မန ၈၂: ရ႒ပါလသုတ္

၂၉၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ကု႐ုတိုင္း၌ ေဒသစာရီလွည့္လည္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထုလႅေကာ႒ိကရြာသား ပုဏၰားႏွင့့္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဤသို႔ ၾကားသိၾကကုန္၏- ”အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳသည့္သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ ကု႐ုတိုင္းသို႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူရာ မ်ားစြာေသာရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ထုလႅေကာ႒ိက ရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏။ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသံသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏- ‘ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာသိေတာ္ မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္’စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကိုဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ’မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါး တရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္ မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏’ဟု (ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏)။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ားလူမ်ားႏွင့္တကြေသာ လူ႕ေလာကကို ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစ၏ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာအနက္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သဒၵါႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ေသာျမတ္ေသာအက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ရဟႏၲာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔ကို ဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ေကာင္းသည္သာတည္း”ဟု (ၾကားသိၾကကုန္၏)။

ထိုအခါ ထုလႅေကာ႒ိကရြာသား ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကိုေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏။ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ အမည္အႏြယ္ကို ေျပာၾကားလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ တို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္ေသာ ထုလႅေကာ႒ိကရြာသား ပုဏၰားႏွင့္အမ်ဳိးသားတို႔အား တရားစကား ျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြားကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ ေစ ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။

၂၉၄။ ထိုအခါ ထိုထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုး၌ပင္လွ်င္ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိး၏ သားျဖစ္ေသာ ရ႒ပါလမည္ေသာအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ပရိသတ္၌ ထိုင္ေန၏၊ ထိုအခါ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား-”ငါသည္ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သိရ၏၊ ထိုသို႔သိရသည့္အတိုင္း လူ႕ေဘာင္၌ ေနသူသည္ စင္စစ္ ျပည့္စံုစင္ၾကယ္၍ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္တူေသာ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရန္ မလြယ္ကူေခ်၊ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကိုဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါထုလႅေကာ႒ိကရြာသား ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားက တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြားကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ေစရႊင္လန္းေစၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၍ ေနရာမွထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို့ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ ဖဲခြါသြားၾကကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ထုလႅေကာ႒ိကရြာသား ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔ ထသြား၍မၾကာမီ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သိပါ၏၊ ထိုသို႔ သိရသည့္အတိုင္း လူ႕ေဘာင္၌ ေနသူသည္ စင္စစ္ ျပည့္စံုစင္ၾကယ္၍ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္တူေသာ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရန္ မလြယ္ကူပါ၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္လိုပါသည္၊ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ၌ ရွင္ရဟန္းအျဖစ္ကို ရလိုပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ရဟန္းျပဳေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရ႒ပါလ သင့္ကို အမိအဖတို႔က လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္ကို အမိအဖတို႔က လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳေသးပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရ႒ပါလ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ အမိအဖတို႔က ခြင့္မျပဳေသာသားကိုရဟန္းျပဳေပးေတာ္မမူကုန္ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ မိဘတို႔က ခြင့္ေပးေအာင္ ျပဳပါမည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၂၉၅။ ထို႔ေနာက္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ မိဘတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေသာ္ မိဘတို႔အား- ”မိခင္ဖခင္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သိရပါ၏၊ ထိုသို႔ သိရသည့္အတိုင္း လူ႕ေဘာင္၌ ေနသူသည္ စင္စစ္ ျပည့္စံုစင္ၾကယ္၍ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္ တူေသာ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရန္ မလြယ္ကူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္လိုပါသည္၊ အကြၽႏု္ပ္ကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳၾကပါကုန္”ဟု ေျပာဆို၏။

ဤသို႔ ေျပာေသာ္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ မိဘတို႔သည္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား ”ခ်စ္သား ရ႒ပါလ သင္သည္ ငါတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္၍ ခ်စ္ခင္အပ္သူ ႏွစ္သက္အပ္သူခ်မ္းသာစြာ ႀကီးျပင္းလာသူ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴလာရသူ ျဖစ္ေပ၏၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ သင္သည္ မည္သည့္ ဆင္းရဲကိုမွ် မသိ၊ သင္ေသေသာ္မွလည္း ငါတို႔သည္ အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရကုန္အံ့၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကား ဤလူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ငါတို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါကုန္အံ့နည္း”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ မိဘတို႔အား- ”မိခင္ဖခင္တို႔ အကြၽႏု္ပ္သည္ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ကို ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ သိပါ၏၊ (ထိုသို႔သိရသည့္အတိုင္း) လူ႕ေဘာင္၌ ေနသူသည္ စင္စစ္ျပည့္စံု စင္ၾကယ္၍ ခ႐ုသင္းပြတ္သစ္ႏွင့္တူေသာ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ရန္ မလြယ္ကူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္လိုပါသည္၊ အကြၽႏု္ပ္ကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳၾကပါကုန္”ဟု ေျပာဆို၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ မိဘတို႔သည္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား- ”ခ်စ္သားရ႒ပါလ သင္သည္ ငါတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္၏၊ ခ်စ္ခင္အပ္သူ ႏွစ္သက္အပ္သူ ခ်မ္းသာစြာ ႀကီးျပင္းလာသူ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴလာရသူ ျဖစ္ေပ၏၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ သင္သည္ မည္သည့္ ဆင္းရဲကိုမွ် မသိ၊ ငါတို႔သည္ သင္ေသေသာ္မွလည္း အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရကုန္အံ့၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကား ငါတို႔သည္ ဤလူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာလွ်င္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါကုန္အံ့နည္း”ဟု ေျပာဆိုၾက့ကုန္၏။

၂၉၆။ ထို႔ေနာက္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ”ငါ့ကို မိဘတို႔က လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳကုန္”ဟု သိ၍ အခင္းမရွိေသာ ေျမေပၚ၌ ”ဤေနရာ၌သာလွ်င္ ငါ့အားေသျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု (ဆို၍) ထိုအရပ္၌ပင္အိပ္၏။ ထို႔ေနာက္ ရ႒ပါလအမ်ဳိး ေကာင္းသားသည္ ထမင္းတစ္နပ္ကိုလည္း မစား၊ ထမင္းႏွစ္နပ္တို႔ကိုလည္း မစား၊ ထမင္းသံုးနပ္တို႔ကိုလည္း မစား၊ ထမင္းေလးနပ္တို႔ကိုလည္း မစား၊ ထမင္းငါးနပ္တို႔ကိုလည္း မစား၊ ထမင္းေျခာက္နပ္တို႔ကိုလည္း မစား၊ ထမင္းခုနစ္နပ္တို႔ကိုလည္း မစား။ ထိုအခါရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္းသား၏ မိဘတို႔သည္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား- ”ခ်စ္သားရ႒ပါလ သင္သည္ငါတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္၍ ခ်စ္ခင္အပ္သူ ႏွစ္သက္အပ္သူ ခ်မ္းသာစြာ ႀကီးျပင္းလာသူခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴလာရသူ ျဖစ္ေပ၏၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ သင္သည္ မည္သည့္ ဆင္းရဲကိုမွ် မသိ၊ ငါတို႔သည္ သင္ေသေသာ္မွလည္း အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရကုန္အံ့၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကား ငါတို႔သည္ ဤလူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါကုန္အံ့နည္း၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ ထေလာ့၊ စားလည္း စားေလာ့၊ ေသာက္လည္း ေသာက္ေလာ့၊ ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္ပါးေလာ့၊ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးကာ ကာမဂုဏ္မ်ားကို ခံစား၍ ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလ်က္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေလာ့၊ သင့္ကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ငါတို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ကုန္”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာၾကကုန္ေသာ္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ အမိအဖတို႔သည္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား-”ခ်စ္သား ရ႒ပါလ သင္သည္ ငါတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္၍ ခ်စ္ခင္အပ္သူႏွစ္သက္အပ္သူ ခ်မ္းသာစြာ ႀကီးျပင္းလာသူ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴလာရသူ ျဖစ္ေပ၏၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလသင္သည္ မည္သည့္ဆင္းရဲကိုမွ် မသိ၊ သင္ေသေသာ္မွလည္း ငါတို႔သည္ အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရကုန္အံ့၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကား လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါကုန္အံ့နည္း၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ ထေလာ့၊ စားလည္း စားေလာ့၊ ေသာက္လည္း ေသာက္ေလာ့၊ ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္ပါးေလာ့၊ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးကာ ကာမဂုဏ္မ်ားကို ခံစား၍ ေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလ်က္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေလာ့၊ သင့္ကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ငါတို႔ ခြင့္မျပဳႏိုင္ကုန္”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။

