သန ၄၈.၄၂: ဥဏၰာဘျဗာဟၼဏသုတ္

၅၁၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ဥဏၰာဘပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

အသွ်င္ေဂါတမ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိး က်က္စားရာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကုန္၍ အခ်င္းခ်င္း၏ က်က္စားရာအာ႐ံုကိုမခံစားကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔ပါတည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္း၊ စကၡဳေႁႏၵ၊ ေသာတိေႁႏၵ၊ ့ဃာနိေႁႏၵ၊ ဇိဝွိေႁႏၵ၊ ကာယိေႁႏၵတို႔ပါတည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ အာ႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိး က်က္စားရာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကုန္၍အခ်င္းခ်င္း၏ က်က္စားရာအာ႐ံုကို မခံစားကုန္ေသာ ဤဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ မွီခိုရာကား အဘယ္ပါနည္း၊ ထိုဣေႁႏၵတို႔၏ က်က္စားရာအာ႐ံုကို အဘယ္တရားက ခံစားပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ပုဏၰား အာ႐ုံအမ်ဳိးမ်ဳိး က်က္စားရာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကုန္၍ အခ်င္းခ်င္း၏ က်က္စားရာအာ႐ံုကို မခံစားကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ ဤငါးပါးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္း၊ စကၡဳေႁႏၵ၊ ေသာတိေႁႏၵ၊ ဃာနိေႁႏၵ၊ ဇိဝွိေႁႏၵ၊ ကာယိေႁႏၵတို႔တည္း။ ပုဏၰား အာ႐ုံအမ်ဳိးမ်ဳိး က်က္စားရာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကုန္၍ အခ်င္းခ်င္း၏ က်က္စားရာအာ႐ံုကို မခံစားကုန္ေသာ ဤဣေႁႏၵငါးပါးတို႔၏ မွီခိုရာကား စိတ္တည္း။ ထိုဣေႁႏၵတို႔၏ က်က္စားရာအာ႐ံုကို စိတ္ကပင္ ခံစား၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ေဂါတမ စိတ္၏ မွီခိုရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ပုဏၰား စိတ္၏ မွီခိုရာသည္ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ တည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’၏ မွီခိုရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ပုဏၰား ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ၏ မွီခိုရာသည္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’ တည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’၏ မွီခိုရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ပုဏၰား (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္မႈ ‘ဝိမုတၱိ’၏မွီခိုရာသည္ နိဗၺာန္တည္း။ အသွ်င္ေဂါတမ နိဗၺာန္၏ မွီခိုရာသည္ အဘယ္ပါနည္း။ ပုဏၰား အေမးျပႆနာသည္ လြန္သြားခဲ့ၿပီ၊ အေမးျပႆနာ၏ အဆံုးကို ယူျခင္းငွါ သင္ မတတ္ႏိုင္။ ပုဏၰား မွန္၏၊ နိဗၺာန္သို႔သက္ဝင္သည္ နိဗၺာန္လွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိသည္ နိဗၺာန္လွ်င္ အဆံုးရွိသည္ ျဖစ္၍ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ဥဏၰာဘပုဏၰားသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို အလြန္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ကာ ေနရာမွထ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသ ျပဳၿပီးလွ်င္ ဖဲသြားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥဏၰာဘပုဏၰား ဖဲသြား၍ မၾကာျမင့္မီ ရဟန္းတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အထြတ္တပ္ေသာအိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ အထြတ္တပ္ေသာ ဇရပ္၌ျဖစ္ေစ အေရွ႕ဘက္ ေလေသာက္ျပဴတင္းမွ ေနတက္သည္ရွိေသာ္ ေလေသာက္ျပဴတင္းေပါက္ျဖင့္ ေနေရာင္တို႔သည္ ဝင္၍ အဘယ္အရပ္၌တည္ ၾကကုန္သနည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အေနာက္နံရံ၌ တည္ပါကုန္၏ဟုေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ဥဏၰာဘပုဏၰား၏ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါ’ သည္ (ငါ) ဘုရား၌ တည္၏၊ အျမစ္အရင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ တည္၏၊ ျမဲျမံ၏။ သမဏျဖစ္ေစ၊ ျဗာဟၼဏျဖစ္ေစ၊ နတ္ျဖစ္ေစ၊ မာရ္နတ္ျဖစ္ေစ၊ ျဗဟၼာျဖစ္ေစ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ် မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ဤအခါ၌ ဥဏၰာဘပုဏၰား ေသခဲ့မူ အၾကင္သံေယာဇဥ္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္သည္ ျဖစ္၍ ဥဏၰာဘပုဏၰားသည္ ဤေလာကသို႔ တစ္ဖန္ျပန္လာရာ၏၊ ထိုသံေယာဇဥ္မ်ဳိးသည္ (ဥဏၰာဘပုဏၰားအား) မရွိေတာ့ေခ်ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။