သန ၂၂.၁: နကုလပိတုသုတ္

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္း သုသုမာရဂိရၿမိဳ႕ဝယ္ သားတို႔ကို ေဘးမဲ့ေပးရာ ေဘသကဠေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ အိုမင္းပါၿပီ၊ အရြယ္ႀကီးပါၿပီ၊ အသက္ႀကီးပါၿပီ၊ အရြယ္သံုးပါးသို႔ ေရာက္ပါၿပီ၊ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္ပါၿပီ၊ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိပါ၏၊ မျပတ္နာက်င္၍ ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း အျမဲတေစ မဖူးျမင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဆံုးမေတာ္မူပါ၊ ကံျမစ္ေတာ္မူပါ၊ ယင္းအဆံုးအမေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

သူႂကြယ္ ဤစကားသည္ မွန္၏၊ သူႂကြယ္ ဤစကားသည္ဟုတ္၏၊ သူႂကြယ္ ဤကိုယ္သည္နာက်င္သည္သာတည္း၊ ဥကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ အေရပါးတို႔ျဖင့္ ေျမႇးယွက္ထားအပ္၏၊ သူႂကြယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ဤကိုယ္ကို ရြက္ေဆာင္ေနရလ်က္ တစ္ခဏမွ်ေသာ္လည္း အနာကင္းျခင္းကို ဝန္ခံပါလွ်င္ ထိုသူ႕အား မိုက္သည့္အျဖစ္မွတစ္ပါး အျခားမရွိေတာ့ေခ်၊ သူႂကြယ္ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာဝယ္ ”ငါသည္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ငါ၏စိတ္သည္ နာက်င္မႈကင္းသည္ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ သင္ က်င့္အပ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္လ်က္ေနရာမွ ထကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုး၍ အ႐ိုအေသ ျပဳၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ နကုလပိတာသူႂကြယ္အား အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤစကားကို ဆို၏- ”သူႂကြယ္ သင္၏ ဣေႁႏၵတို႔သည္ အလြန္ၾကည္လင္ကုန္၏၊ မ်က္ႏွာအဆင္းသည္လည္း စင္ၾကယ္၏၊ ျဖဴစင္ေတာက္ပ၏၊ ယေန႔ ျမတ္စြာဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ တရားစကားကို နာခဲ့ရပါသေလာ ”ဟု ဆို၏။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွာ မနာရဘဲ ရွိပါမည္နည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ယခုပင္ အကြၽႏု္ပ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားတည္းဟူေသာ အၿမိဳက္ေရျဖင့္ သြန္းေလာင္းလိုက္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားတည္းဟူေသာ အၿမိဳက္ေရျဖင့္ အဘယ္သို႔သြန္းေလာင္းလိုက္ပါ သနည္းဟု မိန္႔၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခု ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ပါ၏-”အကြၽႏု္ပ္သည္ အိုမင္းပါၿပီ၊ အရြယ္ႀကီးပါၿပီ၊ အသက္ႀကီးပါၿပီ၊ အရြယ္သံုးပါးသို႔ ေရာက္ပါၿပီ၊ ေနာက္ဆံုးအရြယ္သို႔ ေရာက္ပါၿပီ၊ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိပါ၏၊ မျပတ္ နာက်င္၍ ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ေသာ ရဟန္းေတာ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း အျမဲတေစ မဖူးျမင္ႏိုင္ ေတာ့ပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္အကြၽႏု္ပ္အား ဆံုးမေတာ္မူပါ၊ ကံျမစ္ေတာ္မူပါ၊ ယင္းအဆံုး အမေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္အားၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ရာပါ၏ ”ဟု ေလွ်ာက္ပါ၏၊ ဤသို႔ေလွ်ာက္လတ္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ ပါ၏-

သူႂကြယ္ ဤစကားသည္ မွန္၏၊ သူႂကြယ္ ဤစကားသည္ဟုတ္၏၊ သူႂကြယ္ ဤကိုယ္သည္နာက်င္သည္သာတည္း၊ ဥကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ အေရပါးတို႔ျဖင့္ ေျမႇးယွက္ထားအပ္၏၊ သူႂကြယ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ဤကိုယ္ကို ရြက္ေဆာင္ေနရပါလ်က္ တစ္ခဏမွ်ေသာ္လည္းအနာကင္းျခင္းကို ဝန္ခံပါလွ်င္ ထိုသူ႕အား မိုက္သည့္အျဖစ္မွ တစ္ပါး အျခား မရွိေတာ့ေခ်၊ သူႂကြယ္ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာ ဝယ္ ”ငါသည္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူ ျဖစ္လ်က္ ငါ၏ စိတ္သည္နာက်င္မႈကင္းသည္ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ဤသို႔ သင္ က်င့္အပ္၏၊ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔လွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ကိုျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားစကားတည္း ဟူေသာ အၿမိဳက္ေရျဖင့္ သြန္းေလာင္းလိုက္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္ ”ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္မွ်ျဖင့္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူ ျဖစ္၍ နာက်င္ေသာ စိတ္ရွိသူလည္းျဖစ္ပါသနည္း၊ အဘယ္မွ်ျဖင့္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူသာ ျဖစ္၍ နာက်င္ေသာ စိတ္မရွိသူ ျဖစ္ပါသနည္း”ဟု ထို႔ထက္အလြန္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ေလွ်ာက္ရန္ သင့္ဉာဏ္၌ မထင္ၿပီေလာဟု မိန္႔၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ အထံ၌ ဤစကား၏ အနက္ကို သိရန္အေဝးႀကီးမွ ေသာ္လည္း လာရပါကုန္၏၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ဤစကား၏ အနက္ကို အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ဉာဏ္၌ သာလွ်င္ ထင္ေစေတာ္မူပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္ သို႔ျဖစ္လွ်င္ နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာၾကားအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအားျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤသို႔ ေဟာေတာ္မူ၏-

