သနပ ၄.၉: မာဂ႑ိယသုတ္

၈၄၂။ တဏွာ အရတိ ရဂါဟူေသာ (မာရ္မင္းသမီးသုံးေယာက္ကို) ျမင္ရ၍ေသာ္လည္း ေမထုန္အမႈ၌ လိုလားတပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵ’ မျဖစ္ခဲ့ေပ၊ က်င္ငယ္, က်င္ႀကီးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ ဤ (သူငယ္မ) ႐ုပ္အဆင္းကို (ျမင္ရ၍) အဘယ္မွာ လိုလား တပ္မက္မႈ ျဖစ္မည္နည္း၊ ထိုသင့္သမီးမာဂ႑ီကို ေျချဖင့္ ထိ႐ံုမွ်ပင္ ငါ အလို မရွိ။ (၁)

၈၄၃။ မင္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ လိုလားေတာင့္တအပ္ေသာ ဤမွ်လွပတင့္တယ္သည့္ သတို႔သမီးရတနာကိုအကယ္၍ အလိုမရွိခဲ့ပါမူ အသွ်င္၏ အယူဝါဒ သီလ အက်င့္ အသက္ေမြးမႈႏွင့္ ဘဝျဖစ္စဥ္ကို အဘယ္သို႔ သေဘာရွိသည္ကို ေျပာျပပါေလာ့။ (၂)

၈၄၄။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

မာဂ႑ိယ ထိုငါဘုရားအား (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါး) ဒိ႒ိတရားတို႔၌ ဆံုးျဖတ္၍ (ဤငါ၏ အယူသာမွန္၏။ အျခားသူတို႔အယူကား အခ်ည္းႏွီးသာတည္းဟု) ဤစကားကို ဆိုမည္ဟု စဲြျမဲယူဆမႈ မရွိေပ၊ (ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ) ဒိ႒ိအယူတို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္သည္ျဖစ္၍ (တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဒိ႒ိအယူကိုမွ်) မယူဘဲ (သစၥာ ေလးပါးတို႔ကို) ေရြးခ်ယ္ စိစစ္လ်က္ အဇၩတၱ၌ ျဖစ္ေသာ ကိေလသာတို႔ ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ကို ျမင္ၿပီ။ (၃)

၈၄၅။ (မာဂ႑ိယပုဏၰားက ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏) –

ရဟန္းျမတ္ ဆံုးျဖတ္ ယူဆမႈဒိ႒ိ ၾကံစည္ ယူဆမႈ မိစၧာအယူတို႔ကို မယူဘဲ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကို အသွ်င္ ေျပာျပခဲ့ပါ၏။ ထိုနိဗၺာန္ကိုအဘယ္သို႔လွ်င္ ပညာရွိတို႔ ေျပာဆိုၾကပါသနည္း။ (၄)

၈၄၆။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

မာဂ႑ိယ မိစၧာဒိ႒ိအယူျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၾကားရေသာ ေဗဒင္ယၾတာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာကီသမာပတ္ဉာဏ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မလြန္က်ဴးမႈ ‘သီလ’ ႏြား ေခြး စသည္တို႔၏ အက်င့္ ‘ဝတ’ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ငါမဆို၊ သမၼာဒိ႒ိအယူမွ ကင္းသျဖင့္လည္ေကာင္းမဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္းတရားကို နာၾကားရျခင္းမွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၼႆကတာဉာဏ္သစၥာႏုေလာမိကဉာဏ္မွ ကင္း သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ပါတိေမာကၡ သံဝရသီလမွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓူတင္ အက်င့္မွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း ထိုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ်ျဖင့္လည္းစင္ၾကယ္၏ဟု ငါ မဆို၊ သူေတာ္ေကာင္းသည္ ဤ (မိစၧာဒိ႒ိစေသာ ကဏွပကၡတရားငါးမ်ဳိး)တို႔ကို စြန္႔လႊတ္၍လည္းေကာင္း၊ ဤ (သမၼာဒိ႒ိစေသာ သုကၠပကၡတရားငါးမ်ဳိး)တို႔ကို (ေျပာဆိုတိုင္းက်င့္ၾကံျခင္းျဖင့္) ယူ၍လည္းေကာင္း၊ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ကို) မမွီမူ၍လည္းေကာင္း ဘဝကို မေတာင့္တေတာ့ေပ။ (၅)

၈၄၇။ (မာဂ႑ိယသည္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏) –

ရဟန္းျမတ္ မိစၧာဒိ႒ိအယူျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၾကားရေသာ ေဗဒင္ယၾတာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာကီသမာပတ္ဉာဏ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မလြန္က်ဴးမႈ ‘သီလ’ ႏြား ေခြး စသည္တို႔၏အက်င့္ ‘ဝတ’ျဖင့္လည္းေကာင္း စင္ၾကယ္၏ဟူ၍လည္း အကယ္၍ မဆိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ သမၼာဒိ႒ိအယူမွ ကင္းသျဖင့္လည္ေကာင္း၊ မဂ္ဖိုလ္ရ ေၾကာင္းတရားကို နာၾကားရျခင္းမွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၼႆကတာဉာဏ္ သစၥာႏုေလာမိကဉာဏ္မွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ပါတိေမာကၡသံဝရသီလမွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း ဓူတင္အက်င့္မွ ကင္းသျဖင့္လည္းေကာင္း ထိုတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးမွ်ျဖင့္လည္းစင္ၾကယ္၏ဟူ၍လည္း အကယ္၍ မဆိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ ဤသို႔ မဆိုခဲ့ပါလွ်င္ ဤတရားကို မေဝခဲြႏိုင္ေအာင္အလြန္ေတြေဝဖြယ္ တရားဟု အကြၽႏု္ပ္မွတ္ထင္ပါ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ (သမဏျဗာဟၼဏ)တို႔သည္ကားမိစၧာဒိ႒ိ အယူျဖင့္ စင္ၾကယ္၏ဟူ၍ ယံုၾကည္ေနၾကပါကုန္၏။ (၆)

