သနပ ၂.၁၄: ဓမၼိကသုတ္

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ဓမၼိကဥပါသကာသည္ ဥပါသကာ ငါးရာတို႔ႏွင့္တကြ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာအရပ္၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဂါထာျဖင့္ ေလွ်ာက္၏-

၃၇၉။ ”ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာ ပညာရွိေသာ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ ေမးေလွ်ာက္ပါ၏- အၾကင္သူသည္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၏။ အၾကင္လူတို႔သည္ မူလည္း ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကုန္၏။ (ထိုႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားေသာတပည့္တို႔တြင္) အဘယ္သို႔ ျပဳက်င့္ေသာတပည့္သာဝကသည္ ေကာင္းျမတ္ပါသနည္း။ (၁)

၃၈ဝ။ အသွ်င္ဘုရားသည္ သာ နတ္ႏွင့္တကြေသာ ေလာက၏ လားရာဂတိကိုလည္းေကာင္း၊ ဂတိမွ့လြတ္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္း သိေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္တူေသာသူသည္ မရွိသည္သာတည္း၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ အနက္ကို ျမင္ေလ့ရွိ၏။ အသွ်င္ဘုရားကိုသာ ဘုရားျမတ္ဟူ၍ ဆိုၾကပါကုန္၏။ (၂)

၃၈၁။ အသွ်င္ဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔ကို အစဥ္သနားသည္ျဖစ္၍ အလံုးစံုေသာဉာဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တရားကိုလည္းေကာင္း ထိုးထြင္းသိၿပီးလွ်င္ ထင္ရွားျပ ေတာ္မူ၏။ (အသွ်င္ဘုရားသည္ ) ကိေလသာအမိုးကို ဖြင့္လွစ္ၿပီးသူ ထက္ဝန္းက်င္ မ်က္စိအျမင္ရွိသူ ျဖစ္ပါ၏။ အညစ္အေၾကးကင္းသည္ျဖစ္၍ ေလာကအားလံုး၌ တင့္တယ္ေတာ္မူပါေပ၏။ (၃)

၃၈၂။ ဧရာဝဏ္အမည္ရွိေသာ ဆင္မင္းသည္၁ ကိေလသာကို ေအာင္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားေပတည္းဟု ၾကား၍ အသွ်င္ဘုရားထံသို႔ လာ၏။ ထိုဧရာဝဏ္ ဆင္မင္းသည္လည္း အသွ်င္ဘုရားႏွင့္ ျပႆနာကို ေမးျမန္းတိုင္ပင္ၿပီးလွ်င္ အေျဖကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ေကာင္းပါေပ၏ဟု ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသေဘာ ရွိသည္ျဖစ္၍ သြားေလၿပီ။ (၄)

၃၈၃။ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ကုေဝရမည္ေသာ ေဝႆဝဏ္ နတ္မင္းႀကီးသည္လည္းတရားကို ေမးျမန္းလိုသည္ျဖစ္၍ အသွ်င္ဘုရားသို႔ ဆည္း ကပ္ၿပီးလွ်င္ျပႆနာေမးအပ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသွ်င္ဘုရားသည္ ထိုနတ္မင္း ႀကီးအားလည္း ေဟာေတာ္မူ၏။ ထိုနတ္မင္းႀကီးသည္လည္း (ထိုတရားကို) ၾကား နာရ၍ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေသာ သေဘာရွိ၏။ (၅)

၃၈၄။ (ငါတို႔ အက်င့္သာ ေကာင္း၏ဟု) ေျပာဆိုေလ့ရွိကုန္ေသာ အာဇီဝကတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ပါး နိဂဏၭတို႔သည္လည္းေကာင္း ဤတိတၳိဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ရပ္ေနေသာသူသည္ လ်င္ျမန္စြာ သြားျခင္းရွိ၍ သြားေနသူကို မလြန္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အသွ်င္ဘုရားကို ပညာျဖင့္ မလြန္ႏိုင္ကုန္။ (၆)

၃၈၅။ ဝါဒျဖင့္ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကကုန္ေသာ ေပါကၡရသာတိစေသာ သက္ရြယ္ႀကီး မားသည့္ပုဏၰားအမၺ႒စေသာ အသက္အရြယ္ငယ္ေသာ ပုဏၰား ထိုမွတစ္ပါး အယူ ဝါဒျဖင့္ ေျပာဆိုတတ္သူတို႔ဟူ၍ေအာက္ေမ့ၾကသူ လူနတ္ဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ အသွ်င္ဘုရားအထံ၌ ျပႆနာေမးရန္ ယံုမွားျဖတ္ရန္အနက္သေဘာကို ဖြဲ႕ကံုး သူတို႔ ျဖစ္ၾကပါကုန္၏။ (၇)

