သနပ ၄.၁၆: သာရိပုတၱသုတ္

၉၆၂။ (အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ဆို၏) –

ႏွစ္သက္ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရာ နတ္ျပည္ ေလာကမွ ႂကြလာေတာ္မူခဲ့ေသာ ဂိုဏ္းဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဤသို႔ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အသံေတာ္ျဖင့္ ခ်ဳိၿမိန္သာယာစြာ ေဟာ ၾကားႁမြက္ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ဆရာဘုရားကို (သကၤႆနဂိုရ္ျပည္သို႔ သက္ဆင္း ေတာ္မူရာ) ဤအခါမွ ေရွး၌ အကြၽႏု္ပ္သည္ကိုယ္တိုင္လည္းမျမင္ဖူးပါ၊ တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာသူ၏ ေျပာဆိုသံကိုလည္း မၾကားဖူးပါ။ (၁)

၉၆၃။ ျမတ္ေသာ စကၡဳရွိေတာ္မူေသာ ၿပိဳင္ဘက္မျပဴ တစ္ဆူတည္းသာ ျဖစ္ ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္တကြေသာ လူအေပါင္းသည္ (အခ်င္း ခ်င္း) ထင္ရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အမိုက္ေမွာင္အားလံုးကို ပယ္ေဖ်ာက္ ေတာ္မူၿပီး၍ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကို ရေတာ္မူၿပီ။ (၂)

၉၆၄။ မင္းပုဏၰားစေသာ မ်ားစြာေသာသူတို႔ အက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ အလုပ္ အေကြၽးတပည့္ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးငွွါလည္းေကာင္း တဏွာဒိ႒ိကို မမွီေသာသည္းခံျခင္းဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအံ့ၾသဖြယ္ ‘ကုဟန’ အမႈကို မျပဳတတ္ေသာ ဂိုဏ္းဆရာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ျပႆနာေမးရန္အလို႔ငွါ ဤအရပ္သို႔ အကြၽႏု္ပ္ ေရာက္လာခဲ့ပါ၏။ (၃)

၉၆၅။ (ဇာတိစသည္မွ) ၿငီးေငြ႕စက္ဆုပ္သည္ျဖစ္၍ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုစသည္မွဆိတ္သုဥ္းသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ သစ္ပင္ရင္း သုသာန္ ေတာင္ လိုဏ္ဂူတို႔၌မွီဝဲဆည္း ကပ္ေသာ ရဟန္းအား (ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘးရန္တို႔သည္ အဘယ္မွ် ရွိပါကုန္သနည္း)။ (၄)

၉၆၆။ အယုတ္အျမတ္ျဖစ္သည့္ အိပ္ရာေနရာတို႔တြင္ အသံကင္းဆိတ္ေသာ အၾကင္အိပ္ရာေနရာ၌ ရဟန္းသည္ အၾကင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘးရန္တို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ရာ၊ ထိုအိပ္ရာေနရာ၌မွီဝဲေသာ ရဟန္းအား ထိိုေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဘး ရန္တို႔သည္ အဘယ္မွ် ရွိပါကုန္သနည္း။ (၅)

၉၆၇။ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ အိပ္ရာေနရာေက်ာင္း၌ (ေနေသာ) ရဟန္းသည္ အၾကင္ ေဘးရန္တို႔ကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရာ၏။ ေလာက၌ မေရာက္ဖူးေသးသည့္ နိဗၺာန္ အရပ္သို႔ သြားေသာ ရဟန္းအားထိုေဘးရန္တို႔သည္ အဘယ္မွ် ရွိပါကုန္ သနည္း။ (၆)

၉၆၈။ ဤသာသနာေတာ္၌ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ထိုရဟန္းအား အဘယ္သို႔ ေသာ စကားတို႔သည္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ေသာ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’တို႔သည္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း၊ အဘယ္သို႔ ေသာ ေစာင့္ထိန္းမႈ ‘သီလ’ ေဆာက္တည္မႈ ‘ဝတ’တို႔သည္ ျဖစ္ပါကုန္သနည္း။ (၇)

၉၆၉။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ထိုရဟန္းသည္ အဘယ္မည္ေသာအက်င့္သိကၡာကို ေဆာက္တည္၍ ေရႊပန္းထိမ္သည္သည္ ေရႊ၏အညစ္အေၾကးကို ထုတ္သကဲ့သို႔ ဤအတူ မိမိ၏ (ကိေလသာ) အညစ္အေၾကးကို ထုတ္ရာပါသနည္းဟု (အသွ်င္သာရိပုတၱရာက ေလွ်ာက္၏)။ (၈)

