သနပ ၃.၁၁: နာလကသုတ္

၆၈၅။ အသိတမည္ေသာ (ကဏွေဒဝီလ) ရွင္ရေသ့သည္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ကုန္ စင္ၾကယ္သည့္အဝတ္ကို ဝတ္ကုန္ေသာ နတ္ပုဆိုးကို ေျမႇာက္လႊင့္ကုန္လ်က္ အတိုင္းထက္ အလြန္ ကခုန္ျမဴးထူးကုန္ေသာတာဝတႎသာနတ္အေပါင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ နတ္တို႔အရွင္ သိၾကားမင္းကိုလည္းေကာင္း ေန႔သန္႔စင္ရာတာဝတႎသာ နတ္ျပည္၌ ျမင္ေလ၏။ (၁)

၆၈၆။ တက္ႂကြဝမ္းေျမာက္သည့္ စိတ္ရွိကုန္ေသာ နတ္တို႔ကို ျမင္၍ ေလးေလး စားစား ျပဳလ်က္ထိုနတ္အေပါင္းတို႔ထံ၌ ဤစကားကို ဆို၏- နတ္အေပါင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အလြန္လွ်င္ေကာင္းေသာ အမူအရာ ရွိသနည္း၊ အဘယ္ကို စြဲ၍ နတ္ပုဆိုးကို ေျမႇာက္လႊင့္လ်က္ သင္တို႔ျမဴးထူး ေပ်ာ္ပါးၾကပါကုန္သနည္း။ (၂)

၆၈၇။ အသုရာတို႔ႏွင့္ စစ္ထိုးၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ နတ္တို႔ေအာင္ႏိုင္၍ အသုရာတို႔႐ံႈးေသာအခါ၌ေသာ္မွလည္း ဤကဲ့သို႔ သေဘာရွိေသာ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထေအာင္ ဝမ္းေျမာက္မႈမျဖစ္စဖူး၊ အဘယ္သို႔ ေသာ မျဖစ္စဖူး ထူးကဲေသာ အာ႐ံုကို ျမင္၍ နတ္တို႔ဝမ္းေျမာက္ၾကပါကုန္သနည္း။ (၃)

၆၈၈။ နတ္တို႔သည္ ေလလည္း ခြၽန္ၾကကုန္၏။ သီခ်င္းလည္း ဆိုၾကကုန္၏။ တီးမႈတ္လည္းတီးမႈတ္ၾကကုန္၏။ လက္ပမ္းေပါက္လည္း ခတ္ၾကကုန္၏။ ကလည္း ကၾကကုန္၏။ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္၌ ေနေသာ နတ္တို႔ သင္တို႔ကို ငါ ေမးပါ၏။ အိုနတ္တို႔ သင္တို႔သည္ ငါ၏ ယံုမွားျခင္းကို လ်င္ျမန္စြာေဖ်ာက္ၾကကုန္ေလာ့။ (၄)

၆၈၉။ ရတနာျမတ္ျဖစ္ေသာ အတုမရွိေသာ ဘုရားေလာင္းသည္ လူ႕ျပည္ သာကီဝင္မင္းသားတို႔၏ဂါမေခတ္နယ္ေျမ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ဝယ္ (သတၱဝါတို႔၏) စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ မီး႐ႈးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ႏွစ္သက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အလြန္လွ်င္ေကာင္းေသာ အမူအရာ ရွိၾကပါကုန္၏။ (၅)

၆၉ဝ။ သတၱဝါအားလံုးတို႔ထက္ ျမတ္၍ အျမတ္ဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သတၱဝါအားလံုးတို႔ထက္ထူးခြၽန္၍ လူတို႔၌ ဥသဘသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုဘုရား ေလာင္းသည္ ဣသိပတနေတာအုပ္ဝယ္ခြန္အားရွိသည့္ သားတို႔သနင္း ျခေသၤ့မင္း ကဲ့သို႔ ရဲတင္းေသာ စကားကို ႁမြက္ဆိုလ်က္ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူလိမ့္မည္။ (၆)

၆၉၁။ ထိုအသိတရွင္ရေသ့သည္ ထိုနတ္တို႔ ေျပာဆိုသံကို ၾကား၍ အေဆာ တလ်င္ နတ္ျပည္မွဆင္းသက္ၿပီးေနာက္ သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ နန္းေတာ္သို႔ ဝင္ကာ ထိုင္ေနၿပီးလွ်င္ မင္းသားသည္အဘယ္အရပ္၌ ရွိေနသနည္း၊ ငါ ၾကည့္ ႐ႈ လိုပါ၏ဟု သာကီဝင္မင္းသားတို႔ကို ေျပာဆို၏။ (၇)

၆၉၂။ ထို႔ေနာက္ အလြန္လိမၼာေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္ ဖိုဝ၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလွာ္၍အဖန္ဖန္ခတ္အပ္ေသာ ေတာက္ပေသာ ေရႊကဲ့သို႔ အသေရျဖင့္ ေတာက္ပေသာ ျမတ္ေသာ အဆင္းရွိေသာ မင္းသားငယ္ကိုသာကီဝင္မင္းသားတို႔က အသိတမည္ေသာ ကဏွေဒဝီလရေသ့အား ျပၾကကုန္၏။ (၈)

၆၉၃။ အသိတရေသ့သည္ အလွ်ံတေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ပေသာ မီးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ သြားေသာ အထူးစင္ၾကယ္ေသာ ၾကယ္တို႔၏ အႀကီးအမွဴး လကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ သရဒအခါ၌ မိုးတိမ္မွလြတ္၍ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ေနကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထြန္းေတာက္ပေသာ သတို႔သားကို ျမင္ရေသာ္ဝမ္း ေျမာက္ျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ျပန္႔ေျပာမ်ားျမတ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ကို ရေလ၏။ (၉)

၆၉၄။ နတ္တို႔သည္ မ်ားေသာအခက္အလက္ရွိေသာတစ္ေထာင္ေသာအခ်က္ ဝန္းရွိေသာ ထီးကို ေကာင္းကင္၌ ေဆာင္းမိုးေပးၾကကုန္၏။ ေရႊအ႐ိုးတပ္ေသာ စာမရီသားၿမီး ယပ္တို႔သည္ တၿငိမ့္ၿငိမ့္လႊဲခပ္ေနၾကကုန္၏။ သားၿမီးကိုင္သူ ထီးကိုင္သူကို မူကား မျမင္ၾကရကုန္။ (၁ဝ)

၆၉၅။ ကဏွသိရီဟူ၍ ေခၚေဝၚအပ္ေသာ ဆံက်စ္ထံုးေဒဝီလရေသ့သည္ တစ္နိကၡ အခ်ိန္စီးေသာ ေရႊတံုးကဲ့သို႔ ကမၺလာနီ၌ ထားအပ္ေသာ သတို႔သားကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးထိပ္၌ ေဆာင္းမိုးထားအပ္ေသာ ထီးျဖဴကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေသာ္ တက္ႂကြေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခံယူလွမ္းလင့္၏။ (၁၁)

၆၉၆။ လွမ္းယူၿပီးလွ်င္ လကၡဏာက်မ္း ေဗဒင္က်မ္းတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ၿပီးေသာ ထိုေဒဝီလရေသ့သည္သာကီဝင္မင္းတို႔၏ အႀကီးအျမတ္ျဖစ္ေသာ သတို႔သားကို ဉာဏ္ျဖင့္စံုစမ္းဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ၾကည္လင္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္ရကား ”ဤသတို႔သားသည္ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိနတ္လူတို႔တြင္ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္၍ အတုမရွိ ျမတ္ေသာသူတည္း”ဟု ႁမြက္ဆို ေျပာၾကားေလ၏။ (၁၂)

၆၉၇။ ထို႔ေနာက္မွ မိမိလားရမည့္ ဂတိကို ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ စိတ္ မခ်မ္းေျမ႕ေသာ သေဘာရွိရကား မ်က္ရည္က်ေလ၏။ သာကီဝင္မင္းတို႔သည္ ရွင္ ရေသ့ ငိုသည္ကို ျမင္ၾကကုန္၍”သတို႔သားငယ္၌ အႏၲရာယ္ျဖစ္လတၱံ႕ေလာ”ဟု ေျပာဆိုေမးျမန္းၾကကုန္၏။ (၁၃)

