သန ၅၅.၂၂: ဒုတိယ မဟာနာမသုတ္

၁ဝ၁၈။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္းကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ မဟာနာမ္သာကီဝင္မင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရား ဤကပိလဝတ္ျပည္သည္ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝပါ၏၊ စည္ပင္ ဝေျပာပါ၏၊ မ်ားေသာ လူဦးေရရွိပါ၏၊ လူမ်ဳိးစံုတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းပါ၏၊ လမ္းတိုလမ္းက်ဥ္းလည္းရွိပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္ကို တိုးပြားေစႏိုင္ကုန္ေသာရဟန္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း ဆည္းကပ္ခစားၿပီး၍ ညေနခ်မ္းအခ်ိန္၌ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ဝင္သည္ရွိေသာ္လွည့္ လည္ေျပးသြားေသာ ဆင္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာ ျမင္းႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာ ရထားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာလွည္းႏွင့္လည္း ေတြ႕ ဆံုပါ၏၊ လွည့္လည္ေျပးသြားေသာ ေယာက်္ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္ အား ျမတ္စြာဘုရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ သတိသည္လြတ္သည္သာတည္း၊ တရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ ေသာ သတိသည္ လြတ္သည္သာတည္း၊ သံဃာကိုအာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ သတိသည္ လြတ္သည္သာတည္း၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအကြၽႏု္ပ္အား ‘ငါသည္ဤအခ်ိန္၌ ေသမူ ငါ၏ လားေရာက္ရာ ‘ဂတိ’ ကား အဘယ္နည္း၊ ငါ၏ တမလြန္ဘဝကားအဘယ္နည္း’ဟု ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္ပါ၏”ဟု (ေလွ်ာက္ထား၏)။

မဟာနာမ္ မေၾကာက္လင့္၊ မဟာနာမ္ မေၾကာက္လင့္၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာ ေသျခင္း ျဖစ္လတၱံ႕၊ သင့္အား မယုတ္ညံ့ေသာ ကြယ္လြန္ျခင္း ျဖစ္လတၱံ႕။ မဟာနာမ္ တရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအရိယာတပည့္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ကိုင္းရွိဳင္း၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔ႏွင့္နည္း၊ မဟာနာမ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏။ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ။ပ။

တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာအရိယာတို႔ ႏွစ္ သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ျပည့္စံု၏။

မဟာနာမ္ ဥပမာေသာ္ကား အေရွ႕သို႔ ၫြတ္ကိုင္းရွိဳင္းေသာ သစ္ပင္သည္ အျမစ္ကို ျဖတ္သည္ရွိေသာ္ အဘယ္အရပ္၌ လဲက်ရာသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ၫြတ္ကိုင္းရွိဳင္းရာအရပ္၌လဲက်ရာပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ မဟာနာမ္ ဤအတူပင္ ဤတရားေလးမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအရိယာတပည့္သည္ နိဗၺာန္သို႔ ၫြတ္ကိုင္းရွိဳင္း၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။