၂၉၇။ ထို႔ေနာက္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္းသားထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေသာ္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား ”အေဆြရ႒ပါလ သင္သည္ မိဘတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာသား ျဖစ္၍ ခ်စ္ခင္အပ္သူ ႏွစ္သက္အပ္သူ ခ်မ္းသာစြာ ႀကီးျပင္းလာသူ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴလာရသူျဖစ္ေပ၏၊ အေဆြရ႒ပါလ သင္သည္ မည္သည့္ဆင္းရဲကိုမွ် မသိ၊ သင္၏ မိဘတို႔သည္ သင္ေသေသာ္မွလည္း (မိဘတို႔) အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရေပလိမ့္မည္၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကားလူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါကုန္အံ့နည္း၊ အေဆြရ႒ပါလထေလာ့၊ စားလည္း စားေလာ့၊ ေသာက္လည္း ေသာက္ေလာ့၊ ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္ပါးေလာ့၊ စားေသာက္ေပ်ာ္ပါးကာ ကာမဂုဏ္မ်ားကို ခံစား၍ ေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳလ်က္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေလာ့၊ သင့္ကို လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ကား မိဘတို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ သင္၏ မိဘတို႔သည္သင္ေသေသာ္မွလည္း အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရေပမည္၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကားလူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ကုန္အံ့နည္း”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

ဤသို႔ ေျပာကုန္ေသာ္ ရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ လည္း။ပ။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ရ႒ပါလအမ်ဳိး့ေကာင္းသားအား-”အေဆြရ႒ပါလ သင္သည္ မိဘတို႔၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္၍ ခ်စ္ခင္အပ္သူႏွစ္သက္အပ္သူ ခ်မ္းသာစြာ ႀကီးျပင္းလာသူ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴလာရသူ ျဖစ္ေပ၏၊ အေဆြရ႒ပါလသင္သည္ မည္သည့္ဆင္းရဲကိုမွ် မသိ၊ သင္၏ မိဘတို႔သည္ သင္ေသေသာ္မွလည္း (မိဘတို႔) အလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရေပလိမ့္မည္၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကား လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ကုန္အံ့နည္း၊ အေဆြရ႒ပါလ ထေလာ့၊ စားလည္း စားေလာ့၊ ေသာက္ လည္း ေသာက္ေလာ့၊ ေပ်ာ္လည္း ေပ်ာ္ပါးေလာ့၊ စားေသာက္ ေပ်ာ္ပါးကာ ကာမဂုဏ္မ်ားကိုခံစား၍ ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလ်က္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေလာ့။ သင့္ကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ကား မိဘတို႔ ခြင့္ျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ သင္၏ မိဘတို႔သည္ သင္ေသေသာ္မွလည္းအလိုမရွိကုန္ဘဲ သင္ႏွင့္ ခြဲခြါၾကရေပမည္၊ အသက္ရွင္ေနေသာ သင့္ကိုကား လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဘယ္မွာ ခြင့္ျပဳႏိုင္ကုန္အံ့နည္း”ဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း ရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္း သားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။

၂၉၈။ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္းသား၏ မိဘတို႔ထံ သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးေသာ္ ”မိခင္ဖခင္တို႔ ‘ဤရ႒ပါလသည္ အခင္းမရွိေသာ ေျမေပၚဝယ္ ဤေနရာ၌သာလွ်င္ငါ့အား ေသျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္’ဟု အိပ္၏။ သင္တို႔သည္ ရ႒ပါလကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္မျပဳၾကပါမူ ထိုေနရာ၌ပင္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္၊ အကယ္၍ သင္တို႔သည္ ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္ျပဳၾကပါမူ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ေနေသာရ႒ပါလကို ျမင္ၾကရဦးမည္၊ ရ႒ပါလသည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္၍ ရဟန္းျပဳၿပီးမွ အကယ္၍မေပ်ာ္ ပိုက္ပါမူ သူ႕အား မိဘတို႔ အိမ္မွတစ္ပါး သြားစရာ အဘယ္မွာရွိအံ့နည္း၊ ဤ (အိမ္) သို႔သာလွ်င္တစ္ဖန္ ျပန္လာပါလိမ့္မည္၊ ရ႒ပါလကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ခြင့္ျပဳၾကပါကုန္”ဟု ေျပာ ဆိုၾကကုန္၏။

ထိုအခါ ရ႒ပါလ၏ မိဘတို႔သည္ ”အေမာင္တို႔ ရ႒ပါလကို လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ငါတို႔ ခြင့္ျပဳပါကုန္၏၊ သို႔ရာတြင္ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ မိဘတို႔ကို အေတြ႕ခံပါေစ”ဟု (ေျပာဆိုၾကကုန္၏)။ ထိုအခါ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသား၏ သူငယ္ခ်င္းတို႔သည္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးေသာ္ ”အေဆြရ႒ပါလ ထေလာ့၊ သင့္ကို မိဘတို႔သည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ျပဳၾကၿပီ၊ သို႔ရာတြင္ သင္သည္ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ အမိအဖတို႔ကို အေတြ႕ခံရမည္”ဟု ေျပာၾကကုန္၏။

