မန ၆၈: နဠကပါနသုတ္

၁၆၆။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသလတိုင္း နဠကပါနရြာ ေပါက္ေတာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါ အသွ်င္ဘဒၵိယ အသွ်င္ကိမိလ အသွ်င္ဘဂု အသွ်င္ေကာ႑ည အသွ်င္ေရဝတ အသွ်င္အာနႏၵာ ဤသို႔ ထင္ရွားကုန္ ထင္ရွားကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရည္စူး၍ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကကုန္၏၊ ထိုမွတစ္ပါး ထင္ရွားကုန္ ထင္ရွားကုန္ေသာ အျခားအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္လည္း ရဟန္းေဘာင္၌ရဟန္း ျပဳၾကကုန္၏။ ထိုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းအေပါင္းၿခံရံလ်က္ လြင္တီးေခါင္၌သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို အစြဲျပဳ၍”ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ငါ့ကို ရည္စူး၍ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ့ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္း ျပဳၾကကုန္၏။ အသို႔နည္း၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏ေလာ”ဟု ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကကုန္၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္းျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ငါ့ကို ရည္စူး၍ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကကုန္၏။ အသို႔နည္း၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤျမတ္ ေသာအက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏ေလာ”ဟု ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကကုန္၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို အစြဲျပဳ၍ ”ရဟန္းတို႔ အၾကင္ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ငါ့ကိုရည္စူး၍ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကကုန္၏။ အသို႔နည္း၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏ေလာ”ဟု ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ထိုရဟန္းတို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကကုန္၏။

၁၆၇။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ငါသည္ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ေမးရမူေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံေတာ္ ျဖစ္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ”အႏု႐ုဒၶါတို႔ အသို႔နည္း၊ သင္တို႔သည္ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္၏ေလာ”ဟု အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္ေသာအက်င့္၌ စင္စစ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ အႏု႐ုဒၶါတို႔ သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကကုန္ ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားျဖစ္ေသာ သင္တို႔အား ျမတ္ေသာအက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္သင့္ျမတ္လွ၏၊ အႏု႐ုဒၶါတို႔ သင္တို႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပဌမအရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္လ်က္မည္းနက္ေသာ ဆံရွိကုန္ သည္ျဖစ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ခံစားသင့္ကုန္ရာ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔သင္တို႔သည္ ထိုေကာင္းျမတ္ ေသာ ပဌမအရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္သည္ျဖစ္၍ မည္းနက္ေသာဆံရွိသည္သာျဖစ္ပါကုန္လ်က္လည္း လူ႕ ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကကုန္ဘိ၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ သင္တို႔သည္ မင္း ႏွိပ္စက္ပို႔ေဆာင္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကသည္မဟုတ္ကုန္၊ ခိုးသူ ႏွိပ္စက္ပို႔ေဆာင္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ေႂကြးၿမီႏွိပ္စက္၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ေဘးရန္ႏွိပ္စက္၍လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ အသက္ေမြးမႈၾကပ္တည္း၍ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကသည္ မဟုတ္ကုန္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါသည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းေသျခင္း ပူေဆြးျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ျပင္းစြာပင္ပန္းျခင္းတို႔၌ နစ္ျမဳပ္ေနရ၏၊ ဒုကၡတြင္း၌ နစ္ျမဳပ္ေနရ၏၊ ဒုကၡ အႏွိပ္စက္ခံေနရ၏၊ ဤဆင္းရဲတံုးသက္သက္ကို ဆံုးေအာင္ ျပဳႏိုင္မႈသည္လည္း ထင္ေကာင္းတန္ရာ၏ဟု သဒၶါတရားျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၾကသည္မဟုတ္ကုန္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏ (ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏)။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔ ရဟန္း ျပဳေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ အဘယ္အမႈကို ျပဳသင့္သနည္း-အႏု႐ုဒၶါတို႔ ကာမဂုဏ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ ပီတိသုခကိုလည္းေကာင္း၊ ထို႔ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း မရျငားအံ့။ အဘိဇၩာသည္လည္း ထိုသူ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ဗ်ာပါဒသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍တည္၏၊ ထိနမိဒၶသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ဝိစိကိစၧ ာသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္လည္းစိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ ပ်င္းရိျခင္းသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္၏၊ အႏု႐ုဒၶါတို႔ထိုသူသည္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ ပီတိသုခကို့လည္းေကာင္း ထို႔ထက္ သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း မရႏိုင္။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ကာမဂုဏ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာပီတိသုခကိုလည္းေကာင္း ထို႔ထက္သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း ရျငားအံ့။ အဘိဇၩာသည္လည္း ထိုသူ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဗ်ာပါဒသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍မတည္ႏိုင္၊ ထိနမိဒၶသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥသည္လည္း စိတ္ကိုသိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ဝိစိကိစၧ ာသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္၊ ပ်င္းရိျခင္းသည္လည္း စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ႏိုင္။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ထိုသူသည္ ကာမဂုဏ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာပီတိသုခကိုလည္းေကာင္း၊ ထို႔ထက္သာလြန္မြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာခ်မ္းသာကိုလည္းေကာင္း ရႏိုင္၏။

