မန ၉၅: စကႌသုတ္

၄၂၂။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္း၌ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ၾသပါသာဒမည္ေသာ ပုဏၰားရြာဆီသို႔ ေရာက္ေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ထိုၾသပါသာဒရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာ အင္ၾကင္းေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ စကႌမည္ေသာ ပုဏၰားသည္ လူစည္ကား၍ ကြၽဲႏြားစသည္ ေပါမ်ားေသာ ျမက္ထင္းေရတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္းမွရသည့္ စည္းစိမ္ျဖစ္ေသာ ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ဆုလာဘ္အျဖစ္ျဖင့္ အပိုင္စားေပးထားေသာ ၾသပါသာဒရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေန၏။ ၾသပါသာဒရြာသား ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ (ဤသို႔) ၾကားသိေလကုန္၏-”အခ်င္းတို႔ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳေသာ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူေကာသလတိုင္း၌ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူရာ ၾသပါသာဒရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ၾသပါသာဒရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာ အင္ၾကင္းေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏-

‘ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ ၏’ဟု (ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏)။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္တကြေသာ မာရ္နတ္ႏွင့္တကြေသာ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ ဤေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔ႏွင့္တကြေသာ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္တကြေသာ သတၱဝါအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာ ဘုရားသည္ အစ၏ ေကာင္းျခင္း အလယ္၏ေကာင္းျခင္း အဆံုး၏ေကာင္းျခင္းရွိေသာ အနက္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ သဒၵါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အလံုးစံုျပည့္စံုေသာစင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို ျပေတာ္မူ၏၊ ထိုသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ ရဟႏၲာ (ပုဂၢိဳလ္) တို႔ကိုဖူးေျမာ္ရျခင္းသည္ ေကာင္း သည္သာတည္း”ဟု (ၾကားသိေလကုန္၏)။

၄၂၃။ ထိုစဥ္အခါ၌ ၾသပါသာဒရြာေန ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ၾသပါသာဒရြာမွ အစုလိုက္အအုပ္လိုက္ ထြက္ၾကၿပီးလွ်င္ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ကုန္လ်က္ ေျမာက္အရပ္သို႔ေရွး႐ႈ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာ အင္ၾကင္းေတာသို႔ သြားၾကကုန္၏။ ထိုစဥ္အခါ၌ စကႌပုဏၰားသည္ ျပာသာဒ္ထက္၌ေန႔အခ်ိန္ ေလ်ာင္းလ်က္ ရွိ၏၊ ထိုစကႌပုဏၰားသည္ ၾသပါသာဒရြာမွ အစုလိုက္ အအုပ္လိုက္ထြက္ၾကၿပီးလွ်င္ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ကုန္လ်က္ ေျမာက္အရပ္သို႔ေရွး႐ႈ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာအင္ၾကင္းေတာသို႔ သြားေနၾကေသာ ၾသပါသာဒရြာေန ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔ကို ျမင္ေသာ္ အမတ္အား၁ ဤသို႔ေမး၏- ”အမတ္ ၾသပါသာဒရြာေန ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ၾသပါသာဒရြာမွ အစုလိုက္အအုပ္လိုက္ ထြက္ၾကၿပီးလွ်င္ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ကုန္လ်က္ ေျမာက္အရပ္သို႔ ေရွး႐ႈ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာ အင္ၾကင္းေတာသို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ သြားၾကကုန္သနည္း”ဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္စကႌ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳေသာ သာကီဝင္မင္းသား ရဟန္းေဂါတမသည္ မ်ားစြာ ေသာရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ ေကာသလတိုင္း၌ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ေတာ္မူရာ ၾသပါသာဒရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ၾသပါသာဒရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာ အင္ၾကင္းေတာ၌ ေနပါ၏။ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသတင္းသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္ပါ၏- ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သမၼာသမၺဳဒၶ’မည္ ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’ဝိဇၨာစရဏ သမၸႏၷ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမ ထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု (ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏)။ ထိုသူတို႔သည္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ သြားၾကပါကုန္၏ဟု (အမတ္က ျပန္ ၾကား၏)။

အမတ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ၾသပါသာဒရြာေန ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”အခ်င္းတို႔ဆိုင္းငံ့ၾကပါဦး၊ စကႌပုဏၰားသည္လည္း ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပါလိမ့္မည္ဟု စကႌပုဏၰားက မွာၾကားလိုက္ပါသည္”ဟု ေျပာၾကားေခ်ေလာ့ဟု မိန္႔ဆို၏။ ”အရွင္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုအမတ္သည္ စကႌပုဏၰားအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ ၾသပါသာဒရြာေန ပုဏၰားႏွင့္ အမ်ဳိးသားတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ၾသပါသာဒရြာေန ပုဏၰားႏွင့္အမ်ဳိးသားတို႔အား ဤစကားကို ေျပာဆို၏- ”အခ်င္းတို႔ ဆိုင္းငံ့ၾကပါဦး၊ စကႌပုဏၰားသည္လည္း ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ပါလိမ့္မည္ဟု စကႌပုဏၰားက မွာၾကားလိုက္ပါသည္”ဟု (ေျပာဆို၏)။

၄၂၄။ ထိုစဥ္အခါ၌ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္မွ လာကုန္ေသာ ငါးရာမွ်ေသာ ပုဏၰားတို႔သည္ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ၾသပါသာဒရြာ၌ တည္းခိုေနကုန္၏၊ ”စကႌပုဏၰားသည္ ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္လတၱံ႕”ဟု ၾကားကုန္၍ ထိုပုဏၰားတို႔သည္ စကႌပုဏၰားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ”အသွ်င္စကႌသည္ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္လတၱံ႕ ဟူသည္ မွန္ပါသေလာ”ဟု ေမးကုန္၏။ အခ်င္းတို႔့”ငါသည္လည္း ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္အံ့”ဟု ၾကံလ်က္ ရွိပါသည္ဟူ၍ ဆို၏။