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူ ျဖစ္၍ နာက်င္ေသာ စိတ္ရွိသူလည္း ျဖစ္ သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာ တရား၌ မလိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ,သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကိုအတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ”ငါသည္ ႐ုပ္ျဖစ္၏၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္၏၊ ”႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္ေသာ ထိုသူ၏ ထို႐ုပ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။

ထိုသူအား ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ေဝဒနာကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ”ေဝဒနာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာသည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္၏၊ ”ေဝဒနာသည္ ငါျဖစ္၏၊ ေဝဒနာသည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္ေသာထိုသူ၏ ထိုေဝဒနာသည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။ ထိုသူအား ေဝဒနာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

သညာကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ သညာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ သညာဟူ၍ ေသာ့္လည္းေကာင္း၊ သညာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ”သညာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သညာသည္ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္၏၊ ”သညာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သညာသည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္ေသာ ထိုသူ၏ထိုသညာသည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။ ထိုသူအား သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

သခၤါရတို႔ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ သခၤါရရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ သခၤါရတို႔ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သခၤါရတို႔၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ”သခၤါရတို႔သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သခၤါရ တို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္၏၊ ”သခၤါရတို႔သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္ေသာ ထိုသူ၏ ထိုသခၤါရတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူအား သခၤါရတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ”ဝိညာဏ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္၏၊ ”ဝိညာဏ္သည္ငါ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တည္ေသာထိုသူ၏ ထို ဝိညာဏ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။ ထိုသူအား ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ ကုန္၏၊ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူ ျဖစ္၍ နာက်င္ေသာစိတ္ရွိသူလည္း ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူသာ ျဖစ္၍ နာက်င္ေသာ စိတ္ရွိသူ မျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ လိမၼာ ေသာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ,သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ လိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ အရိယာတပည့္သည္႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ႐ုပ္ရွိ ေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း မ႐ႈ။ ”႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟုထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ မတည္၊ ”႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ႐ုပ္သည္ ငါ၏ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ မတည္ေသာ ထိုသူ၏ ထို႐ုပ္သည္ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။ ထိုသူအား ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။

ေဝဒနာကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ”ေဝဒနာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာသည္ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္၊ ”ေဝဒနာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ေဝဒနာသည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္ေသာ ထိုသူ၏ထိုေဝဒနာသည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္၏။ ထိုသူအား ေဝဒနာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။

သညာကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ သညာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ သညာဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သညာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ”သညာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သညာသည္ ငါ၏့ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္၊ ”သညာသည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သညာသည္ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္ေသာ ထိုသူ၏ ထိုသညာသည္ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။ ထိုသူအား သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။

သခၤါရတို႔ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ သခၤါရရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ သခၤါရတို႔ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သခၤါရတို႔၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ”သခၤါရတို႔သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သခၤါရ တို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္ကုန္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္၊ ”သခၤါရတို႔သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ သခၤါရတို႔သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္ကုန္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္ေသာ ထိုသူ၏ ထိုသခၤါရတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ကုန္၏။ ထိုသူအား သခၤါရတို႔၏ ေဖာက္ ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈ တို႔သည္ မျဖစ္ကုန္။

ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ”ဝိညာဏ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္၊ ”ဝိညာဏ္သည္ငါ ျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္၏ ”ဟု ထႂကြလႊမ္းမိုးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ မတည္ေသာထိုသူ၏ ထို ဝိညာဏ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏။ ထိုသူအား ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ မျဖစ္ ကုန္။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ နာက်င္ေသာကိုယ္ရွိသူသာ ျဖစ္၍ နာက်င္ေသာစိတ္ရွိသူ မျဖစ္။

အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။ နကုလပိတာသူႂကြယ္သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏စကားကို အလြန္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေလ၏။

ပဌမသုတ္။