သန ၅၅.၃၁: ပဌမ ပုညာဘိသႏၵသုတ္

၁ဝ၂၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ေကာင္းမႈအစုကုသိုလ္အလ်ဥ္တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔တည္း၊ အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္း –

ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ဤကား ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပဌမ ေကာင္းမႈအစု ကုသိုလ္အလ်ဥ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ ”တရားေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း။ပ။ (အရိယာ) ပညာရွိတို႔သာ ကိုယ္စီကိုယ္င သိႏိုင္ခံစားႏိုင္ေသာ တရားေတာ္ပါေပတည္း”ဟု တရားေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ဤကားခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဒုတိယ ေကာင္းမႈအစု ကုသိုလ္အလ်ဥ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ ”ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္ သည္ေကာင္းေသာအက်င့္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏။ပ။ သတၱဝါအေပါင္း၏ ေကာင္းမႈျပဳရန္ အျမတ္ဆုံး လယ္ေျမျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု သံဃာေတာ္၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။ ဤကား ခ်မ္းသာျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တတိယ ေကာင္းမႈအစု ကုသိုလ္အလ်ဥ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ မက်ဳိး မေပါက္ မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ။ပ။

တည္ၾကည္မႈ သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ျပည့္စုံ၏။ ဤကား ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စတုတၳ ေကာင္းမႈအစု ကုသိုလ္အလ်ဥ္တည္း။

ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈအစု ကုသိုလ္အလ်ဥ္တို႔သည္ ဤေလးပါးတို႔ပင္တည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။