သနပ ၅.၈: ေဟမကမာဏဝပုစၧာ

၁ဝ၉၁။ (ေဟမကသည္ ဤသို႔ ေမးေလွ်ာက္၏) –

ေဂါတမဘုရား၏ သာသနာေတာ္ မေပၚေသးမီ ေရွးအခါ က အၾကင္ဆရာတို႔သည္ ဤသို႔ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ ဤသို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု အကြၽႏု္ပ္အား (မိမိတို႔အယူအဆကို) ေျပာၾကားၾကပါကုန္၏။ (ထိုသူတို႔၏) ထိုအလံုးစံုေသာ စကားသည္ တစ္ဆင့္ ၾကားကာမွ်သာတည္း၊ ထိုအလံုးစံုသည္ ကာမဝိတက္စသည္ကိုသာပြါးေစႏိုင္၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထိုအယူတို႔၌ မႏွစ္သက္ႏိုင္ပါ။ (၁)

၁ဝ၉၂။ ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္တရားကို သိ၍ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိလ်က္ က်င့္သူသည္ ေလာက၌ ကပ္ၿငိမႈ ‘တဏွာ’ကို လြန္ေျမာက္ရာ၏။ တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ထိုတရားကို အသွ်င္ဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေဟာၾကား ေတာ္မူပါေလာ့။ (၂)

၁ဝ၉၃။ ေဟမက ဤေလာက၌ ခ်စ္ဖြယ္သေဘာရွိကုန္ေသာ ျမင္ရ ၾကားရ ေရာက္ရသိရေသာ အာ႐ံုေျခာက္ပါး တရားတို႔၌ အလြန္တပ္စြန္းမႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္သည္ ေရြ႕ေလ်ာျခင္း မရွိ။ (၃)

၁ဝ၉၄။ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိၾကေသာ အၾကင္သူတို႔သည္ ထိုနိဗၺာန္ကို သိေသာေၾကာင့္ တရားကို ျမင္ၿပီးသူ (ကိေလသာမီး) ၿငိမ္းေအးၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူတို႔သည္ အခါ ခပ္သိမ္း (ကိေလသာမွ) ၿငိမ္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ေလာက၌ ကပ္ၿငိမႈ ‘တဏွာ’ကို လြန္ေျမာက္ကုန္၏။ (၄)

ရွစ္ခုေျမာက္ ေဟမကမာဏဝပုစၧာ ၿပီး၏။