မန ၇၇: မဟာသကုလုဒါယိသုတ္

၂၃၇။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန့္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အလြန္ထင္ရွားကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ဥေဒါင္းတို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္အရံ၌ ေနကုန္၏။ ဤသည္တို႔ကား အဘယ္နည္း၊ အႏၷဘာရပရိဗိုဇ္ ဝရဓရ ပရိဗိုဇ္ သကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္ႏွင့္ အျခားထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔တည္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံသြားရန္ အလြန္ေစာေသး၏၊ အကယ္၍ ငါသည္ ဥေဒါင္းတို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္အရံရွိသကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥေဒါင္းတို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ပရိဗိုဇ္အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္သည္ မ်ားျပားေသာ (မဂ္ဖိုလ္မွ) ဖီလာစကားကို ပဲ့တင္ထပ္မွ် ျပင္းျပက်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ ေျပာဆိုလ်က္ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္ပရိသတ္ႏွင့္ အတူေန၏။ ဤသည္ကားအဘယ္နည္း။ မင္းႏွင့္စပ္ ေသာစကား ခိုးသူႏွင့္စပ္ေသာစကား အမတ္ႀကီးႏွင့္စပ္ေသာစကား စစ္သည္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေၾကာက္ဖြယ္ႏွင့္ စပ္ေသာစကား စစ္ထိုးျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား စားဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသာက္ဖြယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အဝတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား အိပ္ရာႏွင့္စပ္ေသာစကား ပန္းႏွင့္စပ္ေသာစကား နံ႕သာႏွင့္စပ္ေသာစကား ေဆြမ်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာစကား ယာဥ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ရြာႏွင့္စပ္ေသာစကား နိဂံုးႏွင့္စပ္ေသာစကား ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္ေသာစကား နယ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား မိန္းမႏွင့္စပ္ေသာစကားေယာက်္ားႏွင့္စပ္ေသာစကား သူရဲေကာင္းႏွင့္စပ္ေသာစကား လမ္းႏွင့္စပ္ေသာစကား ေရခပ္ဆိပ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ေသလြန္သူႏွင့္စပ္ေသာစကား အေထြေထြႏွင့္စပ္ေသာစကား ေလာက (အေၾကာင္းႏွင့္) စပ္ေသာစကား သမုဒၵရာ (အေၾကာင္း) ႏွင့္စပ္ေသာစကား ႀကီးပြါးဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကားတို႔တည္း။ သကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္သည္ ႂကြလာေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အေဝးကပင္ ျမင္လတ္ေသာ္ ”အသွ်င္တို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အသံမျပဳၾကကုန္လင့္၊ ဤရဟန္းေဂါတမသည္ ႂကြလာေန၏၊ ထိုအသွ်င္သည္တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို အလိုရွိ၏၊ တိတ္ဆိတ္ရာ၏ ဂုဏ္ကို ဆိုေလ့ရွိ၏၊ ပရိသတ္အသံ တိတ္ေနသည္ကိုသိလွ်င္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္ဟု ေအာက္ေမ့တန္ရာ၏”ဟု မိမိပရိသတ္ကို ေသဝပ္စြာေနရန္ ေျပာဆို၏။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာေတာ္မူပါကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား၏ ႂကြလာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ႂကြလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊ အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဤအရပ္သို႔ ႂကြလာေတာ္မူရန္ အလွည့္ကို ၾကာျမင့္မွ ေပးေတာ္မူဘိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုင္ေတာ္မူပါ၊ ဤေနရာကို ျပင္ထားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျပင္ထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူ၏။ သကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္သည္လည္း နိမ့္ေသာထိုင္စရာတစ္ခုကို ယူ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာသကုလုဒါယီပရိဗိုဇ္အား ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၂၃၈။ ဥဒါယီ ယခုအခါ အဘယ္စကားျဖင့္ အသင္တို႔ စည္းေဝးေနၾကသနည္း၊ သင္တို႔၏ မၿပီးဆံုးေသးေသာ အၾကားစကားသည္ အဘယ္နည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ယခုအခါ အကြၽႏု္ပ္တို႔စုေဝးထိုင္ေနလ်က္ ေျပာဆိုေနၾကေသာ စကားကို ထားပါဦး၊ ဤစကားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားေနာက္အခါ၌လည္း ၾကားနာရန္ ခဲယဥ္းမည္ မဟုတ္ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ယခင့္ယခင္ေန႔တို႔၌ စကားအသစ္အဆန္း ေထာက္လွမ္း နာၾကားရာ ဇရပ္၌ အထူးထူးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ စုေဝးေနထိုင္ၾကရာတြင္ ဤအၾကားစကားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ပါ၏- ”အခ်င္းတို႔ အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းသူ တိုင္းသားတို႔အား အရေတာ္ေပစြတကား၊ အခ်င္းတို႔ အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းသူ တိုင္းသားတို႔အား အလြန္အရ့ေတာ္ေပစြတကား၊ ထိုအဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းတို႔၌ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္းျပည့္စံုေသာ ဂိုဏ္းဆရာလည္းျဖစ္ေသာ ထင္ရွားေသာ ေက်ာ္ေစာေသာ အယူဝါဒတီထြင္သူျဖစ္ေသာသူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားေသာ ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ဝါကပ္ရန္ ေရာက္လာကုန္၏။ ဤပူရဏကႆပသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္းျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုပူရဏကႆပသည္လည္း ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဝါကပ္ရန္ေရာက္လာ၏။ ဤမကၡလိေဂါသာလသည္လည္း။ပ။ အဇိတေကသကမၺလသည္။ ပကုဓကစၥာယနသည္။ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱသည္။ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္းျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုနိဂဏၭနာဋပုတၱသည္လည္း ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဝါကပ္ရန္ ေရာက္လာ၏။ ဤရဟန္းေဂါတမသည္လည္း တပည့္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းေဂါတမသည္လည္း ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဝါကပ္ရန္ ေရာက္လာ၏။ ထိုအဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းတို႔၌ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာဂိုဏ္းဆရာလည္းျဖစ္ေသာ ထင္ရွားေသာ ေက်ာ္ေစာေသာ အယူဝါဒတီထြင္သူျဖစ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းဟုလူအမ်ားက သမုတ္ထားသူျဖစ္ေသာ ဤသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဤရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဝါကပ္ရန္ေရာက္ကုန္၏။ ဤအသွ်င္သမဏျဗာဟၼဏတို႔တြင္ အဘယ္သမဏျဗာဟၼဏသည္ တပည့္တို႔၏ အ႐ိုေသခံရ အေလးစားခံရ အျမတ္ႏိုးခံရ အပူေဇာ္ခံရေလသနည္း။ အဘယ္သမဏ ျဗာဟၼဏကို တပည့္တို႔သည္အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနၾကကုန္သနည္း”ဟု အၾကားစကားသည္ ျဖစ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၃၉။ ထိုအစည္းအေဝး၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္၏-”ဤပူရဏကႆပသည္တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုပူရဏကႆပသည္လည္း တပည့္တို႔၏ အ႐ိုအေသမခံရ အေလးစားမခံရ အျမတ္ႏိုးမခံရ အပူေဇာ္မခံရ။ ပူရဏကႆပကိုလည္း တပည့္တို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနၾကကုန္။ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ပူရဏကႆပသည္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌ တရားေဟာ၏။ ထိုပရိသတ္၌ပူရဏကႆပ၏ တပည့္တစ္ေယာက္သည္ ‘အသွ်င္တို႔ သင္တို႔သည္ ပူရဏကႆပကို ဤအေၾကာင္းကိုမေမးၾကပါကုန္လင့္၊ ဤပူရဏကႆပသည္ ဤအေၾကာင္းကို မသိပါ၊ ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကိုသိကုန္၏၊ ငါတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေမးၾကကုန္ေလာ့၊ ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကို အသွ်င္တို႔အားေျဖၾကားကုန္အံ့’ဟု အသံျပဳ၏။

ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား ပူရဏကႆပသည္ လက္ေမာင္းတို႔ကို ေျမႇာက္ခ်ီလ်က္ ‘အသွ်င္တို႔တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္တို႔ အသံကို မျပဳၾကပါကုန္လင့္၊ ဤသူတို႔သည္ အသွ်င္တို႔ကိုမေမးၾကပါကုန္၊ ဤသူတို႔သည္ ငါတို႔ကို ေမးၾကပါကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ဤသူတို႔အား ေျဖၾကားပါကုန္အံ့’ဟု ျမည္တမ္းေသာ္လည္း မရေပ။

