အန ၄.၁၇၀: ယုဂနႏၶသုတ္

၁၇ဝ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီ ျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ”ငါ့သွ်င္”ဟု အသွ်င္အာနႏၵာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား ကုန္၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏-

ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေယာက်္ားျဖစ္ေစ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ငါ၏ အထံ၌ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းကို ေျပာၾကား၏၊ ထိုရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမအားလံုးသည္ မဂ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို မဂ္ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္း ကို ေျပာၾကား၏)။

အဘယ္ေလးပါးတို႔နည္းဟူမူ- ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သမထလွ်င္ ေရွ႕သြား ရွိေသာ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ား၏၊ သမထလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ားေသာ ထိုရဟန္းအား (ေသာတာပတၱိ) မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ ဝိပႆနာလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ သမထကို ပြါးမ်ား၏၊ ဝိပႆနာလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိေသာ သမထကို ပြါးမ်ားေသာ ထိုရဟန္းအား မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းသည္ သမထ + ဝိပႆနာ ကို အစံုဖြဲ႕၍ ပြါးမ်ား၏၊ သမထ + ဝိပႆနာကို အစံုဖြဲ႕၍ပြါးမ်ားေသာ ထိုရဟန္းအား မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို မွီဝဲေသာ ပြါးမ်ားေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရဟန္းအားတရားတို႔၌ ပ်ံ ႕လြင့္ျခင္း ‘ဓမၼဳဒၶစၥ’သည္ အထူးသျဖင့္ ယူအပ္ေသာ စိတ္ျဖစ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ အၾကင္ အခါ၌ ထို ဝိပႆနာစိတ္သည္ (ေဂါစရဇၩတၱ) နိဗၺာန္၌သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ေကာင္းစြာ နစ္၏၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္၏၊ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထား၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းအား မဂ္သည္ ထင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ထို မဂ္ကို မွီဝဲ၏၊ ပြါးမ်ား၏၊ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏၊ ထို မဂ္ကို ပြါးမ်ားေသာ မွီဝဲေသာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳေသာ ထိုရဟန္းအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ ေပ်ာက္ကုန္၏၊ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ရဟန္းေယာက်္ားျဖစ္ေစ ရဟန္းမိန္းမျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ငါ၏ အထံ၌ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းကို ေျပာၾကား၏၊ ထိုရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမအားလံုးသည္ ဤမဂ္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထို မဂ္ေလးပါးတို႔တြင္ တစ္ပါးပါးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ျခင္းကို ေျပာၾကား၏)ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ဒသမသုတ္။

ႏွစ္ခုေျမာက္ ပဋိပဒါဝဂ္ ၿပီး၏။