အသွ်င္စကႌသည္ ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ပါလင့္၊ အသွ်င္စကႌသည္ ရဟန္း ေဂါတမကိုဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္သာ အသွ်င္စကႌကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ ထိုက္ပါ၏၊ အသွ်င္စကႌသည္ အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ေကာင္းေသာ ဇာတ္ရွိပါ၏၊ ဘိုးေဘးခုနစ္ဆက္တိုင္ေအာင္ မ်ဳိး႐ိုးသန္႔ေသာ အမိဝမ္းရွိပါ၏၊ ဇာတ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားျဖင့္ အပယ္မခံရ၊ အကဲ့ရဲ႕ မခံရ၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသွ်င္စကႌသည္ အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွေကာင္းေသာဇာတ္ ရွိ၏၊ ဘိုးေဘးခုနစ္ဆက္တိုင္ေအာင္ မ်ဳိး႐ိုးသန္႔ေသာ အမိဝမ္းရွိ၏၊ ဇာတ္ႏွင့္စပ္ေသာစကား ျဖင့္ အပယ္မခံခဲ့ရပါ၊ အကဲ့ရဲ႕ မခံခဲ့ရပါ၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အသွ်င္စကႌသည္ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္သာ အသွ်င္စကႌကို ဖူးေျမာ္ရန္ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၏။

အသွ်င္စကႌသည္ ႂကြယ္ဝ၏၊ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိ၏၊ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိ၏။ပ။ အသွ်င္စကႌသည္နိဃ႑ဳ ‘အဘိဓာန္’ က်မ္း ေကဋဳဘ ‘အလကၤာ’ က်မ္း အကၡရပၸေဘဒ ‘သဒၵါ’ က်မ္း ငါးခုေျမာက္ဣတိဟာသက်မ္းႏွင့္တကြ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပဒက်မ္းကို တတ္၏၊ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္းကို တတ္၏၊ ေလာကာ ယတက်မ္း မဟာပုရိသလကၡာဏာက်မ္းတို႔၌ အႂကြင္းမဲ့တတ္ေျမာက္၏။ပ။ အသွ်င္စကႌသည္ အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ ရွိ၏၊ ၾကည္ၫိုဖြယ္ ရွိ၏၊ ျမတ္ေသာအဆင္းဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိ၏၊ ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ ကိုယ္ရွိ၏၊ ခံ့ညား၏ (မေသးသိမ္ေသာ ႐ႈျမင္ဖြယ္ရွိ၏)။ပ။ အသွ်င္စကႌသည္ သီလရွိ၏၊ ႀကီးပြားေသာ သီလရွိ၏၊ ႀကီးပြားေသာ သီလႏွင့္ျပည့္စံု၏။ပ။ အသွ်င္စကႌသည္ ေကာင္းေသာ စကားရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ ႁမြက္ဆိုသံရွိ၏၊ ယဥ္ေက်းေသာ စကားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ သန္႔ရွင္းေသာ အျပစ္ကင္းေသာ အဓိပၸါယ္သိလြယ္ေသာ စကားႏွင့္ျပည့္စံု၏။ပ။ အသွ်င္စကႌသည္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ ဆရာျဖစ္၏၊ ဆရာ့ဆရာျဖစ္၏၊ လုလင္ သံုးရာတို႔အား ေဝဒက်မ္းတို႔ကို ပို႔ခ်၏။ပ။ အသွ်င္စကႌကို ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ အ႐ိုအေသျပဳ၏၊ အေလးျပဳ၏၊ ျမတ္ႏိုး၏၊ ပူေဇာ္၏၊ တုပ္ဝပ္၏။ပ။ အသွ်င္စကႌသည္ လူစည္ကား၍ ကြၽဲႏြားစသည္ေပါမ်ားေသာ ျမက္ထင္းေရတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မင္းမွရသည့္ စည္းစိမ္ျဖစ္ေသာပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ ဆုလာဘ္အျဖစ္ျဖင့္ အပိုင္စားေပးထားေသာ ၾသပါသာဒရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ေန၏၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ အသွ်င္စကႌသည္ လူစည္ကား၍ ကြၽဲႏြားစသည္ ေပါမ်ားေသာျမက္ထင္း ေရတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မင္းမွရသည့္ စည္းစိမ္ျဖစ္ေသာပေသနဒိေကာသလမင္း သည္ ဆုလာဘ္အျဖစ္ျဖင့္ အပိုင္စားေပးထားေသာ ၾသပါသာဒရြာကို အုပ္ခ်ဳပ္၍ေန၏၊ ဤအေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း အသွ်င္စကႌသည္ ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ သာ အသွ်င္စကႌကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၏ ဟူ၍ (ဆိုကုန္၏)။

၄၂၅။ ဤသို႔ဆိုကုန္ေသာ္ စကႌပုဏၰားသည္ ထိုပုဏၰားတို႔အား ဤစကားကို ဆို၏- ”အခ်င္းတို႔သို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါ၏ စကားကို နားေထာင္ၾကပါဦး၊ ငါတို႔သည္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကား ငါတို႔ကို ဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ေကာင္းေသာ ဇာတ္ရွိ၏၊ ဘိုးေဘးခုနစ္ဆက္တိုင္ေအာင္ မ်ဳိး႐ိုးသန္႔ေသာ အမိဝမ္းရွိ၏၊ ဇာတ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားျဖင့္ အပယ္မခံရ၊ အကဲ့ရဲ႕မခံရ၊ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရဟန္းေဂါတမသည္ အမိဘက္ အဖဘက္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ေကာင္းေသာဇာတ္ရွိ၏၊ ဘိုးေဘးခုနစ္ဆက္တိုင္ေအာင္ မ်ဳိး႐ိုးသန္႔ေသာ အမိဝမ္းရွိ၏၊ ဇာတ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားျဖင့္အပယ္မခံရ၊ အကဲ့ရဲ႕ မခံရ၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ ငါတို႔ကို ဖူးေျမာ္ရန္မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၊ အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ငါတို႔သည္သာ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ့္ထိုက္ပါကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ ေျမေအာက္၌လည္း ထားေသာ ေျမေပၚ၌လည္းထားေသာ မ်ားစြာေသာ ေရႊေငြကို ပယ္စြန္႔၍ ရဟန္းျပဳ၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ ငယ္ရြယ္ ပ်ဳိမ်စ္သည္ျဖစ္လ်က္ ေကာင္းစြာ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိသည္ျဖစ္လ်က္ ပဌမအရြယ္ဟူေသာ ေကာင္းေသာ အရြယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္လ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ အမိအဖတို႔ သေဘာမတူၾကသျဖင့္ မ်က္ရည္ရႊဲစိုငိုယိုကုန္စဥ္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို ပယ္ၿပီး၍ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္႐ံု၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ အဆင္းလွ၏၊ ႐ႈခ်င္ဖြယ္ရွိ၏၊ ၾကည္ၫိုဖြယ္ရွိ၏၊ ျမတ္ေသာအဆင္း သဏၭာန္ႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိ၏၊ ျဗဟၼာႏွင့္တူေသာ ကိုယ္ရွိ၏၊ ခံ့ညား၏ (မေသးသိမ္ေသာ ႐ႈျမင္ဖြယ္ရွိ၏)။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကားရဟန္းေဂါတမသည္ သီလရွိ၏၊ ျမတ္ေသာ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ သီလရွိ၏၊ ေကာင္းေသာ သီလႏွင့္ျပည့္စံု၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ ေကာင္းေသာ စကားရွိ၏၊ ေကာင္းေသာႁမြက္ဆိုသံရွိ၏၊ ယဥ္ေက်းေသာ စကားႏွင့္ျပည့္စံု၏၊ သန္႔ရွင္းေသာ အျပစ္ကင္းေသာ အဓိပၸါယ္ သိလြယ္ေသာ စကားႏွင့္ ျပည့္စံု၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ဆရာျဖစ္၏၊ ဆရာ့ဆရာျဖစ္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္ျခင္း ကုန္ခန္းၿပီးျဖစ္၏၊ လွ်ပ္ေပၚျခင္း ကင္း၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္း ေဂါတမသည္ ကံကို ယံုၾကည္ေသာ ဝါဒရွိ၏၊ အေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ေသာ ဝါဒရွိ၏၊ ပုဏၰားပရိသတ္၌ ေကာင္းက်ဳိးကိုသာလွ်င္ ေရွးရွဳ၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ မင္းမ်ဳိးစဥ္ဆက္ မပ်က္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိေသာ မ်ားေသာ စည္းစိမ္ရွိေသာ ႂကြယ္ဝေသာ အမ်ဳိးမွ ရဟန္းျပဳ၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမကို အေမးျပႆနာ ေမးျမန္းျခင္းငွါ တိုင္းတစ္ပါး ဇနပုဒ္တစ္ပါးမွ လာၾကကုန္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမကို အေထာင္မက မ်ားစြာေသာ နတ္တို႔သည္အသက္ ျဖင့္ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ ရဟန္းေဂါတမ၏ေကာင္းျမတ္ေသာ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ဤသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ထြက္၏-