၂၉၉။ ထို႔ေနာက္ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ထ၍ အားယူကာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ ဘုရားအကြၽႏု္ပ္ကို မိဘတို႔က လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြင့္ေပးၾကပါၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္အကြၽႏု္ပ္ကို ရဟန္းျပဳေတာ္မူပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ရွင့္အျဖစ္ ရဟန္းအျဖစ္ကို ရေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ရ႒ပါလ ရဟန္းျပဳ၍မၾကာျမင့္မီ လခြဲမွ် လြန္လတ္ေသာ္ ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုး၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသမွ် ေနေတာ္မူ၍သာဝတၳိျပည္သို႔ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူ၏။ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူလတ္ေသာ္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္လ်က္ (နိဗၺာန္သို႔) ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနလတ္ေသာ္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားမ်ား လိုလားအပ္သည့္ အတုမရွိေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ အက်ဳိးကို မၾကာမီ ယခုဘဝ၌ပင္ ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက့္ျပဳကာ ျပည့္စံုေစ၍ ေန၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈကုန္ၿပီ၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကိုျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ ရ႒ပါလသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္လ်က္ ”အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္ကို အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ အမိအဖတို႔ကို အေတြ႕ခံလိုပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရ႒ပါလ အမ်ဳိးေကာင္းသား သိကၡာခ်၍ လူထြက္ရန္မထိုက္သည္ကို သိေတာ္မူသည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ စိတ္ကို (မိမိ) စိတ္ေတာ္ျဖင့္ပိုင္းျခား၍ ႏွလံုးသြင္းေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ရ႒ပါလကို ”ရ႒ပါလ ယခုအခါ၌အေတြ႕ခံရန္ အခ်ိန္ကို သင္ သိ၏ (အေတြ႕ခံရန္မွာ သင္၏ အလိုအတိုင္းပင္ ျဖစ္၏)”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ေနရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္အ႐ိုအေသျပဳကာ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို သိုမွီး၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုးသို႔ ေဒသစာရီႂကြခ်ီခဲ့ရာ အစဥ္အတိုင္း ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုးသို႔ ဆိုက္ေရာက္၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလမေထရ္သည္ ထိုထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုး၌ ေကာရဗ်မင္း၏ မိဂစီရမည္ေသာ ဥယ်ာဥ္၌သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုးသို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေလ၏၊ ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုး၌ အိမ္စဥ္အတိုင္းရပ္၍ ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ မိမိ၏ အဖအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္မိေလ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ အဖသည္ အလယ္တံခါးမုခ္ဦး၌ ဆံရွင္း၍ေန၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ အဖသည္ အေဝးကႂကြလာေသာ အသွ်င္ရ႒ပါလကို ျမင္၍”ဤဦးျပည္းရဟန္းယုတ္တို႔သည္ ငါတို႔၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ေသာ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သားကို ရဟန္းျပဳေပးၾကကုန္၏”ဟု ဆို၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ မိမိအဖအိမ္မွ အလွဴဒါနမရခဲ့သည့္ျပင္ ‘ကန္ေတာ့’ဟု တုံ႔ျပန္မႈဆြမ္း (ကန္ေတာ့ဆြမ္း) ကိုမွ် မရခဲ့၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဆဲေရးမႈကိုသာရခဲ့၏၊ ထိုအခါအသွ်င္ရ႒ပါလ၏ ေဆြမ်ဳိးသဖြယ္ျဖစ္သည့္ (အိမ္ေပါက္) ကြၽန္မသည္ တစ္ညဥ့္လြန္ (သိုးေလ) ၿပီးေသာ မုေယာမုန္႔ကို စြန္႔ပယ္လို၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ထိုေဆြမ်ဳိးသဖြယ္ျဖစ္သည့္ကြၽန္မကို ”ႏွစ္မ ထို (မုန္႔) ကို အကယ္၍ စြန္႔ပစ္ရမည္ ျဖစ္အံ့၊ ငါ၏ ဤသပိတ္၌ ေလာင္းေလာ့”ဟုေျပာ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ ေဆြမ်ဳိးသဖြယ္ျဖစ္သူ ကြၽန္မသည္ တစ္ညဥ့္လြန္ (သိုးေလ) ၿပီးေသာထိုမုေယာမုန္႔ကို အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ သပိတ္၌ ေလာင္းစဥ္ လက္ ေျခ အသံတို႔၏ အမွတ္အသားကို မွတ္ယူ၏။

၃ဝဝ။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ ေဆြမ်ဳိးသဖြယ္ျဖစ္သူ ကြၽန္မသည္ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ မိခင္ထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အသွ်င္မ သိပါေလာ့၊ အသွ်င့္သား ရ႒ပါလသည္ ေရာက္လာၿပီ”ဟု အသွ်င္ရ႒ပါလ၏အမိကို ေျပာ၏။ ဟယ္ ကြၽန္မ အကယ္၍ သင္အမွန္ေျပာမူ သင့္ကို ကြၽန္အျဖစ္မွ လႊတ္ပစ္မည္ဟု (ဆို၏)၊ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ မိခင္သည္ အသွ်င္ရ႒ပါလ ဖခင္ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ ဖခင္ ကို ”အသွ်င္ သိပါေလာ့၊ အမ်ဳိးေကာင္းသား အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ေရာက္လာၿပီ”ဟု ေျပာဆို၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ နံရံေျခတစ္ခုကို မွီ၍ တစ္ညဥ့္လြန္ (သိုးေလ) ၿပီးေသာ ထိုမုေယာမုန္႔ ကိုသံုးေဆာင္ေန၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ အဖလည္း အသွ်င္ရ႒ပါလထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ရ႒ပါလအား ဤစကားကို ေျပာဆို၏- ”ခ်စ္သားရ႒ပါလ တစ္ညဥ့္လြန္ (သိုးေလ) ၿပီးေသာ မုေယာမုန္႔ကိုစားမွ စားပေလ၊ အကယ္စင္စစ္ မိမိအိမ္သို႔ သြားသင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ”ဟု ေျပာ၏။ ဒါယကာႀကီးလူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ငါတို႔အား အဘယ္မွာ အိမ္ရွိအံ့နည္း၊ ဒါယကာႀကီး့ငါတို႔သည္ အိမ္မရွိၾကကုန္၊ ဒါယကာႀကီး သင္၏ အိမ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ ထိုအိမ္မွ အလွဴဒါနမရခဲ့သည့္ျပင္ တုံ႔ျပန္မႈ (ကန္ေတာ့ဆြမ္း) ကိုမွ် မရခဲ့၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဆဲေရးျခင္းကိုသာ ရခဲ့၏ဟု (ေျပာ၏)။ ခ်စ္သား ရ႒ပါလ လာ, အိမ္သို႔ သြားၾကကုန္အံ့ဟု (ဆို၏)။ ဒါယကာႀကီး တန္ၿပီ၊ ယေန႔အကြၽႏု္ပ္အား ဆြမ္းကိစၥ ၿပီးၿပီဟု (ဆို၏)။ ခ်စ္သားရ႒ပါလ သို႔ျဖစ္မူ နက္ဖန္အတြက္ ဆြမ္းကိုလက္ခံပါေလာ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနသျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။ ထိုအခါအသွ်င္ရ႒ပါလ၏ အဖသည္ အသွ်င္ရ႒ပါလ လက္ခံသည္ကို သိ၍ မိမိအိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ႀကီးစြာေသာေရႊပုံ ေငြပံုကို ျပဳေစ၍ ဖ်ာတို႔ျဖင့္ ဖံုးၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ မယားေဟာင္းတို႔ကို ”ေခြၽးမတို႔လာၾကကုန္ေလာ့၊ ေရွးအခါက ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားအား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေစတတ္ေသာအဆင္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္ၾက ကုန္ေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။

