သနပ ၂.၈: နာဝါသုတ္

၃၁၉။ ေယာက္်ားသည္ အၾကင္ဆရာထံမွ တရားကို သိရာ၏။ နတ္တို႔က သိၾကားမင္းကို ပူေဇာ္ကုန္သကဲ့သို႔ ထိုဆရာကို ပူေဇာ္ရာ၏။ ပူေဇာ္ထိုက္ေသာ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ထိုဆရာသည္ထိုပူေဇာ္သူတပည့္၌ ႏွစ္သက္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ တရားကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေပ၏။ (၁)

၃၂ဝ။ အၾကင္ပညာရွိသည္ ထိုသို႔ သေဘာရွိသူကို မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ဆည္းကပ္၏။ ထိုပညာရွိသည္ထိုတရားကို အ႐ိုအေသျပဳလ်က္ ေကာင္းစြာ နာ၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္ ကာေလာကုတၱရာတရားႏွင့္ေလ်ာ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာေၾကာင့္ သိၾကား လိမၼာသူ ထင္ရွားျပႏိုင္သူသိမ္ေမြ႕သူ ျဖစ္ႏိုင္၏။ (၂)

၃၂၁။ ယုတ္ညံ့ေသာ ကာယကံမႈစသည္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မိုက္မဲေသာ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ဓမၼကို မသိေသာတပည့္ႀကီးပြါးမႈကို ျငဴစူေသာ ဆရာကိုမွီဝဲေနသူတပည့္သည္ ဤသာသနာေတာ္၌ တရားကို ထင္ရွားမသိေသာေၾကာင့္ ယံုမွားျခင္းကို မကူးေျမာက္ႏိုင္ဘဲ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ (၃)

၃၂၂။ ဥပမာေသာ္ကား မ်ားေသာ ေရရွိေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လ်င္ေသာ ေရ အလ်ဥ္ရွိေသာ ျမစ္သို႔ ဆင္းသက္၍ ေမ်ာလ်က္ ေရစံုအတိုင္း လိုက္ေနရေသာသူသည္ သူတစ္ပါးတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွါအဘယ္မွာ တတ္ႏိုင္အံ့နည္း။ (၄)

၃၂၃။ ထို႔အတူ ပရိယတ္ပဋိပတ္တရားကို မသိမူ၍ အၾကားအျမင္မ်ားသူတို႔၏ အထံ၌လည္းအနက္သေဘာကို မနာခံ မမွတ္သား မိမိကိုယ္တိုင္လည္း မသိဘဲ ယံုမွားျခင္းကို မလြန္ေျမာက္ႏိုင္သူသည္ သူတစ္ပါးတို႔ကို သိျမင္ေစျခင္းငွါ အဘယ္မွာ တတ္ႏိုင္အံ့နည္း။ (၅)

၃၂၄။ ေလွာ္တက္ထိုးဝါးႏွင့္လည္း ျပည့္စံု ထိုေလွႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိုလည္းကြၽမ္းက်င္လိမၼာေသာ ပညာရွိသူသည္ ျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ ေလွကို တက္စီး၍ ထိုေလွ၌ (တက္စီးၾကေသာ) အျခားသူမ်ားစြာတို႔ကိုလည္း ကယ္ဆယ္ႏိုင္သကဲ့သို႔။ (၆)

၃၂၅။ ဤအတူပင္ အၾကင္ဆရာသည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ စိတ္ကို ပြါးမ်ား ၿပီးသူအၾကားအျမင္မ်ားသူ (ေလာကဓံေၾကာင့္ ) မတုန္လႈပ္ေသာ သေဘာရွိသူ ျဖစ္၏။ ထိုဆရာသည္မိမိကိုယ္တိုင္ သိသည္ျဖစ္၍ နာယူမွတ္သားမႈႏွင့္ မဂ္ဖိုလ္၏ ဥပနိႆယျပည့္စံုၾကသည့္တစ္ပါးေသာသူတို႔ကို သိျမင္ေစႏိုင္၏။ (၇)

၃၂၆။ ထို႔ေၾကာင့္ အၾကားအျမင္မ်ား၍ ပညာရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းကို ဆည္း ကပ္ရာ၏။ အနက္သေဘာကို သိ၍ က်င့္ေသာသူသည္ ေလာကုတၱရာတရားကို သိၿပီးျဖစ္ရကား ခ်မ္းသာကို ရႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၈)

ရွစ္ခုေျမာက္ နာဝါသုတ္ ၿပီး၏။