မန ၆၂: မဟာရာဟုေလာဝါဒသုတ္

၁၁၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ရာဟုလာသည္လည္း နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနာက္သို႔ ျပန္ၾကည့္ေတာ္မူ၍ အသွ်င္ရာဟုလာကို- ”ရာဟုလာ အတိတ္အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ အတြင္းအဇၩ တၱသႏၲာန္၌လည္းျဖစ္ေသာ အပဗဟိဒၶသႏၲာန္၌လည္းျဖစ္ေသာ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သည္လည္းျဖစ္ေသာ ယုတ္သည္လည္းျဖစ္ေသာ ျမတ္သည္လည္း ျဖစ္ေသာ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ေသာ နီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကင္ အလံုးစံုေသာ႐ုပ္သည္ ရွိ၏၊ ထိုအလံုးစံုေသာ ႐ုပ္သည္ ငါပိုင္ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုအလံုးစံုေသာ ႐ုပ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုအလံုးစံုေသာ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ဟု ဤသို႔ ထို႐ုပ္ကိုဟုတ္မွန္ေသာ အတိုင္းေကာင္းေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ႐ုပ္ကိုသာလွ်င္ ႐ႈရပါမည္ေလာ၊ စကားေကာင္းကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ႐ုပ္ကိုသာလွ်င္ ႐ႈရပါမည္ေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရာဟုလာ ႐ုပ္ကိုလည္း႐ႈရမည္၊ ေဝဒနာကိုလည္း ႐ႈရမည္၊ သညာကိုလည္း ႐ႈရမည္၊ သခၤါရတို႔ကိုလည္း ႐ႈရမည္၊ ရာဟုလာဝိညာဏ္ကိုလည္း ႐ႈရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ အသွ်င္ရာဟုလာသည္ ”ျမတ္စြာဘုရားက မ်က္ေမွာက္တြင္ ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ဆံုးမအပ္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္မည္ေသာ သူသည္ ယေန႔ ရြာသို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါဝင္ေတာ့အံ့နည္း”ဟု ႏွလံုးျပဳလ်က္ ထိုေနရာမွ ျပန္လွည့္၍ သစ္တစ္ပင္ရင္း၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကိုေျဖာင့္စြာထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္း သို႔ေရွး႐ႈ သတိကိုျဖစ္ေစ၍ ထိုင္ေန၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္သစ္တစ္ပင္ရင္း၌ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ၍ ကိုယ္ကို ေျဖာင့္စြာ ထားလ်က္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ေရွး႐ႈ သတိကိုျဖစ္ေစ၍ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ရာဟုလာကို ျမင္၍ ”ရာဟုလာ ထြက္သက္, ဝင္သက္၌ ေအာက္ေမ့မႈဟူေသာအာနာပါနႆတိဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ ရာဟုလာ ထြက္သက္, ဝင္သက္၌ ေအာက္ေမ့မႈဟူေသာအာနာပါနႆတိဘာဝနာကို ပြါးမ်ားသည္ရွိေသာ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေလ့လာသည္ရွိေသာ္ မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိးရွိ၏၊ မ်ားျမတ္ေသာ အာနိသင္ရွိ၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁၄။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ရာဟုလာသည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ”အသွ်င္ဘုရား အာနာပါနႆတိဘာဝနာသည္ အဘယ္သို႔ ပြါးမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာအပ္သည္ရွိေသာ္ မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိး မ်ားျမတ္ေသာအာနိသင္ ရွိပါသနည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရာဟုလာ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကို စဲြ၍ျဖစ္ေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ ၾကမ္းတမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာအၾကင္အလံုး စံုေသာ ဥပါဒိႏၷမည္ေသာ ကံတရားသည္ အက်ဳိးအျဖစ္ျဖင့္ ယူအပ္ေသာ ႐ုပ္တရားသည္ရွိ၏။ ဤဥပါဒိႏၷ ႐ုပ္တရားဟူသည္ အဘယ္နည္း -ဆံပင္, အေမြး, ေျခသည္း လက္သည္း, သြား, အေရ၊ အသား, အေၾကာ, အ႐ိုး, ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီ, အၫိႇဳ႕၊ ႏွလံုး, အသည္း, အေျမွး, အဖ်ဥ္း, အဆုတ္၊ အူမ, အူသိမ္, အစာသစ္, အစာေဟာင္း။ ထို႔အျပင္ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ ၾကမ္း တမ္းေသာ ၾကမ္းတမ္းသည္၏အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ အျခားအလံုးစံုေသာဥပါဒိႏၷ႐ုပ္တရားသည္ ရွိ၏၊ ရာဟုလာ ဤဆိုအပ္ၿပီးေသာ အလံုးစံုေသာ ႐ုပ္တရားကို အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ပထဝီဓာတ္ဟူ၍ ဆိုအပ္ေပ၏။