၆၉၈။ ရေသ့သည္ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ေသာ သာကီဝင္မင္းတို႔ကို ျမင္၍ ငါသည္ သတို႔သားငယ္၌ အစီးအပြါးမဲ့ ျဖစ္မည္ကို မေတြ႕မျမင္ရေပ၊ ထိုမင္းသားအား အႏၲရာယ္ျဖစ္လိမ့္မည္လည္း မဟုတ္၊ ဤမင္းသားသည္ ေသးသိမ္ယုတ္ညံ့သူ မဟုတ္၊ သင္တို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ ရွိၾကပါကုန္ေလာ့။ (၁၄)

၆၉၉။ ဤမင္းသားသည္ ျမတ္ေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္သို႔ ေရာက္လတၱံ႕၊ ထိုမင္းသားသည္ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ နိဗၺာန္ကို သိျမင္ၿပီးလွ်င္ မ်ားစြာေသာ သတၱဝါတို႔၏ အစီးအပြါးကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို ေဟာ ေတာ္မူလတၱံ႕၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည္ ျဖစ္လတၱံ႕။ (၁၅)

၇ဝဝ။ ဤလူ႕ျပည္၌ ငါ၏အသက္ႂကြင္းသည္ ၾကာျမင့္ေတာ့မည္ မဟုတ္၊ ဤမင္းသားဘုရားမျဖစ္မီ အတြင္း၌ပင္ ငါသည္ ေသရလတၱံ႕၊ ထိုငါသည္ သူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္မတူသည့္ ဝီရိယရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ တရားကို နာၾကားရေတာ့မည္ မဟုတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ စိတ္ထိခိုက္သူပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္သူ စိတ္ဆင္းရဲသူ ျဖစ္ရပါ၏။ (၁၆)

၇ဝ၁။ ထိုရေသ့သည္သာကီဝင္မင္းတို႔အား ျပန္႔ေျပာမ်ားျမတ္ေသာ ႏွစ္သက္မႈ ‘ပီတိ’ကို ျဖစ္ေစၿပီးလွ်င္ နန္းတြင္းမွ ထြက္ခဲ့၏။ အက်င့္ျမတ္ရွိသူ ထိုရေသ့သည္ မိမိတူကို သနားသည္ျဖစ္၍သူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ မတူသည့္ ဝီရိယရွိေသာ ဘုရားရွင္၏ တရား၌ က်င့္သံုးေဆာက္တည္ေစ၏။ (၁၇)

၇ဝ၂။ ေနာင္အခါ၌ သင္သည္ ဘုရားဟူေသာ အသံကို ၾကားခဲ့မူ သဗၺညဳတ ဉာဏ္သို႔ ေရာက္လတ္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားရွင္သည္ နိဗၺာန္လမ္းခရီးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ မူ ထိုအခါ ထိုဘုရားထံသို႔ ကိုယ္တိုင္သြား၍ အယူဝါဒကို ေမးလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ထံ၌ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ေလေလာ့။ (၁၈)

၇ဝ၃။ အစီးအပြါးကို လိုေသာ စိတ္ရွိေသာတာဒိဂုဏ္ရွိေသာ ေနာင္အခါ၌ အလြန္ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေသာ ထိုအသိတရေသ့ဆံုးမေသာ နာလကသည္ ဆည္းပူးအပ္ၿပီးေသာ ေကာင္းမႈအစုရွိသည္ျဖစ္၍ျမတ္စြာဘုရားကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းကာ ရေသ့အသြင္ျဖင့္ ေနလင့္၏။ (၁၉)

၇ဝ၄။ အသိတရေသ့၏ ဆုံးမေသာအခ်ိန္အခါ ေရာက္လတ္ေသာ္ ထိုနာလကသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ျမတ္ေသာ ဓမၼစၾကာတရားေဟာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႂကြးေၾကာ္ေသာ အသံကို ၾကား၍ဣသိပတနမိဂဒါဝုန္ေတာသို႔ သြားလ်က္ ျမတ္ေသာ ဣသိျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ၾကည္ညိဳ၍ မုနိတို႔၏ အျမတ္ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ေမာေနယ်အက်င့္ျမတ္ကို ေမး ေလွ်ာက္ေလ၏။ (၂ဝ)