၁၆၈။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ငါ့အေပၚ၌ သင္တို႔ အဘယ္ကဲ့သို႔ မွတ္ထင္သနည္း- ”ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ ေသာတစ္ဖန္ဘဝသစ္ကိုျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔ကိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မပယ္ရေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ မွီဝဲ၏၊ အခ်ဳိ႕ကိုဆင္ျခင္၍ သည္းခံ၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ပယ္ေဖ်ာက္၏ဟု ထင္ေလသေလာ”ဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား ”ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မပယ္ရေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ မွီဝဲ၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ သည္းခံ၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ပယ္ေဖ်ာက္၏”ဟု ဤသို႔ ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ မထင္ပါ။

အသွ်င္ဘုရား ”ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ မွီဝဲ၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ သည္းခံ၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ပယ္ေဖ်ာက္၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ၌ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ထင္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ျမတ္စြာဘုရားအား ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာတစ္ဖန္ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ပူေလာင္ျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔သည္ပယ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာမရွိေတာ့ေခ်။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဥပမာေသာ္ကားလည္ဆစ္ ျပတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္သည္ တစ္ဖန္ ႀကီးပြါးစည္ပင္ျခင္းငွါ မထိုက္သကဲ့သို႔၊ ဤအတူသာလွ်င္ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာပူေလာင္ျခင္းႏွင့္ တကြျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲက်ဳိးကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ေနာင္အခါ၌ ပဋိသေႏၶေနမႈအိုမႈ ေသမႈကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ အာသေဝါတရားတို႔သည္ ပယ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ အျမစ္ျပတ္ၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ထန္းပင္ ငုတ္ကဲ့သို႔ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ တစ္ဖန္ မျဖစ္ေအာင္ ျပဳၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ေနာင္တစ္ဖန္ျဖစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ မွီဝဲ၏၊ အခ်ဳိ႕ကိုဆင္ျခင္၍ သည္းခံ၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ၾကဥ္ေရွာင္၏၊ အခ်ဳိ႕ကို ဆင္ျခင္၍ ပယ္ေဖ်ာက္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ထို ငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အဘယ္သို႔ အက်ဳိးထူးကိုေကာင္းစြာ ျမင္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ေသဆံုးကုန္ၿပီးေသာ တပည့္သာဝကတို႔ကိုဤမည္ေသာ သူသည္ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာသူသည္ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္၏ဟုပဋိသေႏၶတည္ေန ျဖစ္ေပၚမႈတို႔၌ ေဟာၾကားဘိသနည္း။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔အား တရားဓမၼဟူသမွ်တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ အရင္းမူလရွိၾကပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ ေရွ႕ေဆာင္ရွိၾကပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိၾကပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ထိုေဟာေတာ္မူအပ္ေသာတရားေတာ္၏ အနက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအားသာလွ်င္ ထင္ရွားေတာ္မူပါေစေလာ့။ ျမတ္စြာဘုရား၏အထံေတာ္မွ ၾကားနာၾကရ၍ ရဟန္းေတာ္တို႔သည္ ေဆာင္ထားၾကပါကုန္လတၱံ႕ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူအမ်ားအံ့ၾသေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း လူအမ်ားခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာဟူေသာ အက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း ‘လူအေပါင္းသည္ဤသို႔ ငါ့ကို သိေစသတည္း’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီးေသာ ေသဆံုးကုန္ၿပီးေသာ တပည့္သာဝကတို႔ကို ဤမည္ ေသာသူသည္ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာသူသည္ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္၏ဟု ပဋိသေႏၶတည္ ေနျဖစ္ေပၚမႈတို႔၌ မေဟာၾကား။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ သဒၶါတရားရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ထိုတရားကို ၾကားနာၾကရကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ၫြတ္ေစကုန္လတၱံ႕၊ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔အား ထိုစိတ္ၫြတ္ေစမႈသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုးစီးပြါးျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏။

