သန ၄၆.၅၂: ပရိယာယသုတ္

၂၃၃။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နံနက္အခ်ိန္၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္း ကိုယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ၾကကုန္၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းတို႔အား ဤအၾကံသည္ျဖစ္၏- ”သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ရန္ အခ်ိန္ေစာေသး၏၊ ငါတို႔ကား ဤသာသနာ့ျပင္ပ အယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကရလွ်င္ ေကာင္းေပလိမ့္မည္”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၿပီးလွ်င္ ထိုသာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္သည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို ၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ ထိုရဟန္းတို႔အား့သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤစကားကို ဆိုကုန္၏ – ငါသွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ တပည့္ ‘သာဝက’တို႔အား ”ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္၊ သင္တို႔သည္စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကိုပယ္စြန္႔ကုန္၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပြါးမ်ားၾကကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္၊ သင္ တို႔သည္ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာနီဝရဏ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ကုန္၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပြါးမ်ားကုန္ေလာ့”ဟုဤသို႔ ေသာ တရားကို ေဟာကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမ၏ တရားေဟာျခင္းႏွင့္ငါတို႔၏ တရားေဟာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းေဂါတမ၏ ဆံုးမျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ဆံုးမျခင္းသည္လည္းေကာင္း အထူးကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ျခင္းကား အဘယ္နည္း၊ ကြဲျပားခ်က္ကား အဘယ္နည္းဟု ဆိုၾက ကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားကိုမႏွစ္သက္မတားျမစ္မူ၍ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤစကား၏ အနက္ကို သိၾကရကုန္ အံ့”ဟုေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ဖဲခြါခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံ လွည့္လည္၍ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းစားရာအရပ္မွ ဖဲခြါခဲ့ၾကကုန္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ ကုန္၍ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိွခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္ကုန္၏ – အသွ်င္ဘုရားအကြၽႏု္ပ္တို႔သည္နံနက္အခ်ိန္သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔အား ”သာဝတၳိျပည္၌ဆြမ္းခံလွည့္လည္ရန္ အခ်ိန္ေစာေသး၏၊ ငါတို႔ကား သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ရၾကလွ်င္ ေကာင္းေပလိမ့္မည္”ဟု အၾကံ ျဖစ္ေပၚပါ၏၊ ထို႔ေနာက္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔၏ အရံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၿပီးလွ်င္ ထိုသာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္သည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးဆံုးေစၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနပါကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာအကြၽႏု္ပ္တို႔အား သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ဤစကားကို ဆိုပါကုန္၏၊

