သန ၅၅.၃၀: နႏၵကလိစၧဝိသုတ္

၁ဝ၂၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ ေသာေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နႏၵကမည္ေသာ လိစၧဝီအမတ္ႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ နႏၵကမည္ေသာ လိစၧဝီအမတ္ႀကီးအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ –

နႏၵက တရားေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအရိယာတပည့္သည္ ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိ ေသာကိန္းေသျမဲဲေသာအထက္မဂ္သုံးပါးလွ်င္ လဲဲေလ်ာင္းရာရွိေသာ ေသာတာပန္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေလးပါးတို႔ႏွင့္နည္း၊ နနၵက ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၏၊ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ။ပ။

တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစ တတ္ကုန္ေသာအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ျပည့္စုံ၏။ နႏၵက ဤတရားေလးပါးတို႔ ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအရိယာတပည့္သည္ပ်က္စီးက်ေရာက္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ကိန္းေသျမဲဲေသာအထက္ မဂ္သုံးပါးလွ်င္ လဲဲေလ်ာင္းရာရွိေသာေသာတာပန္ျဖစ္၏။

နႏၵက ထို႔ျပင္ ဤတရားေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအရိယာတပည့္သည္ နတ္၌ျဖစ္ေသာအသက္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူ၌ျဖစ္ေသာအသက္ႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္၏။ နတ္၌ျဖစ္ေသာအဆင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူ၌ျဖစ္ေသာအဆင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္၏။ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ့လူ၌ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္၏။ နတ္၌ျဖစ္ေသာအၿခံအရံႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူ၌ျဖစ္ေသာအၿခံအရံႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္၏။ နတ္၏ အစိုးရျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လူ၏အစိုးရျခင္းႏွင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္၏။ နႏၵက ထိုစကားကို အျခားေသာ သမဏထံမွလည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ျဗာဟၼဏထံမွ လည္းေကာင္း ၾကားရ၍ ငါ ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္။ စင္စစ္မူကား ငါကိုယ္တိုင္သိေသာ ငါကိုယ္တိုင္ ျမင္ ေသာ ငါကိုယ္တိုင္ ထင္ေသာအရာကိုသာလွ်င္ ငါ ေျပာဆို၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးေသာ္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ လိစၧဝီအမတ္ႀကီး နႏၵကအား ”အသွ်င္ေရခ်ဳိးခ်ိန္ပါတည္း”ဟု ေျပာေလ၏။ အခ်င္း ယခု ဤအပျဖစ္ေသာ ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမရွိ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌ ၾကည္ညိဳျခင္းဟူေသာအတြင္းျဖစ္ေသာ ဤေရခ်ဳိးျခင္းသာ သင့္ျမတ္သည္ ျဖစ္လတၱံ႕ဟု (ေျပာဆိုေလ၏)။

ဒသမသုတ္။