သန ၄၇.၁၃: စုႏၵသုတ္

၃၇၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ မဂဓတိုင္း နာလကရြာငယ္၌အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ရကား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ ျဖစ္၍ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏၊ သမဏုေဒၵသ အမည္ရေသာအသွ်င္စုႏၵသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ အလုပ္အေကြၽး ျဖစ္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ထိုအနာျဖင့္ပင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေလ၏၊ ထိုအခါ သမဏုေဒၵသအမည္ရေသာအသွ်င္စုႏၵသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ သပိတ္သကၤန္းကို ယူခဲ့၍ သာဝတၳိျပည္အနာထပိဏ္ သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေန အသွ်င္အာနႏၵာထံ ခ်ဥ္းကပ္၍အသွ်င္အာနႏၵာကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ”အသွ်င္ဘုရားအသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ပရိ နိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူပါၿပီ၊ ဤသည္ကား ထိုအသွ်င္သာရိပုၾတာ၏သပိတ္သကၤန္းပါတည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္စုႏၵ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရန္ဤစကားလက္ေဆာင္သည္ ရွိ၏၊ ငါ့သွ်င္စုႏၵ သြားကုန္အံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားကုန္အံ့ဟု မိန္႔ဆို၏။ သမဏု ေဒၵသ အမည္ရေသာအသွ်င္စုႏၵသည္ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား ျပန္ေလွ်ာက္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ သမဏုေဒၵသ အမည္ရေသာအသွ်င္စုႏၵသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကုန္လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ၿပီးေသာ္အသွ်င္အာနႏၵာ သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရားသမဏုေဒၵသအမည္ရေသာ ဤအသွ်င္ စုႏၵသည္ ‘အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါၿပီ၊ ဤသည္ကား အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ သပိတ္သကၤန္းပါတည္း’ဟု ေလွ်ာက္၏။ အသွ်င္ဘုရားအသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီဟု ၾကားရ ေသာေၾကာင့္ စင္စစ္အားျဖင့္ တပည့္ေတာ္၏ကိုယ္သည္ ေလးလံေတာင့္တင္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏၊ အရပ္ မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း တပည့္ေတာ္အားမထင္ပါကုန္၊ တရားတို႔သည္လည္း တပည့္ေတာ္အား မထင္ပါ ကုန္”ဟု ေလွ်ာက္၏။

အာနႏၵာ သာရိပုၾတာသည္ သင္၏ သီလအစုကို ယူ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသေလာ၊ သမာဓိအစုကို ယူ၍ပရိနိဗၺာန္ျပဳသေလာ၊ ပညာအစုကို ယူ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသေလာ၊ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ (အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္) အစုကို ယူ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသေလာ၊ လြတ္ေျမာက္မႈကို သိေသာဝိမုတၱိဉာဏ္အျမင္ (ပစၥေဝကၡဏာ ဉာဏ္) အစုကို ယူ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသေလာဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ တပည့္ေတာ္၏ သီလအစုကို ယူ၍ ပရိနိဗၺာန္ မျပဳပါ၊ သမာဓိအစု။ပ။ ပညာအစု။ပ။ လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ (အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္) အစု။ပ။

ဝိမုတၱိဉာဏ္အျမင္ (ပစၥေဝကၡဏာဉာဏ္) အစုကို ယူ၍ ပရိနိဗၺာန္ မျပဳပါ။ အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္ေသာ္ကားအသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ တပည့္ေတာ္အား ဆံုးမပါ၏၊ (တရား၌) သက္ဝင္ေစပါ၏၊ (တရားကို) သိေစပါ၏၊ (တရားကို) ေကာင္းစြာ ၿပပါ၏၊ (တရားကို) ေဆာက္ တည္ေစပါ၏၊ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ေစပါ၏၊ ရႊင္လန္းေစပါ၏၊ တရားေဟာရန္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ပါ ၏၊ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ကို့ခ်ီးေျမႇာက္တတ္ပါ၏၊ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ထိုတရား ၾသဇာ တရားအသံုးအေဆာင္တရားေတာ္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္မႈကို မျပတ္ ေအာက္ေမ့မိပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္ ၏)။

အာနႏၵာ အလံုးစံုေသာ ခ်စ္အပ္ေသာ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ ရွင္ကြဲ ကြဲရျခင္း ေသကြဲကြဲရျခင္း ဘဝတျခားစီ ျဖစ္ရျခင္းကို ေရွးမဆြကပင္ ငါ ေဟာထားအပ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အာနႏၵာ”ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္း ျပဳျပင္ရျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားကို စင္စစ္အားျဖင့္ မပ်က္စီးပါလင့္”ဟု ဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းကို ဤအရာ၌ အဘယ္မွာလွ်င္ ရႏိုင္ပါမည္နည္း၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိေပ။ အာနႏၵာ အႏွစ္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးသည္ တည္ရွိေနစဥ္ အႀကီးဆံုးေသာအကိုင္းသည္ပ်က္စီးရာသကဲ့သို႔ အာနႏၵာ ထို႔အတူပင္ အႏွစ္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းအေပါင္းသည္ တည္ရွိေနစဥ္သာရိပုၾတာသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီ။ အာနႏၵာ ”ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္း ျပဳျပင္ရျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားကို စင္စစ္အားျဖင့္ မပ်က္စီးပါလင့္”ဟု ဤသို႔ေသာ ေတာင့္တျခင္းကို ဤအရာ၌အဘယ္မွာ လွ်င္ ရႏိုင္ပါမည္နည္း၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိေပ။ အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူတစ္ပါးကိုအားမကိုး ၾကမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ အျခားတရားကို အားမကိုးၾကမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနၾကကုန္ေလာ့။

အာနႏၵာ ရဟန္းသည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ သူတစ္ပါးကို အားမကိုးမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးကာေနရသနည္း၊ အျခားတရားကို အားမကိုးမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနရသနည္း။ အာနႏၵာ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။

ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ရွိသည္ ျဖစ္၍ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာတရားတို႔ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေန၏။ အာနႏၵာ ဤသို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ သူတစ္ပါးကို အားမကိုးမူ၍မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနရ၏၊ အျခားတရားကို အားမကိုးမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကိုမွီခိုအားကိုးကာ ေနရ၏။

အာနႏၵာ ယခုအခါ၌လည္းေကာင္း၊ ငါဘုရား ကြယ္လြန္ေသာအခါ၌လည္းေကာင္း သူတစ္ပါးကိုအားမကိုးမူ၍ မိမိကိုယ္ကို မွီခိုအားကိုးၾကလ်က္ အျခားတရားကို အားမကိုးၾကမူ၍ (ေလာကုတၱရာ) တရားေတာ္ကို မွီခိုအားကိုးကာ ေနၾကမည့္ ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ သိကၡာသံုးပါးကို အလိုရွိေသာ ရဟန္းအားလံုးတို႔ထက္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။