အန ၄.၆၇: အဟိရာဇသုတ္

၆၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သာဝတၳိျပည္၌ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေႁမြကိုက္၍ ေသေလ၏၊ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၾကကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ”အသွ်င္ဘုရား ဤသာဝတၳိျပည္၌ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ေႁမြကိုက္၍ ေသလြန္ပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ေႁမြမင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေစေယာင္တကား၊ ရဟန္းတို႔ အကယ္၍ ထိုရဟန္းသည္ ေႁမြမင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစခဲ့လွ်င္ ေႁမြကိုက္၍ မေသရာ။

အဘယ္ေလး မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ဝိ႐ူပကၡေႁမြမင္းမ်ဳိး၊ ဧရာပထေႁမြမင္းမ်ဳိး၊ ဆဗ်ာပုတၱေႁမြမင္းမ်ိဳး၊ ကဏွာေဂါတမေႁမြမင္းမ်ိဳးတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤေႁမြမင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ မပ်ံ႕ႏွံ႕ေစေယာင္တကား၊ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ဤေႁမြမင္းေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစခဲ့လွ်င္ ေႁမြကိုက္၍ မေသႏိုင္ရာ။ ရဟန္းတို႔ မိမိကိုယ္ကို လံုၿခံဳေစျခင္းငွါ၊ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းငွါ၊ မိမိ၏ အရံအတားအလို႔ငွါ ဤေႁမြမင္းေလးမ်ဳိးအား ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္ ငါခြင့္ျပဳ၏- ငါ၏ ေမတၱာသည္ ဝိ႐ူပကၡ နဂါးမင္းမ်ဳိးတို႔ႏွင့္အတူ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ ဧရာပထနဂါးမင္းမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ ဆဗ်ာပုတၱနဂါးမင္းမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ ကဏွာေဂါတမနဂါးမင္းမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း။

ငါ၏ ေမတၱာသည္ အေျခမရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း၊ ငါ၏ ေမတၱာသည္ မ်ားေသာ အေျခရွိေသာ သတၱဝါတို႔ႏွင့္ အတူ ျဖစ္ေစသတည္း။

အေျခမရွိေသာ သတၱဝါသည္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲေစသတည္း၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါသည္ ငါ့ကို မညႇင္းဆဲေစသတည္း၊ အေျခေလးေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါသည္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲေစသတည္း၊ အေျခမ်ားစြာရွိေသာ သတၱဝါသည္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲ ေစသတည္း။

အႂကြင္းမရွိ အလံုးစံုကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံုေသာ ထြက္သက္ဝင္သက္ရွိကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ အတၱေဘာထင္ရွားရွိေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ေကာင္း ျမတ္ေသာ အာ႐ံုတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ၾကပါေစကုန္သတည္း၊ ယုတ္ညံ့ေသာ မေကာင္း က်ဳိးသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါထံသို႔မွ် မလာမေရာက္ပါေစသတည္း။

ျမတ္စြာဘုရားဂုဏ္ေတာ္သည္ အတိုင္းအရွည္မရွိ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္သည္ အတိုင္း အရွည္မရွိ၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္သည္ အတိုင္းအရွည္မရွိ၊ ေႁမြမ်ဳိးတို႔သည္ (ဂုဏ္ အားျဖင့္) အတိုင္းအရွည္ရွိကုန္၏၊ ေႁမြ, ကင္းၿမီးေကာက္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကင္းေျခမ်ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပင့္ကူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တက္တူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ႂကြက္တို႔သည္လည္းေကာင္း (ဂုဏ္အားျဖင့္) အတိုင္းအရွည္ ရွိကုန္၏၊ ငါသည္ အေစာင့္အေရွာက္ကို ျပဳအပ္ၿပီ၊ ငါသည္ အရံအတားကို ျပဳအပ္ၿပီ၊ သတၱဝါတို႔သည္ ဖဲသြားေစကုန္သတည္း၊ ထို ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏၊ ခုနစ္ဆူကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အားလည္း ရွိခိုးပါ၏ဟု (အရံအတားကို ငါခြင့္ျပဳ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။