ပူရဏကႆပ၏ မ်ားစြာေသာ တပည့္တို႔သည္ ‘သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို မသိ၊ ငါသည္ ဤဓမၼဝိနယကို သိ၏။ သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို အသို႔သိႏိုင္အံ့နည္း၊ သင္သည္ မွားေသာ အက်င့္ရွိသူျဖစ္၏၊ ငါသည္ မွန္ေသာ အက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါ၏ စကားသည္ ေစ့စပ္၏၊ သင္၏ စကားသည္ မေစ့စပ္၊ သင္သည္ ေရွးဦးဆိုသင့္သည္ကို ေနာက္မွ ဆို၏၊ ေနာက္မွ ဆိုသင့္သည္ကို ေရွးဦးဆို၏၊ သင္၏့ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာထားေသာ စကားသည္ (သင့္ဆီသို႔) ျပန္လွည့္၍ တည္ေလၿပီ၊ သင့္အယူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို ငါတင္ျပၿပီ၊ သင္ အေရးနိမ့္ၿပီ၊ (ငါတင္ျပေသာ) အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွာၾကံေခ်ဦးေလာ့၊ အကယ္၍ စြမ္းႏိုင္လွ်င္လည္း (ယခုပင္) ေျဖရွင္းေလာ့’ဟု ဝါဒတင္၍ ဖဲခြါသြားၾကကုန္၏၊ ဤသို႕လွ်င္ပူရဏကႆပသည္ တပည့္တို႔၏ အ႐ိုအေသမခံရ အေလးျပဳမခံရ အျမတ္ႏိုးမခံရ အပူေဇာ္မခံရ၊ ပူရဏကႆပကိုမူလည္း တပည့္တို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနၾကကုန္၊ ပူရဏကႆပသည္ကား သဘာဝမွန္ျဖစ္ေသာ ဆဲေရးျခင္းျဖင့္ အဆဲခံရသူ ျဖစ္၏”ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္၏ ”ဤမကၡလိေဂါသာလသည္လည္း။ပ။ အဇိတေကသကမၺလသည္။ ပကုဓကစၥာယနသည္။ သၪၥယေဗလ႒ပုတၱသည္။ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည္႕စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒတီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏၊ ထိုနိဂဏၭနာဋပုတၱသည္လည္း တပည့္တို႔၏ အ႐ိုအေသမခံရ အေလးျပဳမခံရ အျမတ္ႏိုးမခံရ အပူေဇာ္မခံရ။ နိဂဏၭနာဋပုတၱကိုလည္း တပည့္တို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနၾကကုန္။ ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌ တရားေဟာ၏။ ထိုပရိသတ္၌နိဂဏၭနာဋပုတၱ၏ တပည့္တစ္ေယာက္သည္ ‘အသွ်င္တို႔ နိဂဏၭနာဋပုတၱအား ဤအေၾကာင္းကို မေမးၾကပါကုန္လင့္။ ဤနိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ ဤအေၾကာင္းကို မသိပါ၊ ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကို သိပါကုန္၏၊ ငါတို႔အား ဤအေၾကာင္းကို ေမးပါကုန္ေလာ့၊ ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကို အသွ်င္တို႔အား ေျဖၾကားကုန္အံ့’ဟု အသံျပဳ၏။ ေရွးက ျဖစ္ဖူးသည္ကား နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ လက္ေမာင္းတို႔ကို ေျမႇာက္ခ်ီလ်က္ ‘အသွ်င္တို႔ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနၾကပါကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္တို႔ အသံကို မျပဳၾကပါကုန္လင့္၊ ဤသူတို႔သည္ အသွ်င္တို႔ကို မေမးၾကပါကုန္၊ ဤသူတို႔သည္ ငါတို႔ကို ေမးပါကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ဤသူတို႔အားေျဖၾကားပါကုန္အံ့’ဟု ျမည္တမ္းေသာ္လည္း မရေပ။

နိဂဏၭနာဋပုတၱ၏ မ်ားစြာေသာ တပည့္တို႔သည္ ‘သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို မသိ၊ ငါသည္ ဤဓမၼဝိနယကို သိ၏၊ သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို အသို႔သိႏိုင္အံ့နည္း၊ သင္သည္ မွားေသာ အက်င့္ရွိသူျဖစ္၏၊ ငါသည္ မွန္ေသာ အက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါ၏ စကားသည္ ေစ့စပ္၏၊ သင္၏ စကားသည္ မေစ့စပ္၊ သင္သည္ ေရွးဦး ဆိုသင့္သည္ကို ေနာက္မွ ဆို၏၊ ေနာက္မွ ဆိုသင့္သည္ကို ေရွးဦးဆို၏၊ သင္၏ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာထားေသာ စကားသည္ (သင့္ဆီသို႔) ျပန္လွည့္၍ တည္ေလၿပီ၊ သင့္အယူ၌ ရွိေသာအျပစ္ကို ငါတင္ျပၿပီ၊ သင္အေရးနိမ့္ၿပီ၊ (ငါတင္ျပေသာ) အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွာၾကံေခ်ဦးေလာ့၊ အကယ္၍ စြမ္းႏိုင္လွ်င္လည္း (ယခုပင္) ေျဖရွင္းေလာ့’ဟု ဝါဒတင္၍ ဖဲခြါသြားၾကကုန္၏။ ဤသို႕လွ်င္နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္ တပည့္တို႔၏ အ႐ိုအေသမခံရ အေလးျပဳမခံရ အျမတ္ႏိုးမခံရ အပူေဇာ္မခံရ။ နိဂဏၭနာဋပုတၱကိုလည္း တပည့္တို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနၾကကုန္။ နိဂဏၭနာဋပုတၱသည္လည္း သဘာဝမွန္ျဖစ္ေသာ ဆဲေရးျခင္းျဖင့္ အဆဲခံရသူ ျဖစ္၏”ဟု (ဆိုၾကကုန္၏)။

၂၄ဝ။ အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္၏-”ဤရဟန္းေဂါတမသည္လည္း တပည့္အေပါင္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ ဂိုဏ္းဆရာလည္း ျဖစ္၏၊ ထင္ရွား၏၊ ေက်ာ္ေစာ၏၊ အယူဝါဒ တီထြင္သူ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းဟု လူအမ်ားက သမုတ္ထားသူ ျဖစ္၏။ ထိုရဟန္းေဂါတမသည္ကား တပည့္တို႔၏ အ႐ိုအေသခံရ၏၊ အေလးျပဳခံရ၏၊ အျမတ္ႏိုးခံရ၏၊ အပူေဇာ္ခံရ၏၊ ရဟန္းေဂါတမကိုလည္း တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသ၍ ေလးစား၍ အမွီျပဳ၍ ေနၾကကုန္၏။ ေရွးကျဖစ္ဖူးသည္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌ တရားေဟာ၏။ ထိုပရိသတ္၌ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေခ်ာင္းဟန္႔၏၊ ထိုေခ်ာင္းဟန္႔သူကို သီတင္းသံုးေဖာ္တစ္ေယာက္သည္ ‘ငါ့သွ်င္ တိတ္ဆိတ္စြာေနပါေလာ့၊ အသွ်င္သည္ အသံမျပဳပါလင့္၊ ငါတို႔၏ဆရာ့ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ တရားေဟာေန၏’ဟု ဆို၍ ဒူးျဖင့္တို႔၏။ ရဟန္းေဂါတမသည္ အရာမကမ်ားျပားေသာ ပရိသတ္၌ တရားေဟာေနေသာအခါ ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္တို႔အားေခ်ဆတ္သံေသာ္လည္းေကာင္း ေခ်ာင္းဟန္႔သံေသာ္လည္းေကာင္း မျဖစ္သည္သာတည္း။ ‘ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔အား ေဟာမည့္ တရားကို နာၾကားၾကကုန္အံ့’ဟု ထိုရဟန္းေဂါတမကိုေတာင့္တေသာ သေဘာရွိ သည္ျဖစ္၍ လူမ်ား အေပါင္းသည္ ေရွး႐ႈတည္ေန၏။ လမ္းမႀကီးေလးခုဆံုေလရာ၌ ပ်ားေကာင္ ပ်ားဥမရွိေသာ ပ်ားရည္ကို ေပးေဝေနသည့္ ေယာက္်ားကိုလူမ်ားအေပါင္းသည္ ေတာင့္တေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ေရွး႐ႈ တည္ရ သကဲ့သို႔ ဤအတူသာလွ်င္ရဟန္းေဂါတမသည္ အရာမက မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္၌ တရားေဟာေန ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္တို႔အား ေခ်ဆတ္သံေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းဟန္႔သံေသာ္လည္း ေကာင္း မျဖစ္သည္သာတည္း၊ ‘ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔အား ေဟာမည့္တရားကို နာၾကားၾကကုန္အံ့’ဟု ထိုရဟန္း ေဂါတမကိုေတာင့္တေသာ သေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ လူမ်ားအေပါင္းသည္ ေရွး႐ႈတည္ေန၏။

ရဟန္းေဂါတမ၏ တပည့္တို႔သည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ႏွင့္ မသင့္တင့္၍ သိကၡာခ်လ်က္ လူထြက္ၾကေစကာမူ ဘုရား၏ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ တရား၏ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ သံဃာ၏ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ သူတစ္ပါးကို မကဲ့ရဲ႕ကုန္မူ၍ ‘ငါတို႔သည္သာလွ်င္က်က္သေရမရွိၾကကုန္၊ ငါတို႔သည္ ဘုန္းကံနည္းပါးကုန္၏၊ ထိုငါတို႔သည္ ဤသို႔ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳၾကပါကုန္လ်က္ အသက္ထက္ဆံုး ျပည့္ျပည့္စံုစံု စင္စင္ၾကယ္ၾကယ္ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကကုန္’ဟု မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ ကဲ့ရဲ႕ၾကကုန္၏။

ထိုသူတို႔သည္ အရံေစာင့္အျဖစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပါသကာအျဖစ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ငါးပါးသီလတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္ၾကကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းေဂါတမသည္ တပည့္တို႔၏ အ႐ိုအေသခံရ၏၊ အေလးအစားခံရ၏၊ အျမတ္အႏိုးခံရ၏၊ အပူေဇာ္ခံရ၏။ ရဟန္းေဂါတမကိုလည္း တပည့္တို႔သည္ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးအျမတ္ျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနၾကကုန္၏ဟု (ဆိုကုန္၏)။

