ အာနႏၵာ သင္သည္ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔အား ေသကၡပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အက်င့္ ကိုေကာင္းစြာသာလွ်င္ ေဟာၾကားေပ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤတရားစကားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏၊ ကပိလဝတ္ျပည္သား သာကီဝင္မင္းသားတို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာေဟာေသာ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခဳိက္ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏။

သံုးခုေျမာက္ ေသခသုတ္ ၿပီး၏။