၉၇ဝ။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

သာရိပုတၱရာ (သံသရာေဘးကို) စက္ဆုပ္တတ္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္သည့္ အိပ္ရာ ေနရာ ေက်ာင္းကိုမွီဝဲေသာ စင္စစ္ (မဂ္ဉာဏ္ကို) အလိုရွိသူ၏ ခ်မ္းသာစြာ ေနေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာကုတၱရာတရားအားေလ်ာ္ေသာအက်င့္တရားကို ငါ သိသည့္အတိုင္း သင့္အား ေဟာၾကားေပအံ့။ (၉)

၉၇၁။ အပိုင္းအျခားရွိသည့္ သီလစသည္တို႔၌ က်င့္ေလ့ရွိေသာ သတိရွိေသာ ပညာရွိေသာ ရဟန္းသည္မွက္ႏွင့္ ျခင္ ယင္တို႔လည္းေကာင္း ေႁမြ ကင္းသန္းတို႔လည္းေကာင္း လူတို႔ညႇဥ္းဆဲထိပါးမႈတို႔လည္းေကာင္း ေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔လည္းေကာင္း့ဤေဘးရန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို မေၾကာက္ရာ။ (၁ဝ)

၉၇၂။ ကုသိုလ္ကို အစဥ္မျပတ္ ရွာမွီးေလ့ရွိသူသည္ (သီတင္းသံုးေဖာ္ ခုနစ္ေယာက္မွ)၁ တစ္ပါးအျခားေသာ သာသနာျပင္ပျဖစ္ေသာ ထိုသူတို႔၏ မ်ားစြာေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္တို႔ကို ျမင္ေသာ္လည္း မထိတ္လန္႔ရာ၊ ထို႔ျပင္ အျခားေဘးရန္တို႔ကိုလည္း ႏွိမ္နင္းတိုက္ ဖ်က္ရာ၏။ (၁၁)

၉၇၃။ အနာေရာဂါ ညႇဥ္းဆဲထိပါးမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈျဖင့္လည္းေကာင္းေတြ႕ထိခံရသူသည္ သည္းခံရာ၏။ ထို႔ျပင္ အခ်မ္းအပူကိုလည္းသည္းခံရာ၏။ ထိုအနာေရာဂါစသည္တို႔ျဖင့္ မ်ားစြာ ေတြ႕ထိခံရသူသည္ ဘဝသစ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ကုသိုလ္အကုသိုလ္ကံတို႔၏ ျဖစ္ခြင့္ကို မေပးမူ၍ လုံ႔လ ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္မႈကို ျမဲျမံစြာ ျပဳရာ၏။ (၁၂)

၉၇၄။ ခိုးယူမႈကို မျပဳရာ၊ မုသားစကားကို မဆိုရာ၊ ပုထုဇဥ္ေသကၡႏွင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေမတၱာျဖင့္ ေတြ႕ထိပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရာ၏။ (မိမိ) စိတ္ေနာက္က်ဳမႈကို သိေသာအခါ၌ မာရ္နတ္၏ အသင္းအပင္းဟု (ႏွလံုးပိုက္၍) ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ (၁၃)

၉၇၅။ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေကာဓ’ အလြန္ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’၏ အလိုႏိုင္ငံသို႔ မလိုက္ရာ၊ ေကာဓမာနတို႔၏ အျမစ္အရင္းကိုလည္း တူးၿဖိဳပယ္ႏုတ္၍ တည္ ရာ၏။ ထို႔ျပင္ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဣ႒ာ႐ံုႏွင့္မခ်စ္မႏွစ္သက္ဖြယ္ အနိ႒ာ႐ံုကို လႊမ္း မိုးႏွိပ္စက္ႏိုင္သူသည္ ဧကန္မုခ် လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္ရာ၏။ (၁၄)

၉၇၆။ ဗုဒၶါႏုႆတိစသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပီတိႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ ပညာကို ေရွ႕သြားျပဳ၍ ထိုေဘးရန္တို႔ကို ပယ္ခြါရာ၏။ အစြန္ အဖ်ားက်ေသာ အိပ္ရာေနရာ၌ မေမြ႕ေလ်ာ္မႈကိုသည္းခံရာ၏။ (ဆိုလတၱံ႕ေသာ) ျမည္တမ္းငိုေႂကြး ေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔ကိုသည္းခံရာ၏။ (၁၅)