ဝတၳဳဂါထာ ၿပီး၏။

၇ဝ၅။ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား အသိတရေသ့ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ စကားသည္ မခြၽတ္မယြင္း့အမွန္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု အကြၽႏု္ပ္သိအပ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားအားလံုးတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား အကြၽႏု္ပ္ ေမးေလွ်ာက္ပါ၏- (၂၁)

၇ဝ၆။ ျမတ္စြာဘုရား အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ရွာမွီးေသာ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေမးေလွ်ာက္သည္ျဖစ္၍ အသွ်င္ဘုရားသည္ ေမာေနယ်အက်င့္ျမတ္ကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (၂၂)

၇ဝ၇။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူ၏) –

ေမာေနယ်က်င့္ဝတ္ကို သင့္အား ငါဘုရား သိေစအံ့၊ ျပဳႏိုင္ခဲ ျဖစ္ေစႏိုင္ခဲေသာ ထိုေမာေနယ်အက်င့္ကို ယခု ေဟာၾကားအံ့၊ သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို (ဝီရိယျဖင့္)အားျပဳေထာက္ပံ့ထားေလာ့၊ (ဝီရိယျဖင့္) ခိုင္ျမဲသူ ျဖစ္ေလာ့။ (၂၃)

၇ဝ၈။ ရြာ၌ ဆဲေရးသူႏွင့္ ရွိခိုးသူကို ထပ္တူထပ္မွ်ျပဳရာ၏။ (ဆဲေရးခံရေသာ္) စိတ္ျပစ္မွားမႈ ‘ေဒါသ’ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ၏။ (ရွိခိုးခံရေသာ္) မတက္ႂကြဘဲ က်င့္ရာ၏။ (၂၄)

၇ဝ၉။ ေတာ၌ မီးလွ်ံႏွင့္တူကုန္ေသာ ဣ႒အနိ႒အားျဖင့္ အျမတ္အယုတ္ျဖစ္သည့္ အာ႐ံုတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ကုန္၏။ ထိုေတာ၌ မိန္းမတို႔သည္ ရဟန္းကို ျဖား ေယာင္းတတ္ကုန္ေသး၏။ ထိုမိန္းမတို႔သည္ သင့္ကို မျဖားေယာင္းေစကုန္လင့္။ (၂၅)

၇၁ဝ။ ေကာင္း မေကာင္းကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ပယ္စြန္႔၍ ေမထုန္ အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္သူသတၱဝါတို႔၌ မဆန္႔က်င္သူ တပ္မက္မႈမရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ (၂၆)

၇၁၁။ တဏွာရွိေသာ သတၱဝါ တဏွာမရွိေသာ သတၱဝါတို႔ကိုလည္း ငါသည္ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိသကဲ့သို႔ ဤသတၱဝါတို႔သည္လည္း ခ်မ္းသာကို အလိုရွိကုန္၏။ ထိုသတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာကို အလိုရွိကုန္သကဲ့သို႔ ငါသည္လည္း ခ်မ္းသာကို အလိုရွိ၏ဟု မိမိကိုယ္ကို ဥပမာျပဳ၍ မိမိလည္း မသတ္ရာ၊ သူတစ္ပါးကိုလည္းမသတ္ေစရာ။ (၂၇)

၇၁၂။ အၾကင္ (ပစၥည္းေလးပါး)၌ ပုထုဇဥ္သည္ ကပ္ၿငိ၏။ ထိုပစၥည္းေလးပါး၌ အလို ‘ဣစၧာ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ေလာဘကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍ ပညာမ်က္စိ ရွိလ်က္ က်င့္ရာ၏။ ျပည့္ႏိုင္ခဲေသာ ဤတဏွာ (ေခ်ာက္နရက္) ကို ကူးခပ္ရာ၏။ (၂၈)

