မန ၉၇: ဓနဥၨာနိသုတ္

၄၄၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္-

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းအေပါင္းႏွင့္အတူ ဒကၡိဏာဂိရိ ဇနပုဒ္သို႔ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ တစ္ပါးေသာ ရဟန္းသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ဝါကြၽတ္ခဲ့၍ ဒကၡိဏာဂိရိဇနပုဒ္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္အတူဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စကား ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ထိုရဟန္းကို အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤသို႔ေသာ စကားကို ေမးျမန္း၏-

”ငါ့သွ်င္ အသို႔ပါနည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္အနာကင္းပါ၏ေလာ၊ အားရွိပါ၏ေလာ”ဟု (ေမးျမန္း၏)။

ငါ့သွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အနာကင္းပါ၏အားရွိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ အသို႔ပါနည္း ရဟန္းအေပါင္းသည္ အနာကင္းပါ၏ေလာ၊ အားရွိပါ၏ေလာဟု (ေမးျမန္း၏)။

ငါ့သွ်င္ ရဟန္းအေပါင္းလည္း အနာကင္းပါ၏ အားရွိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ တ႑ဳလပါလီ တံခါးအနီး၌ ေနေသာ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ အသို႔ပါနည္း၊ အနာကင္းပါ၏ေလာ၊ အားရွိပါ၏ေလာဟု (ေမးျမန္း၏)။

ငါ့သွ်င္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္လည္း အနာကင္းပါ၏၊ အားရွိပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ငါ့သွ်င္ အသို႔ပါနည္း၊ ဓနၪၨာနီပုဏၰားသည္ မေမ့မေလ်ာ့ရွိပါ၏ေလာဟု (ေမးျမန္း၏)။

ငါ့သွ်င္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားအား မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိပါအံ့နည္း၊ ငါ့သွ်င္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္မင္းကို အမွီျပဳ၍ ပုဏၰားသူႂကြယ္တို႔ကို လုယက္၏၊ ပုဏၰားသူၾကယ္တို႔ကို အမွီျပဳ၍ မင္းကို လုယက္၏၊ ထိုဓနၪၨာနီပုဏၰား၏ သဒၶါတရားရွိေသာအမ်ဳိးမွ ေဆာင္ယူထားေသာ သဒၶါတရားရွိေသာ မယားသည္လည္းေသခဲ့ၿပီ။ ထိုဓနၪၨာနိ ပုဏၰားသည္ တစ္ပါးေသာ သဒၶါတရားမရွိေသာ အမ်ဳိးမွ သဒၶါတရားမရွိေသာမယားကို ေဆာင္ခဲ့၏။ ငါ့သွ်င္ ငါတို႔သည္ မေကာင္းသျဖင့္ ၾကားရသည္ကို ၾကားၾကရေပကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္ ငါတို႔သည္ မေကာင္းသျဖင့္ ၾကားရသည္ကို ၾကားၾကရေပကုန္၏၊ ငါတို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာဓနၪၨာနိ ပုဏၰားကို ၾကားၾကကုန္၏၊ အကယ္၍ ငါတို႔သည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားႏွင့္ တစ္ရံတစ္ခါ ေတြ႕ဆံုၾကရမူတစ္စံုတစ္ခုေသာ စကားေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္တန္ ရာ၏ဟု (ဆို၏)။

၄၄၆။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာမေထရ္သည္ ဒကၡိဏာဂိရိဇနပုဒ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သမွ် ေနေတာ္မူ၍ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေဒသစာရီ ႂကြေတာ္မူ၏၊ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီ ႂကြေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ေရာက္ေလ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ထိုရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္ေလ၏၊ ထိုအခါ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ၿမိဳ႕ျပင္ႏြားၿခံ၌ ႏြားတို႔ကို ႏို႔ညစ္ေစ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ဆြမ္းခံ၍ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခဲ့ကာ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏၊ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္အေဝးကသာလွ်င္ ႂကြလာေသာ အသွ်င္သာရိပုၾတာကို ျမင္ေလ၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာအသွ်င္သာရိပုၾတာကို

”အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤႏို႔ခြက္ထဲမွ ႏြားႏို႔သစ္ကို ေသာက္ပါေလာ့၊ ထိုေသာက္စဥ္ပင္ ဆြမ္းစားအံ့ေသာ အခ်ိန္အခါသည္ ျဖစ္ပါလတၱံ႕”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။

ပုဏၰားေတာ္ၿပီ၊ ငါသည္ ယေန႔ ဆြမ္းစားျခင္းကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ငါသည္ ဤအမည္ရွိေသာ သစ္ပင္ရင္း၌ေန႔သန္႔စင္ေနအံ့၊ ထို သစ္ပင္ရင္းသို႔ သင္ လာခဲ့ေလာ့ဟု (ဆို၏)။ ”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟူ၍သာလွ်င္ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္၍ ေလွ်ာက္ၾကား၏။

ထိုအခါ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ နံနက္စာ စားၿပီးေနာက္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီး့ဆုံးေစၿပီးေနာက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ဓနၪၨာနိပုဏၰားကို အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္

”ဓနၪၨာနိပုဏၰား သင္သည္ မေမ့မေလ်ာ့ ရွိပါ၏ေလာ”ဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာအကြၽႏု္ပ္တို႔အား မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အဘယ္မွာရွိပါအံ့နည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အမိအဖကို လုပ္ေကြၽးရ၏၊ သားမယားကို လုပ္ေကြၽးရ၏၊ ကြၽန္အမႈလုပ္တို႔ကို လုပ္ေကြၽးရ၏၊ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔အား မိတ္ေဆြခင္ပြန္းကိစၥကို ျပဳရ၏၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းကိစၥကို ျပဳရ၏၊ ဧည့္သည္တို႔အားဧည့္သည္ကို ျပဳရေသာ ဝတၱရားကို ျပဳရ၏၊ ေရွးအခါက ေသၿပီးသူတို႔အား ေရွးကေသၿပီးသူ၌ ျပဳရေသာဝတ္ကို ျပဳရ၏၊ နတ္တို႔အား နတ္အေလ်ာက္ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳရ၏၊ မင္းအား မင္းအေလ်ာက္ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳရ၏၊ ဤခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း ျပည့္ၿဖိဳးေစရ၏၊ ပြါးေစရ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄၄၇။ ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္မိဘတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ မိဘတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကိုက်င္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ ထိုသူ၏ အမိအဖတို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူသည္ ငါတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တ ေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကားမရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္ သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ သား မယားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာ အက်င့္မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူ သည္”ငါသည္ကား သားမယားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ သားမယားတို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု ေတာင္းပန္၍ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ကြၽန္အမႈ လုပ္ေယာက်္ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကိုမတရားေသာ အက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ကား ကြၽန္အမႈလုပ္ေယာက်္ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ ကြၽန္အမႈလုပ္ေယာက်္ားတို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ မိတ္ေဆြ့ခင္ပြန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ကား မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္း အံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရား ေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကိုငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္ လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကိုမတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ကား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ဧည့္သည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ကား ဧည့္သည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကိုက်င့္ခဲ့ပါ ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ ထိုသူ၏ ဧည့္သည္တို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကိုငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္း ပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤ ေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ ေရွးကေသၿပီးသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကိုမတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ကား ေရွးက ေသၿပီးသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ ေရွးက ေသၿပီးသူတို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္း အံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲ ထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ နတ္တို႔ကို့အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာ အက်င့္မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထို သူသည္”ငါသည္ကား နတ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ နတ္တို႔ကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကိုငိုေႂကြးစဥ္ သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ သူသည္ မင္းတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာ အက်င့္မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္”ငါသည္ကား မင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ ထိုသူ၏ မင္းကေသာ္လည္း ”ဤသူကား ငါ့ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္မမွ်တေသာအက်င့္ ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကို ငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာသူသည္ ကိုယ္ျပည့္ၿဖိဳးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာ အက်င့္ မမွ်တေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ျငားအံ့၊ ထိုသူကို မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ က်င့္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲသို႔ ဆြဲခ်ကုန္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ”ငါသည္ကား ကိုယ္ျပည့္ၿဖဳိးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏။ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငါ့ကို ငရဲသို႔ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာ။ ထိုသို႔မဟုတ္ ထိုသူ၏တစ္ပါးေသာသူတို႔က ေသာ္လည္း ”ဤသူကား ကိုယ္ျပည့္ၿဖဳိးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာ အက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ခဲ့ပါ၏၊ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ထိုသူကိုငရဲသို႔ ဆြဲမခ်ၾကပါကုန္လင့္”ဟု (ေတာင္းပန္၍) ရေကာင္းအံ့ေလာဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာဤသို႔ကား မရႏိုင္ပါ၊ စင္စစ္မွာ ထိုသူကို ငိုေႂကြးစဥ္သာလွ်င္ ငရဲထိန္းတို႔သည္ ငရဲ၌ ပစ္ခ်ကုန္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄၄၈။ ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ မိဘတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကား မိဘတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ရာ၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ မိဘတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ရာ၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား မိဘတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာ အက်င့္ကို က်င့္ရာပါ၏၊ ထိုသူသည္သာလွ်င္ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ တစ္ပါးေသာသူတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ အမိအဖတို႔ကို လုပ္ေကြၽးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္အမႈကို မျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ့အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ သားမယားကို အေၾကာင္း ျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကား သားမယားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ရာ၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ သားမယားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား သားမယားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္ရာ၏၊ ထိုသူသည္သာလွ်င္ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ သားမယားကို လုပ္ေကြၽးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ ကြၽန္အမႈလုပ္ေယာက်္ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ကြၽန္ အမႈလုပ္ေယာက်္ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ ကြၽန္အမႈလုပ္ေယာက်္ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ ျမတ္သည္ မျဖစ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာအၾကင္သူသည္ကား ကြၽန္အမႈလုပ္ေယာက်္ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကိုက်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာလွ်င္ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္မမွ်တေသာအက်င့္ထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိသူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ ကြၽန္အမႈလုပ္ ေယာက်္ားတို႔ကို ေကြၽးေမြးျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာအကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္းစြမ္းႏိုင္၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ကား မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္းတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကားမိတ္ေဆြခင္ပြန္း တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကားမိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာ အက်င့္ မမွ်တေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား မိတ္ေဆြ ခင္ပြန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ သာလွ်င္ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာမတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာအမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းတို႔အားလည္း မိတ္ေဆြခင္ပြန္းကိစၥကိုျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္ပါ၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ကား ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္းတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ေဆြမ်ဳိး့သားခ်င္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာလွ်င္ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အားလည္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းကိစၥကို ျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္ပါ၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ကား ဧည့္သည္တို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကားဧည့္သည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား ဧည့္သည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာ အက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာအၾကင္သူသည္ကား ဧည့္သည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာ ျမတ္ပါ ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာ အက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ဧည့္သည္တို႔အားလည္း ဧည့္သည္ကိစၥကို ျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္မႈကိုမျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္ပါ၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ကား ေရွးက ေသၿပီးသူတို႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကား ေရွးကေသၿပီးသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား ေရွးက ေသၿပီးသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား ေရွးက ေသၿပီးသူတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ျပဳလုပ္ရကုန္ ေသာ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ ေရွးကေသၿပီးသူတို႔အား လည္း ေရွးက ေသၿပီးသူတို႔ကိစၥကို ျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာအကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္းစြမ္းႏိုင္ပါ၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ နတ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကား နတ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ နတ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကိုက်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ နတ္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာ အက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ရွိကုန္၏၊ ယင္း အမႈတို႔ျဖင့္ နတ္တို႔အား နတ္ကိစၥကို ျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာအကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါ လည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္းစြမ္းႏိုင္ပါ၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ မင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူသည္ကား မင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာအၾကင္သူသည္ မင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အၾကင္သူသည္ကား မင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္မွ်တေသာ အက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာ မတရားေသာအက်င့္မမွ်တေသာ အက်င့္ထက္ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါး တို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ အမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ မင္းအား မင္းကိစၥကို ျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္မႈကိုမျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္ပါ၏။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ အၾကင္သူသည္ကား ခႏၶာကိုယ္ျပည့္ၿဖိဳးရန္အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ အၾကင္သူ သည္ကား ခႏၶာကိုယ္ျပည့္ၿဖိဳးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာ အက်င့္ကိုက်င့္၏၊ အဘယ္သူသည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာအၾကင္သူ သည္ကား ခႏၶာကိုယ္ျပည့္ၿဖိဳးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍မတရားေသာအက်င့္ မမွ် တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္ မျမတ္ပါ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာအၾကင္သူသည္ကား ခႏၶာကိုယ္ ျပည့္ၿဖိဳးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ပြါးစီးရန္ အေၾကာင္းျပဳ၍တရားေသာအက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္ကို က်င့္၏၊ ထိုသူသည္သာ ျမတ္ပါ၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာမတရားေသာအက်င့္ မမွ်တေသာအက်င့္ထက္ တရားေသာ အက်င့္ မွ်တေသာအက်င့္သည္သာျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ သူတစ္ပါးတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ရ ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာအမႈတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ယင္းအမႈတို႔ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ျပည့္ၿဖဳိးေစ ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ပြါးစီးေစျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ယုတ္မာေသာ အကုသိုလ္မႈကို မျပဳျခင္းငွါလည္း ေကာင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း စြမ္းႏိုင္ပါ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၄၄၉။ ထိုအခါ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ေနရာမွထကာ ဖဲသြား၏။ ထို႔ေနာက္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ တစ္ပါးေသာအခါ၌ ဖ်ားေန၏၊ ဒုကၡေရာက္ေန၏၊ အသည္းအသန္ မမာေန၏၊ ထိုအခါ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ တစ္ေယာက္ေသာ ေယာက်္ားကို ေခၚ၍ ”အေမာင္ေယာက်္ား လာပါဦး၊ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ေလေလာ့၊ ‘အသွ်င္ဘုရား ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာေနပါ၏၊ ထိုပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏’ဟု ေလွ်ာက္ပါေလ။ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍ ငါ၏စကားျဖင့္အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ေလေလာ့၊ ‘အသွ်င္ဘုရား ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ဖ်ားေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာေနပါ၏၊ ထိုပုဏၰားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏’၊ ‘အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰား၏့အိမ္ဆီသို႔ အစဥ္သနားသျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါေလာ့’ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ပါေလ”ဟုမွာထားေျပာဆို၏။