၉၇၇။ တဏွာအိမ္၌ က်က္စားေလ့မရွိေသာ ေသကၡပုဂၢိဳလ္သည္ အဘယ္ကို စားရအံ့နည္း၊ အဘယ္အမ်ဳိး၌မူလည္း စားရအံ့နည္း၊ ဤညဥ့္၌ ဆင္းရဲစြာ အိပ္ခဲ့ ရၿပီတကား၊ ယေန႔ညဥ့္၌မူအဘယ္အရပ္မွာ အိပ္ရပါအံ့နည္း၊ ဤသို႔ ျမည္တမ္း ငိုေႂကြးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုအၾကံအစည္တို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ (၁၆)

၉၇၈။ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ကာလ၌ ဆြမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္သကၤန္းကိုလည္းေကာင္း ရခဲ့ေသာ္ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ အတိုင္း အရွည္ကို သိရာ၏။ ရြာ၌ ေစာင့္စည္းအပ္သည့္အက်င့္ရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ ထိုပစၥည္းေလးပါးတို႔၌ ေရာင့္ရဲမႈျဖင့္ေစာင့္စည္းလ်က္ (သူတစ္ပါးတို႔က) ၿခဳပ္ၿခယ္ထိပါးေသာ္လည္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကို မေျပာဆိုရာ။ (၁၇)

၉၇၉။ မ်က္လႊာခ်ထားသူ ျဖစ္ရာ၏။ မရပ္မတည္ လွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ ေျခမၿငိမ္ သူ မျဖစ္ရာ၊ စ်ာန္ရမႈကိုအားထုတ္သူ မ်ားစြာ ႏိုးၾကားမႈ ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏။ စတုတၳစ်ာန္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥေပကၡာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ ရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ ကာမဝိတက္စေသာ ၾကံစည္မႈကာမသညာစေသာတည္ရာကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေဆာ့ ေျခေဆာ့ ‘ကုကၠဳစၥ’ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ကိုလည္းေကာင္း ျဖတ္ေတာက္ရာ၏။ (၁၈)

၉၈ဝ။ ဝိနည္းကံအရ အပ္ မအပ္စကားတို႔ျဖင့္ အျပစ္တင္ (ေစာဒနာ) ခဲ့ေသာ္ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ရာ၏။ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ အေပၚ၌ ျပစ္မွားမႈ ေျငာင့္တံသင္းကို ဖ်က္ဆီးရာ၏။ ကုသိုလ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ စကားကို ႁမြက္ဆိုရာ၏။ ကာလအပိုင္းအျခား သီလအပိုင္းအျခားကို လြန္၍လည္း မႁမြက္ဆို ရာ၊ လူအမ်ား စြပ္စြဲျခင္းခံရမည့္ (သီလပ်က္စီးမႈစေသာ) သေဘာကိုအားမထုတ္ရာ။ (၁၉)

၉၈၁။ ထို႔ျပင္ ေလာက၌ (႐ူပရာဂစေသာ) ျမဴငါးမ်ဳိးတို႔ ရွိကုန္၏။ သတိရွိသူတို႔သည္ ့ယင္းျမဴငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ရန္ က်င့္ရာ၏။ ဤသို႔ က်င့္သူသည္ ႐ူပါ႐ံု သဒၵါ႐ံု ဂႏၶာ႐ံု ရသာ႐ံုေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌ တပ္စြန္းမႈ ‘ရာဂ’ကိုသည္းခံႏိုင္ ရာ၏။ (၂ဝ)

၉၈၂။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ သခၤတတရားကို အမွန္အတိုင္း စူးစမ္းဆင္ျခင္သူ နီဝရဏစသည္မွလြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိသူ သတိရွိသူ ထိုရဟန္းသည္ ထို (႐ူပါ႐ံုစေသာ) တရားတို႔၌ အလို ‘ဆႏၵ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ အဝိဇၨာစေသာ အမိုက္တိုက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ရာ၏။ (၂၁)

တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခုေျမာက္ သာရိပုတၱသုတ္ ၿပီး၏။

ေလးခုေျမာက္ အ႒ကဝဂ္ ၿပီး၏။

၁။ သတၱသဟဓမၼိေက ဌေပတြာဟူေသာ မဟာနိေဒၵသပါဠိေတာ္လာ သတၱသဟဓမၼိကအရဘိကၡဳ ဘိကၡဳနီ သာမေဏရ သာမေဏရီ သိကၡမာန္ ဥပါသကာ ဥပါသိကာတို႔ကို ယူေလ။