သနပ ၅.၁၀: ကပၸမာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၉၉။ (ကပၸသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ျမတ္စြာဘုရား ျဖစ္ေပၚေနေသာ မ်ားေသာ ေဘးရွိေသာ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာ အလယ္၌ တည္ကုန္ေသာ အိုျခင္း ေသျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာသူတို႔၏ (မွီခိုရာ) ကြၽန္းကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရားသည္ ဆင္းရဲတစ္ဖန္ မျဖစ္ႏိုင္ရာေသာ ဤကြၽန္းကို အကြၽႏု္ပ္အားမိန္႔ၾကားေတာ္မူပါေလာ့။ (၁)

၁၁ဝဝ။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏) –

ကပၸ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မ်ားေသာ ေဘးရွိေသာ ၾသဃေလးျဖာ သံသရာအလယ္၌ တည္ကုန္ေသာ အိုျခင္း ေသျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာသူတို႔၏ (မွီခိုရာ) ကြၽန္းကို သင့္အား ငါဘုရား ေဟာအံ့။ (၂)

၁၁ဝ၁။ (မွီခိုရာ) ကြၽန္းသည္ ေၾကာင္းၾကမႈမရွိ၊ တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ စြဲလမ္းယူရာ မဟုတ္၊ ဤကြၽန္းမွတစ္ပါး အျခားကြၽန္း မရွိ၊ အိုျခင္း ေသျခင္း၏ကုန္ရာျဖစ္ေသာ ထိုကြၽန္းကို နိဗၺာန္ဟူ၍ ငါဆို၏။ (၃)

၁၁ဝ၂။ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိေသာ အၾကင္သူတို႔သည္ ထိုနိဗၺာန္ကြၽန္းကို သိျခင္းေၾကာင့္ တရားကို ျမင္ၿပီးသူ ကိေလသာမီးၿငိမ္းသူ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ မာရ္၏ ေနာက္လိုက္ မဟုတ္ေတာ့ကုန္၊ မာရ္၏ အလုပ္အေကြၽး မဟုတ္ ေတာ့ကုန္။ (၄)

ဆယ္ခုေျမာက္ ကပၸမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။