၃၈၆။ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ ဤတရား ေတာ္သည္သာလွ်င္ သိမ္ေမြ႕သည္ျဖစ္၍ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္သည္သာတည္း၊ ထိုတရားကိုသာလွ်င္ အလံုးစံုေသာသူတို႔သည္ ေကာင္းစြာ နာလိုပါကုန္၏။ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေမးအပ္ေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ထိုတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၈)

၃၈၇။ ဤရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ အညီအၫြတ္ ထိုင္ေနၾကပါကုန္၏။ ဥပါသကာတို႔သည္လည္းထို႔အတူပင္ တရားနာရန္ ထိုင္ေနၾကပါကုန္၏။ နတ္တို႔သည္ သိၾကားမင္း ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားကို ိ နာကုန္သကဲ့သို႔ ရာဂအညစ္ အေၾကးကင္းေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလ်ာက္ပတ္စြာသိထားေသာတရားေတာ္ကို (တပည့္သာဝကတို႔) နာၾကားၾကပါေစကုန္သတည္း။ (၉)

၃၈၈။ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရား၏ (တရားကို) နာကုန္ေလာ့၊ ငါသည္ သင္တို႔အား ကိေလသာကို ခါတြက္တတ္ေသာတရားကို ေဟာၾကားေပအံ့၊ သင္တို႔အားလံုးတို႔သည္ ထိုေဟာၾကားအပ္ေသာတရားကို က်င့္ကုန္ေလာ့၊ အက်ဳိးစီးပြါးကို ျမင္ေသာ ပညာရွိသည္ ရဟန္းတို႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဣရိယာပုထ္ကိုမွီဝဲရာ၏။ (၁ဝ)

၃၈၉။ ရဟန္းသည္ မြန္းလြဲေသာအခါ၌ ဆြမ္းခံမသြားရာ၊ နံနက္အခါ၌သာ ရြာတြင္းသို႔ ဆြမ္းခံသြားရာ၏။ အခါ မဟုတ္ သြားေလ့ရွိေသာ ရဟန္းကို ရာဂ စေသာ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈတို႔သည္ ၿငိကပ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးကို သိၿပီးေသာ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မြန္းလြဲေသာအခါ၌ ဆြမ္းခံမသြားၾကကုန္။ (၁၁)

၃၉ဝ။ ရဟန္းသည္ သတၱဝါတိုု႔ကို လြန္စြာယစ္ေစတတ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံု သဒၵါ႐ံု ရသာ႐ံု ဂႏၶာ႐ံု အေတြ႕အထိ ‘ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု’ဟူကုန္ေသာ ဤတရားတို႔၌ အလိုဆႏၵကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလ၌ နံနက္စာ ဆြမ္းရရာအရပ္သို႔ ဝင္ရာ၏။ (၁၂)

၃၉၁။ ရဟန္းသည္ မြန္းမတည့္မီ အတြင္း၌ ဆြမ္းကို ရၿပီး၍လည္းေကာင္း တစ္ပါးတည္း (ဆြမ္းခံရြာမွ) ျပန္ႂကြခဲ့၍ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ထိုင္ေနရာ၏။ အဇၩတၱခႏၶာကို ၾကံစည္လ်က္ အပအာ႐ံု၌ စိတ္ကို မထြက္ေစရာ၊ ေကာင္းစြာ သိမ္းဆည္းအပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ (ေနရာ၏)။ (၁၃)

၃၉၂။ ထိုရဟန္းသည္ တပည့္သာဝကႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာတိတၳိလူစသည္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အကယ္၍ စကားေျပာဆိုကာမူျမတ္ေသာတရားကို ေျပာဆိုရာ၏။ ကုန္းတိုက္ေသာ စကားကို မေျပာဆိုရာ၊ သူတစ္ပါးအားျပစ္တင္စြပ္စြဲေသာ စကားကိုလည္း မေျပာဆိုရာ။ (၁၄)