”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’သမၼာသမၺဳဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ အသိဉာဏ္ ‘ဝိဇၨာ’ အက်င့္ ‘စရဏ’ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သုဂတ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ေလာကကို သိေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း’ေလာကဝိဒူ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလး ပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’ မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’ မည္ေတာ္မူ၏”ဟု (ပ်ံ႕ႏွံ႕၍ ထြက္၏)။ပ။

အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ ေယာက္်ားျမတ္လကၡဏာေတာ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမကို မဂဓတိုင္းကိုအစိုးရေသာ ေသနိယမည္ေသာ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ သားမယားႏွင့္တကြ အသက္ႏွင္း၍ ကိုးကြယ္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမကို ပေသနဒိေကာသလမင္းသည္ သားမယားႏွင့္တကြ အသက့္ႏွင္း၍ ကိုးကြယ္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမကို ေပါကၡရသာတိပုဏၰားသည္ သားမယားႏွင့္တကြ အသက္ႏွင္း၍ ကိုးကြယ္၏။ပ။ အခ်င္းတို႔ စင္စစ္ေသာ္ကား ရဟန္းေဂါတမသည္ၾသပါသာဒရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ၾသပါသာဒရြာ ေျမာက္ဘက္ရွိ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာေကြၽးရာျဖစ္ေသာအင္ၾကင္းေတာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ အခ်င္းတို႔ အၾကင္သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ငါတို႔၏ ရြာနယ္ပယ္သို႔ လာကုန္၏၊ ထိုသမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္ ဧည့္သည္မ်ား ျဖစ္ကုန္၏၊ ဧည့္သည္တို႔ကို ငါတို႔သည္အ႐ိုအေသ ျပဳသင့္ကုန္၏၊ အေလးျပဳသင့္ကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးသင့္ကုန္၏၊ ပူေဇာ္သင့္ကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ အၾကင္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾသပါသာဒရြာသို႔ ေရာက္လာေတာ္မူ၍ၾသပါသာဒရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ရွိ နတ္တို႔ကို ဗလိနတ္စာ ေကြၽးရာျဖစ္ေသာ အင္ၾကင္းေတာ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါတို႔၏ ဧည့္သည္ေတာ္ျဖစ္ေပ၏၊ ဧည့္သည္ေတာ္ကို ငါတို႔သည္အရိုအေသ ျပဳသင့္၏၊ အေလးျပဳသင့္၏၊ ျမတ္ႏိုးသင့္၏၊ ပူေဇာ္သင့္၏၊ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ထိုရဟန္းေဂါတမသည္ ငါတို႔ကို ဖူးေျမာ္ရန္ မခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါ၊ အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ငါတို႔သည္သာ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ပါကုန္၏။

အခ်င္းတို႔ ငါသည္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမ၏ ဤမွ်ေလာက္ေသာဂုဏ္တို႔ကိုသာ သိ၏၊ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ကား ဤမွ်ေလာက္ေသာ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္သာ ျပည့္စံုသည္ မဟုတ္ေပ၊ (အမွန္အားျဖင့္ေသာ္ကား) ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္ အတိုင္းမသိေသာ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူပါေပ၏၊ ထိုအသွ်င္ေဂါတမသည္တစ္ပါးပါးမွ်လည္းျဖစ္ေသာ ထိုဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ္ ငါတို႔ကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းငွါ မထိုက္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ငါတို႔သည္သာလွ်င္ ထိုအသွ်င္ေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ထိုက္ ကုန္၏ဟု (ဆို၏)။ အသွ်င္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုးပင္ ရဟန္းေဂါတမကို ဖူးေျမာ္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါကုန္အံ့ဟု (ျပန္ၾကားေျပာဆိုၾကကုန္၏)။