၂၄၁။ ဥဒါယီ ငါ့ကို တပည့္မ်ား ႐ိုေသ ေလးစား ျမတ္ႏိုး ပူေဇာ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသျပဳ၍အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အဘယ္မွ်ေသာ တရားတို႔ကို ငါ၌ ရွိသည္ဟုသင္ျမင္သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသ ေလးစားျမတ္ႏိုး ပူေဇာ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ငါးပါးေသာတရား တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ျမင္ပါ၏။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ-အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဟာရနည္းပါး၏၊ အာဟာရနည္းပါးျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္းခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဟာရနည္းပါး၍အာဟာရနည္းပါးျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴး ေတာ္မူေလ့ရွိျခင္းဟူေသာ ဤပဌမတရားကိုျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ေကာင္းစြာ ျမင္ပါ၏၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကိုတပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။ (၁)

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရသမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရသမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၍ ရရသမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္းခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိျခင္းဟူေသာ ဤဒုတိယတရားကို ျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ေကာင္းစြာျမင္ပါ၏၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။ (၂)

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၍ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိျခင္းဟူေသာ ဤတတိယတရားကို ျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ေကာင္းစြာျမင္ပါ၏၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။ (၃)

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၍ ရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ ရွိျခင္းဟူေသာ ဤစတုတၳတရားကို ျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ေကာင္းစြာ ျမင္ပါ၏၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္တို႔သည္႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုး ကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ေနကုန္၏။ (၄)

အသွ်င္ဘုရား တစ္ဖန္ထို႔ျပင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ေတာ္မူ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔ကပ္၍ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူေလ့ရွိျခင္းဟူေသာ ဤပၪၥမတရားကို ျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ေကာင္းစြာ ျမင္ပါ၏၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။ (၅)

အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားကို တပည့္သားတို႔ ႐ိုေသ ေလးစား ျမတ္ႏိုး ပူေဇာ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာအ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဤတရားငါးပါးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား၌ (ရွိသည္ဟု) အကြၽႏ္ုပ္ ေကာင္းစြာ ျမင္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၄၂။ ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ အာဟာရနည္းပါး၏၊ အာဟာရနည္းပါးျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသေလးစားကုန္ ျမတ္ႏိုးကုန္ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ျငားအံ့၊ ဥဒါယီ ထိုသို႔ျဖစ္မူ ဆြမ္းတစ္ေလာင္းစာမွ် ဆြမ္းတစ္ ေလာင္းစာဝက္မွ် ဥသွ်စ္သီးမွ် ဥသွ်စ္သီးတစ္ဝက္မွ် အာဟာရရွိကုန္ေသာငါ၏တပည့္တို႔သည္ ရွိကုန္၏။ ဥဒါယီ ငါသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ဤသပိတ္ျဖင့္ ေအာက္နားေရးႏွင့္အမွ်ေသာဆြမ္းကိုလည္း သံုးေဆာင္၏၊ ထို႔ထက္ အလြန္လည္း သံုးေဆာင္၏။ ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ အာဟာရနည္းပါး၏။ အာဟာရနည္းပါးျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ ေလးစားကုန္ ျမတ္ႏိုးကုန္ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ျငားအံ့။ ဥဒါယီ ဆြမ္းတစ္ေလာင္း စာမွ် ဆြမ္းတစ္ေလာင္းစာဝက္မွ်ဥသွ်စ္သီးမွ် ဥသွ်စ္သီးတစ္ဝက္မွ် အာဟာရရွိကုန္ေသာ ငါ၏ ထိုတပည့္တို႔ သည္ ဤအာဟာရနည္းပါးမႈရွိေသာ အက်င့္တရားျဖင့္ ငါ့ကို မ႐ိုေသကုန္ရာ၊ မေလးစားကုန္ရာ၊ မျမတ္ႏိုးကုန္ရာ၊ မပူေဇာ္ကုန္ရာ၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနကုန္ရာ။ (၁)

ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ရရသမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာသကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ေနကုန္ျငားအံ့၊ ဥဒါယီ ေျမမႈန္႔အလိမ္းလိမ္းကပ္ေသာ ပံ့သကူသကၤန္းကို ေဆာင္ကုန္ေသာ, ့ေခါင္းပါးေသာ သကၤန္းကို ေဆာင္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုတပည့္တို႔သည္သုသာန္သင္းခ်ဳိင္းမွလည္း ေကာင္း၊ တံျမက္ေခ်းစုရာအမႈိက္ပံုမွလည္းေကာင္း၊ အိမ္ေစ်းမွလည္းေကာင္းအဝတ္စုတ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ကာ ဒုကုဋ္သကၤန္းျပဳ၍ ေဆာင္ကုန္၏။ ဥဒါယီ ငါသည္ တစ္ရံတစ္ခါဒါယကာတို႔လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္း တို႔ကို ေဆာင္၏၊ ခိုင္ခံ့ကုန္ေသာ ဓားျဖင့္ ျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ေခါင္းပါးမႈရွိကုန္ေသာ ဘူးသီးေမြးႏွင့္အ တူ ႏူးညံ့သည့္အေမြးရွိေသာ သကၤန္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္၏။ ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမ သည္ ရရသမွ်ေသာသကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာသကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍အမွီျပဳ၍ေနကုန္ျငားအံ့။ ဥဒါယီ ထိုသို႔ျဖစ္မူ ေျမမႈန္႔ အလိမ္းလိမ္းကပ္ေသာ ပံ့သကူသကၤန္းကိုေဆာင္ကုန္ေသာ ေခါင္းပါးေသာ သကၤန္းကို ေဆာင္ကုန္ေသာ သုသာန္သင္းခ်ဳိင္းမွလည္းေကာင္း၊ တံျမက္ေခ်းစုရာအမႈိက္ပံုမွလည္းေကာင္း၊ အိမ္ေစ်းမွလည္းေကာင္း အဝတ္စုတ္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ကာဒုကုဋ္သကၤန္း ျပဳ၍ ေဆာင္ကုန္ေသာ ငါ၏ထိုတပည့္တို႔သည္ ငါ့ကို ဤ သကၤန္း၌ ေရာင့္ရဲေသာအက်င့္တရားျဖင့္ မ႐ိုေသကုန္ရာ၊ မေလးစားကုန္ရာ၊ မျမတ္ႏိုးကုန္ရာ၊ မပူေဇာ္ ကုန္ရာ၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနကုန္ရာ။ (၂)

ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ျငားအံ့၊ ဥဒါယီ ထိုသို႔ျဖစ္မူ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ အိမ္စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းရပ္ေသာအက်င့္’သပဒါနဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ သပိတ္လက္စြဲ၍ ဆြမ္းခံေသာအက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာငါ၏တပည့္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုတပည့္တို႔သည္ ရြာတြင္းသို႔ ဝင္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေနရာျဖင့္ ဖိတ္ေသာ္လည္း မသာယာကုန္။ ဥဒါယီ ငါသည္ကား တစ္ခါတစ္ရံ ပင့္ဖိတ္ရာ၌လည္း ေရြးခ်ယ္ထားသျဖင့္ မည္းေသာ စပါးလံုးမွကင္းေသာ မ်ားစြာေသာဟင္း မ်ားစြာေသာ ဟင္းလ်ာရွိေသာ သေလးဆြမ္းကို သံုးေဆာင္၏။ ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ေနကုန္ျငားအံ့၊ ဥဒါယီ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ အိမ္စဥ္ မျပတ္ ဆြမ္းရပ္ေသာအက်င့္’သပဒါနဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ သပိတ္လက္စြဲ၍ ဆြမ္းခံေသာအက်င့္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာရြာတြင္းသို႔ ဝင္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ေနရာျဖင့္ ပင့္ဖိတ္ေသာ္လည္း မသာယာၾကကုန္ေသာ ငါ၏ ထိုတပည့္တို႔သည္ ဤရရသမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲေသာ အက်င့္ျဖင့္ ငါ့ကို မ႐ိုေသကုန္ရာ၊ မေလးစား ကုန္ရာ၊ မျမတ္ႏိုးကုန္ရာ၊ မပူေဇာ္ကုန္ရာ၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနကုန္ရာ။ (၃)

ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ျငားအံ့၊ ဥဒါယီ သစ္ပင္ရင္း၌ေနျခင္း ‘႐ုကၡမူဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ လြင္တီးေခါင္၌ေနျခင္း ‘အေဗ႓ာကာသိကဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုတပည့္တို႔ သည္ ရွစ္လတို႔ပတ္လံုး အမိုးသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ကုန္။ ဥဒါယီ ငါသည္ တစ္ရံတစ္ခါအတြင္းအပ လိမ္းက်ံ ထားကုန္ေသာ ေလမတိုက္ကုန္ေသာ လုံၿခဳံ ေသာ တံခါးရြက္ရွိကုန္ေသာပိတ္ထားေသာ ေလသာတံခါး ရွိကုန္ေသာ အထြတ္တပ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔၌လည္း ေန၏။ ဥဒါယီ့အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရရသမွ်ေသာေက်ာင္းျဖင့့္္ေရာင့္ရဲျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ ရွိ၏”ဟု ဤတပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငား အံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ေနကုန္ျငားအံ့။ ဥဒါယီ သစ္ပင္ရင္း၌ေနျခင္း ‘႐ုကၡမူ ဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာလြင္တီးေခါင္၌ေနျခင္း ‘အေဗ႓ာကာသိကဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ ေသာ ရွစ္လတို႔ပတ္လံုးအမိုးသို႔မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ေသာ ငါ၏ ထိုတပည့္တို႔သည္ ငါ့ကို ဤရရသမွ်ေသာ ေက်ာင္းျဖင့္ေရာင့္ရဲေသာ အက်င့္တရားျဖင့္ မ႐ိုေသကုန္ရာ၊ မေလးစားကုန္ရာ၊ မျမတ္ႏိုးကုန္ရာ၊ မပူေဇာ္ကုန္ရာ၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနကုန္ရာ။ (၄)

ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာအရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု ဤသို႔ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္ျငားအံ့၊ ဥဒါယီ ေတာ၌သာေနျခင္း ‘အရညကင္ဓုတင္’ ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာ အစြန္အဖ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း၌ ေနကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုတပည့္တို႔သည္ လူႏွင့္ မနီးမေဝးေသာ ေတာၿမဳိင္ႀကီးအတြင္း အစြန္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းတို႔ကို သက္ဝင္ကုန္၍ ေနၾကကုန္၏။ ထိုတပည့္တို႔သည္ လခြဲတစ္ႀကိမ္ ပါတိေမာက္ျပျခင္းငွါ သံဃာ့အလယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကကုန္၏။ ဥဒါယီငါသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ရဟန္း ရဟန္းမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမ မင္း မင္း၏အမတ္ တိတၳိ တိတၳိတို႔၏ တပည့္တို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေန၏။ ဥဒါယီ အကယ္၍ ငါ့ကို ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ကပ္တတ္၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္ျခင္း၏ဂုဏ္ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးေလ့ရွိ၏”ဟု တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္ျငားအံ့၊ ေလးစားကုန္ျငားအံ့၊ ျမတ္ႏိုးကုန္ျငားအံ့၊ ပူေဇာ္ကုန္ ျငားအံ့၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍အမွီ ျပဳ၍ ေနကုန္ျငားအံ့။ ဥဒါယီ ေတာ၌သာေနျခင္း ‘အာရညကင္ဓုတင္’ကို ေဆာက္တည္ကုန္ေသာအစြန္ အဖ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာင္း၌ေနကုန္ေသာ လူႏွင့္မနီး ေတာၿမဳိင္ႀကီး အတြင္း၌ အစြန္ျဖစ္ေသာေက်ာင္းတို႔ ကို သက္ဝင္၍ေနကုန္ေသာ လခြဲတစ္ႀကိမ္ ပါတိေမာက္ျပျခင္းငွါ သံဃအ့အလယ္သို႔ဝင္ေရာက္ၾကကုန္ေသာ ငါ၏ ထိုတပည့္တို႔သည္ ငါ့ကို ဤဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာအက်င့္တရားျဖင့္ မ႐ိုေသ ကုန္ရာ၊ မေလးစားကုန္ရာ၊ မျမတ္ႏိုးကုန္ရာ၊ မပူေဇာ္ကုန္ရာ၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ မေနကုန္ရာ။ (၅)

ဥဒါယီ ဤသို႔လွ်င္ ဤငါးပါးေသာတရားတို႔ျဖင့္ ငါ့ကို ငါ၏တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ေလးစားသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ျမတ္ႏိုးသည္ မဟုတ္ကုန္၊ ပူေဇာ္သည္ မဟုတ္ကုန္၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍အေလးျပဳ၍ အမွီျပ၍ မေနၾကကုန္။

၂၄၃။ ဥဒါယီ ငါ၏တပည့္မ်ား ႐ိုေသ ေလးစား ျမတ္ႏိုး ပူေဇာ္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အ႐ိုအေသျပဳ၍အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အျခား တရားငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ – ဥဒါယီ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ သီလရွိ၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္ ျပည့္စံု၏”ဟု အလြန္ျမတ္ေသာ သီလ၌ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏၊ ဥဒါယီ ငါ၏တပည့္တို႔သည္”ရဟန္းေဂါတမ သည္ သီလရွိ၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ သီလအစုႏွင့္ ျပည့္စံု၏”ဟု အလြန္ျမတ္ေသာ သီလ၌ခ်ီးမြမ္းၾကျခင္းဟူ ေသာ ဤတရားသည္ကား ပဌမတရားေပတည္း၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။

၂၄၄။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ သိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္’သိ၏’ဟု ဆို၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ျမင္သည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ ‘ျမင္၏’ဟု ဆို၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည့္အထူးသိ၍သာလွ်င္ တရားေဟာ၏၊ အထူးမသိဘဲ တရားေဟာသည္ မဟုတ္။ ရဟန္းေဂါတမသည္အေၾကာင္းရွိေသာ တရားကိုသာလွ်င္ ေဟာ၏၊ အေၾကာင္းမရွိေသာ တရားကို မေဟာ။ ရဟန္းေဂါတမသည္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ၍ တရားေဟာ၏၊ အေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပမူ၍ တရားေဟာသည္ မဟုတ္”ဟုလြန္ကဲေသာဉာဏ္အျမင္၌ ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္၏၊ ဥဒါယီ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ သိသည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ ‘သိ၏’ဟု ဆို၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ျမင္သည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ ‘ျမင္၏’ဟု ဆို၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အထူးသိ၍သာလွ်င္ တရားေဟာ၏၊ အထူးမသိဘဲ တရားေဟာသည္မဟုတ္။ ရဟန္းေဂါတမသည္ အေၾကာင္းရွိေသာ တရားကိုသာ ေဟာ၏၊ အေၾကာင္းမရွိေသာ တရားကို မေဟာ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ၍ တရားေဟာ၏၊ အေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပမူ၍ တရားေဟာသည္မဟုတ္”ဟု လြန္ကဲေသာ ဉာဏ္အျမင္၌ ခ်ီးမြမ္းၾကျခင္းဟူေသာ ဤတရားသည္ကား ဒုတိယတရားေပတည္း၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။

၂၄၅။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ပညာရွိ၏၊ လြန္ျမတ္ေသာပညာအစုႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ က်ေရာက္လာမည့္ စကားလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သူတစ္ပါး၏ ၿပဳိင္ဆိုင္ေျပာဆိုမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ႏွိမ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ”ဟု လြန္ကဲေသာပညာ၌ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။ ဥဒါယီထိုငါဆိုမည့္စကားကို အဘယ္သို႔ ထင္မွတ္သနည္း၊ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္လ်က္ ဤသို႔ျမင္ကုန္လ်က္ ၾကားညႇပ္စကား သြင္းကုန္ရာအံ့ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား မသြင္းကုန္ရာပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဥဒါယီ ငါသည္ တပည့္တို႔ထံမွ သြန္သင္မႈကို မေတာင့္တ၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ငါ၏သြန္သင္မႈကိုသာလွ်င္ တပည့္တို႔သည္ ေတာင့္တကုန္၏။ ဥဒါယီ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ပညာရွိ၏၊ လြန္ျမတ္ေသာ ပညာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ က်ေရာက္လာမည့္ စကားလမ္းေၾကာင္းကိုလည္း ျမင္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ သူတစ္ပါး၏ ၿပဳိင္ဆိုင္ေျပာဆိုမႈကိုလည္း အေၾကာင္းႏွင့္တကြ ေကာင္းစြာ ႏွိမ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိမ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ ဤအေၾကာင္းသည္ မရွိ”ဟု လြန္ကဲေသာပညာ၌ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟူေသာ ဤတရားသည္ တတိယတရားတည္း၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။

၂၄၆။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါ၏တပည့္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဆင္းရဲျဖင့္ ဆင္းရဲေရာက္ၾက ေသာ္ဆင္းရဲအႏွိပ္စက္ခံၾကရေသာ္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အရိယာတို႔၏ ဆင္းရဲအမွန္တရား ‘ဒုကၡအရိယသစၥာ’ ကို ေမးၾကကုန္၏။ ေမးသည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ထိုတပည့္တို႔အား အရိယာတို႔၏ ဆင္းရဲအမွန္တရားကို ေျဖၾကား၏၊ ငါသည္ အေမးကို ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ ထိုတပည့္တို႔၏ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစ၏။ ထိုတပည့္တို႔သည္ ငါ့ကို ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ၊ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္း အရိယာတို႔၏ အက်င့္မွန္တရားကို ေမးၾကကုန္၏၊ ေမးသည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ထိုတပည့္တို႔အား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္း အရိယာတို႔၏ အက်င့္မွန္ တရားကို ေျဖၾကား၏။ ငါသည္ အေမးကို ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ထိုတပည့္တို႔၏ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစ၏။ ဥဒါယီ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ဆင္းရဲေရာက္ၾကေသာ္ ဆင္းရဲအႏွိပ္စက္ခံၾကရေသာ္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အရိယာတို႔၏ ဆင္းရဲအမွန္တရားကို ေမးၾကကုန္၏။ ေမးသည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ထိုတပည့္တို႔အား အရိယာတို႔၏ ဆင္းရဲအမွန္တရားကို ေျဖၾကား၏။ ငါသည္ အေမးကို ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ ထိုတပည့္တို႔၏ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစ၏၊ ထိုတပည့္ တို႔သည္ ငါ့ကို ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ေရာက္ေၾကာင္းအရိယာတို႔၏ အက်င့္ မွန္တရားကို ေမးၾကကုန္၏။ ေမးသည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ထိုတပည့္တို႔အား့ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို႔ ေရာက္ ေၾကာင္း အရိယာတို႔၏ အက်င့္မွန္တရားကို ေျဖၾကား၏၊ ငါသည္ အေမးကိုေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ ထိုတပည့္ တို႔၏ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစျခင္းဟူေသာ ဤတရားသည္ စတုတၳတရားတည္း၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလး ျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏။

