သနပ ၂.၉: ကႎသီလသုတ္

၃၂၇။ အဘယ္သို႔ ေသာ ဝါရိတၱသီလရွိသူ အဘယ္သို႔ ေသာ စာရိတၱသီလရွိသူ အဘယ္သို႔ ကံတို႔ကို ပြါးမ်ားသူသည္သာသနာေတာ္၌ ေကာင္းစြာ တည္သူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း၊ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္ပါသနည္း။ (၁)

၃၂၈။ ပညာ ဂုဏ္ ဇာတ္ အရြယ္အားျဖင့္ ႀကီးသူတို႔အား ႐ိုေသရာ၏။ ျငဴစူျခင္း မရွိရာ၊ အေလးျပဳထိုက္သူတို႔ကို ဖူးေျမာ္ရန္အခါ ကိုလည္း သိရာ၏။ တရား နာရန္ ရခဲေသာ ခဏကို သိသည္ျဖစ္၍ေဟာၾကားအပ္ေသာ သမထဝိပႆနာစကားကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္စေသာတရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း ႐ိုေသစြာ နာယူရာ၏။ (၂)

၃၂၉။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာလ၌ ခက္ထန္ေသာ မာန္ကို ကင္းေအာင္ျပဳလ်က္ကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ကို ႏွိမ့္ခ်ကာဆရာတို႔ထံသို႔ ဆည္းကပ္ရာ၏။ပါဠိ၏ အနက္သေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ပါဠိကိုလည္းေကာင္း၊ သီလကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုလည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ရာ၏။ ေကာင္းစြာလည္းက်င့္ရာ၏။ (၃)

၃၃ဝ။ သမထဝိပႆနာတရားလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိသူ တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ တရား၌ တည္သူတရားအဆံုးအျဖတ္ကို သိသူ ျဖစ္ရာ၏။ တရားကို ဖ်က္ဆီး တတ္သည့္ စကားကို မေဟာေျပာရာ၊ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာမွန္ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ကာလကို ကုန္လြန္ေစရာ၏။ (၄)

၃၃၁။ ရယ္ျမဴးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးမဲ့စကားေျပာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ငိုေႂကြးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အရာမဟုတ္သည္၌ အမ်က္ထြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း ‘မာယာ’ကိုလည္းေကာင္း၊အံ့ဖြယ္ျပဳျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မာနကိုလည္းေကာင္း၊ ျခဳတ္ျခယ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ၾကမ္း ၾကဳတ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ရာဂဖန္ရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္၌ မိန္းေမာျခင္းကိုလည္းေကာင္း စြန္႔ပယ္လ်က္ မာန္ယစ္ျခင္းကင္းကာ စိတ္တည္ၾကည္သည္ျဖစ္၍ က်င့္ရာ၏။ (၅)

၃၃၂။ ေကာင္းစြာေဟာအပ္ေသာ စကားတို႔သည္ သိမႈ (သုတမယဉာဏ္)ဟူေသာ အႏွစ္သာရရွိကုန္၏။ အၾကားအျမင္သုတသည္လည္း သိအပ္ၿပီးေသာတရားတို႔၌ ေကာင္းစြာထားမႈ ‘သမာဓိ’ဟူေသာ အႏွစ္သာရရွိ၏။ အၾကင္သူသည္ ရာဂစသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ အေဆာတလ်င္ ျပဳလုပ္၏။ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေမ့ေလ်ာ့တတ္၏။ ထိုသူအား ပညာသည္လည္းေကာင္း၊ အၾကားအျမင္သည္လည္းေကာင္း မတိုးပြါး။ (၆)

၃၃၃။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အရိယာတို႔ ေဟာၾကားအပ္ေသာတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အားျဖင့္လည္းေကာင္းအတုမရွိ ျမတ္ကုန္၏။ နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈ (အရိယမဂ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ) သမာဓိ၌ တည္ကုန္လ်က္အၾကားအျမင္၏လည္းေကာင္း ပညာ၏လည္းေကာင္း အႏွစ္ (အရဟတၱဖိုလ္) ကို ရကုန္၏။ (၇)

ကိုးခုေျမာက္ ကႎသီလသုတ္ ၿပီး၏။