၄၂၆။ ထိုအခါ စကႌပုဏၰားသည္ မ်ားစြာေသာ ပုဏၰားအေပါင္းႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ပုဏၰားႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ စိုးစဥ္း စိုးစဥ္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္စကားကို ၿပီးဆံုးေစ၍ ေန၏။ ထိုအခါ ေခါင္းရိတ္ၿပီးစလည္းျဖစ္ေသာ ရက္ခ်ဳပ္အားျဖင့္လည္း တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ရွိေသာ ကာပဋိကမည္ေသာလုလင္ငယ္သည္ ရွိ၏၊ ထိုလုလင္ငယ္သည္ နိဃ႑ဳ ‘အဘိဓာန္’ က်မ္း ေကဋဳဘ ‘အလကၤာ’ က်မ္းအကၡရပၸေဘဒ’သဒၵါ’ က်မ္း ငါးခုေျမာက္ ဣတိဟာသက်မ္းႏွင့္တကြ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ေရာက္၏၊ ပဒက်မ္းကို တတ္၏၊ ဗ်ာကရုဏ္းက်မ္းကို တတ္၏၊ ေလာကာယတက်မ္း မဟာပုရိသလကၡဏာက်မ္းတို႔၌ အႂကြင္းမဲ့ တတ္ေျမာက္၏၊ (ထိုလုလင္သည္) ထိုပရိသတ္၌ ထိုင္ေနလ်က္ ရွိ၏၊ ထိုကာပဋိကသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ စကားေျပာဆိုကုန္ေသာ ပုဏၰားႀကီးတို႔၏ စကားကို ၾကားျဖတ္၍ ၾကားျဖတ္၍ ေျပာဆို၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာပဋိကလုလင္ကို ”အေမာင္ဘာရဒြါဇ တိုင္ပင္ေျပာဆိုေနၾကေသာပုဏၰားႀကီးတို႔၏ စကားကို ၾကားျဖတ္၍ ၾကားျဖတ္၍ မေျပာဆိုပါလင့္၊ အေမာင္ဘာရဒြါဇသည္စကားဆံုး သည့္တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ပါေလာ့”ဟု ေမာင္းမဲမိန္႔ဆို၏။ ဤသို႔ မိန္႔ဆိုေတာ္မူေသာ္စကႌပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ေဂါတမသည္ ကာပဋိကလုလင္ကိုမေမာင္းမဲပါလင့္၊ ကာပဋိကလုလင္သည္ အမ်ဳိးေကာင္းသားလည္း ျဖစ္ပါ၏၊ ကာပဋိကလုလင္သည္အၾကားအျမင္လည္း မ်ားပါ၏၊ ကာပဋိကလုလင္သည္ ပညာရွိလည္း ျဖစ္ပါ၏၊ ကာပဋိကလုလင္သည္ပီပီသသလည္း ေျပာဆို တတ္ပါ၏၊ ကာပဋိကလုလင္သည္ ဤစကား၌ အသွ်င္ေဂါတမႏွင့္အတူတုံ႔ျပန္ေျပာဆိုျခင္းငွါလည္း စြမ္း ႏိုင္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ”စင္စစ္ဧကန္ ကာပဋိကလုလင္သည္ ဝိဇၨာသံုးပါး စကားအရာ၌ စကားေျပာဆိုလတၱံ႕၊ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ ပုဏၰားတို႔သည္ ဤကာပဋိကလုလင္ကို ေရွ႕ေဆာင္ျပဳလာၾကကုန္၏”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ ကာပဋိကလုလင္အား ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့ဘက္ကိုမ်က္စိစိုက္ၾကည့္ေသာ အခါ ငါသည္ ရဟန္းေဂါတမကို ျပႆနာေမးအံ့”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ ကာပဋိကလုလင္၏ စိတ္အၾကံကို (မိမိ) စိတ္ေတာ္ျဖင့္ သိ၍ ကာပဋိကလုလင္ရွိရာသို႔စိုက္ၾကည့္ေတာ္မူ၏။

၄၂၇။ ထိုအခါ ကာပဋိကလုလင္အား ”ရဟန္းေဂါတမသည္ ငါ့ကို စိတ္ဝင္စားလာ၏၊ ငါသည္ရဟန္းေဂါတမကို ျပႆနာေမးရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံျဖစ္၏။ ထိုအခါ ကာပဋိကလုလင္သည္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေမးေလွ်ာက္၏ – ”အသွ်င္ေဂါတမ ပုဏၰားတို႔အား ဤသို႔ျဖစ္သတတ္ဤသို႔ျဖစ္သတတ္ဟု အဆက္ဆက္ ေဆာင္လာျခင္းျဖင့္, က်မ္းဂန္အခိုင္အမာရွိျခင္းျဖင့္ ရိုးရာျဖစ္ေသာေဗဒင္၌ ပုဏၰားတို႔သည္ ‘ဤစကားသည္သာ မွန္၏၊ အျခားစကားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း’ဟုတစ္ဖက္သတ္အားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ ဤအရာ၌ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အဘယ္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း”ဟု (ေမးေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ ပုဏၰားတို႔တြင္ ”ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကို သိ၏၊ ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကို ျမင္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ဆိုေသာ တစ္ေယာက္တေလေသာ ပုဏၰားသည္လည္း ရွိေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မရွိပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ ပုဏၰားတို႔တြင္ ”ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကို သိ၏၊ ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကို ျမင္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ဆိုေသာ တစ္ေယာက္ေသာ ဆရာ၊ တစ္ေယာက္တေလေသာ ဆရာ့ဆရာ၊ ခုနစ္ဆက္ေျမာက္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ေသာ ဆရာ့ဆရာသည္လည္း ရွိေလသေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မရွိပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇပုဏၰားတို႔၏ လက္ဦးဆရာျဖစ္ကုန္ေသာ ေဝဒက်မ္းတို႔ကို စီရင္ကုန္ေသာ ေဝဒက်မ္းတို႔ကို ပို႔ခ်ကုန္ေသာအၾကင္ရေသ့တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယခုအခါ ပုဏၰားတို႔သည္ အၾကင္ (ရေသ့) တို႔ သီဆိုပို႔ခ် ေပါင္းစုထားေသာ ထိုေရွးေဟာင္း ေဝဒက်မ္းတို႔ကို လိုက္၍ သီဆိုကုန္၏၊ လိုက္၍ ရြတ္ဖတ္ကုန္၏၊ ရြတ္ဖတ္နည္းအတိုင္း လိုက္၍ ရြတ္ဖတ္ကုန္၏၊ ပို႔ခ်နည္းအတိုင္း လိုက္၍ ပို႔ခ်ကုန္၏၊ ဤရေသ့တို႔သည္ကား အဘယ္နည္း။ အ႒ကရေသ့ ဝါမကရေသ့ ဝါမေဒဝရေသ့ ေဝႆာမိတၱရေသ့ ယမတဂၢိရေသ့ အဂႌရသရေသ့ဘာရဒြါဇရေသ့ ဝါေသ႒ရေသ့ ကႆပရေသ့ ဘဂုရေသ့တို႔တည္း။ ထိုရေသ့တို႔သည္လည္း ”ငါတို႔သည္ဤအေၾကာင္းကို သိၾကကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကို ျမင္ၾကကုန္၏၊ ဤငါတို႔အယူသည္သာမွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္သေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤသို႔လည္း မေျပာဆိုၾကပါကုန္ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ ဤသို႔လွ်င္ ပုဏၰားတို႔တြင္ ”ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကို သိ၏၊ ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကိုျမင္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔ဆိုေသာပုဏၰားတစ္ ေယာက္တေလမွ်လည္း မရွိ၊ ပုဏၰားတို႔တြင္ ”ငါသည္ ဤအေၾကာင္းကို သိ၏၊ ငါသည္ဤအေၾကာင္းကို ျမင္၏၊ ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ တစ္ပါးေသာ အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟုေျပာဆိုေသာဆရာ၊ ဆရာ့ ဆရာ၊ ခုနစ္ဆက္ေျမာက္တိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေသာ ဆရာ့ဆရာ တစ္ေယာက္တေလမွ်လည္း မရွိ။ ပုဏၰားတို႔၏ လက္ဦးဆရာကုန္ျဖစ္ေသာ ေဝဒက်မ္းတို႔ကို စီရင္ကုန္ေသာေဝဒက်မ္းတို႔ကို ပို႔ခ်ကုန္ေသာ အၾကင္ရေသ့တို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယခုအခါ ပုဏၰားတို႔သည္ အၾကင္ (ရေသ့) တို႔ သီဆိုပို႔ခ် ေပါင္းစုထားေသာ ထိုေရွးေဟာင္း ေဝဒက်မ္းတို႔ကို လိုက္၍ သီဆိုကုန္၏၊ လိုက္၍ရြတ္ဖတ္ကုန္၏၊ ရြတ္ဖတ္နည္းအတိုင္း လိုက္၍ ရြတ္ဖတ္ကုန္၏၊ ပို႔ခ်နည္းအတိုင္း လိုက္၍ ပို႔ခ်ကုန္၏၊ ့ဤရေသ့တို႔သည္ကား အဘယ္နည္း။ အ႒ကရေသ့ ဝါမကရေသ့ ဝါမေဒဝရေသ့ ေဝႆာမိတၱရေသ့ယမတဂၢိရေသ့ အဂႌရသရေသ့ ဘာရဒြါဇရေသ့ ဝါေသ႒ရေသ့ ကႆပရေသ့ ဘဂုရေသ့တို႔တည္း။ ထိုရေသ့တို႔သည္လည္း ”ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကို သိၾကကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ဤအေၾကာင္းကိုျမင္ၾက ကုန္၏၊ ဤငါတို႔အယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခား အယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု ဤသို႔မေျပာ ဆိုၾကကုန္။