၂၄၇။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားေသာအတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းျပေသာလုံ႔လ, ဆင္ျခင္ဉာဏ္, သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာမႈ ‘ေဒါမနႆ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌ ေဝဒနာကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ စိတ္၌ စိတ္ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ ျပင္းျပေသာလုံ႔လ, ဆင္ျခင္ဉာဏ္, သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေလာက၌မက္ေမာမႈ ‘အဘိဇၩာ’ ႏွလံုးမသာမႈ’ေဒါမနႆ’ ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကို အဖန္တလဲလဲ ႐ႈလ်က္ေန၏။ ထိုသတိ ပ႒ာန္ေလးပါးကို ႐ႈရာ၌ မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ သမၼပၸဓာန္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မျဖစ္ေပၚေသးသည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို မျဖစ္ေစရန္အလို ‘ဆႏၵ’ ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လကို ျဖစ္ေစ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ႀကိဳးစား၏။ ျဖစ္ၿပီးသည့္ ယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္ အလို ‘ဆႏၵ’ ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လကို ျဖစ္ေစ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ႀကိဳးစား၏။ မျဖစ္ေသးသည့္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကိုျဖစ္ေစရန္ အလို ‘ဆႏၵ’ ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လကို ျဖစ္ေစ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ႀကိဳးစား၏၊ ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ကို တည္တံ့ေစရန္ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ လြန္စြာပြါးမ်ားေစရန္ျပန္႔ေျပာေစရန္ ပြါးမ်ားမႈဘာဝနာ၏ ျပည့္စံုေစရန္ အလို ‘ဆႏၵ’ ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အားထုတ္၏၊ လုံ႔လကိုျဖစ္ေစ၏၊ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ႀကိဳးစား၏။ ထိုသမၼပၸဓာန္ေလးပါးကို ပြါးမ်ားရာ၌ မ်ားစြာကုန္ေသာငါ၏တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆႏၵလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ သမာဓိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဟူေသာဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျပည့္စံုၿပီးစီးျခင္း ‘ဣဒၶိပါဒ္’ ၏အေၾကာင္းကို ပြါးမ်ား၏။ ဝီရိယလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိေသာသမာဓိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျပည့္စံုၿပီးစီးျခင္း ‘ဣဒိၶပါဒ္’၏အေၾကာင္းကို ပြါးမ်ား၏။ စိတ္လွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ သမာဓိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဟုဆိုအပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျပည့္စံုၿပီးစီးျခင္း ‘ဣဒၶိပါဒ္’ ၏ အေၾကာင္းကို ပြါးမ်ား၏။ ဝီမံသဟူေသာ ပညာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းရွိေသာ သမာဓိ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈဟု ဆိုအပ္ေသာဝီရိယႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျပည့္စံုၿပီးစီးျခင္း ‘ဣဒၶိပါဒ္’ ၏အေၾကာင္းကို ပြါးမ်ား၏။ ထိုဣဒၶိပါဒ္ ေလးပါးတို႔ကိုပြါးမ်ားရာ၌ မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေအးၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ မဂ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ သဒၶိေႁႏၵကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဝီရိယိေႁႏၵကို ပါြးမ်ား၏။ပ။ သတိေႁႏၵကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ သမာဓိေႁႏၵကို ပြါးမ်ား၏။ ေအးၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ မဂ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ပညိေႁႏၵကို ပြါးမ်ား၏။ ထိုဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားရာ၌လည္း မ်ားစြာကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေအးၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ မဂ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာသဒၶါဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဝီရိယဗိုလ္ကို ပါြးမ်ား၏။ပ။ သတိဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ သမာဓိဗိုလ္ကိုပြါးမ်ား၏။ ေအးၿငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ မဂ္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ပညာဗိုလ္ကို ပြါးမ်ား၏။ ထိုဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ခုနစ္ပါးေသာေဗာဇၩင္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ဥပဓိဝိေဝကကို မွီေသာ ရာဂကင္းရာနိဗၺာန္ကို မွီေသာ ရာဂ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာကို မွီေသာ စြန္႔လႊတ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရွး႐ႈၫြတ္ေသာသတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ပီတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ ပႆဒၶိ သေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ပ။ သမာဓိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ဥပဓိဝိေဝကကို မွီေသာ ရာဂကင္းရာ နိဗၺာန္ကို မွီေသာ ရာဂခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓသစၥာကို မွီေသာ စြန္႔လႊတ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရွး႐ႈၫြတ္ေသာ ဥေပကၡာ သေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ား၏။ ထိုေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးကို ပြါးမ်ားရာ၌လည္း မ်ားစြာကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ျမတ္ေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ မွန္ကန္ေသာ အယူ ‘သမၼာဒိ႒ိ’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ မွန္ကန္ေသာ အၾကံ ‘သမၼာ သကၤပၸ’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ မွန္ကာန္ေသာ စကား ‘သမၼာဝါစာ’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ မွန္ကန္ေသာ အမႈ ‘သမၼာကမၼႏၲ’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြးမႈ ‘သမၼာအာဇီဝ’ ကို ပြားမ်ား၏၊ မွန္ကန္ေသာ လုံ႔လ ‘သမၼာဝါယာမ’ ကို ပြားမ်ား၏၊ မွန္ကန္ေသာ သတိ ‘သမၼာသတိ’ ကို ပြါးမ်ား၏၊ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမၼာသမာဓိ’ ကို ပြားမ်ား၏။ ထိုမဂၢင္ရွစ္ပါးကို ပြားမ်ားရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၄၈။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏။ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ရွစ္ပါးေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ႐ူပစ်ာန္ရွိသည္ျဖစ္၍ ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဤကား ပဌမဝိေမာကၡတည္း။ အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟူေသာ အမွတ္အသား မရွိသည္ျဖစ္၍ အပသႏၲာန္၌ ႐ုပ္တို႔ကို ႐ႈ၏၊ ဤကား ဒုတိယဝိေမာကၡတည္း။ တင့္တယ္၏ဟူ၍သာလွ်င္ ႏွလံုးသြင္း၏၊ ဤကား တတိယဝိေမာကၡတည္း။ ႐ူပသညာတို႔ကို၁လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ပဋိဃသညာတို႔၂ လံုးဝခ်ဳပ္သည့္ျပင္ နာနတၱသညာတို႔ကို၃ လံုးဝႏွလံုးမသြင္းမူ၍ ”ေကာင္းကင္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေန၏၊ ဤကားစတုတၳဝိေမာကၡတည္း။ အာကာသာနၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”ဝိညာဏ္သည္ အဆံုးမရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေန၏၊ ဤကား ပၪၥမဝိေမာကၡတည္း။ ဝိညာဏၪၥာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ”တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိ”ဟု (ႏွလံုးသြင္းလ်က္) အာကိၪၥညာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေန၏၊ ဤကား ဆ႒ဝိေမာကၡတည္း။ အာကိၪၥညာ ယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို ဝင္စား၍ ေန၏၊ ဤကား သတၱမ ဝိေမာကၡတည္း။ ေနဝသညာနာသညာယတနစ်ာန္ကို လံုးဝလြန္ေျမာက္၍ သညာေဝဒနာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ နိေရာဓသမာပတ္ကိုဝင္စား၍ ေန၏၊ ဤကား အ႒မဝိေမာကၡတည္း။ ထိုရွစ္ပါးေသာ ဝိေမာကၡတို႔ကို ပြါးမ်ားရာ၌လည္းမ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၄၉။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ လႊမ္းမိုးေၾကာင္း’အဘိဘာယတန’စ်ာန္ ရွစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္ရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ အဆင္းလွ မလွျဖစ္သည့္ေသးငယ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား ပဌမ အဘိဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္ရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ အဆင္းလွ မလွျဖစ္သည့္ႀကီးမားေသာ ႐ူပါ႐ုံတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား ဒုတိယ အဘိဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ အဆင္းလွ မလွျဖစ္သည့္ေသးငယ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား တတိယအဘိဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ အဆင္းလွ မလွျဖစ္သည့္ႀကီးမားေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား စတုတၳအဘိဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ ၫို၍ ၫိုေသာအဆင္းၫိုေသာအေသြး ၫိုေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ဥပမာ ေအာင္မဲၫိုပန္းသည္ ၫို၍ ၫိုေသာအဆင္း ၫိုေသာအေသြး ၫိုေသာအေရာင္ ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဗာရာဏသီတိုင္းျပည္ျဖစ္ႏွစ္ဖက္ေခ်ာ အဝတ္သည္ ၫို၍ ၫိုေသာအဆင္း ၫိုေသာအေသြး ၫိုေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ သာလွ်င္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္အပသႏၲာန္၌ ၫို၍ ၫိုေသာအဆင္း ၫိုေသာအေသြး ၫိုေသာအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား ပၪၥမအဘိဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ ဝါ၍ ဝါေသာအဆင္း ဝါေသာအေသြး ဝါေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ဥပမာ မဟာေလွကားပန္းသည္ ဝါ၍ ဝါေသာအဆင္း ဝါေသာအေသြး ဝါေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဗာရာဏသီတိုင္းျပည္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက္ေခ်ာအဝတ္သည္ ဝါ၍ ဝါေသာအဆင္း ဝါေသာအေသြး ဝါေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ ဝါ၍ ဝါေသာအဆင္းဝါေသာအေသြး ဝါေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား ဆ႒အဘိ ဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ နီ၍ နီေသာအဆင္း နီေသာအေသြး နီေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ုပ္တို႔ကို ဥပမာ မိုးေစြပန္းသည္ နီသကဲ့သို႔ နီေသာအဆင္းရွိသကဲ့သို႔ နီေသာအေသြးရွိသကဲ့သို႔ နီေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဗာရာဏသီတိုင္းျပည္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက့္ေခ်ာအဝတ္သည္ နီ၍ နီေသာအဆင္း နီေသာအေသြး နီေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္းဤအတူသာ လွ်င္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ နီ၍နီေသာအဆင္း နီေသာ အေသြး နီေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား သတၱမ အဘိဘာယတနတည္း။

အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ ျဖဴ၍ ျဖဴေသာအဆင္းျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ုပ္တို႔ကို ဥပမာ ေသာက္ရွဴးၾကယ္သည္ ျဖဴ၍ ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဗာရာဏသီတိုင္းျပည္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက္ေခ်ာအဝတ္သည္ ျဖဴ၍ ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူသာလွ်င္ အတြင္းသႏၲာန္၌ ႐ုပ္ဟု အမွတ္မရွိသူတစ္ေယာက္သည္ အပသႏၲာန္၌ ျဖဴ၍ ျဖဴေသာအဆင္း ျဖဴေသာအေသြး ျဖဴေသာအေရာင္ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ျမင္၍ ထို႐ူပါ႐ံုတို႔ကို ႏွိပ္စက္လႊမ္းမိုးလ်က္ သိအံ့ ျမင္အံ့ဟူ၍ အမွတ္ရွိ၏၊ ဤကား အ႒မအဘိဘာယတနတည္း။ ထို (လႊမ္းမိုးေၾကာင္း) အဘိဘာယတနကို ပြါးမ်ားရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅ဝ။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ ဆယ္ပါးေသာ ကသိုဏ္းအာ႐ံုတို႔ကိုပြါးမ်ားကုန္၏။ တစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ပထဝီကသိုဏ္းကို အထက္ ေအာက္ ဖီလာအရပ္၌ ႏွစ္မ်ဳိးမရွိ တစ္ခုတည္းရွိ၏၊ အတိုင္းအရွည္မရွိဟု ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အာေပါကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေတေဇာကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဝါေယာကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ နီလကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပီတကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေလာဟိတကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ၾသဒါတကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ သည္ အာကာသကသိုဏ္းကို။ပ။ ေကာင္းစြာ သိ၏။ တစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ဝိညာဏကသိုဏ္း ကို အထက္ ေအာက္ ဖီလာအရပ္၌ ႏွစ္မ်ဳိးမရွိ တစ္ခုတည္းရွိ၏၊ အတိုင္းအရွည္မရွိဟု ေကာင္းစြာ သိ၏။ ထိုဆယ္ပါးေသာ ကသိုဏ္းကို ပြါးရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၁။ ဥဒါယီ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ေလးပါးေသာ စ်ာန္တို႔ကို ပြါးမ်ားကုန္၏။ ဥဒါယီဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ အကုသိုလ္တရားတို႔မွ ကင္းဆိတ္၍သာလွ်င္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ ႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ (နီဝရဏ) ကင္း ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာပဌမစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ထို (ရဟန္း) သည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ (နီဝရဏ) ကင္း ဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ်မရွိ၊ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကားကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရခ်ဳိးေပးသူသည္လည္း ေကာင္း၊ ေရခ်ဳိးေပးသူ၏တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေၾကးခြက္၌ေရခ်ဳိး ကသယ္မႈန္႔တို႔ကို ျဖဴးၿပီးလွ်င္ ေရျဖင့္ ဖ်န္းလ်က္ ဖ်န္းလ်က္ အခဲျပဳရာ၏၊ ထိုေရခ်ဳိးကသယ္မႈန္႔ခဲသည္ အေစးျဖင့္ စိမ့္ဝင္လ်က္ ရွိရာ၏၊ အေစးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ ရွိရာ၏၊ အတြင္းအျပင္၌့အေစးျဖင့္ ႏွံ႕လ်က္ရွိရာ၏၊ ယိုက်ျခင္းလည္း မရွိရာ၊ ဥဒါယီ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုသာလွ်င္ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ (နီဝရဏ) ကင္းဆိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ်မရွိ။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ရဟန္းသည္ ၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ေၾကာင့္မိမိကိုယ္၌ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ စိတ္၏တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပါြးမ်ားေစတတ္ ေသာၾကံစည္ျခင္း ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ သံုးသပ္ျခင္း ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ်မရွိ။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား နက္စြာေသာ စိမ့္ေရရွိေသာ ေရအိုင္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုေရအိုင္၏ အေရွ႕အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ အေနာက္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေျမာက္အရပ္၌လည္းေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ ေတာင္အရပ္၌လည္း ေရဝင္ေပါက္ မရွိရာ၊ မိုးသည္လည္း အခ်ိန္မွန္ သည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း မရွိရာ၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေရအိုင္မွ ေအးျမေသာ ေရအယဥ္သည္ စိမ့္ထြက္၍ ထိုေရအိုင္ကိုပင္လွ်င္ ေအးျမေသာေရျဖင့္ စိုစြတ္ေစရာ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစရာ၏၊ ျပည့္္ေစရာ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရာ၏၊ ေအးျမေသာေရျဖင့္ ထိုေရအိုင္တစ္ခုလံုး၌ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာ ေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ၊ ဥဒါယီ ဤအတူရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း’သုခ’ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ တည္ၾကည္ျခင္း ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ရဟန္းသည္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကိုလည္း မတပ္မက္ျခင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ သတိ, သမၸဇဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ကိုလည္း ကိုယ္ျဖင့္ ခံစား၏၊ အၾကင္ တတိယစ်ာန္ေၾကာင့္ ထိုသူ႕ကို ”လ်စ္လ်ဴ႐ႈသူ သတိရွိသူ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိသူ”ဟုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ေျပာၾကားကုန္၏၊ ရဟန္းသည္ ထိုတတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုသာလွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ ကင္းေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံုစိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ မရွိေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလၾကာ၄ ေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ဥပၸလၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာ အခ်ဳိ႕တို႔သည္လည္းေကာင္း ေရ၌ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြါးကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲ၌ ျမဳပ္၍ ဖြံ႕ၿဖဳိးကုန္၏၊ ထိုၾကာတို႔သည္ အဖ်ားအရင္းတိုင္ေအာင္ ေအးျမေသာ ေရျဖင့္ စိုစြတ္ကုန္၏၊ အလံုးစံုစိုစြတ္ကုန္၏၊ ျပည့္ကုန္၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ကုန္၏၊ ထိုဥပၸလၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာ အလံုးစံု၌ ေအးျမေသာေရျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာအနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။ ဥဒါယီ ဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’ မရွိေသာခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ စိုစြတ္ေစ၏၊ အလံုးစံု စိုစြတ္ေစ၏၊ ျပည့္ေစ၏၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၏၊ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း ‘ပီတိ’မရွိေသာ ခ်မ္းသာျခင္း ‘သုခ’ျဖင့္ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။

ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ရဟန္းသည္ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွးဦးကပင့္ဝမ္းသာျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္းတို႔၏ ခ်ဳပ္ႏွင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကားေယာက္်ားသည္ ျဖဴေသာအဝတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းႏွင့္တကြ (တစ္ကိုယ္လံုး) ၿခံဳ၍ ထိုင္ေနသည္ရွိေသာ္ ထိုေယာက္်ား၏ တစ္ကိုယ္လံုး၌ ျဖဴေသာအဝတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိရာ။ ဥဒါယီဤအတူ ရဟန္းသည္ ဤကိုယ္ကိုပင္လွ်င္ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျပင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ေန၏၊ ထိုရဟန္း၏တစ္ကိုယ္လံုး၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေသာေနရာ အနည္းငယ္မွ် မရွိ။ ထိုစ်ာန္ေလးပါးကိုပြါးမ်ားရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ေနၾကကုန္၏။