၁၆၉။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ရဟန္းကိုအရဟတၱဖိုလ္၌ တည္၏” ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ရဟန္းသည္ထိုေသ လြန္ေသာအသွ်င္ကို ”ထိုအသွ်င္သည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔တရားအက်င့္ရွိ ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္းေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး ၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာ ရဟန္းသည္ထိုကြယ္လြန္ေသာ ရဟန္း၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤ သို႔လည္း ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ရဟန္းကို’ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံ၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ျပန္လည္ဆုတ္နစ္ျခင္းသေဘာ မရွိေတာ့ၿပီ’ဟူ၍”ျမတ္စြာဘုရား ေဟာ ၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ရဟန္းသည္ ထိုကြယ္လြန္ေသာ အသွ်င္ကို”ထိုအသွ်င္သည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏။ပ။ ဤသို႔ ပညာရွိ၏၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး ၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာ ရဟန္းသည္ ထိုကြယ္လြန္ေသာ ရဟန္း၏သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကိုညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤ သို႔လည္း ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ရဟန္းကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္တစ္ႀကိမ္ မွ်သာ ဤလူ႕ရြာေလာကသို႔လာ၍ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႕ျဖစ္ေသာ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္’ဟူ၍” ျမတ္စြာ ဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ရဟန္းသည္ထိုေသလြန္ေသာအသွ်င္ကို ”ထိုအသွ်င္သည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔တရားအက်င့္ရွိ၏။ပ။ ဤသို႔ ပညာရွိ၏၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွလြတ္၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူးေသာ ရဟန္းသည္ ထိုကြယ္လြန္ေသာ ရဟန္း၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထို သဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ဤသို႔လည္း ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ရဟန္းကို’သံုးပါးေသာသံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲ က်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္ မဂ္ အထက္ဖိုလ္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္’ ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထား သည္ကို ၾကားသိရေသာ ရဟန္းသည္ ထိုေသလြန္ေသာ အသွ်င္ကို ”ထိုအသွ်င္သည္ဤသို႔ သီလရွိ၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ ပညာရွိ၏၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ ၏၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကား လည္း ၾကားဖူး၏၊ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူးေသာ ရဟန္းသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ရဟန္း၏သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကိုညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၇ဝ။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဘိကၡဳနီမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာဘိကၡဳနီမကို အရဟတၱဖိုလ္၌ တည္၏”ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ေသာ အသွ်င္မကို ”ထိုအသွ်င္မသည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏၊ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူးေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ေသာဘိကၡဳနီမ၏သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ဘိကၡဳနီမအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဘိကၡဳနီမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဘိကၡဳနီမကို’ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ျဖစ္၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံ၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ျပန္လည္ဆုတ္နစ္ျခင္း သေဘာမရွိ’ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ေသာဘိကၡဳနီမကို ”ထိုညီမသည္ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏။ပ။ ဤသို႔ ပညာရွိ၏၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္းၾကားဖူး၏၊ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဘိကၡဳနီမ၏ သဒၶါ သီလသုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ဘိကၡဳနီမအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဘိကၡဳနီမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဘိကၡဳနီမကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္တစ္ႀကိမ္ မွ်သာ ဤလူ႕ရြာေလာကသို႔လာ၍ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႕ျဖစ္ေသာသကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္’ ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ထိုေသလြန္ေသာ ဘိကၡဳနီမကို ”ထိုညီမသည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔့တရားအက်င့္ရွိ၏။ပ။ ဤသို႔ ပညာရွိ၏၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွလြတ္၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူးေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ေသာဘိကၡဳနီမ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ဤသို႔လည္း ဘိကၡဳနီမအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဘိကၡဳနီမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာဘိကၡဳနီမကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲက်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္ မဂ္ အထက္ဖိုလ္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္’ ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထား သည္ကို ၾကားသိရေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဘိကၡဳနီမကို ”ထိုညီမသည္ဤသို႔ သီလရွိ၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွလြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူးေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ထိုေသလြန္ ေသာ ဘိကၡဳနီမ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ဤသို႔လည္း ဘိကၡဳနီမအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၇၁။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဥပါသကာသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဥပါသကာကို ‘ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ျဖစ္၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံ၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ျပန္လည္ ဆုတ္နစ္ျခင္းသေဘာ မရွိ’ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဥပါသကာသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသကာကို”ထိုအသွ်င္သည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ပညာရွိ၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွလြတ္၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏၊ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူးေသာ ဥပါသကာ သည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသကာ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကိုေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါ စသည္ျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္းဥပါသကာအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဥပါသကာသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဥပါသကာကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္တစ္ႀကိမ္မွ်သာ ဤလူ႕ရြာေလာကသို႔ လာ၍ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႕ေသာ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္’ဟူ၍”ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဥပါသကာသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသကာကို”ထိုအသွ်င္သည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာ ဥပါသကာသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသကာ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ဥပါသကာအားခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဥပါသကာသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဥပါသကာကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲက်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသျမဲေသာအထက္မဂ္ အထက္ဖိုလ္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္’ ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရား့ေဟာၾကား ထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဥပါသကာသည္ ထိုေသလြန္ေသာဥပါသကာကို”ထိုအသွ်င္သည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွလြတ္၏” ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာ ဥပါသကာ သည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသကာ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါ စသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ဤသို႔လည္း ဥပါသကာအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

