သန ၅၅.၄၀: နႏၵိယသကၠသုတ္

၁ဝ၃၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ နႏၵိယသာကီဝင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရားေသာတာပန္၏ အဂၤါေလးပါးတို႔ အခ်င္းခပ္သိမ္း အခါခပ္သိမ္း မရွိေသာအရိယာတပည့္သည္ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိ သူ ျဖစ္ပါသေလာ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

နႏၵိယ ေသာတာပန္၏ အဂၤါေလးပါးတို႔ အခ်င္းခပ္သိမ္း အခါခပ္သိမ္း မရွိေသာ သူကို အပျဖစ္ေသာပုထုဇဥ္အဖို႔၌ တည္သူဟု ငါ ဆို၏၊ နႏၵိယ စင္စစ္ေသာ္ကား ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိေသာအရိယာတပည့္လည္း ရွိ၏၊ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိေသာအရိယာတပည့္လည္း ရွိ၏၊ ထိုတရားကို နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလုံးသြင္းေလာ့၊ ငါ ေဟာေပအံ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”အသွ်င္ဘုရားေကာင္းပါၿပီ”ဟု နႏၵိယသာကီဝင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ႀကားေလွ်ာက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ဤတရားကို ေဟာ ေတာ္မူ၏-

နႏၵိယ အဘယ္သို႔လွ်င္ အရိယာတပည့္သည္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိသနည္း။ နႏၵိယ ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံ၏။

ထိုအရိယာတပည့္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ထိုမတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲဲ၏၊ ေန႔၌ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌ (တစ္ဦးတည္း) ကိန္းေအာင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း တစ္ဆင့္တက္၍ အားမထုတ္။ ဤသို႔ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေသာ ထိုအရိယာတပည့္အားဝမ္းေျမာက္မႈ မျဖစ္၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ မျဖစ္လတ္ေသာ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မျဖစ္၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိလတ္ေသာ္ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ပႆဒၶိ’ မျဖစ္၊ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ပႆဒၶိ’ မရွိလတ္ေသာ္ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏၊ ဆင္းရဲဲစြာေနရသူ၏ စိတ္သည္ မတည္ၾကည္ႏိုင္၊ စိတ္မတည္ၾကည္သည္ရွိေသာ္ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ထင္စြာ မျဖစ္ကုန္၊ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔ ထင္စြာ မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိသူဟု ေခၚဆိုအပ္၏။

နႏၵိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ မက်ဳိး မေပါက္မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ။ပ။ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာသီလတို႔ျဖင့္ တင္းတိမ္ ေရာင့္ရဲဲ၏၊ ေန႔၌ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌ (တစ္ဦးတည္း) ကိန္းေအာင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း တစ္ဆင့္တက္၍ အားမထုတ္။ ဤသို႔ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ေနေသာ ထိုအရိယာတပည့္အား ဝမ္းေျမာက္မႈ မျဖစ္၊ ဝမ္းေျမာက္မႈ မျဖစ္လတ္ေသာ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’မျဖစ္၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ မရွိလတ္ေသာ္ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ပႆဒၶိ’ မျဖစ္၊ ၿငိမ္းေအးမႈ ‘ပႆဒၶိ’ မရွိလတ္ေသာ္ဆင္းရဲဲစြာ ေနရ၏၊ ဆင္းရဲဲစြာ ေနရသူ၏ စိတ္သည္ မတည္ၾကည္ႏိုင္၊ စိတ္ မတည္ၾကည္သည္ရွိေသာ္ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ ထင္စြာ မျဖစ္ကုန္၊ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔ ထင္စြာ မျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိသူ ျဖစ္၏။

နႏၵိယ အဘယ္သို႔လွ်င္ အရိယာတပည့္သည္ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ နႏၵိယ့ဤသာသနာေတာ္၌ အရိယာတပည့္သည္ ”ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘အရဟံ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏။ပ။ နတ္လူတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ’ မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိေစေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဗုဒၶ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ‘ဘဂဝါ’မည္ေတာ္မူပါေပ၏”ဟု ျမတ္စြာဘုရား၌ မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံ၏။

ထိုအရိယာတပည့္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၌ ထိုသို႔မတုန္မလႈပ္ ၾကည္ညိဳျခင္းျဖင့္ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲဲ။ ေန႔၌ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌ (တစ္ဦးတည္း) ကိန္းေအာင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း တစ္ဆင့္တက္၍ အားထုတ္၏။ ဤသို႔ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေသာထိုအရိယာတပည့္အား ဝမ္းေျမာက္ မႈ ျဖစ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္သူအား ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ရွိသူ၏ ကိုယ္သည္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ၿငိမ္းေအးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သူသည္ ခ်မ္းသာကိုခံစားရ၏၊ ခ်မ္းသာေသာ သူ၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္ ၏၊ စိတ္တည္ၾကည္သည္ရွိေသာ္ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔သည္ ထင္စြာ ျဖစ္ကုန္၏၊ (သမထ ဝိပႆနာ) တရားတို႔ ထင္စြာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိသူဟု ေခၚဆိုအပ္၏။

နႏၵိယ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား အရိယာတပည့္သည္ တရားေတာ္၌။ပ။ သံဃာေတာ္၌။ပ။ မက်ဳိး မေပါက္မေျပာက္ မက်ားကုန္ေသာ။ပ။ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ေစတတ္ကုန္ေသာအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာ သီလတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံ၏၊ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ထိုအရိယာတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ကုန္ေသာသီလတို႔ျဖင့္ မတင္းတိမ္မေရာင့္ရဲဲ။ ေန႔၌ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌ (တစ္ဦးတည္း) ကိန္းေအာင္းျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း တစ္ဆင့္တက္၍ အားထုတ္၏။ ဤသို႔ မေမ့မေလ်ာ့ေနေသာ ထိုအရိယာတပည့္အား ဝမ္းေျမာက္မႈ ျဖစ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္သူအား ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ျဖစ္၏၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ရွိသူ၏ ကိုယ္သည္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ၿငိမ္းေအးေသာ ကိုယ္ရွိေသာ သူသည္ ခ်မ္းသာကိုခံစားရ၏၊ ခ်မ္းသာေသာ သူ၏ စိတ္သည္ တည္ၾကည္၏၊ စိတ္တည္ၾကည္သည္ရွိေသာ္ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔ သည္ ထင္စြာ ျဖစ္ကုန္၏၊ (သမထဝိပႆနာ) တရားတို႔ ထင္စြာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိ သူဟု ေခၚဆိုအပ္၏။ နႏၵိယ ဤသို႔လွ်င္ အရိယာတပည့္သည္မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိသူ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။

ေလးခုေျမာက္ ပုညာဘိသႏၵဝဂ္ ၿပီး၏။