၃ဝ၁။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ အဖသည္ ထိုညဥ့္လြန္သျဖင့္ မိမိအိမ္၌ မြန္ျမတ္ေသာခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို စီရင္၍ အသွ်င္ရ႒ပါလအား ”ခ်စ္သားရ႒ပါလ ဆြမ္းျပင္ၿပီးၿပီ၊ ဆြမ္းစားရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ”ဟု အခ်ိန္ကို ၾကားေလွ်ာက္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ မိမိအဖ၏ အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏။ ထိုအခါအသွ်င္ရ႒ပါလ၏ အဖသည္ ေရႊပံု ေငြပံုကို ဖြင့္၍ အသွ်င္ရ႒ပါလအား-”ခ်စ္သားရ႒ပါလဤ (ေရႊေငြ) သည္ သင့္အမိ၏ အမိဘက္မွ ပါလာေသာ ဥစၥာတည္း (မိန္းမသား၏ မိန္းမသံုးဥစၥာတည္း၁)။ အဖဘက္မွ ပါလာေသာ ဥစၥာသည္ကား တစ္ျခားရွိေသး၏၊ အဘိုးအေဘးဘက္မွ (ဆင္းသက္) လာေသာ ဥစၥာလည္း တစ္ျခားရွိေသး၏၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ လူထြက္၍စည္းစိမ္တို႔ကိုလည္း ခံစားရန္ ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ျပဳရန္ ရႏိုင္၏၊ ခ်စ္သားရ႒ပါလ လာေလာ့၊ လူထြက္၍ စည္းစိမ္တို႔ကိုလည္း ခံစားေလာ့၊ ေကာင္းမႈတို႔ ကိုလည္း ျပဳေလာ့”ဟု ေျပာဆို၏။ ဒါယကာႀကီး အကယ္၍ ငါ၏ စကားကို လိုက္နာသည္ ျဖစ္မူ ဤေရႊေငြတို႔ကို လွည္းတို႔ျဖင့္ထုတ္ေဆာင္ကာ ဂဂၤါျမစ္လယ္ ေရအလ်ဥ္၌ ပစ္ခ်လိုက္ေလာ့၊ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ထို (ဥစၥာဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ သင့္အား ပူေဆြးရမႈ ငိုေႂကြးရမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲရမႈ စိတ္ဆင္းရဲရမႈျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္လိမ့္မည္ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ မယားေဟာင္းတို႔သည္ အသီးအသီး ေျခတို႔ကိုကိုင္၍ အသွ်င္ရ႒ပါလ အား-”အသွ်င့္သား အၾကင္ (နတ္သမီး) တို႔ကို (ရလိုမႈဟူေသာ) အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသွ်င့္သားသည္ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုနတ္သမီးတို႔ကား အဘယ္သို႔ေသာ သေဘာရွိပါကုန္သနည္း”ဟုေျပာၾက ကုန္၏။ ႏွမတို႔ ငါသည္ နတ္သမီးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သည္မဟုတ္ဟု (ဆို၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ မယားေဟာင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို အသွ်င့္သားရ႒ပါလသည္ ႏွမတို႔ဟူေသာေခၚေဝၚေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ေခၚေဝၚေျပာဆိုေနေတာ့သည္ဟု ထိုေနရာ၌ပင္လွ်င္ မိန္းေမာေတြေဝ၍ လဲကုန္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ အဖျဖစ္သူအား ”ဒါယကာႀကီး ဆြမ္းေဘာဇဥ္တို႔ကို ေပးလွဴမည္ ျဖစ္လွ်င္ေပးလွဴေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို (ဥစၥာမိန္းမ အေထြေထြျပလ်က္) မညႇဥ္းဆဲပါလင့္”ဟု ေျပာဆို၏။ ခ်စ္သားရ႒ပါလ သံုးေဆာင္ေလာ့၊ ဆြမ္းျပင္ၿပီးပါၿပီဟု (ဆို၏)။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ရ႒ပါလ၏ မိဘတို႔သည္ အသွ်င္ရ႒ပါလအား မြန္ျမတ္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္တိုင္ေအာင္ တားျမစ္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ လုပ္ေကြၽးကုန္၏။

၃ဝ၂။ ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ဆြမ္းစားၿပီး၍ သပိတ္မွ လက္ကို ဖယ္ၿပီးေသာ္ ရပ္လ်က္သာ လွ်င္ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏ –

”႐ႈစမ္းေလာ့၊ အနာဝအျပည့္, ကိုယ္ျဖစ္၍ (အ႐ိုးအေၾကာအသားတို႔ျဖင့္) ထက္ ဝန္းက်င့္စိုက္ေဆာက္ထားေသာ အျမဲက်င္နာ၍ အမ်ားသတၱဝါတို႔ ၾကံစည္အပ္ (ၾကံစည္ရာျဖစ္) ေသာအဆန္းတၾကယ္ ျပဳထားသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အတၱေဘာသည္ အျမဲတည္မႈ မရွိႏိုင္ေခ်။

႐ႈစမ္းေလာ့၊ ပတၱျမားနားေတာင္းျဖင့္ ဆန္းၾကယ္စြာ ျပဳျပင္ထားေသာ အ႐ိုးကို အေရဖံုးေနေသာ႐ုပ္ပံုသည္ အဝတ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္မွသာလွ်င္ တင့္တယ္ေပ၏။

ခ်ိပ္ရည္ ဆိုးထားေသာ ေျခေထာက္မ်ားႏွင့္ နံ႕သာမႈန္႔ လိမ္းက်ံထားေသာ မ်က္ႏွာတို႔သည္ လူမိုက္အားေတြေဝရန္ စြမ္းႏိုင္၍ (နိဗၺာန္) ကမ္းတစ္ဖက္ကို ရွာမွီးသူအား ေတြေဝရန္ မစြမ္းႏိုင္ကုန္သည္သာတည္း။

ရွစ္မ်ဳိးေသာ အဖို႔အစုတို႔ျဖင့္ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕ထားေသာ ဆံပင္တို႔ႏွင့္ မ်က္ကြင္း ေဆးလိမ္းက်ံထားေသာ မ်က္စိတို႔သည္ လူမိုက္အား ေတြေဝရန္ စြမ္းႏိုင္၍ (နိဗၺာန္) ကမ္းတစ္ ဖက္ကိုရွာမွီးသူအား ေတြေဝရန္ မစြမ္းႏိုင္ကုန္သည္သာတည္း။

မ်က္စဥ္းက်ည္အဆင္းရွိေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ တန္ဆာဆင္ထားေသာ အပုပ္ ေကာင္သည္ထိုလူမိုက္အား ေတြေဝရန္ စြမ္းႏိုင္၍ (နိဗၺာန္) ကမ္းတစ္ဖက္ကို ရွာမွီး သူအား ေတြေဝရန္မစြမ္းႏိုင္သည္သာတည္း။

သားမုဆိုးသည္ ပိုက္ကို ေထာင္ထား၏၊ သားသမင္သည္ ပိုက္ကို မထိပါးေစဘဲ အစာကို စားလ်က္သားမုဆိုး ျမည္တမ္းစဥ္ ဖဲသြားေလသတည္း”ဟု (ရြတ္ဆို ၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ရပ္လ်က္သာလွ်င္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆိုလ်က္ ေကာရဗ်မင္း၏မိဂစီရဥယ်ာဥ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ သစ္ပင္ရင္းတစ္ခု၌ ေန႔သန္႔စင္ေန၏။

၃ဝ၃။ ထိုအခါ ေကာရဗ်မင္းသည္ မိဂဝဥယ်ာဥ္မွဴးကို ”အခ်င္းမိဂဝ မိဂစီရဥယ်ာဥ္ေျမကို ျပင္ဆင္ ေလာ့၊ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းကို ၾကည့္႐ႈရန္ သြားၾကကုန္အံ့”ဟု မိန္႔၏၊ ”အသွ်င္မင္းျမတ္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟူ၍သာ လွ်င္မိဂဝဥယ်ာဥ္မွဴးသည္ ေကာရဗ်မင္းအား ျပန္ေလွ်ာက္ၾကား၍ မိဂစီရဥယ်ာဥ္ကို ျပင္ဆင္သည္ရွိေသာ္သစ္ပင္ရင္းတစ္ခု၌ ေန႔သန္႔စင္ေနေသာ အသွ်င္ရ႒ပါလကို ျမင္၍ ေကာရဗ်မင္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္”အသွ်င္မင္းျမတ္ သင္၏ မိဂစီရဥယ်ာဥ္သည္ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါၿပီ၊ ဤဥယ်ာဥ္၌ ဤထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုးမွျမတ္ေသာ အမ်ဳိးသား ျဖစ္ေသာ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားလည္း ရွိပါ၏၊ သင္မင္းျမတ္ မျပတ္ေျပာဆိုတမ္းတေနေသာ ရ႒ပါလအမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ သစ္ပင္ရင္းတစ္ခု၌ ေန႔သန္႔စင္ေနပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ အခ်င္းမိဂဝ သို႔ျဖစ္မူ ယခု ဥယ်ာဥ္ေျမကို မၾကည့္႐ႈလိုေတာ့ၿပီ၊ ထိုအသွ်င္ရ႒ပါလထံသို႔သာလွ်င္ငါတို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့ဟု (ဆို၏)။