ငါ႕သွ်င္တို႔ ရဟန္းေဂါတမသည္ တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔အား ”ရဟန္းတို႔ လာၾကကုန္၊ သင္တို႔သည္စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာ နီဝရဏငါးပါးတို႔ကိုပယ္စြန္႔ကုန္၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္း ပြါးမ်ားၾကကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ေသာ တရားကို ေဟာၾကား၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါတို႔သည္လည္း တပည့္ ‘သာဝက’ တို႔အား ”ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္၊ သင္ တို႔သည္ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္ေသာ ပညာကို အားနည္းေအာင္ ျပဳလုပ္တတ္ကုန္ေသာနီဝရဏ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ကုန္၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုဟုတ္မွန္ေသာအတိုင္းပြါးမ်ားၾကကုန္ေလာ့”ဟု ဤသို႔ ေသာ တရားကို ေဟာကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအရာ၌ ရဟန္းေဂါတမ၏တရားေဟာျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ တရားေဟာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းေဂါတမ၏ ဆံုးမျခင္းႏွင့္ ငါတို႔၏ဆံုးမျခင္းသည္လည္းေကာင္း အထူးကား အဘယ္နည္း၊ သာလြန္ျခင္းကား အဘယ္နည္း၊ ကြဲျပားခ်က္ကား အဘယ္နည္းဟု ဤစကား ကို ေျပာဆိုပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားကို မႏွစ္သက္မတားျမစ္မူ၍ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤစကား၏ အနက္ကိုသိရ ကုန္အံ့”ဟု ေနရာမွ ထကာ ဖဲခြါခဲ့ၾကပါကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေျပာဆိုေလ့႐ိွၾကကုန္ေသာ သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွၾကကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤသို႔ေျပာဆိုကုန္ရာ၏- ”ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ နီဝရဏငါးပါးတို႔သည္ ဆယ္ပါး ျဖစ္ ကုန္၏၊ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ တစ္ဆယ့္ေလးပါး ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းသည္ ႐ိွပါသေလာ”ဟု (ေျပာဆိုကုန္ရာ၏)။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေမးအပ္ကုန္သည္႐ိွေသာ္ သာသနာ့ျပင္ပအယူ႐ိွကုန္ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ျပည့္စံုစြာ မေျဖဆိုႏိုင္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ထို႔ျပင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ၄င္းတို႔၏ အရာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ငါဘုရားကိုျဖစ္ေစ၊ ငါဘုရား၏ တပည့္ ‘သာဝက’ ကိုျဖစ္ေစ၊ ဤသာသနာေတာ္မွ ၾကားနာရေသာ သူကိုျဖစ္ေစ ဖယ္ထား၍ ဤျပႆနာတို႔ကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ေစႏိုင္မည့္သူကို နတ္ မာရ္နတ္ျဗဟၼာႏွင့္ တကြေသာ နတ္ေလာကႏွင့္ သမဏ ျဗာဟၼဏ မင္းမ်ား လူမ်ားႏွင့္ တကြေသာ လူ႕ေလာက၌ငါဘုရား မျမင္။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ နီဝရဏငါးပါးတို႔သည္ ဆယ္ပါး ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္း ကားအဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ မိမိခႏၶာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ကာမ၌ လိုခ်င္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ျပင္ပခႏၶာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ကာမ၌ လိုခ်င္မႈ ‘ကာမစၧႏၵ’သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုကာမစၧႏၵနီဝရဏသည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မိမိခႏၶာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’ သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ျပင္ပခႏၶာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ပ်က္စီးေစလိုမႈ ‘ဗ်ာပါဒ’သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဗ်ာပါဒနီဝရဏသည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္းႏွစ္ပါးျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ စိတ္၏ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိန’ သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ေစတသိက္၏ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘မိဒၶ’ သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုထိနမိဒၶနီဝရဏသည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္မႈ ‘ဥဒၶစၥ’သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္မႈ ‘ကုကၠဳစၥ’ သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဥဒၶစၥကုကၠဳစၥနီဝရဏသည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ မိမိခႏၶာတရားတို႔၌ မေဝခြဲႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ျပင္ပခႏၶာတရားတို႔၌ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ ‘ဝိစိကိစၧာ’ သည္လည္း နီဝရဏတည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဝိစိကိစၧာနီဝရဏသည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ နီဝရဏငါးပါးတို႔သည္ ဆယ္ပါး ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤသည္ကားအေၾကာင္းပရိယာယ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ တစ္ဆယ့္ေလးပါး ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုအေၾကာင္းကား အဘယ္နည္း။

ရဟန္းတို႔ အတြင္းသခၤါရတရားတို႔၌ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ သည္လည္း သတိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ျပင္ပသခၤါရတရားတို႔၌ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ သည္လည္း သတိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသတိသေမၺာဇၩင္သည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အတြင္းသခၤါရတရားတို႔၌ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္း စံုစမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္းသည္လည္း ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ျပင္ပသခၤါရတရားတို႔၌ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္ျခင္း သံုးသပ္ျခင္းစံုစမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္းသည္လည္း ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္သည္ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာအားထုတ္မႈသည္လည္း ဝီရိယသေမၺာဇၩင္တည္း၊ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာအားထုတ္မႈသည္လည္း ဝီရိယသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုဝီရိယသေမၺာဇၩင္သည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ သည္လည္းပီတိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔ မ႐ိွေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’သည္လည္း ပီတိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုပီတိသေမၺာဇၩင္သည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ကိုယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ‘ကာယပႆဒၶိ’သည္လည္း ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ‘စိတၱပႆဒၶိ’ သည္လည္း ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္သည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ တို႔ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’သည္လည္း သမာဓိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္မႈ ‘ဝိစာရ’ တို႔ မ႐ိွေသာ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ သည္လည္း သမာဓိသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသမာဓိသေမၺာဇၩင္သည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အတြင္းသခၤါရတရားတို႔၌ အညီအမွ် ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ သည္လည္း ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္ တည္း၊ ျပင္ပသခၤါရတရားတို႔၌ အညီအမွ် ႐ႈမႈ ‘ဥေပကၡာ’ သည္လည္း ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္တည္း၊ ဤသို႔ လွ်င္ထိုဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္သည္ ဤအေၾကာင္းပရိယာယ္အားျဖင့္လည္း ႏွစ္ပါးျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔သည္ တစ္ဆယ့္ေလးပါး ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤသည္ကား အေၾကာင္းပရိယာယ္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။