သနပ ၁.၈: ေမတၱသုတ္

၁၄၃။ ၿငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္သို႔ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္၍ ေနလိုေသာ အက်ဳိး စီးပြါး၌ လိမၼာေသာသူသည္ (ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ စည္းကမ္းနည္းလမ္းကို) ျပဳက်င့္ အပ္၏။ က်င့္စြမ္းႏိုင္ရမည္၊ ကိုယ္ ႏႈတ္ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ စိတ္ေန စိတ္ထား ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ ဆိုဆံုးမလြယ္ရမည္၊ စိတ္ထား ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရမည္၊ လြန္ကဲျမင့္ေမာက္ေသာ မာနမရွိရာ။ (၁)

၁၄၄။ ပစၥည္းေလးပါး၌ ေရာင့္ရဲ လြယ္ရမည္၊ ေမြးျမဴ လြယ္ရမည္၊ အမႈကိစၥ နည္းပါးရမည္၊ ဝန္က်ဥ္းေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးမႈ ရွိရမည္၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိရမည္၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိရမည္၊ ကိုယ္ ႏႈတ္ ႏွလံုးၾကမ္းတမ္းျခင္း မရွိရာ၊ ဒါယကာတို႔၌ တပ္မက္မႈ ကင္းရမည္။ (၂)

၁၄၅။ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕စြပ္စြဲႏိုင္မည့္ ဒုစ႐ိုက္ကို စိုးစဥ္း အနည္းငယ္မွ်လည္း မျပဳက်င့္ရာ၊ (ဤစည္းကမ္းနည္းလမ္းကို လိုက္နာရမည္)၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုကုန္သည္ ေဘးကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။ (၃)

၁၄၆။ ႂကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစံုေသာ (ထြက္သက္ဝင္သက္ရွိ) သတၱဝါ (ထြက္သက္ ဝင္သက္မဲ့) သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထိတ္လန္႔ေသာ (ပုထုဇဥ္) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္ခန္႔ေသာ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ရွည္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အလတ္စား့ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပုတိုေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေသးဖြဲသိမ္ေမြ႕ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆူၿဖိဳးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း။ (၄)

၁၄၇။ ျမင္ဖူးေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း မျမင္ဖူးေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေဝး၌ ေနေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အနီး၌ ေနေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ (ရဟႏၲာ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ (ပုထုဇဥ္ေသကၡ) ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ ရွိၾကပါေစကုန္သတည္း။ (၅)

၁၄၈။ တစ္ေယာက္က တစ္ေယာက္ကို အမ်က္မထြက္ပါေစလင့္၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရာ၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ျခဳပ္ျခယ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရန္လိုေသာ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မထီမဲ့ျမင္မျပဳပါေစလင့္၊ အခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲမႈကို အလို မရွိပါေစလင့္။ (၆)

၁၄၉။ မိခင္သည္ ရင္၌ ျဖစ္ေသာတစ္ဦးတည္းသားကို အသက္ရွင္ေစရန္ အစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူပင္ သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔၌ အတိုင္းအရွည္ မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားရာ၏။ (၇)

၁၅ဝ။ အထက္ ေအာက္ဖီလာ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း မရွိေသာ အတြင္းရန္အျပင္ရန္ကင္းေသာ အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါး မ်ားရာ၏။ (၈)

၁၅၁။ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း ကင္း၍ ရပ္ေနသမွ် သြားေနသမွ် ထိုင္ေနသမွ် ေလ်ာင္း ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးဤ (ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ) သတိကို ပြါးမ်ားအံ့ဟု ေဆာက္ တည္ရာ၏။ ဤသာသနာေတာ္၌ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ သတိျဖင့္ ေနျခင္းကို ျမတ္ေသာ ေနျခင္း ‘ျဗဟၼဝိဟာရ’ဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ေဟာေတာ္မူကုန္၏။ (၉)

၁၅၂။ (ထိုေမတၱာကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းေသာသူသည္ ) သကၠာယဒိ႒ိသို႔လည္း မကပ္မူ၍ (ေလာကုတၱရာ) သီလရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ေသာတာပတၱိမဂ္ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဝတၳဳကာမတို႔၌ တပ္မက္တြယ္တာမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္သည္ရွိေသာ္ အမိဝမ္း၌ တစ္ဖန္ (ပဋိသေႏၶ) ေနျခင္းသို႔ မေရာက္ေတာ့ေပဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရွစ္ခုေျမာက္ ေမတၱသုတ္ ၿပီး၏။