”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟူ၍ ထိုေယာက်္ားသည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားအား ျပန္ၾကား၍ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္၏၊ သင့္ေလ်ာ္ ရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ ထိုေယာက်္ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ဖ်ားနာေန ပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာေနပါ၏၊ ထိုပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္လိုက္ပါ၏”ဟု ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔လည္းခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ သာရိပုၾတာကို အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ ထိုင္ကာ ”အသွ်င္ဘုရားဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာေနပါ၏၊ ထိုပုဏၰားသည္အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏။ ‘အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ အစဥ္သနား သျဖင့္ ဓနၪၨာနိပုဏၰား၏ အိမ္ဆီသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူပါ’ဟုဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏”ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနသျဖင့္လက္ခံေတာ္မူ၏။

၄၅ဝ။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ သင္းပိုင္ကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ဓနၪၨာနိပုဏၰား၏အိမ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကာ ဓနၪၨာနိပုဏၰားကို ”ဓနၪၨာနိ အသို႔နည္း၊ သင့္အား ခံ့က်န္းပါ၏ေလာ၊ မွ်တပါ၏ေလာ၊ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၏ေလာ၊ မတိုးတက္ဘဲ ရွိပါကုန္၏ေလာ၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ ထင္ပါ၏ေလာ၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္မထင္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ”ဟု ဤစကားကို ေမးျမန္းေျပာဆို၏။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာတို႔သည္ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာအရာသည္ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ ထက္လွစြာေသာ ခက္ရင္းျဖင့္ထိပ္ကိုထိုး၍ ႏိွိပ္ဘိသကဲ့သို႔ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ျပင္းထန္ေသာ ေလတို႔သည္ ထိပ္၌ထိုးက်င့္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ ျမဲၿမံခိုင္ခံ့ေသာ ႀကိဳးပိုင္းျဖင့္ ဦးေခါင္းကိုရစ္ပတ္ျခင္းကို ေပးရာသကဲ့သို႔ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ဦးေခါင္း၌ အလြန္ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဦးေခါင္းကိုက္ေဝဒနာတို႔သည္ ျဖစ္ပါကုန္၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ ေရွ႕သို႔တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ေနာက္သို႔ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ လိမၼာေသာ ႏြားသတ္ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း ႏြားသတ္ေယာက်္ား၏ တပည့္သည္လည္းေကာင္း ထက္လွစြာေသာ သားလွီးဓားျဖင့္ ဝမ္းကို ရစ္၍ လွီးဘိသကဲ့သို႔အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ေလတို႔သည္ ဝမ္းကို ရစ္ကုန္၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ ေရွ႕သို႔ တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာထင္ပါ၏၊ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ယုတ္ေသာ အရာသည္ မထင္ပါ။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဥပမာအားျဖင့္ အားရွိေသာ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အားနည္းေသာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကို အသီးအသီး လက္ေမာင္းတို႔၌ ကိုင္တြယ္၍ မီးက်ီးစု၌ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔အျပန္အလွန္ ကင္ကုန္ရာသကဲ့သို႔ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဤအတူသာလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပူေလာင္ျခင္းသည္ ျဖစ္ပါ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာ အကြၽႏု္ပ္ မခံ့က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ အကြၽႏု္ပ္အားျပင္းထန္ကုန္ေသာ ဒုကၡေဝဒနာတို႔သည္ ေရွ႕သို႔သာ တိုးတက္ပါကုန္၏၊ ေနာက္သို႔ကား မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္။ ေရွ႕သို႔တိုးတက္ေသာ အရာသည္သာ ထင္ပါ၏၊ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ယုတ္ေသာအရာသည္ မထင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

၄၅၁။ ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ငရဲသားသည္လည္းေကာင္း၊ တိရစၧာန္သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ငရဲသားထက္တိရစၧာန္ သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ တိရစၧာန္သည္ လည္းေကာင္း၊ ၿပိတၱာသည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ တိရစၧာန္ထက္ ၿပိတၱာသည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကိုအဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိ သနည္း၊ ၿပိတၱာသည္လည္းေကာင္း၊ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ၿပိတၱာထက္ လူတို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာလူတို႔ထက္ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း၊ တာဝတႎ သာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္းအဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္ သာရိပုၾတာ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔ထက္တာဝတႎ သာနတ္တို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ တာဝတႎ သာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယာမာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာတာဝတႎ သာနတ္တို႔ထက္ ယာမာနတ္တို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ယာမာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တုသိတာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ ယာမာနတ္တို႔ထက္ တုသိတာနတ္တို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ တုသိတာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ တုသိတာနတ္တို႔ထက္ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း အဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ နိမၼာနရတိနတ္တို႔ထက္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္ ျမတ္ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ဓနၪၨာနိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔မွတ္ထင္ဘိသနည္း၊ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကသည္လည္းေကာင္းအဘယ္သည္ ျမတ္သနည္းဟု (ေမး၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကဟူ၍ ဆိုပါသေလာ၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကဟူ၍ ဆိုပါသေလာဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ”ဤပုဏၰားတို႔သည္ကား ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ၫြတ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ အကယ္၍ ငါသည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားအား ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို ေဟာၾကားရမူ ေကာင္းေလရာ၏”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေလ၏။ ဓနၪၨာနိသင့္အား ငါသည္ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း တရားကိုေဟာၾကားေပအံ့၊ ထိုတရားကို သင္နာယူေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းေလာ့၊ ငါေဟာေပအံ့ဟု (ဆို၏)။ ့

”အသွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ” ဟူ၍သာလွ်င္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ၾကား၏၊

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤသို႔ေသာစကားကို ေဟာၾကား၏ ”ဓနၪၨာနိ ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း တရားကား အဘယ္နည္းဟူမူ- ဓနၪၨာနိ ဤေလာက၌ရဟန္းသည္ ေမတၱာႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာအရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူႏွစ္ခုေျမာက္ေသာအရပ္ကို။ ထို႔အတူ သံုးခုေျမာက္ေသာအရပ္ကို။ ထို႔အတူ ေလးခုေျမာက္ေသာအရပ္ကို။ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာအရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလုံးစုံေသာအရပ္အလုံးစုံေသာသတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္တူစြာ သတၱဝါအားလုံးရွိေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာအပိုင္းအျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ေန၏။ ဓနၪၨာနိ ဤတရားကား ျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္းခရီးတည္း။

