သန ၅၆.၁၁၃: ေဒဝမႏုႆနိရယသုတ္

၁၁၈၁-၁၁၈၃။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ နတ္ဘဝမွ စုေတ၍ လူ႕ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ သည္နည္းပါးကုန္၏၊ စင္စစ္အားျဖင့္ နတ္ဘဝမွ စုေတ၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍မ်ားကုန္၏။ပ။ တိရစၧာန္ဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။ ၿပိတၱာဘဝ၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ သည္သာ ပို၍ မ်ားကုန္၏။ပ။

ဒြါဒသမသုတ္။