အန ၁၀.၅၁: သစိတၱသုတ္

၅၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး)ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟု ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ အကယ္၍ သူတစ္ပါးစိတ္ျဖစ္ပံု၌ မလိမၼာသူ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ”(ငါသည္) မိမိ စိတ္ျဖစ္ပံု၌ လိမၼာသူ ျဖစ္ရမည္”ဟု သင္တို႔သည္ ဤသို႔သာလွ်င္ က်င့္အပ္၏။ ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရဟန္းသည္ မိမိစိတ္ျဖစ္ပံု၌ လိမၼာသူ ျဖစ္သနည္း၊

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိ၍ တန္ဆာဆင္ေလ့ရွိေသာ မိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသည္လည္းေကာင္း၊ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ျဖဴစင္ေသာ ေၾကးမံု (မွန္) ၌ျဖစ္ေစ ၾကည္လင္ေသာ ေရခြက္၌ျဖစ္ေစ မိမိမ်က္ႏွာရိပ္ကို (ၾကည္႕႐ႈ) ဆင္ျခင္လတ္ေသာ္ ထို(ေၾကးမံု-ေရခြက္)၌ အကယ္၍ ျမဴမႈန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္အေၾကးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျမင္ခဲ့မူ ထိုျမဴမႈန္ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္ အေၾကးကို ပယ္ရန္အလို႔ငွါ လုံ႔လျပဳ၏၊ ထို (ေၾကးမံႈ-ေရခြက္) ၌ အကယ္၍ ျမဴမႈန္ (မွဲ႕စေသာ) အညစ္ အေၾကးကို မျမင္ခဲ့မူ ထိုမျမင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ”ငါ့အား အရေတာ္ေလစြ၊ ငါသည္ ထက္ဝန္းက်င္ စင္ၾကယ္ ေလစြ”ဟု ဝမ္းေျမာက္မႈ အၾကံျပည့္စံုမႈ ျဖစ္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ”(ငါသည္) အခါမ်ားစြာ အဘိဇၩာမ်ား၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ အဘိဇၩာမမ်ားဘဲ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္ေဖာက္ျပန္၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္ေဖာက္ မျပန္ဘဲ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ႏွိပ္စက္၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ကင္းသည္ ျဖစ္၍ ေနသေလာ။ အခါမ်ားစြာ ပ်ံ႕လြင့္၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ မပ်႕ံလြင့္ဘဲ ေနသေလာ။ အခါမ်ားစြာ ယံုမွားမႈရွိ၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ယံုမွားမႈကို လြန္ေျမာက္၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ အမ်က္ထြက္၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ အမ်က္မထြက္ဘဲ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္ညစ္ႏြမ္း၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္မညစ္ႏြမ္းဘဲ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ကိုယ္ပင္ပန္း၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ကိုယ္မပင္ပန္းဘဲ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ပ်င္းရိ၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ မတည္ၾကည္ဘဲ ေနသေလာ၊ အခါမ်ားစြာ တည္ၾကည္၍ ေနသေလာ”ဟု ဆင္ျခင္မႈ ‘ပစၥေဝကၡဏာ’သည္ ရဟန္းအား ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ေက်းဇူး မ်ားလွ၏။

ရဟန္းတို႔ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) အခါမ်ားစြာ အဘိဇၩာမ်ား၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္ေဖာက္ျပန္၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ႏွိပ္စက္၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ပ်ံ႕လြင့္၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ယံုမွားမႈရွိ၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ အမ်က္ထြက္၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္ညစ္ႏြမ္း၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ကိုယ္ပင္ပန္း၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ပ်င္းရိ၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ မတည္ၾကည္ဘဲ ေန၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းသည္ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ပယ္ရန္ လြန္ကဲေသာ အလိုကိုလည္းေကာင္း၊ လုံ႔လကိုလည္းေကာင္း၊ အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ အလြန္အားထုတ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ မဆုတ္နစ္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ကိုလည္းေကာင္း ျပဳသင့္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အဝတ္မီးေလာင္သူသည္လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္းမီးေလာင္သူသည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုအဝတ္, ဦးေခါင္းကိုသာလွ်င္ ၿငိမ္းေစရန္ လြန္ကဲေသာ အလိုလုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္ အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ကို ျပဳရာ၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ ထိုရဟန္းသည္ ထိုယုတ္ညံ့ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကိုသာလွ်င္ ပယ္ရန္ လြန္ကဲေသာ အလို လုံ႔လ အားထုတ္မႈ အလြန္ အားထုတ္မႈ မဆုတ္နစ္မႈ ေအာက္ေမ့မႈ ‘သတိ’ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ ‘သမၸဇဥ္’ ကို ျပဳသင့္၏။ ရဟန္းတို႕ ဆင္ျခင္ေသာ ရဟန္းသည္ ”(ငါသည္) အခါမ်ားစြာ အဘိဇၩာမမ်ားဘဲ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္မေဖာက္ျပန္ဘဲ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’ ကင္း၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ မပ်႕ံလြင့္ဘဲ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ယံုမွားမႈကို လြန္ေျမာက္၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ အမ်က္မထြက္ဘဲ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ စိတ္မညစ္ႏြမ္းဘဲ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ကိုယ္မပင္ပန္းဘဲ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အခါမ်ားစြာ တည္ၾကည္၍ ေန၏”ဟု အကယ္၍ သိပါမူ ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္း သည္ ထိုကုသိုလ္တရားတို႔၌ သာလွ်င္ တည္၍ ထို႔ထက္အလြန္ အာသေဝါတရားတို႔၏ ကုန္ရန္အလို႔ငွါ အားထုတ္မႈကို ျပဳသင့္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။