၄၅၂။ ဓနၪၨာနိ တစ္ဖန္လည္း ရဟန္းသည္ က႐ုဏာႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ပ။ မုဒိတာႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္။ ဥေပကၡာႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ တစ္ခုေသာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ ထို႔အတူ ႏွစ္ခုေျမာက္အရပ္ကို။ ထို႔အတူ သုံးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ထို႔အတူ ေလးခုေျမာက္အရပ္ကို။ ဤနည္းအားျဖင့္ အထက္ ေအာက္ ဖီလာ အရပ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစ၍ ေန၏။ အလုံးစုံေသာအရပ္ အလုံးစုံေသာသတၱဝါတို႔၌ မိမိႏွင့္တူစြာ သတၱဝါအားလုံးရွိေသာ သတၱေလာကကို ျပန္႔ေျပာေသာ ျမတ္ေသာ အပိုင္းအျခားမရွိေသာ ရန္မရွိေသာ ေၾကာင့္ၾကမရွိေသာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ဥေပကၡာႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ပ်ံ႕ႏွံ ႕ေစ၍ ေန၏။ ဓနၪၨာနိ ဤတရားသည္ကား ျဗဟၼာတို႔၏အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္း ခရီးတည္းဟု (မိန္႔ဆို၏)။

အသွ်င္သာရိပုၾတာ သို႔ျဖစ္ပါမူ အကြၽႏု္ပ္၏စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါေလာ့၊ ”အသွ်င္ဘုရား ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္ မမာေနပါ၏၊ ထိုပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ထားပါဟူ၍ မွာၾကားလိုက္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားကို အထက္မဂ္ဖိုလ္ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိပါလ်က္ ယုတ္ညံ့ ေသာျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္၌ တည္ေစ၍ ေနရာမွထကာ ဖဲသြား၏။ ထိုအခါဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ ဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီ ေသဆုံး၍ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔လည္းကပ္ေရာက္၏။

၄၅၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔ ဤသာရိပုၾတာသည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰား ကိုအထက္မဂ္ဖိုလ္ ျပဳဖြယ္ကိစၥရွိပါလ်က္ ယုတ္ညံ့ေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္၌တည္ေစ၍ ေနရာမွထကာ ဖဲသြား၏”ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို အလြန္႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာ၌ထိုင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အသွ်င္ဘုရား ဓနၪၨာနီပုဏၰားသည္ ဖ်ားနာေနပါ၏၊ ဒုကၡေရာက္ေနပါ၏၊ အသည္းအသန္မမာေနပါ၏၊ ထိုပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးတိုက္လိုက္ပါ၏”ဟု ဤသို႔ေသာစကားကို ေလွ်ာက္၏။

သာရိပုၾတာ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင္သည္ ဓနၪၨာနိပုဏၰားကို အထက္မဂ္ဖိုလ္ျပဳဖြယ္ ကိစၥရွိပါလ်က္ ယုတ္ညံ့ေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္၌ တည္ေစ၍ေနရာမွထကာ ဖဲလာဘိသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္မွာ ”ဤပုဏၰားတို႔သည္ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာက သို႔ ကိုင္းၫြတ္ေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္၏၊ အကယ္၍ ငါသည္ ဓနၪၨာနီ ပုဏၰားအားျဗဟၼာတို႔၏ အေပါင္း အေဖာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို ေဟာၾကားရမူေကာင္းေလရာ၏”ဟု ဤသို႔ေသာ အၾကံျဖစ္ခဲ့ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ သာရိပုၾတာ ဓနၪၨာနိပုဏၰားသည္ေသဆုံးေလၿပီ၊ ျဗဟၼာ့ျပည္ေလာကသို႔ လည္း ေရာက္ေလၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ခုနစ္ခုေျမာက္ ဓနၪၨာနိသုတ္ ၿပီး၏။