သန ၄၆.၁၄: ပဌမ ဂိလာနသုတ္

၁၉၅။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ပိပၸလိလိုဏ္ဂူ၌ အနာႏွိပ္စက္ရကား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား့သည္ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာမွ ထေတာ္မူခဲ့၍ အသွ်င္မဟာကႆပထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီးေသာ္ အသွ်င္မဟာကႆပအား-

”ကႆပ သင့္အား ခန္႔က်န္းပါ၏ေလာ၊ မွ်တပါ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ပါ၏ေလာ၊ မတိုးပြါးဘဲ ရွိပါကုန္၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔သည္ ဆုတ္ယုတ္၏ဟု ထင္ပါ၏ေလာ၊ တိုးပြါး၏ဟု မထင္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္အား မခန္႔က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ ဆင္းရဲ ေဝနာတို႔သည္ တိုးပြါးပါကုန္၏၊ မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔သည္တိုးပြါး၏ဟု ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ ယုတ္၏ဟု မထင္ပါဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကႆပ ငါသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္ကုန္၏၊ အဘယ္ခုနစ္ပါးတို႔နည္း။ ကႆပ ငါသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါကိုယ္တိုင္ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။ပ။ ကႆပ ငါသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ေသာဥေပကၡာ သေမၺာဇၩင္ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ျဖစ္၏။

ကႆပ ငါသည္ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားအပ္ကုန္ေသာ ဤေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားအပ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္အပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွါ ကိုယ္တိုင္ သိျခင္းငွါ နိဗၺာန္အက်ဳိးငါွ ျဖစ္ကုန္၏ဟု ေဟာေတာ္မူလတ္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား ေဗာဇၩင္တို႔သည္ စင္စစ္ ေကာင္းျမတ္ပါကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဗာဇၩင္တို႔သည္ စင္စစ္ ေကာင္းျမတ္ပါကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤေဗာဇၩင္တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားအပ္ေသာ တရားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္၏၊ ထိုအနာမွလည္း ထေျမာက္၏၊ ထိုႏွစ္သက္ျခင္းျဖင့္ပင္ အနာကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။