သနပ ၃.၃: သုဘာသိတသုတ္

အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားစကားကို ု ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စကားသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားမည္၏။ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား မဟုတ္၊ အျပစ္မွလည္း ကင္း၏။ ပညာရွိတို႔ မစြပ္စြဲ မကဲ့ရဲ႕ထိုက္၊ အဘယ္ေလးပါးတို႔ႏွင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏။ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကားကို မဆို၊ တရားႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏။ တရားႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ စကားကို မဆို၊ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏။ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ စကားကို မဆို၊ အမွန္ကိုသာ ဆို၏။ မမွန္ခြၽတ္ယြင္းေသာ စကားကို မဆို၊ ရဟန္းတို႔ ဤအဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စကားသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားမည္၏။ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား မဟုတ္၊ အျပစ္မွလည္း ကင္း၏။ ပညာရွိတို႔ မစြပ္စြဲ မကဲ့ရဲ႕ထိုက္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို ေဟာေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

၄၅၃။ ”ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားကို ျမတ္ေသာ ပဌမအဂၤါဟု သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ဆိုၾကကုန္၏။ တရားႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။ တရားႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ေသာ စကားကို မေျပာဆိုရာ၊ ထိုစကားကို ဒုတိယအဂၤါဟု ဆိုၾကကုန္၏။ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။ မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္ စကားကို မေျပာဆိုရာ၊ ထိုစကားကို တတိယအဂၤါဟု ဆိုၾကကုန္၏။ဟုတ္မွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုရာ၏။ ခြၽတ္ယြင္းေဖာက္ျပန္ မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို မေျပာဆိုရာ၊ ထိုစကားကို စတုတၳ အဂၤါဟု ဆိုၾကကုန္၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၁)

ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌ ကိုယ္ဝတ္ကို စံပယ္တင္လ်က္ျမတ္စြာဘုရားရွိေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီ ရွိခိုး၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ”ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ထင္လာပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ထင္လာပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ”ဝဂႌသ သင္၏ဉာဏ္၌ ထင္ေစေလာ့”ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ျမတ္စြာ့ဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးမြမ္း၏-

၄၅၄။ အၾကင္စကားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မပူပန္ေစ၊ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲ၊ ထိုစကားသာလွ်င္ ေျပာဆိုရာ၏။ ထိုစကားသည္ အမွန္ပင္ေကာင္းေသာ စကားမည္၏။ (၂)

၄၅၅။ အၾကင္စကားသည္ စိတ္ႏွလံုးသို႔ သက္ဝင္၍ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္၏။ အၾကင္စကားကို ေျပာဆိုသူသည္ ယုတ္မာၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စကားတို႔ကို မယူမူ၍ သူတစ္ပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆို၏။ ထိုသူတစ္ပါးတို႔ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ေျပာဆိုရာ၏။ (၃)

၄၅၆။မွန္ေသာ စကားသည္ စင္စစ္ အၿမဳိက္သုဓာ ဘုတ္ႏွင့္ တူ၏။ ဤမွန္ေသာ စကားကို ေျပာဆိုမႈသည္ ေရွး၌ ျဖစ္ေသာ သေဘာတံထြာ ဓမၼတာတည္း၊ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔သည္ ဟုတ္မွန္ေသာ အက်ဳိးတရား၌လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတရား၌လည္းေကာင္း တည္ကုန္၏ဟု ဆိုကုန္၏။ (၄)

၄၅၇။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ေဘးမရွိေသာ အၾကင္စကားကို ဆိုေတာ္မူ၏။ ထိုစကားသည္သာ စကားတို႔တြင္အမွန္ပင္ ျမတ္ေသာ စကားေတာ္ေပတည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (၅)

သံုးခုေျမာက္ သုဘာသိတသုတ္ ၿပီး၏။