၄၂၈။ ဘာရဒြါဇ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ဆြဲကိုင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ သူကန္းအစဥ္အတန္းသည္ရွိ၏၊ ေရွ႕ဆံုးလူသည္လည္း မျမင္၊ အလယ္လူသည္လည္း မျမင္၊ ေနာက္ဆံုးလူသည္လည္း မျမင္။ ဘာရဒြါဇ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ ပုဏၰားတို႔ေျပာဆိုေသာ စကားသည္ သူကန္းအစဥ္အတန္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေခ်၏၊ ေရွ႕ဆံုးလူသည္လည္း မျမင္၊ အလယ္လူသည္လည္း မျမင္၊ ေနာက္ဆံုးလူသည္လည္း မျမင္။ ဘာရဒြါဇ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ပုဏၰားတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည္ မဟုတ္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤအရာ၌ ပုဏၰားတို႔သည္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္သာလွ်င္ ဆည္းကပ္ၾကကုန္သည္ မဟုတ္ပါကုန္၊ ထိုအရာ၌ ပုဏၰားတို႔သည္တစ္ဆင့္ၾကားျဖင့္လည္း ဆည္းကပ္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ သင္သည္ ေရွ႕က ယံုၾကည္ခ်က္သို႔ လိုက္၏၊ ယခု တစ္ဆင့္ၾကားကို ေျပာဆိုဘိ၏၊ ဘာရဒြါဇ ဤငါးပါးေသာ တရားတို႔သည္မ်က္ေမွာက္ ဘဝ၌ပင္ (အမွန္ အမွား) ႏွစ္ပါးေသာ အက်ဳိးရွိကုန္၏။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူ-ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါ’၊ ႏွစ္သက္ျခင္း ‘ရုစိ’၊ တစ္ဆင့္ၾကားျခင္း ‘အႏုႆဝ’၊ အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ျခင္း’အာကာရပရိဝိတကၠ’၊ အယူကို စူးစိုက္ၾကည့္ရႈ၍ ေက်နပ္ျခင္း ‘ဒိ႒ိနိဇၥ်ာနကၡ ႏိ ၱ’တို႔တည္း၊ ဘာရဒြါဇ ဤငါးပါးေသာ တရားတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ေသာ ဘဝ၌ပင္ ႏွစ္ပါးေသာ အက်ဳိးရွိကုန္၏။