၈၄၈။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

မာဂ႑ိယ သင္သည္ မိစၧာဒိ႒ိအယူကိုမွီလ်က္သာလွ်င္ အဖန္ဖန္ တလဲလဲ ေမးသည္ျဖစ္၍စြဲစဲြျမဲျမဲယူထားေသာ အယူတို႔ေၾကာင့္ မေဝခြဲႏိုင္ေအာင္ အလြန္ေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ဤငါေဟာအပ္ေသာတရားေဒသနာမႈ ႏွလံုးသြင္းမႈအမွတ္ သညာကို အနည္းငယ္မွ်ေသာ္လည္း မျမင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ မေဝခြဲႏိုင္ေအာင္ အလြန္ေတြေဝေသာအားျဖင့္ ဤတရားကို ႐ႈၾကည့္ဘိ၏။ (၇)

၈၄၉။ မာဂ႑ိယ တူမွ်သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထူးခြၽန္ လြန္ကဲသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ညံ့သူဟူ၍လည္းေကာင္းမွတ္ထင္သူသည္ ထိုသို႔မွတ္ထင္ျခင္းေၾကာင့္ ျငင္းခံုရာ၏။ မာနသံုးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္ေသာသူအား တူမွ်သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထူးခြၽန္လြန္ကဲသူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ညံ့သူဟူ၍လည္းေကာင္းမွတ္ ထင္မႈ မျဖစ္ႏိုင္။ (၈)

၈၅ဝ။ ထိုရဟႏၲာသည္ (ငါ့အယူသာ)မွန္၏ဟူ၍ အဘယ္မွာလွ်င္ ေျပာဆိုရာအံ့ နည္း၊ (အျခားသူတို႔အယူသည္)မွားယြင္း၏ဟူ၍ အဘယ္မည္ေသာသူႏွင့္ ျငင္းခံု ရာအံ့နည္း၊ အၾကင္ရဟႏၲာ၌ တူ၏ဟူေသာ ‘သဒိသမာန’သည္လည္းေကာင္း၊ မတူဟူေသာ ‘ေသ႒မာန ဟီနမာန’သည္လည္းေကာင္း မရွိေတာ့ေပ၊ ထိုရဟႏၲာသည္ အဘယ္မည္ေသာသူႏွင့္ ဝါဒယွဥ္ၿပဳိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ (၉)

၈၅၁။ ျမင္ခိုက္စသည္၌ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာကို ပယ္စြန္႔၍ ျမင္ၿပီး ႐ူပါ႐ံုစေသာတည္ရာ အိမ္တို႔ကို မေအာက္ေမ့သူ ရြာ၌ လူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ မျပဳသူ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ကင္းဆိတ္သူေနာင္အတၱေဘာကို မျဖစ္ေစသူ ရဟႏၲာသည္ လူအမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားကို မေျပာဆိုေတာ့ေပ။ (၁ဝ)

၈၅၂။ ေလာက၌ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ အၾကင္မိစၧာဒိ႒ိစေသာ အယူတို႔မွ ကင္း ဆိတ္သည္ျဖစ္၍က်င့္၏။ ထိုအယူတို႔ကိုလည္း ယူ၍ မေျပာဆို၊ ေရ၌ ေပါက္ေသာ အဆူးရွိေသာ ပဒုမၼာၾကာသည္ေရျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ညြန္ျဖင့္လည္းေကာင္း မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိဘိသကဲ့သို႔ ဤအတူ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ (ကိေလသာ) ၿငိမ္းေအး ရာနိဗၺာန္ကို ေျပာဆိုေသာ ရဟႏၲာသည္ ကာမ၌လည္းေကာင္း၊ ေလာက၌လည္းေကာင္း မတပ္မက္ မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိေတာ့ေပ။ (၁၁)

၈၅၃။ ရဟႏၲာသည္ မိစၧာဒိ႒ိအယူသို႔ ေရာက္သူ မဟုတ္၊ အေတြ႕အႀကဳံဉာဏ္ ပညာေၾကာင့္ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာန’သို႔ ေရာက္သူ မဟုတ္၊ တဏွာဒိ႒ိျဖင့္ ျပဳမူသူ မဟုတ္၊ ကံျဖင့္ ေဆာင္အပ္သူလည္းမဟုတ္၊ အၾကားအျမင္ျဖင့္ ေဆာင္အပ္သူလည္း မဟုတ္၊ တဏွာဒိ႒ိဟူေသာတည္ရာအိမ္တို႔သို႔ ဆြဲေဆာင္အပ္သူလည္း မဟုတ္။ (၁၂)

၈၅၄။ ကာမသညာစသည္၌ တပ္ျခင္းကင္းေသာသူအား ထံုးဖြဲ႕မႈ ‘ဂႏၴ’တို႔ မရွိကုန္၊ ပညာျဖင့္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာသူအား ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’တို႔ မရွိကုန္၊ အၾကင္သူတို႔သည္ ကာမစေသာ သညာကိုလည္းေကာင္း၊ မိစၧာအယူ ‘ဒိ႒ိ’ကိုလည္းေကာင္း စဲြယူကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ေလာက၌ အခ်င္းခ်င္း ထိပါးပုတ္ခတ္ၾကကုန္လ်က္ သြားလာေနကုန္၏။ (၁၃)

ကိုးခုေျမာက္ မာဂ႑ိယသုတ္ ၿပီး၏။