အမွန္အားျဖင့္ အၾကင္အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ပထဝီဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ပထဝီဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ထိုအလံုးစံုေသာ ပထဝီဓာတ္သည္ ပထဝီဓာတ္ခ်င္းတူသည္သာတည္း။ ”ထိုအလံုးစံုေသာ ပထဝီဓာတ္သည္ ငါပိုင္ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုပထဝီဓာတ္သည္ငါမဟုတ္၊ ထိုပထဝီဓာတ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္” ဟူ၍ ဤသို႔ ထိုႏွစ္ပါးေသာ ပထဝီဓာတ္ကိုမေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈအပ္၏၊ ဤသို႔ ထိုပထဝီဓာတ္ကိုမေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈလတ္ေသာ္ ပထဝီဓာတ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ ပထဝီဓာတ္၌ စိတ္သည္ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၁၁၅။ ရာဟုလာ အာေပါဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- အာေပါဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ကား အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ကား ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ ရာဟုလာ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာေပါဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ ယိုစီးေသာ ယိုစီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ အၾကင္ဥပါဒိႏၷဓာတ္ သေဘာသည္ ရွိ၏၊ ဤဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာဟူသည္ အဘယ္နည္း။ သည္းေျခ၊ သလိပ္၊ ျပည္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊ အဆီခဲ၊ မ်က္ရည္၊ ဆီၾကည္၊ တံေတြး၊ ႏွပ္၊ အေစး၊ က်င္ငယ္။ ထို႔အျပင္ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ ယိုစီးေသာ ယိုစီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ အျခားအလံုးစံုေသာ ဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာသည္ ရွိ၏၊ ရာဟုလာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ဓာတ္သေဘာကို အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာေပါဓာတ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ အမွန္အားျဖင့္ အၾကင္အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာေပါဓာတ္သည္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အာေပါဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ဤအလံုးစံုေသာ အာေပါဓာတ္သည္ အာေပါဓာတ္ခ်င္း တူသည္သာတည္း။ ”ထိုအလံုးစံုေသာ အာေပါဓာတ္သည္ ငါပိုင္ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုအာေပါဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုအာေပါဓာတ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟူ၍ ဤသို႔ ထိုအာေပါဓာတ္ကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈအပ္၏၊ ဤသို႔ ထိုအာေပါဓာတ္ကိုမေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈလတ္ေသာ္ အာေပါဓာတ္၌ၿငီးေငြ႕၏၊ အာေပါဓာတ္၌ စိတ္သည္ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၁၁၆။ ရာဟုလာ ေတေဇာဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း-ေတေဇာဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ကား အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ကား ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ ရာဟုလာ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေတေဇာဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ အၾကင္ ဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာသည္ ရွိ၏၊ ဤဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ပူေလာင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပူေလာင္တတ္ေသာ ဓာတ္သေဘာ၊ ရင့္ေရာ္ေဆြးေျမ႕ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာဓာတ္သေဘာ၊ ထက္ဝန္းက်င္ ပူေလာင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဓာတ္သေဘာ၊ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္လ်က္အပ္ေသာ အစာအာဟာရေကာင္းစြာ ေၾကက်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဓာတ္သေဘာ၊ ထို႔အျပင္ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ ပူေလာင္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာအျခားအလံုးစံုေသာ ဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာသည္ ရွိ၏၊ ရာဟုလာ ဤအလံုးစံုေသာ ဓာတ္သေဘာကိုအဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေတေဇာဓာတ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အၾကင္အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေတေဇာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အၾကင္ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ေတေဇာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ထိုအလံုးစံုေသာ ေတေဇာဓာတ္သည္ေတေဇာ ဓာတ္ခ်င္း တူသည္သာတည္း။ ”ထိုအလံုးစံုေသာ ေတေဇာဓာတ္သည္ ငါပိုင္ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုေတေဇာ ဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုေတေဇာဓာတ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟူ၍ ဤသို႔ထိုေတေဇာဓာတ္ကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈအပ္၏၊ ဤသို႔ ထိုေတေဇာဓာတ္ ကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္႐ႈလတ္ေသာ္ ေတေဇာဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ေတေဇာဓာတ္၌ စိတ္သည္ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၁၁၇။ ရာဟုလာ ဝါေယာဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- ဝါေယာဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ကား အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ကား ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ ရာဟုလာ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာဝါေယာဓာတ္ ဟူသည္ အဘယ္နည္း- အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာေထာက္ပံ့ခိုင္မာေသာ ေထာက္ပံ့ ခိုင္မာျခင္းသို႔ေရာက္ေသာ အၾကင္ဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာသည္ ရွိ၏၊ ဤဥပါဒိႏၷဓာတ္သေဘာသည္ အဘယ္ နည္းဟူမူ-အထက္သို႔ ဆန္တက္ေသာေလ၊ ေအာက္သို႔စုန္ဆင္းေသာေလ၊ ဝမ္း၌ တည္ေသာေလ၊ အူအတြင္း၌ တည္ေသာေလ၊ အဂၤါႀကီး ငယ္သို႔့အစဥ္ေလွ်ာက္တတ္ေသာေလ၊ ထြက္သက္, ဝင္သက္ေလ၊ ထို႔အျပင္ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ ေထာက္ပံ့ခိုင္မာေသာ ေထာက္ပံ့ခိုင္မာျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ အျခားအလံုးစံုေသာဥပါဒိႏၷဓာတ္ သေဘာသည္ ရွိ၏၊ ရာဟုလာ ဤအလံုးစံုေသာ ဓာတ္ သေဘာကိုအဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ဝါေယာဓာတ္ ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အၾကင္အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ဝါေယာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အၾကင္ ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ဝါေယာဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ထိုအလံုးစံုေသာ ဝါေယာဓာတ္သည္ ဝါေယာဓာတ္ခ်င္း တူသည္သာတည္း။ ”ထိုအလံုးစံုေသာ ဝါေယာဓာတ္သည္ ငါပိုင္ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထို ဝါေယာဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုဝါေယာဓာတ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟူ၍ ဤသို႔ ထိုဝါေယာဓာတ္သေဘာကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈအပ္၏၊ ဤသို႔ထိုဝါေယာဓာတ္ကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈလတ္ေသာ္ဝါေယာဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဝါေယာဓာတ္၌ စိတ္သည္ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၁၁၈။ ရာဟုလာ အာကာသဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- အာကာသဓာတ္သည္ အခ်ဳိ႕ကားအဇၩ တၱသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ အခ်ဳိ႕ကား ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ ျဖစ္၏၊ ရာဟုလာ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာအာကာသဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း-အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ျဖစ္ေသာ မေရးမျခစ္အပ္ေသာ မေရးမျခစ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ အၾကင္ဥပါဒိႏၷအာကာသဓာတ္သည္ ရွိ၏၊ ဤဥပါဒိႏၷအာကာသဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း- နားေပါက္၊ ႏွာေခါင္းေပါက္၊ ခံတြင္းေပါက္၊ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္လ်က္အပ္ေသာ အစာကို မ်ဳိခ်ရာ အေပါက္၊ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္ လ်က္အပ္ေသာ အစာတည္ေနရာ အေပါက္၊ စားအပ္ ေသာက္အပ္ ခဲအပ္ လ်က္အပ္ေသာ အစာ ေအာက္သို႔ ထြက္ရာအေပါက္၊ ထို႔အျပင္ အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ကိုစဲြ၍ ျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းျပင္, ဟင္းလင္းျပင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ေကာင္းကင္, ေကာင္းကင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ အေပါက္, အေပါက္အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ အသားအေသြးတို႔ႏွင့္ မထိစပ္ေသာ ကိုယ္၌ တည္ေသာ ဤအရာ အားလံုးကို အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာကာသဓာတ္ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

