အန ၁၀.၆၆: ဒုတိယ သုခသုတ္

၆၆။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ မဂဓတိုင္း နာလကရြာငယ္၌ (သီတင္းသုံး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သာမ႑ကာနိပရိဗိုဇ္သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကို ေျပာဆိုၿပီးဆုံးေစၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား-ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ ခ်မ္းသာဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ဆင္းရဲဟူသည္ အဘယ္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္၏။

ငါ့သွ်င္ ဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္’၌ မေပ်ာ္ေမြ႕မႈသည္ ဆင္းရဲတည္း၊ ေပ်ာ္ေမြ႕မႈသည္ ခ်မ္းသာတည္း။ ငါ့သွ်င္ မေပ်ာ္ေမြ႕မႈရွိလွ်င္ သြားေသာ္ လည္း ခ်မ္းသာမႈ သာယာမႈကို မရ။ ရပ္ေသာ္လည္း။ ထိုင္ေသာ္လည္း။ ေလ်ာင္းေသာ္လည္း။ ရြာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ လြင္တီးေခါင္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ ရဟန္းတို႔ အလယ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာမႈ သာယာမႈကို မရဟူေသာ ဤ ဆင္းရဲကို (မခြၽတ္ရလိမ့္ မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္၏။ ငါ့သွ်င္ ေပ်ာ္ေမြ႕မႈရွိလွ်င္ သြားေသာ္လည္း ခ်မ္းသာမႈ သာယာမႈကို ရ၏။ ရပ္ေသာ္လည္း။ ထိုင္ေသာ္လည္း။ ေလ်ာင္းေသာ္လည္း။ ရြာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ ေတာသို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ လြင္တီးေခါင္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း။ ရဟန္းတို႔အလယ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာမႈ သာယာမႈကို ရ၏ဟူေသာ ဤခ်မ္းသာကို (မခြၽတ္ရလိမ့္မည္ဟု) ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။