၃၉၃။ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ အျပစ္တင္ျခင္းႏွင့္စပ္ေသာစကားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ စစ္သည္ ေဘာင္သို႕သြားသကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ကုန္၏။ ပညာနည္းေသာ ထိုလူတို႔ကို ငါတို႔ မခ်ီးမြမ္းကုန္၊ ထိုထိုစကားဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသူတို႔ကို ရာဂ စေသာ ၿငိကပ္တြယ္တာမႈတို႔သည္ ၿငိကပ္ကုန္၏။မွန္၏ထိုသူတို႔သည္ သမထ ဝိပႆနာမွ ေဝးေသာ ထိုျငင္းခံုမႈအာ႐ံု၌ စိတ္ကို ေရာက္ေစကုန္၏။ (၁၅)

၃၉၄။ ျမတ္ေသာ ပညာရွိ တပည့္သာဝကသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ေသာတရားကို ၾကားနာရ၍ဆြမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အိပ္ရာ ေနရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေသာက္ေရကိုလည္းေကာင္း၊ သကၤန္း၏ အညစ္အေၾကး ဖြပ္ေလွ်ာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဉာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍မွီဝဲရာ၏။ (၁၆)

၃၉၅။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရေပါက္သည္ ၾကာဖက္၌ မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔ ရဟန္းသည္ ဆြမ္း၌လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ၌လည္းေကာင္း၊ ေသာက္ ေရ၌လည္းေကာင္း၊ သကၤန္း၏အညစ္အေၾကးကို ဖြပ္ေလွ်ာ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း ဤပစၥည္းတရားတို႔၌ ကိေလသာျမဴ မလိမ္းက်ံမကပ္ၿငိႏိုင္ေပ။ (၁၇)

၃၉၆။ ထိုမွတစ္ပါး လူက်င့္ဝတ္ကို သင္တို႔အား ငါေဟာအံ့၊ ငါေဟာတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ေသာတပည့္သာဝကသည္ ေကာင္းျမတ္၏။ (ေရွး၌ ေဟာခဲ့ေသာ လူတို႔အက်င့္ႏွင့္) မေရာမယွက္ေသာ ရဟန္းတို႔ က်င့္ဝတ္တရားကို လယ္ယာစသည္ကို သိမ္းဆည္းသူ လူပုဂၢိဳလ္သည္ ေရာယွက္ျခင္းငွါမရေကာင္း။ (၁၈)

၃၉၇။ ေလာက၌ ရွိၾကသည့္ မတုန္လႈပ္သူ ထိတ္လန္႔တတ္သူ သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ လက္နက္ကို စြန္႔ပစ္၍ သတၱဝါကို ကိုယ္တိုင္လည္း မသတ္ရာ၊ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္း မသတ္ ေစရာ၊ သတ္ျဖတ္ကုန္ေသာ သူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာ သေဘာမတူရာ။ (၁၉)

၃၉၈။ တပည့္သာဝကသည္ သူတစ္ပါးဥစၥာဟု သိသည္ရွိေသာ္ တစ္စံုတစ္ခုေသာအရပ္၌ အရွင္မေပးအပ္ေသာ ဝတၳဳတစ္စံုတစ္ရာကို ထိုခိုးယူျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။ သူတစ္ပါးကိုလည္းမခိုးယူေစရာ၊ ခိုးယူေသာသူတစ္ပါးတို႔အားလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္ ေလ်ာ သေဘာမတူရာ၊ မေပးအပ္ေသာ ဥစၥာဟူသမွ်ကို ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။ (၂ဝ)

၃၉၉။ ပညာရွိေသာသူသည္ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေသာ မီးက်ီးတြင္းကဲ့သို႔ ေမထုန္အက်င့္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။ ေမထုန္အက်င့္မွ ၾကဥ္ေရွာင္မႈ ‘ျဗဟၼစရိယ’ အက်င့္ကို က်င့္သံုးရန္ မတတ္ႏိုင္သူကားသူတစ္ပါး၏သားမယားကို မလြန္ က်ဴးရာ။ (၂၁)

၄ဝဝ။ စည္းေဝးရာသဘင္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပရိသတ္သို႔ ေရာက္ေသာ္လည္းေကာင္းသူတစ္ေယာက္သည္ မုသားကို ကိုယ္တိုင္လည္း မေျပာဆိုရာ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မေျပာဆိုေစရာ၊ မုသားေျပာဆိုေသာသူတစ္ပါးကို ုလည္း ခြင့္ျပဳ လိုက္ေလ်ာ သေဘာမတူရာ၊ မမွန္စကားဟူသမွ်ကို ့ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏။ (၂၂)

၄ဝ၁။ အၾကင္အိမ္ရာေထာင္သူ လူပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုေသရည္ ေသရက္ေသာက္ စားမႈကို ႐ူးသြပ္ျခင္းအက်ဳိးလွ်င္ အဆံုးရွိ၏ဟု သိ၍ ဤ (ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ) တရားကို ႏွစ္သက္ခဲ့ပါမူ ထိုလူပုဂၢိဳလ္သည္ ေသရည္ ေသရက္ေသာက္စားမႈကို ကိုယ္တိုင္လည္း မက်င့္ရာ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္း မေသာက္ စားေစရာ၊ ေသာက္စားမူးယစ္သူတို႔အားလည္း ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာသေဘာမတူရာ။ (၂၃)

၄ဝ၂။ လူမိုက္တို႔သည္ မူးယစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႕အသက္သတ္မႈစေသာ မေကာင္းမႈကို ျပဳကုန္၏။ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္း ယစ္မူးေမ့ေလ်ာ့သည္တို႔ကို ျပဳေစကုန္၏။ ေနာင္ဘဝ၌လည္း ႐ူးသြပ္ေစတတ္ယခုဘဝ၌လည္း ေတြေဝေစတတ္၍ မေကာင္းမႈတို႔၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ လူမိုက္တို႔ ႏွစ္သက္ေသာ ဤေသရည္ေသရက္ေသာက္ စားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။ (၂၄)

၄ဝ၃။ သူ႕အသက္ကို မသတ္ရာ၊ မေပးေသာ ဥစၥာကိုလည္း မခိုးယူရာ၊ မုသား စကားကိုလည္းမေျပာဆိုရာ၊ ေသရည္ေသရက္ေသာက္စားသူလည္း မျဖစ္ရာ၊ မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွလည္းေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။ ေနလြဲညစာကိုလည္း မစား ရာ။ (၂၅)

၄ဝ၄။ ပန္းကို မပန္ရာ၊ နံ႔သာ (လိမ္းျခင္း) ကိုလည္း မျပဳက်င့္ရာ၊ (အပ္ေသာ) အခင္း၌လည္းေကာင္း၊ (အပ္ေသာ) ေညာင္ေစာင္း၌လည္းေကာင္း ေျမ၌လည္းေကာင္း အိပ္ရာ၏။ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာျပ ေတာ္မူအပ္ေသာ ထိုဥပုသ္ကို အဂၤါရွစ္ပါး ရွိ၏ဟူ၍ ဆိုကုန္၏။ (၂၆)

၄ဝ၅။ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၏ တစ္ဆယ့္ေလးရက္ ဥပုသ္ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ဥပုသ္ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ရွစ္ရက္ဥပုသ္ေန႔၌လည္းေကာင္း အ႒ဂၤဥပုသ္ သံုးျခင္းသို႔ ကပ္၍ေနေလာ့၊ အသီးအျခား ေဆာင္အပ္ေသာပါဋိဟာရိယပကၡ၌လည္း ၾကည္ညဳိစိတ္ရွိသူသည္ ေန႔အျပည့္အစံုအဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကို က်င့္သံုးေလေလာ့။ (၂၇)

၄ဝ၆။ ထိုဥပုသ္ေဆာက္တည္ေသာ ေန႔၏အျခားမဲ့၌ သိၾကားလိမၼာေသာ ဥပုသ္ က်င့္သံုးၿပီးေသာ ပညာရွိသည္ ၾကည္ညိဳစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ နံနက္၌ပင္လွ်င္ ရဟန္းအေပါင္းကို စြမ္းႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ထမင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဝဖန္လုပ္ေကြၽးရာ၏။ (၂၈)

၄ဝ၇။ လူျဖစ္ေသာသူသည္ အမိအဖတို႔ကို တရားသျဖင့္ လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴရာ၏။ တရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈကို အားထုတ္ရာ၏။ ထိုသူသည္ ဤက်င့္ဝတ္ကို မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ က်င့္သည္ျဖစ္၍ အလိုလိုထြန္းပေသာ ကိုယ္ေရာင္ရွိေသာ နတ္ျပည္တို႔သို႔ ေရာက္ရ၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၂၉)

တစ္ဆယ့္ေလးခုေျမာက္ ဓမၼိကသုတ္ ၿပီး၏။

ႏွစ္ခုေျမာက္ စူဠဝဂ္ ၿပီး၏။

၁။ ဧရာဝဏ္ဆင္မင္းဟူသည္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ ရွိ ဧရာဝဏ္နတ္သား၏ ေရွးဘဝက ဆင္အျဖစ္ကို စြဲ၍ ေခၚဆိုျခင္းတည္း။