ထိုအခါ ေကာရဗ်မင္းသည္ စီရင္သင့္ေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ အလံုးစံုကို စီရင္ၾကကုန္ေလာ့ဟု ဆို၍ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းကုန္ေသာ ယာဥ္တို႔ကို ကေစ၍ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေသာ ယာဥ္ကိုတက္စီးၿပီးလွ်င္ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေသာ ယာဥ္တို႔ျဖင့္ ထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုးမွ ႀကီးက်ယ္ေသာမင္းက်က္သေရျဖင့္ အသွ်င္ရ႒ပါလကို ဖူးေျမာ္ရန္ ထြက္သြားေလ၏။ ယာဥ္ျဖင့္ သြားသင့္ေသာ အရပ္တိုင္ေအာင္ ယာဥ္ျဖင့္သြား၍ ယာဥ္မွ သက္ဆင္းၿပီးလွ်င္ ေျခက်င္သာလွ်င္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာပရိသတ္ျဖင့္ အသွ်င္ရ႒ပါလထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ရ႒ပါလႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ရပ္လ်က္အသွ်င္ရ႒ပါလအား- ”အသွ်င္ရ႒ပါလ အသွ်င္သည္ ဤဆင္ကုန္းႏွီး၌ ထိုင္ပါေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။ မင္းႀကီး တန္ၿပီ၊ သင္ထိုင္ ေလာ့၊ ငါသည္ မိမိေနရာ၌ ထိုင္ေန၏ဟု (ဆို၏)။ ေကာရဗ်မင္းသည္ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီး လွ်င္ အသွ်င္ရ႒ပါလအား-

၃ဝ၄။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ပါတည္း၊ ယင္းပ်က္စီးျခင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူအခ်ဳိ႕တို႔သည္သာ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ၿပီးလွ်င္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကပါကုန္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း ဟူမူ- အိုမႈဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း၊ နာမႈဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း၊ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေဆြမ်ဳိးပ်က္စီးျခင္းတို႔ေပတည္း။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အိုမႈပ်က္စီးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း- အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္အိုမင္းႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္လြန္ေျမာက္ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္၏။ ထိုသူသည္”ယခုအခါ ငါသည္ အိုမင္းႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာ ဆင့္ဆင့္လြန္ေျမာက္ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ ငါသည္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ကိုရရန္ ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ကို တိုးပြါးေအာင္ျပဳရန္ မလြယ္ကူေခ်၊ ငါသည္ အကယ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ အိုမႈဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤပ်က္စီးျခင္းကို အိုမႈပ်က္စီးျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။ အသွ်င္ ရ႒ပါလမူကား ယခုအခါ ငယ္ရြယ္၏၊ ပ်ဳိမ်စ္၏၊ သူငယ္သာ ျဖစ္၏၊ မည္းနက္ေသာဆံရွိ၏၊ ပဌမအရြယ္အားျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလအား ထိုအိုမႈဟူေသာပ်က္စီးျခင္းသည္ မရွိ၊ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါသနည္း။ (၁)

အသွ်င္ရ႒ပါလ နာမႈ ပ်က္စီးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း- အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ အနာရွိ၏၊ ဆင္းရဲ၏၊ ျပင္းစြာနာ၏၊ ထိုသူသည္ ”ယခုအခါ ငါသည္ အနာရွိ၏၊ ဆင္းရဲ၏၊ ျပင္းစြာနာ၏၊ ငါသည္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ကိုရရန္ ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ကို တိုးပြါးေအာင္ျပဳရန္မလြယ္ကူေခ်၊ အကယ္၍ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကိုဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ထိုနာမႈပ်က္စီးျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကိုဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤပ်က္စီးျခင္းကို နာမႈပ်က္စီးျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလမူကား ယခုအခါ အနာမရွိ၊ ဆင္းရဲမရွိ၊ အညီအမွ်ေက်က်က္ေစတတ္ေသာ မေအးလြန္း မပူလြန္းေသာ ပါစကဓာတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလအားထိုနာမႈဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း သည္ မရွိ။ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို သိ၍ ျမင္၍ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္ သို႔ ဝင္ေရာက္ပါသနည္း။ (၂)

အသွ်င္ရ႒ပါလ စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း- အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ ေသာသူသည္ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာစည္းစိမ္ ရွိ၏။ ထိုသူ၏ ထိုစည္းစိမ္တို႔သည္အစဥ္အတိုင္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုသူသည္ ”ေရွးအခါက ငါသည္ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိ၏၊ ထိုငါ့အား ထိုစည္းစိမ္တို႔သည္ အစဥ္အတိုင္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏။ ငါသည္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္ကိုရရန္, ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္ကို တိုးပြါးေအာင္ ျပဳရန္မလြယ္ကူေခ်၊ အကယ္၍ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ ထိုစည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္တို႔ကို ရိတ္ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကိုဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤပ်က္စီးျခင္းကို စည္းစိမ္ပ်က္စီးျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလမူကား ဤထုလႅေကာ႒ိက နိဂံုး၌သာလွ်င္ ျမတ္ေသာ အမ်ဳိး၏သားျဖစ္ခဲ့၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလအား ထိုစည္းစိမ္ပ်က္စီးမႈ မရွိေခ်။ အသွ်င္ ရ႒ပါလသည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါသနည္း။ (၃)

အသွ်င္ရ႒ပါလ ေဆြမ်ဳိးပ်က္စီးျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း- အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူအား မ်ားစြာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသူ၏ ထိုအေဆြအမ်ဳိး့တို႔သည္ အစဥ္အတိုင္း ကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုသူသည္ ”ငါ့အား ေရွးအခါက မ်ားစြာေသာအေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုငါ့အား ထိုအေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ အစဥ္အတိုင္းကုန္ခန္းျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ငါသည္ မရေသးေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို ရရန္, ရၿပီးေသာ စည္းစိမ္တို႔ကိုတိုးပြါးေအာင္ ျပဳရန္ မလြယ္ကူေခ်၊ အကယ္၍ ငါသည္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာအဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ ထိုေဆြမ်ဳိးပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္ၿပီးလွ်င္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္းကို ေဆြမ်ဳိးပ်က္စီးျခင္းဟူ၍ ဆိုရ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလမွာမူကား ဤထုလႅေကာ႒ိကနိဂံုး၌ပင္လွ်င္ မ်ားစြာေသာ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလ အား ထိုေဆြမ်ဳိးပ်က္စီးျခင္းသည္ မရွိပါ။ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို သိ၍ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါသနည္း။ (၄)

အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤသည္တို႔ကား ပ်က္စီးျခင္း ေလးပါးတို႔ပါတည္း၊ ယင္းပ်က္စီးျခင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသူအခ်ဳိ႕တို႔သည္သာ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ပယ္၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံုၿပီးလွ်င္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကကုန္၏။ ထိုေလးပါးေသာ ပ်က္စီးျခင္းတို႔သည္ အသွ်င္ရ႒ပါလအား မရွိကုန္။ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