အမွန္အားျဖင့္ အၾကင္အဇၩ တၱသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာကာသဓာတ္သည္လည္းေကာင္း အၾကင္ဗဟိဒၶသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ အာကာသဓာတ္သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏၊ ထိုအလံုးစံုေသာ အာကာသဓာတ္သည္အာကာသဓာတ္ခ်င္းတူသည္သာတည္း။ ”ထိုအာကာသဓာတ္သည္ ငါပိုင္ဥစၥာ မဟုတ္၊ ထိုအာကာသဓာတ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ထိုအာကာသဓာတ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္”ဟူ၍ ဤသို႔သာလွ်င္ ထိုအာကာသဓာတ္ကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈအပ္၏၊ ဤသို႔ ထိုအာကာသဓာတ္ကို မေဖာက္မျပန္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေကာင္းစြာ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖင့္ ႐ႈလတ္ေသာ္အာကာသဓာတ္၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ အာကာသဓာတ္၌ စိတ္သည္ တပ္ျခင္းကင္း၏။

၁၁၉။ ရာဟုလာ ေျမႀကီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေျမႀကီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကိုပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကိုသိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ကုန္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ ဥပမာေသာ္ကား ေျမႀကီး၌ စင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကို လည္းပစ္ခ်ကုန္၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္း ပစ္ခ်ကုန္၏၊ က်င္ႀကီးကိုလည္း ပစ္ခ်ကုန္၏၊ က်င္ငယ္ကိုလည္း ပစ္ခ်ကုန္၏၊ တံေတြးကိုလည္း ပစ္ခ်ကုန္၏၊ ျပည္ကိုလည္း ပစ္ခ်ကုန္၏၊ ေသြးကိုလည္း ပစ္ခ်ကုန္၏။ ေျမႀကီးသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳျဖင့္ၿငီးေငြ႕ ရြံရွာစက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ သင္သည္ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ေျမႀကီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကိုပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေျမႀကီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။

ရာဟုလာ ေရႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေရႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာသင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ ဥပမာေသာ္ကား ေရ၌ စင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္းေဆးေၾကာကုန္၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္း ေဆးေၾကာကုန္၏၊ က်င္ႀကီးကိုလည္းေဆးေၾကာကုန္၏၊ က်င္ငယ္ကို လည္း ေဆးေၾကာကုန္၏၊ တံေတြးကိုလည္း ေဆးေၾကာကုန္၏၊ ျပည္ကိုလည္း ေဆးေၾကာကုန္၏၊ ေသြးကိုလည္း ေဆးေၾကာကုန္၏။ ေရသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳမစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳျဖင့္ ၿငီးေငြ႕ ရြံရွာ စက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ ဤဥပမာအတူ သာလွ်င္ သင္သည္ေရႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေရႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အားျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္ သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။