ဘာရဒြါဇ ေကာင္းစြာ ယံုၾကည္ထားေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီး အလကား အမွား (မမွန္) ျဖစ္တက္၏၊ ေကာင္းစြာ ယံုၾကည္မထားေသာ္လည္းဟုတ္သည္ မွန္သည္ မခြၽတ္လြဲသည္ ျဖစ္တက္၏၊ ဘာရဒြါဇေကာင္းစြာ ႏွစ္သက္ထားေသာ္လည္း။ပ။ ေကာင္းစြာ တစ္ဆင့္ၾကားထားေသာ္လည္း။ပ။ ေကာင္းစြာအဖန္ဖန္ ၾကံဆထားေသာ္လည္း။ပ။ ေကာင္းစြာ ရႈဆင္ျခင္ထားေသာ္လည္း အခ်ည္းႏွီး အလကားအမွား ျဖစ္တက္၏၊ ေကာင္းစြာ ႐ႈဆင္ျခင္မထားေသာ္လည္းဟုတ္သည္ မွန္သည္ မခြၽတ္လြဲသည္ျဖစ္တတ္၏၊ ဘာရဒြါဇ သစၥာကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ သိၾကားလိမၼာေသာ ေယာက်္ားသည္ ဤအရာ၌”ငါ၏ အယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု စင္စစ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ေရာက္ျခင္းငွါ မသင့္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၂၉။ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖစ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေမးေလွ်ာက္ၾကပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ ဤသို႔ ငါ့မွာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟု ေယာက်္ားမွာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အကယ္၍ျဖစ္ေစကာမူ ”ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု စင္စစ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ကား မေရာက္ေသး၊ ဤသို႔ ဆိုသူသည္ သစၥာကို ေစာင့္၏။ ဘာရဒြါဇ ေယာက်္ားအား ႏွစ္သက္ျခင္းသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ေစကာမူ။ပ။ ဘာရဒြါဇ ေယာက်္ားအား တစ္ဆင့္ၾကားျခင္းသည္အကယ္၍ ျဖစ္ေစကာမူ။ပ။ ဘာရဒြါဇ ေယာက်္ားအား အျခင္းအရာကို ၾကံစည္ျခင္းသည္ အကယ္၍ျဖစ္ေစကာမူ။ပ။ ဘာရဒြါဇ ဤသို႔ ငါ့အား အယူကို စူးစိုက္ၾကည့္ရႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏ဟုအယူကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ ၍ ေက်နပ္ျခင္းသည္ ေယာက်္ားအား အကယ္၍ ျဖစ္ေစကာမူ”ဤအယူသည္သာ မွန္၏၊ အျခားအယူ သည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”ဟု တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ကား မေရာက္ေသး၊ ဤသို႔ ဆိုသူသည္ သစၥာကို ေစာင့္၏။ ဘာရဒြါဇ့ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကိုအစဥ္ေစာင့္သူ ျဖစ္၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္သာ ငါတို႔သည္ သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုပညတ္ကုန္၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ ေသးဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၃ဝ။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖစ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္သစၥာကို ေစာင့္ျခင္းကို ႐ႈျမင္ၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကိုထိုးထြင္း၍ သိျခင္းျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ သစၥာကို ထိုးထြင္း၍ သိသူျဖစ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သစၥာကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းကို အသွ်င္ေဂါတမအား ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ တစ္ခုခုေသာ ရြာကိုလည္းေကာင္း၊ နိဂံုးကိုလည္းေကာင္းအမွီျပဳ၍ေန၏၊ ထိုရဟန္းကို သူႂကြယ္သည္လည္းေကာင္း၊ သူႂကြယ္၏သားသည္လည္းေကာင္း ခ်ဥ္းကပ္၍ေလာဘတရား ေဒါသတရား ေမာဟတရား သံုးပါးတို႔၌ စူးစမ္း၏-”ေလာဘတရား လႊမ္းမိုးခံရေသာစိတ္ရွိသူသည္ မသိဘဲလ်က္လည္း ‘သိ၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ မျမင္ဘဲလ်က္လည္း ‘ျမင္၏’ဟုဆိုေလရာ၏၊ ရွည္ျမင့္စြာ အက်ဳိးမဲ့ေစမည့္ ဆင္းရဲေစမည့္ အရာကို သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ေဆာက္တည္ေစရာ၏၊ ထိုသို႔ေသာ ေလာဘတရားမ်ဳိးသည္ ဤအသွ်င္အား ရွိေလသေလာ”ဟု စူးစမ္း၏၊ ထိုအသွ်င္ကို စူးစမ္းသည္ရွိေသာ္ ”ေလာဘတရား လႊမ္းမိုးခံရေသာ စိတ္ရွိသူသည္ မသိဘဲလ်က္လည္း’သိ၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ မျမင္ဘဲလ်က္ ‘ျမင္၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ ရွည္ျမင့္စြာ အက်ဳိးမဲ့ေစမည့္ဆင္းရဲေစမည့္ အရာကို သူတစ္ပါးတို႔အား ေဆာက္တည္ေစရာ၏၊ ထိုသို႔ေသာ ေလာဘတရားမ်ဳိးသည္ဤအသွ်င္ အား မရွိ၊ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ မရွိေသာ သူ၏ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာကဲ့သို႔ ဤအသွ်င္၏ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာသည္ ျဖစ္၏။ ဤအသွ်င္ ေဟာၾကားသည့္ တရားသည္ နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ ၾကံစည္၍ မရႏိုင္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာ သိအပ္၏၊ ထိုတရားမ်ဳိးကို တပ္ႏွစ္သက္မႈ ရွိေသာသူသည္ ေဟာၾကားရန္ မျဖစ္ႏိုင္”ဟုသိ၏။

၄၃၁။ စူးစမ္းေသာ သူသည္ ေလာဘတရားတို႔မွ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုရဟန္းကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ထိုရဟန္းကို တဆင့္တက္၍ ေဒါသတရားတို႔၌ စူးစမ္းျပန္၏-”ေဒါသတရား လႊမ္းမိုးခံရေသာ စိတ္ရွိသူသည္ မသိဘဲလ်က္လည္း ‘သိ၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ မျမင္ဘဲလ်က္လည္း ‘ျမင္၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ ရွည္ျမင့္စြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ေစမည့္အရာကို သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ေဆာက္တည္ေစရာ၏၊ ထိုသို႔ေသာ ေဒါသတရားမ်ဳိးသည္ ဤအသွ်င္အား ရွိသေလာ”ဟု စူးစမ္း၏။ ထိုအသွ်င္ကိုစူးစမ္းသည္ရွိေသာ္ ”ေဒါသတရား လႊမ္းမိုးခံရေသာ စိတ္ရွိသူသည္ မသိဘဲလ်က္လည္း ‘သိ၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ မျမင္ဘဲလ်က္လည္း ‘ျမင္၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ ရွည္ျမင့္စြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ေစမည့္အရာကို သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ေဆာက္တည္ေစရာ၏၊ ထိုသို႔ေသာ ေဒါသတရားမ်ိဳးသည္ ဤအသွ်င္အား မရွိ၊ ေဒါသကင္းေသာ သူ၏ ကိုယ္ႏႈတ္အမူ အရာကဲ့သို႔ ဤအသွ်င္၏ ကိုယ္အမူအရာႏႈတ္အမူအရာသည္ ျဖစ္၏၊ ဤအသွ်င္ ေဟာၾကားသည့္ တရားသည္ နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ထိုးထြင္း၍သိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ ၾကံဆ၍ မသိအပ္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာ သိအပ္၏၊ ထိုတရားကို ေဒါသမကင္းေသာ သူသည္ ေဟာၾကားရန္ မျဖစ္ႏိုင္”ဟု သိ၏။