၂၅၂။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဤသို႔ သိကုန္၏-”ငါ၏ ဤကိုယ္ကား ႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဘတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ထမင္း မုန္႔တို႔ျဖင့္ႀကီးပြား၏၊ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း၅ ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္း ၿပဳိကြဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ငါ၏ဤဝိညာဥ္သည္လည္း ဤ (ကိုယ္) ၌ မွီတြယ္၏၊ ဤ (ကိုယ္) ၌ ဆက္စပ္၏ဟု (သိၾကကုန္၏)။ ဥဒါယီဥပမာေသာ္ကား အလြန္ေတာက္ပေသာ အမ်ဳိးမွန္ေသာ ရွစ္ေျမႇာင့္ရွိေသာ ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္ေသာအရည္ေကာင္းေသာ အထူးၾကည္လင္ေသာ ေနာက္က်ဳျခင္းကင္းေသာ (ေသြးျခင္း ေဖာက္ျခင္းစေသာ) အျခင္းအရာအားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေဝဠဳရိယ ‘ေၾကာင္မ်က္ရြဲ’ ရတနာသည္ ရွိရာ၏၊ ထို (ေဝဠဳရိယ’ေၾကာင္မ်က္ရြဲ’ ရတနာ) ၌ ၫိုေသာခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝါေသာခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ နီေသာ ခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျဖဴေသာခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝါေဖ်ာ့ေသာခ်ည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း တပ္ထားရာ၏၊ ထို (ေဝဠဳရိယ ‘ေၾကာင္မ်က္ရြဲ’ ရတနာ) ကိုမ်က္စိအျမင္ရွိေသာ ေယာက္်ားသည္ လက္၌ တင္ထား၍ – ဤေဝဠဳရိယ ေၾကာင္မ်က္ရြဲ ရတနာသည္အလြန္ေတာက္ပ၏၊ အမ်ဳိးမွန္၏၊ ရွစ္ေျမႇာင့္ရွိ၏၊ ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္၏၊ အရည္ေကာင္း၏၊ အထူးၾကည္လင္၏၊ ေနာက္က်ဳျခင္းကင္း၏၊ (ေသြးျခင္း ေဖာက္ျခင္းစေသာ) အျခင္းအရာအားလံုးႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ထို (ေဝဠဳရိယ ‘ေၾကာင္မ်က္ရြဲ’ ရတနာ) ၌ ဤ ၫိုေသာခ်ည္ကိုတပ္ထား၏ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဝါေသာခ်ည္ကို တပ္ထား၏ ဟူ၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ဤနီေသာခ်ည္ကို တပ္ထား၏ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤျဖဴေသာခ်ည္ကို တပ္ထား၏ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဤဝါေဖ်ာ့ေသာခ်ည္ကို တပ္ထား၏ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဆင္ျခင္ရာ၏။ ဥဒါယီဤအတူသာလွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားသည့္အတိုင္းက်င့္ၾကကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဤသို႔ အျပားအားျဖင့္ သိၾကကုန္၏- ”ငါ၏ ဤကိုယ္ကား႐ုပ္ရွိ၏၊ မဟာဘုတ္ေလးပါး အစုအေဝးျဖစ္၏၊ မိဘတို႔မွ ေပါက္ဖြား၏၊ ထမင္း မုန္႔တို႔ျဖင့္ ႀကီးပြား၏၊ မျမဲျခင္း ပြတ္သပ္ေပးရျခင္း ဆုပ္နယ္ေပးရျခင္း ၿပိဳကြဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္း သေဘာရွိ၏၊ ငါ၏ ဤဝိညာဥ္သည္လည္း ဤ (ကိုယ္) ၌ မွီတြယ္၏၊ ဤ (ကိုယ္) ၌ ဆက္စပ္၏ဟု သိကုန္၏၊ ထိုသို႔ သိရာ၌လည္းမ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၃။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဤ (မိမိ) ကိုယ္မွ တစ္ပါးေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အဂ ၤါႀကီးငယ္အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵ မခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းကုန္၏။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ ျဖဴဆံျမက္မွ အၫြန္႔တံကို ႏုတ္ရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားအား-့”ဤကား ျဖဴဆံျမက္တည္း၊ ဤကား အၫြန္႔တံတည္း၊ ျဖဴဆံျမက္ကား တျခား၊ အၫြန္႔တံကား တျခားတည္း၊ ျဖဴဆံျမက္မွသာလွ်င္ အၫြန္႔တံကို ႏုတ္ထား၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။ ဥဒါယီ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ သန္လ်က္ကို အအိမ္မွ ထုတ္ရာ၏၊ ထို (ေယာက္်ား) အား ”ဤကားသန္လ်က္တည္း၊ ဤကား အအိမ္တည္း၊ သန္လ်က္ကား တျခား၊ အအိမ္ကား တျခားတည္း၊ အအိမ္မွသာလွ်င္ သန္လ်က္ကို ထုတ္ထား၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။ ဥဒါယီ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ေယာက္်ားသည္ အေရခြံမွ ေႁမြကို ထုတ္ရာ၏၊ ထို (ေယာက္်ား) အား- ”ဤကား ေႁမြတည္း၊ ဤကား အေရတည္း၊ ေႁမြကား တျခား၊ အေရကား တျခားတည္း၊ အေရခြံမွသာလွ်င္ ေႁမြကို ထုတ္ထား၏”ဟုအၾကံျဖစ္ရာ၏။ ဥဒါယီ ဤဥပမာအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ဤ (မိမိ) ကိုယ္မွ တစ္ပါးေသာ ႐ုပ္ရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ၿပီးေသာ အဂၤါႀကီးငယ္ အလံုးစံုရွိေသာ ဣေႁႏၵမခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းကုန္၏။ ထိုသို႔ ဖန္ဆင္းရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၄။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကိုၿပီးေစကုန္၏။ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္သြားကုန္၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္းတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လာ၏၊ ကိုယ္ကို ထင္ရွားျဖစ္ေစ၏၊ ကိုယ္ကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစ၏၊ နံရံတစ္ဖက္တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြားကုန္၏၊ ေျမ၌လည္း ငုပ္ျခင္းေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ကုန္၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြားကုန္၏၊ ေကာင္းကင္၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြားကုန္၏၊ ဤသို႔ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာဤသို႔ အာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ ဤ လ ေနတို႔ကိုလည္း လက္ျဖင့္ သံုးသပ္ကုန္၏၊ ဆုပ္ကိုင္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္း ျဖစ္ေစကုန္၏။ ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကားကြၽမ္းက်င္ေသာ အိုးထိန္းသည္သည္လည္းေကာင္း၊ အိုးထိန္းသည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေျမကိုညက္စြာနယ္ၿပီးေသာ္ အလိုရွိရာ အိုးခြက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ၿပီးေစရာ၏၊ ဥဒါယီ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ဆင္စြယ္ပန္းပုသည္သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္စြယ္ပန္းပုသည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ဆင္စြယ္ကို ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ္ အလိုရွိရာ ဆင္စြယ္ထည္ကို ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ၿပီးေစရာ၏။

ဥဒါယီ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ေရႊကို ေကာင္းစြာ ျပဳျပင္ၿပီးေသာ္ အလိုရွိရာ ေရႊထည္ကို ျပဳလုပ္ရာ၏၊ ၿပီးေစရာ၏၊ ဥဒါယီ ဤဥပမာအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ မ်ားျပားေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္းကို ၿပီးေစကုန္၏၊ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လ်က္လည္း အမ်ားျဖစ္သြားကုန္၏၊ အမ်ားျဖစ္လ်က္လည္း တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္လာ၏၊ ကိုယ္ကို ထင္ရွားျဖစ္ေစကုန္၏၊ ကိုယ္ေပ်ာက္ေစကုန္၏၊ နံရံတစ္ဖက္ တံတိုင္းတစ္ဖက္ ေတာင္တစ္ဖက္သို႔ မထိမၿငိဘဲ ေကာင္းကင္၌ကဲ့သို႔ သြားကုန္၏၊ ေျမ၌လည္းငုပ္ျခင္း ေပၚျခင္းကို ေရ၌ကဲ့သို႔ ျပဳကုန္၏၊ ေရ၌လည္း မကြဲေစဘဲ ေျမ၌ကဲ့သို႔ သြားကုန္၏၊ ေကာင္းကင္ ၌လည္း ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြလ်က္ အေတာင္ရွိေသာ ငွက္ကဲ့သို႔ သြားကုန္၏၊ ဤသို႔ ႀကီးေသာတန္ခိုးရွိ ကုန္ေသာ ဤသို႔ ႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိကုန္ေသာ ဤ လ ေနတို႔ကိုလည္းလက္ျဖင့္သံုးသပ္ကုန္၏၊ ဆုပ္ကိုင္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္လည္း ကိုယ္ကို (မိမိ) အလိုအတိုင္းျဖစ္ေစကုန္၏။ ထိုတန္ခိုး ဖန္ဆင္းရာ၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး့ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၅။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏နားထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺေသာတ’ ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ နီးသည္လည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကိုၾကားကုန္၏။ ဥဒါယီ ဥပမာအားျဖင့္ အားရွိေသာ ခ႐ုသင္းမႈတ္သမားသည္ အနည္းငယ္ေသာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ျခင္းျဖင့္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔ကို သိေစႏိုင္ရာသကဲ့သို႔ ဥဒါယီ ဤအတူပင္လွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ နားထက္သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္တူေသာ’ဒိဗၺေသာတ’ ဉာဏ္ျဖင့္ နတ္၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ လူ၌လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာနီးသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ အသံတို႔ကို ၾကားကုန္၏။ ထိုဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္၌လည္းမ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၆။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တစ္ပါးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိကုန္၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္းစြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္းအမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာစိတ္ကို လည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟုသိကုန္၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း၆ ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟုသိကုန္၏၊ က်ဳံ႕ေသာ စိတ္ကိုလည္း က်ဳံ႕ေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ပ်ံ႕ေသာ စိတ္ကိုလည္း ပ်ံ႕ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္း ျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ျမတ္ သည္၏အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္းျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္ကိုလည္းသာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ သာလြန္ ေသာ တရားမရွိေသာ စိတ္ကိုလည္းသာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္းတည္ၾကည္ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ဟုသိကုန္၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ မလြတ္ေျမာက္ ေသာစိတ္ကိုလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊

ဥဒါယီ ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ေသာ အလွျပင္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမပ်ဳိသည္ လည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ားပ်ဳိသည္လည္းေကာင္း သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မွန္၌ျဖစ္ေစ၊ ၾကည္လင္ေသာ ေရခြက္၌ျဖစ္ေစ မိမိ မ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္႐ႈလတ္ေသာ္ (မွဲ႕စေသာ) အေျပာက္အစြန္းရွိသည္ကို (မွဲ႕စေသာ) အေျပာက္ အစြန္းရွိ၏ဟုသိရာ၏၊ (မဲွ႕စေသာ) အေျပာက္အစြန္းမရွိသည္ကို (မွဲ႕စေသာ) အေျပာက္အစြန္းမရွိဟု သိရာ၏။ ဥဒါယီ ဤအတူသာလွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္ အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာသတၱဝါ တစ္ပါးေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိကုန္၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္းစြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ စြဲမက္ျခင္း ‘ရာဂ’ ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း စြဲမက့္ျခင္း ‘ရာဂ’ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏။ပ။ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ကိုလည္းအမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ ႏွင့္ တကြေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကင္းေသာစိတ္ကိုလည္း အမ်က္ထြက္ျခင္း ‘ေဒါသ’ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ေတြေဝျခင္း’ေမာဟ’ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ႏွင့္တကြေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ကင္းေသာ စိတ္ကိုလည္း ေတြေဝျခင္း ‘ေမာဟ’ ကင္းေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ က်ဳံ႕ေသာစိတ္ကိုလည္း က်ဳံ႕ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ပ်ံ႕ေသာစိတ္ ကိုလည္း ပ်ံ႕ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ကိုလည္း ျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ‘မဟဂၢဳတ္’ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ျမတ္သည္၏ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္းျမတ္သည္၏အျဖစ္သို႔ မေရာက္ေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ သာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္ကိုလည္းသာလြန္ေသာ တရားရွိေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ သာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ စိတ္ကိုလည္းသာလြန္ေသာ တရားမရွိေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္းတည္ၾကည္ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ကိုလည္း မတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ဟုသိကုန္၏၊ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ကိုလည္း လြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ဟု သိကုန္၏၊ မလြတ္ေျမာက္ေသာစိတ္ကိုလည္း မလြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ဟု သိကုန္၏၊ ထိုပရစိတၱဝိဇာနနအဘိညာဥ္၌လည္း မ်ားစြာေသာငါ၏တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၇။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္၏။ ဤသည္ကား အဘယ္နည္း၊ တစ္ဘဝကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ဘဝတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝႏွစ္ဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝေလးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝငါးဆယ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဘဝတစ္သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားျပားေသာ ပ်က္ကပ္ ျဖစ္ကပ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ”ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ (ငါသည္) ဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤမည္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏၊ ထိုဘဝ၌လည္းဤသို႔ေသာ အမည္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အႏြယ္ရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အဆင္းရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အစာရွိခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့၏၊ ဤသို႔ေသာ အသက္အပိုင္းအျခား ရွိခဲ့၏၊ ထို (ငါ) သည္ ထိုဘဝမွ ေသခဲ့၍ ဤဘဝ၌ ျဖစ္ျပန္၏”ဟု ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္ အႏြယ္) ႏွင့္ တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွး၌ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္၏။

ဥဒါယီ ဥပမာအားျဖင့္ ေယာက္်ားသည္ မိမိရြာမွ တစ္ပါးေသာ ရြာသို႔ သြားရာ၏၊ ထိုရြာမွလည္းတစ္ပါးေသာရြာသို႔ သြားရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုေရာက္ေသာရြာမွ မိမိရြာသို႔သာလွ်င္ ျပန္လာရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားအား ”ငါသည္ မိမိေနရာရြာမွ တစ္ပါးေသာ ရြာကို သြားခဲ့၏၊ ထိုရြာ၌လည္း ဤသို႔ရပ္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ထိုင္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့၏၊ ထိုရြာမွလည္းဤမည္ေသာရြာသို႔ သြား ခဲ့၏၊ ထိုရြာ၌လည္း ဤသို႔ ရပ္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ထိုင္ခဲ့၏၊ ဤသို႔ ေျပာဆိုခဲ့၏၊ ဤသို႔ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့၏၊ ထိုငါသည္ ထိုရြာမွ မိမိရြာသို႔သာလွ်င္ ျပန္လာ၏”ဟု အၾကံျဖစ္ရာ၏။ ဥဒါယီဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ မ်ားေသာ အစီအရင္ရွိေသာ ေရွးကေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ ကုန္၏။ ဤေရွးက ေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ဟူသည္အဘယ္နည္းဟူမူ- တစ္ခုေသာဘဝကိုလည္း ေကာင္း။ပ။ ဤသို႔ အျခင္းအရာႏွင့္တကြ ၫႊန္ျပဖြယ္ (အမည္ အႏြယ္) ႏွင့္တကြ မ်ားျပားေသာ ေရွးက ျဖစ္ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္၏။ ထိုပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိအဘိညာဥ္၌လည္း မ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုးကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၈။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါ ယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာျဖစ္ေပၚ ေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိ၏။ ”အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ကာယဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဝစီ ဒုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ႏွွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို စြပ္စြဲကုန္၏၊ မွားေသာအယူရွိကုန္၏၊ မွားေသာအယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို (သတၱဝါ) တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ မေကာင္းေသာ လားရာ ပ်က္စီးလ်က္ က်ေရာက္ရာ ငရဲ၌ျဖစ္ေပၚကုန္၏၊ အခ်င္းတို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္ကား ကာယသုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ဝစီသုစ႐ိုက္ႏွင့္ျပည့္စံုကုန္၏၊ မေနာသုစ႐ိုက္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ အရိယာတို႔ကို မစြပ္စြဲကုန္၊ မွန္ေသာ အယူရွိကုန္၏၊ မွန္ေသာ အယူျဖင့္ ျပဳေသာ ကံရွိကုန္၏၊ ထို သတၱဝါတို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီးသည္မွေနာက္၌ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေပၚကုန္၏”ဟု ဤသို႔လွ်င္ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏မ်က္စိထက္ သာလြန္ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါ ေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါတို႔ကို ျမင္ကုန္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိကုန္၏။

ဥဒါယီ ဥပမာအားျဖင့္ ျမဲၿမံစြာ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ေသာ တံခါးႏွစ္ခုရွိေသာ အိမ္သည္ ရွိရာ၏၊ ထိုအိမ္၌မ်က္စိအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ားသည္ အိမ္၏ အလယ္၌ ရပ္တည္လ်က္ အိမ္သို႔ဝင္ကုန္ေသာအိမ္မွထြက္ကုန္ေသာ ထိုမွ ဤမွ ေလွ်ာက္ကုန္ေသာ ထိုမွ ဤမွ လွည့္လည္ကုန္ေသာ လူတို႔ကို ျမင္ရာ၏၊ ဥဒါယီ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ လူတို႔၏ မ်က္စိထက္သာလြန္ ေသာ နတ္မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ‘ဒိဗၺစကၡဳ’ ဉာဏ္ျဖင့္ ေသဆဲသတၱဝါ ျဖစ္ေပၚဆဲသတၱဝါယုတ္ေသာသတၱဝါ ျမတ္ေသာသတၱဝါ အဆင္းလွေသာသတၱဝါ အဆင္းမလွေသာသတၱဝါေကာင္းေသာလားရာရွိေသာသတၱဝါ မေကာင္းေသာလားရာရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကို ျမင္ကုန္၏၊ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚေသာ သတၱဝါတို႔ကို သိကုန္၏။ပ။ ထိုဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္၌လည္း မ်ားစြာေသာငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။

၂၅၉။ ဥဒါယီ တစ္ဖန္လည္း ငါသည္ တပည့္တို႔အား အက်င့္တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာ ငါ၏တပည့္တို႔သည္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနကုန္၏။ ဥဒါယီဥပမာ အားျဖင့္ ေတာင္ဝွမ္း၌ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း ေနာက္က်ဳကင္းေသာ ေရအိုင္သည္ ရွိရာ၏၊ မ်က္စိအျမင္ရွိ ေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုေရအိုင္၏ ကမ္း၌ ရပ္လ်က္ ခ႐ု ေယာက္သြား ေက်ာက္စရစ့္အိုးျခမ္း ငါး အေပါင္းတို႔ သြားေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရပ္တည္ေနၾကသည္ကိုလည္းေကာင္းျမင္ရာ၏၊ ထို ေယာက်္ားအား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ရာ၏- ”ဤေရအိုင္သည္ ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္းေနာက္က်ဳကင္း၏၊ ထို ေရအိုင္၌ ခ႐ု ေယာက္သြား ေက်ာက္စရစ္ အိုးျခမ္း ငါးအေပါင္းတို႔ သြားလည္းသြားၾကကုန္၊ ရပ္လည္း ရပ္ၾကကုန္၏”ဟု သိသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ဥဒါယီ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ငါသည္တပည့္တို႔အား အက်င့္ တရားတို႔ကို ေဟာၾကားထား၏၊ ေဟာၾကားထားသည့္အတိုင္း က်င့္ကုန္ေသာငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ျခင္းေၾကာင့္ အာသေဝါကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ေသာ’အရဟတၱဖိုလ္’ စိတ္ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ ‘အရဟတၱဖိုလ္’ ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ကိုယ္တိုင္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနကုန္၏။ ထိုေစေတာဝိမုတၱိ ပညာဝိမုတၱိ၌လည္းမ်ားစြာေသာ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ အဘိညာဥ္၏အဆံုး ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၍ ေနၾကကုန္၏။ ဥဒါယီ ဤသည္ကား ပၪၥမတရား ေပတည္း၊ ယင္းတရားေၾကာင့္ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍ အမွီျပဳ၍ ေနၾကကုန္၏။

ဥဒါယီ ဤသည္တို႔ကား ငါးပါးေသာတရားတို႔တည္း။ ယင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ ငါ၏ တပည့္တို႔သည္ငါ့ကို ႐ိုေသကုန္၏၊ ေလးစားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏၊ ပူေဇာ္ကုန္၏၊ အ႐ိုအေသျပဳ၍ အေလးျပဳ၍အမွီျပဳ၍ ေနကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ သကုလုဒါယီ ပရိဗိုဇ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ခံယူေလသတည္း။

ခုနစ္ခုေျမာက္မဟာသကုလုဒါယိသုတ္ ၿပီး၏။