၃ဝ၅။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးပါးေသာ တရားအက်ဥ္းတို႔ကိုၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ယင္းတရားကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း ဟူမူ- မင္းႀကီး ”လူအေပါင္းသည္ အိုျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏၊ အျမဲမတည္” ဟူ၍ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရွးဦးစြာေသာ တရားအက်ဥ္းကိုၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ယင္းတရားအက်ဥ္းကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္၏။ မင္းႀကီး ”လူအေပါင္းသည္ ခိုကိုးရာမရွိ၊ အားထား ရာမရွိ”ဟူ၍ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ႏွစ္ခုေျမာက္ေသာ တရားအက်ဥ္းကို ၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ယင္းတရားကို သိ၍ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ မင္းႀကီး ”လူအေပါင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာမရွိ၊ အလံုးစံုေသာ ဥစၥာကို စြန္႔လႊတ္၍ သြားရ၏”ဟူ၍ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္သံုးခုေျမာက္ေသာ တရားအက်ဥ္းကို ၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ယင္းတရားကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ မင္းႀကီး ”လူအေပါင္းသည္ အလိုမျပည့္၊ ယုတ္ေလ်ာ့လ်က္သာ ရွိ၏၊ ေရာင့္ရဲမႈမရွိ၊ တဏွာ၏ ကြၽန္တည္း”ဟူ၍ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ေလးခုေျမာက္ေသာ တရားအက်ဥ္းကို ၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ငါသည္ ယင္းတရားကိုသိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့၏။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူ ထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤ ေလးပါးေသာ တရားအက်ဥ္းတို႔ကို ၫႊန္ျပေတာ္မူ၏။ ငါသည္ယင္းတရားေလးပါးကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏ဟု (ဆို၏)။

၃ဝ၆။ ”လူအေပါင္းသည္ အိုျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏၊ အျမဲ မတည္”ဟု အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ဆို၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလဆိုေသာ ဤစကား၏ သေဘာ (အဓိပၸါယ္) ကို အသို႔ မွတ္ရပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႏွစ္ဆယ္ရြယ္ အစိတ္ရြယ္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ သင္မင္းႀကီးသည္ ဆင္စီးအတတ္ ျမင္းစီးအတတ္ ရထားစီးအတတ္ ေလးအတတ္ ဓားလွံအတတ္တို႔၌ တတ္ေျမာက္ၿပီးျဖစ္၍ ေပါင္အား လက္႐ံုးအားရွိသည့္ျပင္ စစ္ေျမျပင္၌ က်င္လည္ႏိုင္ေသာအတၱေဘာ စြမ္းအားလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ႏွစ္ဆယ္ရြယ္အစိတ္ရြယ္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆင္စီးအတတ္ ျမင္းစီးအတတ္ ရထားစီးအတတ္ေလးအတတ္ ဓားလွံ အတတ္တို႔၌ တတ္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္၍ ေပါင္အား လက္႐ံုးအားရွိသည့္ျပင္စစ္ေျမျပင္၌ က်င္လည္ႏိုင္ေသာ အတၱေဘာစြမ္းအားလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အကြၽႏု္ပ္သည္တစ္ခါတစ္ရံ တန္ခိုးရွိသူကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ပါ၏၊ မိမိအားႏွင့္ တူမွ်ေသာအားရွိသူကို မျမင္ခဲ့ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ ေအာက္ေမ့ဘိသနည္း။ သင္မင္းႀကီးသည္ ယခုအခါေရွးကကဲ့သို႔ ေပါင္အား လက္႐ံုးအား ရွိသည့္ျပင္ စစ္ေျမျပင္၌ က်င္လည္ႏိုင္ေသာ အတၱေဘာစြမ္းအားရွိေသး၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ ရ႒ပါလ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ယခုအခါ အိုမင္းႀကီးျမင့္ အရြယ္ရင့္ကာဆင့္ဆင့္ လြန္ေျမာက္ ေနာက္ဆံုး အရြယ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ရွစ္ဆယ္ရြယ္ ရွိေနပါၿပီ၊ အသွ်င္ရ႒ပါလ တစ္ရံတစ္ခါ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ဤအရပ္၌ ေျခခ်အံ့ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ အျခားအရပ္၌ခ်မိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသည္ကို ရည္ရြယ္၍ ”လူအေပါင္းသည္အိုျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏၊ အျမဲမတည္”ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ ယင္းကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍အကြၽႏု္ပ္သည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ အသွ်င္ရ႒ပါလ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ”လူအေပါင္းသည္အိုျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏၊ အျမဲမတည္” ဟူ၍ ေဟာထားေသာ ဤစကားသည္အလြန္မွန္လွေပ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ လူအေပါင္းသည္ အိုျခင္း ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏၊ အျမဲမတည္ပါေခ်။ (၁)

အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤမင္းမ်ဳိး၌ ဆင္တပ္ ျမင္းတပ္ ရထားတပ္ ေျခလ်င္တပ္ ရွိၾကပါကုန္၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ေဘးရန္ရွိေသာအခါ ဆီးတားရန္ ျဖစ္ပါကုန္လတၱံ႕။ အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ”လူအေပါင္းသည္ ခိုကိုးရာမရွိ၊ မွီခိုရာ မရွိ” ဟူ၍ ဆို၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလဆိုအပ္ေသာ ဤစကား၏သေဘာ (အဓိပၸါယ္) ကို အသို႔မွတ္ရပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးအား သက္သာရာမရေအာင္ နာက်င္ေသာအနာတစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ဖူး၏ေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အကြၽႏု္ပ္အား သက္သာရာမရေအာင္နာက်င္ေသာအနာ ျဖစ္ဖူးပါ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ တစ္ရံတစ္ခါ အကြၽႏု္ပ္ကို ”ေကာရဗ်မင္းသည္ယခုေသလတၱံ႕၊ ေကာရဗ်မင္းသည္ ယခုေသလတၱံ႕”ဟု အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္ျခံရံဝိုင္းအံု၍ တည္ၾကကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးသည္ ထိုအေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို ”လာၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ၏ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းျဖစ္ကုန္ေသာ အေမာင္တို႔ငါခံစားရသည့္ ေဝဒနာေပါ့ပါးသက္သာေအာင္ ထင္ရွားရွိကုန္သည့္ အားလံုးေသာ သင္တို႔သည္ပင္ ဤငါ၏ေဝဒနာကို ခြဲယူ၍ ခံၾကပါကုန္”ဟု ဆို၍ ရပါလတၱံ႕ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သင္မင္းႀကီးသည္သာလွ်င္ ထို့ေဝဒနာကို ခံစားရရာသေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အကြၽႏု္ပ္သည္ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို ”လာၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ၏ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ အေမာင္တို႔ငါခံစားရသည့္ ေဝဒနာေပါ့ပါးသက္သာေအာင္ ထင္ရွားရွိသည့္ အားလံုးေသာ သင္တို႔သည္ ဤငါ၏ေဝဒနာကို ခြဲယူ၍ ခံၾကပါကုန္”ဟု ဆို၍ မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား အကြၽႏု္ပ္သည္သာလွ်င္ထိုေဝဒနာကို ခံစားရပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ဤသို႔သေဘာရွိ ေသာ အေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ ”လူအေပါင္းသည္ ခိုကိုးရာမရွိ၊ အားထားရာမရွိ”ဟုေဟာၾကားေတာ္ မူ၏။ ယင္းကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ အကြၽႏု္ပ္သည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ရ႒ပါလ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္ မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ”လူအေပါင္းသည္ ခိုကိုးရာမရွိ၊ အားထားရာမရွိ”ဟူ၍ေဟာထားေသာ ဤစကား သည္ အလြန္မွန္လွေပ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလ လူအေပါင္းသည္ ခိုကိုးရာမရွိသည္ မွန္ပါ၏၊ အားထားရာ မရွိသည္ မွန္ပါ ၏။ (၂)