၁၇၂။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဥပါသိကာမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာဥပါသိကာမကို ‘ေအာက္အဖို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ သံေယာဇဥ္ငါးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ျဗဟၼာ့ျပည္၌ျဖစ္ ၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္၌ ပရိနိဗၺာန္စံ၏၊ ထိုျဗဟၼာ့ျပည္မွ ျပန္လည္ဆုတ္နစ္ျခင္းသေဘာမရွိ’ ဟူ၍” ျမတ္စြာ ဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဥပါသိကာမသည္ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသိကာမကို ”ထိုညီမသည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍ လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္းေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ၾကားသိဖူး ေသာ ဥပါသိကာမသည္ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသိကာမ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္း အက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ဥပါသိကာမအားခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဥပါသိကာမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဥပါသိကာမကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတို႔၏ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္မွ်သာ ဤလူ႕ရြာေလာကသို႔လာ၍ ဒုကၡ၏အဆံုးကို ျပဳလတၱံ႕ေသာ သကဒါဂါမ္ပုဂၢိဳလ္’ ဟူ၍”ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဥပါသိကာမသည္ ထိုေသလြန္ေသာဥပါသိကာမကို ”ထိုညီမသည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္းေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏၊ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာ ဥပါသိကာမသည္ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသိကာမ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ၫြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ဥပါသိကာမအားခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ဥပါသိကာမသည္ ”ေသလြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဤမည္ေသာ ဥပါသိကာမ ကို’သံုးပါးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔၏ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲက်ျခင္းသေဘာမရွိေသာ ကိန္းေသ ျမဲေသာအထက္မဂ္ အထက္ဖိုလ္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္’ ဟူ၍” ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားသည္ကို ၾကားသိရေသာ ဥပါသိကာမသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသိကာမကို ”ထိုညီမသည္ ဤသို႔ သီလရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ တရားအက်င့္ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ပညာရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ေနေလ့ရွိ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဤသို႔ ကိေလသာမွ လြတ္၏”ဟူ၍လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႕ျမင္ဖူး၏၊ အဆင့္စကားလည္း ၾကားဖူး၏။ ထိုေတြ႕ျမင္ ၾကားသိဖူးေသာဥပါသိကာမသည္ ထိုေသလြန္ေသာ ဥပါသိကာမ၏ သဒၶါ သီလ သုတ စာဂ ပညာတို႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ထိုသဒၶါစသည္ျဖစ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ စိတ္ကို ညြတ္ေစ၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လည္း ဥပါသိကာမအား့ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

အႏု႐ုဒၶါတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လူအမ်ား အံ့ၾသေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ လူအမ်ားခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာဟူေသာ အက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ‘ဤသို႔ လူအေပါင္းသည္ ငါ့ကို သိေစသတည္း’ဟူ၍လည္းေကာင္း ကြယ္လြန္ၾကကုန္ၿပီးေသာ ေသလြန္ကုန္ၿပီးေသာ တပည့္သာဝကတို႔ကို ”ဤမည္ေသာ သူသည္ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္၏၊ ဤမည္ေသာသူသည္ ဤမည္ေသာဘဝ၌ ျဖစ္၏”ဟု မေဟာၾကား။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ သဒၶါတရားရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာ ႏွစ္သက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိကုန္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ရွိၾကကုန္၏၊ ထိုအမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ထိုတရားကို ၾကားနာၾကရကုန္သည္ရွိေသာ္ ထိုအက်ဳိးငွါ စိတ္ကိုၫြတ္ေစကုန္၏။ အႏု႐ုဒၶါတို႔ ထို အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔အား ထိုစိတ္ၫြတ္ေစမႈသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္၏ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသုတ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏တရား စကားကို ႏွစ္ျခိဳက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ရွစ္ခုေျမာက္ နဠကပါနသုတ္ ၿပီး၏။