၇၁၃။ ယုတ္ေလ်ာ့ပါးလွ်ပ္ေသာ ဝမ္းရွိသူ ႏႈိင္းရွည့္ပိုင္းျခားအပ္ေသာ အာဟာရ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ အလိုနည္းသူ မလွ်ပ္ေပၚသူ ျဖစ္ရာ၏။ အခါ ခပ္သိမ္း ေလာလုပၸ တဏွာျဖင့္ အလိုမရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ အလိုမရွိျခင္းေၾကာင့္ (တဏွာဟူေသာ) မြတ္သိပ္မႈ မရွိသည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးရာ၏။ (၂၉)

၇၁၄။ ေမာေနယ်အက်င့္ကို က်င့္ေသာ ထိုရဟန္းသည္ ဆြမ္းခံသြားၿပီးလွ်င္ ေတာသို႔သာလွ်င္ ျပန္သြားရာ၏။ သစ္ပင္ရင္း၌ ရပ္တည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္သည္ျဖစ္၍ေသာ္လည္းေကာင္းေနရာ၏။ (၃ဝ)

၇၁၅။ ထိုရဟန္းသည္ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိသူ တည္တံ့သူ ေတာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ျဖစ္ရာ၏။ မိမိကိုယ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ေစသည္ျဖစ္၍ သစ္ပင္ရင္း၌ စ်ာန္ဝင္စား ရာ၏။ (၃၁)

၇၁၆။ ထိုညဥ့္လြန္ေျမာက္သည္ရွိေသာ္ ရြာသို႔ ဆြမ္းခံသြားရာ၏။ ပင့္ဖိတ္၍ လွဴေသာ ဆြမ္းကိုလည္းမႏွစ္သက္ရာ၊ ရြာမွ ေဆာင္ယူ၍ လွဴေသာ ဆြမ္းကိုလည္း မႏွစ္သက္ရာ။ (၃၂)

၇၁၇။ ေမာေနယ်အက်င့္ကို က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ ရြာသို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ဒါယကာတို႔၌ ေရာေရာေႏွာေႏွာ မေနရာ၊ ျပတ္ေသာ စကားရွိသည္ျဖစ္၍ နိမိတ္ ဝိညတ္ႏွင့္ ယွဥ္၍ အစားရွာမွီးေၾကာင္းစကားကို မေျပာဆိုရာ။ (၃၃)

၇၁၈။ ထိုရဟန္းသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဝတၳဳပစၥည္းကို ရလွ်င္လည္းေကာင္း၏။ မရလွ်င္လည္းေကာင္း၏ဟု ရ မရ ႏွစ္ပါးျဖင့္ပင္လွ်င္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍ သစ္ပင္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈသကဲ့သို႔ ့လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ျပန္လွည့္ရာ၏။ (၃၄)

၇၁၉။ ထိုရဟန္းသည္ မအပါဘဲလ်က္ အသူဟု သမုတ္ခံလ်က္ သပိတ္ပိုက္ကာဆြမ္းခံလွည့္လည္သည္ရွိေသာ္ အနည္းငယ္မွ် ေပးလွဴျခင္းကိုလည္း မ႐ႈတ္ခ်ရာ၊ ေပးလွဴ သူကိုလည္းမထီမဲ့ျမင္ မျပဳရာ။ (၃၅)

၇၂ဝ။ မဂ္ရေၾကာင္း အက်င့္ကို သုခပဋိပဒါစသည္ အျမတ္အယုတ္ရွိ၏ဟူ၍ ဘုရားတည္းဟူေသာ သမဏသည္ ျပေတာ္မူ၏။သို႔ ပင္ အျမတ္အယုတ္ရွိေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္နိဗၺာန္သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေသာ္ကား မေရာက္ကုန္၊ ကိေလသာတို႔ တစ္ၿပိင္နက္ မကုန္ရကား နိဗၺာန္ဟူေသာ ကမ္းသို႔ တစ္ႀကိမ္သာေရာက္သည္လည္း မဟုတ္ေပ။ (၃၆)