၄၃၂။ စူးစမ္းသူသည္ ေဒါသတရားတို႔မွ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုရဟန္းကို ျမင္ေသာ ေၾကာင့္ထိုရဟန္းကို တဆင့္တက္၍ ေမာဟတရားတို႔၌ စူးစမ္းျပန္၏-”ေမာဟတရား လႊမ္းမိုးခံရေသာ စိတ္ရွိသူသည္ မသိဘဲလ်က္လည္း ‘သိ၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ မျမင္ဘဲလ်က္လည္း ‘ျမင္၏’ဟုဆိုေလရာ၏၊ ရွည္ျမင့္စြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ေစမည့္အရာကို သူတစ္ပါးတို႔အားလည္းေဆာက္တည္ေစ ရာ၏၊ ထိုသို႔ေသာ ေမာဟတရား မ်ိဳးသည္ ဤအသွ်င္အား ရွိေလသေလာ”ဟုစူးစမ္းျပန္၏။ ထို အသွ်င္ကို စူးစမ္းသည္ရွိေသာ္ ”ေမာဟတရား လႊမ္းမိုးခံရေသာ စိတ္ရွိသူသည္မသိဘဲလ်က္လည္း ‘သိ၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ မျမင္ဘဲလ်က္လည္း ‘ျမင္၏’ဟု ဆိုေလရာ၏၊ ရွည္ျမင့္စြာ အက်ဳိးမဲ့ျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္ေစမည့္အရာကို သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ေဆာက္တည္ေစရာ၏၊ ထိုသို႔ေသာ ေမာဟ တရားမ်ိဳးသည္ ဤအသွ်င္အား မရွိ၊ ေမာဟကင္းေသာသူ၏ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာကဲ့သို႔ ဤအသွ်င္၏ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာသည္ ျဖစ္၏၊ ဤအသွ်င္ေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားသည္ နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ ၾကံဆ၍ မသိႏိုင္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိ တို႔သာ သိအပ္၏၊ ထိုတရားကို ေမာဟမကင္းေသာသူသည္ ေဟာၾကားရန္ မျဖစ္ႏိုင္”ဟု သိ၏။

