သန ၄၇.၄၆: ပါတိေမာကၡသံဝရသုတ္

၄၁၂။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ယင္းတရားေတာ္ကို ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ တစ္ပါးတည္းဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာ အားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနလိုပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရဟန္း သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ အစကိုပင္ သုတ္သင္ေလာ့။ ကုသိုလ္တရားတို႔၏ အစကား အဘယ္နည္း၊ ရဟန္း ဤသာသနာေတာ္၌ သင္သည္ ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္စည္း၍ ေနေလာ့၊ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အနည္းငယ္မွ်ေသာအျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနေလာ့၊ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င္႕ေလာ့။ ရဟန္း အၾကင္အခါ သင္သည္ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကို ေစာင့္စည္းသည္ ျဖစ္၍ အက်င့္ ‘အာစာရ’ က်က္စားရာ ‘ေဂါစရ’ႏွင့္ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍ အနည္းငယ္မွ် ေသာအျပစ္တို႔၌ေသာ္လည္း ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ေနလိမ့္မည္၊ သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ေဆာက္တည္၍ က်င့္လိမ့္မည္၊ ထိုအခါ သင္သည္ သီလကို မွီ၍ သီလ၌တည္၍ သတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကို ပါြးမ်ားရာ၏ (ပြါးမ်ားေလာ့)။

အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း။ ရဟန္း ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာလုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ ႐ုပ္အေပါင္း၌ ႐ုပ္အေပါင္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ေနေလာ့။ ေဝဒနာတို႔၌။ပ။ စိတ္၌။ပ။ ျပင္းစြာ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ ျဖစ္၍ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ေအာက္ ေမ့မႈ ‘သတိ’ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေလာက၌ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ သေဘာတရားတို႔၌ သေဘာ တရားတို႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ေနေလာ့။ ရဟန္း အၾကင္အခါ သင္သည္ သီလကို မွီ၍ သီလ၌ တည္၍ ဤသတိပ႒ာန္ေလးပါးတို႔ကိုဤသို႔ ပါြးမ်ားလတၱံ ့၊ ထိုအခါ သင့္အား ေရာက္လာေသာ ညဥ့္ေန႔တို႔ဝယ္ ကုသိုလ္တရားတို႔၌တိုးပြားျခင္းကိုသာ (မခြၽတ္ ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္အပ္၏၊ ဆုတ္ ယုတ္ျခင္းကို မေမွ်ာ္လင့္အပ္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားအပ္ ေသာ တရားေတာ္ကိုအလြန္ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ကာ ေနရာမွ ထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ို အေသျပဳကာဖဲခြါသြားေလ၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းသည္ တစ္ဦးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ မေမ့မေလ်ာ့ ျပင္းစြာအားထုတ္ကာ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနလတ္ေသာ္ ေကာင္းစြာသာလွ်င္လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ (ရဟန္းျပဳ) ကုန္ေသာအမ်ဳိးသားမ်ား လိုလားအပ္ေသာအတုမရွိေသာအက်င့္ျမတ္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာအရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးကို မၾကာမီ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ပင္ကိုယ္တိုင္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳလ်က္ ေရာက္၍ ေနရ၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္ကိစၥ) အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ လည္း ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္ေလ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။