သန ၅၆.၄၅: ဝါလသုတ္

၁၁၁၅။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ ေသာေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ နံနက္အခ်ိန္ သကၤန္းကို ျပင္ ဝတ္၍သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ မင္းကြန္း၌ျမားပစ္အတတ္ကို ျပဳလုပ္ (ေလ့က်င့္) ကုန္ေသာ ေဝးေသာအရပ္မွပင္ ျမားကို ေသးငယ္ေသာသံေကာက္ေပါက္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ မလြဲမေခ်ာ္ ဝင္၍ က်ေစႏိုင္ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လိစၧဝီမင္းသားငယ္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ”ဤလိစၧဝီမင္းသားငယ္တို႔သည္ (ေလးအတတ္ကို) တတ္ေျမာက္ေပကုန္စြတကား၊ ဤလိစၧဝီမင္းသားငယ္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ေပကုန္စြတကား၊ ေဝးေသာအရပ္မွပင္ ျမားကိုေသးငယ္ေသာ သံေကာက္ေပါက္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ မလြဲမေခ်ာ္ ဝင္၍ က်ေစႏိုင္ၾကပါေပစြ”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေဝသာလီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံ ရြာမွဖဲခြါခဲ့ကာ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤေန႔နံနက္အခ်ိန္သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ယူလ်က္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ မင္းကြန္း၌ ျမားပစ္အတတ္ကို ျပဳလုပ္ (ေလ့က်င့္) ကုန္ေသာ ေဝးေသာအရပ္မွပင္ ျမားကို ေသးငယ္ေသာ သံေကာက္ေပါက္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ မလြဲမေခ်ာ္ ဝင္၍က်ေစႏိုင္ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လိစၧဝီ မင္းသားငယ္တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ ”ဤလိစၧဝီမင္းသားငယ္တို႔သည္ (ေလးအတတ္ကို) တတ္ေျမာက္ေပကုန္ စြတကား၊ ဤလိစၧဝီမင္းသားငယ္တို႔သည္ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ေပကုန္စြတကား၊ ေဝးေသာအရပ္မွပင္ ျမားကို ေသးငယ္ေသာသံေကာက္ေပါက္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ မလြဲမေခ်ာ္ ဝင္၍ က်ေစႏိုင္ၾကပါေပစြ”ဟု အကြၽႏု္ပ္အား အၾကံျဖစ္ပါသည္ဟု (ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏)။

အာနႏၵာ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ အၾကင္သူသည္ ေဝးေသာအရပ္မွပင္ ျမားကိုေသးငယ္ေသာ သံေကာက္ေပါက္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ မလြဲမေခ်ာ္ ဝင္၍ က်ေစႏိုင္ရာ၏၊ အၾကင္သူသည္ကားခုနစ္စိတ္ ခြဲစိတ္ထားေသာ သားၿမီးဖ်ားအခ်င္းခ်င္း (အဖ်ားျဖင့္ အဖ်ားကို) ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရာ၏၊ (ဤႏွစ္မ်ဳိးတြင္) အဘယ္က ပို၍ ခဲယဥ္းသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား အၾကင္သူသည္ ခုနစ္စိတ္ခြဲစိတ္ထားေသာ သားၿမီးဖ်ားအခ်င္းခ်င္း (အဖ်ားျဖင့္ အဖ်ားကို) ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရာ၏၊ ဤအရာကသာလွ်င္ပို၍ ခဲယဥ္းပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။ အာနႏၵာ စင္စစ္အားျဖင့္ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာသိၾကသူ။ပ။ ”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ့သိၾကသူတို႔သည္ ပို၍ ထိုးထြင္းသိႏိုင္ခဲေသာအရာကို ထိုးထြင္းသိကုန္၏။

အာနႏၵာ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ဤကား ဆင္းရဲတည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္။ပ။

”ဤကား ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္တည္း”ဟု သိရန္ အားထုတ္ရမည္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။