စူးစမ္းသူသည္ ေမာဟတရားတို႔မွ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုရဟန္းကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ထိုရဟန္း၌ ယံုၾကည္မႈကို ျဖစ္ပြါးေစ၏၊ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ခ်ဥ္းကပ္သည္ရွိေသာ္ဆည္းကပ္၏၊ ဆည္းကပ္သည္ရွိေသာ္ နားေထာင္၏၊ နားေထာင္ေသာသူသည္ တရားကို နာယူ၏၊ ၾကားနာရ၍ တရားကို ေဆာင္၏၊ ေဆာင္ထားေသာ တရားတို႔၏ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းဆင္ျခင္၏၊ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ တရားတို႔သည္ ႐ႈဆင္ျခင္ျခင္းငွါ ခံ့ကုန္၏၊ တရားတို႔သည္႐ႈဆင္ျခင္ျခင္းငွါ ခံ့သည္ရွိေသာ္ အလိုဆႏၵသည္ ျဖစ္၏၊ အလိုဆႏၵျဖစ္သည္ရွိေသာ္ အားထုတ္၏၊ အားထုတ္သည္ရွိေသာ္ ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ၿပီးေသာ္ ျပင္းစြာအားထုတ္၏၊ စိတ္စိုက္ေနသည္ရွိေသာ္ ကိုယ္ (နာမကာယ) ျဖင့္လည္း မြန္ျမတ္ေသာသစၥာကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္၏၊ ပညာျဖင့္လည္း ထိုးထြင္း၍ ျမင္ႏိုင္၏။ အာရဒြါဇ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိတက္သူ ျဖစ္၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ငါတို႔သည္ သစၥာကို ေလ်ာ္စြာသိျခင္းကို ပညတ္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ကား မျဖစ္ေသးသည္သာတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၃၃။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ မဂ္ကို ေလ်ာ္စြာ သိသူ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္မဂ္ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းကို ျမင္ၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္မွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္ပါသနည္း။ ဖိုလ္သို႔ အစဥ္ေရာက္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ ထိုတရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ထံုျခင္းေၾကာင့္ ပြါးမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေလ့လာျခင္းေၾကာင့္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဘာရဒြါဇ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာ္စြာ ေရာက္၏၊ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း ငါတို႔သည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ပညတ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၃၄။ အသွ်င္ေဂါတမ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာ္စြာ ေရာက္ပါ၏၊ ဤမွ်အတိုင္းအရွည္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ျမင္ၾကပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားသည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဘာရဒြါဇ (မဂ္ကို) အားထုတ္ျခင္းသည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳ၏၊ ့အကယ္၍ ထိုမဂ္ကို အားမထုတ္ျငားအံ့၊ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာက္ပတ္စြာ မေရာက္ႏိုင္ေလရာ၊ မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္သာ ဖိုလ္သို႔ ေလ်ာက္ပတ္စြာ ေရာက္ႏိုင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ (မဂ္ကို) အားထုတ္ျခင္းသည္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ေဂါတမ မဂ္ကိုအားထုတ္ျခင္း အား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အသွ်င္ေဂါတမအား မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းအား ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသည္ မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ မႏႈိင္းခ်ိန္ ျငားအံ့၊ ဤမဂ္ကို ပြါးမ်ားျခင္းကို အားမထုတ္ေလရာ၊ ႏႈိင္းခ်ိန္ေသာေၾကာင့္သာ (မဂ္ကို ရေအာင္) အားထုတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ မဂ္ကို အားထုတ္ျခင္းအား ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားသည္ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ အားထုတ္ျခင္းသည္ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ အားမထုတ္ျငားအံ့၊ မႏိႈင္းခ်ိန္ေလရာ၊ အားထုတ္ေသာေၾကာင့္သာ ႏႈိင္းခ်ိန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အားထုတ္ျခင္းသည္ ႏႈိင္းခ်ိန္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အဘယ္တရားသည္ အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ သည္ အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ အားမထုတ္ေလရာ၊ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ အားထုတ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’သည္ အားထုတ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ အား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ အား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’အား တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္ရႈ၍ေက်နပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ ထိုတရားတို႔ကို အကယ္၍ စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းမျဖစ္ျငားအံ့၊ ျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’ သည္ မျဖစ္ေလရာ၊ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ေသာေၾကာင့္သာျပဳလိုမႈ ‘ဆႏၵ’သည္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳလိုမႈ’ဆႏၵ’ အား တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ေက်နပ္မႈအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္ျခင္းအား အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုအနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းသည္ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤတရားတို႔ကိုစူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္မႈ မရကုန္ရာ၊ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းေသာေၾကာင့္သာ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈ၍ ေက်နပ္မႈရကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းသည္ တရားတို႔ကို စူးစိုက္ၾကည့္႐ႈရာ၌ ေက်နပ္မႈအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းျခင္းအား မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္ေသာ တရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္အသွ်င္ေဂါတမအား ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ အနက္သေဘာကို့စူးစမ္းျခင္းအား တရားကို ေဆာင္ျခင္းမွတ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုတရားကိုမေဆာင္ျငား မမွတ္ျငားအံ့၊ ဤအနက္သေဘာကို မစူးစမ္းႏိုင္ေလရာ၊ တရားကိုေဆာင္ထားမွတ္ထားေသာေၾကာင့္သာ အနက္သေဘာကို စူးစမ္းႏိုင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနက္သေဘာကိုစူးစမ္းျခင္းအား တရားကို ေဆာင္ထား ျခင္း မွတ္ထားျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ တရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇတရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား တရားကို ၾကားနာျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုတရားကို မၾကားနာျငားအံ့၊ ဤတရားကို မေဆာင္ထား မမွတ္ထား ႏိုင္ေလရာ၊ တရားကိုၾကားနာေသာေၾကာင့္သာ တရားကို ေဆာင္ မွတ္ႏိုင္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားကို ေဆာင္ထားျခင္း မွတ္ထားျခင္းအား တရားေတာ္ကို ၾကားနာျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ တရားနာျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား တရားနာျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ တရားနာျခင္းအား နားစိုက္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ နားမစိုက္ျငားအံ့၊ ဤတရားကို မနာေလရာ၊ နားစိုက္ေသာေၾကာင့္သာတရားကို နာ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ တရားနာျခင္းအား နားစိုက္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ နားစိုက္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား နားစိုက္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ နားစိုက္ျခင္းအား ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ မဆည္းကပ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ နားမစိုက္ေလရာ၊ ဆည္းကပ္ေသာေၾကာင့္သာ နားစိုက္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ နားစိုက္ျခင္းအား ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ဆည္းကပ္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဆည္းကပ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ ဆည္းကပ္ျခင္းအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေက်းဇူး ျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုသို႔ မခ်ဥ္းကပ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ၊ ခ်ဥ္းကပ္ ေသာေၾကာင့္သာ ဆည္းကပ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆည္းကပ္ျခင္းအားခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ေဂါတမ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား အဘယ္တရားသည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ပါသနည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကိုေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ဘာရဒြါဇ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ သည္ မ်ားစြာေက်းဇူးျပဳတတ္၏၊ အကယ္၍ ထိုသို႔ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ဤသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ရာ၊ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းအား ယံုၾကည္မႈ’သဒၶါ’သည္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၃၅။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား သစၥာကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေမးပါကုန္ၿပီ၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ သစၥာကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေျဖၾကားခဲ့ပါၿပီ၊ ထိုေျဖၾကားေတာ္မူခ်က္ကိုလည္း့အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သေဘာလည္း က်လွပါ၏၊ ႏွစ္သက္လည္း ႏွစ္သက္လွပါ၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိၾကပါကုန္၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအားသစၥာကို ေလ်ာ္စြာသိျခင္းကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္ၿပီ၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ သစၥာကို ေလ်ာ္စြာသိျခင္းကိုေျဖၾကားခဲ့ပါၿပီ၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သေဘာလည္း က်လွပါ၏၊ ႏွစ္သက္လည္းႏွစ္သက္လွပါ၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိၾကပါကုန္၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ေမးပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါ၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သေဘာလည္း က်လွပါ၏၊ ႏွစ္သက္လည္း ႏွစ္သက္လွပါ၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ရွိၾကပါကုန္၏။ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္ေဂါတမအား ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအား မ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းအားမ်ားစြာ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရားကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါ၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သေဘာလည္း က်လွပါ၏၊ ႏွစ္သက္လည္း ႏွစ္သက္လွပါ၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ျဖင့္လည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိၾကပါကုန္၏။

အကြၽႏု္ပ္တို႔ ေမးတိုင္းေမးတိုင္း ျပႆနာကိုပင္ အသွ်င္ေဂါတမသည္ ေျဖၾကားေတာ္မူ၏၊ ထို ေျဖၾကားခ်က္ကိုလည္း အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သေဘာလည္း က်လွပါ၏၊ ႏွစ္သက္လည္း ႏွစ္သက္လွပါ ကုန္၏၊ ထိုေျဖၾကားခ်က္ျဖင့္လည္း ႏွစ္သက္ေသာစိတ္ ရွိၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ေရွးအခါက အလကား ဦးျပည္းရဟန္းယုတ္တို႔သည္ ဇာတ္နိမ့္ကုန္၏၊ မည္းညစ္ကုန္၏၊ ျဗဟၼာမင္း၏ေျခမွ ေမြးဖြားကုန္၏၊ အဘယ္မွာ တရားသေဘာကို သိၾကကုန္အံ့နည္းဟု ဤသို႔ အထင္မွားၾကပါကုန္၏။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ရဟန္းတို႔၌ ရဟန္းဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းကို လြန္စြာ ျဖစ္ေစဘိ၏တကား၊ ရဟန္းတို႔၌ ရဟန္းဟူေသာ ၾကည္ညိဳျခင္းကို လြန္စြာ ျဖစ္ေစဘိ၏တကား၊ ရဟန္းတို႔၌ရဟန္းဟူေသာ ႐ိုေသျခင္းကို လြန္စြာ ျဖစ္ေစဘိ၏တကား၊ အသွ်င္ေဂါတမ (တရားေတာ္သည္) အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိပါေပစြ။ပ။ အသွ်င္ေဂါတမသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ယေန႔ကို အစျပဳ၍ အသက္ထက္ဆံုးကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တက္ေသာ ဥပါသကာ ဟူ၍ မွတ္ေတာ္မူပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါးခုေျမာက္ စကႌသုတ္ ၿပီး၏။

၁။ အတိုင္ပင္ခံအမတ္