ရာဟုလာ မီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ မီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာသင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ ဥပမာေသာ္ကား မီးသည္ စင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္း ေလာင္၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္း ေလာင္၏၊ က်င္ႀကီးကိုလည္း ေလာင္၏၊ က်င္ငယ္ကိုလည္း ေလာင္၏၊ တံေတြးကိုလည္း ေလာင္၏၊ ျပည္ကိုလည္း ေလာင္၏၊ ေသြးကိုလည္း ေလာင္၏။ မီးသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳျဖင့္ ၿငီးေငြ႕ ရြံရွာ စက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္သင္သည္ မီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ မီးႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာသင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။

ရာဟုလာ ေလႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေလႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာသင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ ဥပမာေသာ္ကား ေလသည္ စင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္း တိုက္ခတ္၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳကိုလည္း တိုက္ခတ္၏၊ က်င္ႀကီးကိုလည္း တိုက္ခတ္၏၊ က်င္ငယ္ကိုလည္းတိုက္ခတ္၏၊ တံေတြးကိုလည္း တိုက္ခတ္၏၊ ျပည္ကိုလည္း တိုက္ခတ္၏၊ ေသြးကိုလည္း တိုက္ခတ္၏။ ေလသည္ ထိုစင္ၾကယ္ေသာ ဝတၳဳ မစင္ၾကယ္ေသာဝတၳဳျဖင့္ ၿငီးေငြ႕ ရြံရွာ စက္ဆုပ္မႈ မျဖစ္။ ရာဟုလာဤဥပမာအတူသာလွ်င္ သင္သည္ ေလႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေလႏွင့္ တူစြာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။

ရာဟုလာ ေကာင္းကင္ႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေကာင္းကင္ႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကိုပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာ ႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကိုသိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ ဥပမာေသာ္ကား ေကာင္းကင္သည္ တစ္စံုတစ္ခု ေသာအရပ္၌ မတည္။ ရာဟုလာ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ သင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကိုပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေကာင္းကင္ႏွင့္တူစြာ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ျဖစ္ေပၚလာကုန္ေသာႏွစ္သက္ဖြယ္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ အေတြ႕တို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။

၁၂ဝ။ ရာဟုလာ ေမတၱာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ေမတၱာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာသင့္အား အမ်က္ထြက္ျခင္းဗ်ာပါဒ ကင္းေပ်ာက္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ က႐ုဏာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ က႐ုဏာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ညႇဥ္းဆဲမႈကင္းေပ်ာက္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ မုဒိတာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ မုဒိတာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား မေပ်ာ္ပိုက္ျခင္း ကင္း့ေပ်ာက္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ ဥေပကၡာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ ဥေပကၡာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ထိပါးျခင္း ကင္းေပ်ာက္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ အသုဘဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာအသုဘဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား တပ္ႏွစ္သက္မႈရာဂ ကင္းေပ်ာက္လတၱံ႕။ ရာဟုလာ အနိစၥသညာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေလာ့၊ ရာဟုလာ အနိစၥသညာဘာဝနာကို ပြါးမ်ားေသာ သင့္အား ငါဟူေသာမာန္မာန ကင္းေပ်ာက္လတၱံ႕။

၁၂၁။ ရာဟုလာ ထြက္သက္ ဝင္သက္ကို ေအာက္ေမ့ျခင္း ‘အာနာပါနႆတိ’ ဘာဝနာကို ပြါးမ်ား ေလာ့၊ ရာဟုလာ အာနာပါနႆတိဘာဝနာသည္ ပြါးမ်ားအပ္သည္ရွိေသာ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေလ့လာအပ္သည္ရွိေသာ္ သင့္အား မ်ားျမတ္ေသာ အက်ဳိး မ်ားျမတ္ေသာအာနိသင္ ရွိ၏။ ရာဟုလာ အာနာပါနႆတိဘာဝနာသည္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ပြါးမ်ားသည္ရွိေသာ္ အဘယ္ကဲ့သို႔ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာသည္ရွိေသာ္မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိး မ်ားျမတ္ေသာအာနိသင္ ရွိသနည္း။

ရာဟုလာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေတာသို႔ ကပ္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းသို႔ကပ္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း တင္ပလႅင္ေခြ၍ကိုယ္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ထားၿပီးလွ်င္ ကမၼ႒ာန္းသို႔ေရွး႐ႈ သတိကိုျဖစ္ေစ၍ ထိုင္ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္သတိႏွင့္ မကင္းမူ၍သာလွ်င္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ သတိႏွင့္ မကင္းမူ၍သာလွ်င္ ဝင္သက္ကိုျဖစ္ေစ၏။

ရွည္စြာေသာ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္ ရွည္စြာေသာ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏ဟု သိ၏၊ ရွည္စြာေသာ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္ ရွည္စြာေသာ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏ဟု သိ၏၊ တိုေသာထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္ တိုေသာ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏ဟု သိ၏၊ တိုေသာ ဝင္သက္ကိုျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္ တိုေသာ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစ၏ဟု သိ၏။

အစအလယ္အဆံုးဟူေသာ အလံုးစံုေသာ ထြက္သက္အေပါင္းကို ထင္စြာသိလ်က္ ထြက္သက္ကိုျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ အစအလယ္အဆံုးဟူေသာ အလံုးစံုေသာ ဝင္သက္အေပါင္းကို ထင္စြာသိလ်က္ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာ ကာယသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာ ကာယသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။

ပီတိကို ထင္စြာသိလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ပီတိကို ထင္စြာသိလ်က္ ဝင္သက္ကိုျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ သုခကို ထင္စြာသိလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ သုခကို ထင္စြာသိလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ စိတၱသခၤါရကို ထင္စြာသိလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟုက်င့္၏၊ စိတၱသခၤါရကို ထင္စြာသိလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ ႐ုန္႔ရင္းေသာ စိတၱသခၤါရကိုၿငိမ္းေစလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာ စိတၱသခၤါရကို ၿငိမ္းေစလ်က္ ဝင္သက္ကိုျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။

စိတ္ကို ထင္စြာသိလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ စိတ္ကို ထင္စြာသိလ်က္ ဝင္သက္ကိုျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ စိတ္ကို ဝမ္းေျမာက္ေစလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ စိတ္ကိုဝမ္းေျမာက္ ေစလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။

စိတ္ကို ေကာင္းစြာ အာ႐ံု၌ထားလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ အာ႐ံု၌ထားလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ စိတ္ကို ကိေလသာမွ လြတ္ေစလ်က္ ထြက္သက္ကိုျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ စိတ္ကို ကိေလသာမွ လြတ္ေစလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။

အနိစၥဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ အနိစၥဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ ရာဂကင္းရာ နိဗၺာန္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ကိုျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ရာဂကင္းရာ နိဗၺာန္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ ့ရာဂ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ရာဂ၏ခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။ ကိေလသာကို စြန္႔ရာနိဗၺာန္စြန္႔တတ္ေသာမဂ္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ထြက္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏၊ ကိေလသာကို စြန္႔ရာနိဗၺာန္ စြန္႔တတ္ေသာမဂ္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ဝင္သက္ကို ျဖစ္ေစအံ့ဟု က်င့္၏။

ရာဟုလာ ဤသို႔ ပြါးမ်ားထားေသာ ဤသို႔ ေလ့လာထားေသာ အာနာပါနႆတိဘာဝနာသည္မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိး မ်ားျမတ္ေသာအာနိသင္ ရွိ၏။ ရာဟုလာ အာနာပါနႆတိဘာဝနာကို ဤသို႔ပြါးမ်ားထားေသာ္ ဤသို႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေလ့လာထားေသာ္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ထြက္သက္ဝင္သက္တို႔သည္လည္း ထင္ရွားကုန္၍သာလွ်င္ ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ မထင္ရွားဘဲ ခ်ဳပ္သည္ မဟုတ္ကုန္ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ရာဟုလာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္ၿခဳိက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ႏွစ္ခုေျမာက္ မဟာရာဟုေလာဝါဒသုတ္ ၿပီး၏။