အသွ်င္ရ႒ပါလ ဤမင္းမ်ဳိး၌ ေျမ၌ျမႇပ္ထားသည္လည္းျဖစ္ေသာ ဟင္းလင္းျပင္၌ ထားသည္လည္းျဖစ္ေသာ မ်ားစြာေသာ ေရႊေငြသည္ ရွိသည္သာတည္း။ ”ဤလူအေပါင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာဟူ၍ မရွိ၊ အလံုးစံုေသာ ဥစၥာကို စြန္႔ပစ္ခဲ့၍ သြားရ၏”ဟူ၍ အသွ်င္ရ႒ပါလ ဆို၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလဆိုေသာဤစကား၏ သေဘာ (အဓိပၸါယ္) ကို အသို႔မွတ္ရပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ သင္မင္းႀကီးသည္ ယခုဘဝ၌ ငါးပါးေသာကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ စံပယ္ခံစားသကဲ့သို႔ ”တမလြန္ေလာက၌လည္းထို႔အတူသာလွ်င္ ငါသည္ ဤသည့္ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္သာလွ်င္ ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ စံပယ္ခံစားအံ့”ဟု သင္မင္းႀကီးသည္ ရႏိုင္ပါမည္ေလာ၊ ထိုသို႔မဟုတ္ တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ဤစည္းစိမ္ကို သံုးေဆာင္၍ သင္မင္းႀကီးမွာမူ ကံအားေလ်ာ္စြာ သြားရမည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အကြၽႏု္ပ္သည္ ယခုဘဝ၌ ငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ စံပယ္ခံစားသကဲ့သို႔ ”တမလြန္ ေလာက၌လည္း ဤအတူသာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤငါးပါးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္သာလွ်င္ ေရာင့္ရဲသည္ျဖစ္၍ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ စံပယ္အံ့”ဟူ၍ မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား တစ္ပါးေသာသူတို႔သည္ ဤစည္းစိမ္ကို သံုးေဆာင္ၾက၍ အကြၽႏု္ပ္မွာမူ ကံအားေလ်ာ္စြာသာ သြားရပါမည္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသည္ကိုရည္ရြယ္၍ ”လူအေပါင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာဟူ၍ မရွိ၊ အလံုးစံုေသာ ဥစၥာတို႔ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့၍ တမလြန္ေလာကသို႔ သြားရ၏”ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ ယင္းကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ ငါသည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ၊ အသွ်င္ရ႒ပါလ မျဖစ္ဖူးျမဲျဖစ္ပါေပစြ၊ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ”လူအေပါင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာဟူ၍ မရွိ၊ အလံုးစံုေသာ ဥစၥာကို စြန္႔ပစ္ခဲ့၍ တမလြန္ေလာကသို႔ သြားရ၏”ဟု ေဟာထားေသာ ဤစကားသည္အလြန္ မွန္လွပါ၏၊ အသွ်င္ရ႒ပါလ လူအေပါင္းသည္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာဟူ၍ မရွိသည္ မွန္လွပါ၏၊ အလံုးစံုေသာဥစၥာကို စြန္႔ပစ္၍ တမလြန္ေလာကသို႔ သြားရသည္ မွန္လွပါ၏။ (၃)

”လူအေပါင္းသည္ အလိုမျပည့္ ယုတ္ေလ်ာ့လ်က္သာ ရွိ၏၊ ေရာင့္ရဲမႈမရွိ၊ တဏွာ၏ ကြၽန္တည္း” ဟူ၍အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ဆို၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလဆိုေသာ ဤစကား၏ သေဘာ (အဓိပၸါယ္) ကို အဘယ္ သို႔့မွတ္ရပါမည္နည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔မွတ္ထင္သနည္း၊ (သင္သည္) စည္ပင္ဝေျပာေသာ ကု႐ုတိုင္းကို စိုးအုပ္၍ ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလစည္ပင္ဝေျပာေသာ ကု႐ုတိုင္းကို (ငါ) စိုးအုပ္၍ ေနသည္ မွန္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီးထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤကု႐ုတိုင္း၌ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ ခိုင္လံုသည့္စကားရွိေသာေယာက္်ား တစ္ေယာက္သည္ အေရွ႕အရပ္မွ လာေရာက္ၿပီးလွ်င္ သင္မင္းႀကီးကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ”မင္းႀကီးေျပာၾကား ပါ၏၊ သိေတာ္မူေလာ့၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အေရွ႕အရပ္မွ လာခဲ့ပါ၏၊ ထိုအေရွ႕အရပ္၌ ျပည့္လည္းျပည့္စံု၍ စည္ပင္ဝေျပာကာ လူဦးေရမ်ား၍ လူမ်ဳိးစံုႁပြမ္းေသာ နယ္ပယ္ႀကီးကို ျမင္ခဲ့ပါ၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ဆင္ အေပါင္း ျမင္းအေပါင္း ရထားအေပါင္း ေျခသည္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ မ်ားကုန္၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ဥစၥာ စပါးလည္း ေပါမ်ားပါ၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ ျပဳလုပ္ၿပီး မျပဳလုပ္ရေသးသည့္ ေရႊေငြလည္း ေပါမ်ားပါ၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ သိမ္းယူသင့္ေသာ မိန္းမလည္း ေပါမ်ားပါ၏၊ မင္းႀကီး စစ္သည္ဗိုလ္ပါ ရဲမက္ အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္ပါ၏”ဟု ဆိုရာ၏၊ ထိုနယ္ပယ္ကို သင္မင္းႀကီးသည္ အသို႔ျပဳရာသနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ထိုနယ္ပယ္ကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးေနပါကုန္အံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

မင္းႀကီး ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤကု႐ုတိုင္းသို႔ အေနာက္အရပ္မွ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္သည္ လာရာ၏၊ ေျမာက္အရပ္မွ။ ေတာင္အရပ္မွ။ သမုဒၵရာတစ္ဖက္ကမ္းမွ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ ခိုင္လံုသည့္စကားရွိေသာ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္သည္ လာရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ သင္မင္းႀကီးကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ”မင္းႀကီး ေျပာၾကားပါ၏၊ သိေတာ္မူေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ သမုဒၵရာတစ္ဖက္ကမ္းမွလာခဲ့ပါ၏၊ ထိုသမုဒၵရာ တစ္ဖက္ကမ္း၌ ျပည့္လည္း ျပည့္စံု၍ စည္ပင္ဝေျပာကာ လူဦးေရမ်ား၍ လူမ်ဳိးစံုႁပြမ္းေသာ နယ္ပယ္ႀကီးကို ျမင္ခဲ့ပါ၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ မ်ားစြာေသာ ဆင္အေပါင္း ျမင္းအေပါင္းရထားအေပါင္း ေျခသည္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ မ်ားကုန္၏။ ထိုနယ္ပယ္၌ ဥစၥာစပါးလည္း ေပါမ်ားပါ၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ ျပဳလုပ္ၿပီး မျပဳလုပ္ရေသးသည့္ ေရႊေငြလည္း ေပါမ်ားပါ၏၊ ထိုနယ္ပယ္၌ သိမ္းယူသင့္ေသာမိန္းမလည္း ေပါမ်ားပါ၏၊ မင္းႀကီး စစ္သည္ဗိုလ္ပါ ရဲမက္အနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္သာျဖစ္ပါ၏”ဟု ဆိုရာ၏၊ ထိုနယ္ပယ္ကို သင္မင္းႀကီးသည္ အသို႔ျပဳရာသနည္းဟု (ေမး၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ ထိုနယ္ပယ္ကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သိမ္းပိုက္အုပ္စိုးေနပါကုန္အံ့ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မင္းႀကီးသိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသည္ကိုရည္ရြယ္၍ ”လူအေပါင္းသည္ အလိုမျပည့္ယုတ္လ်က္ သာ ရွိေခ်၏၊ ေရာင့္ရဲမႈမရွိ၊ တဏွာ၏ ကြၽန္တည္း”ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။ ငါသည္ယင္းတရားကို သိ၍ ျမင္၍ ၾကား၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါ၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ရ႒ပါလ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပ စြ၊ အသွ်င္ရ႒ပါလ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္ပါေပစြ၊ သိေတာ္မူ ျမင္ေတာ္မူ၍ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ”လူအေပါင္းသည္ အလိုမျပည့္ ယုတ္လ်က္သာ ရွိ၏၊ မေရာင့္ရဲႏိုင္၊ တဏွာ၏ကြၽန္တည္း”ဟု ေဟာထားေသာ ဤစကား သည္ အလြန္လွ်င္ မွန္လွေပ၏။ အသွ်င္ရ႒ပါလလူအေပါင္းသည္ အလိုမျပည့္ပါ၊ ယုတ္ေလ်ာ့လ်က္သာ ရွိပါ၏၊ မေရာင့္ရဲပါ၊ တဏွာ၏ ကြၽန္ပါတည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ (၄)