၇၂၁။ အၾကင္ရဟန္းအား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာတဏွာ (ဝိစရိတ) မရွိ၊ တဏွာအလ်ဥ္ ျပတ္စဲၿပီးေသာ ျပဳသင့္ေသာ ကိစၥ မျပဳသင့္ေသာ ကိစၥကို ပယ္ၿပီးေသာ ထိုရဟန္းအား ရာဂစသည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပူပန္မႈ မရွိ။ (၃၇)

၇၂၂။ (နာလက) သင့္အား ေမာေနယ်အက်င့္ကို ငါ ေဟာအံ့၊ (ထိုေမာေနယ် ရဟန္းသည္ ) သင္တုန္းသြား ဥပမာရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ အာေစာက္ကို လွ်ာျဖင့္ ထိကပ္ၿပီးလွ်င္ ဝမ္း၌ ေစာင့္စည္းသူျဖစ္ရာ၏။ (၃၈)

၇၂၃။ မတြန္႔ဆုတ္ေသာ စိတ္ရွိသူလည္း ျဖစ္ရာ၏။ မ်ားစြာလည္း မၾကံစည္ ရာ၊ (ကိေလသာ) အညႇီအေဟာက္ကင္းသူ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဘဝ၌ မမွီသူ အက်င့္ျမတ္လွ်င္လဲေလ်ာင္းရာရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ (၃၉)

၇၂၄။ အေဖာ္မမွီး တစ္ေယာက္တည္းေနႏိုင္ရန္ က်င့္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ကပ္၍ ႐ႈသင့္႐ႈထိုက္ေသာ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌အားထုတ္ႏိုင္ရန္လည္း က်င့္ရာ၏။ တစ္ေယာက္တည္းေနျခင္းကို ေမာနဟူ၍ ငါဘုရားေဟာၾကား၏။ သင္သည္ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ခဲ့မူ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတို႔၌ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားလတၱံ႕။ (၄ဝ)

၇၂၅။ ငါဘုရားကို ျမတ္ႏိုးေသာသူသည္ စ်ာန္ဝင္စားကုန္၏။ ကာမကို စြန္႔လႊတ္ကုန္ၿပီးေသာ ပညာရွိတို႔၏ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရေသာေၾကာင့္ ရွက္မႈ ‘ဟိရီ’ကိုလည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ကိုလည္းေကာင္း အတိုင္းထက္အလြန္ ျပဳရာ၏။ (၄၁)

၇၂၆။ ထိုစကားကို ျမစ္ဥပမာတို႔ျဖင့္ သိကုန္ေလာ့၊ ျမစ္ငယ္တို႔သည္ ေျမာင္း ငယ္ ေခ်ာက္ၾကားတို႔၌ အသံျမည္လ်က္ စီးသြားကုန္၏။ ျမစ္ႀကီးတို႔သည္ကား တိတ္တိတ္ ဆိတ္ဆိတ္ စီးသြားကုန္၏။ (၄၂)

၇၂၇။ ေရမျပည့္ေသာ အိုးသည္ အသံျမည္၏ (ေဘာင္ဘင္ခတ္၏)၊ ေရျပည့္ေသာ အိုးသည္ၿငိမ္သက္သည္သာတည္း၊ သူမိုက္သည္ ေရမျပည့္ေသာ အိုးႏွင့္ တူ၏။ ပညာရွိသည္ ေရျပည့္ေသာ အိုးႀကီးႏွင့္ တူ၏။ (၄၃)

၇၂၈။ ျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ သမဏသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အစီးအပြါးႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ စကားကို မ်ားစြာ ႁမြက္ဆိုေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍သာ ေဟာေတာ္မူ၏။ သိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာ ႁမြက္ဆိုေတာ္မူ၏။ (၄၄)

၇၂၉။ တရားကို သိေသာသူသည္ ေစာင့္စည္းေသာ စိတ္ ရွိ၏။ တရားကို သိေသာသူသည္ စကားကို မ်ားစြာ မေျပာဆို၊ ထိုရဟန္းသည္ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ကို ရထိုက္၏။ ရလည္းရ၏ဟု (ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူ၏)။ (၄၅)

တစ္ဆယ့္တစ္ခုေျမာက္ နာလကသုတ္ ၿပီး၏။