အသွ်င္ရ႒ပါလသည္ ဤစကားကို ေဟာၾကား၏၊ ဤတရားစကားကို ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ ထိုမွတစ္ပါး ဤဂါထာမ်ားကို ေဟာၾကားျပန္၏ –

၃ဝ၇။ (မင္းႀကီး) ေလာက၌ ဥစၥာရွိသူ လူတို႔ကို ငါ ျမင္ရသည္မွာ ေမာဟဖက္၍ ရၿပီး ဥစၥာကိုမလွဴရက္ၾကသည့္ျပင္ ေလာဘတက္၍ ဥစၥာသိမ္းဆည္းမႈကိုသာ ျပဳၾကကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို တိုး၍့တိုး၍သာ ေတာင့္တၾကကုန္၏။

မင္းႀကီးသည္ပင္ ရန္သူအေပါင္းကို ဖိႏွိပ္၍ သမုဒၵရာအဆံုးရွိ ေျမျပင္အလံုးကို ေအာင္ႏိုင္ကာေျမျပင္အလံုးကို စိုးအုပ္ရသူျဖစ္လ်က္ သမုဒၵရာ၏ ဤမွာဘက္ မိမိတိုင္းျပည္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲသည့္သေဘာမရွိဘဲ သမုဒၵရာ၏ ထိုမွာဘက္ သူပိုင္ တိုင္းျပည္ကိုလည္း ေတာင့္တေသး၏။

မင္းသည္လည္းေကာင္း အျခားလူအမ်ားသည္လည္းေကာင္း တပ္မက္မႈ မကင္း ျခင္းျဖင့္သာေသျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္၏၊ အလိုဆႏၵျပည့္ဝသည္ မရွိ၊ ယုတ္ ေလ်ာ့ကုန္ လ်က္သာလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္အတၱေဘာကို စြန္႔ၾကကုန္၏၊ ေလာက၌ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲမႈ မရွိသည္သာတည္း။

ထို (ေသ) သူကို ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ ဆံပင္တို႔ကို ျဖန္႔ၾကဲလ်က္ ငါတို႔၏ (သားကား) ေသသြားေလၿပီတကားဟု ငိုေႂကြးျမည္တမ္းကာ ေျပာဆိုၾကကုန္၏၊ အဝတ္ျဖင့္ ရစ္ပတ္ထားေသာထိုသူကို ထိုေသရာအိမ္မွ ထုတ္ေဆာင္ၾကၿပီးလွ်င္ ထင္းပံုသို႔ ယူေဆာင္ကာ မီးတိုက္ၾကကုန္၏။

ထိုေသသူသည္ စည္းစိမ္တို႔ကိုစြန္႔၍ အဝတ္တစ္ထည္တည္းျဖင့္သာ မီးတိုက္ခံရ၏၊ တံက်င္တို႔ျဖင့္အထိုးခံရ၏၊ ေဆြမ်ဳိး မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတို႔သည္ ထို ေသရသူ၏ အားထားမွီခိုရာတို႔ မျဖစ္လာၾကကုန္။

အေမြခံတို႔သည္ ထိုေသသူ၏ အေမြဥစၥာကို ေဆာင္ၾကကုန္၏၊ ေသေသာသတၱဝါ သည္ကားကံအားေလ်ာ္စြာသာ လားရ၏၊ သားသမီးျဖစ္ေစ၊ မယားဇနီးျဖစ္ေစ၊ ဥစၥာျဖစ္ေစ၊ တိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ေစမည္သည့္ဥစၥာမဆို ေသသူ၏ေနာက္သို႔ အစဥ္မလိုက္ ၾကကုန္။

အသက္ရွည္မႈကို ဥစၥာေပး၍ မရႏိုင္၊ စည္းစိမ္ေပးသျဖင့္လည္း အိုျခင္းကို မပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ၾကကုန္၊ ပညာရွိတို႔သည္ ဤအသက္ကား နည္းငယ္တိုလွ်၏၊ အျမဲမရွိ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ သေဘာရွိ၏ဟုဆိုၾကကုန္၏။

ႂကြယ္ဝသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေသျခင္း အေတြ႕ကိုေတြ႕ၾကရကုန္၏၊ ထို႔အတူ သူမိုက္သည္လည္းေကာင္း ပညာရွိသည္ လည္းေကာင္း ေသျခင္းအေတြ႕ကိုေတြ႕ရမည္သာတည္း၊ သူမိုက္သည္ကား မိုက္သည့္အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားကာ ေသရာေညာင္ေစာင္း၌ ေလ်ာင္းအိပ္ရ၏၊ ပညာရွိသည္သာ ေသျခင္းအေတြ႕ျဖင့္ ေတြ႕ေသာ္လည္း မတုန္လႈပ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသည္သာ ဥစၥာထက္ ျမတ္၏၊ ယင္းပညာျဖင့္ ကိစၥအားလံုး ၿပီးဆံုးရာအရဟတၱဖိုလ္ကို ရႏိုင္၏၊ မိုက္မဲေတြေဝသူတို႔သည္ (ကိစၥအားလံုး) မၿပီးဆံုးေသး ေသာေၾကာင့္သာလွ်င္ ဘဝႀကီးငယ္တို႔၌ ယုတ္မာမႈ အကုသိုလ္တို႔ကို ျပဳမိၾကကုန္၏။

ဘဝအဆက္ဆက္ က်င္လည္၍ အမိဝမ္းတိုက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာက သို႔လည္းေကာင္းကပ္ေရာက္ရ၏၊ ထိုပညာမရွိသူ၏ စကားကို ပညာနည္းသူသည္ အလြန္ ယံုၾကည္သည္ျဖစ္၍အမိဝမ္းတိုက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာကသို႔ လည္းေကာင္း ကပ္ေရာက္ရ၏။

စည္းျခံစပ္အဝ၌ ခိုးယူတတ္ေသာ ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိသူကို မိမိအမႈက ညႇဥ္းဆဲဘိသကဲ့သို႔ထို႔အတူ တမလြန္ေလာက၌ အကုသိုလ္တရားယုတ္ရွိသည့္ သတၱဝါအေပါင္းကို မိမိအမႈကပင္ညႇဥ္းဆဲေလ၏။

မင္းႀကီး ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔သည္ ဆန္းၾကယ္ကုန္သည္သာလွ်င္တည္း၊ သာယာဖြယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အထူးထူးေသာ သေဘာျဖင့္ စိတ္ကို ေမႊေႏွာက္တတ္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္ေသာ ေၾကာင့္ ငါသည္ ရဟန္းျပဳ၏။

မင္းႀကီး (ငယ္ငယ္ႀကီးႀကီး) သစ္သီးတို႔သည္ ေႂကြက်ကုန္သကဲ့သို႔ လုလင္ပ်ဳိ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ငယ္ရြယ္သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးသူတို႔သည္လည္း ေကာင္း ေသၾကကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း့ျမင္၍ မခြၽတ္မယြင္း ဝဋ္ဆင္းရဲတြင္းမွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္သာ ျမတ္လွေပ၏ဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ငါသည္ ရဟန္းျပဳခဲ့ေပသတည္း။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ရ႒ပါလသုတ္ ၿပီး၏။